KULTURELLE VANER
KULTURELLE VANER www.sagenskerne.dk

Præsenteret her 16. oktober 2009

ER BAGGRUNDEN FOR DANSKERNES DAGLIGE OPFØRSEL = DE 10 BUD ???

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til

Uanset om der findes en Gud, eller ikke, så er det efter min opfattelse, gode leveregler, som kan give et folk en indre harmoni, hvor alle kan leve i gensidig tillid, og dermed i indbyrdes i fred. Hvis disse leveregler overholdes, så kan en Nation på denne baggrund høste fredens frugter. 

Hvad er din vurdering
???

Hvis du ikke overholder (  DE 10. BUD så begår du en synd. Hvis du overtræder ( DE 10 BUD ) med en af disse synder - så siger Katolikkerne = at du begår en = dødssynd.
    
DE 7 DØDS-SYNDER

OVERMOD           HOVMOD
GERRIGHED        GRISKHED
UTUGT              
MISSUNDELSE
FRÅDSERI
VREDE
DOVENSKAB

Hvis de 7 døds-synder overtrædes groft, af et lands Regering ? kan det så føre til denne Nations tilintegørelse og kulturelle udslettelse ???
Hvad mener du ???


ER KULTUR ET   ( NUL SUM SPIL )  ???

Hvis den ene kultur vinder frem,så går den anden kultur tilbage og omvendt, fordi kultur-mængden i et givet land altid er 100 procent.Er det en korrekt analyse ? Er det rigtigt ??? Hvor mange af Danmarks vaner er påvirket, af andre kulturers daglige vaner ???

BETYDER ( KULTURELT PARTNERSKAB ) = FÆLLES DAGLIGE VANER ???

Vil indførelsen af ( EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN ) der træder i kraft med disse lande i 2010 føre til sammensmeltning af disse to vidt forskellige kulturer, eller til en kulturkamp,fordi forskellighederne er for store ???

1 MAROKKO
2 ALGERIET
3 TUNIS
4 DET PALÆSTINENSISKE SELVSTYRE
5 EGYPTEN
6 TYRKIET
7 LIBANON
8 JORDAN
9 SYRIEN   og  også  ISRAEL.


HVOR ER  =  KULTUR - FÆLLESNÆVNEREN
MELLEM KRISTEN KULTUR OG ISLAMS KULTUR ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

KAN ISLAM REFORMERE DISSE LOVE I KORANEN

1   Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
2   Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
3   Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fælles anliggender ?
4   Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
5   Vil muslimer i Danmark acceptere,at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner,uden at følge den ordre,som shariaen foreskriver er Allahs ordre ?
6   Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklæningsmæssigt,at glide ind i det danske folks sædvaner ?
7   Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende,og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
8   Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer for,at vise viljen til,at blive integreret i det danske samfund ?
9   Vil muslimer acceptere ,at seksualitet er et frit personligt anliggende,så længe civilsamfundets love overholdes ?
10  Vil muslimer afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
11  Vil muslimer afvise,at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som en del af islams love ?
12  Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen ?
13  Vil muslimer i Danmark acceptere,såvel muslimer som ikke-muslimer kan kritisere islam ?
14  Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
15  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
16  Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til,at udtrykke sin utilfredshed for,at opnå forandringer i samfundet ?
17  Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfrihedener er en rettighed,der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
18  Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene i Danmark,har fortrinsret foran islams sharialove ?
19  Vil muslimer i Danmark acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker ?
20  Vil islam ændre islams love,for at sikre kvinders demokratiske rettigheder i alle EU-landene ?

Er et folk der har mistet sine skikke og daglige vaner og dermed sin kultur =  et tilintegjort folk, fordi = det dermed har mistet sin idenditet ??? Var det den overbevisning socialdemokraten Hartvig Frisch havde ???

www.islam-info.dk  www.nomos-dk.dk   artikeldatabase.

REFERENCE-RAMMER

Da islam tilsyneladende ikke har 10 bud, ligesom den kristne ( reference-baggrund ) som har givet Danskerne deres opførsels-kodeks, så er det nærliggende at spørge, hvilken reference-baggrund, der giver muslimer deres opførsels-kodeks.

Jeg har forsøgt at besvare disse 20 spørgsmål, ud fra den viden, som jeg kunne finde på dette internet-leksikon om islam,-nemlig =  www.islam-info.dk  således at læserne af denne hjemmeside ( selv)  kan vurdere, om det giver en forskel i menneskers forhold til, at slå anderledes tænkende mennesker ihjel ???

MÆT AF DAGE

Hvornår er en civilisation og en kultur mæt af dage ???

Er det når de valgte ledere af denne civilisitation og kultur, ikke engang gider ( at forsøge ) at forsvare sin civilisation og kultur, selv om de valgte ledere godt ved, at deres ( passivitet ) fører til deres civilisations og kulturs udslettelse ???

Er Vestens civilisation og kultur mæt af dage ???

Er Vestens civilisation, blevet for civiliseret til selvforsvar ???

GÆLDER DET GAMLE DANSKE ORDSPROG STADIG ???

Den der tier = samtykker ???

De syv dødssynder | kristendom.dk  
Hovmod, griskhed, utugt, misundelse, frådseri, vrede og dovenskab. Dødssynderne, tolkes som menneskets principielle oprør mod Gud.

Har EU overtrådt nogle af de 7 dødssynder, og hvis de har, hvilken konsekvens har det så for kommende slægter ???

Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 

Hvis EU har undladt at give et folk en mulighed for, at bestemme sin egen skæbne, har EU så overtrådt en af de 7 dødssynder ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.phpET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER

Besøg evt. Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk
under overskrifterne =   skikke  og  mærkesager

 Den som ikke vedkender sig sin fortid
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid.besøg eventuelt også  =   www.Sappho.dk 

Vi søger efter de mange sider af = sandheden ???

www.sandheden.net   Har du noget imod det ???

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE