SKAL EU BESTEMME ALT
SKAL EU BESTEMME ALT www.sagenskerne.dk
HVORFOR ???

Hvorfor vore Politikere vil overdrage al magt fra det Danske Folketing til EU, ja, det forstår jeg ikke. I forvejen bestemmer ( FN - Konventioner) og ( EU - Direktiver ) omkring 80 procent af Dansk lovgivning. Det ville være ærlig og ordentlig snak, hvis disse EU-Politikere foreslog det Danske Folketing nedlagt, i stedet for at gøre det efter Salami-metoden, med en skive af gangen, lige som det er sket siden 1972. Vi vælgere mangler noget konkret, at forholde os til, os der gerne vil beholde den Danske Grundlov.

EUROMEDITERRANIENAFTALEN

Det vi Danskere og resten af EUs befolkninger i 27 EU - LANDE er blevet præsenteret for, det er en fuldbyrdet kendsgerning, der er underskrevet. Det der er sket, det er, at BARCALONA - ERKLÆRINGEN fra 1995 er blevet vekslet til EUROMEDITERRANIENAFTALEN i 2008 , uden nogen demokratisk og folkelig debat i Danmark. Min bedømmelse er, at Demokratiet er blevet stjålet ovenfra af EU. Hvad er din vurdering ??? Minder EU mest om Sovjetunionen, eller om et Demokrati ???

HVAD ER EUROMEDITERRANIEN

Det er en aftale mellem EU og Israel og 9 Nordafrikanske muslimske lande, hvor der bor cirka 250 millioner muslimer, som er garanteret fri indrejse til EUROPA fra år 2010. Sådanne bagatelagtige spørgsmål mener EU ikke, at EUs cirka 500 millioner indbyggere bør have muligheden for, at tage stilling til, igennem en demokratisk debat. Det er ikke mig, der har bedt vore EU - POLITIKERE om, at de skulle give fri indrejse til 150 millioner muslimer fra år 2010, og jeg er heller ikke blevet spurt. Jeg føler mig som et gidsel, der har fået kniven i ryggen,

---------------------------------------------------------------------------
                  KNIVEN  I  RYGGEN
---------------------------------------------------------------------------

FRI  MUSLIMSK  INDVANDRING  TIL  EUROPA 

HEMMELIGHOLDTE  EU-AFTALER MED 9  NORDAFRIKANSKE  LANDE.OG MED ISRAEL.
AFTALEN BLEV UNDERSKREVET AF EU den
13 eller 14 JULI 2008 I FRANKRIG.

------------------------------------------------- EUROMEMEDITERRANIEN-AFTALEN  INDGÅET  MELLEM
---------------------------------------------------------------------------
EU  MAROKKO  ALGERIET  TUNIS  EGYPTEN  JORDAN ( DET PALESTINENSISKE SELVSTYRE ) LIBANON  TYRKIET og ISRAEL
---------------------------------------------------------------------------
OMFATTENDE  POLITISK  PARTNERSKAB  om blandt andet 

1   Orettelse af frihandelsområde,samt fra 2010 start på økonomisk sammensmeltning.

2   Væsentlig flere EU-PENGE til partnere.

3   Kulturelt Partnerskab.
---------------------------------------------------------------------------

Der  garanteres respekt  for  islam.Hvilket respekt forventer islam så af EUs indbyggere  ???
Hvad er dit gæt. Besøg  WWW.ISLAM-INFO.DK  og find dit svar, på dette internetleksikon.

Der kan måske findes nogle motiver i KORANEN til nogle af muslimernes og islams krav om respekt. Her er nogle af KORANENS Sura-er. En del af islams religiøse love.vigtige koranvers om jihad i Ellen Wulffs nye Koranoversættelse

Koranens ord

om jihad,

den hellige krig

 

 

Ellen Wulffs oversættelse, dog med den korrekte gengivelse af Allah i stedet for Gud. Bemærk: Sura 8-9 er de sidst åbenba-rede og hører derfor til Koranens mest autoritative suraer.

 

 

Sura 2.216 Jeres forskrift er at føre krig selv om det skulle være jer imod.

 

Sura 9.73  Profet! Bekæmp de vantro. Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver helvede. Hvilket ondt endeligt!

 

Sura 8.59-60 De, der er vantro, skal ikke regne med at undslippe; de kan ikke unddrage sig.

Udrust imod dem så stor en styrke og så mange kampheste, som I formår, for dermed at sætte en skræk i Allah´s og jeres fjende og i andre…

 

Sura 4.89  De (vantro) ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem.

 

Sura 9.5 Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem, der sætter andre ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! I skal gribe dem, belejre dem, ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver muslimer), holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå.

Sura 47.36 Bed ikke om fred når I har overtaget, Allah er med jer.

 

Sura 9.29 Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået skriften , skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de et kuet og betalt skat (til muslimerne). De kristne siger ”Messias er Guds søn!” Det er de ord de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem” Hvor kan de være så forløjede?

 

Sura 8.17 Det var ikke jer, der slog dem ihjel, men Allah som slog dem ihjel,

når du kastede (spydene mod dem) var det ikke dig der kastede, men Allah, der kastede.

 

Sura 9.13 Kæmp mod dem! Så vil Allah straffe dem ved jeres hånd og gøre dem til skamme, hjælpe jer mod dem og læge hjertet hos de troende folk hånd.

 

Sura 9.3 Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf.

 

Sura 8.65 –66 Profet! Anspor de troende til at føre krig. Hvis der er 20 udholdende mænd af jer, vil de besejre 200, og hvis der er 100 af jer, vil de besejre 1000 af dem, der er vantro, for de er folk, der intet forstår. Der tilkommer ikke en profet nogen fanger, før han har kæmpet og sejret i landet.

 

Sura 9.123  I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige (muslimer).

 

Sura 9.38-39 I,som tror (på Allah)! Hvad er der i vejen med jer? Når man siger til jer: ”Ryk ud for Allahs sag!” er I som tynget mod jorden… Hvis I ikke rykker ud, vil han tildele jer en pinefuld straf…

 

Sura 9.41 Ryk ud med let oppakning eller med tung og før krig med jeres ejendom og liv for Allahs sag. Det er bedste for jer, hvis I har viden.

 

9.62 Ved I ikke, at den, der sætter sig op mod Allah og hans udsending, har Helvedes ild i vente. Der skal han blive til evig tid. Det er en vældig vanære.

 

 

 

 

Sura 8.12-14  (Byttetagningen): Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken (med sværdet)! Hug dem over hver en finger! For de satte sig op mod Allah og hans udsending! Allah er streng til at straffe. Sådan er det, så smag det! De vantro har ildens straf i vente.

 

Sura 5,33 Gengældelsen for dem, der bekæmper Allah og hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er at de bliver dræbt eller kors-fæstet eller får deres hænder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det!


Jihad som udvandring og overtagelse af de vantros land

 

Sura 9.74 De, der tror (på Allah) og udvandrede og kæmpede for Allahs sag, og de, der gav jer husly og hjælp, det er de sande troende.

 

Sura 9.20 De, som tror (på Allah) og udvandrede og kæmper med deres ejendom og deres liv for Allahs sag, de befinder sig på et højere rangtrin hos Allah. Det er dem, der vil sejre.

 

Sura 33.26-27 Han (Allah) fik dem af skriftens folk (jøderne og de kristne) … til at komme ned fra deres befæstede stillinger og satte dem en skræk i livet, idet I dræbte en del og tog en del til fange. Han gav jer deres jord, deres boliger og deres ejendom i arv, og desuden jord, som I endnu ikke havde betrådt. Allah er i stand til alt..

 

Sura 48.20-21 Allah lovede jer meget bytte, som i skulle tage, og dette lod han hurtigt ske for jer…

Og noget andet bytte, som I endnu ikke har bemægtiget jer, har Allah allerede indkredset. Allah er i stand til alt.

Hvis de, der er vantro, havde taget kampen op mod jer, ville de snart have vendt ryggen til. Siden finder de ingen ven og ingen til at hjælpe sig.

 

Allah giver muslimerne meget bytte og fuldstændig magt over alle vantro


Sura 59.6 Hvad Allah gav sin udsending som bytte fra dem (fra de vantro) skulle I hverken transportere på heste eller kameler for at få fat i. Allah giver sine udsendinge magt over hvem, han vil. Allah er i stand til alt.

 

Profetens udvandring, som er basis for islams tidsregning, er vigtig for alle muslimer. Engang var det Mekka, som skulle erobres, nu er det nyt land i Vesten, som skal koloniseres og som Allah vil skænke alle dem som bytte, der følger ham jfr. sura 4.100 "Han, som udvandrer fra sit hjemland for Allahs sag, skal finde talrige tilflugtssteder i landene og stor overflod". Og 4.97 ”Er Allahs land ikke stort nok til at I kunne udvandre dertil?”

DEMOGRAFISK KRIGSFØRELSE

Det kræver stor krigskunst, og stor diciplin, at føde sig til flertallet  på det kontinent der skal erobres. Det gøres, ved at følge en bestemt militær strategi, som er baseret på islams fundament, nemlig ( børneopdragelse i muslimske hjem ). Denne opdragelse kommer først til fuld udfoldelse, når de unge muslimer kommer i puperteten. Unge muslimske mænd, er opdraget til, at være anmassende. Hvad siger Koranen så til en sådan anmassende opførsel,når de unge muslimer kommer i puperteten ??? Her er et af svarene.

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

TIL EFTERRETNING OG OVERVEJELSE.

islams skrifter siger altså, at de ( urene ) uden tørklæde kan forulempes.
Danmarks Grundlov siger, at det er forkert, at forulempe et medmenneske.

DETTE ER DILEMMAET MED PARALEL-LOVGIVNING.

Besøg  www.islam-info.dk  og læs selv videre under overskriften voldtægt.

DEN  VIDERE  UDVIKLING

Den videre udvikling kan du bedst forstå, ved at besøge internetsiden www.Sappho.dk  læs der interviewet under overskriften TABERNES  KONTINENT.

På Sappho finder du også disse overskrifter.
DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN
Khomeini - Venstrefløjens blinde øje

Dertil skal der lægges, at muslimerne, med deres mange familie-medlemmer vogter meget nidkært over hinanden indbyrdes. Det betyder, at jo flere muslimer der er samlet, jo stærkere er Diciplinen, og det betyder en meget stærk efterlevelse af Koranens ( Suraer )

Muhammeds 5 befalinger begynder at give mening, når denne udvikling betragtes. Disse 5 befalinger var følgende

1. at samles
2. at lytte
3. at lytte
4. udvandring
5. jihad

Besøg  www.kulturpartiet.dk  og læs videre under overskriften  KULTUR BAGGRUND
Der findes en sammenligning mellem på den ene side ( kristen og demokratisk ) = ( reference-baggrund ) og på den anden side ( hvad der er islams ) = (  reference-baggrund )  bare i spørgeform.Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE