EUs STORE DILEMMA
EUs STORE DILEMMA www.sagenskerne.dk

EUs STORE DILEMMA ER ISLAMS PARALEL-LOVGIVNING  27. Maj 2009

Det som er EUs store dilemma, er den PARALEL - LOVGIVNING, som EU indfører, når de åbner op for fri indvandring for cirka 250 millioner muslimer I 2010.

Det som er islams PARALEL - LOVGIVNING følger med muslimer, uanset hvor de slår sig ned her i Europa. Alle steder, hvor muslimer slår sig ned i EUs 27. medlemslande, vil de have indført PARALEL - LOVGIVNING.

INTELLEKTUELLES FREMTID I MUSLIMSKE SAMFUND.

Hvad mener Danske EU Politikere, om den PARALEL - LOVGIVNING som breder sig i flere af de 27 EU - LANDE og også i Danmark. Er denne PARALEL - LOVGIVNING forenelig med EUs Direktiver. Ved EU Politikerne overhovedet, at der breder sig  en PARALEL - LOVGIVNING i de 27 EU - LANDE ???

KORANENS RELIGIØSE TILHÆNGERE

Hvad tror LOV- religionens religiøse tilhængere så på. De tror formentlig på det, der står i Koranen, og på, at de skal efterleve de love, der står i Koranen. En lov i Koranen hedder, for dem der ikke ved det en ( Sura )
Jeg præsenterer hermed nogle af de ( Sura-er ) der står i Koranen. Da islam er en LOV - religion, så betyder det, at disse ( Sura-er ) ikke kan adskilles, som det er sket i Kristendommen. Jeg er ikke sikker på, at vore EU-Politikere har denne indsigt i islam, og i islams PARALEL - LOVGIVNING ???


Koranens ord

om jihad,

den hellige krig

 

 

Ellen Wulffs oversættelse, dog med den korrekte gengivelse af Allah i stedet for Gud. Bemærk: Sura 8-9 er de sidst åbenba-rede og hører derfor til Koranens mest autoritative suraer.

 

 

Sura 2.216 Jeres forskrift er at føre krig selv om det skulle være jer imod.

 

Sura 9.73  Profet! Bekæmp de vantro. Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver helvede. Hvilket ondt endeligt!

 

Sura 8.59-60 De, der er vantro, skal ikke regne med at undslippe; de kan ikke unddrage sig.

Udrust imod dem så stor en styrke og så mange kampheste, som I formår, for dermed at sætte en skræk i Allah´s og jeres fjende og i andre…

 

Sura 4.89  De (vantro) ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem.

 

Sura 9.5 Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem, der sætter andre ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! I skal gribe dem, belejre dem, ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver muslimer), holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå.

Sura 47.36 Bed ikke om fred når I har overtaget, Allah er med jer.

 

Sura 9.29 Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået skriften , skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de et kuet og betalt skat (til muslimerne). De kristne siger ”Messias er Guds søn!” Det er de ord de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem” Hvor kan de være så forløjede?

 

Sura 8.17 Det var ikke jer, der slog dem ihjel, men Allah som slog dem ihjel,

når du kastede (spydene mod dem) var det ikke dig der kastede, men Allah, der kastede.

 

Sura 9.13 Kæmp mod dem! Så vil Allah straffe dem ved jeres hånd og gøre dem til skamme, hjælpe jer mod dem og læge hjertet hos de troende folk hånd.

 

Sura 9.3 Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf.

 

Sura 8.65 –66 Profet! Anspor de troende til at føre krig. Hvis der er 20 udholdende mænd af jer, vil de besejre 200, og hvis der er 100 af jer, vil de besejre 1000 af dem, der er vantro, for de er folk, der intet forstår. Der tilkommer ikke en profet nogen fanger, før han har kæmpet og sejret i landet.

 

Sura 9.123  I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige (muslimer).

 

Sura 9.38-39 I,som tror (på Allah)! Hvad er der i vejen med jer? Når man siger til jer: ”Ryk ud for Allahs sag!” er I som tynget mod jorden… Hvis I ikke rykker ud, vil han tildele jer en pinefuld straf…

 

Sura 9.41 Ryk ud med let oppakning eller med tung og før krig med jeres ejendom og liv for Allahs sag. Det er bedste for jer, hvis I har viden.

 

9.62 Ved I ikke, at den, der sætter sig op mod Allah og hans udsending, har Helvedes ild i vente. Der skal han blive til evig tid. Det er en vældig vanære.

 

 

 Sura 8.12-14  (Byttetagningen): Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken (med sværdet)! Hug dem over hver en finger! For de satte sig op mod Allah og hans udsending! Allah er streng til at straffe. Sådan er det, så smag det! De vantro har ildens straf i vente.

 

Sura 5,33 Gengældelsen for dem, der bekæmper Allah og hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er at de bliver dræbt eller kors-fæstet eller får deres hænder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det!


Jihad som udvandring og overtagelse af de vantros land

 

Sura 9.74 De, der tror (på Allah) og udvandrede og kæmpede for Allahs sag, og de, der gav jer husly og hjælp, det er de sande troende.

 

Sura 9.20 De, som tror (på Allah) og udvandrede og kæmper med deres ejendom og deres liv for Allahs sag, de befinder sig på et højere rangtrin hos Allah. Det er dem, der vil sejre.

 

Sura 33.26-27 Han (Allah) fik dem af skriftens folk (jøderne og de kristne) … til at komme ned fra deres befæstede stillinger og satte dem en skræk i livet, idet I dræbte en del og tog en del til fange. Han gav jer deres jord, deres boliger og deres ejendom i arv, og desuden jord, som I endnu ikke havde betrådt. Allah er i stand til alt..

 

Sura 48.20-21 Allah lovede jer meget bytte, som i skulle tage, og dette lod han hurtigt ske for jer…

Og noget andet bytte, som I endnu ikke har bemægtiget jer, har Allah allerede indkredset. Allah er i stand til alt.

Hvis de, der er vantro, havde taget kampen op mod jer, ville de snart have vendt ryggen til. Siden finder de ingen ven og ingen til at hjælpe sig.

 

Allah giver muslimerne meget bytte og fuldstændig magt over alle vantro


Sura 59.6 Hvad Allah gav sin udsending som bytte fra dem (fra de vantro) skulle I hverken transportere på heste eller kameler for at få fat i. Allah giver sine udsendinge magt over hvem, han vil. Allah er i stand til alt.

 

Profetens udvandring, som er basis for islams tidsregning, er vigtig for alle muslimer. Engang var det Mekka, som skulle erobres, nu er det nyt land i Vesten, som skal koloniseres og som Allah vil skænke alle dem som bytte, der følger ham jfr. sura 4.100 "Han, som udvandrer fra sit hjemland for Allahs sag, skal finde talrige tilflugtssteder i landene og stor overflod". Og 4.97 ”Er Allahs land ikke stort nok til at I kunne udvandre dertil?”  citat slut.

DEMOKRATISK  KRIGSFØRELSE

Demografisk krigsførelse går ud på, at erobre et område ved hjælp af børnefødsler. Hvordan det skal gøres, kræver at processen følges helt til dørs. I Koranen står de love, ( de Sura-er ) der skal bruges, og så er det op til Imanen, at bruge den rigtige Sura på det rigtige tidspunkt.VIDEN 

Her er så lidt oplysninger, som giver de kvikke lidt mulighed for, at suge lidt viden til sig, som kan give lidt indsigt i islams Eurobrings-projekt af Europa.
Besøg  www.islam-info.dk  og læs selv videre under overskriften voldtægt.

DEN  VIDERE  UDVIKLING

Den videre udvikling kan du bedst forstå, ved at besøge internetsiden www.Sappho.dk  læs der interviewet under overskriften TABERNES  KONTINENT.

På Sappho finder du også disse overskrifter.
DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN
Khomeini - Venstrefløjens blinde øje

Dertil skal der lægges, at muslimerne, med deres mange familie-medlemmer vogter meget nidkært over hinanden indbyrdes. Det betyder, at jo flere muslimer der er samlet, jo stærkere er Diciplinen, og det betyder en meget stærk efterlevelse af Koranens ( Suraer )

Muhammeds 5 befalinger begynder at give mening, når denne udvikling betragtes. Disse 5 befalinger var følgende =

1. at samles
2. at lytte
3. at lytte
4. udvandring
5. jihad

Det er efter min opfattelse, den opdragelse muslimske drengebørn får, der lægger fundamentet for Europas erobring af Europa. Den opdragelse, der finder sted i muslimske hjem, har et helt andet udgangspunkt, end opdragelsen i danske hjem. Opdragelsen af piger i muslimske hjem, tager direkte sigte på, at kvinder skal føde mange børn, således muslimerne kan blive i flertal, i det land der skal erobres. Læg iøvrigt mærke til, at der i muslimernes børneopdragelse står ( i anden fase ) Især drengene skal lære,at være stolte og fremhæve egne fortræffeligheder,hvilket er stik imod dansk tradition, nemlig ikke at blære sig. Du kan læse om ( børneopdragelse  i muslimske hjem ) på kulturpartiets hjemmeside.


Besøg  evt. www.kulturpartiet.dk  og læs videre under overskriften  KULTUR BAGGRUND og sammenlign disse to kulturelle udgangspunkter for børne-opdragelse.

PARALEL - LOVGIVNING I EU

Der findes allerede ( Paralel - lovgivning ) mange steder i EUs 27 Nationalstater, og det ved alle, der har været inde på www.Sappho.dk  og har læst den artikel, der har overskriften  DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN  der er skrevet af Formanden for TRYKKEFRIHEDSSELSKABET. 

PARALEL - LOVGIVNING I DANMARK

Der findes allerede steder i Danmark, hvor ambulancer og brandbiler skal have politieskorte, for at disse mennesker i Danmarks tjeneste, kan udføre deres opgaver. En EU - POLITIKER bør efter min opfattelse, have et overblik over disse områder i ( samtlige )  27 EU-LANDE. Ved de det ???


 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE