Et skæbne-fællesskab

Præsenteret her 22. februar 2015

Det Kristne

Skæbne-fællesskab

----------

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

hvad er det ???  Oplys dig selv 

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

Hvor stærkt er det Kristne Skæbne-fællesskab i mit fædreland

Nationalstaten  Danmark

Hvor stærkt er det Kristne Skæbne-fællesskab i Europa ???

 Interview med Morten Messerschmidt i EU-Parlamentet, 31 maj 2011

Interview med MEP Morten Messerschmidt - YouTube 

 


 

The World Revolution - Dr. Stan Monteith - YouTube

www.youtube.com/watch?v=np2OTp8bWus
29/04/2012 - Uploadet af Gail Seals
The World Revolution - Dr. Stan Monteith ... Speaking of Agenda 21 | Dr. Stanley Monteith & Michael Shaw by ...
 
 

 www.Radioliberty.com

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

  10 Bud

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

 

Forsøgt oversat fra Engelsk til Dansk. Har kun 7 års skolegang - så Danmarks sproglige Elite - må på banen - og korrigere for eventuelle fejl - eller en på anden måde - mangelfuld oversættelse.

Vil disse 10 Bud vi ser her = være i overensstemmelse med Gaia-Religionen ???

Billeder af gaia religion mother earth

 

Flere billeder af gaia religion mother earth

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Fordel reproduktion klogt - og forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

Her finder jeg det interessant - at den Katolske kirke i Rom - kalder sig for

Moderkirken

The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit ...

 Billeder af Alberto Rivera

 Flere billeder af Alberto Rivera

-----------

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...
 
-------------------------------------------------------------------------------------

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

Paragraf  4. 

Den ( evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke ) og understøttes som sådan af staten. 

2017 - 500 år efter Luther!

 Censur hvorfor ???  Noget skal skjules gennem styring = men hvad ??? 

---------------


 Er det

Guds Lov = De 10 Bud

dem = der står i  BIBELEN  der skal forsvinde 

for evigt  ???

Exodus = 2. Mosebog

Som de står i min  Bibel

2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 
--------------

Disse 10 Bud = der blev givet til Jøderne = for cirka 3000 eller 3500 år siden = de står i min kristne Bibel = og derfor tror jeg = at Kristne og jøder = har et religiøst skæbne-fællesskab = især fordi = at

Guds  Segl

står i Bud nummer 4. Som igen står i Jødernes Tora og i Bibelens Det Gamle Testamente = exodus = 2. mosebog.

 


 Alberto Rivera's 15-year-old claims come true.

www.chick.com/bc/2000/riverasclaims.asp Oversæt denne side
 
BC Article - When former Jesuit Alberto Rivera predicted that the Vatican would eventually apologize for its part in the German Holocaust, many thought he was ...

 


 

  
 
 
 
► 41:08► 41:0
www.youtube.com/watch?v=fhkxC1Q2FNU
17/04/2011 - Uploadet af GBPPR2
The CBC's documentary on the life and times of Maurice Strong. Saved from Google Video. "Isn't the only ...
 
 

 Om

Guds Lov = De 10 Bud

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Det bør efter min opfattelse bemærkes = at Guds Lov = De 10 Bud  = kan være forfalsket - allerede fra år 303 eller år 336 = ( cirka ) da Milano-dekretet eller milano ediktet = blev forhandlet på plads.

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

1700 års teorien.

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

Vi ser at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat

for forskellige

Religiøse Juridiske Fiflerier

 Hvem gjorde dette - og hvorfor  ???

 


 

 Ifølge 1700 års teorien

Så  har ( Bibelens = 10 Bud ) meget sandsynligt = været forfalsket i cirka 1700 år. Hvis det er tilfældet = så kan det forklare = hvorfor = Guds Lov = De 10 Bud =

ikke indeholder

Guds Segl

 og det er måske holdt hemmeligt for menigmand gennem 1700 år gennem censur ???


 Det kan jo være forklaringen på den

universelle  Ubalance

med de mange krige = rundt om på jordkloden.

 


Illuminati 

Hvor mange revolutioner = har der været på jordkloden fra den 1. maj år 1776 til år 2013 ???  Er det mest = evangelisk-Luthersk Kristne = der er døde under disse revolutioner og krige = der foregik imellem år 1776 og op til i dag = hvor årstallet er 2013 ???

Jeg kan huske følgende revolutioner = men ikke de nøjagtige årstal.

Den amerikanske Revolution         1776 = cirka

Den Franske Revolution                1789 =  Cirka

 Den Spanske Revolution                1825 = cirka

 Den Polske Revolution                   1831 = cirka

 Den italienske Revolution              1848  = cirka

Den Tyske Revolution                     1848 = Cirka

Russiske Revolutioner                     1905 og 1917

Hvem ved hvor mange =  evangeliske Lutheranere = der er slået ihjel = ialt = i disse krige ???  Her tænker jeg specielt på = Protestantiske Kristne. Dertil kommer døde Kristnei

1. Verdenskrig

 Amerikanske borgerkrig - Wikipedia, den frie encyklopædi

 2. Verdenskrig  = er der et mønster = hvem kæmper soldaterne for ???

 Er der nogle krige - jeg har glemt ???  

www.wikipedia.net     www.Google.dk

 


 

Revolutionerne i 1848 - Wikipedia, den frie encyklopædi

Billeder af marie antoinette

Flere billeder af marie antoinette

Marie-Antoinette - Wikipedia, den frie encyklopædi

 -----------------

Guillotine Footage - YouTube

Billeder af den russiske revolution 1905

The Jews Who Murdered Tsar Nicholas II - YouTube

The Last Memories Of The Last Imperial Family Of Russia - YouTube

Billeder af den russiske revolution 1917

 

 Flere billeder af den russiske revolution 1917

 De Folkeslag der glemmer deres folks - historiske udvikling - og Religion - vil havne på den store Historiske Kirkegård - for glemte Folkeslag.

 Billeder af jon eric phelps

THE JESUITS AND THE RUSSIAN REVOLUTION - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6nJEW9qQE90
25/09/2011 - Uploadet af Islandretreat
Eric Jon Phelps author of Vatican Assassins (Third Edition). Jesuits perfected Communism in their Paraguayan ...
 

 


 Guillotine Footage - YouTube

Krige og Revolutioner skal Planlægges og financeres.


 

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter  
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold 

 


Det ligner efterhånden et globalt skæbne-fællesskab.

 


 

Islam "END TIMES ALERT" IsraelGreeceTurkey ... - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=7g_Xv2YhJOo
23/07/2013 - Uploadet af Soteris1
Open up your Eyes, your Heart and your Mind and Watch this Video. Don't ask your imam or mullah, he'll ...
 

 Billeder af mellemøsten

 


 

Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

 

  Den trojanske hest - Wikipedia, den frie encyklopædi

 


 Hvad kommer der så ud af Hestens mund ???

 måske = En ny Verdensorden ???

 Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt

 Hvilken politisk struktur = ønsker en ny = verdensregering = i en  =  New World Order ???

  Kan  det gøres = uden  = du = opdager det  ???

 George Bush - New World Order - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller
The evil George H.W. Bush talks yet again of a New World Order.

  Flere videoer for George Bush New World Order . »

 Kan Jungleloven undgåes ( hvis ) GUDS LOV = DE 10 BUD  = er sat ud af Kraft ???

 Er menneske-rettighederne i = Cairo-deklarationen = den nye globale lov = der skal gælde = når alle Nationbalstater på jordkloden = og deres Parlamenter er nedlagt ??? 

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

 


 

Det haver så nyligen regnet (Ottosen/folkemel.) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=rIB6z5BNTZs
09/09/2013 - Uploadet af Cumaen
Pernille Bogø Bach, vocal Carl Ulrik Munk-Andersen, piano, keyboard.

 


 

 

Forbidden Knowledge - History of the Khazar ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=5TVd8ovSPl4

 

Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ...

 
 
 

The real face of the jews - YouTube

www.youtube.com/watch?v=OVV7d-DAhoA
30/05/2011 - Uploadet af Atyaeg1
Correction: This short movie is NOT used for education in Israel. I apologize for spreading false allegations. A ...
 
Er jøder = Kristne ??? Hvis Jøder ikke er = Kristne = hvad er de så ??? Det er jo Præster eller "hellige mænd" = der oversætter = hvad der står i Jødernes hellige bog - THE TALMUD. 
 

Why Jews Don't Believe in Jesus pt. 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=gvCJ-3KB9O0
30/12/2010 - Uploadet af goecongregation
http://gatesofeden.org/ http://www.danielbotkin.com/
 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

Gog and Magog

 Bibelske henvisninger angående = Gog and Magog - af Tiger Dan 925

 

Gog Magog Identified. ITS NOT RUSSIA. - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=0Cq340CtbW4

 

Hvis jeg har forstået det rigtigt = så betyder ( Revelation = åbenbaring  ) og oversat til dansk  betyder Revelation = Åbenbaringens bog = og i min danske Bibel er

Åbenbaringens bog oversat til = Johannes Åbenbaringer, når jeg hører Johannes udtalt på engelsk = bliver han efter min opfattelse kaldt ( John eller The Baptist John )

Skriftsteder i Bibelen nævnt om ( Gog = Magog ) af Tiger Dan

 

1.  = Revelation 2  = om 7 Kirker i Tyrkiet

2.  Revelation 13 = Satans sæde er i Tyrkiet

-----------------

3.  Ezekiels bog ( Kapitel 38 Vers 15 ) om Storfyrsten ( Gog fra Magog )

 ( Kapitel 39 Vers 2 )  ( side 772 i min Bibel )

Gog, storfyrste over Meshek og Tubal, jeg holder dig tilbage, jeg driver dig afsted og fører dig fra det yderste nord op på Israels bjerge.

------------------

4. ( Genesis = 1. Mosebog  Gl. Testamente ) ( Kapitel 8 Vers 4 )

( Side 14 ) i min Bibel = Om Noahs Ark landede i Tyrkiet.

Den syttende dag i den syvende måned gik arken på grund på Ararats bjerge.

------------------

5. Ezekiels Bog ( Kapitel 38 Vers 15 ) 

Dette siger ( Gud Herren : Den dag mit folk Israel bor trygt, bryder du op ! og rykker ud fra dit land i det yderste nord, du og de mange folkeslag, som er sammen med dig, alle til hest, en stor skare, en vældig hær.

------------------

6. ( Revelation 16. Åbenbaringens bog  ) ( Side 1142  ) Overskrift i min Bibel =

De 7 Engle hælder de 7 vredesskåle ud.

( Kapitel 16. Vers 12. ) Den sjette Engel hældte sin skål ud over den store flod Eufrat, og den udtørredes for vand, så der blev banet en vej for Kongerne fra solens opgang.

------------------

7.  Bibelen siger Gog er Tyrkiet ( Ezekiel Kapitel 38. Vers 3. )

Overskriften lyder ( Storfyrsten Gog fra Magog )  38. = Vers 1 til 3

Herrens ord kom til mig: ! Menneske vend dig mod, Gog i landet Magog, storfyrsten over Meshek og Tubal. Du skal profetere imod ham ! og sige: Dette siger Gud Herren: Nu kommer jeg over dig, Gog, storfyrste over Meshek og Tubal! 

------------------

8. Kapitel 1. Vers 4. fundet på side 1131 - begynder således =

Fra Johannes til de syv menigheder i provinsen i Asien.

( Kapitel 1. Vers 19 ) 

Skriv det, du har set, og det, som er, og det,  som siden skal ske.

 

Revelation = Kapitel 9.  ( Johannes Åbenbaring )  Vers 16.

Tallet på rytterhærerne var = to gange titusind titusinder. Jeg fik tallet på dem at høre.

Jeg har så fundet breve med indhold - henvisende til menigheder i syv byer - og navnene på de syv byer - er følgende.

Efesos - Smyrna - Pergamon - Thyatira - Sardes - Filadelfa - Laodikea

-----------------

Lidt Tænksomhed

Hvis disse byer var

kristne Tyrkiske byer

hvem forhandlede så

Milano = Edikettet 

på Plads = cirka = i år 336 e. Kr. = ???

Skete det i den daværende Kristne Tyrkiske by

LaodIkea

 -------------------

Revelation = Kapitel 9.  ( Johannes Åbenbaring )  Vers 16.

Tallet på rytterhærerne var to gange titusind titusinder. Jeg fik tallet på dem at høre.

 


et barn er født i betlehem - YouTube

www.youtube.com/watch?v=vmVhsJEsAZE
16/12/2012 - Uploadet af Tina Nrholm
et barn er født i betlehem. Tina Nrholm ... Et barn er født i Bethlehem - Duration: 4:06. by ...
 

 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

Pernille  www.advarselspartiet.dk  Vermund

Et spørgsmål til Danmarks Præster

Har Bibler her på Jordkloden været udsat for massiv Censur i over 1700 år  ??? 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

  http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE