Fra en anden Planet

Nuværende Planet-tid = er = på denne planet lige nu

 den 6. marts 2015

  www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

Globalisering (Jørgen Ørstrøm Møller) - TV Fra en Anden ...

 

www.youtube.com/watch?v=KLThiNKdeec
07/11/2012 - Uploadet af Martin Spang Olsen
TV Fra en Anden Planet (TVfap) er baseret på oplysning frem for ... Globalisering (Jørgen Ørstrøm Møller ...  
 

 En alien ude fra rummet = er på besøg på denne Planet.

Normalt siger vi i mange sammenhænge = lad os begynde med begyndelsen. Men inden vi nærmer os = hvad der sker på denne planet = vi kalder Jorden = så lad os gå tilbage til

(  Før Begyndelsen )

der forklarer på sin egen måde = hvorfor jorden blev skabt. Dette er en myte = man kan vælge at tro på = men denne myte kan være Sandhed. Jeg vil her gøre opmærksom på = at du ifølge

Danmarks Riges Grundlov af 1953

så er der trosfrihed her i mit  fædreland = hvilket betyder = du kan vælge = hvilken Gud = du vil tro på = eller hvad = du vil tro på i mit  

Fædreland = Nationalstaten Danmark  

Her kommer 

Før Begyndelsen.

Origin of the devil - terrific movie showing how evil started in ...

www.youtube.com/watch?v=dSUPBn3MqQQ
Jun 29, 2013 - Uploaded by Revealed truth
Origin of the devil - terrific movie showing how evil started in the universe. <a href="/channel ...
 

 Udgangspunktet = for troen på den Kristne Gud = er efter min opfattelse

Guds Lov = De 10 Bud

og i min Bibel = ser de således ud

 

Den Kristne Guds 10. Befalinger  

 

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 

 Billeder af danmarks første abortlov

 

 


 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Nu kan det være svært = at træffe det rigtige valg = og bruge sin valgfrihed rigtigt = hvis

Guds Lov = De 10 Bud

har været forfalsket i cirka 1700 år = hvilket er en teoretisk mulighed.

Det vil sige - at i de sidste cirka 1700 år - har mennesker på denne planet = ikke kendt det Bud = der indeholdt  

Guds Segl

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud ) 

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

 

1.Lovgiverens navn: Herren 

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )  

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 og det giver en

Universel  Ubalance

der kan føre til krige = hvor kristne kan kan narres til = at slå andre Kristne ihjel.

 


 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 Jeg ( Saxo-Poul ) anser

Guds Lov = De 10 Bud

for at være den højeste Sandhed.

 


 

Nu til begyndelsen. Denne Planet jorden eksisterer. Det kan Faktuelt konstateres. Hvordan jorden er skabt = det er der delte meninger om. Her i 2015 = er der specielt to myter = der strider imod hinanden.

Den ene teori = er baseret på ( tror jeg nok ) at ingenting eksploderede ude i verdensrummet = for masser af år siden = og blev til jorden og masser af stjerner og planeter.

Den anden teori = den står i Bibelen = og den forklarer = Kent Hovind således. 

 

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

www.youtube.com/watch?v=KK3eh4Z5Ko4
26/08/2012 - Uploadet af Truth In Genesis
Giving scientific evidence to prove a literal six-day creation, Dr. Kent Hovind refutes evolution's proposition ...
 

 

 Er Katolikker blevet religiøst fuppet  ???

 Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE! -

 Hvordan lyder ( Guds Lov = De 10 Bud ) i en

Katolsk  Katekismus  ??? 

  Er det en = Profetisk udtalelse = vi har her =

<KMKOS 256/4> Jeg vil, siger = Satan, påvirke populære præster så de får deres tilhørere til at vende sig bort fra = Guds bud. Det - der i Skriften er omtalt som frihedens perfekte lov, vil jeg gøre til et tungt åg. Befolkningen antager præsternes udlægning af skriften, i stedet for selv at studere det, derfor kan jeg ved at arbejde gennem præsterne kontrollere menneskenes vilje.

af =  ELLEN G. WHITE   ( November 26, 1827 – July 16, 1915 )

Ellen G. White ® Estate: The Official Ellen White ® Web site

 


 

 ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


   KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

Holder Profetien  ???

Var = Ellen G.White = en kvindelig amerikansk Profet = født i USA ???

Ellen G. White ® Estate: The Official Ellen White ® Web site

 

The Biblical Proof Of Ellen White 1 of 7 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=_0kYTjRaFNA
07/01/2009 - Uploadet af Jonathan Gardner
Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets. Amos 3:7.
 

 www.advarselspartiet.dk/380611117

 www.advarselspartiet.dk

 


 Samtalen mellem ( Jørgen Ørstrøm Møller ) og en Alien ude fra rummet

( handlede blandt andet om jordes resurser )

Jeg har fundet følgende i min Danske Bibel.

...........

Tredje Mosebog ( Leviticus ) Kapitel 25  vers 1 - 5

Herren talte til Moses på Sinajs bjerg og sagde. Tal til isralitterne og sig til dem: Når i kommer ind i det land, jeg vil give jer, skal landet holde sabbatshvile for Herren. Seks år skal du tilså din mark, og seks år skal du beskære din vingård og høste afgrøden; men i det syvende år skal landet holde fuldstændig hvile, en sabbat for Herren; da må du ikke tilså din mark eller beskære din vingård. Hvad der har sået sig selv efter din høst, må du ikke høste, og druerne fra de ubeskårne ranker må du ikke plukke. Landet skal have et hvileår.

 


En alien ude fra rummet - der ikke ejer en Bibel og slet ikke en Dansk Bibel = kan af gode grunde ikke vide at

Guds Segl

kun findes i

Guds Lov = De 10 Bud

som igen kun findes i en Bibel = der ikke er forfalsket og her i Danmark findes = Guds Segl = heller ikke i den danske Katekismus fra 1925 = trykt på Gyldendalske Boghandel København - hvilket igen kan betyde = at

Guds Lov = De 10 Bud 

er menneskeskabte = men kan være opfattet som =

Guddommelige

i helt op til omkring 1700 år.  

 ------------------

Guds Segl

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud )

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 


 Nulevende Aliens er måske ikke opmærksomme på den = Reformation = der fandt sted for cirka 500 år siden. Det er jo muligt = at den Katolske Kirke i Rom = satte en mod-Reformation ind - også for cirka 500 år siden = for at generobre den magt = som Vatikanstaten i Rom = mistede = ved Reformationen.

 Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing Discoveries ...

 

Hvad har Danmarks præster fortalt 

Konfirmander Konfirmander

om disse Reformatorer

2017 - 500 år efter Luther!

John Wiclif ( Hus og Hieronymus ) Luthers adskillelse fra Rom

Zwingli og andre reformatorer.

 

 John Wycliffe - Wikipedia, den frie encyklopædi

Jan Hus - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

www.Google.dk

 

Ulrich Zwingli - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Hieronymus - Wikipedia, den frie encyklopædi 

William Tyndale - Wikipedia, the free encyclopedia

 Flere videoer for reformationen Walter Veith »

Derfor

TAK

Derfor en tak til alle de = Katolikker = der har været modige nok = til  at forlade den Katolske Kirke = også i vores nutid = som lige nu  = medens dette skrives = er 2015 

 TAK

Her er også en tidligere = Katolik = der er gået over til - Kristendommen. 

Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing ...

 

Professor Walter Veith Præsenterer

Walter Veith sermons

 --------------------

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Bemærk = de Katolske 10 Bud = de står ikke = i Bibelen.

 


 Hvis disse menneske-skabte 10 Bud jeg præsenterer her

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

--------------

gennem cirka 1700 år er blevet opfattet som

så har det givet en

Universel  Ubalance

som først vil blive genoprettet når

Den Katolske Kirke = begynder at forkynde deres Religiøse Budskaber

ud fra

Guds  Lov = De 10 Bud

dem der står i

Bibelen.

eller når ( Guds Søn = Jesus  ) kommer ned til Jorden igen.


Israeli Racist Against Black People - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fyLrl_9YChE
11/11/2008 - Uploadet af eyewitness2009
Sad.....the black people that he speaks of are actually the TRUE Hebrew people anyway. He's the fake ...
 
 

 Jøder eksisterede længe før ( Vatikanstaten ) for cirka 1400 år siden

( skabte Religionen Islam )

Så hvilken hellig bog i ( Israel ) vil bruge udtrykket Aber.

Kan det være Jøder = der der dyrker Jødedommen i

THE TALMUD

der kalder en neger = for en abe = der har skabt

Den Katolske Kirke ???

 


Efter satan gennem 1700 år = har undermineret Guds Lov = så er

Guds Lov = De 10 Bud

blevet erstattet af disse

10 Bud  

 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

  10 Bud

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

 

Forsøgt oversat fra Engelsk til Dansk. Har kun 7 års skolegang - så Danmarks sproglige Elite - må på banen - og korrigere for eventuelle fejl - eller en på anden måde - mangelfuld oversættelse.

 

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 


 

 Som ( Luthersk Evangelisk Kristen ) så

er jeg enig i = at der skal være plads til naturen. Her er jeg sådan set enig med ( Gaia folket ) med Al Gore og Maurise Strong som ypperster-præster = men det er jo ikke pænt gjort = at sætte hele ( FN = UN ) systemet til = at udarbejde ( Agenda 21 ) uden at spørge det amerikanske folk i USA først.

Satan gjorde oprør i Himlen = før jorden blev skabt. Det Satan gjorde oprør mod = det var efter min opfattelse

Guds Lov = De 10 Bud 

som nu er blevet erstattet.

Men Satan havde også brug for = et globalt rets-system = som alle jordens beboere = havde større tiltro til = end Bibelens indhold.

Derfor er det naturligt = at stille dette spørgsmål.

Kan ( FN = UNs ) menneskerettigheder

erstatte

Guds Lov = De 10 Bud

 


 Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen

 
Vedtaget og offentliggjort på den nittende islamiske konference for udenrigsministre, Cairo 5. august 1990
 
Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

Pernille  www.advarselspartiet.dk  Vermund

Et spørgsmål til Danmarks Præster

Har Bibler her på Jordkloden været udsat for massiv Censur i over 1700 år  ??? 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

  http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE