Bibelen Siger

 

www.sagenskerne.dk = 27. Januar 2013

BIBELEN SIGER BLANDT MEGET ANDET = DETTE = I MIN BIBEL

 www.fornyelsespartiet.dk   www.wikipedia.net   www.Google.dk www.Kulturpartiet.dk


 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


    KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


Jesus kommer igen = er du parat ??? Hvorfor kommer Jesus igen ???

 Esajas bog = Kapitel 35 = Vers 4 -6

sig til de ængstende hjerter : Vær stærke , vær uden frygt ! Se eders Gud ! Han kommer med hævn, gengæld kommer fra Gud; han kommer og frelser eder. Es.40,10 Rom.12,19

Da åbnes de blindes øjne, de døves ører lukkes op; Es.29,18 Matt.11,5

da springer den halte som hjort,den stummes tunge jubler; thi vand vælder frem i ørkenen, bække i ødemark;  

Brevet til Hebræerne  =  Kapitel 9 = Vers 28

således skal også Kristus, efter én gang at være blevet ofret for at bære manges synder, anden gang komme til syne, ikke for at bære synden, men til frelse for dem, som bier på ham.

Johannes  Åbenbaring  ( åbenbaringen ) Kapitel 19 = Vers 11-16

Og jeg så Himmelen åben, og se, en hvid hest, og han som red på den, hedder >> Troværdig og Sandru <<, og han dømmer og kæmper med retfærdighed. Es.11,4f Åb.3,14;6,2

Hans øjne var som flammende ild,og på sit hoved havde han mange kroner og et navn skrevet, som ingen kender, uden han selv. Åb. 1,14; 2,17

Han var iført en kappe, dyppet i blod, og det navn han bærer, er >> Guds Ord<< Es.63,1 ff . Joh.1,1

Og de himmelske hærskarer fulgte ham på hvide heste, og de var iførte hvide, rene linnedklæder. Luk. 2,13. Åb.15,6

Og af hansmund udgik et skarpt sværd, for at han med det skulle slå folkeslagene. Og han skal vogte dem med jernspir, og han skal træde persekarreto, fyldt med den almægtige Guds vredes og harmes vin. Sl.2,9 Es.11,4 2 Tess.2,8. Åb.1,16; 2,27; 12,5; 14,19f.

Og på sin kappe, på sin lænd, har han et navn skrevet: >> kongernes Konge og herrernes Herre << 1 Tim.6,15. Åb.17,14.

PAULUS´ ANDET BREV  TIL TIMOTEUS = KAPITEL 4. Vers  1-2

Jeg formaner dig indtrængende for Guds åsyn og for Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og med tanke på hans tilsynekomst og hans rige:1Tim.6,13. Matt.16,27; 25,31 f. Ap.G.10,42 1 Pet.4,5

Prædik ordet, træd frem, hvad enten det er belejliget eller ubelejliget, overbevis, tugt, forman med al langmodighed og belæring. 1 Tim.4,13. 

MATTÆUS-EVANGELIET  KAPITEL 24  Vers 32 - 35

Lær en lignelse af figentræet: Når dets grene først er saftfulde og får blade, så skønner I, at sommeren er nær.

Således kan i også skønne, når I ser alt dette ske, at han er nær for døren. Jak.5,9. Åb.3,20.

Sandelig siger jeg eder: denne slægt skal ikke forgå, før alt dette er sket. Matt.16,28;23,36

Himmelen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Sl.102,27 Es.40,8; 51,6. Matt.5,18 Hebr,1,11. 1 Pet.1,25

Lyt evt. til =  Broder Nathanael =  

 www.Vilde-Teorier.dk


 

 

 Matthæus Evangeliet = KAPITEL 24.  Vers 23 - 27

Hvis nogen da siger til jer: "Se, her er Kristus,´ eller´der´! så skal i ikke tro det. Luk. 17,23

Thi falske Messias´er og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de udvalgte vild. 5.Mos.13,1 ff.  2 Tess 2,9 f.

Se, jeg har sagt det forud.

Hvis de altså sigertil jer: ´Se, han er i ørknen,´så gå ikke derud, ; Se, han er i kamrende,´så tro det ikke!  Luk. 17,23 f.

Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt om i vest,sådan skal menneskesønnes komme være.

Matthæus Evangeliet = KAPITEL 24 = Vers 12

Og fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste.

Matthæus Evangeliet = KAPITEL 24 = Vers  6-7

I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter. Se til, at i ikke lader jer skræmme, thi det må komme således. Dog, det er endnu ikke enden.

Thi folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv både her og der.

Lukas Evangeliet = KAPITEL 21 = Vers 26.

Mennesker skal dåne af rædsel og gru for, som kommer overjorderige; thi himlenes kræfter skal rystes.

PAULUS´ FØRSTE BREV TIL TIMOTEUS = KAPITEL 4. Vers  1.

Men Ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme.

 Johannes  Åbenbaring  ( åbenbaringen ) Kapitel 13. = Vers 15

Og det fik magt til at give dyrets billede livsånde, så dyrets billede  endog kunne tale og lade alle dræbe, som ikke vil tilbede dyrets billede. Dan 3-5 f.

 Præsenteret af Professor = Walter Veith

215 - Revolutions, Tyrants & Wars / Total Onslaught - Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=TrZ617fTHzc
06/10/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
MUST WATCH!! END TIME PROPHECY?by suppressedminds770,939 views · Walter Veith - (15 ...
 
 
Matthæus Evangeliet = Kapitel 24 = Vers 26-27
 
Hvis de altså siger til jer: ´Se, han er i ørkenen,´så gå ikke derud; ´Se, han er i kamrene,´så tro det ikke! Luk. 17,23f.
 
Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt om i vest, sådan skal menneskesønnes" komme være.
 
Matthæus Evangeliet = Kapitel 24 = Vers 14.
 
Og dette evangelium" om Riget" skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden komme.  www.endtime.net 
 
APOSTLENES GERNINGER = Vers 9-11
 
Og da han havde sagt dette, løftedes han op, medens de så derpå, og en skytog ham bort fra deres øjne. Mark. 16,19
 
Som de nu stirrede op i himmelen, medens han fo´r bort,se,da stod der hos dem to mænd i hvide klæder, Luk,24,4 Joh 20,12,
 
og de sagde: I galiæiske mænd, hvorfor står I og ser op imod Himmelen, han skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til Himmelen.<<  Luk,21,27. Åb.1,7.
 

 
 FORKYNDEREN  
 
Her er så forkynderen = der kender både Bibelens og Koranens indhold.
 

Sam Solomon    Lyt til  medforfatter til denne bog.

MOSKEEN
og dens rolle i samfundet  =  En meget oplysende bog.
Udgivet i 2008     Find den evt. på   
http://www.google.dk/ 

Forfatterne er = Sam Solomon og E. Alamaqdisi

 


Matthæus Evangeliet = Kapitel 24 = Vers 30

Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen; og da skal alle folkestammer på jorden jamre sig, og de skal se ´Menneskesønnen komme på himmelens skyer´med kraft og megen herlighedo. Dan. 7,13. Matt.16,27; 25,31; 26,64, Åb. 1,7.

Matthæus Evangeliet = Kapitel 25 = Vers 31

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da skal han sætte sig på sin herligheds trone.

 
  Johannes åbenbaring = Kapitel 1. =  Vers 7
 
Se, i skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham, også deres, som har gennemstunget ham, og alle jordens stammer skal jamre ved hans komme. Ja, amen. Dan.7,13. Zak 12,10. Matt. 24,30; 26,64.  Joh.1937.
 
Johannes åbenbaring = Kapitel 14. Vers 14
 
Og jeg så, og se, en hvid sky, og på skyen sad der en som lignede en menneskaeøn, med en gylden krans på sit hoved og en skarp segl i sin hånd. Dan.7,13. Åb.1,13
 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 
 
Paulus første brev til Thessalonikerne
Kapitel 4. = Vers 16
 
Thi Herren selv skal stige ned fra Himmelen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå ; Matt.24,30f. 1. Kor.15,52 2 Tess.1,7
 
Du kan læse mere om de himmelske Basuner på www.Tagryggen.dk
 
APOSTLENES GERNINGER = KAPITEL 1 = Vers 9 -11
 
Og da han havde sagt dette , løftedes han op, medens de så derpå, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Mark.16,19
 
Som de nu stirrede op imod Himmelen, medens han fo´r bort,se,da stod der hos dem to mænd i hvide klæder, Luk.24,4 Joh.20,12
 
og de sagde: >> I galiæiske mænd,hvorfor står i og ser op mod Himmelen? Denne Jesus, som er optaget fra jer til Himmelen, han skal komme igen på samme måde, som i har set ham fare til Himmelen.<<  Luk.21,27. Åb 1,7
 

 
Det står i Bibelen = men hvilken Bibel er den rigtige, og hvorfor er netop denne Bibel = den rigtige Bibel ???

213B - Battle of the Bibles / Total Onslaught ...

www.youtube.com/watch?v=KbikBVVkrNA
24/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
www.AmazingDiscoveries.org
 

 
Paulus Brev til Tessalonikerne Kapitel 4. Vers 17
 
derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrykkes tillige med dem i skyerne for at møde Herren i luften; og så skal vi altid være sammen med herren.  Joh. 14,3; 17,24
 
Peters Andet Brev Kapitel 3. Vers 10.
 
Men Herrens dag" skal komme som en tyv; da skal himlene forgå med brag, og elementerne skal komme i brand og opløses, og jorden og alt menneskeværk skal brændes op. 1Tess.5,2 Åb.16,15; 20,11 Sl.102,27 Es.51,6. Matt.24,27. 35,43f.
 
Johannes Åbenbaring Kapitel 6 Vers 14-16
 
Og himmelen forsvandt som en bogrulle", der rulles sammen, og alle bjerge og øer blev flyttet fra deres plads.
Og jordens konger og stormændene" og de rige og de mægtige og alle trælle og frie skjulte sig i huler og mellem bjerge og klipper,
og de sagde til bjergene og klipperne:"Fald over os og skjul os for hans åsyn, som sidder på tronen, og for lammets vrede; Hos.10,8 Luk.23,30
 
Matthæus Evangeliet Kapitel 24.  Vers 37 - 39.
 
Thi ligesom i Noas dage, således skal det gå ved Menneskesønnens komme. v.37-41 ifr.Luk.17,26-36. 1.Mos.6,11 ff. 2Pet.2,5. 
Som de levede i dagene før syndfloden: de åd og drak, og tog til ægte og gav til ægte til den dag, da Noa gik ind i arken,
og de ænsede intet,før syndfloden kom og rev dem alle bort  -  sådan skal det også gå ved Menneskesønnens komme. 
 
Johannes Åbenbaring Kapitel 20. Vers 5.
 
( De andre døde blev ikke levende, før de tusinde år var til ende ). Dette er den første opstandelse. 1.Kor. 15,23
 
Paulus brev til Tessalonikerne Kapitel 4. 15-16.
 
Dette siger vi jer nemlig med et ord af Herren, at vi, som lever og bliver tilbage til Herrens komme, skal ingenlunde gå forud for de hensovende.
Thi Herren skal stige ned fra Himmelen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå; Matt.24,30 f. Kor, 15,52. 2Tess.1,7. 
 
Paulus Første Brev Korinterne Kapitel 15. Vers 51-53
 
Se, jeg siger jer en hemmelighed: vi skal ikke alle hensove, men vi skal forvandles,
i et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder, thi basunen skal lyde, og de døde skal skal opstå uforkrænkelige, og da skal vi forvandles.  Matt. 24,31. 1 tess 4,16
 
 
 Paulus brev til Tessalonikerne Kapitel 4. Vers 17.
 
derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrykkes tillige med dem i skyerne for at møde Herren i luften; og så skal vi altid være sammen med Herren.  Joh. 14,3; 17,24  
 
Peters andet brev Kapitel 3. Vers 10.
 
Men Herrens dag" skal komme som en tyv; da skal himlene forgå med brag, og elementerne skal komme i brand og opløses, og jorden og alt menneskeværk på den skal brændes op.   1 Tess.5,2 Åb.16,15; 20,11 Sl.102,27. Es.51,6 Matt.24,27. 35,43 f.
 
Citater fra Bibelen om bortrykkelsen = slut i denne omgang.
 

 
Et af 114 Vers = kaldet = Thomas Evangeliet = fundet i 1945 = netop som anden Verdenskrig i Europa var slut. Måske en tilfældighed ???  Måske en opfordring til mennesker i Europa ( ovenfra ) om at tænke sig godt om efter år 1945  ???
 
(5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"
 
Det betyder kære Journalister = hvis i søger efter Virkelighedens Sandheder = så vil i også kunne finde dem. De er blevet tydeliggjort = for dem = der kan kende Sandhed fra Løgn.
 

Louis Farrakhan "Who Are The Real Children of Israel?" III (Part 1 ...

 Er rigtige jøder i virkeligheden sorte. Solen skinner jo i Palæstina.

Farrakhan's Warning! The Coming War of Armageddon ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=bqvK2N-aSQU
28/11/2010 - Uploadet af Ahmad770
Minister Louis Farrakhan teaches the audience at Mosque Maryam ... The Coming War of Armageddon ...
 

Flere videoer for Farrakhan's Warning! The Coming War of ... »


  

The Truth Behind the "Star of David" - YouTube

www.youtube.com/watch?v=mPFn76lQa0Y
25/01/2010 - Uploadet af seedsofgrace
Star of David? Star of Moloch? Acts 7:42-43 "Then God turned, and gave them up to worship the host of ...
 

Flere videoer for The Truth Behind the "Star of David" . »

 


 

 

    KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

        www.DenSandeTro.dk    

 Hør evt om formålet med ( DE 10 BUD ) på dette Link = www.Lifestyletv.se  


Lev sundt  Interview with Walter Veith - part 1 - YouTube  gode råd

 

www.youtube.com/watch?v=46xpIKTsxh0
28/06/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
 

 www.amazingdiscoveriesa.org  1 - 866 - 572 - 9457  

 www.amazinghealth.com   1 - 888 - 856 - 9472

 


 

 HVEM VAR TYRANNERNE = HVEM ER TYRANNERNE ???

215RO - Revolutions, Tyrants & Wars (Romanian) / Total Onslaught ...

www.youtube.com/watch?v=8yDBzgRi_HI
06/06/2012 - Uploadet af OfficialADTVChannel
Walter Veith - (15) Revolutions, Tyrants & Wars / Total Onslaughtby TheClosingOfTime4,375 views · Walter ...

Flere videoer for 215 - Revolutions, Tyrants & Wars / Total ... »


 

The Biblical Proof Of Ellen White 1 of 7 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=_0kYTjRaFNA
07/01/2009 - Uploadet af Jondadon2006
The Biblical Proof Of Ellen White 1 of 7. Jonathan Gardner·758 ... Amos 3:7 ... Total these three numbers ...

Flere videoer for .The Biblical Proof Of Ellen White 1 of 7 . »


  Who are the Seventh-day Adventists?- (Doug Batchelor ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=1PI5cq-ThVo
04/03/2011 - Uploadet af siclucky
Sermon done by pastor Doug Batchelor on the Seventh-day Adventist Church, about their beliefs and a ...
 
 
en.wikipedia.org/wiki/Doug_BatchelorCached - Lignende - Oversæt denne side
 

 
 
 
 
 
 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE