Grundlovsforeningen

 

  http://www.oplys-dig-selv.dk/413643387

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

  


 

Grundlovsforeningen  Dansk Kultur

meddeler

Der har været afholdt en ekstraordinær Generalforsamling under ledelse af prof. jur. dr. Ole Hasselbalch d. 18/1 2015 bekræftet vedtægterne af 2012 og følgelig er valgt fem nye bestyrelsesmedlemmer og en revisor. Den nye bestyrelse består af:

Formand: Axel Artke, Musholmvej 21, 4220 Korsør Tlf. 28569993, mail: axel.artke@gmail.com   

Næstformand:Peter Krogsten, Torvet 1, 6640 Lunderskov Tlf. 21655736, mail peter@Krogsten.dk   

Kasserer: Søren Lind Jensen,Langdammen 5, 8732 Hovedgaard Tlf, 20260817, mail: slslsl@post6.tele.dk  

Sekretær: Kirsten Valeur, Johan Kellers vej 46, 2. tv., 2450 Kbh SV Tlf. 26284920, mail: kirsten_valeur@hotmail.com   

Bestyr. medlem: Nis Weihrauch, Kildebakken 57,1.tv., 2850 Søborg Tlf. 30141013, mail: nis.weihrauch@gmail.com   

Bestyr.medlem: Jørn Stouenberg. Sidst kendte adresse: Trige Centervej 42,2.tv., 8380 Trige. Tlf. 51225699. 

Bestyr.medlem:Per Riisberg,Drejet 7, 7400 Herning. Tlf. 21344836.

Bestyr.suppleant: Tove Hygum Due,Johan Skjoldborgsvej 4, 6400 Tlf. 74427573,mail: tovehygumdue@mail.dk 

Bestyr.suppleant: John Gade,Vanløse Alle 55, st.tv., 2720 Vanløse Tlf 27202095, mail: john.gade04@gmail.com 

 

Til revisor er valgt: Hans Peter Rasmussen,Johan Skjoldborgsvej 4 6400 Sønderborg Tlf 20135148, mail: hpr@rasmussen.mail.dk 

Kontingentet indbetales på

( reg.nr.7244,konto nr. 1841573 i Jyske Bank senest d. 10 februar, )  

Anfør venligst navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse i feltet  Meddelelser til modtager  ved overførslen eller få banken til at anføre det. Der er fire kontingentgrupper:  

 

Personligt medlemskab: kr. 250   

Medlemsskab som ægtepar: kr. 275   

Medlemskab som pensionist eller som ung under uddannelse: kr. 200  

Medlemskab som ægtepar, der er pensionister eller under uddannelse: kr. 225

Når kontingentindbetalingen er registreret, har du adgang til den kommende, ordinære generalforsamling. Den finder sted  

( Søndag d. 15. marts kl. 14.00 i Kulturhuset, Skolegade i Korsør.)  

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være undertegnede i hænde senest d. 15 februar.

Den nye bestyrelse hilser alle, der tilslutter sig Grundlovsforeningen Dansk Kulturs formål og vedtægter, velkomne som medlemmer af den rekonstruerede forening.

Med venlig hilsen - Axel Artke - formand


 

 Og nu lidt Dansk Musik  

www.Kulturpartiet.dk   

 www.sabbat-kristne.dk/

 


 

Præsenteret her - 9. juli 2013

www.Nationaldemokraten.dk

www.DenKorteAvis.dk

Texe Marrs - Khazar DNA & the Great Serpent - YouTube  

 Regeres Israel af tilflyttede Khazar jøder ???

Er Israels flag et = Khazar flag ??? Er Jødestjernen omtalt i Bibelen ???

Findes der mere end een slags jøder ???  

Mit navn er = Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul

Jeg begyndte med at præsentere mig selv i 2007 med dette billede

Det skete på min første hjemmeside = www.Pokerpartiet.dk = under overskriften = Præsentation. Så mente jeg - at dette emne var uddebatteret - men nu hvor jeg er valgt til =

Næstformand og sekretær i - grundlovsforeningen Dansk Kultur - finder jeg det rimeligt - at jeg Præsenterer mig selv igen - på alle mine hjemmesider - således at alle de mange medlemmer af grundlovsforeningen - Dansk Kultur ved - hvilke grundholdninger der er mine.

Personlig Pressemeddelelse

Til orientering for Grundlovsforeningen Dansk Kulturs medlemmer. Jeg har nedlagt mine poster som Næstformand og sekretær i Grundlovsforeningen Dansk Kultur = og udtræder dermed af bestyrelsen fra den - 30. september 2013 - fordi opgaverne i www.danskkultur.dk  - overstiger mine evner, hvilket giver en forringet arbejds-indsats - som Grundlovsforeningens medlemmer - naturligvis ikke kan være tilfredse med. Derfor.

Undskyld og beklager.

I dag - den 27. maj 2014 - kan jeg lidt sent - meddele - at jeg også er udmeldt af Grundlovsforeningen = Dansk Kultur.

 Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul


 

Jeg er - Evangelisk-Luthersk Kristen - og har derfor meldt mig ud af = Folketingets Folkekirke - hvor - Folketingets Politikere - ligesom Koranens præsteskab - ved lov - vil bestemme - hvad der er Bibelens religiøse budskab. Ægteskab mellem mænd er efter min opfattelse ikke Bibelsk Kristendom. Det er direkte Hedenskab.

Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

 Findes der hvide muslimer i "Danmarks Folketing"  ???

Alle er velkomne i Uffe-Moskéen….! 

EU-kommissionens afkristningsprojekt

fra min 50 års fødselsdag  = den, 9. maj 1995  =  et sted på Vesterbro København.
 
Billedet er taget af Sangeren og Kunstneren = Rasmus Nøhr.

Min første hjemmeside = www.Pokerpartiet.dk

 Præsenteret første gang = den 15. juni 2007  

Efterfølgende så har jeg oprettet følgende hjemmesider, hvor alt hvad jeg fandt nedbrydende for - Danmarks forsatte eksistens - som selvstændig Nationalstat - blev præsenteret - således at alle kunne danne deres egen mening - om det - som jeg præsenterede for mine landsmænd. Jeg er naturligvis farvet af en dansk  national indfaldsvinkel - fordi jeg er født som en hvid dansker - der både er døbt og konfirmeret, og jeg er derfor en = Evangelistisk Luthersk kristen dansker.

Creation Seminar 6 - The Hovind Theory - Kent ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=3gjqJdFwojQ
06/02/2013 - Uploadet af Idea Pump
Creation Seminar 6 - The Hovind Theory - Kent Hovind ... Garden of Eden (Kent Hovind) - Full Length by ...

 

 
Jeg har i over 500 af mine indlæg - på disse hjemmesider - henvist til de internetsider - jeg har haft størst tiltro til - ud fra min danske nationale og Kristne indfaldsvinkel. De hjemmesider jeg havde størst tiltro til - det var =
 
www.Danskkultur.dk   www.islaminfo.dk  danskkulturdebat
 
Historien bevæger sig frem fra  =

www.danskkultur.dk       www.islaminfo.dk 

Til nye domæneindehavere

 

Engang  havde grundlovsforeningen rettighederne til følgende domæner =

danskkulturdebat   Er dette domæne nedlagt - for at spare penge ???

Er rettighederne til disse 2 andre domæner nedlagt - af dansk kulturs tidligere bestyrelse - for at spare Penge ???   ( Kan det kaldes rettidig omhu ??? )

www.dansk-kultur.dk     www.islam-info.dk 

Hvad er rettidig omhu ???  ) ( Hvem bør udvise det ??? ) ( En bestyrelse måske )

Har disse forandringer af indholdet - på nogle af disse hjemmesider - nogen global betydning - historisk set - inden for disse 7. områder =

Politik - Lovgivning - Jura - militært - Økonomi - kultur - medie-stratgi.


 
Disse 2 domæner - med bindestreg - var tidligere under kontrol af grundlovsforeningen Dansk Kulturs tidligere bestyrelse . Hvis du i dag går ind på disse to internet-sider med bindestreg - så vises der noget - som grundlovsforeningen Dansk Kultur - ikke bør - stå inde for.
 
Derfor siger jeg - til alle dem - der besøger mine personlige hjemmesider =
Undskyld - jeg Beklager
men jeg kan ikke stå inde for indholdet i disse to hjemmesider
 
Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul
 

 
Før i tiden kunne jeg henvise danskere der ikke kendte =
Danmarks Riges Grundlov af 1953
til hjemmesiden - danskkulturdebat - som nu er nedlagt.
 
I erkendelse af at
 
Ikke alle damer løber rundt med Grundloven i deres
shopping håndtaske.
 
  henviser jeg nu de nysgerrige
 
 
til at besøge denne hjemmeside
 

Læg mærke til

Danmark = er en = Kristen Nationalstat = ifølge Danmarks Grundlov § 4

 


 

Fra Vikinge sko til shopping sko

 Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - Dansk ...  

www.youtube.com/watch?v=Vrh2HCz34QQ
28/02/2011 - Uploadet af markandodk
Musikvideo hvor MARKANDO synger deres version af Lygtemandens sang af Finn Molsted. 2011 www ...
 

 

 HVAD KATOLIKKER I USA = BØR VIDE OM ISLAM  ???  

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 

Er Islam den Katolske Kirkes religiøse Filial  ??? 

 Is Islam the Catholic Church's religious Branch ???

Her er mere ( inside _ information ) fra Vatikanet ???

 Here's more ( inside information ) from the Vatican. 

Jesuit infiltration into the Seventh Day Adventist - YouTube

www.youtube.com/watch?v=B6NiSk9lAFE
24/06/2010 - Uploadet af TheTimeoftrouble
The Jesuits have infiltrated our school, governments, and churches changing things to lead everything back ...

Hvilke amerikanere kender = Frimurer-løftet = til Vatikanets Pave ???

What Americans know = Masonic promise = the Vatican Pope  ???


How many of Denmark's  Bishops and priests are = Jesuits  ???

 Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

Hvor mange af Danmarks Biskopper og Præster er = Jesuitter ???

Hvor mange af de = Katolske Præster = er = Jesuitter ???

 How many of the = Catholic Priests = is = Jesuits  ???


 
 Læs om Martin Luther og Reformationen på = www.Sabbat-Kristne.dk
 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

Jeg er ikke ( Katolik ) Saxo-Poul


 

The Jesuits are murderers PART 20 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=uQIw-GJ_cG0
11/07/2007 - Uploadet af matheis
The Jesuits sacrifice American sailors of the USS Indianapolis on July 31st the same date as the feast of the ...

The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=oF4tLBvRa7k
10/05/2009 - Uploadet af KevZen2000
Re: The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1by cozycloser522 views · The Vatican creating Islam By ...
 
Er muslimer i virkeligheden = Katolikker ???
Er Katolikker i virkeligheden = Muslimer  ???
 

 
Converts to Islam: Did the Vatican Create Islam? - YouTube
www.youtube.com/watch?v=VSHbz2yPMz8
13/03/2013 - Uploadet af tanio tancev
"Star converted to Islam" "Women In Islam ᴴᴰ V2" "My Path To Islam" ... RE: Muhammad Luhaidan | How the ...
 

Flere videoer for Converts to Islam: Did the Vatican Created ... »

 

William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got murdered.May he rest in peace. Full Docu here: William Cooper ...
 

Illuminati are Shriners. Masons are Muslim the kabaa the meaning ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo
07/12/2010 - Uploadet af SphinxIotaLapis
Illuminati are Shriners. Masons are Muslim the kabaa the meaning of goddess allah 2. SphinxIotaLapis·28 ...
 

 

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...


Paragraf 4 i Danmarks Riges Grundlov af 1954 lyder således =

Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke understøttes som sådan af staten.

Kan svaret på disse spørgsmål være interessante ???


 
 
  ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???
 

 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN


 
Vil du fortælle ( sandhederne ) inden for disse 7 overordnede områder
  
Politik - Lovgivning - Jura - militært - Økonomi - kultur - medie-stratgi.
 
i en global historisk rækkefølge ???
 
 
 
 
 LAD HESTEN OM AT TÆNKE = FOR DEN HAR ET STØRRE HOVED.

LET THE HORSE TO THINK = OF THE HAVE A MAJOR HEAD.


 

 Hvilke ord kommer der ud af hestens mund ???

What word comes out of the horse's mouth ??? 

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller
The evil George H.W. Bush talks yet again of a New World Order.

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...


 
 
 
Betyder - Prolonged detention - at en amerikask statsborger - i USA nu kan sættes i fælgsel i op til i 10 år - uden at have været i en retsal - eller for en dommer ???
www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo
10/05/2012 - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... Rachel Maddow Show - Obama's Prolonged Detentionby Lord ...
 

 
 
 
Derfor siger jeg - til alle dem - der besøger mine personlige hjemmesider =
Undskyld - jeg Beklager
men jeg kan ikke stå inde for indholdet i disse to hjemmesider
 
Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul
 
 
                                           www.Danskkultur.dk

www.islaminfo.dk

  "den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

 Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 

Messerschmidt 

 www.wikkipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.Google.com  


 
Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Citat slut =  Læs også resten her =medier og globalisering

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går blev afholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre.

FNs rasismeovervåker

Sara Suten Seti Exposes Muslim Leaders Masonic Egyptian Worship!!.

www.youtube.com/watch?v=uSLlcgA_I-w
24/02/2011 - Uploadet af blacksupaman1
This video should settle all disputes on Masons and if a white supremacy agenda exists...
 

Illuminati-ordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Illuminati-ordenen‎        Cached
 
Illuminati-ordenen var et hemmeligt selskab stiftet 1. maj 1776 i Ingolstadt i Bayern i Tyskland af den tidligere frimurer Adam Weishaupt. Selskabets aktiviteter gik ...
Du har besøgt denne side mange gange. Seneste besøg: 04-06-13
 
Forstår du hvordan det = Metodologiske System - Fungerer ???
Måske ved = Daniel Estulin = dette ???     www.Google.dk
 

 

Converts to Islam: Did the Vatican Create Islam? - YouTube  

www.youtube.com/watch?v=VSHbz2yPMz8
13/03/2013 - Uploadet af tanio tancev
"Star converted to Islam" "Women In Islam ᴴᴰ V2" "My Path To Islam" ... RE: Muhammad Luhaidan | How the ...
  

Flere videoer for Converts to Islam: Did the Vatican Created ... »

Ser det således ud - når muslimer og katolikker forenes ???

 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest. TheMounteBankExposee·93 videos ...


 

THE VATICAN'S SECRET PLAN for the arrival of an alien god Tom ...

www.youtube.com/watch?v=ukSGV1MegQA
28/02/2013 - Uploadet af urupiper
THE VATICAN'S SECRET PLAN for the arrival of an alien god ▻ Tom Horn w/ Red Ice Radio. urupiper·2,422 ...

 

Foredrag af Professor = Walter Veith

► 2:54► 2:54

 Flere videoer for reformationen Walter Veith »

Hvad ved danske Konfirmander om Martin Luther og Reformationen ???

Konfirmander= i kan oplyse jer selv - ved at læse den følgeton - der skrives nederst i venstre side af dette link =  www.sabbat-kristne.dk

Hvor mange af  Danmarks   Biskopper og Præster er = Jesuitter ???


 

 Flere Videoer præsenteret af  =  Professor Walter Veith

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 

 


 

   ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = GRUNDLOVEN = MED DIT LIV ???


  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk


 Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 


 

 215RO - Revolutions, Tyrants & Wars (Romanian) / Total Onslaught ...  

www.youtube.com/watch?v=8yDBzgRi_HI
06/06/2012 - Uploadet af OfficialADTVChannel
Revolutions, Tyrants & Wars need finance and support in order to succeed. Who is behind the major ...
 

De = Danske Konfirmander - der ikke - overlader til hesten - at tænke for sig - ( fordi den har et større hoved ) de kan oplyse sig selv - om - hvordan man kan lære at genkende - hedninge-religionerne =

 Hvilke hemmelige sprog = har = Satan-tilbedere ???

 Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney ...

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10/04/2011 - Uploadet af JediWitness
NWO and Occult researcher Freeman speaks with Texas minister and author Tex Marrs about the occult ...
 

 Et forslag til - Danmarks Konfirmander - der ønsker at vide noget om

Martin Luther

Tre venner eller veninder mødes en fast ugedag

 

Og besøger =  www.Sabbat-Kristne.dk = nederst til venstre.  

Og bruger to timer på analyse-arbejde ved Computeren.

 


 

En sørger for Kaffe eller sodavand = evt. med mere

Nr. 2 = sidder og styrer musen.

Nummer 3. sidder ved siden af og noterer hvad der skal analyseres.

 

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

 


 

  Præsenteret her 3. februar 2014

www.deFrancisation.com 

   Jihad som kolonisering af nyt land

                                                    www.politicalislam.com

 www.OpenDoors.org

 


 

 TILBUD til PRÆSTER

Dette tilbud til ( Danmarks Præster ) er gratis - og kan bruges i forbindelse med = konfirmand-forbereddelsen. ( Analyse-Spillet ) med instruktioner - findes på hjemmesiden - www.Sabbat-Kristne.dk - og kan printes ud derfra. Det - der er fordelen for = Præsten - det er - at spillet kun fylder een = A4-side = når det printes ud.  Desuden kan spillet - begynde - ud fra alle de 15 nævnte hjemmesider. Præsten- kan i samråd med forældre sammensætte analyse-grupper på 3. Konfirmander. Opgaven lyder således =

Hvordan fungerer TEMPELMAGT og hvad er TEMPELMAGT  ???


 

 Besøg eventuelt:

http://www.siaddk.wordpress.com/  

 Anders Gravers har en vurdering
 Hvad er din vurdering ??? 

 Det kan gøres på flere måder = samtidigt

 http://www.siaddk.wordpress.com/

Retten til liv

 PRESSEKONTAKT

Retten til Liv:
Landssekretær Ellen Højlund Wibe
tlf: +45 4752 4484
e-mail: jegvilleve@rettentilliv.dk
 
Pr & pressekoordinator:
Carsten Herholdt
tlf: +45 2588 3573
 
 

  Hvad hedder det ???

Køb og smid væk  

eller

 Fød og smid væk

  ???

Bliver Danmark regeret af partiledere

der repræsenterer en dødskult ???

Hvad mener de selv ???

Hvad mener befolkningen i   Nationalstaten Danmark ???

 


 
www.youtube.com/watch?v=KrcAp0spLqg
16/03/2013 - Uploadet af Bob Saget
Eric Jon Phelps - Vatican Assassins 1 - YouTube. Subscribe 58. All Comments ( 25). Sign in now to post a ...
 

 
Findes der en dødskult her på jordkloden - der har så stor magt - at denne dødskult kan  give ordre til samtlige Generaler på denne jordklode - om at gå i krig - uanset hvilken National hær - der er tale om ???  Begyndte denne udvikling allerede, den 1. maj 1776, eller måske allerede endnu længere tilbage i tiden ???
 

 Flere Videoer præsenteret af  =  Professor Walter Veith

 

  Walter Veith - (21) A New World Order / Total Onslaught - YouTube

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 

 

 Giver Pavens Tempelnøgler 100 procent magt over disse hemmelige religioner  ???

Kontroleres disse Frimurer-Loger af Jesuitter ???

Styrer Paven Jesuitterne - eller er det omvendt ???

   

 

 Ser Pavens Tempelnøgler således ud  ???

 

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???


 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 
 

 

 Lad mig også lige gøre opmærksom på - at muslimernes hellige bog Koranen ikke indeholder

( Guds Lov = De 10 Bud )

 og således har det været i cirka 1400 år - hvilket kaldes for

www.TavshedensTyranni.dk  

og ofrene for = Tavshedens Tyranni =  Jordklodens muslimer.

Hvilke frugter bære religionen Islam uden  

( Guds Lov = De 10 Bud ???

Er livet i Cairo - med over 15 millioner indbyggere - det muslimers Imamer kæmper for og stræber efter ???

Walter Veith (2) Where Jesus Walked / Total Onslaught - YouTube  

www.youtube.com/watch?v=Hkz96uOA_r4

Hvad gør Islams religiøse ledere - for muslimer - når deres oprindelige

opgave er løst - nemlig at udrydde Kristendommen og dermed de  

historiske sandheder  ??? Hvordan er levestandarden i Cairo ???

Hvorfor mangler ( Guds Lov - De 10 Bud ) i Koranen. 

       Hvem hersker over Muslimernes Religiøse ledere ???

Var det Vatikanet - der skrev Koranen - og skabte Muhammed  ??? 

Er det Vatikanet der gennem Jesuitterne styrer samtlige  

( Frimurer-Loger = Freemason ) 

på denne Planet ??? 

Kan Koranen være en ond religiøs lærebog - sammensat af Vatikanet - med udgangspunkt fra Bibelen - med det formål - at udkonkurrere Kristendommen religiøst - i Nordafrika i første omgang omkring 570 år efter Jesus var Korsfæstet  ???  Er styringen af Vatikanstaten - senere overtaget af Jesuitter - inspireret af Loyla ???  

Islam - What the West Needs to Know (full) - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=4xCdehrV96U

Hvorfor må muslimer ikke vide at ( Guds Lov - De 10 Bud ) eksisterer ???

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I  = BIBELEN.

 Bibelen = 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


 Hvem har på denne måde  = udsat muslimerne for

Tavshedens Tyranni

i 1400 år ???

Hvor er ondskabens Kilde  ???


 The Missing Link

mellem Islam og Vatikanet

er nu fundet


 HVAD KATOLIKKER I USA = BØR VIDE OM ISLAM  ???  

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube 

 

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 

 


 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

Pernille  www.advarselspartiet.dk  Vermund

Et spørgsmål til Danmarks Præster

Har Bibler her på Jordkloden været udsat for massiv Censur i over 1700 år  ??? 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

  http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE