NY FORMAND

 
 
 Præsenteret her 15. oktober 2013 

 www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

Morten Uhrskov Jensen = NY FORMAND

Dansk Samling satser at komme i Folketinget

i det Politiske Parti ( Dansk Samling ) eksisteret fra 1936

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2013/10/14/det-uundgaelige/

 

 

 

Fra sit ståsted som dansker og vesterlænding skriver

Morten Uhrskov Jensen

om emner, på  Jyllandsposten  der berører den vestlige kulturkreds og dens muligheder for fortsat at hævde sig som en selvstændig civilisation.

http://www.dksamling.dk/

Morten Uhrskov Jensen

Dette valg skete den 5. oktober 2013

 

 

 


 Morten Uhrskov Jensen  er også Forfatter til bøgerne   

 "Indvandringens pris" -

På vej mod et fattigere Danmark  (2012, People's Press)

og "ET DELT FOLK"  Udgivet  (2008, på forlaget Lysias)

om Dansk Udlændingepolitik fra 1983 til 2008 

ISBN 978-87-989198-5-8

Min vurdering = af mig = Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

        Har stor føling med = hvad vej  Tidsåndens vinde  blæser.

  

Illuminati Mystery Babylon by Texe Marrs Part 1 of 6 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ukaRTkBpLDY

 

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2013/10/14/det-uundgaelige/
 
Morten Uhrskovs - blog på JP
 
Det uundgåelige
 
Dato: 14. oktober, 2013
 

I ved det godt. I har set skriften på væggen. Nu er det blot et spørgsmål om tid, om kort tid, før jeres læs vælter. Det ikke bare vælter. Det sønderrives i en grad, hvor samtlige, vitterlig samtlige, af jeres absurdt barnlige påstande bortsprænges til atomer, og i deres sted følger den dybe selvbesindelse, der vil forandre Europa tilbage til den tilstand, hvor europæerne ved, hvad de skal gøre og sige og samtidig vide, og at de hermed udviser den dybeste respekt for deres børns, børnebørns og efterfølgende generationers fremtid.
 
Lyt til dette surrealistiske interview med en medarbejder ved det svenske Migrationsverket, der ser på asylsøgeres “krav” på at få opholdstilladelse i Sverige.  Mindst 100.000 illegale indvandrere i Sverige lige nu, en fuldkommen vanvittig praksis, der tillader ubegribeligt mange indvandrere fra den ikke-vestlige verden at få ophold i Sverige hvert år. Bl.a. taler medarbejderen om en invasion på ca. 2.000 syriske asylsøgere om ugen. Regn det selv ud på årsbasis. Det statslige vanvid er for længst sat i system i det velregulerede land Sverige, hvor mennesker fra den ikke-vestlige verden med fuldstændig garanti (tænk på, hvor sjældent det er, at der i praksis gives fuldstændig garanti) vil bringe det velregulerede land til det fuldstændige sammenbrud, hvor man skal være tæt på at være medlem af en sekt i stil med scientology for at tro på noget andet. Det sidste vil jeg godt rette til, at man er nødt til at være på niveau med scientology for at tro på virkeligheden efter forskrifter, der er alkymi, ikke atomfysik.
 
Vildt
 
Det her er helt vildt. Tro mig, når jeg siger, at det her har udviklet sig meget værre, meget værre, end jeg havde troet. Da jeg i 1999 definitivt flyttede mig politisk (efter ca. tre års tænkepause, hvor jeg overvejede mit hidtidige politiske ståsted), var jeg ikke i nærheden af at forestille mig dette totale nedbrud af europæiske institutioner, som pågår netop nu. Det her går langt, langt hurtigere, end formentlig nogen fornuftig person ville have forestillet sig for bare få år siden.
 
For 14 år siden flyttede jeg mig definitivt. For ti år siden, sådan ca., var jeg stadig overtydet om, at problemerne med den ikke-vestlige indvandring kunne løses uden forfærdelige konsekvenser for danskerne og europæerne. Derfor stemte jeg valg efter valg på Dansk Folkeparti, som på det tidspunkt var det eneste alternativ i dansk politik.
 
For ca. tre år siden fandt jeg så ud af, at Dansk Folkeparti i åbenbart komplet uærlighed ikke engang ville vedgå, at udlændingepolitikken i nullerne helt og aldeles overhovedet ikke virkede, men rent faktisk var en udsøgt katastrofe. Dét faktum har jeg dokumenteret så mange gange, at det er blevet en trivialitet.  
 
En trivialitet er dog stadig, som man nok ved, en selvindlysende kendsgerning, deraf netop ordet trivialitet.
 
Dansk Samling
 
Jeg takker på det allervarmeste for, endnu en gang, at jeg den 5. oktober blev valgt til Landsformand for Dansk Samling, det eneste parti, der på folkestyrets grund kan udfri Danmark af dets trængsler.
 
I kan ikke meget længere undslippe jeres politiske skæbne, for nu at vende tilbage til alle jer, der kom for sent til historien I vil glide ned i den totale ubemærkethed sammen med alle jeres afsindige fordomme om Europa og europæerne. Som den med sikkerhed ubrugelige del af historien vil I snart befinde jer så langt under havets underflade, at I vil tigge for luft, den luft, der sjovt nok fortæller jer sandheden om jeres monumentale fejltagelse.
 
Historiens ubønhørlige affaldsplads vil for altid fortælle om jeres skæbne. Om det bliver Dansk Samling, Dansk Folkeparti eller en helt tredje faktor, der gør det afgørende for Danmark, er inderligt ligegyldigt. Afgørende er, at det bliver gjort, og at det bliver gjort for Danmarks skyld. For hvis skyld skulle det ellers være? Er der nogen, der med kvalificerede argumenter kan fortælle, at Danmark kan få substantielle fordele af at fortsætte den nuværende kurs?
 
Jeg kan svare uden videre. Ingen undersøgelser kan vise, at ikke-vestlig indvandring er en bonus for modtagerlandet. Disse undersøgelser eksisterer ikke. De er der ikke. De er væk så at sige. Ikke fordi nogen har gemt dem, men fordi vi ved, at de er ikke. Bevis noget andet, hvis I kan.
 
Som nyvalgt landsformand for Dansk Samling ved jeg godt, hvad jeg skal kæmpe for. Jeg skal kæmpe for sandheden. Dén sandhed er nok relativ, når ikke alle er enige, men sandheden er stadig mere sand end usandheden, og jeg forfølger derfor nådesløst sandheden.
 
Sandheden er derfor ikke relativ på den måde, som mange i deres umodenhed forestiller sig.
 
Kære politikere
 
I ser skriften på væggen. Ikke alle sammen, men tilstrækkeligt mange af jer. De mere fornuftige af jer ved godt, at vi ikke undslipper det fælles ragnarok, hvor vi lige pludselig skal omdefinere tidligere tiders dogmer, og jeg ved ikke hvad.
 
Jeg glæder mig endnu engang, og er taknemmelig for, at jeg er blevet landsformand for Dansk Samling. Sammen kan vi udrette mirakler, er jeg overbevist om. Det bliver så meget lettere, fordi vi har ret.

 

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 

Alle er velkomne i Uffe-Moskéen….!

 

 www.endtime.net 

The Quigley Formula - G. Edward Griffin lecture - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ynVqPnMQ2sI

www.Nationaldemokraten.dk  

 www.DenKorteAvis.dk

  www.UriasPosten.net


 


 Hvem modtager helligånden  ???

Mike Hoggard, The Mystery of Mecca - YouTube

www.youtube.com/watch?v=-CsdBFu6y4o
25/02/2012 - Uploadet af PropheticResearch
Mike Hoggard reveals that Islam is simply Pagan Goddess Worship.

 Truth behind the Black Stone, Muhammad & Kaaba -- First Built by Asa'd


 Enhver borger i Danamark der føler noget for sin familie  har nu mulighed for at opnå en viden - der før var ( Tiet ihjel ) af de større medier - om hvordan befolkningen i Danmark udskiftes. Det afsløres i de alternative medier - der derfor bør støttes økonomisk.

Oplys-dig-selv - på en behagelig måde - sammen med to bekendte

ved at spille analysespillet ( hver eneste uge ) kan du finde de svar - der berører dig og din familie. 

Analyse-Spillet

Opgaven lyder således  

Find selv svarene inden for

Politik - Religion - Økonomi - ( lovgivning - Jura ) Religion - Kultur og Medie-Censur.

www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  
www.sagenskerne.dk
 
www.pokerpartiet.dk 
www.oplysningspartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk
 
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk  Om - Martin Luther - nederst til venstre. 
www.Vilde-Teorier.dk  
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk   

 

 TRE VENNER eller TRE VENINDER

 

Begynd  jeres ugentlige analyser - med udgangspunkt fra disse 15 hjemmesider. En fast ugentlig mødedag aftales - hvor i er tre personer der mødes hver uge - foran en Computer -
 
Den første person styrer musen.
Den næste person laver kaffe - med mere
Den tredie person noterer - jeres resultater af jeres analyser =
 
til eventuelt senere brug - hvis i finder ud af - at i fællesskab vil skrive en bog - om resultatet af jeres analyser om - hvad der foregår i jeres fædreland - og den måde Danmark regeres på.
 
Censur-Partierne
 
Vælgernes ugentlige analyser - kan jo også føre til - at de fravælger at stemme på de forenede Censur-Partier ved det næste Folketingsvalg ??? De forenede Censur-Partier er som bekendt =
 
Socialdemokratiet - Radikale Venstre - Socialistisk Folkeparti ( SF )
Konservativ Folkeparti - Enhedslisten og Venstre
 
Disse Partiledere har i over 40 år - ikke taget sig sammen til at fjerne = Censur Paragraf 266b  og Partilederne af disse Partier - der selv vælger deres efterfølgere - har gennem deres Passivitet optrådt som = TavshedensTyranner. Som politisk interesserede ved - så blev (  Censur Paragraf 266b ) indført i Danmark i 1971 medens Knud Thestrup var Konservativ Justitsminister. Hvis en Partileder selv vælger sin efterfølger - så er spørgsmålet - hvor demokratisk det i virkeligheden er ??? Kan det være en form for et skjult Tempelmagt system ???
 
 
 Tavshedens Tyranner - går ganske naturligt ind for - Censur.  
 

 Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

 
www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen

http://www.siaddk.wordpress.com/
Anders Gravers

www.fritdk.dk
Michael Ellegaard 
 

www.islaminfo.dk  

Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya 


 
http://www.danskfolkeparti.dk/  
Kristian Thulesen Dahl 

www.frhp.dk/hov

http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose

http://www.dksamling.dk/

Morten Uhrskov Jensen

  Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

  


 

 TILLYKKE med VALGET

Hr. Morten Uhrskov Jensen - Jeg vil ud over at ønske dig  tillykke med valget som ny Formand i det gamle Politiske Parti ( Dansk Samling ) give dig et råd med på vejen. Om du vil følge dette råd - det bestemmer du naturligvis selv. Som partiformand skal du naturligvis helst vide lidt mere - end en gennemsnits-dansker - der nødvendigvis skal passe sit daglige arbejde. Derfor dette råd.

Opret så vidt muligt analysegrupper på ( tre Personer ) der geografisk kan mødes en gang om ugen i et privat hjem - inden for disse følgende emner - der godt  nok - analytisk set og emnemæssigt - kan nå ud over vores "Danske Nationalgrænser"

Politik - religion - økonomi - militært - Jura - Kultur og  Medie-censur

Selvfølgelig kan nye oplysninger føre til - nye spørgsmål - der skal analyseres nærmere af nye analysegrupper. Jeg ved ikke om en rapport bør sendes til dig hvert kvartal - eller hvert halve år - eller hver måned - eller hurtigst muligt.

Jeg har siden juni 2007 - lagt information ud på mine hjemmesider - som jeg på daværende tidspunkt fandt væsentlige - i håb om at de mere begavede i vores samfund - kunne have nytte af disse oplysninger - til gavn for Danmarks forsatte beståen.

Det er efterhånden blevet til 15 hjemmesider. Så jeg håber - at nogle af de informationer der er lagt ud  på disse -  rummer oplysninger - der kan være til gavn for forsvaret af dansk suverænitet.  Med beskedne 7 års skolegang - så kan mine hjemmesider virke kaotiste - men håber oplysningerne har høj kvalitet. Det er min kristne Gud - der skabte ordet - se evt.  ( Johannes Evangeliet ) Kapitel 1. til 5 - og derfor - så er det min opfattelse - at det er en synd - at lægge censur på Ordet - da det er min opfattelse - at min kristne Gud ønskede - at vi alle skulle have lige ret til at bruge ordet - og det er min opfattelse - at min Kristne Gud frigav ordet - med det formål - at Ordet skulle bruges til at formidle sandheder. Så hvis andre vil bruge de samme ( Guds Ord ) som mig - så vil jeg naturligvis aldrig kræve ophavsret på Ordet = Guds ord.

Jeg lever som sædvanligt på fallittens rand - hvilket betyder at nogle af mine hjemmesider ikke er tilgængelige i Perioder. Dette er forklaringen på dette irriterende fænomen - også for brugerne.  Til slut - vil jeg lige gøre opmærksom på dette møde - der fandt sted i Norge =

 

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering

 

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går ble avholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre.

FNs rasismeovervåker


FN’s spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, sa helt åpent at mener journalister og mediekanaler bør bidra aktivt for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere hva som skjer, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han.

FNs spesialutsending hevdet videre at europeiske myndigheter som har innført en streng innvandringspolitikk, slik som i Østerrike, Sveits og Danmark, er rasistiske. Han uttrykte også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

FNs rasismeovervåker mente også at det er vitner om en farlig utvikling at stadig flere intellektuelle og akademikere i Vesten mener at noen kulturer eller religioner er bedre enn andre.

Må styre statskanalene


Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, uttrykte bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Mangfoldet – etnisk, kulturelt og religiøst – må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, mente hun.

Jens Tomas Anfindsen
05.06.2007 18:20

<--Tilbake      Tips en venn

 

William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got murdered.May he rest in peace. Full Docu here: William Cooper ...

 

Er muslimerne i disse Nationalstater styret af Paven i Rom ???

  Afghanistan   Albanien   Algeriet   Aserbajdsjan   Bahrain   Bangladesh   Benin   Brunei Darussalam   Burkina Faso   Cameroun   Comorerne   Djibouti   Egypten   Elfenbenskysten   Forenede Arabiske Emirater   Gabon   Gambia   Guinea   Guinea-Bissau   Guyana   Indonesien   Irak   Iran   Jordan   Kasakhstan   Kirgisistan   Kuwait   Libanon   Libyen   Malaysia   Maldiverne   Mali   Marokko   Mauretanien   Mozambique   Niger   Nigeria   Oman   Pakistan   Palæstina   Qatar   Saudi-Arabien   Senegal   Sierra Leone   Somalia   Sudan   Surinam   Syrien   Tadsjikistan   Tchad   Togo   Tunesien   Turkmenistan   Tyrkiet   Uganda   Usbekistan   Yemen

Er muslimer også født - ind i et religiøst fangenskab ??? 

 www.Nationaldemokraten.dk  

 www.DenKorteAvis.dk

 www.UriasPosten.net

 

 

Kommentar fra Mogens Camre

Messerschmidt

www.islaminfo.dk

Vatikanets Penge | Tagryggen  

 www.DenDanskeForening.dk

 www.medie1.dk

 Om Islams udbredelse fundet i 2008
Besøg evt - http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 
 

En kronik skrevet af socialdemokraten = Mogens Jensen.
Kronik: Gør plads til islam i Europa   hvordan  ???

Alle er velkomne i Uffe-Moskéen….!

 www.endtime.net 

 Retten til liv

http://www.180grader.dk/Politik/astrid-har-en-plan

Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati- 

 
 
 
Anklaget uden forsvar = ved hjælp af sandheden
Kronik:   
En anklagets sidste ord - om §266 b 
Hvad gør man så - man fortæller sandheden uden for retten.

 www.DR.dk/galtiDanmark 

Se evt. de 6 film ???


 

 
 
 
 

Chuck Missler on Bible Prophecy - YouTube

www.youtube.com/watch?v=I_nEM0FMeZQ
05/08/2013 - Uploadet af 778denver
Answers to many questions about Bible Prophecy by Chuck Missler.
 
 Her er lidt Kristen information
  
 Forklaringen er lang - når det gælder tiden efter Profetien i Bibelen om Profetien i Daniels Kapitel 2
 
Guldhovedet  Babylon ( 605-539  før f. kr )
Sølvbrystet - Medo-Persien ( 539-331 f. Ke. )
Kobberlænderne - Grækenland  ( 331 - 168 )
Jernbenene Romerriget  ( 168 f. Kr. - 476 e. Kr. )
Jern og lerfødder Delt Europa ( 476 - endetiden )
 
I historie-skrivningen ( hvis jeg har forstået det rigtigt ) så gik det græske storrige under - ( 331 -168 f. Kr. ) fordi det blev angrebet af den ( demokratiske ideologi )  Måske er min historiske opfattelse forkert  ???
 
Er der andre historiske kilder end  - Bibelen - der kan forklare hvorfor det Græske storrige gik under ???  Er demokrati ( ud over løgne af format ) et af frimurernes hemmelige ideologiske angrebsvåben - til at opnå Regeringsmagten - og dermed også rådighed over - hvordan skatteydernes indbetalte skatter skal anvendes  ???
 
 Anvendes mange af disse skattemidler - løbende - til udvikling af nye våben ???  Det er i et demokrati - ligesom i en frimurer-loge - Statsministeren der vælger sin efterfølger.
 
Uanset hvad - så er det nutidens ungdom - der skal bære fremtidens skattebyrder.Og hvad bruges disse indbetalte skatter så til ??? Demokratiet i Danmark blev indført i 1849. Derfor dette spørgsmål =
 
Hvor mange af disse 
( Overnationale Institutioner )
er oprettet efter 1849 - efterEnevælden blev forvandlet til et demokrati  ???
 
Kunne anklagede borgere i - Danmark - blive frikendt i en dansk retsal - hvis de talte sandt - før 1849 ???
 
Forskes der i hvordan forskellen var i Lovgivningen før 1849 og efter 1849 i Nationalstaten Danmark ???  
 
 
 

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 
Er det FNs globale sekretariat vi ser her -
betalt af Nationalstaternes skatteydere ???

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er desamlede udgiftertil disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodensskatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???

O.I.C = Organization of the Islamic Conference.
Har deres egne menneskerettigheder = som muligvis allerede er implementeret i denne lov - som vist nok blev vedtaget i Cairo i 1990 eller 1995 og som allerede nu - er klar til brug - af en ( New World Order )

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Her bør de danske danskere  måske nærlæse -

Artikel 24 og 25 ???

Er Menneskerettighederne i Islams Cairo-deklaration - allerede gældende lov i Danmark ??? Hvem er de Danske Danskere  ???
 
 Det er muligvis de - Danskere - der kan huske den danske kongerække uden af ???  Den danske Kongerække kan alle lære - ved at besøge dette link =
 
Og hvis du vil vide noget om = Danmarks historie = så kan du lære en hel del - ved at besøge dette link ???
 
 
 
 
 
 

How many of Denmark's  Bishops and priests are = Jesuits  ???

 Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

Hvor mange af Danmarks Biskopper og Præster er = Jesuitter ???

Hvor mange af de = Katolske Præster = er = Jesuitter ???

 How many of the = Catholic Priests = is = Jesuits  ???


 
 Læs om Martin Luther og Reformationen på = www.Sabbat-Kristne.dk
 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 

William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got murdered. May he rest in peace. Full Docu here: William Cooper ...

 

William Cooper - The Identity of Beast #2 (Full Length) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=eM5B60li_So
02/07/2011 - Uploadet af ConspiracyScope
http://www.hourofthetime.com/ William Cooper Playlist: http://www.youtube.com/ playlist?list ...
 

 

Jeg er - Evangelisk-Luthersk Kristen - og har derfor meldt mig ud af = Folketingets Folkekirke - hvor - Folketingets Politikere - ligesom Koranens præsteskab - ved lov - vil bestemme - hvad der er Bibelens religiøse budskab. Ægteskab mellem mænd er efter min opfattelse ikke Bibelsk Kristendom.

Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

 Findes der hvide muslimer i "Danmarks Folketing"  ???

EU-kommissionens afkristningsprojekt

fra min 50 års fødselsdag  = den, 9. maj 1995  =  et sted på Vesterbro København.
 
Billedet er taget af Sangeren og Kunstneren = Rasmus Nøhr.

Min første hjemmeside = www.Pokerpartiet.dk

 Præsenteret første gang = den 15. juni 2007  

Vil du vide mere om mig  ???

Se under Fanebladet Præsentation på =  www.Pokerpartiet.dk 

 

Jeg er - Evangelisk-Luthersk Kristen - og har derfor meldt mig ud af = Folketingets Folkekirke - hvor - Folketingets Politikere - ligesom Koranens præsteskab - ved lov - vil bestemme - hvad der er Bibelens religiøse budskab. Ægteskab mellem mænd er efter min opfattelse ikke Bibelsk Kristendom.

Med venlig hilsen -

Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

 

 Findes der hvide muslimer i "Danmarks Folketing"  ???

Alle er velkomne i Uffe-Moskéen….! 

EU-kommissionens afkristningsprojekt

 

   KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk


Er = ELLEN G. WHITE  = en kvindelig Profet født i USA  ???

Er det en = Profetisk udtalelse = vi har her =

<KMKOS 256/4> Jeg vil, siger = Satan, påvirke populære præster så de får deres tilhørere til at vende sig bort fra = Guds bud. Det - der i Skriften er omtalt som frihedens perfekte lov, vil jeg gøre til et tungt åg. Befolkningen antager præsternes udlægning af skriften, i stedet for selv at studere det, derfor kan jeg ved at arbejde gennem præsterne kontrollere menneskenes vilje.

af =  ELLEN G. WHITE   ( November 26, 1827 – July 16, 1915 )

Ellen G. White ® Estate: The Official Ellen White ® Web site

 


 www.Google.dk    www.Sabbat-Kristne.dk   www.wikipedia.net  

 Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.
MOSKEEN ( Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi )  
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008

ISBN 978-87-91107-29-0     

Denne udgave findes på Dansk.

 Saxo online Boghandel - Perfekt score på Trustpilot -

  

The Islamic Connection to Rome Catholicism - YouTube

www.youtube.com/watch?v=A1lul2nEyIU
  • Lignende                                                                                                                     

The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest. TheMounteBankExposee·93 videos ...
 

 

 
Professor = Walter Veith = om Bibler 

Walter Veith (13) Battle of the Bibles /Total Onslaught - YouTube

 

 

How the Vatican Created Islam Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=o_qYcJ-GSZc
25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
 
www.youtube.com/watch?v=flz4P-R8rFc
25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...

 
 The missing Link = er nu fundet
religiøst og historisk set
mellem Vatikanet og islam.
 
 

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 HVAD KATOLIKKER I USA = BØR VIDE OM ISLAM  ???  

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 
 

 Flere Videoer præsenteret af = Professor Walter Veith

  Walter Veith - (21) A New World Order / Total Onslaught - YouTube

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 
 

 
TEORIEN
Teorien er den - at det folkeslag i - EU - der glemmer
Martin Luther og Reformationen vil
uddø
 
Hr. Morten Uhrskov Jensen - du og alle dine medlemmer - af det Politiske Parti - Dansk Samling- kan eventuelt læse mere om 
Martin Luther og Reformationen 
på denne hjemmeside =  www.Sabbat-Kristne.dk= på Faneblade nederst til Venstre. Det er alle andre Politiske Partier og deres Partimedlemmer også velkommen til at gøre.
 
DEBAT-OPLÆG
Hvis der er noget - der kan bruges som ( Debat-oplæg ) på
 
så er alle Politiske Partier og deres Ungdoms-afdelinger velkommen til at printe disse Debat-Oplæg ud - til brug på deres Politiske møder. Der er også mulighed for - at tre skole-elever ( een gang om ugen ) - mødes for at printe nogle ( A-4 sider ) ud - til omdeling i Postkasser i nærområdet. Denne mulighed er også åben - for Politiske Ungdoms-afdelingers medlemmer - og naturligvis også for Politisk interesserede unge - der endnu ikke ønsker - at være medlem af et Politisk Parti - men ønsker at analysere hele ( Den Globale Politiske sitivation ) lidt nøjere.
 
 
Hvad kan der være - der er interessant - at analysere nærmere - for unge i tre-personers-grupper - en gang om ugen - som endnu ikke - er medlem i en Politisk Ungdoms-afdeling ???  Det kunne måske være dette spørgsmål - der skal analyseres nærmere =
 

Hvor mange revolutioner = har der været på jordkloden fra den 1. maj år 1776 til år 2013 ???  Er det mest = Evangelsk-Luthersk-Kristne = der er døde under disse revolutioner og krige = der foregik imellem år 1776 og op til i dag = hvor årstallet er 2013 ???

Jeg kan huske følgende revolutioner = men ikke de nøjagtige årstal.

Den amerikanske Revolution         1776 = cirka

                  Den Franske Revolution                1789 =  Cirka

 Den Spanske Revolution                1825 = cirka

 Den Polske Revolution                   1831 = cirka

 Den italienske Revolution              1848  = cirka

Den Tyske Revolution                     1848 = Cirka

Russiske Revolutioner                     1905 og 1917

For mig som Kristen = så kan det være interessant at vide = hvor mange Kristne = der er slået ihjel = ialt = i disse krige ??? Dertil kommer =  1. Verdenskrig   og

 Amerikanske borgerkrig - Wikipedia, den frie encyklopædi   og

 2. Verdenskrig = er der et mønster = hvad kæmper soldaterne for ???

 Hvor mange Kristne er døde = fra den 1. maj 1776 til 1. maj 2013 ???

 Hvor mange Kristne er døde i andre Krige = i det samme tidsrum ???


Paragraf 4. i ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 ) siger følgende

Den Evangelsk-Lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Er der forskel på at være = Evangelsk Luthersk Kristen = eller tro på den katolske Religion - sådan som Vatikanets Paver udlægger  Kristendommen ???  


Hvem giver ordrer til ( alle Generaler ) på hele jordkloden ???

Giver disse generaler - Kristne soldater - ordre til at slås med andre Kristne soldater - så - kristne soldater- kan slå hinanden ihjel ???

Var det også - hvad der skete i - USA - under den

Amerikanske Borgerkrig  ???

Har det været således - at i både den første - og den anden Versdenskrig - blev kristne lokket til - at slå andre Kristne ihjel.

Har det været således i alle krige - lige siden = den 1. maj 1776 ???

 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

november 02, 2013

Pige levende begravet

 
http://nypost.com/2013/10/29/girl-crawls-out-of-grave-after-being-raped-buried-alive/
10 news nr. 7: 

En pige blev voldtaget af en bande i Pakistan og levende begravet, men lykkedes at kravle op....

En 13-årige pige gravede sig ud af en mudret grav efter at være blevet voldtaget af to mænd, som begravede hende levende i Pakistan. De to havde ført pigen til et øde sted og voldtaget hende og begravet hende levende, fordi de troede, at hun var død ved det brutale angreb.


Men det lykkedes pigen at grave sig op af den mudrede grav og tilkalde sig forbipasserendes opmærksomhed. De hjalp hende til et lokalt lægecenter..

 www.islaminfo.dk 

I Pakistan - der hersker Koranens sharia-love - og islams militære =

 Børneopdragelse i muslimske hjem.

Måske blev islam oprettet af - Vatikan-staten - for at udrydde alle kristne ??? Der er jo udryddet mange folkeslag igennem tiderne - her i Europa


www.islaminfo.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islaminfo.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
Taqiya Taqija = islams påbudte militærløgn.Gælder altid i Krigens område. Krigens område - det er der hvor islams lov - endnu ikke gælder. Hvilke danske partiledere er vidende om den
DanskeGrundlov stadig er gældende lov i Danmark - eller om det er islams Menneskerettigheder - der er - gældende Lov i Danmark ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Danske Danskere -  bør måske nærlæse Artikel 24 og 25 ???


TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT = intern militærlov
APOSTASI = intern militærlov
 
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD
)


Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

Islam bruger løgnen ( Taqiya-Taqija ) som religiøst arbejdsredskab.

Fra Bibelen ( Guds Lov ) Nr. 3 af 10.
3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.


Min bemærkning = En religion der bruger løgnen - ( Taqiya ) som religiøst arbejdsredskab - opfatter jeg således =

KORANEN RUMMER  =  RELIGIØST SET LØGNENS EVANGELIUM

MVH.  Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul.

Findes der hvide muslimer = hvordan uddannes de  ???

Hvilken Politisk Status har de i samfundet  ???

Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

Famous Masons - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kOWPOdgp1DU28. sep 2007 - 7 min. - Uploadet af bipolorprincess
A wonderful look of well known persons that are Masons.

 

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ... 

http://www.180grader.dk/Politik/astrid-har-en-plan 
Tilføjet 16/10 13:48 til Boblere af Elsebeth Halckendorff

 

www.islaminfo.dk 

under disse overskrifter =

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem 

Segl  Muhammad beskrives i Koranen som profeternes segl.(khatim al-nabiyin) dvs den sidste, jævnfør - Sura 33.41

På den måde sikres det - at der ikke senere kommer en eller flere Profeter - der overskygger Muhammed som Allahs seneste Profet.

I Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i ( Guds Lov = De 10 Bud ) i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1. Lovgiveren navn: Herren

2. Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3. Hans herskerområde . Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.


 Bibelen eller Koranen
Bikini eller Burka  
 
 
 
 
   Her ses - 100 havfruer - uden tørklæde.

100 havfruer / den lille havfrue 100 år - YouTube


 

Islam - What the West Needs to Know (full) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=4xCdehrV96U
26/01/2012 - Uploadet af FightJihadi
ISLAM - What the West Needs to Know An examination of Islam, violence, and the fate of the non-Muslim ...

 

Alle har mulighed for - at besøge dette Link

www.Sabbat-Kristne.dk  

 og printe et eller flere ( debatoplæg ) ud.

Dette er alle Politiske ungdomsafdelinger også velkommen til.

 


Her er nyere viden. Måske bør visse historiebøger skrives om  ???

 

 

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

This is unbelievable, interesting and true
>   http://www.youtube.com/embed/A3YQANdvvbY
ww.islaminfo.dk

 Et internet-Leksikon   www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

 


 

 Hvem giver aviserne ordrer???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

 Der er ydre fjender og der er indre fjender.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE