DRONNING MARGRETHE II
DRONNING MARGRETHE II www.sagenskerne.dk

Præsenteret her 23. december 2010        www.RadioDua.dk


                       


TAK DRONNING MARGRETHE II og TAK PRINS HENRIK

I følge min tankegang - så bør de hædres - som hædres bør. Dem der bør hædres i Danmark, er først og fremmest de danskere, der tør erkende, at de er danskere. Dernæst bør de hædres, der har udført deres arbejde trofast og stabilt og godt i gennem mange år. Hvad kan vi danskere ønske os mere, end at være født i det bedste land på denne jordklode. Det kan jeg ikke forestille mig. Men alligevel er der mennesker, der vil ændre vores daglige vaner, og vores danske tradition om, at slutte op om kongehuset. Det er der især grund til, når det danske kongehus, har leveret langt mere end et folk normalt kan forvente af et kongehus. Men nogle mennesker bliver aldrig tilfredse, og det må vi nok lære at leve med. Tilsyneladende er der nogle i vores fælles fædreland, der lever af at brokke sig. Hvor meget ønsker de at opnå, før de er tilfredse ???

HVILKE FORVENTNINGER KAN JEG HAVE ???

Hvilke forventninger kan jeg ( der tilhører bunden af bunden ) i det danske samfund have, til vores danske intellektuelle elite, Danmarks ypperste kvinder og mænd ??? Her vil jeg så begynde min vurdering med toppen af Eliten her i Danmark. Det er som alle her i Danmark naturligvis godt ved = vores danske kongehus. I Dronning Margrethe II og Prins Henrik - har i - ifølge min viden udført jeres arbejde, til UG med kryds og slange. Efter min opfattelse, kan det ikke have været udført bedre. Så fra det danske kongehus kan jeg ikke forvente mere. Der er leveret.

DRONNING MARGRETHE II og PRINS HENRIK

Fordi i har repræsenteret - det danske folk - flittigt og på fornemste vis, og dermed også mig, så vil jeg hermed på egne vejne sige = TAK - MANGE TAK = det har i gjort godt. Hvad andre danskere gør og mener, det må de afgøre, som de personlige individer, de nu engang er. Jeg har altid beundret folk, der gjorde deres arbejde godt, og jeg har mødt mange af den slags danskere, på min vej gennem livet her i Danmark. Jeg beundrer også - godt samarbejde - og her vil jeg nøjes med at fremhæve = TIVOLIGARDEN og LIVGARDEN = som jeg har beundret for godt samarbejde - når de kom marcherende.Et kort input =8. Januar  2011  = TILLYKKE MARY og FREDERIK

TILLYKKE TIL FAMILIERNE I KONGEHUSET MED TVILLINGEFØDSLEN I DAG = EN PIGE OG EN DRENG. 4 BØRN = EN GOD BEGYNDELSE = SAXO-POULBesøg eventuelt Dronningens 123hjemmeside

 • Velkommen! - www.123hjemmeside.dk/dronningen70

  Velkommen! - www.123hjemmeside.dk/dronningen70. ...Hele Danmarks Dronning Margrethe fyldte 70 år den 16. april 2010....
  www.123hjemmeside.dk/dronningen70/ - Cached

  Hvad venter vi danskere så på - ud over vores danske jul her den 23. december 2010 ???  Jo - Dronningens Nytårstale 2010
  Her vises i ventetiden Dronningens Nytårstale for 2009.

   
   
  | | |
     VORES DANSKE KRISTNE KULTURARV

  Medens jeg venter på Dronningens nytårstale - vil jeg tænke på vores fælles danske og kristne kulturarv, som dette Link med kirker klart udtrykker.

  Så besøg eventuelt  =   
  http://www.fortidensjelling.dk/

                         


  VIL DANMARK BESTÅ 1000 ÅR MERE ???

  Vil danmark kunne bestå i 1000 år mere ??? Det er der jo nok delte meninger om. Den første betingelse for at et folk kan overleve som et folk er nok, at Det Danske Folk kan bevare sin kultur. Hvad er så det danske folks kultur
  ???

  DANSK KULTUR - DET ER FOLKETS DAGLIGE VANER.

  HARTVIG FRISCH - SOCIALDEMOKRATIETS STORE TÆNKER

  De socialdemokrater der husker deres store tænker - HARTVIG FRISCH vil vide, at det er ham der har udtalt =

  ET FOLKS KULTUR - ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER

  Så hvis vi - det danske folk - ønsker at bestå som et samlet folk - så må vi bevare vores egne daglige vaner - hvis socialdemokraten - HARTVIG FRISCH - viden om - det danske folks kultur er korrekt ??? Har socialdemokrater stadig den holdning ??? Det spørgsmål er der nok kun socialdemokrater der kan besvare ??? Det er måske nødvendigt for en socialdemokrat, at læse en bog om - HARTVIG FRISCH - for at tjekke, om eksensen i min påstand er nogemlunde korrekt.

  VI ER = ET DELT FOLK = OG HVAD SKYLDES DET ???

  Først vil jeg slå fast - at jeg deler det synspunkt - som MORTEN UHRSKOV JENSEN - har givet udtryk for i den bog - han har skrevet - som bærer titlen - ET DELT FOLK. Selv om jeg kun har 7 års skolegang, så kan jeg godt læse en bog i ny og næ - selv om jeg foretrkker Bil og Ben bøger skrevet af forfatter - Marchal Grover. Det er måske fordi jeg mener, at rigtige mænd tager hatten af for damerne, sådan som rigtige gentlemen gjorde engang. MORTEN UHRSKOV JENSEN fortæller her - hvad han mener om sitivationen i Danmark, og i nogle lande i Europa =

  Videoer til et delt folk

  Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
  23 min. - 25. sep 2008
  Uploadet af Snaphanen dk

  video.google.com
  Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
  38 min. - 10. okt 2008
  video.google.com
  MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
  ET DELT FOLK
  som er udgivet på forlaget
  LYSIAS
  ISBN 978-87-989198-5-8 
  UDKOM 2008


  Besøg eventuelt - http://www.nomos-dk.dk/  BEVARELSEN AF VORES DANSKE KULTUR - VIL DET LYKKES ???

  Vil bevarelsen af vores danske kultur lykkes for os danskere - eller vil en anden tilrejsende kultur - sætte dagsordenen for - hvordan vores daglige vaner skal være i vores eget fædreland Danmark ??? Det vil fremtiden vise - men for at kunne overleve som - et folk - så er det nødvendigt at kende noget til sin egen historie. Her har jeg fundet frem til dette link for dansk kultur

  Foreningen til forsvar af Grundloven  http://www.danskkultur.dk/  

  Foreningen til fremme af dansk kultur, demokrati, sprog, historie, bygningskunst og den danske sang
            - til værn om Grundloven af 1953
            - og de værdier, der udspringer af den
              kristne kulturarv


  Måske er dette foreningens erkendelse = ud fra konkret viden =

      "den der ikke vedkender sig sin fortid

 • forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"   • LIDT HISTORIE

  S tatsrådet havde i Christians 8`s sidste leveår været optaget af at forberede en fri forfatning for hele monarkiet. Derfor kunne Frederik 7. allerede 28. januar 1848 udstede et forfatningsskrift som lød: Kongeriget og hertugdømmerne opfattedes som ligestillede dele. I en fælles stænderforsamling med besluttende myndighed skulle der sidde lige mange medlemmer for hver af disse to halvdele af monarkiet.
  Hermed havde kongen fraskrevet sig enevælden.
  Frederik 7. synes ikke at beklage tabet af den enevældige magt, nu kunne kan bruge mere tid på arkæologi, som var en af hans hobbyer.

  EFTER ( FREDERIK DEN 7. ) AFGIVELSE AF SINE MAGTBEFØJELSER VAR VEJEN BANET FOR GRUNDLOVEN i 1848 eller var det 1849 ???

  Magten var hermed overgivet til folket. Hvordan magtkampe førte til mere demokrati, er en lidt længere historie, som jeg vil springe lidt henover. Her i 2010 vil jeg interessere mig lidt om - hvordan Danmarks demokratiske regeringer har forvaltet sit demokratiske ansvar over for Danmarks befolkning, men også overfor kongehuset og vores nuværende Dronning. Sådan som jeg vurderer det, så har en bagavet grådigheds-pøbel i det danske Folketing - foræret magten til et EU der har fået nedlagt - Danmark Nationalgrænser - ved hjælp af politisk list og dygtig retorik . således at EU nu kan regere Danmark ved hjælp af EU - Direktiver. Derfor er Folketinget i Danmark  efter min opfattelse - her i 2010 - kun en hul skal - og som kun har til opgave - at være EUs skatteopkrævere.  Min vurdering kan naturligvis være forkert ??? Tilbage bliver så Kongehusets position i denne udvikling ???

  EN MAGTLIDERLIG GRÅDIGHEDS og MISUNDELSES-ELITE

  Hvad sker der lige nu herhjemme i Danmark. Jo, efter min opfattelse så sker der det, at en magtliderlig misundelses-elite der aldrig er tilfreds, så længe der er værdier i Danmark, der ikke er plyndret fra Danmarks befolkning, er nu gået til angreb med folkeforførelse og nu er misundelses-eliten gået til angreb på et kongehus - der har passet sine pligter og opgaver over for den danske befolkning på forbillelig vis, og vildt bedre end det danske folk kunne forvente. Ikke nok med det, så er denne misundelses-elite gået til angreb på et Kongehus, der ikke må forsvare sig selv ifølge Danmarks Riges Grundlov af 1953. Hvor dybt kan man lefle for et - EU - der ingen kulturel infølingsevne har overfor = Danmarks og Europas oprindelige befolkninger ???

  DEN MULTIKULTURELLE KULT.

  Den multikulturelles fortrop her i Danmark, er efter min opfattelse DET RADIKALE VENSTRE. De går ind for det multikulturelle samfund, og det er de i deres gode Demokratiske ret til. Mit spørgsmål til de Radikale er. Hvor meget ( KULTUREL BERIGELSE ) skal i opleve, før i overvejer, om ( DEN DANSKE KULTUR ) måske er at foretrække ( her i Danmark ), frem for denne  ( BIL-AFBRÆNDINGSKULTUR) ??? Det er meget godt, at DE RADIKALE = er så store fredsidealister, at de vil redde hele verden - for de danske skatteyderes penge - men når de går efter vores = DANSKE KONGEHUS = så er det efter min opfattelse ikke fred de kæmper for - men i virkeligheden noget helt andet.


  HVAD BETYDER MULTIKULTUR I DANMARK ???

  Det betyder afgivelse af Danmarks nationale kultur, hver gang danskernes daglige vaner - skal indordne sig under en fremmed kulturs vaner. Derfor er indførelse af multikultur i Danmark ganske enkelt afgivelse af Danmarks Nationale kultur. Det er fordi kultur er et nul-sum-spil. Der er 100 procent kultur i en nation, og når den ene kultur vinder noget, så taber den anden kultur hoget. Summen af kultur er stadig den samme, nemlig 100 procent.

  KAN DANMARK IGEN BLIVE = HERRE I EGET HUS ???

  Det er efter min opfattelse temmelig tvivlsomt, for det kræver ganske enkelt, at Danmark bliver meldt ud af EU og Danmark får lukket sine grænser - for derefter selv at bestemme - hvem der skal lukkes ind i Danmark. Hvorfor er det demokratisk umuligt ??? Det skyldes at de gamle partier, er tilhængerpartier af EU, og de er følgende =

  Forsiden: Venstre
  Konservative Folkeparti
  SF - Socialistisk Folkeparti
  Radikale - Tag ansvar.
  Socialdemokraterne
  Liberal Alliance


  Min vurdering kan kontrolleres på disse links. Hvad er det for et projekt, der er så vigtigt for vigtigt for de bureaukrater der styrer EU og som ikke er på valg ??? Det er dette projekt, som kan ses på dette kort =

  ET EUROPA OMDØBT TIL EURABIA

  Så kommer vi til det farlige, nemlig beskeden fra EUs budbringer i Danmark - til Danmarks og Europas befolkninger, som kan læses på dette link =

  Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???

  Hvorfor ønsker EU fri indvandring af muslimer fra disse disse Nordafrikanske lande og Tyrkiet, til et Europa, hvor alle de Nationale grænser er nedlagt, og alle dem der slår sig ned i Danmark, tilsyneladende har samme adgang til Danmarks sociale kasser - som Danmarks oprindelige indbyggere.   ???

                             EN MÆRKELIG INDBYDELSE AF EUs BUDBRINGER I DANMARK.

  Det er oplagt mærkeligt, at EU vil invitere specielt muslimer som medbringer deres egen parallel-lovgivning til Danmark, og hvor der i Koranen står, at islams love står over alle menneskabte love. Desuden er der så vidt vides ikke officielt flyttet et komma - i Koranen i de sidste 1000 år. Så kun en tåbe, kan efter min opfattelse, tro på en speciel Europæisk udgave af islam i Europa. Desuden er det min opfattelse, at den måde kvinder behandles på af muslimer, og som understøttes af Koranens ( Paragraf-Sura 33.59 )   må være i strid med FNs menneske-rettigheder. Dele af Koranens indhold - kan findes på dette internet-leksikon =

  www.islam-info.dk      Koranen        artikeldatabase .

  hvor enhver kan overveje, om det er muligt at lægge sag an mod muslimers behandling af kvinder ved en ved en eller anden domstol - for at overtæde FNs menneskerettigheder her i Danmark ???  Med mine beskedne  7 års skolegang, så vil jeg ikke risikere at blive dømt for at sige ( sandheden ) efter Racismeparagraf 266b - ligesom ( Jesper Langballe ) og andre før ham. Sura 33.59 findes i dette internet-leksikon under overskriften  = kvinder =

  KVINDER
  KOLONIALISME
  REN UREN
  TØRKLÆDE
  TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
  TØRKLÆDER
  VANTRO
  STENING
  JIHAD  = at udbrede islam med sværdet.
  APOSTAT
  APOSTASI


  TØRKLÆDE-KULTURENS UDØVERE

  Hvordan ser det ud, når tørklæde-kulturens herskere udøver deres religion ??? Det kan i finde svaret på, ved at besøge dette link.
  www.spydet.blogspot.com

  EN PÅMINDELSE TIL FORÆLDRE  -
  FORBUDT FOR BØRN UNDER 18 ÅR

  Se piskning af en kvinde i Muhammedland - i dette tilfælde i Sudan. Det kan ses på - you Tube - og findes under datoen = 16-12-10 - og bærer denne overskrift =

  Elbashir regime lashed a girl i Sudan - Dec 2010

  www.spydet.blogspot.com

 • Piskning af kvinde

  I Sudan demonstrerede i tirsdags  o. 50 personer imod piskning af kvinder. De blev derfor kortvarigt arresterede. Det, der udløste demonstrationen, kan ses på videoen, hvor politiet er blevet filmet under den fornøjelige piskning.
  HER  ER MIT NYTÅRSØNSKE OG BØN TIL MAJESTÆTERNE

  DRONNING MARGRETHE II  og  PRINS HENRIK

  Det er min bøn, at i får lavet  = Visitkort = hvorpå der står følgende =


  http://www.sagenskerne.dk/   
  http://www.kulturpartiet.dk/  

  OPLYS DIG SELV
  SPRED BUDSKABET  Min bøn er, at der vil lægge tre visitkort ved hver tallerken, når kongehuset inviterer til nytårstaffel, således at Rigets bedste kvinder og mænd - kan blive oplyst om Koranens indhold - samt om hvor meget islam breder sig i Danmark, samt på hele jordkloden.

  Et lille overblik over islams globale udbredelse.
  Besøg evt.
   -
  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 • LIVGARDEN

  Jeg håber også, at Danmarks dygtigste og mest loyale soldater - nemlig Livgarden - også må få tildelt 3 visitkort hver, så de måske bedre kan forstå den fjende, de kan risikere at komme til at kæmpe imod. Dette var mit ønske. Det er ikke fordi, at jeg plejer at få mine ønsker opfyldt, men uden at forsøge, så lykkes intet jo. Jeg har hermed forsøgt.

  JEG VIL HERMED ØNSKE DERES MAJESTÆTER OG FAMILIE
  EN GLÆDELIG JUL  og  ET GODT NYTÅR.

  Med Venlig Hilsen - Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul.  Find eventuelt mere viden på disse Links =

  http://www.sagenskerne.dk/

  www.kulturpartiet.dk
  www.oplysningspartiet.dk
  www.advarselspartiet.dk  
  www.Pokerpartiet.dk
  www.feriepartiet.dk
  www.fornyelsespartiet.dk
  www.RadioHolger.dk
  www.forsvarspartiet.dk

   


  KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
  FORSVAR FOR RATIONALITETEN
  filosoffens bog er udkommet på INFORMATIONS FORLAG
  isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008

  http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

  Hvis Muhammed samlede al verslig magt, under sin egen person, så må islam omfatte alle disse områder.

  HVAD ER EN MOSKE ??? ET MILITÆRT HOVEDKVARTER . MÅSKE ???

  Et Politisk magtcentrum
  Et Kulturelt magtcentrum
  Et Juridisk magtcentrum
  Et Militært magtcentrum
  Et økonomisk magtcentrum
  Et religiøst magtcentrum

  HVIS ISLAM ER EN HÆR - FORKLÆDT SOM RELIGON - MÅ MAN FORMODE AT ISLAM VIL SVÆKKE VESTEN PÅ ALLE DISSE OMRÅDER.

 • Hvad er din vurdering ???  På  www.Sappho.dk  kan du finde følgende emner under ( artikler ) og - eller ( interview )  =

  DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN

  TABERNES KONTINENT

  KHOMEINI - Venstrefløjens blinde øje.

 • Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

  http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans  Tak til - DR - for et nyttigt interview - TAK


 • Tag på dannelsesrejse på  
  www.dr.dk   med Steno og Stilling
  hjemme foran din egen Computer. God fornøjelse.  Det er mærkelige initiativer FN støtter -  HVORFOR ???

  Kan forklaringen være penge ???  
  Sharia finans = jihad  Besøg evt www.DenDanskeForening.dk   Sandhedens vogter

  Hvordan fungerer samfunds-organismen = Danmark ???
  Vi kan konstatere at Danmark er under forandring på dette link =

  http://www.kvinderfordanmark.dk/

  Hvad er løsningen så for at få samfundsorganismen

  Danmark = til at fungere bedre ???  Er = EUs = løsning den bedste løsning for = Danmark
  ???
  EUs sendebud kom med dette budskab til Europa =
  Kronik: Gør plads til islam i Europa   

  Budskabet er forståeligt nok - når EU åbner op for fri muslimsk indvandring til Danmark og Europa, for så bliver der bliver der brug for mere plads. Især når der bliver fri indvandring af muslimer fra disse lande.

  Uddrag af Barcelona-erklæringen 1995:

  Euromediterranien-aftalen indgået mellem EU, Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Jordan, Det Palæstinensiske Selvstyre, Syrien, Libanon, Tyrkiet og Israel.

  Denne aftale hedder nu = EUROMEDITERRANIENAFTALEN =
  Denne aftale er allerede underskrevet af =
  EU
  Det er jo ikke meget denne aftale er drøftet i =
  Det er jo ikke meget - Det Danske Folketing - har drøftet af konsekvenserne af denne aftale som  EU underskrev i 2008.

  Hele dette område - uden Nationalgrænser - og fri indvandring af muslimer. Vi lever i spændende tider.

  Mit spørgsmål er - hvor hurtigt kan Danmark komme ud af EU
  ??? 

  Her ser vi så de danske - EU - TILHÆNGER-PARTIER  Forsiden: Venstre
  Konservative Folkeparti
  SF - Socialistisk Folkeparti
  Radikale - Tag ansvar.
  Socialdemokraterne
  Liberal Alliance


  Kan disse gamle partier finde på - at enes om 

  At melde Danmark ud af - EU ??? Tør de det ??? Tør de lade være ???

  Her er så muslimernes indvandringsaftale til Europa.

  http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php  UDEN KAMP

  Danmark blev overdraget til det - Danske Folk - af Kongehuset - uden kamp i 1849. Den 9. maj 1945 da anden verdenskrig i Europa var slut. Da var ansvaret for Danmarks fremtid overdraget til  Danmarks demokrati. Har det danske demokrati så levet op til de forventninger, som et Dansk Kongehus kunne forvente ??? Hvor er ansvaret. Det siges at et folk har de Politikere de har fortjent. Nu er det svært for et folk, at tage stilling til en udvikling - de intet har hørt om - fra 1995 og frem til 2010. Ingen kender fremtiden, men Danmarks sitivation ser ikke godt ud, fra min stol.

  DANMARKS UNGDOM - DEM UNDER 21 ÅR - HVAD MED DEM ??? 

  Kan de unge - dem under 21 år - nå at forstå, hvad der sker i Danmark inden, inden den ( 1. oktober 2016 ) ??? ved at besøge  www.Sagenskerne.dk  og andre links på denne hjemmeside ??? Det er jo trods alt - DERES FREMTID - som det drejer sig om.  KAN - ET DELT FOLK - FINDE SAMMEN MOD EN FÆLLES FJENDE ???

  Hvis Politikerne ikke kan samarbejde, om at få Danmark meldt ud af EU kan det danske folk så finde ud af, at samarbejde uden om Politikerne ??? Der er vel kun meget få etniske danskere, der ønsker en vild indvandring fra denne kvinde-under-trykkende kulturkreds.


  www.spydet.blogspot.com

  Det er muligt at islam selv påstår, at de er fredens religion - men den påstand må de længere ind i byen med.

   

  Jeg må dog erkende, at flere og flere i byerne er begyndt at erkende, at islams religion ikke er så fredelig endda.

  Der er jo efterhånden flere og flere der besøget http://www.sappho.dk/   og har læst under interview og artikler følgende = Arkiv  = interview = artikler

  KHOMEINI - Venstrefløjens blinde øje.
  TABERNES KONTINENT
  DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN

  Jo - vi det danske folk kan læse, og nu begynder vi også at forstå konsekvensen, af det vi læser, og tænke lidt over, om denne danske misundelses-elite - ikke er begyndt at save den gren over de sidder på - når de begynder at kritisere vores kongehus, og dermed også kritiserer den danske symbiose nemlig den danske balance mellem =

  KONGEHUSET og KIRKEN og FOLKET.

  Det er under denne balance i Danmark, at socialdemokratiet har kunnet opbygge velfærds-samfundet uden at møde modstand fra - KONGEHUSET eller KIRKEFOLKET i Danmark.

  HVAD ØNSKER ISLAM I DANMARK ??? 
  www.Google.dk

  De ønsker vel bare at - samfundet Danmark - indrettes ligesom i de 57  muslimske lande der er medlem af OIC


  Afghanistan   Albanien   Algeriet   Aserbajdsjan   Bahrain   Bangladesh   Benin   Brunei Darussalam   Burkina Faso   Cameroun   Comorerne   Djibouti   Egypten   Elfenbenskysten   Forenede Arabiske Emirater   Gabon   Gambia   Guinea   Guinea-Bissau   Guyana   Indonesien   Irak   Iran   Jordan   Kasakhstan   Kirgisistan   Kuwait   Libanon   Libyen   Malaysia   Maldiverne   Mali   Marokko   Mauretanien   Mozambique   Niger   Nigeria   Oman   Pakistan   Palæstina   Qatar   Saudi-Arabien   Senegal   Sierra Leone   Somalia   Sudan   Surinam   Syrien   Tadsjikistan   Tchad   Togo   Tunesien   Turkmenistan   Tyrkiet   Uganda   Usbekistan   Yemen

  GØR PLADS TIL ISLAM I EUROPA


  Det siger EUs sendebud til os Danskere.


  Hvilke paradistilstande kan Danmarks befolkning se frem til, når islams daglige vaner fra disse lande er indført i Danmark ???


  Hvordan vurderer - DANMARK UNGE KVINDELIGE   - journalister denne mulighed ???

  Er afskaffelsen af Danmarks Kongehus - en nødvendighed for - at islam kan indføre den samfundsorden de har i disse lande - ud fra den samfundsorden som Allahs Profet - Muhammed giver udtryk for i Koranen - som det ideelle samfund på jordkloden - kan blive indført i Danmark ???


  JEG ØNSKER AT BEVARE DANMARKS KONGEHUS
  OG DERMED OGSÅ
  DANMARK RIGES GRUNDLOV AF 1953


  Derfor kan jeg ikke til et folketingsvalg stemme på et -politisk parti - der går ind for Danmarks medlemsskab af EU.  KONGEHUSET og KIRKEN og FOLKET.

  Det er under denne balance i Danmark, at socialdemokratiet har kunnet opbygge velfærds-samfundet = uden at møde modstand fra - KONGEHUSET eller KIRKEFOLKET i Danmark. Det har socialdemokratiets ideologer måske glemt ???

  HVAD ØNSKER ISLAM I DANMARK ???  www.Google.dk

  De ønsker vel bare at - samfundet Danmark - indrettes ligesom i de 57  muslimske lande der er medlem af OIC

  Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan Yemen

  GØR PLADS TIL ISLAM I EUROPA


  Det siger EUs sendebud til os Danskere.


  Hvilke paradistilstande kan Danmarks befolkning se frem til, når islams daglige vaner fra disse lande er indført i Danmark ???


  Hvordan vurderer - DANMARK UNGE KVINDELIGE  - journalister denne mulighed ???
 • Er afskaffelsen af =Danmarks Kongehus - en nødvendighed for - at islam kan indføre den samfundsorden - de har i de 57 muslimske lande - ud fra den samfundsorden som Allahs Profet - Muhammed giver udtryk for i Koranen - som det ideelle samfund på jordkloden - kan blive indført i Danmark ???


  JEG ØNSKER AT BEVARE DANMARKS KONGEHUS
  OG DERMED OGSÅ
  DANMARK RIGES GRUNDLOV AF 1953


  Derfor kan jeg ikke til et folketingsvalg stemme på -et politisk parti - der går ind for - Danmarks medlemsskab af EU.
  Med oplysende hilsen - Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul.  Besøg eventuelt  http://www.kulturpartiet.dk/ 
             
  Danmarks Konger
  Fra Gorm den Gamle til vor tids Dronning Margrethe II


              958  -  986         Harald 1. Blåtand      

  1014         Svend 1. Tveskæg              
                          1014 - 1018         Harald 2.                    
                          1018 - 1035         Knud 1. den Store             
                          1035 - 1042         Hardeknud                     
                          1042 - 1047         Magnus den Gode         
                          1047 - 1074         Svend 2. Estridsen             
                          1074 - 1080         Harald 3. Hen                   
                          1080 - 1086         Knud 2. den Hellige           
                          1086 - 1095         Oluf 1. Hunger                 
                          1095 - 1103         Erik 1. Ejegod                    
                          1104 - 1134         Niels                               
                          1134 - 1137         Erik 2. Emune                    
                          1137 - 1146         Erik 3. Lam                       
                          1146 - 1157         Svend 3. Grathe                 
                          1146 - 1157         Knud 3.                         
                          1157 - 1182         Valdemar 1. den Store     
                          1182 - 1202         Knud 4.  (6)                       
                          1202 - 1241         Valdemar 2. Sejr                
                          1241 - 1250         Erik 4. Plovpenning           
                          1250 - 1252         Abel                               
                          1252 - 1259         Christoffer 1.                  
                          1259 - 1286         Erik 5. Klipping
                          1286 - 1319         Erik 6, Menved
                          1319 - 1326         Christoffer 2.
                          1326 - 1330         Valdemar 3.
                          1340 - 1375         Valdemar 4. Atterdag
                          1375 - 1387         Oluf 2.
                          1387 - 1397         Margrethe 1.
                          1397 - 1439         Erik 7. af Pommern
                          1439 - 1448         Christoffer 3. af Bayern
                          1448 - 1481         Christian 1.
                          1481 - 1513         Hans
                          1513 - 1523         Christian 2.
                          1523 - 1533         Frederik 1.
                          1534 - 1559         Christian 3.
                          1559 - 1588         Frederik 2                    
                          1588 - 1648         Christian 4.                
                          1648 - 1670         Frederik 3.                 
                          1670 - 1699         Christian 5.
                          1699 - 1730         Frederik 4.
                          1730 - 1746         Christian 6.
                          1746 - 1766         Frederik 5.
                          1766 - 1808         Christian 7.
                          1808 - 1839         Frederik 6.
                          1839 - 1848         Christian 8.
                          1848 - 1863         Frederik 7.
                          1863 - 1906         Christian 9.
                          1906 - 1912         Frederik 8.
                          1912 - 1947         Christian 10.
                          1947 - 1972         Frederik 9.
                          1972 -                  Margrethe 2.      


  VIL DU VIDE MERE = ER DER MERE PLADS I DIN HJERNE  ???

  Så besøg evt.   http://www.historiskmad.dk/

  her kan læses om =

  Julens madtraditioner i middelalder og renæssance

  Glædelig jul  og  Godt Nytår  til jer alle.  HVEM ER DU = HAR DU PRØVET SLÆGTSFORSKNING ???

  Gratis Slægtsforskning

  Prøv at lave din families stamtræ. Det er nemt og sjovt. Gratis!

  www.myheritage.dk
  Lidt baltisk historie  =   jugoslavernes historie      Nyhedsbrev fra Den Danske Forening

   

                                  30. december 2010

 • Befolkningsudskiftning i Sverige

   

  Indvandringen fortsætter, og indvandrerne får mange flere børn end svenskerne, som nu er begyndt at udvandre

   

  Den 20. december fremlagde Statistiska Centralbyrån, som svarer til Danmarks Statistik, den seneste befolkningsopgørelse. Den viser, at Sverige nu har 9.417.000 indbyggere, hvilket er en forøgelse på 76.000 på et år.

  Forøgelsen skyldes ikke kun den rekordhøje indvandring, som i de seneste år har været på ca. 100.000 om året, men også et betydeligt fødselsoverskud. Dertil kommer, at flere og flere svenskere udvandrer.

   

  Det viser sig, at svenskerne flytter bort fra områder med mange indvandrere, hvad enten de er tilhængere eller modstandere af ”multikultur”. I første omgang flytter de bort fra boligområder med mange indvandrere, dernæst flytter de fra kommuner med mange indvandrere, og nu ses det så, at de flytter bort fra selve landet med mange indvandrere. Udvandrerne søger fortrinsvis mod Norge, Storbritannien og USA. Det fremgår endvidere af statistikken, at også andre nordiske statsborgere søger bort fra Sverige og tilbage til deres hjemlande.

   

  Antallet af nyfødte var 116.000 i 2010, hvilket er usædvanlig højt. Det skyldes især, at det voksende antal indvandrerkvinder føder mange flere børn, end svenske kvinder gør. Kvinder fra Nordafrika og Mellemøsten får 3 – 4 børn, mens svenske kvinder får under 2.

   

  Masseindvandring, lav fertilitet blandt svenske kvinder og høj fertilitet blandt indvandrerkvinder. Læg dertil udvandring af svenskere. Resultatet er, at Sverige er i gang med at udskifte sin befolkning.  citat slut.

   

  Kilde: http://www.nationellidag.se/ d. 29/12 2010

             http://www.nationellidag.se/visa/default.asp?dokID=1352

  Besøg eventuelt - www.DenDanskeForening.dk  • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE