BOGENS 3 RELIGIONER
BOGENS 3 RELIGIONER www.oplysningspartiet.dk


Pæsenteret her 2. april 2012   www.Kulturkloeften.dk

BOGENS  TRE  RELIGIONER  = en primitiv analyse =   

   www.Nationaldemokraten.dk 
          
www.UriasPosten.net

www.RadioDua.dk
       www.UriasPosten.net   www.DenKorteAvis.dk       www.islaminfo.dk            ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

        VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV ???www.wikipedia.dk       www.Google.dk      www.wikipedia.net   
Vil du forsvare Danmarks Kvinder ???  
Bliv eventuelt   VELFÆRDS-KAVALER .
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

www.danskernesParti.dk  

http://www.siaddk.wordpress.com/

www.fritdk.dk.  

www.islaminfo.dk  =  Et internet-Leksikon om Koranens indhold.


Unge danske  mænd = under 30 år = der endnu kan tænke selvstændigt = bør naturligvis vide = hvorfor = det er nødvendigt = at forsvare = Danmarks kvinder  ???  Læs om koranens indhold og religiøse budskaber under = islam-info. Læs først under overskriften = KVINDER ( Sura 33.59 og Sura 24.13 ) og tænk over hvad der vil ske hvis = Danmarks Grundlov= udskiftes med = islams sharialove. Men måske er disse ( sharia-love ) allerede trådt i kraft ??? Det skal naturligvis analyseres nærmere = fra 1945 og frem til 2012.

Er = sharia-lovene = allerede trådt i kraft på globalt plan  ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ... 

Læs eventuelt Artikel 24 og Artikel 25 - og analyser om det betyder at forskellen mellem = menneskerettighederne i Cairo-Deklarationen og Koranens Sharia-love = er ens ???

www.islaminfo.dk    Kvinder - sharia - Taqiya - Vantro - o.s.v.

Hvilke menneskerettigheder indføres  der i forsøgsområde Danmark ???

Hvilke organisationer kontrollerer denne = forsøgsproces ???Jeg søger efter = Sandheden = på min egen primitive måde.

Med en kort skoleuddannelse på = 7 år = mangler jeg naturligvis = Basisviden = og derfor foregår min søgen efter = Sandheder = omkring disse emner - 

Politik - Religion - Økonomi - Jura - Militæret - Kulturen - medie-kontrol - den rigtige Børneopdragelse

naturligvis gennem en basisviden - der svarer til min reptilhjernes intellektuelle meget ringe formåen.
 
Danmarks Konfirmander 

burde kunne gøre det langt bedre - end det -
 der præsenteres på disse links =

www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  
www.sagenskerne.dk
 
www.pokerpartiet.dk 
www.oplysningspartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk
 
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk  Om - 
Martin Luther- nederst til venstre. 

www.Vilde-Teorier.dk  
www.Skjulte-Sandheder.dk
findes der skjulte Sandheder

www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk   
Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes. =

JESUS =  HAR SAGT = JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

Ud fra dette udsagn - så er det interessant at vide = hvad Jesus = sagde om = Sandheden = for cirka 2000 år siden. Det kan du læse nærmere om på =

www.Skjulte-Sandheder.dk


Til spørgsmålet "Hvad er sandhed?" svarede Jesus:

"Sandhed, én og absolut, er i Gud alene; for intet menneske, ikke noget legemligt menneske, kender det, som Gud alene kender, denne som er alt i alle. Til menneskene åbenbares sandheden alt efter deres evne til at forstå og modtage. Den eneste sandhed har mange sider, og den ene ser kun den ene side, den anden en anden; og nogle kan se mere end andre, alt efter det som er givet dem.   Citat slut.

Ud fra dette = må jeg konkludere at = Sandheden = har mange sider = blandt andet om =

Politik
kultur
lovgivning
økonomi
militær strategi
religion
kontrol og brug af medierne

Derfor søger jeg også = viden om = alle = disse områder = kan kontrolleres igennem den af den metode som = Daniel Estulin = kalder den = Metodologiske metode = eventuelt kombineret med det løfte = som en ung skal afgive = for at blive medlem af en = frimurer-orden = hvor dette løfte kan lyde således =

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter

Illuminati-ordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

Er det muligt = at de Partiledere der sidder i Danmarks Folketing = at de er kontrolleret af = Illuminati = ved hjælp af et løfte = kombineret med = Metodologi-metoden  ???  Hvem kontrollerer de Politikere der taler om en ny Verdensorden igennem = Metodologi-metoden ??? Daniel Estulin = omtaler ganske kort denne metode = et eller andet sted = på dette link = 

http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.htmlNår Europæiske Politikere i forskellige Nationalstater i Europa taler om = En Ny Global Verdensorden  = er det så ikke en form for forræderi = imod = EUs = 27 National-staters Nationale lovgivning ???  Heldigvis tillader vores = Danske Grundlov = at det danske folk må tænke selv. Så lyt engang =

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

hvem taler om = En Ny verdensorden = der ønsker en ny = Global Verdensregering ??? Hvornår blev ønsket om en = Global Verdensregering = første gang omtalt = af Politiske Partiledere ??? 

Hvis folket ikke får de = sandheder = at vide = der drejer sig om deres fremtid = hvordan kan de så vide = hvilke planer Politikerne har = med deres fremtidige skæbne ???  Eller er spørgsmålet = måske ??? Hvilken skæbne = Ledende Bankfolk = har tiltænkt Europas 27 Nationale og oprindelige befolkninger ??? Hvem har mest brug for at tænke = over disse spørgsmål ??? Det er måske = De Unge = der her i 2012 = der er = Under 30 år = der har mest brug for at tænke = for det er jo trods alt = Deres Fremtid = det drejer sig om.  DE TRE LOV-RELIGIONER = MIN PRIMITIVE ANALYSE.

1. OM JØDER

De tre lovreligioner = består af Jøder = Guds udvalgte folk. Hvorfor jøder er = Guds udvalgte folk = ved jeg ikke = men det kan jo skyldes = at Jøder individuelt er et stædigt folkefærd ??? Så bliver de sværere at lokke jøder fra deres tro = på den kristne = Gud ???  Jeg ved det ikke - det er kun et gæt. Et gæt mere. Tilsyneladende så er ( Det gamle Testamente ) i Bibelen skrevet specielt for Jøder = og derfor kan jøder kaldes for = Bogens Folk. Så vidt jeg er orienteret = så var Jøder = Guds udvalgte folk = før Islam = og før Kristendommen. Gud gav loven til = Jøderne = Moses = på Sinai - bjerget = hvis jeg har opfattet det rigtigt.  Jøder er en etnisk befolkningsgruppe - der er blevet spredt over hele jordkloden = fordi de har været ulydige over for deres Kristne og Sande Gud = og = fordi de er blevet forfulgt af = forskellige folkeslags ideologiers herskere.  Mine vurderinger kan Naturligvis være forkerte ??? Hvad er dine vurderinger ???

LOVEN SOM = MOSES = MODTOG = her i amputeret udgave.

 1. Du må ikke have andre guder.
 2. Du må ikke misbruge Guds navn.
 3. Du skal holde hviledagen hellig.
 4. Du skal ære din far og din mor.
 5. Du må ikke slå ihjel.
 6. Du må ikke bryde ægteskabet.
 7. Du må ikke stjæle.
 8. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
 9. Du må ikke begære din næstes hus.
 10. Du må ikke begære de ting, der hører din næste til.
Det er efter min opfattelse disse love = som Jøder skal leve efter = og hvis disse love blev efterlevet = så ville Jøder automatisk lære Sandheden at kende = fordi Jøder gennemgående er et intelligent og begavet folkefærd.

Når ( DE 10 BUD ) fra min danske katekismus fra 1925 er amputeret til = ( 10 BUD ) der ikke er brugbart til sit oprindelige formål = så kan det skyldes = at en af den - sorte Paves Jesuitter = har sat sit fingeraftryk på udformningen af den danske Katekismus der blev udgivet i 1925. Så her er de ( DE 10 BUD ) som de står i min Bibel. Her må jeg indrømme = at min Bibel ikke er en ( Kong James Bibel ) www.Google.dk


Fra min Danske Bibel

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


Læs ( Bud nr.2 ) og tænk på Frihedsgudinden i New York. USA.

2. OM KRISTNE

Over 400 år før Muhammed blev født - så sendte vores = Kristne Gud = sin søn = Jesus = ned på jorden med dette budskab = (  ingen kommer til herren = uden gennem mig ) var det for at vores ( Kristne Gud ) forudså = at der kom endnu en religion ( islam ) der ville Placere = Jesus = som en af islams Profeter ??? På denne måde bliver = kristne = oplyst om at = Jesus = ikke er en muslimsk Profet. Efter min opfattelse findes der mange nødvendige ( Sandheder ) i Bibelen = både i det Gamle Testamente og i = det nye Testamente = som er vor Kristne Guds budskab = til alle folkeslag her på Jordkloden = nemlig tilbuddet om at kende = Sandheden. = samt at vejen til frelsen går gennem ( Sandheden ) og troen på vor = Kristne Guds = Søn = Jesus.

FORMÅLET MED = ( DE 10 BUD ) = MOSELOVEN

Hvordan bør kristne bruge de love = som Moses modtog på Sinai bjerget = og som vi kristne kalder de = ( DE 10 BUD ) = Efter min opfattelse bør = kristne forældre = opdrage deres børn efter ( DE 10 BUD ) således at de = Kristne børn =  lærer at kende forskel på = Løgne = og på =
Sandheder = således børnene lettere kan leve efter = Sandheden = når de bliver voksne. Der er jo forskel på om = Religioner = er forkyndere af = Sandheder = eller om religioner forkynder = Løgne. Derfor vil jeg lige gentage  =

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.=

Når islam og Kristendommens budskaber sammenlignes  af =

Sam Solomon   =  hvad så ???

TILLADER KORANEN AT MUSLIMER LYVER  ???

www.islaminfo.dk   

Hvad står der i dette internet-leksikon om Koranens indhold = under disse overskrifter = Tillader Koranen også = at Muhammed må lyve ??? Hvad er den største muslimske = løgn = der findes ???  Påstår Koranen = at i begyndelsen var alle Jordklodens indbyggere muslimer = og alle mennesker der lever her i 2012 = det er frafaldne muslimer = og de skal bringes tilbage til den rette tro = eller også skal de behandles som Vantro - og det står i = Koranen = under overskriften = Aapostat - apostasi = hvordan frafaldne muslimer skal behandles  ???

( Taqiya-Taqija ) - Kvinder - Vantro - Jihad - ægtskab - Tørklæde - tørklæder - Ren-Uren - Kolonialisme - Børneopdragelse i blandede ægteskaber - Børneopdragelse i muslimske familierHvilke aviser undlader at fortælle om formålet med = Censur Paragraf 266b ???  Hvad har = Censur Paragraf 266b = skjult for Danmarks Ungdom  i over 40 år fra 1971 og frem ??? Hvad har disse over 40 års = Fortielser =  betydet for = Nutidens Ungdoms viden = om Koranens indhold og religiøse budskaber i år 2012 ???
medier og globalisering    

 • En ordre er en ordre = Men fra hvem ???

  Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

  Klodens madvare-forsyning
  og
  Klodens ernergi-forsyning. Og måske klodens Vandforsyninger.

  Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

 • Hvilken politisk struktur ønsker en ny = verdensregering ???

  1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
  2. At afskaffe al privat ejendom
  3. At afskaffe arveretten
  4. At afskaffe Nationalfølelsen
  5. At afskaffe alle religioner
  6. At afskaffe familien
  7. At danne en verdensregering
 • SPØRGSMÅLET TIL = UNGE UNDER 30 ÅR=

  Tør i godt stemme på et = Politisk Parti = der ikke massivt ønsker = at forsvare National-statens grænser - som et værn imod de = overnationale institutioners = evigt stigende økonomiske behov = med deres bureaukratiske knobskydning af nye = overnatioale institutioner  ???


  Er der noget som = Danmarks Ungdom under 30 = de bør vide = eller noget som de aldrig burde få at vide ??? Det må de jo selv vurdere. Jeg har dette forslag = Besøg dette Link - og aktiver din egen Private Reptil-hjerne
   

                                     www.Euro-med.dk   http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

  En aftale så hemmelig = at størsteparten af Danmarks befolkning end ikke aner = at denne aftale eksisterer ???  Hvad var Pave Paul,s Politiske fremtidsvisioner ??? Har denne Pave Paul i 1964 udtalt følgende = eller noget i denne retning. Det er Pavens og Vatikanets ret - at eje = Pressen = alle biografer = Radioer = Television = og andre lignende medier.  Var der noget der hed en ( A Lampidid Miranda Proces ) i 1964  ???  Er denne fremtid mulig ???

  Hvem underviser Jesuitterne ??? Har = EUs = Jose Manuel Barroso =

 • gjort det i USA på Johnston Universitetet ??? 

 • President of the European Commission 

 • Når jeg kun har 7 års skolegang = så kan jo jeg ikke vide alt. Er dette her præsenterede  løfte = som Jesuitter = afgiver til Paven = korrekt ???  

  Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

  Et udpluk af Jesuit-eden

  Min søn du er allerede blevet lært op til at opføre dig som en hykler: At være katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro noget menneske, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte , at være en hugenott blandt hugenotterne, at være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

  Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed for vor hellige religion og Paven. Fornedder dig til og med så lavt som at blive en jøde blandt jøderne, således at du kan være i stand til at samle al den imformation sammen, som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat.

  Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolusioner og civile krige i samfund, provinser og lande som var selvstændige og fremgangsrige, som kultiverte kunst og videnskab, og som kunne glæde sig over fredens velsignelser. Tag parti for forkæmperne i hemmelighed, i samråd med din anden jesuitt-bror . . . som måske er involveret på den anden side, og åbenlyst går imod den side som du har forbindelse med - således at kirken til slut kan blive den vindende part, i forholdene som er lagt til rette i fredens afhandlinger, og målet helliger midlet.

  Du er blevet lært op til din opgave som en spion, og til at samle al den statestik, fakta og informasjon som står i din magt fra alle kilder. At tilsmiske dig tilliden til familie-cirler til protestanterne og kættere af enhver klasse og karakter, ligesaom til handelsmanden, bankmanden, advokaten og blandt skoler og universiteter - i parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - at "være alle ting for alle mennesker",for Pavens sag, hvis tjenere i er indtil døden.

  "Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al nødvendig instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftefar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det som er nødvendig for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver som du er blkevet fortalt af dine overordnede -for ingen kan befale her som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - " for uden at blod bliver udgydt, sker ingen forladelse". Derfor, for at du skal blive skikket til arbejdet og for din frelse skal være sikret, så skal du i tillæg til din tidligere lydigheds-ed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig:

  "Jeg ----------------, vil nu i nærvær af den almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede erkeengel Mikael, den velsignede døber St. Johannes, den Hellige Far, den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af St. Ignatius Loyala, under Paul III´s pontifikat, som er forsat til denne tid, erklærer jeg ved jomfruens morsliv, Guds livmor, og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighed, Paven, er kristi viceregent, og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universelle kirke eller Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til givet til Hans Hellighed af min frelser , Jesus Kristus, har magt til at afsætte hedenske konger, prinser, stater, fællessskab og regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

  "Jeg erklærer videre at jeg vil hjælpe og assistere og råde alle eller hvilken som helst sted Hans Helligheds agenter på hvilket som helst sted jeg skulle befinde mig, og jeg vil gøre mit yderste for at udrydde de kætteriske, protestandtiske eller liberale doktriner og at ødelægge alle deres påståede magter, om det er lovligt eller ikke.

  "Jeg lover og erklærer videre at hvis jeg bliver givet rollen at antage en af de kætteriske religioner, for at fremme Moderkirkens interesser, vil jeg holde hemmelig og privat alle hendes agenters råd, som de fra tid til anden vil give mig instruks om, og ikke åbenbare det direkte eller inddirekte, ved ord, skrift , under nogen som helst omstændigheder, men jeg vil sætte i værk alt det som bliver foreslået som jeg skal tage ansvar for, eller det som bliver åbenbaret til mig af dig, min åndelige far ...

  Jeg lover og erklærer videre at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje, eller nogen mental reservation overhovedet, selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ), men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og Jesus Kristus.

  "At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden , uden at klage og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt ... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil, når anledningen byder sig, starte at føre ubamhjerttig krig, hemmelig eller åbenlyst, mod alle kættere protestanter eller liberale, som jeg bliver anvist at gøre, for at udrydde og udslette dem fra jordens overflade, og jeg vil ikke skåne hverken køn, alder eller tilstand.

  Jeg vil hænge, ødelægge, koge, flå, kvæle og begrave disse berygtede kættere levende _ rive deres maver op og deres kvinders livmoder og knuse deres børns hovededr mod vægen, for at tilintegøre deres afskyelige race for altid.

  "Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst, vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen, kvælerstrengen, dolkens stål eller blykuglen, uden hensyn til ære, rang, værdighed eller autoritet til den person eller personer, uafhængig af deres tilstand i livet, enten offentlig eller privat, når som helst jeg bliver anvist at gøre at gøre det af hvilken som helst agent fra Paven eller en overordnet af broderskabet af den hellige tro til Jesu Samfund.

  ( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, S. 3215-6. Også i << The Engineer Corps of Hell >> af A. Sherman. s. 118, 1883, Library of Congrees Catalog Card # 66-43354 ).   Citat slut.

  Borgerkrigen i USA startede da Abraham Lincoln var Præsident. I 1865 skrev Abraham Lincoln at "Denne krig krig ville aldrig have været mulig uden den uhyggelige indflydelse af Jesuitterne. Vi giver Pavemagten skylden for, at vi nu ser vort land blive rødt af blod = af vore ædleste sønner."

  ( Fifty Years in the Churc of Rome, Charles Chiuniquy , ( Grand Rapids, Michigan: Baker Book House: 1968: Orginally published in 1886 ) p. 498. Også gengivet i bogen Vatican Assassins, av Eric Jon Phelps, s. 302).

  Abraham Lincoln vidste at Jesuitterne og den katolske Kirke var højt indvolveret i borgerkrigen. Ja, han mente at det var dem - som egentlig stod bag den amerikanske revolution. Han tog klart afstand fra denne bevægelse som samarbejdspartner.  

  Er det her Præsenterede = Sandhed  eller Løgn  ???  Amerikanske borgerkrig - Wikipedia, den frie encyklopædi

  da.wikipedia.org/wiki/Amerikanske_borgerkrig
 • Den amerikanske borgerkrig (1861–1865), der i Sydstaterne ofte kaldes krigen mellem staterne, var en borgerkrig i De Forenede Stater. Elleve sydlige ... • Der findes tre kendte Religiøse bøger - eller religiøse skrifter.

  Jødernes Torah på ( Ruller ) om de indeholder Bibelens

   
 • The Other Israel _ Ted Pike _ Full Video. - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=uqYW2mw0TCU
  07/11/2011 - Uploadet af TedPikeTV
  The Other Israel _ Ted Pike _ Full Video. ...Ted Pike - Zionism and Christianity_ Unholy Alliance.by ...
  det ved jeg ikke.

  Bibelen med - Kong James udgaven = på Engelsk.
  Koranen - ( Uden = ( Guds Lov = De 10 Bud


 • Indeholder ( The Talmud ) ikke

 • Guds Lov = De 10 Bud

 • The Other Israel _ Ted Pike _ Full Video. - YouTube

 • Ret ukendt er måske = Khazar-jødernes = Bibel i Israel = The Talmud. ???   

 • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE