1. KLIMA
1. KLIMA

Præsenteret her 3. december 2011  www.RadioHolger.dk 

DEN GLOBALE KLIMA-RELIGION = FINDES DEN ???

www.kulturkloeften.dk     www.wikipedia.net 

www.Sappho.dk  www.wikipedia.dk  www.Google.dk           ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???Hvem er bange for = sandheden= og den kristne forkyndelse af  =  www.sandheden.net HVEM ER BANGE FOR = SANDHEDEN  ???

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden  er løgnens  dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)ER DETTE TEORI = ELLER VIRKELIGHED ???

Der er kun en religion = på denne jordklode = der alene er baseret på = sandheden = nemlig =
Kristendommen. Er det nu også rigtigt ???

Du er naturligvis velkommen til - selv af finde svaret = ved at spørge dig selv = ( HVAD DU TROR PÅ ) eller hvad du = ikke tror på. Du er naturligvis velkommen til - at definere hvad religion i virkeligheden er. Her er min teori = Den kan være rigtig. Den kan være forkert. Hvad er din vurdering. Og så er der lige dette tillægsspørgsmål = hvis du ikke kender din egen idendidet = og ikke ved hvem du selv er = hvad er din personlige overbevisning = og dermed din tro så værd ???

Din = RELIGION  = er det du tror på = med DIN fornuft.

Det jeg vil beskæftige mig lidt med her = det er den globale Klima-religion. Er troen på ( CO2 ) som jeg i min bevidsthed opfatter som ( varm luft ) er din overbevisning så - at jorden kan reddes ved - at udlede mindre ( CO2) luft ud i atmosfæren ??? Ja - hvor er din religiøse (
Personlige Tro 
???

KLIMA-TROENS = RELIGIØSE UDSPRING= HVOR ER DET???

Klima-troens = religiøse menighed = tror naturligvis på - at jordkloden kan reddes ved - at der udledes mindre ( CO2 ) ud i atmosfæren. Det at ville redde jordkloden - det er et ædelt formål. Hvilke "frivillige" ofre kræver denne Klima-Religion så af dig ??? Dette bringer dette naturlige spørgsmål frem = Har denne = Klima-Religion = en slags hellig bog - eller er denne religion - under opbygning ??? 


http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html


Efter min opfattelse så er = KLIMA-TROENS = åndelige udspring = Adam Weishaupt = som var stifter af frimurer-ordenen = illuminati.  Som bekendt så har frimurer-loger - deres hemmeligheder = som kan føres videre i hemmelighed fra generation til generation. Der siges også - at en frimurer-loge tilbeder et = øverst åndeligt væsen. Om det er Gud eller Fanden selv = det er ikke let at vide. Søg selv på Google - hvis du vil vide mere om = Adam Weishauph.

KLIMA-MENIGHEDEN = FINDES DEN

Nu er spørgsmålet = findes denne = KLIMA-TROENS = menighed - og i hvilket årstal  startede denne = KLIMA-RELIGION = og i hvilken Nationalstat ??? Hvordan er denne = KLIMA-RELIGION = organiseret - og hvilke personer er med i denne menighed ??? Jeg tillader mig at præsentere en link til organisationen = GreenPeace.

Greenpeace Danmark | Greenpeace Danmark


KLIMA-POLITIETS = BEFØJELSER = HVEM BESTEMMER DEM ???

Hvor langt strækker = klima-Politiets = myndighed sig - og hvem skal betale deres løn ??? Det kan du høre lidt mere om = ved at besøge dette link =

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


Hvad er Klimatopmødets virkelige agenda på = Durban 3  ???

Besøg evt.
www.wikipedia.dk  og find = Henrik SvensmarkKLIMA-TOPMØDET = I KØBENHAVN

Det er nok ikke for sjovt - at hele Jorklodens Politikere ( næsten ) mødes i København for at aftale = efter hvilke klima-regler jordklodens befolkninger skal ensrettes og administreres. Det kræver sandsynligvis fuld kontrol af dig - som person = ikke fysisk = men kontrol af dine behov =  således du får alle behov dækket - så du aldrig har en grund til - at brokke dig over noget som helst. Men selvfølgelig skal det alt sammen administreres af Politikere = og derfor globale = klima-Topmøder. Er det nu også ( sandheden) som du ser den ??? En ting er efter min opfattelse sikkert. Disse = Klima-Topmøder = foregår ikke for sjov. Jeg tror mere på - at Politikerne vil regere = jordklodens - befolkninger = ud fra love - der vil tage udgangspunkt i love omkring miljøkrav.

KLIMA-POLITIKENS  =  YPPERSTER-PRÆSTER

Jeg vil lige nævne den person - som jeg anser for - at være en af den religiøse = KLIMA-POLITIKS = YPPERSTER-PRÆSTERDet er = Al Gore = der også har skrevet bøger om klimaet. Jeg ved ikke - om han er en sand troende af
Gaia - Religionenden Religion = der anser Jordkloden for - at være et levende væsen - eller en Gudinde ??? Det som står tilbage - i virkelighedens verden = det er at = AL GORE = har skrevet denne forkyndelsesbog = EN UBEKVEM SANDHED. om Klimaet.


Al Gore: En ubekvem sandhed | Bøger om klima, energi og global ...Gore: Klimaet er en hastesag for vores planet - Globalt | www.b.dk

INDEHOLDER DENNE BOG = SANDHEDEN = OM KLIMAET ???

Nu er det jo en fordel = hvis de store medier i Danmark og globalt = og ansatte bureaukrater = rejser en ( tavshedens mur ) således at ( sandheden ) ikke når frem = til de relevante nyheder. Her er en rapport = der ikke nåede frem til de rette klima-myndigheder =

KLIMATANKER    
www.Google.dk  


Besøg  =  http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/


          Chefredaktør Bo Lidegaard, Politiken.  Vedlagte er under censur. Jeg bad Bodil Nyboe Andersen og Niels Strandberg Pedersen, KU’s bestyrelse, gennemtvinge kvantitativ undervisning. Men alt er druknet i Penkowa skandalen. Hvor er Lykke Friis?, hun var prorektor. KU er nu en ruin. Trist.
Jeg håber, at vedlagte sendt til nat-vid gymnasielærere & UM vil vække en enkelt.
VH. GHP.   Mit CV. Se bl. a. ”Arktisk Station. 1906-2006”.                                                    27-4-2011.
    
 
 
Gymnasiets død? Og  Uni’s død? Ref: ”Weekend avisen”. Til Danmarks Gymnasier, videresend.
 
      Naturvidenskab domineret af Religion, Politik, Erhvervsliv, Finans, Censur
 
       Nordisk Ministerråd indbød artikler til deres klimadag, 11-11-2010. Jeg sendte dette foredrag om dansk klimaforskning siden 1978. Denne begynder med naturvidenskab, men ender i religion, politik, økonomi og censur af ytringsfrihed.
      Men først min baggrund som biolog, senere som klimalærer og tilsidst som en af de mange ”Kyoto” kritikere, hvis ytringsfrihed undertrykkes politisk.  Jeg er student, 1949, cand. mag. scient. 1956, dr. phil. 1966, pensionist, 2000. Jeg fik studenterjob i 1951 ved Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU), først i Vadehavet og i Esbjerg Auktionshal til rødspætte undersøgelserne, senere i alle danske farvande. DFU’s opgave er kvantitative målinger af fiskeproduktion og fødekæder efter modeller først udviklet i 1911-1915 af C. G. Joh. Petersen, Danmarks internationalt berømte biolog. Hans kvantitative bundhenter undersøgelser blev udbredt til mange lande, til Østgrønland, til alle Sovjets farvande før II verdenskrig og senere fortsat til Nordsøen og Grønland, hvor jeg kom med. Metoderne er nu med avanceret måleudstyr, matematik, modeller, til computer og fiskekvoter.    
     Jeg sammenlignede kvantitativt fødekæder fra planteproduktion til fiskeri produktion i Grønland, i Nordsøen, i troperne og til Antarktis. Opbygningen af fødekæderne bestemmes af, hvor ofte og hvor meget føde, der tilføres, f.eks. mad en gang om året i polerne = lav biodiversitet og få arter, eller mad hver dag i troperne = høj biodiversitet og mange arter. Organismerne tilpasser sig til temperaturerne, hvis betydning er underordnet. Det samles i ”polarnat” modellen.
     Jeg arbejdede med afhandlinger fra Ikka ekspeditionerne, da Klimaminister Connie Hedegaard, 28-3-2007, i Gladsaxe Bio introducerede Al Gore’s ”en ubekvem sandhed” og UN’s ”Kyoto” klimamodel. Den er fyldt med fejl, og strider mod ”polarnat” modellen. Jeg beskrev ”Kyoto” som ”Den bekvemme, politiske løgn”, 10-4-2007, i Gladsaxe Bladet og som en religion i Kristelig Dagblad, 31-12-2007.
     Censuren i Danmark begyndte i januar 2008, da Undervisningsminister Bertel Haarder beordrede: ”Klima skal på skoleskemaet”. President Richard Levin, Yale University holdt, 21-1-2008, foredrag i Københavns Universitet’s festsal om ”Kyoto” modellens finansielle muligheder med afgifter, straf osv. tiljublet af tilhørere som stud. polit., stud. jur., stud økon. osv. Senere fulgte flere ”Kyoto” heilende foredrag i KU’s festsal, blandt andet af Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Bertel Haarder oprettede, 10-3-2008, ”Dansk Naturvidenskabsformidling” til at samle materialet, og åbnede: ”Klimaundervisning 2009” ved en kick-off konference, 21-4-2008, sammen med nogle politisk korrekte forskere og Charlotte Sahl Madsen. Min ”Kyoto” kritiske forelæsning blev afvist af ”Dansk Naturvidenskabsformidling” som den første under censuren. EU kommissionen, den danske regering og medier m.fl. begyndte censur mod ”Kyoto” kritik allerede fra januar 2005.
     Efter EU valget i 2009 slap min artikel: ”En bekvem politisk klimaløgn”, 25-5-2009, igennem censuren mod ”Kyoto” kritik. Bøger af ”Kyoto” kritikere som Prof. Ole Humlum, Oslo, Prof. Nicklas Mörner, Stockholm og ekspresident Vaclau Havel, Tjekiet, bliver negligeret. Denne censur gælder stadig. Man finder ikke ”Kyoto” kritik i danske medier eller på klimamøder. Gennem kontakt til ca. 700 EU- MEP’er og til internettet er der en bred modstand mod ”Kyoto” og mod censur mod ytringsfrihed. Dette sidste burde ”Europarådet”, grundlagt 1949, tage sig af.
     Charlotte Sahl-Madsen, som med Bertel Haarder startede ”Dansk Naturvidenskabs formidling”, er nu videnskabsminister. Jeg har opfordret Københavns Universitets Rektor til at søge videnskabsministeriet om tilladelse til en videnskabelig kritik af UN’s ”Kyoto” og UN’s IPCC. 
    Teorierne og de tidligere observationer om klima blev samlet ved: ”Nordic Symposium on Climatic Changes and Related Problems”, Copenhagen 24-25 April 1978, og  ”Second Nordic Symposium on Climatic Changes And Related Problems”, Stockholm, May 16-20 1983.  De nordiske ministre støttede begge symposier, som samlede et par hundrede klimaforskere. Det Danske Meteorologiske Institut udgav abstract af foredragene i 1978, 1983.
     I symposierne dokumenteres klima ændringer med historiske, arkæologiske, geologiske perioder, CO2 i is kerner, biologi, f. eks skovhugst og insektangreb og meget mere. Årsagerne til klima ændringerne omfattede teorier fra ”Possible CO2 warming effect”, til ”Solar activity”, til tidevand, til solsystemet, astronomi etc.  De mange undersøgelser og teorier blev udvidet enormt i de følgende år med nye undersøgelser, afhandlinger, osv. 
     Meteorologen Willy Dansgaard viste i sin gymnasielærebog: ”Klima, vejr og menneske”, 1987, 1991 den årstidsafhængige kurve for CO2 koncentrationen stigende fra 315 til 346 ppm fra 1958 til 1986 målt i luften på toppen af vulkanen Mauna Loa, Hawai. Han støtter Princeton modellen i, at det skyldes menneskets brug af fossilt kul og olie og forudser en klima katastrofe. Samtidig blev Willy Dansgaard og flere på Niels Bohr Instituttet grebet af John Locke’s ”Gaia” filosofi, hvor ”livet”, ”organismerne" er ansvarlig for al udvikling siden prækambrium, se ”klimaavisen” 1992 fra det Naturvidenskabelige fakultet.
     I 1990erne blev teorien: ”Possible CO2 warming effect” fra Barry, 1983 ophøjet til ”sandheden”. Meteorologer i UN’s IPCC vedtog, at brug af fossilt kul og olie forøger CO2 indholdet i luften, temperaturen stiger, polarisen smelter, havet stiger og lave lande oversvømmes. UN vedtog dette i 1997 som ”Kyoto klima katastrofen”.
    USA’s Al Gore udbredte ”Kyoto” med filmen og bogen ”an inconvenient truth”. Al Gore forlænger her CO2 kurven, vist i Dansgaards gymnasielærebøger, frem til år 2005 og til 380 ppm CO2. Han forlænger temperaturkurven med den berygtede ”hockey” stick” kurve til ekstreme temperaturer. Dette er Al Gore’s og IPCC’s ”bevis” for, at ”klima katastrofen” er nær, og at CO2 skal nedkæmpes.
    I år 2005 vedtog EU kommissionen at kæmpe for UN’s ”Kyoto” klimamodel.  CO2 udledningen skal i de enkelte lande reduceres med 5 % i forhold til 1990. Det måles i CO2 kvoter på 1 ton CO2. Prisen fastsættes i en kvotehandel. Den danske regering forventer indtægter på mange milliarder kroner frem til 2020 afhængig af EU. Den liberale regering mener, ”markedet kan klare klimaet”, JP. 5-10-10. Den socialistiske opposition med fortid i KAP kliken i 1978 mener, ”klimaet skal reddes” med lovgivning, regler, afgifter, straffe, Pol. 5-10-10. Begge parter undertrykker ytringsfrihed for ”Kyoto” kritik.  Ingen spørger til ”Kyoto” modellens videnskab. De lande, som skal betale til f. eks. Danmark mange milliarder Euro vil forlange uvildig dokumentation for nytten af CO2 begrænsninger og hvad UN forestiller sig om klima og ændringer.
     UN’s ”Kyoto” model mangler en videnskabelig diskussion, f. eks.: Kan varm luft smelte polarisen?. Hæver det oceanernes havniveau?.  Erstatter varm luft varmetabet under polar natten?. Blæser varm luft fra ækvator mod polerne?.
     Danmarks svækkede forskning efter 2003 universitets loven gjorde København til et nemt mål til at gennemtvinge UN’s ”Kyoto” klimalove ved COP-15.       
     Den liberale regering ”frelste” danskerne fra eksperter og smagsdommere i 2001 og med universiteterne som det første offer for Universitetsloven af 2003. Den videnskabelige metode med spørgsmål – undersøgelse – kritik bliver nu erstattet af økonomi og produktion.  Klima forskning bliver forsøgt i Europa Kommissionens ”Climate action” og af mange NGO organisationer. I ”Copenhagen Climate Council”, fra 2007, er repræsentanter for bl. a.  Grundfos, Vestas, Dong, Danfoss, Novo Nordisk sammen med Finans manden Richard Branson og ideologen Tim Flannery med ”Gaia” filosofien samt med mange politikere.  Folket bøjer sig for de enorme CO2 udgifter og en streng klima lovgivning i troen på klodens redning.    
     Chr. Vibe viste, 1978, at klimaet i Vest- og Øst-grønland og i Nordatlantens vest-øst-kyster skifter mellem et kontinentalt og et atlantisk klima. Det bestemmes af tidevands perioder og havstrømme. Jeg beskrev, 1983, ”Bioastronomi” modellen, hvor Lys-mørke perioderne bestemmer fødekæderne, dvs, mad hver sommer (Polerne) eller mad hver dag (troperne). På Nuussuaq, Disko Bugts nordkyst, i Nordcanada o.a. findes ca. 65 millioner år gamle planter og marine fossiler, som stammer fra en tropisk til subtropisk fauna og flora, som kræver tropelys hver dag.  Det kræver betydelige ændringer af kontinenterne og i solsystemet.  Det er i konflikt med geologiske og astronomiske teorier, se ”klimaavisen, 1992”.
     Tidevands- og lys-mørke modellerne er samlet i ”Polarnat” modellen. Jordkloden stresses hele tiden af ændrede tyngdekræfter i jord-måne-sol systemet.  Polarnatten rammer jorden 2 gange om året, højvandet rammer jorden 2 gange i døgnet. I alle jordklodens lag fra smeltet magma, til oceanerne og til atmosfæren er der strømme bestemt af forskelle i temperatur, i sammensætning, i tæthed, af Coriolis kraft og med forskellig hastighed og retning. Dertil kommer ændringerne i ind- og udstråling af solenergi + andre forhold i solen. Disse ændringer ses tydeligst i oceanerne, i istiderne og i livets udvikling og uddøen.
     I juni 2008 viste ændringerne i Nordatlantens strømsystemer sig i Østersøens ålegræs fauna. Det varslede om hårde vintre i 2009/2010 + 2010/2011 + de næste 3-4 år. Dvs. et kontinentalt klima med kolde vintre, varme somre, store vejr fænomener og misvækst. I brev til EU-MEP, 14-10-2009, opstillede jeg en konkurrence mellem forudsigelserne fra UN’s ”Kyoto” model og ”Polarnat” modellen. ”Polarnat” modellen vandt, december 2009, og nu i december 2010.
     Dansk Videnskabs nedtur startede i 1978 ved Københavns Universitets 500 års jubilæum. KU var da overtaget af en demokratisk valgt KAP klike: Kommunistisk Arbejder Parti. De afsatte professor Morten Lange som rektor, fordi han havde startet SF. Ved jubilæet janglede den kommunistiske rektor Skinhøj rundt med studenterne iført T-shirts: ”Bekæmp det borglige universitet”. Det var en skandale, som KU aldrig overvandt.  Morten Lange var selv polarforsker og en god mand for Grønland. Skinhøjs efterfølger, Ove Nathan, var også en god mand for Grønland, selvom han ikke selv var polarforsker. Men han kunne ikke standse nedturen, beskrevet i Henning B. Fonsmark: ”Kampen mod kundskaber”, 1996.    
15-12-2010.
 
G. Høpner Petersen, retired,
Docent, dr. phil. Zoologisk Museum.
Professor, Institut für Polarökologie, Kiel.
Aldershvilevej 120, I, th.
           DK-2880 Bagsværd.  

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Det der ikke er = løgn = det må være - sandheden.

Og så en lille henstilling = og et ønske fra den nu afdøde = Russiske Forfatter = Alexander Solsjenitsyn =


ET ØNSKE FRA EN DØD"Jeg forlanger ikke, at I skal gribe til våben
mod tyrannerne. Jeg forlanger ikke, at I skal gå på gaden og demonstrere imod dem. Jeg beder Jer kun om at holde op med = at DELTAGE i løgnen."

Solsjenitsyn
http://www.eticha.dk

Aleksandr Solsjenitsyn - Wikipedia, den frie encyklopædiHer er en opgave for = Danmarks = Historiske Fortielses Forskere.

Sæt bombningen af = Kristne Serbere = ind i et historisk forløb = fra 1939 og frem til 2011 - og forklar historisk = om de blev bombet = fordi de var = kristne ???

Kristne tror som bekendt på = http://www.sandheden.net/  

Spiegel interview med Alexander solzhenitsyn

"Alle russere var dybt chokerede over
NATO,
s bombning af Serbien"

Det sidste interview, den afdøde forfatter gav til et vestligt medie , blev bragt på Der Spiegel online d. 23/7


www.spiegel.de/international/world/0,1518,496003-4,00,html
G. Edward Griffin The Dangerous Servant A Discourse on Governmentaf maf1989a antal visninger
MENNESKEHEDENS = TO = MULIGHEDER

Enten kæmper du og jeg - og hele menneskeheden for = at bevare den = Nationalstat = som den enkelte er født ind i = og beholder =  de daglige vaner = som er normen i deres Nationalstat = eller også bliver disse = 7 punkter = gennemført på globalt plan.

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering

http://www.tagryggen.dk/ 


Hvis du kæmper for = at fremme den globale = klima-Politik = som = Al Gore = kæmper for = så kæmper du også = for at få gennemført disse = 7. punkter. Det kan se smukt ud for idealister - at få afskaffet = alle eksisterende regeringer = på denne jordklode ???  Hvad så bagefter. Hvordan administreres lovene så ???

GODHEDS-IDEALISTER = VIL DET GODE

Nu er det ikke alle = der er godheds-idealister. Der er jo = klima-præster - der er forklædte som godheds-idealister. De får folk til at tro på = at jordkloden skal reddes ved - at Multinationale selskaber - skal redde jordkloden ved globalt at handle med ( CO2 = kvoter. Jo - disse forklædte godheds-idealister = får tingene til at ske. Endda mennesker - der burde vide bedre - i kraft af deres stillinger = som folkets og skatteydernes = tjenere.

http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.htmlHVEM KAN PÅVIRKE = DIN UNDERBEVIDSTHED ( I MANGE ÅR ) ???

Det kan en "Politisk Elite" = der styrer = eller har et meget tæt samarbejde = med meanstream-Pressen. Det er min vurdering.
Hvad er din vurdering ???Er = CLAES KASTHOLM = ved at danne et nyt journalist-forbund ???

www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6 FILM = på = DR

Jeg vil gøre opmærksom på = DRs film = nummer = 3.

Den er udvalgt og præsenteret af =
Bjørn LomborgDin underbevidsthed er blevet påvirket gennem mange år, til at mene, at det vigtigste her på jordkloden er et = renere miljø. Hvornår bliver miljø og klima-Politik til = Religion ???

Det sker når klimaforskernes uddannelse bliver så ringe at = Politikerne = kan bestille den = klima-rapport = der begrunder højere = klima-afgifter = samt større regulering af ( ikke kun danskernes ) men hele jordklodens miljøforbrug. Det individuelle resourse-forbrug - på globalt plan = vil kunne kontrolleres = gennem moderne Computer-Teknologi.DE SMÅ = "SANDHEDER" = MÅSKE ??? 

Find = Gaia = på  = 
www.Google.dk 

Er = Gaia-Religionen = en tilbedelse af = Jorden =
som om = jorden er en levende Gudinde
???

Gaia (gudinde) - Wikipedia, den frie encyklopædi

Hendes opstand er ikke velkendt, men ifølge Hesiod, kom hun til fra = kaos = sammen med natten - mørket. Det får mig til at tænke på følgende.

Islams symbol er en =
halvmåne.

HVAD ER MULIGT = HVAD ER FAKTA
???

Er det muligt at - USAs Præsidenter - og - Danmarks Partiledere  - og i EUs 27 Nationalstater - styres af hemmelige loger ???  Lad mig igen præsentere  = Adam Weishauph =

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph 
Illuminati-broderskabet.

USAs = Uafhængighedserklæring præsenteret 4. Juli 1776

Illuminati = er en frimurer-orden = oprettet af = Adam Weishaupt.
Illuminati = har et ordsprog = dette =  Orden ud af kaos.
Illuminati = siges at tilbede = et højeste væsen.Flere af = USAs = Præsidenter har været medlemmer af en frimurer-orden.

Den franske revolution = foregik fra (
1789-1799)

Den franske ateistiske eller sekulære selvforståelse efter = 
Den franskerevolution = har også bidraget til en massiv muslimskindvandring, og dette er et større problem i dette land.FRIHEDSGUDINDEN I = USA = HVORFOR BLEV DEN BYGGET ???

Frihedsgudinden i USA = var et fælles Projekt = mellem Frankrig og USA. Blev = frihedsgudinden i USA = bygget i taknemmelighed af = Gaia-Religionens tilhængere = samt for at = Frihedsgudinden kunne stå som et symbol for = eftertiden = der viste = at Gaia-Religionen havde besejret = Kristendommen.Stiftet = den 1. maj

Både Illuminati og Socialdemokratiet er stiftet ( ,den 1. maj )

Måske en tilfældighed = men = måske planlagt ???

Man kan forestille sig så meget = som = Claes Kastholm= kunne finde på at udtrykke det = og det er hvad = jeg vil gøre her.

JEG VIL FORESTILLE MIG FØLGENDE =

Efter = Gaia-Religionens = medlemmer = i frimurer-ordenen  Illuminati = lidt før 1776 = havde besejret Kristendommen = så var spørgsmålet = hvilket religiøst ideal = der skulle erstatte det = kristne budskab. Det kristnebudskab er som bekendt = Forkyndelse af sandheden. Tilsyneladende har filosoffer i oplysningstiden = kommet med deres bud på = hvordan = sandhedenog sandheder= kunne erstattes af noget andet.  

FRIHED LIGHED og BRODERSKAB

Dette andet ( filosoffer ) har skullet forholde sig til = og som skulle erstatte =sandheden= det har måske været = ideologier= der skulle ligne det kristne budskab = sandheden
= mest muligt. Måske var disse = ideologier = allerede udtænkt før 1776 ??? Lad mig lige nævne navnene på de ideologier = jeg lige kan huske lige . der måske var udtænkt før = 1776. af Illuminati

Kommunismen
Socialismen
National-socialismen
Radikalismen
Nihilismen
Humanismen
Multikulturalismen
demokratiet

Det - som måske sker efter at = Frimurer-ordenen = Illuminati= har erobret magten = i USA og Frankrig = det er et forsat angreb på = Kristendommen og andre Folkeslags kulturer = for at nedbryde Nationalstaternes indre sammenhængs-kraft.
( Et folks kultur = er som bekendt et folks daglige vaner )

Erobrings-strategien er følgende =

Der findes en ( rimeligt begavet person ) der er utilfreds med tingenes tilstand = som vil erobre magten = for at skabe noget bedre. Vedkommende får Illuminati,s opbakning = så som Stalin i Rusland = Mao i Kina = Hitler i Tyskland = Lois Pio i Danmark. Ikke for at vinde krigen = men for at få svækket = Kristendommen. og gøre plads for en ny religion.

KOMMUNISMEN I RUSLAND
KOMMUNISMEN I KINA
NATIONAL-SOCIALISMEN I TYSKLAND
SOCIALDEMOKRATIET I DANMARK

Jeg forestiller mig at = Illuminati = styrer de her nævnte = Politiske Partiers Partiformænd = ved = at de er medlemmer af = frimurer-ordenen = Iluminati = Illuminati
Som bekendt - så lå Europa økonomisk brak = efter anden Verdenskrigs afslutning i Europa. Måske var = frimurer-ordenens krav til ( Europas Præsidenter og statsministre ) igennem USAs Præsident = for at støtte Europa med den økonomiske genopretningsplan af Marchallplanen - at disse statsledere = blev medlemmer af Bilderberggruppen  = at de skulle holde årlige møder om økonomi = og måske ( måske ikke ) blive medlemmer af en ( frimurer-ordenen ) som blev styret og kontrolleret af illuminati
???

UNDSKYLD = JEG FORESTILLER MIG MEGET.


Jeg forstiller mig at = Partilederne i Danmark = af disse partier = alle er medlem af en = frimurer-loge = der alle er kontrolleret af = frimurerlogen = illuminati = hvilket betyder = at = illuminati = har kunnet fremme forskellige Politiske Partiers ideologier i Danmark = fra 1954 og frem = i forhold til en på forhånd udtænkt helhedsplan = som ser således ud = og måske er = Gaia-religionens måde = at vinde fuldstændig sejr over = Kristendommens og Kristendommens Civilisation. Her vil jeg lige indskyde dette =

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

Her kan det være interessant at vide hvad = Jesus= har sagt om = sandheden = på dette link = www.sandheden.net 

Det som ikke er = sandhed= det må være = Løgn. Der findes en speciel slags = løgne. Dem kan du læse mere om her =

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php PLAN 1975 = KAN PRINTES UD = HAR EGEN OVERSKRIFT.

Vendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

 

[1]Johan Nielsen, Soc.dem., Færøernewww.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.netIlluminatis formål = Illuminati

Illuminatiordenen var nært forbundet med Oplysningstidens  verdensbillede. Målet var forbedringen og perfektionen af verdenen i form af = frihed, lighed og broderskab.

Sådan bliver du medlem af en = Frimurer-orden. Du skal bare sværge først.  Det du skal sværge = det kan lyde således =

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.

Jeg ved ikke - om der sidder ( Parti-Formænd ) i = Danmarks Folketing = der er medlemmer af en = Frimurer-loge = men jeg vil ikke nægte = at jeg har en meget kraftig mistanke.POLITIKEN - MEDIER - OPLYSNING.  www.Google.dk 

Hvis jeg husker rigtigt - så udkom Politiken første gang i 1884 - med dette Motto = kun den = højeste viden. Det minder mig om - at Illumati stiftet i 1776 - menes at tilbede et = højeste væsen. Det giver muligheden for = at Politiken er et religiøst menighedsblad - for den religiøse = klima-religion = Gaia. Det behøver naturligvis ikke at forholde sig således. Jeg påpeger bare = at denne mulighed forelægger.  Det betyder også at - Politiken - ikke bringer oplysninger = der kan skade = Gaia Religionens = religiøse budskab = nemlig tilbedelsen af = Gudinden = moder jord. Find eventuelt = Gaia = på = Google.KAN DANMARK OG EUROPA = EROBRES MED KRIGSLIST ???

Kan Danmark og de 27 Europæiske Nationalstater = der er medlemmer af = EU = erobres med krigslist = uden opbakning fra de større aviser = med den opgave = at = TIE =  ubekvemme = sandheder = ihjel - samt for at fremme en bestemt = Politisk ideologi ??? Tilsyneladende så er svaret ja = men i må selv vurdere følgende =


HVEM UDDANNER og ANSÆTTER JOURNALISTER  ???

Mediene viktig for fremme av multikultura- lismen

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.  05-06-2007

Find evt, navnet = Doudou Diene = på = Google

læs evt. videre her
medier og globalisering

medier og globalisering        Citat slut.

Er det således - at medierne beherskes ??? Der er mere =

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens ernergi-forsyning.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt ,

USA = VAND = NAFTA = ER DER EN SAMMENHÆNG ???Besøg eventuelt www.Sappho.dk For at se = Niels Thomsens tegning
i en noget større størrelse.

NSA's Jewish Spy Masters - YouTube

vimeo.com/41182138
28/04/2012
NSA's Jewish Spy Masters. from Brother Nathanael Plus 9 months ago not yet rated. realzionistnews.com ...
 • Flere videoer for NSA's Jewish Spy Masters . »
 • KLIMA-FORSKERNES = IQ = INTELLIGENS-NIVEAU

  Har en = klima-religion = i fremtiden brug for = klima-forskere = med et højt intelligens-neveau = eller af bureaukratiet udvalgte klimaforskere = som ved = at hvis de ikke leverer = det = Politisk korrekte = Klima-forsknings-resultat = så bliver de ramt af et = be´rufsver´bot = ligesom det der har ramt formanden for = www.danskernesParti.dk = Daniel Carlsen.  Dette = be,rufsver´bot = af Partiformand for =  danskernes Parti = Daniel Carlsen = nævnes også på = www.RadioHolger.dk 


  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE