TRYKKEFRIHED

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

 Kan Danske - Religions-forskere - forklare - hvad der er forskellen mellem

( FN = UNs ) Menneskerettigheder

og

Koranens indhold.

 
Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.

 Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
 
Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
  

 


 Hvilke Danske Religionsforskere - bør Trykkefrihedsselskabet invitere -

til at forklare Forskellen mellem

( Koranens indhold ) og ( FN = UNs menneskerettigheder )  ???


 www.Trykkefrihed.dk

 Hvad er ( FN = UNs ) Globale Plan ???

Iøvrigt - der sker noget. Som ( Søren Hviid Pedersen ) udtrykker det

Historien er dynamisk.

http://jyllands-posten.dk/opinion/kronik/ECE6516652/canadier-mod-den-bloede-totalitarisme/

 


 

Skal ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 ) udskiftes med

Koranens indhold = som også er ( FN = UNs ) menneskerettigheder ???

 

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

      

Folketingsmedlem for  www.df.dk

 


Hvis nu = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = skal udskiftes med

 Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Betyder det så - at jeg som en - hvid dansker - født i Danmark -

ikke har noget Fædreland mere ???

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

 


 

Bogen for dem = der foretrækker deres fædreland.

frem for dem der foretrækker ( FN-UNs menneskerettigheder ) 


 Peter Neerup Buhl

 Forfatteren til denne tankevækkende bog

er også redaktør på

  www.Nationaldemokraten.dk   

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

Walter Veith (12) Hidden Agendas /Total Onslaught - YouTube

 


Ny Forskningsviden af Bill Warner  

Her er nyere viden. Måske bør visse historiebøger skrives om  ???

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

 

This is unbelievable, interesting and true
>   http://www.youtube.com/embed/A3YQANdvvbY
ww.islaminfo.dk

 Et internet-Leksikon   www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

 Jihad som kolonisering af nyt land

 


 

Hvorfor findes

 ( Guds Lov = De 10 Bud )

ikke i Koranen ???


 

Jihad som kolonisering af nyt land 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

 

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral

 

Islam "END TIMES ALERT" IsraelGreeceTurkey ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=7g_Xv2YhJOo
23/07/2013 - Uploadet af Soteris1
Open up your Eyes, your Heart and your Mind and Watch this Video. Don't ask your imam or mullah, he'll ...

 


 

Battle of Lyndanisse - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Lyndanisse

 Lige siden slaget ved Lyndannisse  

 15. juni 1219

har Dannebrog været Det Danske Folks Flag.

 www.fortidensJelling.dk

 


 Hvis jeg er rigtigt orienteret - så har Danmark haft fire Konger - ved navn Valdemar.

1157 - 1182 Valdemar 1. den Store

 

1202 - 1241 Valdemar 2. Sejr

 

1326 - 1330 Valdemar 3.

 

1340 - 1375 Valdemar 4. Atterdag

 Og Lige nu - idag - den 26 februar 2014 er Danmarks Regent

1972 -  Margrethe 2.

 

 

 


Så vidt jeg er orienteret ( med beskedne 7 års skolegang ) så er Danmark den eneste Nationalstat - og det eneste folkeslag på denne jordklode - der har modtaget deres flag - direkte fra - Gud - medens de kæmpede mod hedninger.

Her bemærker jeg - at dette specielle - danske flag indeholder et

Kristent Kors.

 Hvad betyder dette

Kristne Kors

for mig - Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul 

Det betyder - at jeg lever i en National-stat - hvor jeg lever efter

( Guds Lov = De 10 Bud )

og her mener jeg dem - der står i Bibelen.

Det betyder ganske enkelt at - jeg er -

Evangelisk-Luthersk Kristen.


Hvor kom disse hedninger fra - og - hvad troede de på  ???

 Var disse hedninger ganske enkelt muslimer - der ønskede at erobre al al magt på denne jordklode ??? Hvad siger nyere Kristen historie-forskning om denne periode - den tid hvor mange af Danmarks Konger hed

Kong Valdemar ???

Hvad er det nu - Bill Warner - siger om denne tids-periode

 Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

 


 

I 1219 drog Valdemar ( senere Valdemar Sejr ) til Estland med Danmarks ledingshær. Togtet betragtedes som korstog.
Straks underkastede esterne sig, og lod sig døbe, men tre dage efter overfaldt de (15 juni) den danske lejr, og bragte den i stor fare, indtil kongen fik samling over sine krigere, og derefter vandt en blodig sejr. 
Dette togt har givet kong Valdemar tilnavnet "Sejr".

Til dette slag = er sagnet om den himmelfaldne fane ( 15. juni 1219 ) knyttet til ( Dannebrog ) som sagnet siger - vores Kristne Gud sendte ned fra himlen - og som gav den danske konge - Kong Valdemar sejren - - over de svigefulde hedninger - der først lod sig døbe - og derefter løb - fra deres eget løfte.  

Der er mere læsning om denne Periode i (  Danmarks Krønike )

Saxo - grammaticus

Saxo Grammaticus - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Saxos værk var i seksten håndskrevne bind, på latin,  og det blev trykt i 1514

 


Tilsyneladende kommer der et tidspunkt - hvor en soldat må spørge

sig selv.

Hvad står det flag for = som jeg kæmper under ??? 

 


 

 Hvad kæmper ( FN = UNs ) soldater for ???

 Hvad kæmper "Kristne Soldater" under korsets flag for  ???

 

 Billeder af fn's flag

 

 

Film fra 1960.

 Hvilket flag kæmper "Kristne Soldater" under og hvem

giver ordrerne  ???

Soldaterkammerater på vagt: Åh Mustafa - YouTube

 Denne film er fra 1960 - og tilsyneladende - kæmper danske soldater - med et Dannebrog på Uniformen - og med en hjelm på hovedet - der viser ( FN-UNs ) symbol - en sejrens laurbærkrans. Jeg har den opfattelse at ( FN-UN ) kæmper for en

( New World Order )

Medens det ( Danske Flag med det Kristne Kors ) repræsenterer  

National-Staten Danmark

samt

( Guds Lov = De 10 Bud )

der står i Bibelen.  

Direkte modsætninger til ( FN = UNs  menneskerettigheder ) i

Cairo-Deklarationen.

 


 

  En laurbærkrans er en hovedprydelse, der er flettet af laurbærgrene. 

Traditionen stammer fra oldtidens Grækenland hvor guden Apollon vises med en sådan krans på hovedet, ligesom sejrherrerne i de pythiske sportskampe (lege) i Delfi ligeledes blev tildelt laurbærkranse som et sejrstrofæ. 

 Hvad ved ( Nutidens Studerende ) om afguden Apollon ???

 


Orøs nye nationalsang : Vi er alle i samme båd - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lDPUlMJjk_0
05/04/2011 - Uploadet af jesper victor von Staffeldt
Orøs nye nationalsang : Vi er alle i samme båd ... i Holbæk , hvis intentioner måske var både at lukke ...
  

 Jeg er ikke i tvivl om - at Danmark har nogle af jordklodens dygtigste soldater - men burde de ikke være i Danmark - for at forsvare den Danske Evangeliske-Lutherske befolkning - mod den igangværende udskiftning af National-statens Danmarks befolkning - som foregår i Danmarks største byer - her i 2014  ???

 Tiden er måske inde til at - Soldater - tænker sig om en ekstra gang - for at overveje - hvad de i virkeligheden kæmper for.  

 

Flere videoer for .The video that scares Jews . »

Red Square Parade- Danish Royal Guard - YouTube

youtube.com13. feb 2009 - 8 min. - Uploadet af rudolphreindeer86
Part of military music show on Red Square,Moscow Кремлевская зоря.

 

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...

 

What the Freemasonic Shriners really believe - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cIMZZsB8Wrg28. jan 2009 - 2 min. - Uploadet af mhfm1
What the Freemasonic Shriners really believe. mhfm1. Subscribe ... that the Freemasons regard Catholicism ...
 

Flere videoer for What the freemasons shriners really believe »

 


1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

Hvem holder 1. maj møder - rundt om på jordkloden - og hvem deltager  ??? 

Hvem kan huske - hvor når det første 1. maj møde fandt sted i Danmark ???

 evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter


Sådan kan det ( første løfte ) af 33. løfter lyde, når et ungt menneske søger optagelse, i en sådan (  Frimurer-loge = Freemason  ). Her bør det måske bemærkes - at alle kendte freemason ( alle har det 33. trin ) som det øverste trin - i denne pyramide af niveauer. Så vidt jeg er orienteret - så gælder det også for  disse Freemason broder-skaber - jeg nævner her.

 Iøvrigt - hvad kom først

Pagtens Ark med indhold ( eller ) Pavens Tempelnøgler ???

 

 Giver Pavens Tempelnøgler 100 procent magt over disse hemmelige religioner  ???

   

 

 Ser Pavens Tempelnøgler således ud  ???

 

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???


 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 


 

 Her bør det måske nævnes - at den første Jesuit - hed 

Ignatius Loyola. 

Ignatius Loyola - Wikipedia, den frie encyklopædi  

da.wikipedia.org/wiki/Ignatius_Loyola     Cached Lignende  

Det bør måske også nævnes at = Adam Weishauph = også var Jesuit.  

Se evt.   Illuminati   De er nu begge døde - og vores årstal er 2014

Der er løbet meget vand gennem Skjern Å - efter de to er døde - men disse nævnte - Frimurer-loger eksisterer endnu. I dag styres alle de andre frimurer-loger - af Jesuitter.

Fri-murer-loger - ( Freemason )  af Jesuitterne - som aflægger dette løfte til = Vatikanets Pave i Rom.

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

 

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn dig deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


 

Billeder af jon eric phelps

 

The Jesuits the 20th Century Eric Jon Phelps - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EXWwbXGAWaQ
21/01/2012 - Uploadet af Island1
History_of_the_Jesuits Their Origin, Progress, Doctrines, and Design by G. B. Nicolini.pdf http://www.mediafire ...

 


 Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold

INTERESSANT

Citat

Som en ligeså virksom mystifikation modtog hvert ordensmedlem ved indvielsen et hemmeligt navn, et såkaldt nom de guerre, som altid var af ikke-kristen eller i alt fald ikke ortodoks oprindelse: Weishaupt opkaldte sig karakteristisk efter lederen af det romerske slaveoprør Spartacus, Knigge hed Philo, opkaldt efter den jødiske filosof fra Alexandria, og Goethe modtog navnet Abaris, efter en skytisk troldmand. Også geografiske lokaliteter blev omdøbt med hemmelige navne, München blev til Athen, Tyrol blev Pelopennes, Frankfurt blev Edessa og Ingolstadt blev Eleusis; selv tidsangivelsen blev ændret til en ny hemmelig kalender med persiske månedsnavne, og som startede med år 632.

Citat Slut

 Fundet på dette link = Illuminati 

Det - som jeg især finder interessant - det er - årstallet for en hemmelig Månekalender, og som er startende fra Årstallet 632.

Hvorfor kan det være interessant  ???

Det skyldes at officielt - så døde Allahs Profet - Muhammed - i år 632.

Teoretisk - så det kan jo betyde - at der på et tidspunkt er planlagt - en ny Verdensorden en ( New World Order ) der ønsker - at skifte de nuværende kalenderdage - ud med andre ugedage - hvor søndagen  vil blive betragtet - som den sidste ugedag.

  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

 


Undervisning af - Professor - Walter Veith

I Hear the Sunday law Rumblings,.5-16-2011 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Gs3g0JDYh5U
01/09/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
1:47:55. Watch Later Walter Veith - (21) A New World Order / Total Onslaught by TheClosingOfTime 55,112 ...
 
Exodus  ( Dansk Bibel )  Anden Mosebog.
 

 

Kan Børn Tænke og Tælle til 7  ??? 

1. Mosebog Kapitel 1. Vers 1. ( Genesis )

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

Her er et regnestykke.

Hvis vor Kristne Gud besluttede - at den første dag i ugen skulle hedde ( Søndag ) dengang vor Kristne Gud skabte Jorden - og jorden har 7 dage om ugen - og Gud gav disse 7 ugedage disse navne - her i Danmark.

Søndag - mandag - tirsdag - onsdag - torsdag - fredag - lørdag

Hvilken af disse 7 ugedage - er så den sidste ugedag i ugen - hvis søndagen - er den første ugedag i ugen  ???

Hvem kunne dog finde på - at lave om på denne rækkefølge - som er besluttet af Gud - af ugens 7 ugedage  ???

Kender ( din mor ) svaret på dette spørgsmål  ???

Der findes ( 10 Bud i Guds Lov ) og her er

( Bud nr. 4 )

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

 Må mennesker godt lave om på

   ( Guds Lov = De 10 Bud ???

Findes der svar i ( BIBELEN ) på dette spørgsmål ???

 Hvorfor er der 7 dage i en uge - og ikke 10. dage  ???

Hvem har besluttet det ??? 


 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

Billeder af danske flag - Rapportér billeder

 

 

Der findes = mange flag = der indeholdet et = Kristent Kors.

 

Cirkusrevyen 2006 - Lærte vi noget - YouTube

www.youtube.com/watch?v=FqH34-yLLME
19/02/2010 - Uploadet af Follinstube
Cirkusrevyen 2006 - Lærte vi noget. ... cirkusrevyen, lærte vi noget by 2900Happinessfan 33,036 ...

    ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.DenDanskeForening.dk

      VIL DU FORSVARE = GRUNDLOVEN = MED DIT LIV ???


   KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 

 Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 Skandinavien: Mark Steyn on Danish TV: European elites drew ...

 

 www.Trykkefrihed.dk

 

 Hvad er ( FN = UNs ) Globale Plan ???

Iøvrigt - der sker noget. Som ( Søren Hviid Pedersen ) udtrykker det

Historien er dynamisk.

 www.Medie1.dk

 


 http://lokalavisen.dk/taeskehold-med-koedoekse-fik-bank-trampet-i-hovedet-med-stilletter--------------------------------------------------------------------------------/Sjaelland-Politi/20140226/artikler/302269977/1265

www.Uriasposten.net 

 

Lidt Danske Kultur-minder.

Billeder af kirsten walther

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE