OFFER-SYNDROMET
OFFER-SYNDROMET

Præsenteret her 23. oktober 2009

Offersyndromet

Offentliggjort 23.10.09 kl. 03:00

Efter almindelige danske normer er der tale om en ganske banal straffesag: Voldeligt overfald på sagesløs med legemsbeskadigelse til følge. Den slags takseres normalt til mindst 60 dages ubetinget fængsel.

Medmindre selvfølgelig at overfaldsmanden er en utilpasset indvandrer med frikort til at blive fornærmet over hvad som helst og reagere, som det er tradition i Mellemøstens mindre civiliserede områder.

En far kommer med sin niårige datter til en skole-hjem-samtale, og da læreren pænt og ordentligt rækker pigen hånden til goddag, går manden amok. Læreren får et knytnæveslag i ansigtet og styrter omkuld. Voldsmanden sætter sig overskrævs på ham og banker løs på hans ansigt. Da det lykkes læreren at få fat i voldsmandens arme, fortsætter manden maltrakteringen med at bide læreren i halsen.

Det er meget svært at få øje på formildende omstændigheder. Men de vil blive fremført, og chefanklager Jan Stick fra Fyns Politi har allerede åbnet festlighederne ved ikke at forlange manden varetægtsfængslet. Han var ikke sikker på, at mandens handling stod til 60 dages ubetinget fængsel, som er betingelsen for en varetægtsfængsling.

Hvorfor egentlig ikke? Vi tør godt forudse, at der vil blive fremført mange meget dårlige argumenter som formildende omstændigheder for voldsmanden. Måske vil der oven i købet blive argumenteret for tiltalefrafald, eller i hvert fald en kort betinget fængselsstraf.

Det er beklageligt realistisk at forudse, at voldsmandens baggrund vil blive fremført som en formildende omstændighed. Manden kommer jo fra en kultur, hvor mænd ikke rører kvinder, og derfor må han have opfattet det som en fatal, grænseoverskridende provokation, at læreren havde den frækhed at lægge an til at berøre datterens hånd.

Dette afskyelige synspunkt fortjener hverken forståelse eller sympati, men tanken er nærliggende, at manden føler sig i sin gode ret til at overfalde læreren. Han er nemlig offer, og ofre har i hans forkvaklede verdensopfattelse ret til at reagere med vold. Som lektor Mehmet Necef fra Syddansk Universitet sagde til TV 2 News: »Akademikere og journalister har i mange år fortalt indvandrerne, at danskerne er racister, og at indvandrerne er ofre. Det gør, at mange indvandrere er mentalt psykisk forberedt på at blive fornærmede. De finder enhver anledning til at eksplodere. «

Han har tydeligvis ret. Han anfører, at den overfaldne lærers marokkanske baggrund kan være opfattet som en yderligere grund til raseriet. En indvandrer, der har ladet sig integrere succesfuldt i det danske samfund, er i sig selv en provokation, og i situationen et forstærkende element i ydmygelsen. Vi har efterhånden set temmelig mange eksempler på, hvordan den mellemøstlige offermentalitet kommer til udtryk i overfald og vold. En lærer blev overfaldet, fordi han havde haft den frækhed af læse op af Koranen. Når bydele hærges, biler sættes i brand og udøvere af offentlige opgaver overfaldes, skyldes det en offermentalitet, som kraftigt understøttes af indflydelsesrige kredse blandt indfødte danskere. Problemet løses ikke, før der skabes almindelig forståelse for at kalde tingene ved rette navn og stille de samme krav til indvandrere og deres efterkommere, som der stilles til enhver anden.

Uanset den fynske overfaldsmands motiver, baggrund og livssyn står han til en ubetinget fængselsstraf af passende varighed. Enhver formildende henvisning til hans baggrund vil være et knæfald for mellemøstlig voldsmentalitet.

BØRNEOPDRAGELSEN I MUSLIMSKE HJEM

Baggrunden for denne Marokkanske mands kultur, ligger delvis i den børneopdragelse, som Muhammed anbefalede inden sin død i år 632. Børneopdragelsen i muslimske hjem kan læses på dette internet-leksikon   www.islam-info.dk  om Koranens krav til stærkt troende  muslimers børneopdragelse.

KULTURKLØFTEN

Der er tydeligvis en kulturkløft mellem denne muslims kultur og etniske Danskeres kultur, og denne kulturkløft giver sig også udslag i statestikker af forskellig slags. Besøg eventuelt www.kulturkloeften.dk 

FORTIELSENS KUNST

Noget har EU fortiet for Danmarks befolkning og de andre 26 Nationalstaters befolkninger. Her er noget, som hverken DR eller andre medier har oplyst mig om. Det kan være min egen fejl, måske har jeg ikke lyttet på det rigtige tidspunkt. Heldigvis læser jeg bøger, og det her starter med ensidig dialog på side 19, og her har jeg læst følgende =

ENSIDIG DIALOG  =  FRIT CITERET

Ifølge Bat Ye´or indtraf vendingen i Europas politik over for islam som resultat af oliekrisen i 1973. På initiativ af Frankrig og Den Arabiske Liga engagerede det, der dengang hed EEC ( Det Europæiske Økonomiske Fællesskab ) sig i en såkaldt Euro-Arabisk Dialog  ( EAD ) og senere har EU bestræbt sig på at fremme en tilnærmelse mellem Europa og de islamiske stater i Nordafrika og Mellemøsten. Det er sket på bekostning af Europas forbindelser til Israel, som i stigende grad bliver lagt for had af det officielle Europa, og hvis ret til at eksistere bliver draget stadig mere i tvivl.

EAD - PROCESSEN FORSAT

Et andet led i ( EAD ) - processen har været en omskrivning af europæisk historie, der mere og mere bliver fremstillet som løskoblet fra sit ( græsk-jødiske-kristne kulturgrundlag til fordel for en opdigtet tæt samhørighed med islam.

EUs NY-ORIENTERING  =  FORDREJNING af SANDHEDEN

Et vigtigt led i EUs nyorientering i retning af en sammensmeltning med Dar al-Islam har været udbredelsen af = palæstinianismen =. Denne nye ideologi, som har fået fodfæste i kølvandet på oliekrisen i 1973, tjener som retfærdiggørelse af en ny = antizionisme = der efterhånden er blevet udbredt især på den eduropæiske venstrefløj. Efter det palæstinensiske terrorangreb på OPEC-mødet i Wien i 1973 slog Østrigs socialdemokratiske kansler og formand for Den Socialistiske Internationale, Bruno Kreisky, ind på en pro-palæstinensisk linje, selv om Den Socialistiske Internationale indtil da havde været pro-israelsk. Fra nu af optrådte han som en slags PR-mand for Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation, PLOs leder Yasser Arafat.

DEN NYE NYORIENTERING = FORDREJNING af SANDHEDEN

En vigtig rolle i den europæiske nyorientering tilfaldt Den Parlamentariske Sammenslutning for Euro-Arabisk Samarbejde, hvis engelske akronym er PAEAC. Organisationen blev oprettet i 1974 af regeringerne i De Europæiske Fællesskabers daværende ni medlemslande. Den omfattede til at begynde med 200 vesteuropæiske parlamentarikere, som tilsammen repræsenterede de vigtigste politiske retninger. I 2004 var PAEAC vokset til cirka 600 medlemmer, der kom fra de Europæiske Nationale Parlamenter. (  Europarådet og Europa Parlamentet ). Ud over de Europæiske medlemmer deltog et antal arabiske ledere i møderne, der skiftevis blev afholdt i et Europæisk og et arabisk land.

NY-ORIENTERINGEN FORSÆTTER = FORDREJNINGEN AF SANDHEDEN

PAEACs vidtgående planer kom til udtryk i en resolution vedtaget i Damaskus den 14-17. september 1974, der slog til lyd for, at anerkende = den arabiske kulturs historiske bidrag til Europas udvikling = samt = det bidrag, som den europæiske lande forsat kan forvente fra arabisk kultur, særligt hvad angår de menneskelige værdier =. For at fremme dette mål opfordrede PAEAC de europæiske regeringer til at skabe et mere gæstfrit miljø for arabiske immigranter og til i størst muligt omfang at bidrage til udbredelsen af arabisk kultur i Europa. Under et møde i Strasbourg året efter forlangte organisationen, at den vestlige presse skulle udvise større imødekommenhed over for arabiske synspunkter.

DANMARKS ETNISKE BEFOLKNING

Danmarks etniske befolkning må her i oktober måned 2009 selv vurdere, om det er lykkedes for Dansk Presse at vise større imødekommenhed over for disse arabiske ønsker ???

BARCALONA-PROCESSEN 

Det mest skelsættende eurabiske træf skulle imidlertid blive den første såkaldte Euro-Mediterrane Konference, der blev afholdt i Barcalona den 27-28. november 1995. Den samlede udenrigsministrene fra EU og de øvrige lande omkring Middelhavet. Også Det Palæstinensiske selvstyre var repræsenteret. Barcalona-erklæringen flød over med gode hensigter om dialog og samarbejde og henviste til FNs menneskerettighedserklæring, selv om ikke en eneste af de deltagende arabiske stater levede op til den. De havde nemlig for længst  erstattet de universelle menneskerettigheder med deres egen Cairo-erklæring fra 1990.

CAIRO-ERKLÆRINGEN FRA 1990

Cairo-erklæringen fra 1990 har ikke noget med menneskerettighederne at gøre, men er baseret på islams religiøse lov = shariaen =. F.eks. talte Barcalona-erklæringen om mindretalsbeskyttelse og religionsfrihed - selv om religiøse mindretal som kristne, jøder,alevier og bahaier bliver forfulgt og undertrykt i stort set hele den arabiske og muslimske verden.

EU ACCEPTERER DOBBELTMORAL = MIN VURDERING

I praksis ( accepterer EU ) således, at de mediterrane "partnere" skriver under på FNs menneskerettighedserklæring, når de sidder til højbords med europæerne, men praktiserer sharia-baserede "menneskerettigheder" når de kommer hjem.

DET POLITISKE BAGLAND

Over for medlemslandenes borgere kan EU og de nationale regeringer henvise til deres store civiliserede og demokratiserende indflydelse i Arabien, mens de arabiske ledere kan bryste sig af ikke, at have opgivet en tøddel af deres 1400 år gamle ideologi.

EVENTUELLE INDVENDINGER

Man kan naturligvis indvende, at hele Barcalona-Processen, som er blevet den overordnede betegnelse for den euro-arabiske tilnærmelse, der har været igang siden 1973, bygger på hensigts-erklæringer, der ikke betyder noget i praksis. Men det er ikke tilfældet. En af de praktiske udløbere af Barcalona-konferencen blev det såkaldte MEDA-program, som skulle blive EUs vigtigste finansielle instrument til virkelig-gørelse af det euro-mediterrane partnerskab = Euromediterranienaftalen underskrevet i Frankrig i 2008.

ØKONOMI og MEDA - Programmet

MEDA-programmet, der er en udløber af Barcalona-Processen, er blevet  en af EUs  vigtigste financielle instrumenter til virkeliggørelse af det euro-mediterrane partnerskab. Gennem dette program blev der i perioden 1995-2006 overført godt 10 milliarder euro ( ca 75 milliarder kr. ) hvoraf hovedparten gik til Algeriet, Egypten, Jordan, Libanon, Markko, Syrien, Tunesien, Tyrkiet og Det Palæstinensiske Selvstyre. Et næsten lignende beløb blev udbetalt som lån af Den Europæiske Invisteringsbank. EU er således blevet den største internationale donor til Det Palæsinensiske Selvstyre og tegner sig for over 50 pct. af støtten.

MIT oversatte CITAT er SLUT  fra denne bog =

1400 års krigen af forfatterne
Lars Hedegaard  og  Mogens Camre
Islams strategi. EU og frihedens endeligt.
ISBN 978-87-92417-06-0   276 sider pris 279,00 kr.

www.trykkefrihed.dk
http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

I dag, den 23. oktober 2009 fraråder jeg alle de journalister, der dyrker  FORTIELSENS KUNST at besøge  www.Sappho.dk 

fordi =
at det i ikke ved, det kan i ikke komme til, at fortælle Danmarks Befolkning ved en fejltagelse.

TIL ALLE ANDRE = ISÆR KVINDER

Hvis i ønsker at forstå islams sande ansigt, så besøg  www.Sappho.dk 


DET RIGTIGE UDTRYK ???

Hedder det   DANSKE  SKATTE-YDERE eller
EUs LØNSLAVER ???

Uanset hvad, så kan et besøg på Mortens EU- skole fortælle lidt om EUs administration af skatteborgernes penge.

Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 

EUs  SKRÅPLAN

Først fordrejes sandheden, og derefter så forties sandheden, overfor 27 EU-Landes befolkninger. Jeg har aldrig fået muligheden for, at sige nej til, at Barcalona-Erklæringen fra 1995 skulle vekles om til Euromediterranienaftalen i 2008, og den dermed gav fri indvandring for cirka 150 millioner i 2010.  Vi = Europas befolkninger er blevet præsenteret for en fuldbragt kendsgerning, uden mulighed for fravalg. Det skete, da formanden for EU, i juli 2008 i Frankrig skrev under og ratificerede Euromediterranienaftalen.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE