Hvilken Avis Holder

Hvilken avis oplyser dig  ???  Hvilken avis stoler du på

 

 www.fortidensJelling.dk

Det Folk

"der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

http://www.danskekonger.dk/

 Nu kan det være svært = at vedkende sig sin fortid = hvis et Folk ikke kender sin = fortid  

på grund af

 Massiv  Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 www.OpenDoors.org

 www.123hjemmeside.dk

 Political Islam - YouTube

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

Danske  Mødre

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 

Præsenteret her 6. marts 2015

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

Hvilken Dansk-Sproget Avis = stoler du på  ???

 www.UriasPosten.net

 Jeg har lige nævnt denne = men er det fakta = vi bliver præsenteret for ???

Det bør måske analyseres lidt nærmere ???


 

 ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV  ???

 


Også lidt om Kvinders rettigheder

Hvis du her i 2015 = er en ung mand mellem 14 år og 21 år = der ønsker at være = velfærdskavaler = og forsvare Kvinders ret til at gå uden slør = og bade i Bikini = hvilken avis ville du så vælge = som vil understøtte Danmarks kvinders ret = til at have denne valgmulighed

nemlig Danmarks Kvinders ret til

at bade i Bikini når

Danmarks Kvinder

ønsker at = bade i Bikini.

 


 

  Nationalstaten Danmark

Billeder af danske flag

 

Flere billeder af danske flag

 Vil du forsvare Danmarks Kvinders Rettigheder som

VELFÆRDSKAVALER

 Lav eventuelt jeres egen vurdering af - de forskellige aviser holdning til

Bikini eller Burka

ved at analysere avisernes

Faktatuelle  Oplysninger om dette emne.

 


 Inden i træffer en så vigtig beslutning = som en politisk beslutning jo er = så er mit råd = at i unge mellem 14 og 21 år = træffer jeres beslutning = på et

Fakta-baseret Grundlag = hvis det er muligt =

og det kan i gøre = ved = at mødes en gang om ugen = ved at dyrke Analysespillet = fast = en enkelt gang om ugen.

ANALYSE-SPILLET

Det findes på dette Link

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

Samfundet skal forsat fungere = så først klarer du dit arbejde og andre pligter = inden = du tænker selvstændige tanker = på det ugentlige Analysemøde. Hvad kan en ung mellem 14 år og 21 år - begynde at analysere nærmere. Det er jo muligt = at begynde med indholdet fra dette Link = som en begyndelse

www.sabbat-kristne.dk/390099037

Det er jo muligt at opnå noget = Fakta-Baseret viden gennem 7 års regelmæssige analyse-møder = på ugentlige analysemøder = af den lidt mere kvikke del af den ungdom = der vil bruge sin tid på =  fra 14 års alderen = til de bliver cirka 21 år = at lære sig selv = at tænke sig om en ekstra gang = inden de/i træffer afgørende personlige beslutninger og afgørende Politiske beslutninger = i jeres liv.  ???

Her er en sang = der kan inspirere jer unge = til lidt ekstra

Tænksomhed.

Iben Hasselbalch Tankens Magt - YouTube

 

 Billeder af iben hasselbalch

 

Flere billeder af iben hasselbalch

 


 Når det gælder Lovgrundlaget = for om Kvinder må eller skal = gå i Bikini eller Burka

Så er det heller ikke helt uden betydning = fordi = enten går man ind for at ( FN = UN )s

menneskerettigheder skal gælde for alle mennesker

globalt. Her er et lille overblik over

UN-FNs menneskerettigheder

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.  
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold

 

Vedtaget og offentliggjort på den nittende islamiske konference for udenrigsministre, Cairo 5. august 1990

 Artikel 24 Alle rettigheder og friheder bestemt i denne deklaration er underlagt den islamiske Shari´ah.

Artikel 25 Den islamiske Shari´ah er den eneste kilde som reference til at forklare eller uddybe enhver af artiklerne i denne deklaration.

----------------

 Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold

 

og nu til lidt dansk musik

www.Kulturpartiet.dk

 


 www.Danskfolkeparti.dk   

 www.fortidensJelling.dk

Mogens Camre

National Politisk = Dansk Frontkæmper

   

 Medlem af =    www.DanskFolkeparti.dk

Kommentar fra Mogens Camre  

 

 
Jyllands-Posten   Kronik 31.07.2014 kl. 03:00 
 

    www.Sabbat-Kristne.dk

     Flere videoer for messerschmidt » 

     Videoer til mogens glistrup

          www.Spydet.Blogspot.com

    www.Kulturkloeften.dk

     www.DenDanskeForening.dk  

   www.DenKorteAvis.dk  

   www.Uriasposten.net

  www.Nationaldemokraten.dk   

 

 

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

 


 Hvorfor er  

Mogens Camre

National Politisk = Dansk Frontkæmper

 

   

Jeg tror = det er fordi = han synes at

Danmark er dejligt.

 Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 


 

Arbejdsdag på Mosbjerg

 

Søndag d. 20. april var en dejlig forårsdag, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel, hundene legede, og planterne strakte sig mod himlen det bedste, de har lært.

Foreningens bestyrelse havde planlagt en arbejdsdag, og med en frisk vind til at holde sveden under kontrol, gik det derudaf.


Læs resten  og hør resten = på dette Link

og - Ja = disse billeder beviser at = Danmark = er dejligt.

Hør eventuelt de Talere = der mener Danmark bør = forsvares mod en for stor indvandring.  

  Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 Ja = hvorfor gør de nu det ??? = Jeg ved det ikke.

Kan forklaringen nu findes på dette link ??? 

Men efter Cairo er blevet muslimsk = kan jeg ikke se = at det har gjort Cairo kønnere = men det afhænger måske af = øjnene der ser ???

 

Walter Veith (2) Where Jesus Walked / Total ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=Hkz96uOA_r4
17/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD takes a visual journey through ancient Palestine retracing the steps of ...
 

 Jesus = Guds Søn = har blandt andet gået i Cairo = da han levede.

Hvordan ser byen ( Cairo ) så ud her i 2015

nu hvor det tidligere Anatolien = der var et Kristent land = er blevet muslimsk = og nu hedder Tyrkiet.

Jeg kan kun sige til unge mellem = 14 år og 21 år = se filmen = og så = lyt og = tænk lidt over = om i ønsker at forsvare Danmark = fordi Danmark er et dejligt land. Det er ikke min fremtid = det drejer sig om = men jeres. Vil i forsvare jeres

Fædreland = Nationalstaten Danmark

kan det være ganske fornuftigt = at analysere den nuværende Politiske sitivation her i Danmark = eventuelt ved at dyrke Analyse-Spillet en gang om ugen.


 Lad mig lige igen nævne = udpluk = fra Koranens indhold.

Jihad som kolonisering af nyt land

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 Kafr eller Kafir

 Kvinder

 Taqiya


 

Why is Charlie Hebdo Assassination 100% Islam - YouTube

www.youtube.com/watch?v=nJgGOCFr83E
10/01/2015 - Uploadet af CSPI International
Dr. Bill Warner explains motivation behind attacks in Paris. Get the books at www.politicalislam.com.

 www.Google.dk

 Hvornår kan vi købe ( Dr Bill Warners ) bøger oversat til dansk. 


 

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

Kvinder

Det gælder især for Kvinder

 http://www.aaseclausenbjerg.dk/

 


Taqiya

 www.OpenDoors.org 


 Hørte jeg rigtigt = havde 90.000 Indere mistet hovedet på en dag ???

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

www.PoliticalIslam.com

Hvornår kan vi købe ( Dr Bill Warners ) bøger oversat til dansk. 

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 

Guds Segl

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud )

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 


 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Bemærk = de Katolske 10 Bud = de står ikke = i Bibelen.

Derfor er den Katolske Kirkes forkyndelse ikke Kristendom.

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

----------------

Betyder dette noget = for de unges fremtid her i Danmark = dem der her i 2015 - der er mellem 14 år og 21 år  ??? 

Ja - det kan de jo = selv = tænke lidt over  ???

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

Nu er det jo svært at adlyde en Lov

der har været forfalsket i cirka 1700 år.

  Bibelen 

2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Konstantin den Store - Wikipedia, den frie encyklopædi

Nu er det jo svært at adlyde en Lov

der har været forfalsket i cirka 1700 år.

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Det er også svært for muslimer = at adlyde en lov = de ikke ved eksisterer.


 

KATEKISMUS = DE 10 BUD = bemærk der en forskel  

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

Vi ser at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat

for forskellige

Religiøse Juridiske Fiflerier

 Hvem gjorde dette - og hvorfor  ???


Ikke nok med det

Der findes også forfalskning af Bibler sted.

Hvem kan dog finde på (at forfalske Bibler ) og med hvilket formål ??? 

 Hvilken Bibel tør du stole på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

Bemærk også at der i

Guds Lov = De 10 Bud

der fremhæves det i =  Bud nummer 2. at

Gud er en = Nidkær Gud.

Hvorfor nu det ???

Jeg vil lige bemærke at

jeg ( Saxo-Poul ) erEvangelisk Luthersk Kristen www.Tro-eller-overtro.dk

Fordi jeg tror at de fleste af Danmarks Biskopper er

Jesuitter.

 http://www.sabbat-kristne.dk/288090813  

 Jesuitter har afgivet et løfte til Paven i den Katolske Kirke i Rom

De er tilsyneladende ikke = Evangelisk Luthersk Kristne.

Om det betyder noget = for de unges fremtid her i Danmark = det må de selv analysere sig frem til = ved at læse i de rigtige aviser ( fordi ) det er deres fremtid = det drejer sig om.  


 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

Bill Warner: Boko Haram IS real Islam  

Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 Images for boko haram attack 

www.youtube.com/watch?v=27t3uPyf8CE
May 14, 2014 - Uploaded by Ban Koran
Bill Warner: Boko Haram IS real Islam ... Bill Warner - A Taste of Islam by Children of Jewish Holocaust ...
 
Buy your books from this Link

www.PoliticalIslam.Com   

 

Hvornår kan vi købe ( Dr Bill Warners ) bøger oversat til dansk. 

Hvornår kan vi købe ( Dr Bill Warners ) bøger oversat til dansk. 

 

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 En ny verdens-orden - skal jo have - den globale infrastruktur på Plads 

New World Order

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 


Bill Cooper \"Illuminati\" Speech - Aaron Burr Videos ... 

Hvilken avis holder du  ??? 

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.  
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 Hvornår kan vi købe ( Dr Bill Warners ) bøger oversat til dansk. 

 Hvilken avis holder du = Hvilken avis stoler du på  ???

 When can we buy (Dr Bill Warner's) books translated into Danish.

 


 

 Danske  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856

---------   

http://www.kulturpartiet.dk/21876672   

 

  Nationalstater  der er medlemmer af  EU

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 1. maj 2015

 

 Belgien € (1957) Frankrig € (1957) Tyskland € (1957) Italien € (1957)

 Luxembourg € (1957)  Holland € (1957)  Danmark (1973) Irland € (1973)

 Storbritannien (1973  Grækenland € (1981) Portugal € (1986) Spanien € (1986)

 Østrig € (1995) Finland € (1995)  Sverige (1995) Cypern € (2004)

 Tjekkiet (2004) Estland € (2004) Ungarn (2004) Letland € (2004)

 Litauen € (2004) Malta € (2004) Polen (2004) Slovakiet € (2004)

 Slovenien € (2004) Bulgarien (2007) Rumænien (2007) Kroatien (2013)

 

 www.123hjemmeside.dk

 


 

 Interview med Morten Messerschmidt i EU-Parlamentet, 31 maj 2011

Interview med MEP Morten Messerschmidt - YouTube 

 

 

I Danmark er Morten Messerschmidt medlem af ( www.Danskfolkeparti.dk ) 

 


 

 Lidt dansk musik kan høres på dette Link 

www.Kulturpartiet.dk

 Little Danish music can be heard on this Link. 

 ------------------

www.tro-eller-overtro.dk/410537918  

 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633561  

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link

  Billeder af mellemøsten

 


 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

Pernille  www.advarselspartiet.dk  Vermund

Et spørgsmål til Danmarks Præster

Har Bibler her på Jordkloden været udsat for massiv Censur i over 1700 år  ??? 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

  http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

 


 www.fortidensJelling.dk 

01 Den Glemte Sandhed: Danmarks dåbsattest - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3KjRQcQeQKY
14. apr. 2012 - Uploadet af dbamedia
Første afsnit af den prisbelønnede serie om kristendommens komme til Danmark. En serie der gør op med ...

 --------------------

 2008 Conspiracy Con with Eric Phelps pt. 3/8 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hzoDYv6ckbI
5. aug. 2009 - Uploadet af Kennedy1op
Eric Jon Phelps is at his best here as he dissects the rulers of evil, the real rulers of the world (with satan as ...

 

 Her forsætter de glemte Sandheder 3. og 4. om

Danmarks Kristne Fortid. 

Play - Den-glemte-sandhed-3-klimgården 

 

 04 Den Glemte Sandhed: Klimgåden [2] - YouTube

 


 Jeg mener at have set en film på DR med titlen = Jeg Claudius

Claudius - Wikipedia, den frie encyklopædi

Men om det var = før 1968 eller efter 1968 = det husker jeg ikke. 

Det får mig til at stille spørgsmålet = Hvorfor har England et flag = men ikke et Parlament  ???  Har England haft et Parlament engang i fortiden ???

 

Konservative Roger Scruton om Brexit og europæisk kultur - del 2

https://www.youtube.com/watch?v=XtnZTiNA1-4
15. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Deadline: Konservative Roger Scruton om Brexit og europæisk kultur - del 2. Fra den 14. maj 2016.
 
Nå - der er også forskel på at være national og være Nationalist. Det er jo rart at vide for en som mig = der kun har 7 års skolegang = og kun taler dansk.
 
Se flere interviews af Roger Shruton på dette link
 
 

2016 06 24 Danmark bør følge England - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=lc3n6X3FVdY
24. jun. 2016 - Uploadet af NewSpeek
Jeppe Juhl er dybt taknemmelig over det engelske farvel til EU og mener, at Danmark bør følge trop ...
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE