KÆRE POLITIKERE
KÆRE POLITIKERE www.sagens-kerne.dk

I dag ,den 08 - 12 - 08  Så er mit spørgsmål til jer politikere.

Tror i på at disse oplysninger om angrebet i Mombai i er korrekte ???

Står Pakistans hær bag terrorangrebet i Mumbai?

Indien har bevis for Pakistans Efterretningstjenestes rolle i Mumbai angrebene

New Delhi: Indien har bevis for, at Inter Services Intelligence (Pakistans Efterretningsvæsen) var involveret i planlægningen af terrorangrebene i Mumbai, og af træningen af terroristerne der dræbte mere end 180 mennesker under den 60 timer lange belejring af landets finansielle midtpunkt, siger kilder i New Delhi.

Navnene på trænerne og stederne hvor den omhyggelige træning fandt sted, er også kendt for regeringen, siger kilder

LÆS VIDERE HER

Indien har bevis for Pakistans Efterretningstjenestes rolle i Mumbai angrebene

Navnene på trænerne og stederne hvor den omhyggelige træning fandt sted, er også kendt for regeringen, siger kilder.

USA menes at have yderligere beviser som de har delt med Indiens Efterretningsvæsen, siger kilder.

Chef for U.S. Joint Chiefs of Staff Admiral Mike Mullen, der for nylig var i Pakistan, menes at have fortalt sine pakistanske samtalepartnere, at Washington havde beviser nok til at bevise pakistansk deltagelse i angrebet, siger kilderne.

Kilderne her nægter også at tro på, at den pakistanske hær ikke havde kendskab til Mumbai operationen, idet de styrer efterretningsorganet ISI.

På samme tid mener kilder ikke, at den civile regering i Pakistan er involveret i angrebet. Faktisk er et synspunkt, at den civile regering selv kan være et mål for angrebet, som kan bruges af hæren til at øge spændingerne overfor Indien, for igen at komme til magten.

Washington har bedt Pakistan om at gribe ind overfor Lashkar-e-Taiba, der nu går under navnet Jamaat-ud-Dawa, og arrestere chefen Hafiz Mohd Saeed p.gr.a beviser på involvering i angrebet, siger kilder.

Angrebet blev planlagt, udrustet og organiseret i Pakistan, hvor terrorister blev trænet og forsynet med logistisk støtte.

I modsætning til versionen, at terroristerne brugte kaprede indiske fiskerbåde til at nå Mumbai efter afsejling fra Karachi, så er synspunktet her, at mere sofistikerede midler blev brugt.

Kilderne talte om en klar manglende forbindelse mellem den civile pakistanske regering, og det magtfulde militære etablissement, hvilket skaber problemer for Indien i håndteringen af situationen.

Under terrorangrebet var den pakistanske udenrigsminister Shah Mehmood Qureshi i Indien, og havde bevidst besluttet ikke at afslutte besøget før tid. Dog blev den indiske regering fortalt, at klokken 02:30, mindre end fire timer senere, blev et særligt fly sendt for at hente ham tilbage til Pakistan.

I hvad observatører ser som en klar besked til den civile regering, blev den pakistanske hærchefs fly sendt til Delhi for at hente Qureshi, der steg ombord på flyet omkring klokken 7 om morgenen.

Synspunktet her er, at den pakistanske hær bruger den nuværende udvikling som en vej ud af den vanskelige situation den står overfor i de områder der grænser op til Afghanistan, hvor den pakistanske hærs myndighed stopper. På kort tid er der fundet 900 deserteringer sted fra den pakistanske hær i dette område

POLITISKE  OVERVEJELSER

Globale politiske hændelser,vil efter min logik føre til forskellige overvejelser,som vil give anledning til forskellige spørgsmål.

Personligt har jeg disse spørgsmål,ud fra det som er min indfaldsvinkel til islam. Efter min opfattelse er islam en ( lovreligion ) der påbyder alle muslimer at adlyde shariaen.Det gælder for samtlige af islams troende her på jordkloden,også dem i de 57 muslimske O.I.C. lande.

Derfor er islam en anden form for religion end vor danske kristendom. Nu til spørgsmålene.

SPØRGSMÅL

1.  Er ovenstående efterretninger om angrebet i Mumbat korrekte ???

2.  Hvis ovenstående efterretninger er korrekte,så er dette angreb foretaget af muslimer,der har infiltreret den Pakistanske hær. Kunne en sådan infiltration forekomme i Danmark ???

3.  Hvis der ingen kontakt har været mellem Pakistans regering og hæren inden angrebet,så er mit spørgsmål :" Kan vi regne med,at den Pakistanske Regering ikke har kontrol over sin egen hær ???

4.  Da mellem 99 og 100 procent af indbyggerne i Pakistan er muslimer,så er det svært at vide,hvilke soldater,der adlyder Regeringen i Pakistan,da en muslim sætter Allah,s lov over menneske-skabte love. Kan det give den Pakistanske Regering problemer med,at styre sin egen hær ??? samt hvilke soldater de kan stole på  ???

5.  Når 900 Pakistanske soldater har deserteret  ved grænsen til Afghanistan,er det så et tegn på,at muslimer ikke vil kæmpe mod andre muslimer.Som vore Politikere naturligvis er vidende om,så består Afghanistans befolkning også af mellem 99 og 100 procent muslimer.Det kan betyde,at de deserterede soldater,sætter Allahs religiøse love over,deres lands menneskabte love. Kære politikere,hvad er jeres bedømmelse af denne sitivation ???

6.  Det giver mig anledning til følgende spørgsmål,som vores danske regering kan overveje. Da EU åbenbart har lavet en aftale som hedder Euromediterranien-aftalen, som giver fri indrejsetilladelse til 9 muslimske lande og israel fra år 2010,kan det betyde,at denne Euromediterranien-aftale på et tidspunkt bliver undergravet,fordi tilflytterne foretrækker islam religiøse lov shariaen frem for vores Danske grundlov ???

7.  Kære Politikere,jeg håber at disse spørgsmål,som tager sit udspring fra en terrorhandling begået i virkelighedens verden,vil bringe nye overvejelser og spørgsmål frem i jeres politiske overvejelser,for Danmarks muligheder for at bevare Danmarks Grundlov ???

DEMOGRAFISK KRIGSFØRELSE

8  Da EU indgik Euromediterranien-aftalen, havde EU da studeret udviklingen i befolksningtilvæksten ((  i KOSOVO fra 1945 og frem  )) ,for at analysere og vurdere,om der skal undervises i DEMOGRATISK KRIGSFØRELSE i den Danske hær og  i NATO ???   EU har indgået en (( SAMARBEJDS-AFTALE ))  uden at spørge sine næsten 500 millioner indbyggere til råds igennem en folkeafstemning.Er en sådan folkeafstemning noget vore EU - POLITIKERE og DANSKE POLITIKERE overvejer inden denne ( SAMARBEJDSPOLITIK ) træder i kraft i 2010 ???

KÆRE POLITIKERE, kan det være en overvejelse værd,at analysere udviklingen i KOSOVO fra 1945 og frem ,for at analysere hvordan DEMOGRAFISK KRIGSFØRELSE, fungerer i virkelighedens verden ??? Det er jo svært for EU, at forsvare sig imod en militær strategi,som de ikke ved eksisterer ???

10 KÆRE POLITIKERE, det er stadigvæk tilladt,at besøge www.islam-info.dk og der læse hvad islam selv mener om KOLONIALISME, og overveje hvad det kan betyde i virkelighedens verden,for Europas fremtidige selvstændighed.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE