DEMOKRATI MEN HVOR
DEMOKRATI MEN HVOR www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  25. november 2011  www.wikipedia.dk           ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                 VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???BØR DEMOKRATIET ANALYSERES = HISTORISK ???

Der findes efter min opfattelse mange gode grunde til at analysere demokratiets historiske fortid - samt historiske beggrund for - at demokratiet overhovedet kunne opstå. Det er ikke en opgave - som jeg kan påtage mig. Det er noget som = Danmarks og Fremtidens = Historiske Fortielses Forskere = må klare =  sandsynligvis de = Historiske Fortielses Forskere = der findes uden for Universiteterne = fordi der er stor sandsynlighed for - at de ikke er hjervasket til at være = Politisk Korrekte.

MOTIVATION FOR ANALYSER AF DEMOKRATIET

En af mine motivationer - for at mene = at demokratiets svagheder skal analyseres i dybden - har jeg fundet på den danske forenings hjemmeside =  citat

Multietnisk Norden er på vej

Forfatter: Poul Vinther Jensen  Multietnisk Norden er på vej

Multietnisk  Norden er på vej.

Den svenske befolkning ændrer sig på grund af indvandring. Omkring 20 procent har nu baggrund i blod udefra.

Den svenske befolkning består i stadig stigende grad af indvandrere og deres efterkommere.

Avisen Dagens Nyheter har været igennem statistikkerne og skriver, at 14,7 procent af befolkningen, der er på omkring 9,4 millioner mennesker, er født i udlandet.

Men hver femte svensker har indvandrerbaggrund.

Ifølge avisen var blot én procent af befolkningen født i udlandet for 60 år siden. For 30 år siden var det 6,7 procent.

Men indvandringen har også ændret sig igennem årene. Den første store bølge var sydeuropæere, som kom til Sverige for at arbejde.

Senere var det flygtninge, som rejste til Sverige.

Nu viser tal fra Dagens Nyheter, at der kommer stadig flere indvandrere til Sverige for at arbejde, mens antallet af flygtninge er faldet siden 2006.

Ifølge officielle danske tal var der i januar 2010 542.738 indvandrere eller efterkommere af indvandrere i Danmark.

Tallet, der kommer fra det nu nedlagte Integrationsministerium, svarer til 9,8 procent af befolkningen.

Poul Vinther Jensen

Kilde: Ritzau den 23. 11. 2011.ET FOLKS KULTUR = ER ET FOLKS DAGLIGE VANER.

Med en for stor indvandring = så kan et folk = ikke bevare sine daglige vaner = og dermed ikke sin oprindelige kultur. Et folk der har mistet sine egne daglige vaner = har mistet sin egen kultur = og er dermed et tilintegjort folk. Den forsatte indvandring - sætter efter min opfattelse focus på flere af demokratiets store svagheder. De folkevalgte er efterhånden valgt ( måske udvalgt ) så unge - at de ikke kender = deres eget folks kultur. Mine vurderinger kan være forkerte. Hvad er dine vurderinger ???

DANSKERNES OPRINDELIGE VANER = DANSKHEDEN

Danskernes daglige vaner - har udspring i Kristendommen - og de mærkedage og højtider = som det danske folk fejrer. Da Danmark har været en kristen Nation i over 1000 år - så har vi mange ( skikke ) der udspringer fra de kristne højtider vi fejrer i Danmark. Desuden har - det danske folk - også mange ( Mærkedage ) som de fejrer. Dem kan du læse mere om - på Grundlovs-foreningens hjemmeside =

www.danskkultur.dk  


Politikere i et demokrati - der ikke kan forsvare sit eget folks kultur = det beviser ifølge min opfattelse = at demokratiet har interne store svagheder. Demokratiets svagheder viser sig også i Holland - England - Frankrig - Tyskland - Rusland og i USA. Europas kristne kultur = er under angreb = og demokratiet magter ikke - at forsvare deres eget folks daglige vaner = tvært-imod = adfærds-reguleres = de danske vaner ud af = det danske folks bevidsthed og reguleres til en ny ensretnings kultur. Det er min vurdering. Hvad er dinvurdering???

HVOR FRI = ER DEN FRIE PRESSE ???

Alle skal jo overleve - også journalister - og journalister - er jo ansat af deres arbejdsgivere - som uddelegerer opgaverne til journalisterne - alt efter journalisternes evner og Politiske observans. Sandsynligvis tror de politisk meningsdannende journalister selv på deres politiske udmeldinger - for de er jo netop udvalgt - med dette formål for øje. Så pengemagt - med medfølgende grådighed - ser jeg også som en = demokratisk svaghed. Som de siger i visse kredse = alt kan købes for penge. Andre siger = alt er til salg.
ARTIKLER OG INTERVIEWS PÅ = www.Sappho.dk 

ARKIV =  Søg i Sappho,s arkiv = og du vil kunne finde =

Artikel-arkiv  =  Tabernes Kontinent  =  Tabernes kontinent

Lars Hedegaard
Den holografiske verdensorden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

interview-arkiv

Khomeini og venstrefløjens blinde øje

Arven fra GandhiHVEM UDDANNER og ANSÆTTER JOURNALISTER  ???

Mediene viktig for fremme av multikultura- lismen

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Find evt, navnet = Doudou Diene = på = Google

medier og globalisering       Citat slut.

Er det således - at medierne beherskes ??? Der er mere =

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]HVOR FRI = ER DEN FRIE PRESSE  ???

Hvis jeg personligt skal vurdere den "frie presse" så må den "frie presse" skrive hvad som helst - bare den "frie presse" ikke skriver - sandheden - om islam eller muslimer ??? Det kan være svært - efterhånden som de bliver flere og flere. For = 40 år = siden blev = Censur lov 266b = indført i Dansk Lovgivning. Denne lov har givet = Ytringsfriheden og mange Journalister en mundkurv på - når det gælder om at skrive = sandheden = om muslimernes daglige vaner = og dermed om = islams kultur. Den såkaldt "frie presse" viser noget om = demokratiets svagheder. Det er min vurdering. Hvad er din vurdering ???

TILHØRER = DANMARKS UNGDOM = DE LEVENDE DØDE ???

Mit navn er = Poul Leo Nielsen = alias Saxo-Poul = og jeg er født i 1945 - hvor ved at = Danmarks Ungdom = kan regne ud = at det ( ikke ) er min fremtid det drejer sig om = men Jeres Fremtid = det drejer sig om. Derfor håber jeg = at i ( ikke ) tilhører = de levende døde = og stadig har jeres nysgerrighed i behold. Ligesom Vesten = daglige vaner = udspringer fra kristendommens skikke og højtider = lige så = er det med muslimernes daglige vaner.  Muslimers forfædre har også været del af befolkninger = med egen kultur = og egne = daglige vaner = men efter over 1000 år som muslimer - har de fleste muslimer glemt deres forfædres oprindelige daglige vaner = og dermed er de et tilintegjort folk. De har derfor nu - kun den idenditet - der udspringer fra islam - og er underkastet de islams sharia-love - der står skrevet i Koranen. Hvad står der så skrevet i Koranen ??? Jeg har fundet følgende - på dette internet-leksikon = om koranens indhold =


www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD
)
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

Islam bruger løgnen ( Taqiya-Taqija ) som religiøst arbejdsredskab.

Min bemærkning = En religion der bruger løgnen - som religiøst arbejdsredskab - opfatter jeg således =

KORANEN RUMMER  =  LØGNENS EVANGELIUM

HAR PAVEN = KYSSET KORANEN ???Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

Besøg evt. =  http://www.sandheden.net/ Fremtidens = Danske Ungdom = kan vælge - om de vil leve i = løgnens rige = eller om de vil leve i = sandhedens rige. Hvis = Danmarks Ungdom= vil leve i = sandhedens rige = så bliver kampen hård. Det danske demokrati = har Paragraf 4 = hvilket har stabiliseret = Danmarks Demokrati = og gjort Danmarks Demokrati meget robust. Derfor skal = Danmarks Riges Grundlov = nedbrydes indefra. Der er valgt en = hedning = som Kirkeminister = og man er ikke nødvendigvis en kristen - fordi man er medlem af Folkekirken.
Desuden er den nye Radikale nye kulturminister i Danmark = en tidligere = Kaos-Pilot = og illuminati - har dette slogan =
Orden ud af Kaos = og min vurdering = er = at sammenfaldet af ordet = Kaos = ikke er tilfældigt. Det er min vurdering. Hvad er din vurdering ???

DEMOKRATI på HJERNEN i en GLOBAL VERDEN 

Demokratiets opdukken i nyere historisk tid - begynder i USA i 1776 med Uafhængighedserklæringen og i 1789 følger Frankrig med. Jeg ved ikke historisk - hvad der førte til disse demokratier - der førte til demokratiets = ( tre-deling ) af magten - men han demokratiets indførelse betyde - at der blev indført = orden ud af Kaos ??? Så er der en dybere mening med = magtens tredeling ??? Det bør efter min opfattelse analyseres dybere af kompetente historiske forskere og måske også af kompetente filosoffer.

MIN TEORI OM = TREDELINGEN AF MAGTEN

Denne teori går ud på at en eller flere = Frimurer-loger - ønskede at splitte de daværende kongedømmers eneherredømme over magten = men også med en ideologi = hvor den - eller de ( frimurer-loger ) der udtænke planen - på et senere tidspunkt kunne bruge den ( ideologi ) de udtænkte = indeholdt en måde hvor på - de på et senere tidspunkt - nogle hundrede år senere = kunne overtage hele den globale magt. Her har jeg især mistænkt = Illuminati = for at have udtænkt ( ideologien ) og ( illusionen ) demokratiet = med ( tredelingen af magten ). Husk - at min teori - kan være forkert.

DEMOKRATIET = ER EN = ILLUSION

Demokratiet kan fungere godt = men er en illusion = hvis det er = frimurer-ordenen = illuminati = der får placeret sine ( loge-brødre ) som partiledere i de forskellige demokratier - rundt om på jordkloden. Så kan vælgerne stemme på hvilket som helst Politisk Parti de vil - men de Politiske Partiledere = kan forsætte deres egne Politiske Programmer = uanset hvilket Politisk Parti - som vælgerne beslutter sig til at stemme på. Jeg ved ikke - hvor mange demokratier - der efterhånden findes rundt omkring på jordkloden - men det er efterhånden mange. Er der så historisk belæg for = i virkelighedens verden = der tyder på - at denne teori - der er udtænkt før 1776 = er under udførelse ( gemt under illusionen ) Er der demokrati = så er alt godt ??? 

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.HER ER LIDT AT TÆNKE OVER = FOR DE NYSGERRIGE

Her er så lidt at tænke over for = den nysgerrige ungdom = dem - der endnu ikke tilhører = de levende døde.

magtens tredeling 

Oplysningstidens  verdensbillede

Oplysningstiden = var tiden = hvor der blev tænkt tanker = af filosoffer = og hvor frimureriet trivedes i magtens korridorer. Her havde = illuminatis = stortænker = Adam Weishauph = en speciel udfordring = nemlig = sandheden= og dermed også = Kristendommen = fordi Kristendommens Evangelium er udbredelse af = sandheden. Det er udtrykt kort = af en tidligere Pave - og af Søren Krarup. Jeg kan lige præsentere det kort igen =

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes. 

Hvorfor er = sandheden = en fjende af alle = ideologier = ???

Det beskrives nok bedst af = Joseph Goebbles = hvis det skal gøres kort og forståeligt =

Løgnens konspiration...

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden  er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)DEMOKRATIET RUMMER FORSKELLIGE IDEOLOGIER

Demokratiet rummer forskellige grænseoverskridende ideologier = der i deres natur er fjender af = sandheden = fordi disse ideologier er nødt til at bruge løgnen = på en eller anden måde = for at gennemføre deres ideologier globalt. Er det så igennem forskellige ( frimurer-loger ) at disse modsigende ideologier - er blevet plantet - for at skabe splid i de etablerede Nationalstater ??? Det er min teori. Både Nazismen og kommunismen og Nihilismen og socialismen = og så videre. Falder denne teori = inden for den ( rationelle tankegang ) om sund fornuft = hvis det svar man søger er =
sandheden ??? Det er min vurdering. Hvad er din  vurdering  ???KRISTENDOMMEN  RUMMER  =  SANDHEDEN

www.sandheden.net 

Da kristendommen rummer = sandheden = så kan det være interessant - at se hvilken opbakning =
Kristendommen = får igennem USAs forfatning og igennem Frankrigs Forfatning = igennem disse demokratier ??? Hvilken opbakning får de kristne sandheds-søgende igennem = jordklodens forskellige demokratiske forfatninger ???  Det burde måske interessere = Jordklodens = Historiske Fortids Forskere  ???Adam Weishaupt = Grundlagde illuminati-ordenen i 1776.

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph 
Illuminati-broderskabet.

Det er måske en tilfældighed - at socialdemokratiets kampdag og festdag - også er den 1. maj 
???
Louis Pio = der stiftede socialdemokratiet = kom også fra USA.
Kan en ( frimurer-loge ) i USA =  have sendt en ( loge-broder ) til Danmark = for at oprette Politiske Partier = for at organisere og styre en ( muligvis ) berettiget utilfredshed i Danmarks befolkning = for på den måde = at overtage magten i lille Danmark ???

USAs uafhængigheds-erklæring er også fra 1776. Hvem ved om Thomas Jefferson = der lavede første udkast til = USAs forfatning var frimurer ??? Ser vi Politisk på USAs Præsidenter igennem tiderne = så viser det sig = så vidt jeg er orienteret = så har flere af = USAs Præsidenter har været frimurere.INGEN KAN TJENE = TO HERRER

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.DEN VIDERE MAGTOVERTAGELSES-STRATEGI

Den videre = magtovertagelses-strategi = kan jo være gemt i = Illuminati - logen???

Som en ligeså virksom mystifikation modtog hvert ordensmedlem ved indvielsen et hemmeligt navn, et såkaldt nom de guerre, som altid var af ikke-kristen eller i alt fald ikke ortodoks oprindelse: Weishaupt opkaldte sig karakteristisk efter lederen af det romerske slaveoprør Spartacus, Knigge hed Philo, opkaldt efter den jødiske filosof fra Alexandria, og Goethe modtog navnet Abaris, efter en skytisk troldmand. Også geografiske lokaliteter blev omdøbt med hemmelige navne, München blev til Athen, Tyrol blev Pelopennes,Frankfurt blev Edessa og Ingolstadt blev Eleusis; selv tidsangivelsen blev ændret til en ny hemmelig kalender med persiske månedsnavne, og som startede med år 632.EN NY HEMMELIG KALENDER =  BEGYNDER I ÅR 632

Det er ganske interessant - at tidsangivelsen ifølge = Adam Weishauph = illuminatis stifter = har en ny tidsangivelse på plads - der starter med år 632 = netop det år = som Muhammed = ifølge Koranen døde
.
Hvorfor = netop dette årstal = til en ny kalender  ??? Troskabseden til Illuminatis højerestående medlemmer =

Evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statuetter.Hvor langt tilbage i tiden - går firmurer-loger i virkeligheden ??? Det kan der også være interessant = at få forsket lidt dybere i. Kan Koranens indhold - også være plantet af en ( hemmelig frimurer-orden ) Denne mulighed lyder usansynlig = men kan denne mulighed udelukkes helt = ud fra en sund fornuftig = rationel tankegang = der ønsker at finde de sande svar ???Kyros den store = og frihedsrettighederne i FN.

Cylinderen blev udgravet i hovedstaden Babylon, og findes nu på
British Museum i London og en replika af den kan ses ved FNs hovedkvarter i New York.

frihed lighed og broderskab.
Hvor findes disse ord ???
Stammer disse ord fra = Babylon ??? persiske

tidsangivelsen blev ændret til en ny hemmelig kalender med persiske månedsnavne, og som startede med år 632. persiskeHar = illuminati = indgået en aftale med det ( islamiske Broderskab ) eller islams ( Ulama) allerede før 1928 = om = et samarbejde - der skulle føre til en ny kalender = hvor historien skulle begynde med Muhammeds død i år 632 ??? Jeg kender ikke svaret - men finder spørgsmålet interessant. Winston Churchill = har jo sagt - at det er vinderen der skriver = historien.

FREM TIL NUTIDEN = EFTER 1945

Er = EU = det nye Babylon på vej = ved hjælp af krigslist ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...


http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans


Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

Et lille overblik over islams globale udbredelse.
Besøg evt
. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

http://www.siaddk.wordpress.com/

http://www.islam-info.dk/   http://www.tagryggen.dk/ 

http://www.sappho.dk/      magtens tredeling

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

http://www.radiodua.dk/           http://www.sappho.dk/ 

www.prisonplanet.com


ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =HER I 2011 HAR = EU = OVERTAGET DETTE SAMARBEJDE MED DE PALÆSTINENSISKE MUSLIMER.

Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler.
Tyranner dør = ideologier består.

Hvor kan ( ideologier ) gemmes i mere end 300 år ???
Hvor er de sandsynlige gemmesteder her på jordkloden ???


Bibelen =      må alle godt læse.
Koranens = indhold skal holdes hemmelig. Hvorfor ???


En kronik skrevet af socialdemokraten = Mogens Jensen.
Kronik: Gør plads til islam i Europa   hvorfor???
Er denne opfordring godkendt af = EU-Kommissionen ???

Hvad er formålet med denne = Politiske opfordring  ???

       

Kan formålet være fri muslimsk indvandring - til EUs Nationalstater og dermed også til Danmark  ???


Var  magtens tredeling   en god ide ???

magtens tredeling
Illuminati-
Mellemøst-mønstre
Oplysningstidens  verdensbillede.

www.Tagryggen.dk 
Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

www.sandheden.net  

 

Hvad ønsker en ny = verdensregering ???

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering


Kan ønsket se således ud  ???TAKKETALEN FRA 1991

Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens ernergi-forsyning.
Måske skal jordklodens vandforsyning også privatiseres.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt 

www.bilderberggruppen.dk  

Fra Pyramidens top

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph 
Illuminati-broderskabet.


Illuminati- består af disse organisationer =

 (”The Royal Institute of International Affairs”,
The Council on Foreign Relations”,
FN”,
Club of Rome” og
The Trilateral Commission” er de

Det var på = den Trilaterale Kommission = at David Rockefeller i 1991 - takkede Journalist-standen for cirka 40 års fortielser. Det kan jo godt gøre en Journalist lidt nysgerrig.
Sådan kan det se ud - når kristne jages i muslimske lande = Muslimer i Elfenbenskysten brænder levende kristne. HVEM BESTEMMER I DANMARK ???
ER DET RIGTIGE SVAR = FOLKETINGET ???

Videoer til et delt folk

Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com

Jamen, så lad dog uretten fortsætte

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores  familiesammenføringspolitik. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores  flygtningepolitik, og  FN beslutter, hvem vi skal tildele  statsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises.    Citat slut. 

OVERVEJER FOLKETINGET = AT MELDE DANMARK UD AF = EU ???Er CLAES KASTHOLMved at danne et nyt journalist-forbund???
www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6 FILM = på = DR5000 kvinder myrdes i æresdrab hvert årwww.forfulgt.dk

KRISTEN- FORFØLGELSER I VERDEN - 2

ISBN 978-87-91107-35-1

Udgivet på
Forskningsforlaget
Rafael  2011

n.e.s@youmail.dk
hvorfra bogen kan sendes
over internettetBESTÅR = EU =
AF 27 ELLER 37 NATIONALSTATER  ???

 Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Jordan, Det Palæstinensiske Selvstyre, Syrien, Libanon, Tyrkiet og Israel.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php   

Er = EU = en = REGION
= i en ny = VERDENSORDEN  ???EUs nye landbrugspolitik skader millioner


SKAL EU BESTEMME ALT ???   HVOR GÅR GRÆNSEN ???Hvem skal nu betale = og for hvad ???

Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 


 EU-kommissionen foreslår EU-skatterHVOR LÆNGE KAN = SANDHEDEN = TIES IHJEL ???

  http://www.radioholger.dk/   

               
 Sandheden
- skal gøre eder frie.

HVEM ØNSKER AT TIE = SANDHEDEN = I HJEL
???HVILKET FORMÅL HAR = CENSUR PARAGRAF 266b  ???

Formålet med = Censur Paragraf 266b
= synes helt klart - når man læser denne advarsel til = Danmarks Befolkning = fra 1975. Denne advarsel ser således ud = 

 Vendsyssel Tidende 19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

 


[1]Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne

Kan et folk udryddes = inden dette folk er født ???
Vi lever i et køb og smid væk samfund. Vanens magt er stor.
Fød en abort - og smid væk. Ja - velkommen til verden.

Et folks kultur = er dette folks daglige vaner. 

Bør danskerne udskifte sin kultur = med islams kultur ???
Hvad foretrækker = Danmarks kvinder = Bikini eller Burka ???

http://www.radiodua.dk/ 
  lidt om alt = fra virkelighedens verden.

Mig og kopterne

Et mindretal som kopterne kommer i vanskeligheder, når de gamle panarabiske regimer falder, skriver Camilla Paaske Hjort på baggrund af egne iagttagelser i Egypten.

http://www.siaddk.wordpress.com/

I hvor lang tid kan = Censur-Paragraf 266b =
skjule = sandheden = for = Danmarks befolkning 
???DEMOKRATI PÅ HJERNEN = DET LYDER NU MEGET GODT.

Personligt har jeg den opfattelse = at demokratiet har sine svagheder - der tilsyneladende rammer Europas etniske befolkninger. Det mener jeg som etnisk dansker - at det er en svaghed ved demokratiet. Det er min vurdering. Hvad er din vurdering ???

DEMOKRATI PÅ HJERNEN = HVOR FÅR VI DET FRA ???


Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul Er det = gaia Religionens tilbedere = der holder klima-top-møde ???

Først var der Durban2  =  www.durban2.dk 

En af dagene holdes der = http://www.durban3.dk/ 

Find selv mere om = Gaia = på =  http://www.google.dk/ 


OVERNATIONALE KLIMA-ORGANISATIONER =

WWF Verdensnaturfonden | wwf.dk

Greenpeace Danmark | Greenpeace Danmark

Gaia (gudinde) - Wikipedia, den frie encyklopædiHvem bestemmer over = Obama = i USA,s Demokrati ???

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Kan fremtidens = klima-syndere = straffes med

Censur-Paragraf 266b
Blasfemiparagraf 140 

eller kan = EU = kræve flere = EU-Direktiver = indført = alt efter behov = for at straffe klima-syndere  ???
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE