1. DANSKE KVINDER
1. DANSKE KVINDER www.sagenskerne.dk

Præsenteret her 17. oktober 2009   www.Google.dk

Kære kvinder. Lidt oplysninger til eftertanke.

Alle muslimer på denne jordklode, har et fælles udgangspunkt, nemlig Muhammeds sharialove, og disse love har været gældende for alle muslimer på jordkloden i cirka 1400 år. Disse sharia-love gælder også for muslimer i Danmark. Derfor kan islam ikke vurderes på et snævert Dansk grundlag, men skal vurderes ud fra en global indfaldsvinkel.

VÆRD AT VIDE

Da Muhammed levede, var der i det område han levede i, ingen Nationale grænser, som vi kender dem i vor tid i 2009. Derfor var den militære erobrings-strategi på Muhammeds tid, at erobre områder, og der indføre islams sharialove. Det er også hvad vi ser her i Danmark og resten af Europa. By-områder besættes og islams Parallel-lovgivning indføres.

OGSÅ VÆRD AT VIDE

Muhammed døde i år 632 efter Vestens julianske kalender, og lige siden har muslimer haft ordre til, at gøre hele jordkloden islamisk. Da der efter 1400 år stadig er Muhammeds militære sharia-love ( forklædt som religion ) der gælder, så er det stadig islams mål, at erobre hele jordkloden, med alle midler, også med krigslist.

DANMARKS BY-OMRÅDER

Hvis du bor uden for disse byområder, så er det svært for unge kvinder, at kende udviklingen i disse byområder her i Danmark. Derfor kan det være en ide, for unge kvinder, at besøge denne internet-side  www.KvinderForDanmark.dk  og se på you-tube, hvordan islams skikke og parallel-lovgivning breder sig i Danmarks hovedstad og andre by-områder i Danmark. Derfor er det min vurdering, at hvis man vil undgå, at indordne sig efter islams sharialove, så er det bedst at bo ude i Danmarks tyndt befolkede landbrugs-områder. Kvinde, har du samme vurdering ???

KORANENS LOVE om KVINDER

Der findes stor viden, at hente på dette internet-leksikon www.islam-info.dk  om kvinder. Her er noget af Koranens indhold om kvinder. Prøv bogstavet ( K )

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Kvinder

Kvindens stilling:
Halv arveret for kvinder:
Allah forordner:....en dreng skal arve så meget som 2 piger. Sura 4.11

Halv vidneret
Kald 2 mænd som vidner, eller er der ikke 2 mænd, så 1 mand og 2 kvinder, som er passende som vidner. Sura 2,282

Kvinder, som ikke adlyder:
Hvis nogle af dine hustruer begår noget dårligt, så kald 4 vidner imod dem og lås dem inde i huset til døden, eller Allah åbner en udvej for dem. Sura 4.15

Afstraffelse:
Dem (de kvinder), som I frygter oprør fra: lad dem ligge alene i deres senge og slå dem.. Sura 4.43.

Hvis en kvinde voldtages gælder hendes anmeldelse kun:
"Hvis de ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere"(Koranen sura 24.13)

Slå blikket ned
Se til at de troende(muslimske) kvinder, at de skal se nedad på jorden...(Sura 24..31)

Fra de hellige islams hellige skrifter Koran og Hadith:

Kvinder er tilbagestående
"Kvinderne er tilbagestående i intelligens, taknemlighed og religion (Hadith Sahih al-Buchari)

Forholdet mand, kvinde
Kvinder er legetøj (Hadith nr. 919)

Polygami
"... gift jer med dem som synes jer passende: to, tre eller fire, men dersom i frygter I ikke kan være retfærdige mod dem alle så gift jer kun med én (kvinde)". (Sura 4.3)

"Vantro" kvinder
"...bliv ikke værge for vantro kvinder. Således er Allahs befaling" (sura 60.10).

Seksualitet
"Jeres hustruer er jeres agre, gå tilfor til jeres agre så ofte I lyster" (Sura 2.223).

Dårlig karakter
Kvinders bedrag er frygtelig, deres ondskab er smitsom, og dårlig karakter og et svagt sind er deres dominerende træk"( Hadith Ihy`a`Uloum ed-Din).

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

Kvinders troværdighed ved voldtægt
En kvinde kan ikke få en voldtægtsmand dømt medmindre hun har 4 mandlige vidner: "Hvis de (kvinderne) ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere" (Sura 24.13)

Mænds forhold til kvinder i Paradis
"Mænd vil i Paradis til evig tid glæde sig med udsøgte jomfruer (hurier, horer) og udsøgte drenge" (Sura 44.51-54, Sura 55-56-58).

Kristne kvinder har ingen ret
Hvis en kone tager et barn med til en kristen kirke, har manden ret til tage barnet fra hende (Hadith al-Fiqh "ala al-Mazahib al-Arba"a).

Helvede
"De fleste kvinder vil gå til helvede"(Hadith nr. 33 og 301)

MIN VURDERING

Efter min vurdering, så har islam et facistisk kvindesyn, som ikke har min opbakning. Der er personer, der kalder islam for ( Fredens religion ) men har de hørt om ( læren om abrogation ) der i princippet betyder, at de mest voldelige lovparagraffer i islam, ophæver de mere venlige Suraer i Koranens juridiske lovsystem.

ET BARN

Hvis en dansk kvinde, får et barn med en muslimsk mand, så har manden ret til, ifølge islamisk retpraksis, at bortføre barnet til et muslimsk land. En sitivation, der ikke er særlig betryggende for en moder, der elsker sit barn. En muslim har også ret til, at bruge begrebet ( taqiya ) når han lover aldrig, at bortføre deres fælles barn. Dette begreb kan du også læse nærmere om på  www.islam-info.dk 

BORTFØRTE BØRN

Der er flere eksempler på, at Danske mødre, har fået bortført deres barn, af en muslimsk fader, for aldrig at se deres fælles barn igen. Hvad sker der med dette barn ??? Bliver det anbragt i en ( madras ) en religiøs skole, hvor barnet bliver opdraget til, at føre ( Jihad ) hellig krig imod de vantro i Vesten. Læs eventuelt om Janitsharerne, og hvordan islam rekruterede denne hær ??? Det er altså ikke ukendt for islam, at hente børn fra kristne områder, og derefter opdrage dem til, at kæmpe for i islams slavehær. Måske er islams nuværende strategi, at lade moderen klare de første års arbejde med barnet, for på det rigtige tidspunkt, at bortføre barnet til islams slavehær.

JANITSHARERNES HISTORIE

Janitsharernes historie, og hvordan rekruteringen til denne hær skete, må kunne findes på internettet, et eller andet sted. Prøv at  www.Google.dk  Dengang havde islam sat denne rekrutering i system, og det kan de gøre igen, også her i Danmark og i hele Europa.

STATESTIKKER

Jeg kender ikke til nogen statestikker, der fortæller hvor mange kristne mødre, der har fået bortført et barn til et muslimsk land. Den bedste chance, for at finde et svar på dette spørgsmål er sandsynligvis denne internetside www.kulturkloeften.dk

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE