EU-ivrige Politikere

17. november 2014

Læs =  Lars Hedegaards = valgprogram 

www.sabbat-kristne.dk/409494943 

 

 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 www.UriasPosten.net

EU-ivrige Politikere = hvem er de  ???

Hvilke Politiske Partiers Patiledere = stemmer for sådanne EU-Love ???

http://www.sabbat-kristne.dk/409494940

 


 

 ER DU DANSKER AF HJERTET  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
  

----------------- 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Kom ud af hende = Mit Folk. Måske du her = holde hund ???

 Der findes = Falske Bibler = Hvorfor ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


 

Husk

Du behøver naturligvis ikke at vide lige så meget - som disse  godt tre 3. millioner - der tilsammen har besøgt disse 15. hjemmesider. Besøgstællere findes til Venstre = under overskrifterne. Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 

 Dansk Samling satser at komme i Folketinget

http://www.eu-oplysningen.dk/dkeu/grundlov/over/)   

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

 EU-kommissionens afkristningsprojekt

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 

Har den radikale leder( Morten Østergaard ) læst denne bog  ???

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 De radikale regner Viggo Hørup blandt partiets åndelige fædre. Det var Hørup, der i 1878 udtalte de kraftfulde ord:

“Ingen over og ingen ved siden af Folketinget”.

Men tiderne har sandelig ændret sig.

Et flertal i Folketinget har d. 8. maj d.å. pålagt regeringen, at den skal følge dansk lovgivning ved udbetaling af tilskud til børn af EU-borgere, der arbejder i Danmark. I sig selv er dette påbud jo ganske bemærkelsesværdig. Hvis den danske regering ikke skulle følge dansk lovgivning – hvem skulle så? Men endnu mere opsigtsvækkende er dog regeringens erklæring om, at den heller ikke fremover har i sinde at rette sig efter dansk lov, og at den ingenlunde vil tage hensyn til irettesættelsen fra Folketingets flertal. 

 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 

Denne åbenlyse foragt for folkestyret og dets lovgivende forsamling skal man endda høre udtalt fra den radikale skatteminister Morten Østergaards mund:

ret er at “krænke borgernes rettigheder”. Tingene synes aldeles vendt på hovedet.

 

Sagen drejer om udbetaling af den såkaldte børn- og ungeydelse til EU-borgere, der arbejder i Danmark, men hvis familie i øvrigt bor i deres oprindelige hjemland. Dansk lovgivning kræver en arbejdsperiode af en vis varighed, før man erhverver retten til disse tilskud (“optjeningsprincippet”), men i en skrivelse har EU-kommissionens embedsværk påpeget, at denne bestemmelse antageligt strider mod EU-retten. Af lutter forskrækkelse har regeringen derfor stiltiende tilsidesat den danske  lovgivning og beordret ydelsen udbetalt fra første arbejdsdag i Danmark.

Det må forekomme indlysende, at denne praksis ikke blot er en overtrædelse af bestemmelsen om “optjeningsprincippet”,

men

også af den danske Grundlovs § 46, stk. 2:

Ingen udgift må afholdes uden hjemmel i den af Folketinget vedtagne finanslov eller i en af Folketinget vedtaget tillægsbevillling eller midlertidig bevillingslov.

Tænk – er det virkelig noget enhver ved eller i det mindste burde vide? I hvert fald er det ikke noget, folk er blevet oplyst om af de EU-ivrige politikere, der tværtimod har gjort alle mulige krumspring for at skjule de sørgelige kendsgerninger. Men selvfølgelig har Helle Thorning-Schmidt ret. I al væsentlighed er dansk lovgivning ikke længere en sag for Folketinget, men dikteret udefra. Det er blot upassende og uhøfligt at tale om det. Men nu er det altså blevet fastslået i selve Folketinget af statsministeren for den stat, der ikke længere eksisterer.

 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 længere eksisterer.

 

Men alligevel er der måske mere at sige om forholdet mellem danske lovgivning og den såkaldte EU-ret. På hjemmesiden ‘Folketingets EU-oplysning’ bliver der i artiklen “Hvem bestemmer i sidste ende: EU eller Danmark?” gjort et fortvivlet forsøg på at udrede forholdene. Indledningsvis hedder det i en art sammendrag af hele artiklen:

Kort fortalt: EU’s regler står over danske regler

Kort fortalt:

EU’s regler står over danske regler, men en EU-regel gælder ikke i Danmark, hvis der opstår den særlige situation, at reglen strider mod grundloven, eller hvis Folketinget vedtager en lov for at tilsidesætte den.

 

Man kunne mene, at det netop i den aktuelle situation drejer sig om en EU-regel, der både strider mod dansk lovgivning og mod Grundlovens bestemmelse om, at “ingen udgift må afholdes”, som ikke er bevilget af Folketinget. Men det viser sig snart, at dette korte  sammendrag også er for “kort fortalt”.

 

EU’s love står over danske love, man siger, at EU’s love har forrang. Når først der er vedtaget fælles regler, så skal et enkelt land ikke efterfølgende kunne ændre dem. Og hvor der er konflikt mellem EU’s regler og nationale regler, så skal nationale myndigheder, virksomheder og andre følge EU’s regler.

 

Men hvis dette er korrekt, hvorledes kan Højesteret så gentagne gange udtale, at tilslutningen til de vekslende EU-traktater ikke har indebåret en suverænitetsafgivelse, der ville kræve en ændring af Grundloven? Jo – i artiklen gives der derefter en ganske interessant indrømmelse, som er værd at tænke nærmere over:

 

Det står ikke direkte i EU’s traktater, men EU-domstolen har slået fast, at sådan må det være, for at fællesskabets regler skal virke ensartet og effektivt i hvert medlemsland. 

 

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

Roman Empire Rules Today Pt 1 (Full Length) - YouTube

 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 

Hvornår fjernes

Censur-Paragraf 266b  og  Blasfemi-Paragraf 140

fra

Danmarks Riges Grundlov af 1953   

www.grundlovsnyt.dk/295 

 ??? 

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

 Derfor gør noget - Personligt - mens der er tid.

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 

 EU er Europas fjende

Torben Mark Pedersen

 

 Frikendt for overtrædelse af 266b

Billeder af torben mark pedersen

 http://www.180grader.dk/Politik/astrid-har-en-plan

 

 

 

 Billeder af Kort over europa

Og nu igen = et lille Radikalt Politisk = Fingeraftryk.

Hahahahahaha!

Hvilket fiffigt bondefangeri!

Så er det jo ikke så sært, at Højesteret højtideligt kan fastslå, at tilslutningen til de vekslende EU-traktater ikke har indebåret  en suverænitetsafgivelse, der ville kræve en ændring af Grundloven. En sådan afgivelse af suverænitet nævnes nemlig slet ikke i traktaterne. Det er kun EU-domstolen, der “har slået fast, at sådan må det være.” Og hvorfra har EU-domstolen da fået en sådan myndighed? Ja, det har den såmænd fået fra EU selv, så domstolen kan trumfe de omfattende tiltag igennem, som EU-politikerne udmærket ved, de aldrig ville få gennemført gennem en legitim demokratisk proces. Hahahahaha – hvilke skælme!! Hvilket narrespil!!

 

 

Og forfatterne bag artiklen vakler videre i deres heroiske forsøg på at skjule det usigelige, at Grundloven reelt er sat ud af kraft:

 

Betyder det, at EU’s regler står over grundloven? Det korte svar er nej. EU-regler står ikke over grundloven. I hvert fald ikke set fra en dansk synsvinkel, hvor vi tager udgangspunkt i dansk statsret.

 

 Ja – faktisk skulle det være en ganske enkel sag at fastholde Folketingets status som landets lovgivende institution. Altså i princippet:

 

I princippet kan Danmark bryde med EU’s regler, hvis blot et simpelt flertal blandt Folketingets medlemmer vedtager en lov, som ændrer regler på et område, hvor EU har lovgivet.

 

Men hvordan kan Grundloven og dansk lovgivning således stå over EU-retten, når EU’s regulativer dog samtidig har forrang for dansk ret? Selvmodsigelsen lader sig ikke løse – og konklusionen på den forvrøvlede artikel er da også snarest et opgivende suk:

 

Ifølge den danske statsret kan lovgivningsmagten tage suveræniteten tilbage, men ifølge EU-retten vil det være ulovligt, og det vil stride med det danske EU-medlemskab. 

 

(http://www.eu-oplysningen.dk/dkeu/grundlov/over/)   

Vi

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

Det Danske Folk

Hvad med os = er det lige meget  ??? 

Øh – hvis det er svaret, hvad var så egentlig spørgsmålet? Artiklens titel lyder jo: “Hvem bestemmer i sidste ende: EU eller Danmark?” Men artiklen giver absolut intet svar. Derimod giver den et tydeligt indtryk af, at den konfuse sammenblanding af flere retssystemer og lovgivende institutioner har medført et veritabelt juridisk galehus

 (http://www.eu-oplysningen.dk/dkeu/grundlov/over/)   

 


 

Hvem er de EU-Ivrige Politikere der stemmer for sådanne love i Folketinget

???

 Kan det være de = Forenede Censur-Partier = der altid stemmer for love = der altid åbner op = for en større indvandring til

Nationalstaten  Danmark

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 Danmarks  ( Censur Politikere ) 2014.

 

Socialdemokratiet - Radikale Venstre - Socialistisk Folkeparti ( SF ) Konservativ Folkeparti - Enhedslisten og Venstre  

---------------

Hvilken Politik vil

Danmarks Konfirmander Konfirmander

få overdraget = at leve med = i deres Fremtid  ???

Vil disse

Minaret-Politikere

få gennemført deres Politiske

Minaret Projekt

 

  Bønnekald i Hamborg = nye vaner på vej i EUs Storbyer.

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

Der kaldes til bøn 5 gange i døgnet 7 dage om ugen.

 

Simon Emil Amnitzbøll ( LA ) Eigil Andersen ( SF ) Kim Andersen ( V ) Sophie Hæstorp Andersen ( S )  Pernille Vigsø Bagge ( SF ) Peter Christensen ( V ) Villum Christensen ( LA ) Per Clausen ( EL )  Jonas Dahl ( SF ) Lennart Damsbo-Andersen ( S ) Kirsten Brosbøl ( S ) Benny Engelbrecht ( S ) Magnus Heunicke ( S ) Karen Hækkerup ( S ) Ole Hækkerup ( S ) Marianne Jelved ( RV ) Jacob Jensen ( V ) Michael Astrup Jensen ( V ) Mogens Jensen ( S ) Mette Frederiksen ( S ) Steen Gade ( SF ) Mette Gjerskov ( S ) Orla Hav ( S ) Karen J. Klint ( S ) Jeppe Kofod ( S ) Astrid Krag ( SF )

 

Flemming Damgaard Larsen ( V ) Bjarne Lautsen ( S ) Mike Legarth ( KF ) Flemming Møller Mortensen ( S ) Holger K. Nielsen ( SF ) Ellen Trane Nørby ( V ) Maja Panduro ( S ) John Dyrby Paulsen ( S ) Jesper Petersen ( SF ) Julie Skovsby ( S ) Gitte Lillelund Bech ( V ) Hans Christian Schmidt ( V ) Per Stig Møller ( KF ) Inger Støjberg ( V ) Eyvind Vesselbo ( V ) Margrethe Vestager ( RV ) Lars Barfoed ( KF ) Tina Nedergaard (V ) Karen Ellemann ( V ) Lykke Friis ( V ) Manu Sareen ( RV ) Nadeem Farooq ( RV ) Liv Holm Andersen ( RV ) Jørgen Arbo-Bæhr ( EL ) Mette Bock ( LA ) Trine Bramsen ( S ) Stine Brix ( EL ) Lars Dohn ( EL ) Jacob Ellemann-Jensen ( V )

 

Martin Geertsen ( V ) Ane Halsboe-Larsen ( S ) Leif Mikkelsen ( LA ) Sofie Carsten Nielsen ( RV ) Ole Birk Olesen ( LA ) Rasmus Helveg Petersen ( RV ) Lisbeth Bech Poulsen ( SF ) Troels Ravn (S ) Mette Reissmann ( S ) Lotte Rod ( RV ) Pernille Rosenkrantz-Thell ( S ) Pernille Skipper ( EL )  Zenia Stampe ( RV ) Andreas Steenberg ( RV ) Annette Vilhelmsen ( SF ) Nikolaj Villumsen ( EL ) Fatma Øktem ( V ) Hans Vestager ( RV ) Mai Henriksen ( KF ) Preben Bang Henriksen ( V)  Henning Hyllested ( EL ) Jens Joel ( S ) Jan Johansen ( S ) Christian Juhl ( EL ) Jan E. Jørgensen ( V ) Simon Kollerup ( S ) Annette Lind ( S )  Rosa Lund.

 

Indvandrere overfalder hollandsk pige - YouTube 

 Islamisk Stats soldater diskuterer kvindelige sexslaver ... 

 Katrine Winkel-Holm: Vold i kristendom og islam (og jødedom) 

 http://www.advarselspartiet.dk/380611129

 


 

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 Har Danmarks befolkning = tid til = at tænke sig om = en ekstra gang i løbet af ugen

Eventuelt sammen med deres Nabo  ???

 


 Dette bør Danmarks Befolkning vide

 Der bliver mulighed for = at stemme på disse alternative 

Politiske Partier 

til det næste Folketingsvalg


 

 Morten Messerschmidt: Falske Løfter og Løgne - YouTube

Feb 6, 2012 - Uploaded by EU-aktuelle Nyheder
Morten Messerschmidt præsenterer: en film om Falske Løfter og Løgne.
 

 Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt  VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

---------

 CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed
www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen
---------
http://www.siaddk.wordpress.com/

Anders Gravers = kæmper imod 

Jihad som kolonisering af nyt land

----------
www.fritdk.dk
Michael Ellegaard 
 

www.sabbat-kristne.dk/409494939

-----------

www.islaminfo.dk  

Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya )  


 Nationalbankens  Vogter
http://www.danskfolkeparti.dk/  
Kristian Thulesen Dahl 

-----------

www.frhp.dk/hov

 Aase Clausen Bjerg

Bikini eller Burka - YouTube 

Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

 -----------------

www.sabbat-kristne.dk/409494939

http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

-----------

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

EU-kommissionens afkristningsprojekt

  Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt  VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

 Det kulturbetingede kvindesyn     

 

 Kvinder bliver systematisk udsat for seksuel chikane af mellemøstlige mænd, men bliver ved med at stemme på partier, der vil have mere indvandring. Uforståeligt, mener = Rachel Adelberg Johansen.

 

 

Til et folk de alle høre
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild;

Billeder af nfs grundtvig

 

Flere billeder af nfs grundtvig

resten selv som dragesukker
sig fra folket udelukker.
lyse sig selv ud af æt,
     nægte sig selv indfødsret      

N.S.F.Grundtvig  

 N.F.S. Grundtvig - Wikipedia, den frie encyklopædi

 


 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 www.UriasPosten.net

 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

 EU-kommissionens afkristningsprojekt

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


Mogens Camre

National Politisk = Frontkæmper

   

 Medlem af =    www.DanskFolkeparti.dk

Kommentar fra Mogens Camre  

 
Jyllands-Posten   Kronik 31.07.2014 kl. 03:00 

    www.Sabbat-Kristne.dk

     Flere videoer for messerschmidt » 

     Videoer til mogens glistrup

          www.Spydet.Blogspot.com

    www.Kulturkloeften.dk

     www.DenDanskeForening.dk  

   www.DenKorteAvis.dk  

   www.Uriasposten.net

  www.Nationaldemokraten.dk   

 

 

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

 


En bog - der bliver mere og mere aktuel.

 Lars Hedegaard og Mogens Camre: 1400 års krigen Islams strategi ...

 www.Trykkefrihed.dk

 "Den Nye Aftale", udgave 2 ,  Har der nu igen været

Religiøse Juridiske Fiflerier

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Pilles der nu igen ved Bibelens - DNA

www.Tagryggen.dk    www.endtime.dk  

 Hvilken Bibel

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


 

Lidt om Islam opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

 

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

-----------------------------

  Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 

Islam "END TIMES ALERT" IsraelGreeceTurkey ... - YouTube 

 ‎
 

 

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

Hvorfor = var det nødvendigt med en global begivenhed ???

Måske tåler falske religioner ikke dybere analyser ???

Tåler 9/11 dybere analyser ???

 Billeder af world trade center

Flere billeder af world trade center

 Hvilke forudsætninger gjorde denne begivenhed mulig ???

Hvilket formål havde denne begivenhed for den nye Verdensorden  ???

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


       Hvor meget kan din hjerne rumme  ??? 

Forstår du alt det = din hjerne rummer ???

  www.oplys-dig-selv.dk/371635269

 


 

 Images for den lille havfrue

 

 More images for den lille havfrue

 Mathæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 )

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem 

 Hørte jeg Rigtigt = blev der sagt dette = i denne film  ???

Lad dog være med at være så bange  

for den fremtid i alligevel ikke undgår

 

Morten Messerschmidt: Falske Løfter og Løgne - YouTube

 

Feb 6, 2012 - Uploaded by EU-aktuelle Nyheder
Morten Messerschmidt præsenterer: en film om Falske Løfter og Løgne.

 ------------

 Is Islam the Catholic Church's religious Branch ???

 www.OpenDoors.org 


 Hørte jeg rigtigt = havde 90.000 Indere mistet hovedet på en dag ???

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

Bill Warner: Boko Haram IS real Islam - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=27t3uPyf8CE
May 14, 2014 - Uploaded by Ban Koran
Bill Warner: Boko Haram IS real Islam ... Bill Warner - A Taste of Islam by Children of Jewish Holocaust ...

www.Political-Islam.Com     

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral

 


 Disse 2 bøger bør alle

Konfirmander  Konfirmander

læse

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

Hvem var ombord på skibet - da Titanic sank  ???

Flere videoer for ROMAN EMPIRE rules today DVD1 - FULL ... »

 Blå Censur i EU  ???

 

 Billeder af Kort over europa

 De binder Europas befolkninger på mund og hånd = gennem regler og konventioner. Det oplyser

Mogens Camre

om på

Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 


 

Billeder af bilderberg

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

EU - Den rigtige historie: Henrik Ræder Clausen - Salling

 

 

Bøger alle ( Konfirmander Konfirmander ) bør læse  ???

Side 57 = Præampel = indledning til lov. el. traktat

Kend din fjende siger ( Sun Tzu )

Rød Fremmed-ordbog = uundværlig = også for Danskere der ønsker en

Karriere i EU-Systemet.


EU af Henrik Ræder Clausen (Bog) - køb hos SAXO.com

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Disse to bøger burde alle

Danmarks Konfirmander Konfirmander

der kan læse = have i Julegave

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE