DR JOURNALISTER
DR JOURNALISTER

Præsenteret her  10. oktober 2009

VESTEN OG DR,s JOURNALISTER

Der er et spørgsmål,der trænger sig på, hos en vælger som mig, der kun har 7 års skolegang. Baggrunden for dette spørgsmål er den interne debat i den muslimske verden = om muligheden for = eller forbudet imod = at bære en eller anden muslimsk påklædning der skjuler alt, undtagen øjnene.


JYLLANDSPOSTEN

Sådan er burka-reglerne i andre lande

Offentliggjort 20.08.09 kl. 21:02

Danske politikere diskuterer et eventuelt forbud mod burkaer. Se, hvordan reglerne om religiøse symboner er i andre europæiske lande.

BELGIEN: Intet føderalt forbud mod burka og niqab, selv om parlamentet flere gange - i 2005, 2007 og igen i år - har drøftet det. Derimod har seks af i alt 589 kommuner siden 2004 haft forbud via politivedtægten. Forordningen indebærer, at ingen må præsentere sig selv maskeret eller tilsløret et offentligt sted, med mindre at der er indhentet en særlig tilladelse hos borgmesteren.

FRANKRIG: Siden 2004 har der været forbud mod at bære religiøse symboler i offentlige institutioner. Lovgivningen er begrundet i, at den sekulære stat fortsat skal være adskilt fra religioner.

HOLLAND: I 2008 udstedte indenrigsministeren et cirkulære for offentligt ansatte, hvori det erklæres, at ansigtsdækkende beklædning er i strid med god arbejdstagerskik og kan medføre sanktioner efter funktionærlovgivningen. Fra 2010 er enhver form for ansigtsdækkende beklædning forbudt på alle former for uddannelsesinstitutioner.

ITALIEN: En lov fra 1931 forbyder enhver beklædningsgenstand, der forhindrer bæreren i at blive genkendt. Enkelte steder har lokale myndigheder dog uanset loven tilladt muslimske kvinder at bære burka.

STORBRITANNIEN: Ingen regler.

TYRKIET: Har siden 1989 haft forbud mod at bære hovedtørklæder i dele af det offentlige rum, bl.a. alle højere læreanstalter og i klasselokaler. I 1997 blev forbuddet udvidet til at omfatte alle offentlige institutioner, men forbuddet blev sidste år annulleret af parlamentet - hvis beslutning så siden blev underkendt af forfatningsdomstolen.

TYSKLAND: Ingen regler på forbundsniveau, men flere delstater har indført forbud mod at tjenestemænd bærer religiøse symboler.

ØSTRIG: Ingen regler.

DEN MUSLIMSKE VERDEN

Nu er der i et muslimsk land, ( en debat ) om det er tilladt, at bære en religiøs beklædningsgenstand, der skjuler alt, undtagen øjnene. Som alle journalister i hele vesten ved, så har Muhammed for cirka 1400 år siden givet alle muslimer den befaling = at de skal gøre hele verden muslimsk, hvilket igen betyder, at de skal indføre sharialove over hele jordkloden.

FREDENS ZONER i ISLAM

Hvis jeg har forstået det rigtigt, så er fredens zoner i islam, de lande hvor, hvor sharia-lovene allerede gælder. Kære journalister, er det rigtigt forstået ???

KRIGS-ZONER i ISLAM

Hvis jeg har forstået det rigtigt, så er alle lande på jordkloden, hvor islams sharialove endnu ikke er indført, at betragte som krigs-zoner, indtil islams sharia-love er indført. Kære journalister, er det rigtigt forstået ???

PENTAGON OG KRIGS-ORDRER

Da Pentagon giver USA,s soldater de overordnede ordrer, så formoder jeg, at ordrerne om USAs krigsførelse er forskellig i USA og AFGHANISTAN. Kære journalister, er det rigtigt forstået ???

EN RELIGIØS MUSLIMSK KAPACITET

Når en religiøs muslimsk kapacitet i et muslimsk land forbyder kvinder at bære Nijab, på universiteter og andre områder, kan det så være fordi, denne religiøse kapacitet har den holdning, at der ikke er grund til, at erobre det samme land, eller det samme område en gang til ???

ISLAMS MILITÆRE HOVEDKVARTER

Islams militære hovedkvarter er ikke Pentagon i USA, men et Universitet fra før år 1000, som ligger i Egypten, og hedder Al Azhar.Er det rigtigt forstået ??? Er Al Azhar også en moske ??? Er det fra dette militære hovedkvarter i islam, at de overordnede Fatwaer = ( uigenkaldelige militære ordrer )udgår ??? Er det rigtigt forstået ??? Er det derfra, at udbredelsen af islam styres ???

VESTENS JOURNALISTER

Det er naturligt, at ( Vestens journalister ) følger denne interne debat i muslimske lande om Nijab meget intenst, og her i Danmark fordi, det konservative parti, har foreslået noget lignende her i Danmark.

MIN NYSGERRIGHED I DEBATTEN

Det, som har min nysgerrighed i denne debat, det er, om Vestens Journalister er opmærksomme på, at der er forskel på militære ordrer, der gives i sit eget fredelige land, og de militære ordrer der gives i krigs-zoner, når den brede offentlighed i EUs 27 medlemslande skal oplyses ???

DRs JOURNALISTER

DRs Journalister, har naturligvis mulighed for, at indkalde 5 af Danmarks mest vidende kapaciteter om islam til, at kommentere denne debat internt i muslimske lande, om et forbud mod at bære Nijab i udvalgte områder, og spørge dem om krigs-zoner og freds-zoner ved samme lejlighed.

DANMARKS 5 MEST VIDENDE

5 af Danmarks mest vidende kapaciteter om islam, er efter min opfattelse følgende =

KIM MØLLER  fra  www.uriasposten.nethar udgivet bogen VEJEN TIL DAMASKUS
ROLF SLOT-HENRIKSEN har udgivet bogen KORAN KOMMENTAREN
JØRGEN BÆK SIMONSEN
har udgivet flere bøger om islam
LARS HEDEGAARD har udgivet bogen 1400 ÅRS KRIGEN
ELSEBETH HALCKENDORFF
har skrevet bogen KUN ÉN GUD

www.Google.dk  der kan sandsynligvis findes viden om disse 5 personer, og deres bøger, ved at Google.

Jeg forestiller mig, at DR, som ytringsfrihedens fyrtårn i Danmark, beder 5 af de mest vidende om islam i Danmark, om at udtale sig om Hijab-debatten i de muslimske lande, som jeg blev opmærksom på, da jeg hørte DR, i halvt-sovende tilstand. Jeg må indrømme, at jeg blev nysgerrig efter mere baggrundsviden efter denne udsendelse.

På  www.islam-info.dk  der er et internet-leksikon om islam, kan der læses mere om = HIJAB, HIDJAB og CHADOR.

MIN NYSGERRIGHED

Min nysgerrighed er naturligvis stor, efter at høre mere om denne påklædnings-debat i den muslimske verden, i de mange lande, hvor der dømmes efter islams sharia-love.

DE STORE AVISER I DANMARK

Jeg formoder, at jeg skal afsætte en 300 kroner på budgettet til Danmarks store aviser, for at læse om deres til-bundsgående artikler om denne påklædningsdebat i de muslimske lande for, at vurdere hvilke Danske aviser, der dyrker = fortielsens kunst.

DANSKE POLITIKERE

Hvad Danske Politikere mener, er naturligvis altid interessant, også i denne påklædningssag internt i muslimske lande, men nogen betydning har de ikke, fordi Politikerne efter min vurdering stort set har nedlagt sig selv, og overladt deres myndighed til EU. De danske Politikere har fået efterladt retten til, at udskrive skatter, så de kan sende penge til EU,s Bureaukrater, der er ganske gode til, at bruge skatteborgernes penge. Bedøm selv, om jeg tager fejl ???

Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 

MIN ERKENDELSE

Jeg erkender, at jeg med min korte skolegang på kun 7 år, har store mangler i min historiske viden, og også om min viden om islam. Det er jo derfor, at jeg har brug for oplysende artikler og viden af vore medier, og især om et vanskeligt tilgængeligt emne som islam. Jeg har dog gjort en indsats for, at blive mere vidende om ( sagens-kerne ) i islam, ved at læse flere bøger om dette emne, og jeg glæder mig til, at flere journalister gør det samme. Jeg håber, at flere Danske vælgere end mig, er interesseret i, at kende de grundlæggende forskelle på islams sharia-love og Danmarks Riges Grundlov af 1953.

Med venlig hilsen   Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul.

DANSKE JOURNALISTER og DET DANSKE FOLKETING

Danske journalister kan jo også skrive artikler om, at Det Danske Folketing måske i virkeligheden kun er ( skatteopkrævere ) for et EU, der med underskriften og godkendelsen af ( Euromediterranienaftalen ) ønsker at omdøbe Europa til Eurabia. Hvad er virkelighedens fakta. Lad os vælgere blive oplyst, eller er det vælgerne, der skal til, at oplyse journalisterne ???

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE