DANSKE PARTILEDERE
DANSKE PARTILEDER www.sagenskerne.dk

Præsenteret her 13. oktober 2009

DANSKE PARTILEDERE

Som en vælger med en meget kort skolegang, så må jeg formode, at i et videns-samfund, der har ( DANSKE PARTILEDERE ) sat sig ind i LÆREN om ABROGATION. Jeg kan ikke forestille mig, at vores DANSKE PARTILEDERE er uvidende dumrianer. Især ikke = når man tager i betragtning, hvor meget islam fylder i debatten i det offentlige rum.

LÆREN om ABROGATION  =  Citat

Allerede på et tidligt tidspunkt erkendte man, at væsentlige Koranvers er direkte modstridende. Dette problem med modsigende vers i Koranen førte til læren om abrogation ( Sura 2.100 "Vi bringer lignende (vers) i stedet"). Det betyder at de sidste kompromisløse vers ophæver de første kompromissøgende vers som f.eks. "Der er ikke tvang i religionen"  eller " Jesus er Messias". Efter dette har Muhammed eller senere fortolkere ophævet ca. 225 Koranvers.


OPHÆVEDE VERS

De ophævede vers er især at finde blandt Suraerne fra 1. og 2. periode i Mekka i årene 609-13 og 613-15 ( Inddeling efter Th. Nöldike )
1. mekkanske periode: Sura 1, 51-53, 55-56, 68-70, 73-75, 77-79, 80-87, 88-97, 100-104, 106-109, 111-114.
2. mekkanske periode:Sura 15,17-21, 23, 25-27, 36-38, 43-44,50 54,67,71-72.

GÆLDENDE VERS

Vers, som med sikkerhed ikke er ophævede, er fra de sidste Suraer, som er åbenbaret i tiden i Medina. Herunder især nogle af de sidst åbenbarede Suraer 8-9 med det barske sværdvers og ordren om at undertvinge de "vantro". Det betyder, at hvis de nedenfor anførte støder sammen med blide, modstridende vers fra tiden i Mekka, så ophæves mekkaversene.
Sunnaer fra tiden i Medina år 622-632 er følgende: Sura 2-5, 8-9, 22,24, 47-48, 55-59, 60-66, 98, 110.

Citat slut

Citatet er hentet fra bogen = KORAN KOMMENTAREN

KORAN KOMMENTAREN
af
ROLF SLOT-HENRIKSEN
Forlaget
RAFAEL
ISBN 87-91107-04-0

KORAN KOMMENTAREN Kan købes over
http://www.islaminfo.dk/


Tilladelse til at voldtage danske kvinder bekræftes nu fra højeste fatwaråd
skrevet af Mufti Mehdi og al-Qaradawi fra det europ. fatwaråd

Muftie Mehdis udsagn til BT og TV 2 at "danske kvinder er en billig vare, der selv er ude om voldtægt, da de ikke bærer tørklæde og derfor gør det rene samfund beskidt" bekræftes nu af det øverste Europæiske fatwaråds leder Yusaf al-Qaradawi, der skærper sagen yderligere. Han udtaler, at det er de voldtagne kvinder, der skal straffes og viderebringer i den forbindelse denne fatwa i sagen: "For at blive fri for anklage, skal den voldtagne kvinde kunne bevise at hendes opførsel var god nok". Den som voldtages bærer skylden for voldtægten og skal  af netop denne grund straffes. Det skal ske i hjemmet og gennem moskeen.

HVAD VED DANSKE PARTILEDERE OM ISLAM ???

Hvad ved danske Politikere om islam ??? Islam kan være svær at gennemskue, især hvis man nægter at læse bøger om emnet. Så er spørgsmålet, om uvidenhed kan undskyldes. Muligvis. Men hvis ny viden ikke fører til forsvar af Danmarks kvinder, og deres ret til, at være i det offentlige rum uden tørklæde ??? Hvad har vi så Politikere til ???  Hvis islams sharialove overtrumfer Danmarks Grundlov, så er Folketinget ligegyldigt, og overflødigt. Hvad er din vurdering
???

MERE VIDEN fra KORAN KOMMENTAREN

MUHAMMEDS STILLING I KORANEN

I Koranen er Muhammed ikke blot den eneste, som nogensinde har fået meddelt Allah,s urskrift uforfalsket, men han er samtidig "det skønne forbillede". Ifølge Sura 33.21 meddeler Allah: I har i Allahs sendebud ( Muhammed) et skønt forbillede ( og det ) for enhver, som tror på Allah og håber på dommedag".

SUNNA

Dermed kommer begrebet Sunna ind i billedet, at muslimen dels skal overholde Allahs lov, men samtidig følge profetens ord, liv og eksempel. Profetens livsførelse er således eksemplet for det rette og gode liv, som Allah ønsker fulgt. Han beskrives som Guds mand på linie med Abraham og Moses.

Citat slut.

OLIEAFTALEN FRA 1973

Det er muligt, at det Danske Folketing aftalte, at aftage et eventuelt fødsels-overskud af muslimer, til gengæld for olie til rimelige priser, men aftalte de samme Politikere, at muslimerne kunne få lov til, at erstatte Danmarks Grundlov med islams sharia-love
???

POLITIKERE og FOLKEOPLYSNING

Har vore Danske Partiledere nogle oplysninger til det Danske Folk, om hændelsesforløbet fra 1973, og frem til i dag, den 14. oktober 2009 ??? Kan vores Danske Partiledere i Danmarks Folketing fortælle os Danskere om Barcalona-erklæringen fra 1995 og Euromediterranienaftalen underskrevet af Frankrigs daværende EU-Formand Sarkozy i 2008, en del af dette hændelsesforløb
???

VOLDTÆGT

Hvis et kvindeligt Folketingsmedlem bliver voldtaget af en muslimsk mand eller flere, er det så forhånds-godkendt for muslimer 
af Mufti Mehdi og al-Qaradawi fra det europ. fatwaråd ???

HVAD ER EN FATWA  ???

 

Fatwa

udtalelse af muslimsk retslærd om, hvordan en muslim skal forholde sig, for eks. fatwaen over forfatteren Salman Rushdi.
En fatwa har ikke samme retsstatus som sharia, dvs. den islamiske lovgivning, der anses givet direkte af Allah.
Fatwaen skal nærmest ses som en vejledning til de troende.
Da der ikke findes en "central fatwainstans" vil man opleve, at de forskellige islamsike grupper og bevægelser også i vesten kommer med helt forskellige fatwaer til samme spørgsmål. Det kan være fatwaer vedr. organtransplantation, forbud mod korte bukser, etc.
En mere vægtig status havde fatwaen mod Salman Rushdi (dødsdom for blasfemi), fordi denne udtaltes af Irans øverste gejstlige og siden er blevet fornyet flere gange.
Mærkelig nok opfattes denne fatwa også for normgivende for mange sunnimuslimer i Europa, hvilket er ualmindeligt, pga af det traditionelle fjendskab mellem sunni- og shiaislam.


SPØRGSMÅL

Består det Europæiske Fatwa-råd af Sunni-muslimer eller Shea-muslimer ???

Hvilken status har Europas Fatwa-råd blandt islams militære rangorden ???


Besøg evt. www.kvinderForDanmark.dk  

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE