GLOBALE DRØMME
GLOBALE DRØMME www.sagenskerne.dk

GLOBALE POLITISKE DRØMME OG INTERESSER  Maj 2009

Hvilke Politiske drømme hersker der i de 27 Nationalstater, der er med i EU ???

Kommunisterne og socialisterne i EUs  27 Natonalstater ønsker et globalt og fredens samfund. Det betyder, at

DET LIGNER GLOBALE INTERESSER

EU - Politikerne ønsker de 27 Nationalstaters magt overført og samlet i EU. Det betyder,at

DET LIGNER GLOBALE INTERESSER

BILDERBERG-GRUPPENS Forretningfolk ønsker et globalt marked af forbrugere, uden for mange restriktioner i form af Nationalgrænser. Det betyder, at

DET LIGNER GLOBALE INTERESSER

Nationale Statschefer ønsker nye politiske udfordringer, og disse ambitioner kan et job i EU fint indfri. Det betyder, at

DET LIGNER GLOBALE AMBITIONER

Muslimer har haft en fast ordre fra Allah om, at erobre hele jordkloden siden Muhammed døde i 632. Det betyder, at

DET LIGNER GLOBALE AMBITIONER.

Den multikulturelle kult, ønsker alle grænser nedlagt, og multikultur indført på hele jordkloden, og den globale freds-lov, skal overvåges og håndhæves af FNs blå baretter. Det betyder, at

DET LIGNER GLOBALE AMBITIONER

Hvad står så i vejen for disse globale interesser, og disse globale Politiske ambitioner ???  Mit svar det er = at det gør EUs 27 Nationale Parlamenter.

HVILKEN POLITISK BETYDNING HAR DET ???

Min primitive analyse er, at disse ambitiøse politikeres globale interesser fører dem sammen om, at overvinde eller nedlægge ( stopklodserne ) for deres globale ambitioner, nemlig de Nationale Parlamenter.

DET GØRES SÅLEDES

De politikere, der er imod ( EU-PROJEKTET ) i Nationalstaterne, de marganiliseres igennem   FORTIELSENS KUNST. Det betyder, at Politiske modstandere der forsvarer deres ( National-lovgivninger ) bliver udelukket gennem manglende presse-omtale i de store medier. FORTIELSENS KUNST.
Det passer meget godt med hvad FNs Høj-kommisær og specielle udsending i racediskrimiseringssager. Dodou Diene udtalte på et møde i Oslo 4 - 6 - 2007. Her opfordrede han medierne til aktivt, at støtte kampen for det multikulturelle samfund. kilde = Danskeren NR 3 2008

HANS OPFORDRING TIL PRESSEN

I alle sager bør pressen fremhæve de positive sider ved det multikulturelle samfund og tie stille og dække over de ubehagelige sandheder. Min bedømmelse.

FORTIELSENS KUNST ER IMPONERENDE
JOURNALISTERS LOYALITET UPÅKLAGELIG

Denne kamp for, det globale multikulturelle samfund, fører helt naturligt til, at mindske Nationalstaternes indflydelse i de 27 EU - lande, og sandsynligvis til fædrelandets død. Vi har set hvordan, alle partier i Folketinget har jagtet Pia Kjærsgaard. Hvorfor mon ??? Måske fordi hun har udtalt følgende:  

I dag er truslen mod Grundloven langt mere reel. Loven er nemlig en torn i øjet på kommissærerne i Bruxelles, for nu vil EU have sin egen Grundlov; Danmarks Riges Grundlov umuliggør planen om, at reducere  Danmark til en region som EU kan styre. Den forhindrer deres Projekt...

GEERT WILDERS  og  YTRINGSFRIHEDEN

Det var GEERT WILDERS der var en af de store frontkæmpere, da Holland stemte nej, til Forfatningstraktaten-traktaten. Det er efter min opfattelse normal multikulturel politik, at gøre livet besværligt for de National-sindede politikere. Efter min opfattelse, så skyldes det GERT WILDERS nationale sindelag, at han ikke måtte rejse ind i England, selv om han var inviteret. Derfor gad daværende statsminister Hr Anders Fogh Rasmussen heller ikke, at interessere sig for GEERT WILDERS ytringsfrihed, eller hans film FITNA, fordi det ville skade Anders Fogh Rasmussens interesse, i et TOP-JOB i NATO.

FRIHEDSPARTIET I HOLLAND

Hvis jeg har opfattet det rigtigt, så står GEERT WILDERS parti FRIHEDSPARTIET i meningsmålingerne til, at blive Hollands største Politiske parti. GEERT WILDERS er derfor en politiker, der er i modsætning til Politikere og partier og interesser, der har store politiske globale drømme. Det farlige ved EU -Direktiver er, at når de først er vedtaget, så er der ingen vej tilbage. Det er logisk, i den forstand, at med foreløbig 27 medlemslande, så kan man ikke lave om på direktiver hver anden dag. Når en Politiker kæmper for national-staten lige som GEERT WILDERS, så går EU - POLITIKERNES forsvarsmekanisme i gang, nemlig FORTIELSENS KUNST.

MULTIKULTURELLE POLITIKERE

Multikulturelle Politikere gør livet så surt for de mennesker i de 27 Nationalstater, der føler fædrelands-kærlighed og samhørighed med det folk, som de er en del af. Her i Danmark, har Det Radikale Venstre kæmpet en hård kamp for, for det Miltikulturelle Samfund. Det ved enhver, der har læst bogen , ET DELT FOLK skrevet af MORTEN UHRSKOV JENSEN og udgivet af forlaget LYSIAS I 2008. Jeg ved ikke, om de Radikale mener, at Paradiset kan skabes her på jorden, og at FN skal erstatte Guds betydning, ifølge deres idealistiske humanisme. At de Radikale har humane freds-hensigter, det er jeg ikke i tvivl om.  Desværre har denne politik åbnet op for,  en anden kultur, med andre ( lov-referancer ) der er modsat Danmarks Grundlovs ( referance-rammer )

DET FARLIGE VED HØJREFLØJEN

Hvad er det farlige ved Danmarks højrefløj ??? Det er, at de kæmper for bevarelsen af ( Grundloven ) og ( Demokratiet ) og iøvrigt ikke gør en kat fortræd.  Det er selvfølgelig også farligt nok, for de politikere og andre med  globale politiske drømme. Det er før set, at liden tue, kan vælte stort læs. Da de multikulturelle ikke vil deltage i demokratiske debatter om EUs politiske målsætninger, så bliver det bare til overflade-snak om en sober tone i debatten  uden indhold og substans. Det er ikke den borgerlige højrefløj, der virker provokerende ude i det offentlige rum, og det er ikke højrefkløjen, eller Dansk Folkeparti, der er EUs farligste fjende. Nej EUs farligste fjende er PARALEL-LOVGIVNING og truslen kommer fra en TOTALITÆR IDEOLOGI  der er blevet forklædt som religion  af Muhammed for cirka 1400 år siden, og som medbringer Koranens PARALEL-LOVGIVNING.

KRISTEN - forfølgelser i verden
Forfatter NIELS ERIK SØNDERGAARD
Forskningsforlaget RAFAEL 2008
ISBN 978-87-91107-28-3

I DENNE BOG SIDE 93

Ærkebiskoppen af Cantebury, Rowan Williams, argumenterede i et radiointerview den 7. februar 2008 for, at optagelsen af islamisk lov shariaen, i England er uundgåelig. Samme aften holdt han et foredrag i højesteretten, hvor hans hovedargument forekom at være, at i et pluralistisk samfund med mange slags tros-opfattelser måtte opfattelsen af en universel lov for alle borgere tilpasses andre lovtraditioner i mindretals-samfundene. Citat slut

EU - DIREKTIVER  og
PARALEL - LOVGIVNING

Medens EUs Burekratiske ( LOV - GIVNINGS - FABRIK )  kvæner  videre, og snupper mere og mere af de 27 Nationalstaters ( National-lovgivning ) så breder sharia-lovgivningen sig i flere forskellige EU-lande. EU - landene får indført PARALEL-LOVGIVNING, og bliver erobret enkeltvis, og til slut kan EUs bureaukratiske ( LOV - GIVNINGS - FABRIK ) erobres til sidst i en stor mundfuld. Bureaukrater arbejder sikkert udmærket under diktatorisk lovgivning. For at komme mere i dybden om, hvordan det kunne komme så vidt, så kan det være nødvendigt, at læse denne bog =

EU  DEN RIGTIGE HISTORI   DEN SKJULTE DAGSORDEN
skrevet af HENRIK RÆDER CLAUSEN
Udgivet af forlaget RAFAEL 2008
ISBN 978-87-91107-31-3

EU - Projektet startede med en ide, som har en tidlig fortid. Læs i denne 80 sider korte, men ret oplysende bog, lidt om Jean Claude Monet, Franskmanden, der undfangede ideen om en Europæisk Union. Så er der en kort historisk gennemgang af
Danmarks Riges Grundlov
Rom-Traktaten
Maastricht-Traktaten
Nice-Traktaten
Lissabon-Traktaten
Folketingets EU-Oplysning

Jeg ved naturligvis godt, at journalister ikke gider læse denne bog, men for alle os andre, der ønsker at forstå, hvordan EUs bureaukratiske ( DIREKTIV - FABRIK ) fungerer, så er det en glimrende bog, der meget kort forklarer om =

Europa - kommissionem
Europa - parlamentet
Ministerrådet
EF- Domstolen

og deres opgaver, og,  hvordan opgavefordelingen er indbyrdes imellem disse institutioner. Erfaringer fra Norden, og fra Danmark beviser, at i disse nordiske lande kan kristne og ateister leve fredeligt sammen, side om side.

Hvorfor en LOV - RELIGION  og en TOTALITÆR IDEOLOGI som islam, skal inviteres ind i EU igennem EUROMEDITERRANIENAFTALEN, det forstår jeg ikke. Hvorfor vil man fra EUs side,  invitere en ( dobbelt-lovgivning ) ind i EU, som ønsker at erstatte ( EU - DIREKTIVERNE ) med ( SHARIA - LOVE ) Er det sådan, ( EU - politikerne )  forsvarer Europas kvinder mod voldtægt ???

EUROMEDITERRANIENAFTALEN  kan    www.Google.dk   s

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE