ASGERS TALE
ASGERS TALE www.sagenskerne.dk


Præsenteret her 11. juli 2009

www.Google.dk  www.Lyttilgud.dkwww.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Asgers tale til den euromediteranske konference

Ind imellem taler man højt, man virrer med armene, man påkalder sig gudernes hjælp for at ændre verden. Sådan en dag var det i Folketinget da Stop Islamisation of Europe holdt deres konference om Euromediteranien. Den dag kommer til at gå over i historien som en dag hvor demokratiet blev forsvaret. Vi gør det med livet som indsats, med et smil på læben. Vi griner når fascisterne forsøger at slå ihjel, når de andre medier forsøger at tie os ihjel. For vi har retten og det gode på vores side, de er alle en del af korruptionen. Alle deres rænker, deres gulvtæpper som bugner med tårne af hemmeligheder. Alle deres rådne borge som vi vil vælte, for at skabe en ny og bedre verden bygget på demokrati og lov.

Vi har fået den første video fra konferencen, her kan du se Asger holde tale om det korrupte spil, som nu langsomt er ved at blive afsløret, islamiseringen af Europa som har været EU´s projekt fra start af. Sat ind i en klassisk ramme. Her kommer der løsninger, og noget at slås for.

Vi kan, hvis bare vi står sammen imod korruptionen.

Stop islamiseringen af Europa!!!!!!!! Besøg 

http://www.siaddk.wordpress.com/
 

LOV-RELIGIONEN ISLAMS LOVPARAGRAF HEDDER EN ( SURA )

vigtige koranvers om jihad i Ellen Wulffs nye Koranoversættelse

Koranens ord

om jihad,

den hellige krig

 

 

Ellen Wulffs oversættelse, dog med den korrekte gengivelse af Allah i stedet for Gud. Bemærk: Sura 8-9 er de sidst åbenba-rede og hører derfor til Koranens mest autoritative suraer.

 

 

Sura 2.216 Jeres forskrift er at føre krig selv om det skulle være jer imod.

 

Sura 9.73  Profet! Bekæmp de vantro. Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver helvede. Hvilket ondt endeligt!

 

Sura 8.59-60 De, der er vantro, skal ikke regne med at undslippe; de kan ikke unddrage sig.

Udrust imod dem så stor en styrke og så mange kampheste, som I formår, for dermed at sætte en skræk i Allah´s og jeres fjende og i andre…

 

Sura 4.89  De (vantro) ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem.

 

Sura 9.5 Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem, der sætter andre ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! I skal gribe dem, belejre dem, ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver muslimer), holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå.

Sura 47.36 Bed ikke om fred når I har overtaget, Allah er med jer.

 

Sura 9.29 Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået skriften , skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de et kuet og betalt skat (til muslimerne). De kristne siger ”Messias er Guds søn!” Det er de ord de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem” Hvor kan de være så forløjede?

 

Sura 8.17 Det var ikke jer, der slog dem ihjel, men Allah som slog dem ihjel,

når du kastede (spydene mod dem) var det ikke dig der kastede, men Allah, der kastede.

 

Sura 9.13 Kæmp mod dem! Så vil Allah straffe dem ved jeres hånd og gøre dem til skamme, hjælpe jer mod dem og læge hjertet hos de troende folk hånd.

 

Sura 9.3 Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf.

 

Sura 8.65 –66 Profet! Anspor de troende til at føre krig. Hvis der er 20 udholdende mænd af jer, vil de besejre 200, og hvis der er 100 af jer, vil de besejre 1000 af dem, der er vantro, for de er folk, der intet forstår. Der tilkommer ikke en profet nogen fanger, før han har kæmpet og sejret i landet.

 

Sura 9.123  I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige (muslimer).

 

Sura 9.38-39 I,som tror (på Allah)! Hvad er der i vejen med jer? Når man siger til jer: ”Ryk ud for Allahs sag!” er I som tynget mod jorden… Hvis I ikke rykker ud, vil han tildele jer en pinefuld straf…

 

Sura 9.41 Ryk ud med let oppakning eller med tung og før krig med jeres ejendom og liv for Allahs sag. Det er bedste for jer, hvis I har viden.

 

9.62 Ved I ikke, at den, der sætter sig op mod Allah og hans udsending, har Helvedes ild i vente. Der skal han blive til evig tid. Det er en vældig vanære.

 

 

 

 

Sura 8.12-14  (Byttetagningen): Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken (med sværdet)! Hug dem over hver en finger! For de satte sig op mod Allah og hans udsending! Allah er streng til at straffe. Sådan er det, så smag det! De vantro har ildens straf i vente.

 

Sura 5,33 Gengældelsen for dem, der bekæmper Allah og hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er at de bliver dræbt eller kors-fæstet eller får deres hænder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det!


Jihad som udvandring og overtagelse af de vantros land

 

Sura 9.74 De, der tror (på Allah) og udvandrede og kæmpede for Allahs sag, og de, der gav jer husly og hjælp, det er de sande troende.

 

Sura 9.20 De, som tror (på Allah) og udvandrede og kæmper med deres ejendom og deres liv for Allahs sag, de befinder sig på et højere rangtrin hos Allah. Det er dem, der vil sejre.

 

Sura 33.26-27 Han (Allah) fik dem af skriftens folk (jøderne og de kristne) … til at komme ned fra deres befæstede stillinger og satte dem en skræk i livet, idet I dræbte en del og tog en del til fange. Han gav jer deres jord, deres boliger og deres ejendom i arv, og desuden jord, som I endnu ikke havde betrådt. Allah er i stand til alt..

 

Sura 48.20-21 Allah lovede jer meget bytte, som i skulle tage, og dette lod han hurtigt ske for jer…

Og noget andet bytte, som I endnu ikke har bemægtiget jer, har Allah allerede indkredset. Allah er i stand til alt.

Hvis de, der er vantro, havde taget kampen op mod jer, ville de snart have vendt ryggen til. Siden finder de ingen ven og ingen til at hjælpe sig.

 

Allah giver muslimerne meget bytte og fuldstændig magt over alle vantro


Sura 59.6 Hvad Allah gav sin udsending som bytte fra dem (fra de vantro) skulle I hverken transportere på heste eller kameler for at få fat i. Allah giver sine udsendinge magt over hvem, han vil. Allah er i stand til alt.

 

Profetens udvandring, som er basis for islams tidsregning, er vigtig for alle muslimer. Engang var det Mekka, som skulle erobres, nu er det nyt land i Vesten, som skal koloniseres og som Allah vil skænke alle dem som bytte, der følger ham jfr. sura 4.100 "Han, som udvandrer fra sit hjemland for Allahs sag, skal finde talrige tilflugtssteder i landene og stor overflod". Og  Sura 4.97 ”Er Allahs land ikke stort nok til at I kunne udvandre dertil?”

DEMOGRAFISK KRIGSFØRELSE

Det kræver stor krigskunst, og stor diciplin, at føde sig til flertallet  på det kontinent der skal erobres. Det gøres, ved at følge en bestemt militær strategi, som er baseret på islams fundament, nemlig ( børneopdragelse i muslimske hjem ). Denne opdragelse kommer først til fuld udfoldelse, når de unge muslimer kommer i puperteten. Unge muslimske mænd, er opdraget til, at være anmassende. Hvad siger Koranen så til en sådan anmassende opførsel,når de unge muslimer kommer i puperteten ??? Her er et af svarene.

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

TIL EFTERRETNING OG OVERVEJELSE.

islams skrifter siger altså, at de ( urene ) uden tørklæde kan forulempes.
Danmarks Grundlov siger, at det er forkert, at forulempe et medmenneske.

MULTI-KULTURELLE  DIALOGTANKER

Der er udtrykt tanker om, at islams religiøse love, kan eksistere som Parallel-lovgivning, samtidig med Danmarks Riges Grundlov. Er det muligt ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

HAR DEMOKRATIET FÅET KNIVEN I RYGGEN  ???

BARCALONA-ERKLÆRINGEN fra 1995 har EU vekslet til EUROMEDITERRANIENAFTALEN i 2008, og præsenteret den,som en fuldbyrdet kendsgerning for EUs 500 millioner indbyggere, uden en demokratisk debat først. Sådan fungerer EUs demokrati. Er det direktiv-vælde vi ønsker ???

                 KNIVEN  I  RYGGEN
---------------------------------------------------------------------------

FRI  MUSLIMSK  INDVANDRING  TIL  EUROPA 

HEMMELIGHOLDTE  EU-AFTALER MED 9  NORDAFRIKANSKE  LANDE.OG MED ISRAEL.
AFTALEN BLEV UNDERSKREVET AF EU den
13 eller 14 JULI 2008 I FRANKRIG.

------------------------------------------------- EUROMEMEDITERRANIEN-AFTALEN  INDGÅET  MELLEM
---------------------------------------------------------------------------
EU  MAROKKO  ALGERIET  TUNIS  EGYPTEN  JORDAN ( DET PALESTINENSISKE SELVSTYRE ) LIBANON  TYRKIET og ISRAEL
---------------------------------------------------------------------------
OMFATTENDE  POLITISK  PARTNERSKAB  om blandt andet 

1   Orettelse af frihandelsområde,samt fra 2010 start på økonomisk sammensmeltning.

2   Væsentlig flere EU-PENGE til partnere.

3   Kulturelt Partnerskab.
---------------------------------------------------------------------------

Der  garanteres respekt  for  islam.Besøg evt.  http://www.kulturpartiet.dk/ 

KORANENS PARALLEL-LOVGIVNING OM KVINDER


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Kvinder

Kvindens stilling:
Halv arveret for kvinder:
Allah forordner:....en dreng skal arve så meget som 2 piger. Sura 4.11

Halv vidneret
Kald 2 mænd som vidner, eller er der ikke 2 mænd, så 1 mand og 2 kvinder, som er passende som vidner. Sura 2,282

Kvinder, som ikke adlyder:
Hvis nogle af dine hustruer begår noget dårligt, så kald 4 vidner imod dem og lås dem inde i huset til døden, eller Allah åbner en udvej for dem. Sura 4.15

Afstraffelse:
Dem (de kvinder), som I frygter oprør fra: lad dem ligge alene i deres senge og slå dem.. Sura 4.43.

Hvis en kvinde voldtages gælder hendes anmeldelse kun:
"Hvis de ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere"(Koranen sura 24.13)

Slå blikket ned
Se til at de troende(muslimske) kvinder, at de skal se nedad på jorden...(Sura 24..31)

Fra de hellige islams hellige skrifter Koran og Hadith:

Kvinder er tilbagestående
"Kvinderne er tilbagestående i intelligens, taknemlighed og religion (Hadith Sahih al-Buchari)

Forholdet mand, kvinde
Kvinder er legetøj (Hadith nr. 919)

Polygami
"... gift jer med dem som synes jer passende: to, tre eller fire, men dersom i frygter I ikke kan være retfærdige mod dem alle så gift jer kun med én (kvinde)". (Sura 4.3)

"Vantro" kvinder
"...bliv ikke værge for vantro kvinder. Således er Allahs befaling" (sura 60.10).

Seksualitet
"Jeres hustruer er jeres agre, gå tilfor til jeres agre så ofte I lyster" (Sura 2.223).

Dårlig karakter
Kvinders bedrag er frygtelig, deres ondskab er smitsom, og dårlig karakter og et svagt sind er deres dominerende træk"( Hadith Ihy`a`Uloum ed-Din).

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

Kvinders troværdighed ved voldtægt
En kvinde kan ikke få en voldtægtsmand dømt medmindre hun har 4 mandlige vidner: "Hvis de (kvinderne) ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere" (Sura 24.13)

Mænds forhold til kvinder i Paradis
"Mænd vil i Paradis til evig tid glæde sig med udsøgte jomfruer (hurier, horer) og udsøgte drenge" (Sura 44.51-54, Sura 55-56-58).

Kristne kvinder har ingen ret
Hvis en kone tager et barn med til en kristen kirke, har manden ret til tage barnet fra hende (Hadith al-Fiqh "ala al-Mazahib al-Arba"a).

Helvede
"De fleste kvinder vil gå til helvede"(Hadith nr. 33 og 301)
DU DANSKE KVINDE

Hvis du vil vide mere om tørlæder, så prøv et T  Hvis du vil mere om islams ægteskaber, så prøv et Æ  og hvis du vil vide mere om kvinder stilling i Koranen, så prøv et  K , og så fremdeles.


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |ASGERS BUDSKAB 

Asgers budskab var, at

SANDHEDEN ( SKAL UD ) gennem OPLYSNING og MERE OPLYSNING og VEDVARENDE OPLYSNING, og om nødvendigt, ved at ringe på dørklokker overalt i Danmark.

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.


ANDERS GRAVERS

Det er Formanden for Siad, Hr ANDERS GRAVERS, der organiserer den landsdækkende kampagne. Er du interesseret i at medvirke,til at bringe oplysende materiale ud til den danske befolkning, så besøg Siad,s hjemmeside -og meld dig som frivillig omdeler, eventuelt sammen med en veninde eller en kammerat. Så vil Anders Gravers meddele dig, hvor når han kommer til din by, og hvor han kan træffes.


Besøg også = PLAN 1975 = andet sted her på = sagenskerne.SÅ LÆNGE KORANEN EKSISTERER


AL-TAQIYA ...

Den muslimske Metode til Conquest

Af professor Walid Phares

I de tidlige år af Tawhîd (islamisk erobring af den arabiske halvø) og i Fatah (arabisk-islamiske invasion og erobring af den øvre Mellemøsten og verden udenfor), var en muslimsk begreb udtænkt for at opnå succes mod fjenden, Al -Taqiya ..

Al-Taqiya, fra verbet Ittaqu betyder sprogligt Dodge truslen. Politisk betyder det, simulere, hvad status du har brug for at vinde krigen mod fjenden ..

Ifølge Al-Taqiya, var muslimer tildelt Shar'iya (legitimitet) at infiltrere Dar el-Harb (krig zone), infiltrere fjendens byer og fora og plante frø af uenighed og oprør. Disse agenter handlede på vegne af den muslimske myndighed i krig, og derfor ikke blev betragtet som liggende eller fordømme lejere af islam. De var "legitime" Mujahedeen, hvis mission var at undergrave fjendens modstandskraft og mobilisering. Et af deres største mål var at skabe en splittelse blandt fjendens lejr. I mange tilfælde, overbeviste de deres målgrupper, at Jihad ikke er rettet mod dem, at oprindelige folk ikke er målrettede, kun Bysantium magt. De overbeviste mange jøder, at de vil være beskyttet mod kristne, kaldet hedninger, og de overbeviste mange kristne, at jøderne var de dødsfjender, fordi de dræbte Issa (Jesus). De overbeviste Aramaics, kopterne, og Hebræerbrevet at fjenden er Grækenland, og underskrevet fredsaftaler med den Bysantines grækerne på bekostning af maronitiske Aramaics mv

Denne jihad agentur for undergravende virksomhed var en af de mest fascinerende og effektive våben i erobring. På mindre dem fire årtier Mellemøsten faldt til den arabisk-islamisk styre, efterfulgt af Nordafrika og Centralasien.   

www.islaminfo.dk

Al-Taqiya ( islams lovlige løgn ifølge Koranen ) var en formidabel våben, der anvendes af de første dynastier og strateger. I dag kan forskere identificere den som bedrag. Men jihad bedrag var og er stadig mere magtfulde end James Bondian metoder vestlige klassisk intelligens taktik, af den simple grund, at det har en civilisatorisk, global dimension i forhold til det snævre tilstand interesse regelmæssige vestlige undergravende metoder.

Al-Taqiya er stadig i brug i dag, men ikke nødvendigvis state-organiseret. Man kan nemt finde Taqiya i de to diskurser, der anvendes af islamistiske strateger. På den ene side er en omfattende islamiske teori forsøger at mobilisere Mellemøsten, og nogle gange vestlige Christia ledere og intellektuelle, mod "det onde jøder." Vi ser stor succes på dette niveau. Og på den anden side, er en anden islamistisk omfattende teori forsøger-med succes også-at mobilisere jøderne mod "onde og hedenske kristne." Man kan nemt finde den sofistikerede arbejde Taqiya, for det strategiske mål om islamister er at ødelægge grundlaget for den jødisk-kristne civilisation, som en optakt til nederlag en isoleret Israel.

Taqiya er ikke et enestående fænomen i historie, mange strateger fra alle baggrunde gennemført undergravende virksomhed. Men det unikke i dagens Taqiya er dens succes inden for avancerede og sofistikerede samfund. Taqiya vinder massivt på grund af den enorme mangel på viden blandt vestlige eliter, både jødiske og kristne.Besøg disse overskrifter = på dette = internet-leksikon = om Koranens indhold = 

www.islaminfo.dk    

Taqiya = læs også under overskrifterne =
(
Børneopdragelse i muslimske hjem ) og ( Kvinder )
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE