HENRIK RÆDER CLAUSEN
HENRIK RÆDER CLAUSEN www.sagenskerne.dk

EN BOGANMELDELSE          23. Maj 2009

Da der er valg til EU - Parlamentet ,den 7, juni 2009, så kan alle, der ønsker en dybere viden om EU læse denne bog, med et betydeligt udbytte.

HENRIK RÆDER CLAUSEN  Stiller op til EU -VALGET for DANSK FOLKEPARTI. Det skyldes sikkert hans store interesse for EU, at han også har skrevet denne bog om EU. Her er bogens titel.

EU  Den rigtige historie    Den skjulte dagsorden

af Henrik Ræder Clausen
mail: henrik@fangorn.dk
Udgivet på
Forskningsforlaget Rafael
ISBN 978-87-91107-31-3

Denne bog er den seneste jeg har den læst, og kommer omkring
Danmarks Riges Grundlov
Rom - Traktaten
Maastricht-Traktaten
Nice - Traktaten
Folketingets EU-Oplysning
Københavnerkriterierne


LIDT AF EFTERSKRIFTEN

EU er i dag et stort kompilceret system. Det kræver talent, uddannelse og erfaring at forstå, hvordan det virker. For at påvirke systemet skal man bruge alle disse kvaliteter, samt en god portion frækhed og held.
Allerede i dag kommer omkring 80% af al Dansk lovgivning fra Bryssel,og der er ikke udsigt til, at andelen bliver mindre. Hvis Lissabontraktaten træder i kraft, vil den andel blive større.

EU er skabt af eliten for eliten. Det er der i sig selv ikke noget galt i, så længe denne elite forstår og respekterer demokratisk tradition, tager borgernes interesser alvorligt og konstruerer systemet,så magten ligger hos folket,ikke hos eliten. Sådan fungerer EU ikke.  citat slut

Der er kort og gennemskuelig gennemgang af højdepunkterne i EUs historiske udvikling, der giver et godt helheds-overblik.

MIN VARME ANBEFALING

Grunden til min varme anbefaling af denne bog, det er, at jeg med min meget korte skolegang, føler, at jeg får intellektuelle syvmilestøvler på, så jeg lige pludselig føler mig som EU - EXPERT. Det er utroligt, at kunne få så stort et udbytte af kun 80 sider. Jeg har også lært at stave til ( subsidiaritet ) Nu ved jeg, at det var en Pave Pius, der var involdveret i, at have indført begrebet i politik i 1936 med mere. Begrebet ( Subsidiaritet) betyder nemlig en central regulering af, hvad der kan tillades,at blive besluttet lokalt.  Så køb bogen. Den er et fund, for de videbegærlige og for Politikere, der vil tages alvorligt i EU - DEBATTEN.

EU - KANDIDATER

Jeg er af den opfattelse, at alle EU - KANDIDATER ( uanset partifarve ) vil gøre sig selv en tjeneste, ved at læse denne bog om EU. Det vi vælgere forventer i et ( Videns-samfund ) det er, at Politikerne og især EU - KANDIDATERNE ( Ved ) lidt mere end vælgerne om EU, og EUs historiske udviklingsforløb. Da jeg har hørt flere Politikere udtrykke, at djævelen findes i detaljen, så kan jeg kun opfordre alle EU - KANDIDATER, til, at hæve sig op over detaljerne, og tage et historisk overblik over EUs udviklingshistorie.

WESTFALEN og EU - KANDIDATER

Kære EU - KADIDATER, hvis der går rygter om, at der i Westfalen indopereres chips i børn, for at de kan overvåges og spores i al fremtid, er det så noget som EU bør undersøge nærmere, for at få bekræftiget, eller afkræftet dette rygte ??? Hvis EU ikke foretager en undersøgelse for, at få dette rygte bekræftiget eller afkræftiget, er EU, så selv en del af problemstillingen ??? Dette rygte er præsenteret 30 Maj 2009.

Det er muligt at piger og kvinder kan have udbytte af, at besøge disse hjemmesider ???

www.DanskFolkeparti.dk
http://www.dksamling.dk/  

DANSK  SAMLING

Jeg er ikke klar over, om Partiet = Dansk Samling = opstiller til næste Folketingsvalg, men jeg formoder, at svaret findes på Partiets hjemmeside.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE