IKKE EN SELVFØLGE
IKKE EN SELVFØLGE www.sagenskerne.dk

IKKE EN SELVFØLGE  Præsenteret her  20. september 2009

Lidt stof til eftertanke
 
 

18. september 2009 04:00 | Nordjyske.dk

Ikke en selvfølge

 

INDVANDRING: Glistrup endte jo med at få ret, er der nogen der siger, og det ser ved en nærmere betragtning af problemerne sådan ud, men hvad hjælper det, når hverken partierne til højre eller til venstre vil give ham ret, men fører en politik lige hen over alle problemerne?

I mange år var det sådan, at man stort set ikke kunne åbne munden om indvandringsproblemerne, uden at der opstod en tavshed omkring den åbenmundede skurk, men efterhånden kom talen om indvandringen så småt på gled, men det var ikke populært at give Glistrup ret. Derfor kredsede man om problemerne, og retorikken var og er stadig hele tiden ?på den ene side... men på den anden side?, og vi er endnu ikke nået ind til problemernes kerne, fordi ingen vil se dem i øjnene.

På venstrefløjen taler man om den skingre tone i debatten og tillægger uden selvkritik højrefløjen den egenskab at skingre.

De største skingre toner kommer dog fra venstre, idet de på den fløj ikke generer sig for at gå til personlige angreb og stemple modstandere for racister, så snart disse har en mening, der ikke passer ind i mønsteret på venstrefløjens ægte tæpper.

Villy Søvndal kan ikke åbne munden, uden at han skal fordømme Pia Kjærsgaard, og han mener næsten, at Pia Kjærsgaard alene er ansvarlig for, at Danmark er ved at forlise, og folk fra Enhedslisten bliver nærmest grønne i hovederne at væmmelse, så snart de hører ordet Dansk Folkeparti.

Tøger Seidenfaden forlod et møde i Trykkefrihedsselskabet i ophidselse over de væmmelige racister, som befolkede dette selskab, og efterhånden taler venstrefløjens attituder for sig selv.

Dansk Folkeparti har anlagt den pæne facade, og der er da en vis tryghed i, at folk opfører sig pænt og ordentligt og anlægger en høflig tone. Men selvom man altid kan føle sig tryg i DF"s rammer, så er der alligevel noget, der mangler.

Det har i flere år ? både på venstrefløjen og på højrefløjen været på tale at danne et nyt parti, et parti, som i modsætning til DF kan slå i bordet, men DF har for så vidt forsøgt at slå i bordet, om end det ofte synes at være med en blød vante, og partiet har ved flere lejligheder bøjet af, og selv om man som uden for stående kan undre sig over hvorfor, så må vi gå ud fra, at det skyldes politisk taktik.

Men når man hører DF"s politiske strategi og målsætning, så er der alligevel noget, der halter, selvom partiet har den bedste mening. Der er noget i den politiske strategi, der ikke hænger sammen med virkeligheden. Det er som om, man ikke når ind til sagens kærne. Man går i en vis udstrækning ind for integration, som i det danske samfund er blevet det magiske trylleord, som løser alle problemer, men man tager ikke stilling til de kulturelle forskelle, der er, og som kan vanskeliggøre ? ikke blot integrationen men også livet i dagens Danmark. Man vil gerne have fat i kvinderne og bryde deres kulturelle arv, men hvordan forestiller man sig, at en kulturel arv kan brydes? Danskere bliver aldrig til ny-irakere, uanset om de flytter til Irak. De kommer aldrig til at aflægge sig den grundlæggende danske ånd, som hænger uløseligt sammen med det folk, vi er rundet af, hvis vi vel og mærket er vokset op i det selvsamme folk. Det gør folk fra Mellemøsten forståeligt nok heller ikke.

Både på venstrefløjen og på højrefløjen synes man at opleve en ufattelig naivitet, men det kan næppe være sådan, at det er partitoppen, der er naiv. Hvad er det så?

Både til venstre og til højre er man enige om, at integrationen skal lykkes. Både til venstre og til højre er man enige om, at vi skal komme ballademagerne i møde på en blød måde. På begge sider er man enige om at fredhellige indvandringen, og på begge sider vil man bekæmpe terroren. Så vidt så godt, men ingen synes at have fat om nældens rod: de kulturforskelle, der gør, at det ikke kan lade sig gøre.

Vi har hele tiden kæmpet med dårlig integration, og hele tiden forsøger vi at råde bod på det med økonomiske hjælpemidler og danskernes skattepenge, men intet hjælper. Vi har i årevis forsøgt at bekæmpe kriminalitet, og der bruges ufattelige summer på den sag, mens problemet bare synes at vokse og vokse og nu nærmest er løbet ud af kontrol. Alligevel vil man i alle partierne sætte flere penge af til det formål, men til hvilken nytte?

Problemet synes at være, at man har accepteret indvandringen og går ud fra den som noget selvfølgeligt, men det er ikke så selvfølgeligt, og den danske befolkning er ikke blevet spurgt. Det er ingen selvfølge, at vi skal tage imod alle de fremmede, som hver dag kommer ind over vore grænser, og det er ingen selvfølge, at de skal integreres i vort land, og det er slet ingen selvfølge, at pengene til denne integration skal betales af danske skatteydere.

Det forekommer, at partierne til venstre har travl med at undgå, hvad der for dem er det værste, der kunne ske, nemlig, at de kommer til at give Pia Kjærsgaard ret. Så hellere vikle sig ind i løgne og angreb. Det forekommer ligeledes, når man går DF"s strategi efter i sømmene, at partiet mangler noget, og det synes at være at turde at give Glistrup ret. Så hellere finde på strategier, der går uden om den varme grød.

Men Glistrup havde jo ret, hvad enten vi vil give ham ret eller ej, og mens de fleste har travlt med at kigge den anden vej og løse symptom-problemer, så vælter asylmodtagere ind i landet og er årsag til større og større problemer og koster flere og flere penge, for der kommer hele tiden flere, inden vi har løst problemerne med dem, der er her.

Vi kommer ikke længere i forsøget på at redde stumperne af den danske kultur, hvis vi ikke tør indse, at en anden kultur i sit væsen kommer til at æde dansk kultur. Vi kommer ikke længere i integrationsforsøg, fordi der hver dag kommer nye til, som skal integreres, så længe vi har en stor pukkel af folk, som endnu ikke er integreret. Vi kommer i det hele taget ikke længere, så længe vi tillader fremmede kulturer at brede sig på dansk grund, mens den danske kultur må vige, for der er ikke plads og rum til alle kulturer i deres helhed.

Vi får ikke løst problemerne i Danmark, hvis ikke vi tør se den kendsgerning i øjnene, at det er Glistrups tanker, der er omdrejningspunktet i løsningen på de ulykkelige problemer for Danmarks befolkning.

Vi kører længere og længere ud i moradset, hvis ikke vi tør give Glistrup ret.

Besøg eventuelt   http://www.kulturpartiet.dk/

 
 
Jyllands-Posten
 
Cyklister overfaldet på Nørrebro

Offentliggjort 20.09.09 kl. 10:48
 
En gruppe indvandrerunge på damecykler standsede sagesløse cyklister og kropsvisiterede dem på Nørrebro natten til søndag, oplyser Københavns Politi.

Tredje gang udviklede det sig til et regulært røveri, da en cyklist blev trukket ind i en port i Griffenfeldsgade, truet med pistol, slået i ansigtet og truet til at udlevere visa- og sygesikringskort.

Få minutter forinden var en anden cyklist blevet trukket ind i en baggård i samme gade og kropsvisiteret.

Der var også i dette tilfælde tale om fire unge mænd på damecykler. Tidligere på aftenen skete en lignende episode ved Rantzausgade.

Ritzau

Bemærk, at Danmarks Ramadanradio i morges, i omtalen af nedenstående begivenhed, omhyggeligt undlod, at oplyse om voldsmændenes beskaffenhed.
NW

Autonom fest endte i slagsmål med politiet

Offentliggjort 19.09.09 kl. 11:04
 
En autonom fest i en tom ejendom i Københavns nordvestkvarter udartede sig natten til lørdag til slagsmål med politiet. Seks blev anholdt, oplyser Københavns Politi.

Omkring 75 unge havde ifølge politiet samlet sig i ejendommen på Provstevej 7, som står foran snarlig nedrivning. I første omgang lod politiet de unge være, men da de - stadig ifølge politiet - tændte bål i baghaven og smadrede bilruder i området, besluttede politiet at lukke festen.

Det førte til slagsmål, hvorunder tre blev anholdt for vold mod politiet og tre andre for uorden. En betjent brækkede en finger under en anholdelse, oplyser den centrale vagtleder, Erik Gøtje Larsen, i Københavns Politi.

Han siger, at de autonome kastede med flasker mod betjentene.

Ritzau

 
Jyllands-Posten
 
Politikens Muhammed-traume
 
Af RALF PITTELKOW, politisk kommentator
 
Offentliggjort 17.09.09 kl. 12:54
 
Politikens politiske korrekthed ses i kontrasten mellem det hensynsfulde forhold til islamisterne og det manglende hensyn til det danske forsvar.
 
Fogedretten behandler torsdag Forsvarskommandoens krav om et forbud mod offentliggørelsen af bogen ”Jæger”. Kravet begrundes med, at bogen udgør en risiko for statens sikkerhed.

Reelt er der dog ikke megen sikkerhed tilbage at værne om. Med Politikens offentliggørelse af hele bogen er hver en detalje blevet lagt på en præsenterbakke for hvem der måtte ønske at gøre brug af oplysningerne. Hvis retten skulle vælge at nedlægge forbud, bliver det således mest et signal om det principielt forkerte i at offentliggøre materiale af denne karakter.

Statuere et eksempel for fremtiden
Bogens forfatter har ganske givet ikke haft nogen intentioner om at skade den danske indsats i Afghanistan eller andre steder. Men forsvarets ledelse og andre militæreksperter er nået til den konklusion, at der er oplysninger, som kan være nyttige at få for fjenden, og som derfor ikke bør bringes.

Det tog mærkværdigt lang tid for forsvaret at finde ud af dette, og i mellemtiden fik medier og andre adgang til bogen eller dele af den. Dermed anbragte forsvaret sig selv i en situation, hvor man kun kunne begrænse skaden og så i øvrigt statuere et eksempel for fremtiden. Og med Politikens offentliggørelse kan man glemme alt om at begrænse skaden.

Mediestunt
Politiken valgte at ignorere forsvarets vurdering. Det valg er ikke faldet i god jord hos befolkningen, hvor mange – herunder tilsyneladende en del Politiken-læsere - forbitres over, at bladet ikke har ladet hensynet til soldaternes sikkerhed komme først.

Ifølge en meningsmåling er der dobbelt så mange modstandere som tilhængere af Politikens offentliggørelse – 54 procent mod 27 procent (Megafon/TV2). I samme måling siger 64 procent (mod 13 procent), at bladets handling er et mediestunt.

Hvis mængden af ord kunne gøre det, stod avisen stærkt i debatten. Siden offentliggørelsen har bladets chefredaktør Seidenfaden befundet sig i en slags hektisk talende trance. Men selv om det har skabt fascinerende oplevelser af næsten surrealistisk tilsnit, så bider det ikke rigtig på befolkningen. Det er der ikke noget at sige til.

Avisen har valgt at sige, at den ved bedre end forsvaret og fogedretten, hvad der kan skade statens og soldaternes sikkerhed. Derfor har den ignoreret forsvarets anmodning og afvist at afvente fogedrettens afgørelse.

Der kan tænkes særlige situationer, hvor det kan begrundes, at man ikke respekterer de militære og juridiske vurderinger af sikkerheden i krig. Men disse grunde skal være særdeles overbevisende og tungtvejende. Det er de mildt sagt ikke her. Politiken fremhæver da også, at dets offentliggørelse ikke betyder det store, fordi dele af bogen allerede var ude.

Muhammed-traume
Hvorfor gør man det så? Det kan næppe bare forklares med pubertært drilleri mod forsvaret. Der er vel en kommerciel gevinst i det, men bagved øjnes noget større: Politikens Muhammed-traume.

Avisen kom gruelig galt af sted under Muhammed-konflikten og endte i en pinlig alliance med islamiske mørkemænd vendt mod ytringsfriheden. Siden da har den haft et stort behov for at markere sig som forkæmper for ytringsfrihed.

Men Politikens politiske korrekthed fornægter sig ikke. Den ses i kontrasten mellem det hensynsfulde forhold til islamisterne og det manglende hensyn til det danske forsvar.


Fellow Patriot,

As our enemies gather to plot our downfall, us, and indeed they, would do well to remember that for thousands of years the British people have defended these Isles, our blood and all we love and hold dear.

Millions of our ancestors have died defending the right of our people to exist under our own traditions in our own homeland, and to hand down to future generations the sacred soil of our island home.

Remember our heroes of old

At Waterloo, Trafalgar, Rorkes Drift, the Crimea, Ypres, Passchendaele, the Somme, Dunkirk, the Battle of Britain, D-day and the Falklands, men and women of our blood have triumphed against staggering odds to defend our proud nation.

In 1948, not long after the guns fell silent at the end of the Second World War, our treacherous politicians initiated the greatest act of genocide against the British people in history: The immigration invasion.

Starting with the 'Windrush', which landed at Tilbury in 1948, the pace of the never-ending flood of foreigners into Britain has turned into a nightmare that has caused the transformation of large areas of our homeland into mini versions of Baghdad, Karachi, Islamabad and Bombay.

The mass invasion of Britain, almost complete!

The invasion is being carried out under various guises, immigration, asylum-seeking and so on, but the end result is always the same: the colonisation of our towns and cities by a never-ending conveyor belt of Asian, African, Balkan and, most dangerous of all, Islamic immigrants.

Our war heroes have been betrayed! Our children have been betrayed! Within several decades the native British people will become a minority in their own ancestral homeland. This is an act of deliberate, calculated genocide against our ancient race and nation.

They won't even allow our dead to rest in peace

At this very moment In Manchester one of our ancient Christian Churches, St. John's, is being bulldozed to the ground and the Christians buried there are being dug up to make way for, you guessed it, another Islamic mosque! Islam is now quite literally trampling on the bones of our Christian heritage.

Meanwhile 'Mohammed' is now the most popular baby name in London and the second most popular baby name in the United Kingdom! At the current rates of immigration and the massive immigrant birth rates, the British people face becoming a minority and Britain a third-world country within two generations!

Our land is literally being devoured by the immigrant invasion

The government's own migration adviser has admitted that thousands of immigrants are getting jobs at the expense of British workers. The flood of migrants into Britain is causing a housing shortage which inflates house prices, forcing the government to concrete our green belt with hundreds of thousands of new homes for the incoming colonisers.

New official figures from 'The Department for Children, Schools and Families' have confirmed that white British people have been ethnically cleansed from inner city London. Of the approximately 310,907 children in London schools, 159,340 do not have English as their mother tongue. The figures only refer to recent immigrants whose parents have not been anglicised.

As a result, second or third generation Third World immigrant-origin children have been counted as having English as a home language. When they are combined with more recent immigrants, the 159,340 figure, the situation is one of ethic genocide for the white Londoners. Indeed, ALL IS LOST IN OUR CAPITAL CITY!

Now our enemies are almost strong enough..watch the horror unfold!

Dewsbury, Luton and Harrow, to name a few, have recently seen disturbing instances of Muslim gangs rampaging and attacking police, businesses and local British people. You probably saw the shocking scenes of Muslim violence recently at harrow mosque. But who got the blame? The BNP, despite the fact that we were not there and publically stated so before and after the event!

Even certain establishment cretins are voicing concerns over the diabolical preference given to Islam. Establishment journalist Melanie Phillips sounded a warning about the creeping Islamification of Britain, pointing out that Islamists are given free reign to organise and plot against this country from within.

In a recent issue of her column in one of the daily rags, Melanie Phillips - no friend of the BNP - discussed how ridiculous it was that an Islamist extremist who "has been designated a terrorist by the United Nations" lives freely in Britain despite clear Al-Qaeda connections.

Immigrant murder rates are a threat to us all

New figures released by police forces across Britain have shown that 20 percent of all murders last year were committed by recent immigrants born in other countries. The figures do not include murders committed by the children of immigrants, as in the knife-crime plague in London which is almost exclusively a second or third generation black phenomenon.

If the recent immigrant murder rate is added to the second generation immigrant murder rate, the immigrant murder rate would be far higher, possibly even as much as half of all murders in this country.

Immigration, colonisation, multiculturalism and political correctness are destroying the Britain we all love and cherish. Our children have no future in this country and face a bleak future where they face becoming a dispossessed and despised minority in their own homeland. We cannot allow this to happen!

Time is running out!

For over 60 years the immigration invasion has transformed huge areas of our country into third-world slums and Islamic ghettos. On current birth-rate figures, we will become a minority in our own land within perhaps 1 or 2 generations.

We have lived in these islands for thousands of years, but now we will lose EVERYTHING unless we recover our British backbone and take our country back!

For almost 30 years now the British National Party has triumphed against staggering odds, coming from nothing to having elected representatives on nearly every tier of Government. We have shown beyond a doubt that we have the maturity, tenacity, determination and ability to overcome any obstacle thrown in our path by the rotten anti-British establishment.

We have a once-in-a-lifetime opportunity to save our country - but we need YOUR help to save our children's future!

We are on borrowed time, we must act now or our children and our nation will perish!

Today I am asking you to help the BNP and our historic mission to save the British race and nation. Below are four ways in which you can join/help the crusade to rescue our nation from colonisation, immigration and multiculturalism.

If you care about your country, your heritage, your ancestors, your children, then now is the time to leap into the crucible and join the struggle!

I have such tremendous faith in the indomitable spirit of the British people and have no doubt whatsoever that we will triumph against the forces destroying our country in the end. Today you can help the British Resistance:

4 WAYS YOU CAN HELP FIGHT BACK
The anti-British bullies of the Equalities Commission are dragging us into court in an attempt to pile on the financial pressure. Court costs are enormously expensive - help us fight back against the hypocritical bigots of the Race Relations industry by choosing one of the 4 options below:
1.Send an urgent donation - please use the following link https://secure.bnp.org.uk/donate/ or to send an urgent donation by telephone ring: 0871 0500 234
2.Show your loyalty to the Cause of British Nationalism by becoming a Life Member for the reduced rate of £395. To become a Life Member online use the following link https://secure.bnp.org.uk/life/ or to become a life member by telephone:
0871 0500 234
3.Become part of the 'elite' by upgrading or joining as a Gold Member (£30 to upgrade or £60 to join from new). To become a Gold member online use the following link https://secure.bnp.org.uk/gold/ or to become a Gold member by telephone:
0871 0500 234
4.Join the British Resistance to multiculturalism, colonisation and political correctness! To become a BNP member online use the following link https://secure.bnp.org.uk/join/ or to become a member by telephone: 0871 0500 234

Yours sincerely

Nick Griffin MEP
Chairman, BNP


PS: My latest video update is still available to watch and contains crucial information on our present dilemma. To watch my Equalities Commission showdown update video please click here http://www.britishpride.org/chairman7.html

BNP eNews options:
> Click here for automatic UNSUBSCRIBE> Click here to SIGN-UP to BNP eNews
> Click here to FORWARD to a friend> Click here to visit the BNP website
> Click here to JOIN the BNP
© British National Party 2009, National Central Office, Admail 4148, London, EC1A 1UY


Hvorfor kræver EU fri indvandring for 250 millioner muslimer til de 27 EU-lande fra 2010 igennem Euromediterranienaftalen ???  

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Vore politikere tror, at vor og islams (Koranens) målsætning er den samme:

(Margaret Beckett, Englands udenrigsminister i JP 7.7.2006).

Aviser, radio og fjernsyn styres fra højere sted og tier om Euromediterranien, Ytringsfrihed er central for Europas værdier og traditioner.

(Benita Ferrero Waldner, EU-kommissær for udenrigsforbindelser og den europæiske nabopolitik til udvalgte mediefolk 22.5.2006).Benita Ferrero-Waldner - Intercultural dialogue: the media’s role Speech/06/321 [scroll down on that page]

FraEuromed & The Media(pdf) september 2005

NÆSTE FOLKETINGSVALG

Kære vælger, jeg skal på  ingen måde bestemme hvilket parti du stemmer på ved næste folketingsvalg, men jeg håber, at du tænker dig om en ekstra gang, inden du afgiver din stemme.

Med venlig hilsen  Poul Leo Nielsen.

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE