Censur i Danmark

CENSUR I DANMARK

       Grundlovsdagen fejres altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

www.sabbat-kristne.dk/243947134

http://www.oplys-dig-selv.dk/371635266 

 

 Hvad er det = Danmarks Konfirmander Konfirmander = ikke må vide ???

       Grundlovsdagen fejres altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

www.islaminfo.dk       www.Kulturpart

iet.dk   www.Danskkultur.dk

 
FORELØBIG ER DER FORSVUNDET 4 SANGE FRA HØJSKOLE-SANGBOGEN

1  DER ER INGENTING DER MANER
2  VIFT STOLT PÅ CODANS BØLGE
3  VAJ HØJT VAJ STOLT VAJ FRIT
4  HIL DIG VOR FANE


 

  ER DU DANSKER   ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

----------------- 

Afskaf § 266b

  Afskaf Censur Paragraf 266b

 12. april 2012  -  Axel Artke 

§ 266b er en hån mod alle tænkende mennesker og ikke en retsstat værdig, fordi den kriminaliserer udsagn, selv om der kan føres sandhedsbevis for dem. Man er hjemfalden til straf, uanset om det, man siger, er sandt eller falsk. Det eneste, der betyder noget, er, om udsagnene kan krænke en persongruppe, og om de er udtrykt med forsæt til offentliggørelse.

Paragraffen er et levn fra en tid, hvor den berettiget beskyttede en forfulgt (mildt sagt!) mindretal, nemlig jøderne. I vore dage står kampen mod et “mindretal” af en helt anden størrelses-orden, nemlig 1½ mia. muslimer. I dag er der 30 mio. af dem i Europa, men om 40 år vil der være 100 mio., hvis sandheden om de forbrydelser, der begås i deres såkaldte religions navn, ikke siges klart og dermed standser denne vanvittige import af demokratiets og frihedens fjender.
 
Efter § 266b er en gruppe, dvs. et mindretal, beskyttet mod flertallets hån og krænkelser mv. Om et halvt hundrede år kan muslimer udgøre et flertal i visse, europæiske lande, og den oprindelige befolkning dermed være i mindretal. Når man hører og læser islamisk retorik, skal man dog ikke gøre sig forhåbninger om nogen som helst beskyttelse af mindretallet til den tid.
 
Det oplevede tyskerne i 1930′erne: Da først nazisterne havde taget magten, forsvandt alt hvad der hed beskyttelse af anderledes sindede. Sådan kan det også gå i Danmark. Se blot, hvordan muslimer allerede i dag forhåner og angriber mindretalsgrupper som f.eks. grønlændere og jøder - i øvrigt uden at de pågældende grupper ydes nogen form for myndighedsbeskyttelse, og uden at de muslimske aggressorer anklages efter § 266b.

 
§ 266b bør føres tilbage til det, den var tidligere, hvor alene falske påstande, dvs. påstande der ikke blev ført bevis for, kunne medføre straf.
 
I virkeligheden burde paragraffen helt fjernes. Både enkeltpersoner og grupper er i forvejen rigeligt beskyttet mod hetz og løgn i kraft af §§ 114b, 140, 266 og 266a.
 
I spørgsmål om ytringsfrihed har Danmark ladet sig begrænse af EU’ menneskerettigheds-konvention, Den europæiske Menneskeretsdomstol og FN’s konvention om menneskerettigheder. Hvis vi igen skal blive herrer i eget hus, er vi nødt til at opsige disse konventioner.

Axel Artke 

 Formand for

Grundlovsforeningen = Dansk Kultur

Billeder af danske flag  

Flere billeder af danske flag

 Kristendommen er forkyndelse afsandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 Der er  Censur  her i

Nationalstaten  Danmark

 

 Hvad er det = Danmarks Konfirmander Konfirmander = ikke må vide ???

www.islaminfo.dk       www.Kulturpartiet.dk   www.Danskkultur.dk

 

Grundlovsforeningen  Dansk Kultur

meddeler

Der har været afholdt en ekstraordinær Generalforsamling under ledelse af prof. jur. dr. Ole Hasselbalch d. 18/1 2015 bekræftet vedtægterne af 2012 og følgelig er valgt fem nye bestyrelsesmedlemmer og en revisor. Den nye bestyrelse består af:

Formand: Axel Artke, Musholmvej 21, 4220 Korsør Tlf. 28569993, mail: axel.artke@gmail.com   

Næstformand:Peter Krogsten, Torvet 1, 6640 Lunderskov Tlf. 21655736, mail peter@Krogsten.dk   

Kasserer: Søren Lind Jensen,Langdammen 5, 8732 Hovedgaard Tlf, 20260817, mail: slslsl@post6.tele.dk  

Sekretær: Kirsten Valeur, Johan Kellers vej 46, 2. tv., 2450 Kbh SV Tlf. 26284920, mail: kirsten_valeur@hotmail.com   

Bestyr. medlem: Nis Weihrauch, Kildebakken 57,1.tv., 2850 Søborg Tlf. 30141013, mail: nis.weihrauch@gmail.com   

Bestyr.medlem: Jørn Stouenberg. Sidst kendte adresse: Trige Centervej 42,2.tv., 8380 Trige. Tlf. 51225699. 

Bestyr.medlem:Per Riisberg, Drejet 7, 7400 Herning. Tlf. 21344836.

Bestyr.suppleant: Tove Hygum Due,Johan Skjoldborgsvej 4, 6400 Tlf. 74427573,mail: tovehygumdue@mail.dk 

Bestyr.suppleant: John Gade,Vanløse Alle 55, st.tv., 2720 Vanløse Tlf 27202095, mail: john.gade04@gmail.com 

 

Til revisor er valgt: Hans Peter Rasmussen,Johan Skjoldborgsvej 4 6400 Sønderborg Tlf 20135148, mail: hpr@rasmussen.mail.dk 

Kontingentet indbetales på

( reg.nr.7244,konto nr. 1841573 i Jyske Bank senest d. 10 februar, )  

Anfør venligst navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse i feltet  Meddelelser til modtager  ved overførslen eller få banken til at anføre det. Der er fire kontingentgrupper:  

 

Personligt medlemskab: kr. 250   

Medlemsskab som ægtepar: kr. 275   

Medlemskab som pensionist eller som ung under uddannelse: kr. 200  

Medlemskab som ægtepar, der er pensionister eller under uddannelse: kr. 225

Når kontingentindbetalingen er registreret, har du adgang til den kommende, ordinære generalforsamling. Den finder sted  

( Søndag d. 15. marts kl. 14.00 i Kulturhuset, Skolegade i Korsør.)  

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være undertegnede i hænde senest d. 15 februar.

Den nye bestyrelse hilser alle, der tilslutter sig Grundlovsforeningen Dansk Kulturs formål og vedtægter, velkomne som medlemmer af den rekonstruerede forening.

Med venlig hilsen - Axel Artke - formand

 Danmarks Højtider = findes på dette Link

www.Danskkultur.dk 

under overskriften

Mærkedage

 På dette Link  www.Kulturpartiet.dk  findes der lidt

Dansk  Musik


 

Den første Polle Fra Snave reklame! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=aR9g9dlCbwE
15/10/2009 - Uploadet af janniemeedom
@TheFuckingnar lol ka huske der var en konkurrence om at vinde den oplukker, jeg vandt den desværre ...

De er nu ret seje = de Fynboer = på deres egen måde.

Hvor = kan man købe en sådan = øl-oplukker ???

 


Når der findes en så massiv

Censur

sted = så er et af de logiske = spørgsmål

hvad er det som

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

ikke må vide


 

 Det Folk

"der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

http://www.danskekonger.dk/

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 Nu kan det være svært = at vedkende sig sin Fortid = hvis et Folk ikke kender sin = fortid

på grund af 

 Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 www.OpenDoors.org

 


 Må

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

ikke vide

Hvorfor Kristne ude i Europa de demonstrerer  ???

 


  Er der mere

Konfirmander  Konfirmander

ikke må vide = noget mere om

islam måske

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

Jihad som kolonisering af nyt land

Taqiya

 Kafr eller Kafir

 


 

eller noget om hvorfor = skyskraberne = i World Trade Center

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 blev angrebet

Er det muligt at finde svaret = ved at dyrke

   Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 Ved

Lars  Hedegaard

noget som  

http://www.oplys-dig-selv.dk/371635266 

 noget som

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

 ikke må vide  ???

 


 

Lars Hedegaard

ville i Folketinget som løsgænger men valgte i stedet at skrive en bog.

www.Trykkefrihed.dk

Læs valgprogrammet på dette Link

www.sabbat-kristne.dk/409494943

 

 Lars Hedegaard i folketinget - Morten Uhrskov Jensen - Blogs

 


Morten Uhrskov Jensen

www.dksamling.dk/

opstiller stadigvæk til Folketinget

Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 


 

Skiftet fra juliansk til gregoriansk kalender - Wikipedia, den ...

NØDVENDIG VIDEN I VOR TID

www.danskkultur.dk

Danmarks Kristne Højtider findes under overskriften

Mærkedage.  

GRUNDLOVSDAGEN

www.Medie1.dk


      
 afholdes altid d. 5. juni     

Dansk Kultur

hvis den filologiske læresætning er korrekt =den der siger at

Et folks daglige vaner = er et folks Kultur = så er

Danmarks  Kultur

under massivt pres - på følgende punkter.


1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om  =

1. Ændring af Grundloven

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser forbudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607539

 


 Dette vil jeg sige - til alle

Danmarks

Konfirmander  Konfirmander

efter jeg er fyldt 60 år = har jeg udviklet min Reptilhjerne = ved at stille spørgsmål - og måske bliver jeg en selvstændig person = der kan analysere = om de svar jeg finder = er = Løgne eller Sandheder ??? Personligt godtager jeg intet = der ikke er blevet bekræftiget i en Bibel = der ikke er forfalsket. Det er fordi jeg er

Evangelisk Luthersk Kristen

www.Tro-eller-overtro.dk

 Hvilken Bibel tør du stole på

www.sabbat-kristne.dk/390099042 

Det stiller jo  ganske naturligt spørgsmålet

hvorfor findes der forfalskede Bibler ???

 


Min erfaring som Pokerspiller ( den er ) at der hvor der foregår

Juridiske fiflerier = der er formålet

økonomisk berigelse.  

Jeg er ikke Katolik = Jeg er = Evangelisk Luthersk Kristen 

Det betyder at ( Bibelen ) er udgangspunktet

for min religiøse overbevisning.

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013 

 Hvad siger min Bibel så om Religiøse fiflerier ???

 Lukas Evangeliet ( Kapitel 16 Vers 10 )

Den, der er tro i det små , er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store.

 

Journalisterne på de store medier = kan ikke vide alt. De er muligvis udsat for censur =

uden de selv ved det ???   

Brigitte Gabriel: Radical Islam: The Plan to ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PFO1AtjoUoo
Sep 7, 2011 - Uploaded by TorgersonForCongress
Brigitte Gabriel: Radical Islam: The Plan to Destroy America from Within: Infiltration (2011)

 


 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

Muslim Demographics - YouTube

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 

 http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

Præsenteret her 15. Januar 2014   

Klub eller Terror

Giv os en klub eller også brænder vi alle betydelige steder ned! Så kontant lyder en gruppe unge indvandreres krav til Hvidovre Kommune. 

Det plejer ellers at være yderligtgående grupper på venstrefløjen, der anvender trusler om terror for at få et værested. Men i Avedøre Stationsby har en gruppe unge indvandrere fremsat et ubeskedent krav om at få en klub. Får de den ikke, vil de begynde at nedbrænde byens offentlige bygninger.  

Det er en journalist fra Hvidovre Avis, der har mødt to talsmænd fra den klubløse indvandrergruppe. De afleverer et trusselsbrev, der ser ud til at være nedkradset i allerstørste hast, og giver sig så til at fortælle lidt om deres bevæggrunde. 

De keder sig. Avedøre er tør som en kiks. Der er ikke noget at lave. Så fordriver de tiden med at stjæle, ryge hash og med at passe tilfældige mennesker op for at få en forklaring på, hvorfor de har bevæget sig ind på deres område. Så slår de dem ned og stjæler deres ting, fortæller de. Åh, den kedsomhed… har fået skyld for meget.

Men alt dette vil ændre sig, hvis bare de får en klub, forsikrer talsmændene, der kommer fra henholdsvis Iran og ‘Kurdistan’. Kravet til kommunen er ganske specifikt: I klubben skal der være en Playstation, en DVD, et fjernsyn og en sofa. Ellers vil balladen og volden i byen eskalere.

“Vi garanterer, at det bliver værre og værre. Hvis der er nogen der slår en mand ned nu bliver det måske med kniv næste gang!” betror de journalisten fra Hvidovre Avis

Så overrækker de brevet og en tidsfrist til kommunen på 3 uger, og trasker derefter tilbage til den grå beton og kedsomheden. 

Læs hele trusselsbrevet her:
http://hvidovre.lokalavisen.dk/budskabet-/20140114/artikler/701149165/1671

  www.Nationaldemokraten.dk   

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering.

 


Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube 

Læs mere  

  http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 Læs artikel

Lidt om Islams opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

Mikael Jalving

 

Det Haster

med din underskrift. Hvorfor nu det ???

Kære landsmænd: Det haster - Mikael Jalving - Blogs - Debat

  Du kan jo besøge dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529842

  www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

Det haver så nyligen regnet (Ottosen/folkemel.) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=rIB6z5BNTZs
09/09/2013 - Uploadet af Cumaen
Pernille Bogø Bach, vocal Carl Ulrik Munk-Andersen, piano, keyboard.

 


 

Gog and Magog

 Bibelske henvisninger angående = Gog and Magog - af Tiger Dan 925

 

Gog Magog Identified. ITS NOT RUSSIA. - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=0Cq340CtbW4

 

Hvis jeg har forstået det rigtigt = så betyder ( Revelation = åbenbaring  ) og oversat til dansk  betyder Revelation = Åbenbaringens bog = og i min danske Bibel er

Åbenbaringens bog oversat til = Johannes Åbenbaringer, når jeg hører Johannes udtalt på engelsk = bliver han efter min opfattelse kaldt ( John eller The Baptist John )

Skriftsteder i Bibelen nævnt om ( Gog = Magog ) af Tiger Dan

 

1.  = Revelation 2  = om 7 Kirker i Tyrkiet

2.  Revelation 13 = Satans sæde er i Tyrkiet

-----------------

3.  Ezekiels bog ( Kapitel 38 Vers 15 ) om Storfyrsten ( Gog fra Magog )

 ( Kapitel 39 Vers 2 )  ( side 772 i min Bibel )

Gog, storfyrste over Meshek og Tubal, jeg holder dig tilbage, jeg driver dig afsted og fører dig fra det yderste nord op på Israels bjerge.

------------------

4. ( Genesis = 1. Mosebog  Gl. Testamente ) ( Kapitel 8 Vers 4 )

( Side 14 ) i min Bibel = Om Noahs Ark landede i Tyrkiet.

Den syttende dag i den syvende måned gik arken på grund på Ararats bjerge.

------------------

5. Ezekiels Bog ( Kapitel 38 Vers 15 ) 

Dette siger ( Gud Herren : Den dag mit folk Israel bor trygt, bryder du op ! og rykker ud fra dit land i det yderste nord, du og de mange folkeslag, som er sammen med dig, alle til hest, en stor skare, en vældig hær.

------------------

6. ( Revelation 16. Åbenbaringens bog  ) ( Side 1142  ) Overskrift i min Bibel =

De 7 Engle hælder de 7 vredesskåle ud.

( Kapitel 16. Vers 12. ) Den sjette Engel hældte sin skål ud over den store flod Eufrat, og den udtørredes for vand, så der blev banet en vej for Kongerne fra solens opgang.

------------------

7.  Bibelen siger Gog er Tyrkiet ( Ezekiel Kapitel 38. Vers 3. )

Overskriften lyder ( Storfyrsten Gog fra Magog )  38. = Vers 1 til 3

Herrens ord kom til mig: ! Menneske vend dig mod, Gog i landet Magog, storfyrsten over Meshek og Tubal. Du skal profetere imod ham ! og sige: Dette siger Gud Herren: Nu kommer jeg over dig, Gog, storfyrste over Meshek og Tubal! 

------------------

8. Kapitel 1. Vers 4. fundet på side 1131 - begynder således =

Fra Johannes til de syv menigheder i provinsen i Asien.

( Kapitel 1. Vers 19 ) 

Skriv det, du har set, og det, som er, og det,  som siden skal ske.

 

Revelation = Kapitel 9.  ( Johannes Åbenbaring )  Vers 16.

Tallet på rytterhærerne var = to gange titusind titusinder. Jeg fik tallet på dem at høre.

Jeg har så fundet breve med indhold - henvisende til menigheder i syv byer - og navnene på de syv byer - er følgende.

Efesos - Smyrna - Pergamon - Thyatira - Sardes - Filadelfa - Laodikea

-----------------

Lidt Tænksomhed

Hvis disse byer var

kristne Tyrkiske byer

hvem forhandlede så

Milano = Edikettet 

på Plads = cirka = i år 336 e. Kr. = ???

Skete det i den daværende Kristne Tyrkiske by

Laod-Ikea

 -------------------

Revelation = Kapitel 9.  ( Johannes Åbenbaring )  Vers 16.

Tallet på rytterhærerne var to gange titusind titusinder. Jeg fik tallet på dem at høre.

Er dette en profeti om fremtiden = eller er det en rapport fra fortiden ???

Vi ved fra arkæologisk historie ( hvis den er troværdig ) at Babylon erobrede Jerusalem tre gange før = vores tidsregning = der begynder med at

Guds Søn = Jesus

blev født i Betlehem.

Jerusalem blev erobret i disse årstal.

første gang = 605 før Kristus.

anden gang = 598 før Kristus

tredje gang = 586 før kristus

 Det er specielt interessant at vide, fordi Daniel beskrevet i Bibelen - sansynligvis  var en prins i Jerusalem = der blev taget til fange sammen med flere af sine adelige venner.  Desuden var det skik i Babylon = på den tid = at også tage de bedste håndværkere = til fange = for at optimere sit eget niveau. Desuden blev nogle af de adelsmænd = der var taget til fange = uddannet til = at styre administrationen - i den by der var erobret og besejret.

Hvis denne fremgangsmåde = med at indsætte en Regering - i den besejrede by = så har det jo været muligt under samarbejds-Politiken med Nazisterne fra ,den 9. april 1940 til maj måned 1945 = været muligt at gøre det samme her i Danmark = således at Danmark faktisk her i 2015 = regeres af Politikere = der er udvalgt af den Nazistiske Regering = og derfor regeres og lovgives Danmark = i væsentlige Politiske forhold udefra. Ordrer - der gør danske borgeres frihedsrum og råderum mindre og mindre = og mere snævert kommer udefra.

--------------

Kinas - Formand Mao - har jo engang udtalt disse visdomsord =

Det er lige meget = hvilken farve katten har = bare den fanger mus.

Det kan jo betyde = at det er lige meget = hvilket Politisk Parti der regerer Danmark = fordi Partilederne i Danmarks Politiske partier = adlyder ordrer udefra om = hvilken Politik = der skal føres i Danmark.

En af de to Præsidenter i USA = der bar navnet Rosevelt = har udtalt = i Politik sker der intet tilfældigt. Det betyder i teorien = at Danmarks befolkning = og også befolkningerne i Europas andre Nationalstater = teoretisk kan blive udskiftet gennem lovgivning = styret udefra. Denne udtalelse af nu afdøde ( Formand Mao ) styrker formodningen om = at en befolknings-udskiftning kan finde sted = uden at Danmarks befolkning opdager = at der finder en befolknings-udskiftning sted.

Her mener jeg som

Evangelisk Luthersk Kristen

at alle børn i Danmarks skoler = skal lære

Guds Lov = De 10 Bud

uden ad = og som lyder således = dem i Bibelen. 

 


 

  Bibelen 

2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 De Katolske 10 Bud.

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 Fra Luthers den lille Katekismus som bruges til Konfirmand-undervisning. Jeg har efter cirka 2013 hørt - der også findes på dit/mit og Vores Danske Sprog = Findes =

Luthers den store Kattekismus.

Om det er et rygte, eller et Fakta, det ved jeg ikke, for jeg har kun læst den lille udgave, af Luthers Katekismus.


 

 Jeg mener Kirkeministeren = her i 2015 = har mulighed for = at foreslå = at enhver indvandrer til Danmark = skal skrive under på = at de vil opdrage deres børn = efter

Guds Lov = De 10 Bud

sådan som de lyder i en = Dansk Bibel = for at kunne opnå opholds-tilladelse = i  vores

Fædreland = Nationalstaten  Danmark

 


 

 Vores danske Kompetente  Kirkeminister her i Danmark her i 2015 = ved sansynligvis at det står i Koranen = at børn skal opdrages på denne måde =

 

BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM = ifølge KORANEN

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 års alderen sender religiøse forældre ofte deres barn i koranskole,som består i at lære koranen udenad på arabisk.Kønnene adskilles og opdragelsen foregår gennem koporlig og psykisk afstraffelse.

Pigerne skal gå ind i husholdningen,og være med til,at renholde hjemmet og passe de mindre søskende.Hun skal sørge for de ældre brødres velbefindende,for at finde sin rolle.Dette er en del af den religiøse opdragelse,så hun kan finde sin plads under ALLAHs lov.

For religiøse muslimer er det ofte vigtigere,at pigen lærer arabisk end dansk,da hun skal kunne læse koranen.Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen .Da de til med skal lave mad,vaske tøj,- og passe syge søskende er deres tid til lektier begrænset.

Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole.Når hun bliver 9 - 14 år,skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole.Hun må ikke deltage i svømning,idræt og lejrskoler.I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver : at føde mange børn,at styre det huslige og oplære det lille barn i islam.

Den muslimske kvinde "styrer huset" Den ældste kvinde irettesætter de yngre : svigerdøtre,voksne døtre,yngre søstre,etc.Den unge kvinde i hjemmet,som endnu ikke er gift,skal beskyttes af familien,da hun er den muslimske kvindes ære.

Hendes ansvar er det,at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner.Overtræder hun disse regler,mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv.Hun vil da ikke kunne få sig en mand.Det er faderens ansvar,at barnet får sig en muslimsk opdragelse.

Det er ham der på dommedag må stå til regnskab for,om børnene blev muslimsk opdraget selv om han, når børnene er små,delegerer arbejdet ud til kvinden.DVS enten sin hustru eller sin mor.Hvis hustruen ikke vurderes til.- ikke at være  en god muslim,vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor.Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for,at være gode muslimer.

Profeten Muhammed anbefalede at opdragelsen foregår i 3 faser : I første fase = forkæles barnet.Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn,som faderen har "frembragt" som stedfortræder og arvtager.Han behandles som kronprins.Han kaldes tronarvingen "wali AL-AHD" og over-øses med ros og agtelse.

I anden fase = anbefalede profeten at opdrage det 5 til 10 årige barn,ved at lære dem hvad der er islamisk,og hvad der er uislamisk.Hvad der er tilladt ( halal ) og hvad der er forbudt ( haram) Denne alder kalder Muhammed retlednings-alderen ( AL-TAWJEH ) Især drengene skal lære,at være stolte og fremhæve egne fortræffeligheder, hvilket er stik imod dansk tradition, nemlig ikke at blære sig.

Der er visse ting,som er forbudte for alle,andre ting er kun forbudt for piger.En pige må ikke lege med en dreng.Det er forbudt for en dreng at græde.En dreng må ikke hjælpes af en pige,eller sin søster med lektierne.Han må ikke gå i korte bukser.

Børn må ikke se de voksne i øjnene,og piger må ikke se drenge i øjnene.Piger skal lære at slå øjnene ned,for ellers anses hun for at være løsagtig. Spiseforskrifter indlæres etc,barnet lærer de 5 søjler, samt at bruge højre hånd. Brugen af venstre hånd anses som uislamisk.

Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar. Derfor straffes overtrædelserne hårdt. Det forventes, at også naboer etc. deltager i opdragelsen.

Opdragelsens tredie fase = er forskellig fra dreng til pige. Piger skal lære lydighed,underdanighed og sænke blikket. Hun skal vide, at hendes mødom er familiens ære.Hun må ikke give en fremmed hånd ( hvis det alligevel skulle ske,skal hånden være slap ) Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen, hun må ikke grine højt,eller sidde med benene over kors,ikke sige ukvemsord.Hun skal være klædt anstændigt.

Overholder hun ikke disse regler,så betragtes hun som en skøge. Den ikke muslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder". Det ødelægger familiens ære og bevirker, at hun ikke kan blive gift. Hun skal opdrages til, at blive gift. Hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.

Hos drengen fremelskes i 3 fase = stolthed, selvglæde, høj selvagtelse og maskulinitet. Det er godt at lære at tale om alle sine gode egenskaber. Drengen får i forhold til pigen megen frihed. Drengene kan ofte færdes frit uden, at forældrene bekymrer sig om, hvad de laver. Gæstfrihed fremelskes,samt at drenge bør reagere voldsomt, hvis nogen sårer familiens ære.

Drenge må ikke hjælpes med lektierne af kvinderne. Det skal de være for stolte til. De skal vise respekt for faderen, som er familiens overhoved. Drenge må ikke holde piger i hånden. En from muslim giver ikke en kvinde hånden når han hilser. De ældre søskende opdrages til, at irettesætte mindre søskende.

Besøg evt. 
     www.RadioDua.dk       www.islaminfo.dk
 

 


Muslimernes Koran.

Det bør bemærkes at ( Guds lov = De 10 bud ) dem = der står i Bibelen = ikke står i Koranen = hvilket er logisk = hvis du læser i Koranens hellige  skrifter under overskriften

( Taqiya )

Katolikkernes Katekismus

I Katolikkernes Katekismus er ( Guds Lov = De 10 Bud ) meget forandret = i forhold til Bibelens ( De 10. Bud ) hvilket efter min opfattelse beviser = at den Katolske Kirke = ikke har Bibelen som udgangspunkt for sin forkyndelse.  

 Danske mødre

kan jo selv sammenligne = de to forskellige slags børneopdragelse.


Er der mere

 Konfirmander  Konfirmander

ikke må vide = noget mere om

islam måske

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

Jihad som kolonisering af nyt land

Taqiya

 Kafr eller Kafir

 


 Er der mere man kan forestille sig at Danmarks

Konfirmander  Konfirmander

ikke må vide  ???

måske noget om den første = Jesuit = og hvordan kommende Jesuitter skal afgive et løfte til Paven. Da den første Jesuit = startede en organisation op = for cirka 500 år siden = så er det jo muligt = at denne organisation = af jesuitter er vokset betydeligt. Det kan endda betyde = at 8. ud af 10 Biskopper her i Danmark = de er jesuitter = der får deres ordrer = fra Paven i Rom. Den senest valgte Pave = det er en Jesuit fra Argentina. Det er ganske enkelt interessant = fordi det går et vedvarende rygte om = at Hitler efter 1945 = flygtede til Argentina. Det siges = at Hitler havde en dobbeltgænger = og det var ham = der blev fundet af den russiske hær - medens Hitler allerede var bragt til Argentina og med flyver bragt til en hemmelig adresse i argentina.

Nu skal man ikke tro på alle historier = der findes på internettet. Det siges også = at 5 af USAs 9 højesterets-dommere er Katolikker = der muligvis også styres = af Roms Vatikanstat.

Hvad det betyder for

Republikken  USA

det er svært at vurdere ???

Noget tyder på = at Obama tror = at USA er et demokrati = og ikke en

Republik


 Er der ellers mere som

 Konfirmander  Konfirmander

 der dyrker

ANALYSE-SPILLET

   de bør analysere nærmere ???

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 Måske om disse oplysninger = der kommer her er Fakta

www.PoliticalIslam.com

Ren-uren

Bill Warner - A Taste of Islam

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ...

Jeg glæder mig til = at disse bøger = kan købes på Dansk.

Kafr eller Kafir


 

Mogens Camre: Om demografi og uduelige politikere ...

www.youtube.com/watch?v=n-e3c7XS6mw
10/07/2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
Mogens Camres tale på Mosbjerg Folkefest 2014, hvor den tidligere MF / MEP talte hårdtslående om ...

 


 

Kommentar fra Mogens Camre 

 Medforfatter = til en ny bog = Tak for det.

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529847 

www.Spydet.blogspot.dk

Flere videoer for messerschmidt »

 Videoer til mogens glistrup

 www.Sabbat-Kristne.dk

www.Uriasposten.net

www.DenKorteAvis.dk

www.Kulturkloeften.dk

www.DenDanskeForening.dk

  www.Nationaldemokraten.dk   

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere årvågenhed"

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010

-------------------------

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

Kvinder

Det gælder især for Kvinder

 http://www.aaseclausenbjerg.dk/

 


 www.OpenDoors.org 


 Hørte jeg rigtigt = havde 90.000 Indere mistet hovedet på en dag ???

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 www.PoliticalIslam.com

 


Hvad kan Jack Van Impe og frue oplyse  ???

Billeder af bilderberg

Adlød Både Saladin og  Richard Løvehjerte ordrer =

 fra Ridderne om det runde bord  ???

-------------

Det er farligt at være soldat

Hvis det er Fjendens Generaler

der giver ordrerne = også i USA.

New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PFgFi9pob0g

 Hvad siger Bibelen om Kristendommens to Ben ???

Jack Van Impe Ministries Add Video - Rapture Watch Videos

 


 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 Jeg ved ikke = hvad din hjerne kan rumme = men efter massiv Censur = gennem mange årtier = her i Danmark og i 

Europas Nationalstater

Kan det forsømte = måske indhentes = ved en gang om ugen at dyrke

ANALYSE SPILLET

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

Der er opgaver nok = til de af Danmarks tænkende befolkning = der ønsker at bevare og forsvare

  Nationalstaten Danmark

De vælgere kan jo begynde med = at vælge Politikere fra andre Politiske Partier = der vil vende den nuværende = Politiske retning

180 grader.

Billeder af danske flag

  

 

Flere billeder af danske flag

 Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt  VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

---------

 CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed
www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen
---------
http://www.siaddk.wordpress.com/

Anders Gravers kæmper imod 

Jihad som kolonisering af nyt land

----------
www.fritdk.dk
Michael Ellegaard kæmper imod
 

Censuren i lokalområdet.

www.sabbat-kristne.dk/409494939 

-----------

www.islaminfo.dk  

Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya )  


 

 YouTube 12 Year Old Child Reveals The Best Kept Secrets ... 

Nationalbankens  Vogter
http://www.danskfolkeparti.dk/  
Kristian Thulesen Dahl 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ... 

----------- 

www.frhp.dk/hov

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607539

 Aase Clausen Bjerg

Bikini eller Burka - YouTube 

Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

Kvinder 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607539 

 ---------------- 

www.sabbat-kristne.dk/409494939

http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

-----------

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

EU-kommissionens afkristningsprojekt

  Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt  VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

 


 

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

 Bønnekald i Hamborg = nye vaner på vej i EUs storbyer

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

Der kaldes til bøn 5 gange i døgnet - 7 dage om ugen.

Der kaldes også til Bøn i Paris i Frankrig.   ???

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

Obama Admits He Is A Muslim - YouTube

www.youtube.com/watch?v=tCAffMSWSzY
07/08/2009 - Uploadet af FeelTheChangeMedia
Obama admits that he is a Muslim. Obama bowing before a Muslim king. Obama talking about his Muslim ...

 

Journalisterne på de store medier = kan ikke vide alt. De er muligvis udsat for censur =

uden de selv ved det ???   

Brigitte Gabriel: Radical Islam: The Plan to ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PFO1AtjoUoo
Sep 7, 2011 - Uploaded by TorgersonForCongress
Brigitte Gabriel: Radical Islam: The Plan to Destroy America from Within: Infiltration (2011)

 


 

  Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

Muslim Demographics - YouTube

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 

 http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

Pernille  www.advarselspartiet.dk  Vermund

Et spørgsmål til Danmarks Præster

Har Bibler her på Jordkloden været udsat for massiv Censur i over 1700 år  ??? 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

  www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen


 http://www.sagenskerne.dk/28213026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE