HARALD BØRSTING
HARALD BØRSTING www.sagenskerne.dk

HARALD BØRSTING  28. Maj 2009

Vi er nogen der ved, at fagbevægelsen er rygraden i det Danske samfund, og at HARALD BØRSTING er øverste chef i denne fagbevægelse.

Vi er også nogen der ved, at et folks daglige liv og vaner er dette folks kultur. Efter 1945 har både ateister og kristne kunnet leve side om side, uden de store problemer. Det har givet mulighed for, at fagbevægelsen har kunnet opbygge ( Velfærds-samfundet ) Dette resultat har fagbevægelsen ret til, at være stolte af.

EU - DIREKTIVER

Nu har et EU-DIREKTIV sikret arbejdskraften frie bevægelighed hen over EUs Nationalgrænser, hvilket svækker det samfund som fagbevægelsens medlemmer møjsommeligt har bygget op. Nu er fagbevægelsens resultat opnået ved, at vise gensidig solidaritet og sammenhold. 

HARALD BØRSTING er en POLITISK JOKER.

Formanden for LO Hr HARALD BØRSTING er en POLITISK JOKER. Det er hans medlemmer, der er i frontlinjen, når det gælder om, servicere denne indvandrer-kultur i forreste række, og må finde sig i denne kulturs manglende respekt,over for hans medlemmer. Fagbevægelsen i Danmark kan endnu lamme hele Danmark, og måske nægte at betjene de indvandrere, som ikke viser respekt for institutionernes kvindelige ansatte, med mere. Hvem ved, om Formanden for LO Hr HARALD BØRSTING samler oplysninger fra sine medlemmer for, at danne sig et overblik over, hvor meget chikane som hans medlemmer er ude for, i deres daglige arbejde ??? Det kan være en medvirkende forklaring på, at LOs medlems-antal for første gang er under 1 million medlemmer og  Metock-dommen er også et EU-PROJEKT, og hvem gavner det ???

FREMTIDEN og LO

Engang efter 2010, når 250 milloner mennesker, som er muslimer fra Nordafrikanske lande, ( hvorfra de medbringer deres egen Parallel-lovgivning ), frit kan rejse rundt i Europa, og så kan det jo godt være, at LOs medlemmer bryder sammen psykisk, hvis de ikke finder andet arbejde ??? Fremtidens arbejds-betingelser for LOs medlemmer efter år 2010 bør måske debateres grundigt af LOs TOP-ledelse, og måske bør udenlandske fagbevægelses-ledere kontaktes ??? for at høre om deres medlemmers erfaringer med den nye indvandrer-kultur.

HVOR GÅR GRÆNSEN

Der er kommet en fremmed kultur til Danmark. Den har et kvindesyn, der ser kvinder som laverestående væsner end mænd. Det giver et øget pres på danske  kvinder i vore offentlige institutioner. Hvor længe vil HARALD BØRSTING og Europas andre fagforeningsledere finde sig i den chikane, på deres medlemmers vegne ??? En landsorganisation der har det landsdækkende overblik ??? Har LO bedt sine kvindelige medlemmer om , at medlemmerne sender alle deres erfaringer om kvinde-diskriminerene  adfærd ind til deres lokale fagforening ??? Har LO bedt deres underorganisationer, de lokale fagforeninger om, at indsende alle oplysninger om chikane af kvinder ind til LO, således, at LO kan få et landsdækkende overblik over problemets omfang. Har LOs Formand overvejet at møde sygeplejerskernes formand, og andre kvinde-organisationsledere, for at tale om dette problem ??? Måske er det allerede sket ??? Hvem kan vide det ???

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.


Personligt vil jeg opfordre alle kvinder til, hvis de er blevet chikaneret på deres arbejdsplads, om, at i indberetter alle tilfælde af chikane til jeres fagforening. Fagforeninger er sat i verden for, at forholde sig til arbejdsplads-problemer. Er der et arbejds-pladsproblem, så er første betingelse for, at jeres fagforening, at de kender dette problem, så derfor indberet jeres dårlige oplevelser til jeres fagforening,så LO, kan se hvor i landet chikane - problemet er størst, og hvor det er mindst, således, at HARALD BØRSTING kan få et landsdækkende  overblik over problemets omfang.
Med Venlig hilsen   Poul Leo Nielsen

ARTIKEL FRA JYLLANDSPOSTEN

Læger og sygeplejersker skal uddannes til etniske patienter

Af HANNE FALL NIELSEN

Offentliggjort 07.03.08 kl. 22:46


Patienter med etnisk baggrund betyder frustrationer hos sundhedspersonalet pga. sproglige og kulturelle barrierer. Sundhedsstyrelsen kommer nu personalet til undsætning.

Hvad gør sygeplejersken, når hendes etniske patient har 25 pårørende på besøg ad gangen?

Hvad gør hun, hvis patienten ikke spiser sine piller pga. faste?

Og hvordan håndterer hun, hvis den syge ikke er meget for at lade hende se sin krop?

Usikkerheden og frustrationerne i forbindelse med etniske patienter er så mange på landets sygehusafdelinger, at Sundhedsstyrelsen nu sætter ind for at løse nogle af problemerne.

»De etniske patienter fylder meget i sundhedsvæsenet, fordi personalet føler sig usikker på, hvordan det håndterer både de kulturelle og religiøse aspekter. I sidste ende handler det om, at patienten - uanset herkomst - skal have den rigtige behandling, og det er vanskeligt, når der både er sproglige og kulturelle barrierer,« siger Niels Sandø, der er projektleder i Sundhedsstyrelsen.

I første omgang er tre store hospitaler, som alle er placeret i områder med mange indvandrere og flygtninge, gået i gang med at uddanne medarbejdere til særlige mediatorer, som det øvrige personale kan trække på i tilfælde af tvivl og problemer.

»Jeg føler mig famlende«

»Ofte føler jeg mig meget famlende, når jeg skal ind til en patient, som ikke kan dansk og har en helt anden kulturel baggrund. Som sygeplejerske vil man jo gerne være sikker på, at patienten har forstået de beskeder, man giver, fordi patientens helbred afhænger af det,« siger sygeplejerske Mia Bauning fra Bispebjerg Hospital, der er med i projektet.

Hver fjerde læge eller sygeplejerske oplever ifølge en undersøgelse fra Institut for Sundhedstjenesteforskning på Københavns Universitet, at etniske patienter ikke får den fornødne pleje, behandling eller rådgivning, og hver anden sundhedsperson har inden for den seneste måned konkret været i en situation, hvor en patient med indvandrer- eller flygtningebaggrund ikke har forstået de sundhedsfaglige råd og vejledninger.

»Det sproglige er naturligvis et stort problem, og vi kan ikke have tolke omkring patienten hele tiden. Både sprogproblemerne og de kulturelle forskelle giver en frustration hos personalet, fordi det er bange for, at det ikke giver den bedste behandling. Det er det, vi forsøger at løse ved at give nogle særlige redskaber,« siger ledende oversygeplejerske Karin Jeppesen

Hvorfor er det altid os Danskere der skal indordne sig  ??? Kan vore POLITIKERE give os et svar ??? Besøg eventuelt


MENS VI VENTER PÅ GUD

Medens vi venter på, at Gud stiger ned fra sine himmelske højder, så må vi finde det sammenhold og den pioner-ånd frem igen, som var rygraden, da fagbevægelsen opbyggede velfærds-samfundet. Jeg tror HARALD BØRSTING er lederen, der kan stå i spidsen for forsvaret imod velfærds-samfundets indre opløsning, men han har brug for opbakning for at kunne træffe de rigtige valg. Derfor kontakt jeres fagforening, hver gang i er ude for trusler, eller anden anden form for chikane. Der må være en grænse for, hvad man skal finde sig i.  Valget står mellem indre opløsning eller sammenhold. Så enkelt er det.

ER EU ET EUROPÆISK PROJEKT ???

Jeg troede engang, at EU skulle være et Europæisk Projekt.Et projekt, hvor der kun kunne være Europæiske lande med i dette EU samarbejde. Et projekt, hvor der skulle vises solidaritet og sammenhold for, at alle Europas befolkninger kunne opleve en bedre økonomisk sitivation. 

ET GLOBALT DRØMME-PROJEKT. 

Noget tyder på, at kræfter i EU, hele tiden har ønsket, at EU, skulle være større end Europa, og at EU, skulle være et fundament for noget større, og måske har der været en drøm om en ny global verdensorden uden grænser, og hvor kulturforskelle, og et folks daglige vaner ikke havde nogen betydning. Efter min vurdering en fejltagelse af dimensioner. Fremtiden må vise, om min vurdering er rigtig eller forkert. Nu er jeg bare en førtids-pensionist, så min vurdering betyder meget lidt. Det der betyder noget, det er HARALD BØRSTINGS VURDERING. Det er fagbevægelsens vurdering. Det er også Europas fagbevægelsers vurderinger der betyder noget. Vurderinger kræver dybere rationelle analyser, af virkelighedens udvikling i den nærmeste fremtid.

BARCALONA-ERKLÆRINGEN FRA 1995

Barcalona-erklæringen fra 1995 er blevet vekslet til EUROMEDITERRANIENAFTALEN i 2008 og præsenteret som en  underskrevet aftale og en fuldbyrdet kendsgerning. Denne fuldbyrdede kendsgerning indebærer at 9 muslimske lande med cirka 250 millioner muslimer, bliver en del af EU. I 12 TIL 13 år, har der været nogen i EU, der vidste noget om dette projekt, som er gennemført uden en demokratisk debat. Det er efter min opfattelse ikke demokrati, men ligner mere et diktatur. Hvad vil det betyde for arbejderbevægelsen  surt opbyggede velfærds-samfund i Danmark, når 250 millioner muslimer får fri bevægelighed i hele EU, fra 2010 ??? Hvad er HARALD BØRSTINGS vurdering, af en sådan aftale ??? Hvad er fagbevægelsens vurdering ??? Hvad er Europas fagbevægelsers vurdering. Hvordan vurderer fagbevægelsens medlemmer denne udvikling ???

EU AFSTEMNINGEN I 1972

Da jeg stemte for et samarbejdende Europa i 1972, så var det ikke et EURABIA jeg stemte for. Hvem skal lægge ryg til den kommende arbejdsindsats for, at holde sammen på et sådant politisk projekt. Det skal arbejderbevægelsens medlemmer. Derfor er det tid til, efter min opfattelse, at fagbevægelsen tager en dyb rationel analyse af denne udvikling, som foregår I EU.  Der er ingen der kender planerne for, hvor EUs grænser skal gå til. Arbejdet i Danmarks velfærds-samfund er blevet livfarligt i visse bydele, hvor muslimer følger deres egne love. Der er kommet en ny kultur til Europa, og til Danmark med deres egen PARALLEL-LOVGIVNING, som kun følger Allahs religiøse love. Resultatet af denne PARALLEL - LOVGIVNING har vi set, når ambulancefolk og brandfolk må have politi-eskorte, når de skal udføre deres arbejde.

EU AFSTEMNINGEN I 2009

Jeg har ikke hørt nogle EU- Kandidater, der direkte har nævnt noget om EUROMEDITERRANIENAFTALENS mulige konsekvenser. Hvad kan det skyldes ??? Da EU- VALGET foregår den 7 juni i år, så er det nok for sent, at få gennemdrøftet EUROMEDITERRANIENS konsekvenser inden denne EU-afstemning, men der kommer andre EU-valg, og så bør Fagbevægelsen nok forberede sig grundigt inden. Vi kan jo ikke vide, hvilke 10 andre lande, der lige pludseligt er med i EU, uden en demokratisk debat. Hvor mange muslimske lande skal være medlem af EU, før Det Radikale Venstre har fået opfyldt deres behov for kulturel berigelse ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php
http://blog.balder.org/?p=444

FIND JER I ALT

Selvfølgelig har Fagbevægelsens ledende repræsentanter lov til at mene, at deres medlemmer skal finde sig i alt, fra denne kultur, med sin egen medbragte PARALLEL-LOVGIVNING. Det er jo tilladt for fagbevægelsen at samle oplysninger fra sine medlemmer om, hvordan sygeplejersker og politi-folk oplever deres møde, med en anden kultur, som mener, at vi alle skal respektere deres PARALLEL-LOVGIVNING. Det er vel i orden - først - at forsøge med det gode, men hvis det ikke virker, hvad  bør Fagbevægelsen så gøre ??? Skal vi nedlægge Danmarks Grundlov, fordi en ny kultur i landet påstår, at denne Grundlov er en direkte hån imod Allahs fuldkomme religiøse love, fordi Allahs love står over alle menneskabte love ???

MIT PERSONLIGE SVAR

Da jeg ønsker Danmarks Grundlov respekteret, så vil jeg naturligvis ikke overtræde Danmarks love. Da jeg er født i 1945, og ønsker at leve et fredsommeligt liv i mine sidste år, så vil jeg finde et fredeligt reservat, og trække mig tilbage dertil. Jeg ønsker ikke mere, at leve i en storby, hvor man ikke ved, hvornår kuglerne pifter om ørene på en. Danmark plejer, at have mere fredelige kriminelle, men en ny kultur, der bruger våben, får naturligvis også danske kriminelle til, at skaffe sig våben. Jeg tror der findes et fredeligt reservat i nærheden af Læsø, som jeg kan flytte til.

FRONTKÆMPEREN HARALD BØRSTING

Nu er frontkæmperen HARALD BØRSTING, jo nok en mere modig natur end mig, så han vil formentlig analysere denne tilflytter-kultur lidt nøjere, og derefter tage beslutninger, som gavner hans mange medlemmer. Det kunne måske være en ide, at ansætte nogle unge islamforskere, en to tre stykker, til at være med i en lille gruppe, med den opgave, at analysere hvorfor de foretrækker en PARALEL-LOVGIVNING frem for DANMARKS GRUNDLOV ???

DØD OG BORTE

Det er naturligvis irriterende at vide, at jeg skal dø i den nærmeste fremtid, for så får jeg nok ikke forsættelsen af dette globale drømmeprojekt at se, der tilsyneladende lever et eller andet sted i EUs ( BUREAUKRATISKE LOVFABRIK ) der åbenbart kværner der ud af, uden hensyn til, hvad EUs 500 millioner indbyggere iøvrigt mener.

MIN KONSPIRATIONS-TANKE

Når man læser bogen ET DELT FOLK, skrevet af forfatteren MORTEN UHRSKOV JENSEN udgivet på forlaget LYSIAS, så kunne jeg godt få den mistanke, at det var den multikulturelle kult, der af idealistiske grunde ønskede et globalt fredsprojekt gennemført. For at komme eventuelle revolutioner i forkøbet, så kunne jeg jo have dem mistænkt for, at have lavet en ( dialog-aftale ) med islam, ud fra det synspunkt, at i de 57 muslimske lande, der er medlem af OIC = Organization of the Islamic conference, ja der er der ikke mange revolutioner der lykkes. dette er naturligvis kun gisninger. Disse gisninger støttes af de to bøger, jeg også har læst,skrevet af PETER NEERUP BUHL. Den ene hedder ( kampen mod grænserne ) og den anden ( Det nationale Gennembrud ) Selv om det hele kun er tankespin, så har den multikulturelle kult, selvbevistheden til, at planlægge et globalt fredsprojekt, således, at paradiset kan skabes her på jorden.

MANGLENDE KONKRET VIDEN

Manglende konkret viden,  giver jo inspiration til konspirations-teorier. Den seneste bog jeg har læst hedder
EU  Den rigtige historie    Den skjulte dagsorden
HENRIK RÆDER CLAUSEN  Stiller op til EU -VALGET for DANSK FOLKEPARTI. Det skyldes sikkert hans store interesse for EU, at han også har skrevet denne bog om EU.

Denne flotte vildt-oplysende bog på 80 sider, den inspirerer også til, at der findes en skjult dagsorden i EU, som igen kan inspirere til konspirations-teorier. En langstrakt planlægning, der starter med nedlægning af Danmarks og Europas indre grænser. således at 150 millioner muslimers indvandring til de 27 EU-lande ikke møder forhindringer. Så inspirationen til min konspirations-teorier udspringer fra virkelighedens verden.

DET KØLIGE OVERBLIK

Hvem har så det rationelle kølige overblik ??? Det tror jeg, at den danske filosof KAI SØRLANDER har. Det var ihvertfald en logisk opbygget bog, jeg læste, da jeg læste denne bog af

KAI SØRLANDER
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
RELIGION OG POLITIK
I FILOSOFISK PERSPEKTIV
INFORMATIONS FORLAG
ISBN 978-87-7514-1980

Jeg har mistænkt KAI SØRLANDERs begrundelse for, at skrive denne bog, fordi der ikke var mere i den hjemlige debat, end den gode tone, en masse retorik, og ingen substans i debatterne, der nærmede sig virkelighedens verden.

LÆSER POLITIKERE BØGER ???

Naturligvis gør de det, men debatter uden indhold tyder på, ren retorik-krig i debatterne. Det kan nu også være underholdende, men spørgsmålet om islam er en totalitær- erobrings-ideologi, ( forklædt ) som religion ???  det varer nok længe, inden en sådan debat foregår i Folketinget. Man skulle jo nødigt fornærme nogen. Hvor findes der så konkret viden om islam, der kan give en god debat i folketinget. Jeg vil foreslå læsere, at besøge dette internet-leksikon om islam på
www.islam-info.dk  og der læse om =

tørklæder
kolonialisme
voldtægt
ægteskab
taqiya        og meget mere.

Ja, vi må nok indrømme, at der er kommet en ny kultur til Danmark og flere andre EU-lande.  Hvem bad om det ???

TØRKLÆDETS MULIGE FORMÅL

tørklædet, viser mandens dominans over kvinden. Det er naturligt, for det ligger i muslimernes militære opdragelse af piger i muslimske familier.

tørklædet, viser at disse kvinder er rene, hvor ( ikke-muslimer ) og andre vantro  er urene. En kvinde der bærer tørklæde i en retsal, vil så ud fra sin religiøse opfattelse, se på enhver der kommer ind i en retsal, som et urent andet-rangs-menneske, hvis vedkommende ikke er muslim.

tørklædet, viser islams overlegenhed overalt, hvor det bæres af mange muslimer i det offentlige rum. Det viser også, at i dette område gælder islams religiøse love. Sådan viser tørklædet, at her gældes islams religiøse love.

tørklædet, viser også, at der ikke er noget at komme efter seksuelt, hvis du ikke er muslim. På den måde forhindres kvinder i at forlade islam, fordi det er familien der vælger ægtefællen, og de vælger altid en muslim som ægtefælle til deres datter. Det siger Koranen de skal.

tørklædet, giver på den måde beskyttelse til islams fødemaskiner kvinderne, som har til opgave, at forsyne islam med flest mulige sønner til fælles-skabet.

tørklædet, har også den funktion, at unge muslimer ikke overfalder deres egne kvinder, når de voldtager ikke muslimer, som er tilladt efter koranen, og måske endda også bruges som et middel til at skabe rædsel i de byområder de ønsker at erobre.

tørklædet, hvis der er mange tørklæder i en bestemt bydel i det offentlige rum, så fortæller tørklædet, at her kan urene kvinder uden tørklæde blive chikaneret og overfaldet, og måske blive voldtaget. De kvinder der oplever sådanne overgreb, er efter islams religiøse lov,selv ude om,at de blev udsat for chikane, eller det der er værre, for de kunne jo bare bære tørklæde, i et muslimsk område.

Et tørklæde, på en kvindelig dommer i en dansk retsal, vil efter min opfattelse vise, at overfald af kvinder uden tørklæde i visse bydele i Danmark er godkendt af den Danske Grundlov. Efter min opfattelse er et tørklæde mere end 30 gram stof.

At tillade tørklæder i danske retsale,det er at foragte danske kvinder,der ikke bærer tørklæde. Det er sandsynligt,at den muslimske kvinde, der bliver dommer er juramæssigt kompetent, men hun har valgt, at religionen står over Dansk Lovgivning, på grund af tørklædets signalgivning som et religiøst symbol. Et religiøst symbol, som giver en Dansk kvinde skylden for hun bliver voldtaget, hvis hun ikke bærer tørklæde.

Besøg evt. www.Sappho.dk  og læs om
DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN  og meget mere.

Det er muligt at piger og kvinder kan have udbytte af, at besøge denne hjemmeside ??? http://www.123hjemmeside.dk/kvindesyn

Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 

HARALD BØRSTING

Hr Harald Børsting, jeg håber,at afgørelser bliver truffet på konkret viden, om hvad der foregår i hele Europa, når det gælder analysen af, hvordan islams Parallel-lovgivning påvirker EUs 27 Nationalstater.

www.oplysningspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Sagenskerne.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk

Jeg håber derfor, at du eller nogle medarbejdere, besøger, www.kulturpartiet.dk   og læser teorien under overskriften ( Hærens krigslist ) og derefter vurderer teorien ud fra en sammenligning med virkeligheden. Jeg håber mine andre hjemmesider kan indspirere begavede mennesker, til at tænke over, hvilke udfordringer islam giver Vesten ???

ISLAMS  GLOBALE  NATUR

Jeg har den overbevisning, at LOs medlemmer, har krav på at vide noget om islams udbredelse her på jordkloden, og hvordan islams tilpasningsnatur er til andre landes befolkninger og deres nationale kultur. Derfor dette debatoplæg til Danmarks Fagforeninger og andre, der vil vide mere.

Kære (( POLITIKERE )) der findes noget der hedder virkeligheden. Kære (( POLITIKERE )) der findes også noget der hedder virkeligheden om (( ISLAM )) Kære (( POLITIKERE )) kender i virkeligheden om (( ISLAM )) og islams globale historie  ??? - - - ???  Hvis ikke, så vurder om nedenstående analyse af Dr. Peter Hammond er identisk med virkeligheden ???

ISLAM GLOBALT SET

                                       
 GLOBALT OVERBLIK AF DR.PETER HAMMOND

SÅ VIDT VIDES,SÅ ER BOGEN AF DR PETER HAMMOND UDGIVET I 2005,OG NU SKRIVER VI AUGUST 2008. SÅ DER ER JO FØDT NOGLE BØRN SIDEN 2005 OG DERFOR PASSER TALLENE SIKKERT IKKE MERE. DE ER SIKKERT STØRRE. DETTE UDPLUK AF BOGEN BØR SÅLEDES STUDERES NØJERE,HVIS TALLENE SKAL BRUGES VED EN STUDENTER-EKSAMEN.

ISLAM HAR RELIGIØSE,JURIDISKE ,ØKONOMISKE, KULTURELLE OG MILITÆRE KOMPONENTER.DEN RELIGIØSE KOMPONENT ER ET DÆKKE OVER ALLE DE ANDRE KOMPONENTER.

ISLAMISERING FOREKOMMER,NÅR DER ER TILSTRÆKKELIGT MANGE MUSLIMER I ET LAND TIL,AT AGITERE FOR DERES "RELIGØSE RETTIGHEDER."

NÅR POLITISK KORREKTE OG KULTURELT MANGFOLDIGE SAMFUND INDVILLIGER I DE "RIMELIGE" MUSLIMSKE KRAV OM " REGILIØSE RETTIGHEDER" SÅ FÅR DE OGSÅ DE ANDRE KOMPONENTER MED UNDER BORDET.

                                                 DET VIRKER PÅ FØLGENDE MÅDE.

SÅ LÆNGE DEN MUSLIMSKE BEFOLKNINGSANDEL FORBLIVER PÅ CIRKA 1 PROCENT I ET GIVET LAND,VIL DE BLIVE BETRAGTET SOM EN ((FREDSELSKENDE MINORITET)) OG IKKE SOM EN TRUSSEL MOD NOGEN.

USA  HAR                             1 PROCENT MUSLIMER
AUSTRALIEN HAR CIRKA          1,5  %  MUSLIMER
CANADA HAR CIRKA                1,9 PROCENT MUSLIMER
KINA HAR FRA                       1 til 2 % MUSLIMER
ITALIEN HAR CIRKA                 1,5 % MUSLIMER
NORGE HAR CIRKA                  1,8 % MUSLIMER

NÅR MUSLIMERNE  BLIVER MELLEM 2 OG 3 PROCENT AF DEN LOKALE BEFOLKNING,SÅ BEGYNDER DE AT HVERVE TILHÆNGERE BLANDT ANDRE ETNISKE GRUPPER,HERUNDER ISÆR STOR REKRUTERING I FÆNGSLER OG BLANDT GADEBANDER.

DANMARK  FORMODES HER I 2008 AT HAVE OVER 600.000 MUSLIMER
TYSKLAND HAR CIRKA      3,7  %  MUSLIMER
STORBRITANNIEN CIRKA   2,7 %
SPANIEN MED ANDOLUSIEN CIRKA 4,6 PROCENT

FRA 5 %  AF BEFOLKNINGEN OG OPEFTER  UDØVER DE I FORHOLD TIL DERES PROCENTVISE ANDEL AF BEFOLKNINGEN OVERDREVEN INDFLYDELSE.DE KRÆVER HALAL ((REN EFTER ISLAMISKE STANDARDER)) MADVARER HVOR VED MUSLIMER SIKRES JOBS I TILBEREDDELSEN AF MADVARER.DE ØGER PRESSET PÅ SUPERMARKEDS-KÆDERNE OM,AT HAVE DET PÅ HYLDERNE - FULGT AF TRUSLER,HVIS DE IKKE MAKKER RET.

FRANKRIG HAR CIRKA        8 % MUSLIMER
FHILLIPPINERNE CIRKA       5 %
SVERIGE HAR CIRKA           5 %
SCHWEIZ HAR CIRKA          4,3  %
HOLLAND         CIRKA        5,5  %
TRINIDAD &TOBAGO          5,8  %  MUSLIMER

PÅ DETTE STADE VIL DE ARBEJDE PÅ,AT FÅ DEN HERSKENDE REGERING TIL,AT TILLADE DEM,AT REGERE SIG SELV UNDER SHARIA,DEN ISLAMSKE LOV.

ISLAMS ENDELIGE MÅL ER IKKE ,AT KONVERTERE VERDEN,MEN AT ETABLERE ((SHARIA-LOV)) OVER HELE VERDEN.

NÅR MUSLIMER HAR NÅET CIRKA 10 PROCENT AF BEFOLKNINGEN,SÅ VIL DE ØGE LOVLØSHEDEN ,SOM ET MIDDEL TIL,AT KLAGE OVER DERES FORHOLD. EKS, (( PARIS - BILAFBRÆNDINGER )) HVILKET VI OGSÅ HAR SET I UGE 8 HER I 2008 HER I DANMARK.

ENHVER (( IKKE MUSLIMSK HANDLING )) DER KRÆNKER ISLAM,VIL NU MEDFØRE TRUSLER. EKSEMPLER ( AMSTERDAM-MUHAMMED-TEGNINGER ) DANMARK ( MUHAMMED TEGNINGER )

GUYANA      HAR CIRKA  10 % MUSLIMER
INDIEN               CIRKA  13,4 %
ISRAEL              CIRKA   16 %
KENYA              CIRKA   10 %
RUSLAND          CIRKA   10  TIL  15 % MUSLIMER.

VED ((20 %)) KAN MAN FORVENTE OPTØJER,OPSTÅET UD AF INGENTING.DER DANNES JIHAD-MILITSER,DER FOREKOMMER SPORADISKE MYRDERIER,OG KIRKER OG SYNAGOGER NEDBRÆNDES.

ETIOPIEN HAR CIRKA 32,8 PROCENT MUSLIMER.

VED 40 PROCENT OPLEVES OMFATTENDE MASSAKRER,EVINDELIGE TERRORANGREB OG VEDVARENDE MILITS-KRIGSHANDLINGER. 

BOSNIEN HAR CIRKA      40 % MUSLIMER
CHAD  ER CIRKA PÅ       53,1 %
LIBANON ER PÅ            59,7 % MUSLIMER

FRA EN BEFOLKNINGSANDEL PÅ 60 % MUSLIMER AF DEN SAMLEDE BEFOLKNING,KAN MAN FORVENTE UHÆMMET FORFØLGELSE AF (( IKKE TROENDE)) OG TILHÆNGERE AF ANDRE RELIGIONER,SPORATISKE ETNISKE UDRENSNINGER (( FOLKEMORD )) ANVENDELSE AF (( SHARIA-LOV)) SOM ET VÅBEN OG JIZAY - DEN SKAT,DER PÅLÆGGES VANTRO.

MAYLAYSIA   HAR CIRKA         60,4 % MUSLIMER
ALBANIEN         CIRKA           70,0 %
QATAR               CIRKA         77,5 %
SUDAN              CIRKA          70,0 % MUSLIMER.

EFTER 80 PROCENT AF NATIONENS BEFOLKNING AF MUSLIMER,KAN MAN FORVENTE STATSDIRIGERET ETNISK UDRENSNING OG FOLKEMORD.

BANGLADESH            HAR 83 % MUSLIMER
EGYPTEN                       90 %
GAZA                           98,7 %
INDONESIEN                   86,1 %
IRAN                             98 %

IRAK                           97 %
JORDAN                      92 %
MAROKKO                   98,7 %
PAKISTAN                    97 %
PALÆSTINA                 99 %

SYRIEN                         90 %
TADTJEKISTAN              90 %
TYRKIET                       99,8 %
FORENEDE  ARABISKE EMIRATER     96 %

YEMEN                        99,9 %
SAUDI-ARABIEN            100  %
AFGHANISTAN              100 %
SOMALIA                     100 %

100 PROCENT MUSLIMER I ET LAND,DET INDVARSLER (( DAR-ES-SALAAM )) (( FRED)) DETTE FREDENS HUS-DER SKULLE FORESTILLE AT VÆRE FRED,FORDI ALLE ER MUSLIMER. HVAD ER VIRKELIGHEDEN ???
Citat slut

HVAD ER FORMÅLET MED NATIONALSTATEN ???

Hvad er formålet med EUs 27 Nationalstater og Danmarks Nationalstat ??? Jeg mener formålet er, at Nationalstaters befolkninger skal kunne leve efter deres Nationalstats daglige skikke og højtider, og dette folks daglige vaner. Vi har nu i Danmark set, hvad den kulturelle berigelse medfører, som Det Radikale Venstre har kæmpet for i Danmark, siden 1983 med Bernhard Baunsgaard i spidsen. Personligt mener jeg, at LOs tillids-repræsentanter bør læse denne bog  =

ET DELT FOLK  om dansk udlændingepolitik 1983-2008
af MORTEN UHRSKOV JENSEN
Udgivet på Forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8         www.lysias.dk

Enhver ansvarlig tillidsrepræsentant bør læse denne bog, samt unge, der er interesseret i en Politisk Karriere.

HVAD ER VI EN DEL AF ???
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE