Tålmodige Tænkere

Præsenteret her 21 - 22 februar 2015

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

  


 Specielt for intellektuelle

Tålmodige  Dybsindige Tænkere

Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing ...

Professor Walter Veith Præsenterer

Walter Veith sermons

Velkommen til mit fædreland

Nationalstaten  Danmark

 


 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Bibelen = indeholder ikke de = Katolske 10 Bud


 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

derfor   

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Billeder af danske flag

  

 

Flere billeder af danske flag

Her i

Cyper Space


 

   ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = GRUNDLOVEN = MED DIT LIV ???

 


 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 

"det folk der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

www.fortidensJelling.dk

 


 www.OpenDoors.dk

 Er ytringsfriheden og Trykkefriheden

et barn af Reformationen  ???

 2017 - 500 år efter Luther!

  


 

Katrine Winkel-Holm: Vold i kristendom og islam (og jødedom)

 

www.youtube.com/watch?v=_lBMTUM0GOI
05/10/2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
På et fælles arrangement arrangeret af Trykkefrihedsselskabet og Konservativ Ungdom Århus fortalte ...
 

  

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

 Derfor gør noget - Personligt - mens der er tid.

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

Gør en forskel = Støt Ytringsfrihedens Frontkæmpere = bliv medlem.

Læs mere    

---------------

Vi ser at både

Ytringsfriheden og Trykkefriheden

er under et stærkt

Censurpres.

Både lokalt og globalt

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 


 Jøder og Kristne = har noget fælles

nemlig

Guds Lov = De 10 Bud

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947139 

 


 

Bevarelsen af  YTRINGsFRIHEDEN  er også

en Global kamp.

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

og en Global Kvinde kamp.

Kvinder

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

Hvem holder liv i familien  ???

 


 
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM ifølge KORANEN

Danner den =  muslimernes daglige vaner  ???

De første år = opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 års alderen sender religiøse forældre ofte deres barn i koranskole,som består i at lære koranen udenad på arabisk.Kønnene adskilles og opdragelsen foregår gennem koporlig og psykisk afstraffelse.

Pigerne skal gå ind i husholdningen,og være med til,at renholde hjemmet og passe de mindre søskende.Hun skal sørge for de ældre brødres velbefindende,for at finde sin rolle.Dette er en del af den religiøse opdragelse,så hun kan finde sin plads under ALLAHs lov.

For religiøse muslimer er det ofte vigtigere,at pigen lærer arabisk end dansk,da hun skal kunne læse koranen.Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen .Da de til med skal lave mad,vaske tøj,- og passe syge søskende er deres tid til lektier begrænset.

Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole.Når hun bliver 9 - 14 år,skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole.Hun må ikke deltage i svømning,idræt og lejrskoler.I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver : at føde mange børn,at styre det huslige og oplære det lille barn i islam.

Den muslimske kvinde "styrer huset" Den ældste kvinde irettesætter de yngre : svigerdøtre,voksne døtre,yngre søstre,etc.Den unge kvinde i hjemmet,som endnu ikke er gift,skal beskyttes af familien,da hun er den muslimske kvindes ære.

Hendes ansvar er det,at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner.Overtræder hun disse regler,mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv.Hun vil da ikke kunne få sig en mand.Det er faderens ansvar,at barnet får sig en muslimsk opdragelse.


Det er ham der på dommedag må stå til regnskab for,om børnene blev muslimsk opdraget selv om han, når børnene er små,delegerer arbejdet ud til kvinden.DVS enten sin hustru eller sin mor.Hvis hustruen ikke vurderes til.- ikke at være  en god muslim,vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor.Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for,at være gode muslimer.

Profeten Muhammed anbefalede at opdragelsen foregår i 3 faser : I første fase = forkæles barnet.Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn,som faderen har "frembragt" som stedfortræder og arvtager.Han behandles som kronprins.Han kaldes tronarvingen "wali AL-AHD" og over-øses med ros og agtelse.

I anden fase = anbefalede profeten at opdrage det 5 til 10 årige barn,ved at lære dem hvad der er islamisk,og hvad der er uislamisk.Hvad der er tilladt ( halal ) og hvad der er forbudt ( haram) Denne alder kalder Muhammed retlednings-alderen ( AL-TAWJEH ) Især drengene skal lære,at være stolte og fremhæve egne fortræffeligheder,hvilket er stik imod dansk tradition,nemlig ikke at blære sig.

Der er visse ting,som er forbudte for alle,andre ting er kun forbudt for piger.En pige må ikke lege med en dreng.Det er forbudt for en dreng at græde.En dreng må ikke hjælpes af en pige,eller sin søster med lektierne.Han må ikke gå i korte bukser.

Børn må ikke se de voksne i øjnene,og piger må ikke se drenge i øjnene.Piger skal lære at slå øjnene ned,for ellers anses hun for at være løsagtig. Spiseforskrifter indlæres etc,barnet lærer de 5 søjler,samt at bruge højre hånd. Brugen af venstre hånd anses som uislamisk.

Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar.Derfor straffes overtrædelserne hårdt.Det forventes,at også naboer etc. deltager i opdragelsen.

Opdragelsens tredie fase = er forskellig fra dreng til pige.Piger skal lære lydighed,underdanighed og sænke blikket.Hun skal vide,at hendes mødom er familiens ære.Hun må ikke give en fremmed hånd ( hvis det alligevel skulle ske,skal hånden være slap ) Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen,hun må ikke grine højt,eller sidde med benene over kors,ikke sige ukvemsord.Hun skal være klædt anstændigt.

Overholder hun ikke disse regler,så betragtes hun som en skøge.Den ikke muslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder".Det ødelægger familiens ære og bevirker,at hun ikke kan blive gift.Hun skal opdrages til,at blive gift.Hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.

Hos drengen fremelskes i 3 fase = stolthed,selvglæde,høj selvagtelse og maskulinitet.Det er godt at lære at tale om alle sine gode egenskaber.Drengen får i forhold til pigen megen frihed.Drengene kan ofte færdes frit uden,at forældrene bekymrer sig om,hvad de laver.Gæstfrihed fremelskes,samt at drenge bør reagere voldsomt,hvis nogen sårer familiens ære.

Drenge må ikke hjælpes med lektierne af kvinderne.Det skal de være for stolte til.De skal vise respekt for faderen,som er familiens overhoved.Drenge må ikke holde piger i hånden.En from muslim giver ikke en kvinde hånden når han hilser.De ældre søskende opdrages til,at irettesætte mindre søskende.


Bør børn i Danmark opdrages på denne måde ??? Hvad mener Danmarks mødre,og Danmarks andre kvinder ???
 

Hvis  børn i Danmark = opdrages efter den børne-opdragelse = der anbefales i Koranen = er det så en overtrædelse af =  

Grundlovens Paragraf 4.  ???

-------------

Danmarks Riges Grundlov af 1953   

www.grundlovsnyt.dk/295 DU DANSKE KVINDE - - SKAL DINE BØRN = OPDRAGES SÅLEDES ???

 

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 Taqiya

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

Jihad som kolonisering af nyt land

 


 Rockefeller afslører alt til Aaron Russo! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=KLktYGwjxRs13. jun 2009 - 11 min. - Uploadet af VerdenVersion2
Den nu afdøde film producer Aaron Russo afslører i hans sidste interview, hans forhold til Nick ...

Kan en kvinde klare =  at lytte i alle 11. minutter.

 Fundet på dette Link

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684  

 


 Blev Danmarks børn = før Danmark blev besat af Nazister den 9. april 1940 = opdraget efter Bibelens De 10 Bud

som lyder således

 

  Bibelen 

2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

Guds Segl

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud )

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 


 Her ser vi så = de katolske 10 Bud

der ikke indeholder

Guds Segl

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 


 Koranen siger = alle = der ikke er muslimer er = Vantro eller Kafr

Kafr eller Kafir    Vantro

 Bibelen siger = alle der ikke er Bibel-Kristne er = hedninger.

 


 

Martin Luther

født 1483 = død 1546

 2017 - 500 år efter Luther!

 

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

Billeder af contra-reforma 

 

Flere billeder af contra-reforma 

Walter Veith, The Jesuits and the Counterreformation (part 1 ... 

 


Hvad udfordrede Vatikanets Religiøse magt = i den Katolske Kirke ???

Det gjorde ( Skriftens Vidnesbyrd ) der står i

Bibelen.

 Det var Martin Luther ( der bemærkede ) forskellen på den

Katolske forkyndelse

og

Skriftens Vidnesbyrd


 

 Hvad gjorde Martin Luther efter = at have erkendt denne forskel mellem

Vatikanstatens forkyndelse og skriftens Vidnesbyrd

som det står i en = Bibel = der ikke er forfalsket 

 Hvilken Bibel mener du rummer

Guds  Ord

www.sabbat-kristne.dk/390099042

-----------------

 Martin Luther

Satte en seddel med 95 Teser på Kirkedøren. Det udløste den begivenhed = der i dag  bærer navnet

Reformationen.

 Jeg har forsøgt = at oversætte disse 95 teser - til mit eget sprog - som er dansk - og nogle få andre sprog. Da jeg kun taler dansk - og kun forstår lidt engelsk og en anelse tysk  = så indeholder disse oversættelser = efter al ( sansynlighed ) og ( formentlig ) nogle fejl eller unøjagtiheder. Sproget har også forandret sig gennem cirka  500 år. Disse oversættelser er foretaget = med hjælp af et Google oversættelses-system.

95 Teser

præsenteres her 

 http://www.sabbat-kristne.dk/183379977 

 http://www.sabbat-kristne.dk/183379979 

http://www.sabbat-kristne.dk/183379980 

 http://www.sabbat-kristne.dk/183379981 

 


 Jeg har iøvrigt bemærket = at den nuværende formand for Trykkefrihedsselskabet

Katrine Winkel Holm

Katrine Winkel Holm

har haft en meget interessant debat med hovedtaleren ved en dansk folkefest - som kan høres på dette link

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

i en tale = om det Europæiske samarbejde - hvor han åbenbart stiller spørgsmål ved = om EU er et fredens Projekt.

 


 

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Nye Formænd på vej = for andre Politiske Partier.

Why is Charlie Hebdo Assassination 100% Islam - YouTube

 


 

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


 

 Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt  VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

Det er svært at gøre alene. Derfor dan grupper på tre Personer i jeres lokalområde.

Indvandrere overfalder hollandsk pige - YouTube 

og undgå - så vidt det er muligt - al form for konfrontationer og vold = og meld jer så ind i nærheden = af jeres Bopæl - i de her nævnte Politiske Partier. Det er jo også muligt = at i kan komme Politiske foldere i befolkningens Postkasser og brevkasser. Noget sådant er der en lang tradition for - her i mit fædreland

Nationalstaten  Danmark 

www.sabbat-kristne.dk/243947134

---------

 CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed
www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen
---------
http://www.siaddk.wordpress.com/

Anders Gravers kæmper imod 

Jihad som kolonisering af nyt land 

----------
www.fritdk.dk
Michael Ellegaard kæmper imod

Koloniseringen af Danmark.

Censuren lokalt

www.sabbat-kristne.dk/409494939

-----------

www.islaminfo.dk  

Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya )  

 


 

 Nationalbankens  Vogter
http://www.danskfolkeparti.dk/  
Kristian Thulesen Dahl 
 

-----------

www.frhp.dk/hov

 Aase Clausen Bjerg

Bikini eller Burka - YouTube 

Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

 ---------------- 

www.sabbat-kristne.dk/409494939

http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

-----------

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

EU-kommissionens afkristningsprojekt

 

  Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt  VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

 

Disse formænd = jeg præsenterer her = håber jeg vil stille op = som formænd = der vil i Folketinget - for et Politisk Parti - på et tidspunkt = når de mener - de selv er klar til at tage et Politisk ansvar = for at forsvare Danmarks grænser = og internt forsvare Danmarks Kultur - som efter min opfattelse = er baseret på vores Kristne Kulturarv - som efter min opfattelse = har udgangspunkt i

Guds Lov = De 10 Bud.

Der er efter min opfattelse = flere gange forsøgt = at forandre

Guds Lov = De 10 Bud.

 og gøre

Guds Lov = De 10 Bud.

som Moses bragte ned fra Sinaj - bjerget = for cirka 3000 år eller 3500 år siden

og gøre dem til menneskabte love, Så må vi = der er

Evangelisk-Luthersk Kristne

tage den verslige kamp - her nede på jorden = og få præsenteret de

Sandheder 

der får bragt = Guds Universelle Lovgivning på Plads = som som fast udgangspunkt

for alle verslige love = således at = de nuværende

Universielle Ubalancer

bliver til en global 

Universel balance

 Jeg har den opfattelse = at enhver intellektuel = der kender  

Guds Lov = De 10 Bud.

   sådan som de står i ( Det Gamle Testamente ) i Bibelen vil kunne se disse

Universielle Ubalancer

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 Jeg hilser det velkommen at Lars Hedegaard vil i Folketinget = fordi jeg kan lide hans Valgprogram. Det er jo set før = at en løsgænger her i mit fædreland

Nationalstaten  Danmark

 er blevet valgt ind i Folketinget. Bare hør her.

Jacob Haugaard på folketingets talerstol - 1995 - YouTube

Jo - der er Politikere = der bør skiftes ud = så den Politiske kurs - den kan ændres

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

Jeg vil også lige bemærke = at Jacob Haugaard ud over at kunne tale en mindeværdig tale i "Danmarks Folketing" = også kan køre i bil og synge samtidigt.

Jydekompagniet 3 (1989) - Vi er på vejen igen (Jacob ...

vil du høre mere = Dansk Musik = så besøg dette link

www.kulturpartiet.dk

-----------------

Billeder af lars hedegaard 

Danmark er danskernes land

Flere billeder af lars hedegaard

Lars Hedegaard 

Læs klummen  

vil i Folketinget som løsgænger.   

Læs valgprogrammet på dette Link

www.sabbat-kristne.dk/409494943

 Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt  VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

---------

 CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed
www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen
---------
http://www.siaddk.wordpress.com/

Anders Gravers kæmper imod 

Jihad som kolonisering af nyt land

----------
www.fritdk.dk
Michael Ellegaard kæmper imod

Censuren lokalt

 


 

Her lidt om Lokal Censur og global censur

 

www.sabbat-kristne.dk/409494939

-----------

www.islaminfo.dk  

Her lidt viden for  Danmarks tænkende  intellektuelle elite. 


 Nationalbankens  Vogter
http://www.danskfolkeparti.dk/  
Kristian Thulesen Dahl 

-----------

www.frhp.dk/hov

 Aase Clausen Bjerg

Bikini eller Burka - YouTube 

 

Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

 -----------------

www.sabbat-kristne.dk/409494939

http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

-----------

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

EU-kommissionens afkristningsprojekt

  Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt  VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

 


 

Why is Charlie Hebdo Assassination 100% Islam - YouTube

www.youtube.com/watch?v=nJgGOCFr83E
10/01/2015 - Uploadet af CSPI International
Dr. Bill Warner explains motivation behind attacks in Paris. Get the books at www.politicalislam.com.

 www.Google.dk

 


 

Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World ...

www.youtube.com/watch?v=SAL2Qmi_UXc
13. feb. 2013 - Uploadet af The Mind Renewed
Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World Government ... series entitled: "Does Anybody ...
 

 


 BOFÆLLESSKAB www.sagenskerne.dk


BOFÆLLESSKAB  Præsenteret her 29. september.dk

Da Danskere der bor i større byer, lever en usikker tilværelse, hvor der føres bandekrig og lignende, der kan det jo være en overvejelse værd, at flytte i bofællesskaber.

www.bofællesskab.dk


BØNDER OG BOLIGER

Der er mange nedlagte ejendomme på landet, hvor der mulighed for, at kombinere nyttehaver med at et fornuftigt bofællesskab.

VORE UDSENDTE DANSKE SOLDATER

Det kunne jo også være en ide, at udsendte soldater boede i bofællesskaber, således deres hustruer og kærester kunne vente i fællesskab, og havde fælles samtaleinteresser.

OPRØR MOD TRAVLHEDEN

Soldater-hustruers pasning af børn, kan på den måde blive lettere, og give tid til oprør imod travlheden. Det kunne give mere tid til samvær med børnene, hvor der også blev mere tid til, at aflaste børnehaver og skoler, hvor pædagoger mange steder har nye og store udfordringer. Det er så vidt vides mulighed for personlig børnepasning, betalt af kommunen.

http://www.it-borger.dk/

Under ( trends ) finder du ( offentlig forvaltning ) og bør her kunne finde viden om børnepasning og skoler, og deres beliggenhed og mere, hvis du og din familie, eller flere familier overvejer, at flytte i boligfællesskab. Det er lige som i andre af livets forhold = Fordele og ulemper må overvejes. Måske er bofællesskaber også noget for enlige.

BØNDERS ØKONOMI OG TID

Der er bønder, der ejer nedlagte landbugsejendomme, hvor der ikke er tid til og økonomi til, at vedligeholde nedlagte landbrugsejendomme. Det kunne være en del af huslejen, at lejerne arbejdede med vedligeholdelse af ejendommen nogle timer om ugen. En god forretning er forretninger, hvor begge parter har en fordel af denne handel.

ENLIGE OG KOMMUNER

Det kunne også være en mulighed for nogle af landets kommuner, at opkøbe nedlagte landbrugs-ejendomme, og bygge dem om til bofællesskaber, hvor der også blev plads til enlige i bofællesskabet,

DEN NYE FOLKEVANDRING

Den nye folkevandring, kan meget let komme til, at foregå fra byerne til landområderne i fremtiden, efterhånden som muslimer bliver mere og mere anmassende i byområderne. I Urbanplanen på Amager er der nedlagt cirka 100 nyttehaver, fordi der skal bygges flere boliger, som efterhånden bliver beboet af flere og flere muslimer. Det er jo muligt, at nogle af disse beboere ønsker, at være del i et bofællesskab, hvor der bliver mulighed for, at pleje en lille nyttehave, eller en prydhave. Det kræver naturligvis, at landkommuner kan give et sådant tilbud = Bofællesskab med adgang til en lille have.

SPØRGSMÅL TIL LANDKOMMUNERNE

Mine spørgsmål til landkommunerne er, om landkommunerne har overvejet eller undersøgt mulighederne om en ny folkevandring i Danmark fra Byer til Landområder, og har i forberedt jer på de muligheder det indebærer, for at få nye skatteydere til Landkommunerne ???

BOFÆLLESSKABERS STØRRELSE

Hvilken størrelse er mest hensigtmæssigt for et ( Bofællesskab ) hvis det skal være velfungerende ??? Har landkommunerne nogen viden på dette område ??? Har nogle af Danmarks Landkommuner ambitioner på dette område ???

HVAD BYBOERE KAN GØRE

Byboere der ønsker at flytte til roligere omgivelser på landet, kan ringe til Landkommuner, og spørge dem, om de har tilbud i Landkommunen om bofællesskaber, hvor der bor fredelige dansktalende beboere. Du har muligvis familie i et eller andet landdistrikt, og så er det oplagt at spørge denne Landkommune. Tilpas mange telefonopkald, kan inspirere Landkommuner til, at foretage sig noget aktivt, så går du i flyttetanker, så ring til en landkommune, og spørg om de har bofællesskaber.

Med venlig hilsen  Poul Leo Nielsen

BENZIN PÅ BÅLET og NYTTEHAVER

Den globale økonomiske krise er ikke overstået endnu. Den 1, oktober 2009 konstaterer jeg, at der er amerikanske økonomer der påstår, at de flere hundrede milliarder kr. som nationalstaters forskellige Politikere poster i banksektoren kun er benzin på bålet, og lægger op til en ny global økonomisk krise. Der er også økonomer der påstår, at politikerne gør det rigtige. Disse sidste, har stor opbakning inden for bank-sektoren. Det farlige ved globaliseringen er, at den overordnede økonomi hænger sammen som forbundne kar, hvilket sandsynligvis betyder global stagnation, når næste krise sætter ind.

BIBELEN og NYTTEHAVER

vI etniske Danskere, der er vokset op med en kristen kulturbaggrund ved godt, at det står i bibelen, at efter de 7 fede år, så kommer de 7 magre år. Hvis det holder stik, så vil den helt store finanskrise komme den 1. oktober 2016. Jeg har selvfølgelig taget fejl før, men det er altid godt, at få lidt opbakning fra visdomsordene i bibelen. Det er her nyttehaver kommer ind i billedet. Det burde være interessant for mange etniske danskere, at flytte i bofællesskaber, og i fællesskab dyrke nogle afgrøder, som kan glide ind i familiers kostplaner.

DANMARK ET PRIVILIGERET LAND

Her er Danmark et vidunderligt land, fordi vi har vand nok til, at vi kan dyrke vidunderlige afgrøder, og vi er så priviligeret, at vi kan dyrke disse vidunderlige afgrøder over hele Danmark. Det kræver selvfølgelig en vis energi, at dyrke afgrøder ved hjælp af håndkraft og ved hjælp af en spade og en rive og et hakkejern, med mere. Det kan naturligvis godt kræve en patriotisk pionerånd, at omstille sig fra Bylivet til Bofællesskaber, men med en pionerånd i top, og gode råd fra erfarne landmænd, så burde der kunne være mange nyttehaver på plads den 1. oktober 2016. når den næste globale økonomiske krise lammer hele jordkloden økonomisk.

SELVFORSYNING

Det burde være muligt, at udbygge nyttehaverne så meget på 7 år, at bofællesskaberne om 7 år er rimeligt selvforsynende, når den næste globale økonomiske krise sætter ind, og lammer hele jordkloden. Det er altid godt, hvis der er en eller to bistandsklienter i bofællesskabet, hvis de kan lide havearbejde, og så er der også nogen til, at passe på afgrøderne, når den store hungersnød sætter ind, i de større byer. Det sker sandsynligvis, når det kun er de rige i byerne, der har råd til, at købe de knappe fødevaremængder.

BOFÆLLESSKABETS  MASKOT

Jeg mener også, at bofællesskabet bør vælge en maskot, et menneske de respekter. Det kunne være et medlem af Kongehuset, eller en politiker, eller måske Michael Laudrup. Så kunne bofællesskabet focusere på denne person, på bofællesskabets ugentlige fælles fridag. Hermed er i advaret om den næste globale økonomiske finanskrise den 1. oktober 2016.

FRUGT-TRÆER

Hvis bofælles-skabet planter et par æbletræer mellem de nye frugt-træer, så kan i måske gardere jer mod kommende fristelser, ved at undlade at døbe pigebørn, der bliver født i bofællesskabet for EVA. ??? Er der i øvrigt nogen i Bofællesskabet, der har glemt sin kulturbaggrund, så kan de besøge  www.kulturpartiet.dk  under overskriften = ( kultur-baggrund )
 
HELD og LYKKE med fremtiden. Med venlig hilsen  Poul Leo Nielsen


 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

Pernille  www.advarselspartiet.dk  Vermund

Et spørgsmål til Danmarks Præster

Har Bibler her på Jordkloden været udsat for massiv Censur i over 1700 år  ??? 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

  http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE