VIRKER BABY-BOMBEN
VIRKER BABY-BOMBEN www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  17. november 2010

VIRKER BABY-BOMBEN ???            www.RadioDua.dk

FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS IDEOLOGIER          

http://www.siaddk.wordpress.com/

KØNSMODEN SOM 42 ÅRIG   =    www.Google.dk

Vi må efterhånden erkende - at Danmarks Kvinder - først er kønsmodne som - 42 årige - ( cirka ) og så kan det være svært at følge med i den globale barnevognskrig.

     


 
Ekstra Bladet
 
Danske kvinder føder færrest børn i Norden
 
Danske kvinder føder i gennemsnit 1,8 barn - og dermed er fødselsraten den laveste i Norden. Det viser nye tal fra Nordisk Statistisk Årbog 2010. Danmark ligger dog over det øvrige Vesteuropa i det såkaldte EU-15, hvor fertiliteten er 1,5 barn pr. kvinde.

11:11 - 27. okt. 2010 | Ritzau /Nyheder

Flest børn i Norden får kvinderne i Island. Her er tallet 2,2 barn. I Norge er tallet 2 barn pr. kvinde, Sverige ligger på 1,9, mens de finske kvinder ligesom de danske føder 1,8 barn i gennemsnit, men på de ydre decimaler også ligger over Danmark.

Den selvstyrende ø Åland, som hører under Finland, ligger dog under Danmark med en fødselsrate på 1,7. Grønland og Færøerne ligger over Danmark med henholdsvis 2,2 og 2,3. Fødselsraten skal ligge på 2,1, hvis befolkningstallet skal forblive uændret.

De mest populære navne til nyfødte er i Danmark er Mikkel og Freja, viser årbogen, på Færøerne hedder flest babyer Jónas og Anna, i Finland får de nyfødte oftest navnene Veeti og Aino, Oscar og Sofia er de mest populære på Åland, i Island er det Jón og Sara, i Norge Lucas og Emma og i Sverige er det også Lucas blandt drengene og Alice blandt pigerne.

Årbogen viser også, at Danmark har det højeste antal ægteskaber pr. 1000 ægteskaber på trods af, at det tal er faldet i Danmark siden 1995. I Danmark bliver seks ud af 1000 gift. Lavest er tallet i Island og på Færøerne, hvor 4,3 pr. 1000 bliver gift.    Citat slut.   

Da jeg blev født i 1945 - blev der også født drengebørn. Lad os glemme fortiden lidt , og holde os til emnet - børnefødsler. De kvinder der føder flest børn på jordkloden - det er muslimske kvinder - og på dette link - kan du få lidt globalt overblik over - hvordan muslimers globale fødselsrate er.

Besøg evt også -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU Et kort input =8. Januar  2011  = TILLYKKE MARY og FREDERIK

TILLYKKE TIL FAMILIERNE I KONGEHUSET MED TVILLINGEFØDSLEN I DAG = EN PIGE OG EN DRENG. 4 BØRN = EN GOD BEGYNDELSE = SAXO-POULTO FAKTA SPRINGER I ØJNENE

1. Danske kvinders sidsteplads i Norden - når det gælder Børnefødsler

2. Islams globale førsteplads - når det gælder mange børnefødsler.FØDSELS-FORHINDRINGER  1. FOR FÅ FATTIGE.

Disse to forhold kan naturligvis analyseres fra forskellige indfalsvinkler - og jeg har selvfølgelig mine forklaringer for - hvorfor Danmarks kvinder dumper ned på en ydmygende sidsteplads - når det gælder kvindefødsler i Norden.

Som de sagde på - Guldregn - et værtshus på hjørnet af Vesterbrogade i det gule palæ - der sagde de - de fattige har ikke mange glæder - men til gengæld får de mange børn.

Når danske kvinder får for få børn - så kan det skyldes - at der ikke er nok fattige og ikke nok fattige danske kvinder i Danmark.  Selvfølgelig kan min vurdering være forkert
??? Hvem kan vide dette ???FØDSELS-FORHINDRINGER  2

En global erobringsplan - begyndende med Europa og dermed også Erobring af Danmark indefra - ved hjælp af en plan om - at mindske danske børnefødsler mest muligt - en plan der tilsyneladende har været oppe at vende i vores danske Folketing - allerede i 1975.  Jeg har naturligvis ingen beviser på denne formodning - der udspringer fra denne advarsel fra 1975 - som jeg kalder =
plan 75. Advarslen ser således ud =ADVARSLEN  FRA  1975

Vendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.e0A

%0�1;

[1]Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne   Citat slut.

HVAD ER DE KONKRETE ERFARINGER I DANMARK ???
 
Besøg evt.  www.KvinderForDanmark.dk  her i 2011SELVMODSIGENDE POLITISKE UDMELDINGER

Dette snigende forsatte halvt hemmelige arbejde foregår ( efter min opfattelse ) stadig her i Danmark. I følge min opfattelse, så er det fuldstændigt hjernedødt - når vore politikere påstår - at der skal flere indvandrere ind i Danmark ( i dag den 28. oktober 2010 ) når der er global krise - og de store virksomheder ( multinationale selskaber ) flytter til Kina - og andre steder - hvor der er penge at tjene. Senest er det Vesta´s vindmøller der fyrer folk.

HVEM HJERNEVASKER VORE POLITIKERE ???

Vore Politikere har gentaget sig selv så mange gange - at de selv tror på det - eller også er det en del af ( PLAN 75
) om at udskifte Danmarks befolkning - med for os vildt fremmede folkeslag - med en fremmed kultur-baggrund. Hvad mener de på =  http://www.radioholger.dk/   om vore danske Politikeres evige omkvæd om mangel på arbejdskraft - uanset hvor mange arbejdsledige - der er i Danmark.
Er dette evige politiske omkvæd fra - vore danske Politikere - om mere indvandring af fremmede et led i denne gradvise udskiftning af Danmarks oprindelige beboere ???  Hvem kan vurdere dette
???

HØR EVENTUELT = MEDIEPROPAGANDA FOR INDVANDRING = på   
www.RadioHolger.dk  ( Arkiv September )BESÆTTELSE AF DANMARK = OVENFRA

Når planen om at udskifte Danmarks Befolkning = ovenfra = gennem ( Folketingets samarbejde ) med udenlandske kræfter - og dette skal ske uden -at den jævne danske befolkning opdager at det sker igennem få Danske fødsler - så er der en slags institutioner - der naturligvis er i Focus - og det er vores sundhedsvæsen og dermed også vore fødeklinikker. Hvordan bringes både sundhedsvæsen og fødeklinikker uden for dansk kontrol ???  Det kan ske ved at privatisere vores sundhedsvæsen - og de tilbageværende opgaver i danske fødeklinikker - overtages af stærkt troende muslimer - og denne proces er allerede i gang. Nu væk fra dette sidespring.

HVORDAN EROBRES DANSKE INSTITUTIONER INDEFRA ???

TILFÆLDIGT ELLER PLANLAGT.

Nu gør ( en svale ingen sommer ) men det er interessant at vide - om den oplevelse som denne kvinde havde på = Næstved Hospital = er en enlig svale - eller en brik i et puslespil - der går ud på - at kontrollere alle danske kvinders børnefødsler. Det kræver nok en analyserende indsats fra en patient-forening af danske kvinder - fordi danske journalister - tilsyneladende ikke er specielt interesseret i danske kvinders børnefødsler. Men her er den enlige svale - som er en autendisk konkret oplevelse.
 Præsenteret her  28 oktober 2010

RAPPORT OM = NÆSTVED SYGEHUS

Nej til tørklæde på sygehus udløser grov psykisk chikane

siad | oktober 26, 2010 at 14:39 | Kategorier: Artikler, Indland | URL: http://wp.me/pVCL-ME

Muslimer har igennem lang tid fået positiv særbehandling på sygehuse rundt om i landet. Muslimske kvinder kræver at blive behandlet af kvinder og bliver det. Besøgende til muslimer okkuperer hele stuer og får lov til det - også uden for besøgstid. De kræver halalmad og får det. Men danskere har ikke lov til at sige fra overfor tørklædebærende sygeplejersker og læger.

Her følger en læsers oplevelse på et dansk hospital anno 2010:

Forløbet af min indlæggelse/operation på Næstved Sygehus.

Af Britt Valentin d. 24/10-2010

Jeg vil her prøve at beskrive forløbet af det der skulle have været en simpel rutineoperation, men som endte med at blive et forfærdeligt mararidt. Ikke på grund af uheld eller fejl - men alene på grund af ond vilje fra en dybt uprofessionel ledelse på Gynækologisk afdeling, der tydeligvis ikke kunne skelne mellem deres egne ideologiske holdninger, sammenholdt med pligten til altid at gøre det bedste for patienten.

Det er først her små to uger efter, at jeg egentlig har fået overskud nok til at sætte mig ned og få sat ord på de 3 dage indlæggelsen varede, og selvom jeg ingen illusioner gør mig, håber jeg vel på med denne beskrivelse af forholdene, måske alligevel at kunne danne en hvis præcedens, så det ikke sker for andre. - naivt ?.

Først lidt trivia:

Jeg blev undersøgt af min egen læge i maj 2010, der med det samme kunne bekræfte at jeg havde nedsynkning af blæren, og at det selvfølgelig skulle behandles. Den 26/05 jeg fik så foretaget en forundersøgelse på Næstved Sygehus, hvor de fortalte mig at det var bedst at jeg blev opereret på Nykøbing Falster Sygehus, da indgrebet blev en smule kompliceret af at jeg var blevet syet op tidligere (1987). På Nykøbing Falster Sygehus d. 07/09 talte jeg så med en Jørgen Bjarnesen, der fortalte mig at det var ham der skulle forestå operetionen, men at han også operede på Næstved sygehus. Jeg sagde derfor ja til at blive opereret på Næstved sygehus, da det jo er tættere på hvor jeg bor.

Jeg bliver så indkaldt til indlæggelse fredag d. 08/10, hvor vi (jeg + to andre) får at vide at forundersøgelsen vil tage hele dagen, men at vi kan tage hjem weekenden over, for så at møde op søndag aften eller fastende tidligt mandag morgen. Ved denne lejlighed er det en meget sød lægesekreter der fortæller os om hele forløbet - hun forklarer at jeg nok kommer op først, da jeg har insulinkrævende sukkersyge. (Sukkersyge-patienter plejer at komme op først, for at kunne holde øje med komplikationer, og for at ungå at skulle lægge drop med glukose).

Vi bliver derefter bedt om at sætte os i opholdsstuen, og vente på den læge der skal undersøge og indlægge os. Det bliver ved denne lejlighed at jeg for første gang i mit liv står ansigt til ansigt med et dilemma jeg helst ville undgå, men nok forventede jeg ville støde på før eller siden - en kvinde med et religiøst tørklæde.

Jeg er nysgerrig af natur og sætter mig gerne ind i ting jeg ikke forstår, som fx. hvorfor én bestemt religion kan skabe så meget splid og fanatisme i verden.

Svaret er ganske enkelt at islam ikke kun er en religion, men en hel ideologi. Den er en "alt i én". En 1400 år gammel grundlov, baseret på en voldelig stammekultur, hvor den stærke dominerer den svage og manden dominerer kvinden. Når andre religioner efterlader frihed til individualisme - gør islam det ikke! En rigtig muslim behøver aldrig være i tvivl, han skal bare kende sin koran, deri ligger svaret - den eneste sandhed. Den er i bydeform, og dér hvor der evt. er modsætninger mellem to påbud - gælder det sidst skrevne iflg. ??? / abrogation eller ophævelse.

Så når Koranen netop i de senere "Medina vers" er ekstra brutal og krigerisk, kan man ikke bruge de første fredeligere vers, som undskyldning for at se bort fra de sidste.

Lægen er ganske sikkert et godt menneske, der behandler sine patienter pænt, men idet hun har valgt at bære et symbol der viser: at hun (frem for alt andet) er muslim, er jeg alligevel ikke tryg ved situationen. Tørklædet har ingen praktisk funktion i hendes job som læge, men har udelukkende til formål at proklamere hendes religiøse og idiologiske ståsted. Det er et symbol der (for mig, og mange andre) i bedste fald står for had, undertrykkelse og intolerance, og jeg mener hverken at der er noget odiøst, eller ekstremt i at jeg siger fra på det grundlag, (jeg ville jo heller aldrig gå med til at blive undersøgt at en læge med et swastika hængende om halsen).

Så jeg beder pænt om at få lov til tale med en anden læge, idet jeg regner med at man trods alt kan vælge. Der tager jeg fejl, og det skulle imidlertidigt hurtigt vise sig, at jeg med min simple forespørgsel, åbenbart havde vækket en volsom vrede - jeg fra nu af skulle komme til at mærke på både krop og sjæl.

Der kommer så en læge ned for at tale med mig. Dette er overlæge Thomas Filtenborg, der overhovedet ikke vil høre på hvad jeg siger. Han er tydeligt ophidset, og giver mig et ultimatum: Enten lader jeg mig undersøge af denne læge, ellers vil de ganske enkelt ikke operere mig. (Han pointerer desuden.. at de skam har en anden læge der kunne undersøge mig - men at de af princip ikke kunne drømme om at efterkomme sådan et ønske).

Jeg bliver meget overrasket over den skarpe reaktion, og vælger lidt fortumlet alligevel at lade mig indlægge af denne Mona Ahmed. Jeg har jo ikke noget valg, og for mig er det bare endnu et kedeligt bevis på den islamisering der finder sted overalt. Mennesker der ikke accepterer den ideologi, er altså nu heller ikke er velkommen på et offentligt sygehus mere.

Indlæggelsen:

Møder op søndag aften (d. 10/10 kl.21.00) og bliver modtaget af en sød aftensygeplejske, der undrende fortæller mig, at jeg (på trods min sukkersyge) skal sidst op til operation, og siger at hun vil undersøge om det er en fejl. Da jeg senere spørger hende om det så var en fejl, er hun pludselig kølig, og siger bare kortfattet: nej det er ingen fejl, og går videre - var lidt overrasket!

Næste morgen (på selve operationsdagen) får jeg hilst på en Andrea Strands som skal være min kontaktperson (en man kan gå til hvis man er bekymret, eller har et problem), og jeg fortæller hende selvfølgelig om det ultimatum jeg blev stillet over for dagen før, og... inden jeg når at sige mere, siger hun at jeg er racist! og spørger om jeg så heller ikke vil behandles af hende, fordi hun er tysker?

Min fornemmelse er, at hun bare ventede på at kunne fyre racisme-kortet af, og jeg begynder at blive bange. Jeg er tydeligvis ilde set, og vil tilsyneladende gøre alt for at vise mig det.

En time efter møder de pludselig 4 mand høj op på min stue, (min kontaktperson Andrea Strands, en sygeplejerske, endnu en tørklædebærende læge, samt afdelingssygeplejerske Hanne Madsen). Jeg ved ikke om det er ment som en trussel, men de understreger helt umotiveret som det første at jeg "risikerer" at den muslimske læge her også skal bistå ved min operation. Den muslimske læge begynder samtidigt at ville have en diskussion med mig om sin tro, men afdelingssygeplejersken bryder ind og siger, at jeg ganske enkelt ikke vil blive opereret, medmindre jeg samtykker, og siger at jeg IKKE føler mig truet af dem.

Men det er jo lige det de gør, de er så aggressive og det hele er så uforståeligt og ubehageligt, at jeg bryder grædende sammen.

Jeg ligger de næste 3 timer med en knude i maven, og et glykosedrop i armen og venter på at blive kørt op til operationen kl. 15. Oppe på operationsgangen skulle jeg lige vente 15 min før jeg kunne komme ind, og imens jeg ligger der, kommer en arabisk læge (jeg ikke havde set før) hen til mig, og med ironi i stemmen siger at han godt kunne lide en der siger sin mening. Dette gentager han 2 gange med et lumsk blik, hvorefter han smiler og siger at det er HAM der skal operere mig nu.

Jeg kunne ikke sige et ord, og var fuldstændigt lammet af skræk.

Jeg bliver så kørt ind til operationen med den viden at mit liv nu ligger i hænderne på en muslim, der kender min holdning til hans tro. Inde på operationsstuen er der iskoldt, og da jeg i forevejen er bange, begynder jeg at ryste uhæmmet.

Lige inden jeg forsvinder i narkosen, hører jeg en der siger, at DET vil hun ikke være med til, og giver mig et varmetæppe på.

Da jeg kommer til mig selv er jeg selvfølgelig meget dårlig på grund af narkosen, men da jeg får det lidt bedre spørger jeg afdelingssygeplejsken Hanne Madsen, (som jeg har en ide om står bag chikanen), om hvorfor jeg ikke er blevet opereret af Jørgen Bjarnesen, og hun siger det er fordi jeg kom så sent op til operation. Senere kommer hun dog ned og siger at det alligevel er Bjarnesen der har opereret mig?? Jeg ved ikke hvad jeg skal tro, og jeg kan ikke tænke på andet end om de mon har gjort det ordentligt. Efter den behandling jeg har fået - kan jeg tiltro dem alt!

Jeg ville bede om aktindsigt, men turde ikke sige mere, idet at jeg skulle være indlagt et par dage til.

En af de gange jeg var nede for at få en smøg, mødte jeg iøvrigt den læge der (lige inden jeg skulle opereres) havde sagt at det var ham der skulle operere mig. Vi stod i elevatoren og jeg kunne overhovedet ikke få øjenkontakt med ham + han holdt hånden over sit navneskilt.

Jeg følte mig fuldstændigt som i klørerne på mennesker, der åbenbart mente de havde grund til at hade mig. De kørte mig psykisk helt ned til et punkt, hvor jeg ikke vidste hvad der var op og ned. Det var først en uge senere jeg havde og sans og samling nok til at ringe og bede om aktindsigten så jeg kunne få lidt sammenhold på det hele.  Citat slut

Besøg eventuelt  -  http://www.siaddk.wordpress.com/Besøg evt.   www.Sappho.dk 

Nu var denne oplevelse på - Næstved Sygehus - ikke en fødsel - men en oplevelse på en gynækologisk afdeling - hvor det tilsyneladendede er muslimer - med en racistisk holdning over for etniske danskere.

Det, som jeg finder er et interessant spørgsmål, i denne forbindelse - er = Hvor mange muslimer arbejder der på danske sygehuse og hospitaler ??? Er denne oplevelse en enlig svale - eller et led i en planlagt erobrings-strategi ??? Hvis Danmarks befolkning skal udskiftes så langsomt - at vi etniske danskere ikke aner - at det sker - ( ved hjælp af manglende børnefødsler ) så passer denne oplevelse ind i en militær plan - hvor Danmark erobres, ved hjælp af en krigslist, hvor muslimer kontrollerer de hospitaler og sygehuse, hvor børnefødslerne foregår.  Hvem kan vide dette ???

Besøg evt. www.islam-info.dk  og læs under følgende overskrifter =

tørklæde
ren og uren  - 
tid til at tænke.
tørklæder
kvinder  
analyser eventuelt = ( Sura 33.59 )

og der, hvor din nysgerrighed fører dig hen.

Danske læger er utroligt dygtige - men de bliver ældre og ældre - men er ( rene muslimske læger ) der ikke er vildt begejstrede ifølge deres ( rene tro ) ikke har lyst til - at røre ved ( urene vantro danskere ) den rigtige løsning på vore hospitaler - når den samme indstilling gør sig gældende hos de ( rene ) muslimske kvinder, når de skal røre ved ( urene danske vantro kvinder ) ???

Besøg eventuelt  http://www.radiodoktoren.dk/ Carsten Vagn-Hansen - - Jeg kan lide danske læger. Saxo-Poul.Libyen  og  Muammar al-Gaddafi

Hvis den hash som som blev solgt i Christiania - stammer fra Libyen - så har begge parter haft økonomisk udbytte af denne handel.
Sådan er det med revolutionære bevægelser. de skal jo financeres på en eller anden måde - så hvorfor ikke lade ofrene financere deres egen tilintegørelse.

Denne handel - har sikkert heller ikke været befordrende for - at holde fødselstallet i Danmark på 2,1 - som er nødvendigt for - at et folkeslag kan reproducere sig selv. Denne handel kan godt ligne en politisk aftale med - Muammar al-Gadaffi og Politikere i det danske folketing. Hvem kan vide dette ??? Jacob Rosenkrands - måske ???
Det var så lidt forklaringer på hvorfor - at danske kvinders fødselsrate ligger på sidstepladsen her i Europa.

Besøg eventuelt - www.Uriasposten.netISLAMS FØDSELSRATE HAR 1400 ÅRS FORSPRING

Den store hærfører - MUHAMMED - Allah´s Profet har sammensat ( Børneopdragelsen i muslimske familier ) hvilket giver muslimske kvinder - cirka 1400 års forspring, når det gælder antallet af børnefødsler.  Tankegangen bag denne ( Børneopdragelse i muslimske hjem ) er efter min opfattelse en militær tankegang.  Nemlig -

Den hær der har et flertal af soldater - har størst chance for - at besejre sine fjender. Derfor skal muslimske kvinder først og fremmest føde børn. Derfor tilfalder forældreretten af børn altid faderen , så intet barn født af en muslimsk kvinde - eller en kvinde gift med en muslim - undslipper at blive en del af den muslimske stammekultur. Muslimske kvinder skal makke ret og føde børn til islams hær - som efter min opfattelse er en hær med en ( Totalitær Ideologi ) forklædt som religion. Det er der nok delte meninger om - men sådan er min vurdering af islam.

Dette er min forklaring på - hvorfor islams kvinder føder flere børn - end alle andre folkeslag på denne jordklode. Disse mange muslimske børnefødsler er udtænkt for cirka 1400 år siden - og er efterhånden sat i system - hvilket kan ses her - og illustrerer hvordan islams mange børnefødsler - er en del af islams erobrings-strategi. TIDLIGE ÆGTESKABER  = HVAD ER FORMÅLET ???

Da jeg for nylig nævnte til en mor, at EUs Lissabon-traktat lægger op til at legitimere pædofili, afviste hun det som en umulig, ja latterlig tanke, da pædofili jo er en grov forbrydelse!

Men muhammedanerne kan kamouflere det som ægteskab! Akkurat ligesom man blandt muhammedanere kamouflerer prostitution med superkorte ægteskaber på - tja, måske bare en time.

En video fra Gaza viser, hvordan firehundrede og halvtreds småpiger på omkring 10-12 år blev gift ved et massebryllup med voksne mænd i Jabalia-flygtningelejren. Det er frastødende at se på! Det er sygt!

Stakkels ukyndige pigebørn!Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
Topfolk fra Hamas var til stede for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….

HVILKEN GAVE BØR BRUDEN HAVE ???
EN SÅDAN DUKKE - MÅSKE  ???

Kilde: ”Infidels are cool”
http://infidelsarecool.com/ 31.7.09Kvinde er du = UNDER 21 ÅR ??? er du dansker eller muslim ???

Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsansFra vores danske kulturarv   www.fortidensJelling.dk

KAN DANSKE KVINDER KALDES OP - TIL AT MELDE SIG IND I ET POLITISK PARTI - DER VIL MELDE DANMARK UD AF - EU ???HVAD HAR ISLAM OPNÅET - GENNEM 1200 ÅR
MED MUSLIMERNES MANGE BØRNEFØDSLER ???

Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan Yemen

Tilsyneladende har islams muslimske kvinder født nok med børn til, at der har været soldater nok til - at erobre disse muslimske lande - og fastholde befolkningernes lydighed - ved hjælp af Koranens sharia-love, som minder om militærlove, der har fået religiøs status, for cirka 1400 år siden.  Min vurdering kan være forkert - hvem kan vurdere dette ???ER MØDOMSKONTROL EN DEL AF ISLAMS KULTUR ???

Sker dette på bryllupsnatten - hvor lagnet analyseres af familien - for at se - om den røde plet findes ??? 


Besøg  eventuelt  www.nymoedom.dk. og læs HVORFOR.

KRISTINA AAMAND = har skrevet bogen = MØDOM PÅ MODE.

Prøv at 
www.Google.dk  Gyldendal = hvis du ønsker at købe bogen ???                       

Besøg evt. www.nomos-dk.dk  hvis din sjæl tørster efter viden ???

Bøger på dansk   http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/
KVINDER I DANMARK = ER I PARATE TIL ISLAM  ???


Voldtægtsoffer
voldtægtsoffer Sverigevoldtægsoffer SverigeVoldtægtsoffer.  Sverige

http://www.kulturkloeften.dk/  Lidt statestik.TIL ORIENTERING = MUHAMMED ER FORBILLEDE FOR ALLE MUSLIMER.


SYRE-ANGREB foregår nu også på Vesterbro i København.

Besøg eventuelt 
http://www.dendanskeforening.dk/ 
Besøg eventuelt =  http://www.spydet.blogspot.com/  = og se muslimsk kvinde i Sudan blive pisket. Kvinde dømt efter islams sharia-lov. Filmen er tilsyneladende optaget i = december 2010.MUSLIMSKE KVINDER SKAL FØDE BØRN - HVIS DE IKKE FORSTÅR DET - SÅ MÅ DE LÆRE DET PÅ DEN HÅRDE MÅDE.

Sådan er min opfattelse af islam - Poul Leo Nielsen.Hvordan beskytter vore danske Politikere - så vore danske kvinder - imod muslimske overgreb ???

Jo de gamle partier går ind for - EU - hvor varernes frie bevægelighed over landegrænser - betyder mere end kvinders frihed. EU - Politikernes drømmeprojekt ser således ud - uden National-grænser. Her er et link til - en del af indholdet i EU - Kontrakten = Lissabon- traktaten.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 


EURABIA - et område uden Nationalgrænser.


EFTER MIN OPFATTELSE SÅ SER  = EU-POLITIKERNES MULTIETNISKE POLITISKE DRØM = SÅLEDES UD ???
www.Folketinget.dk    www.Google.dk 

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance


Disse gamle politiske partier går alle ind for et stærkt samarbejdende EU. Derfor ønsker disse partier ikke en debat om - at EU er udviddet til et ( Eurabia ) i en underskrevet aftale med = ( muslimske religiøse ledere ) den aftale, der blev underskrevet i Frankrig, den 13. juli  eller 14. juli 2008. 

HVAD ØNSKER ET STÆRKT SAMARBEJDENDE EU ???

Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???

De ønsker plads mere plads til islam i Europa. Det kan læses i denne kronik - skrevet af - EUs - sendebud i Danmark - som åbenbart er blevet pålagt denne opgave, at skrive denne kronik.

Besøg eventuelt Siad  =  
cachelagret kopiMIN OPFORDRING  - Saxo-Poul
 
Stem på et parti - der vil melde Danmark ud af - EU.


                               


                       www.RadioHolger.dk 


LÆS BOGEN AF = ÅSE CLAUSEN BJERG


Åse Clausen Bjerg
En lærke Letted´2002
No-Kay's Forlag
ISBN 87-90183-22-3


Og er medforfatter til denne bog = af

Kurdistany Azad
Åse Clausen Bjerg

KVINDERI Fatamorganas verden
No-KAY'S FORLAG
ISBN 87-989763-8-9

Åse Clausen Bjerg - har besluttet sig til, at give sin opbakning til - Fremskridtspartiet - ved det førstkommende valg til Folketinget.

www.frp-z.dk     Fremskridtspartiet er på banen igen.

MIN OPFORDRING

Jeg vil opfordre alle ved det førstkommende valg til Folketinget - at stemme på et Politisk Parti - der vil melde Danmark ud af EU.  

Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen - alias Saxo-Poul
www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med sværdet.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Det er tilladt for vælgerne at skifte politisk parti = hvis de bliver klogere.  Hvis ( mere viden ) ikke påvirker ens beslutninger = er der så ikke mere = at tænke over i dit liv.  ???

Sharia finans = jihad   =  Hvem ejer hvem økonomisk???VIL DANMARKS KVINDER MELDE DANMARK UD AF EU  ???

Hvis Danmarks kommende generationer - ønsker Danmark meldt ud af - EU - så findes der også andre danske politiske Partier - der ønsker Danmark meldt ud af - EU.

Blandt andet disse partier =  http://www.google.dk/

www.DKsamling.dk

www.frp-z.dk     Fremskridtspartiet er på banen igen.

www.fritdk.dkSådan vælger du den rigtige barnevogn

   

Barnevogne kan søges på =  http://www.google.dk/ 

DANMARKS KØNSMODNE KVINDER - VIL DE UD AF EU ???

Har Danmarks unge kvinder ( fantasi og energi ) til at starte telefonkæder - for at støtte nogle af disse Politiske Partier - der ønsker Danmark meldt ud af = EU.

Er en udmeldelse af - EU - den eneste demokratiske måde - at kæmpe for et = islam-frit Danmark og Europa ??? Hvad er din vurdering
???  
jeg vil lige gøre opmærksom på - hvad Winston Churchill mente om islam - for godt 100 år siden.


WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

http://www.kvinderfordanmark.dk/


Nu kan de døde ikke jo ikke anklages efter paragraf 266b.
Ville det være sket i Danmark hvis = Winston Churchil = var kommet med disse udtalelser i Dagens Danmark her i 2010 ???

             

WINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE =

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
  Citat slutKan du ikke klare at underskrive en vælgererklæring - for at bevare din og Danmarks frihed - hvad kan du så klare ???

Da jeg er født i 1945 - så er det ikke min fremtid - det drejer sig om - men de nuværende og kommende mødre - og deres børn og børnebørn. Hvilken lov skal de vokse op under ???

DANMARKS GRUNDLOV  eller
ISLAMS SHARIA-LOVE ???USA s kvinder kan starte telefonkæder.

Kan danske kvinder starte telefonkæder-
eller mangler viljen til organiseret aktion
???Act! for America - Home

Hvem oversætter bogen til dansk ???http://www.kulturkloeften.dk/ 


EU = ER KLAR TIL ISLAM  -  ER DU KLAR TIL = ISLAM.
SOM DU SELV KAN LÆSE  =  EU = ER KLAR TIL ISLAM =

Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor???


Jeg ønsker alle kønsmodne kvinder - en strålende fremtid 
Saxo-Poul  alias  Poul Leo Nielsen.

http://www.fornyelsespartiet.dk/
http://www.dendanskeforening.dk/HVAD DANMARKS KVINDER OGSÅ BØR VIDE =

Hvis Danmarks Grundlov - udskiftes med Koranens parallel-lovgivning - så skal ( alle ) børn i Danmark opdrages på denne måde

BØRNEOPDRAGELSEN I MUSLIMSKE HJEM

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 års alderen sender religiøse forældre ofte deres barn i koranskole,som består i at lære koranen udenad på arabisk.Kønnene adskilles og opdragelsen foregår gennem koporlig og psykisk afstraffelse.

Pigerne skal gå ind i husholdningen,og være med til,at renholde hjemmet og passe de mindre søskende.Hun skal sørge for de ældre brødres velbefindende,for at finde sin rolle.Dette er en del af den religiøse opdragelse,så hun kan finde sin plads under ALLAHs lov.

For religiøse muslimer er det ofte vigtigere,at pigen lærer arabisk end dansk,da hun skal kunne læse koranen.Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen .Da de til med skal lave mad,vaske tøj,- og passe syge søskende er deres tid til lektier begrænset.

Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole.Når hun bliver 9 - 14 år,skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole.Hun må ikke deltage i svømning,idræt og lejrskoler.I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver : at føde mange børn,at styre det huslige og oplære det lille barn i islam.

Den muslimske kvinde "styrer huset" Den ældste kvinde irettesætter de yngre : svigerdøtre,voksne døtre,yngre søstre,etc.Den unge kvinde i hjemmet,som endnu ikke er gift,skal beskyttes af familien,da hun er den muslimske kvindes ære.

Hendes ansvar er det,at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner.Overtræder hun disse regler,mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv.Hun vil da ikke kunne få sig en mand.Det er faderens ansvar,at barnet får sig en muslimsk opdragelse.


Det er ham der på dommedag må stå til regnskab for,om børnene blev muslimsk opdraget selv om han, når børnene er små,delegerer arbejdet ud til kvinden.DVS enten sin hustru eller sin mor.Hvis hustruen ikke vurderes til.- ikke at være  en god muslim,vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor.Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for,at være gode muslimer.

Profeten Muhammed anbefalede at opdragelsen foregår i 3 faser : I første fase = forkæles barnet.Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn,som faderen har "frembragt" som stedfortræder og arvtager.Han behandles som kronprins.Han kaldes tronarvingen "wali AL-AHD" og over-øses med ros og agtelse.

I anden fase = anbefalede profeten at opdrage det 5 til 10 årige barn,ved at lære dem hvad der er islamisk,og hvad der er uislamisk.Hvad der er tilladt ( halal ) og hvad der er forbudt ( haram) Denne alder kalder Muhammed retlednings-alderen ( AL-TAWJEH ) Især drengene skal lære,at være stolte og fremhæve egne fortræffeligheder,hvilket er stik imod dansk tradition,nemlig ikke at blære sig.

Der er visse ting,som er forbudte for alle,andre ting er kun forbudt for piger.En pige må ikke lege med en dreng.Det er forbudt for en dreng at græde.En dreng må ikke hjælpes af en pige,eller sin søster med lektierne.Han må ikke gå i korte bukser.

Børn må ikke se de voksne i øjnene,og piger må ikke se drenge i øjnene.Piger skal lære at slå øjnene ned,for ellers anses hun for at være løsagtig. Spiseforskrifter indlæres etc,barnet lærer de 5 søjler,samt at bruge højre hånd. Brugen af venstre hånd anses som uislamisk.

Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar.Derfor straffes overtrædelserne hårdt.Det forventes,at også naboer etc. deltager i opdragelsen.

Opdragelsens tredie fase = er forskellig fra dreng til pige.Piger skal lære lydighed,underdanighed og sænke blikket.Hun skal vide,at hendes mødom er familiens ære.Hun må ikke give en fremmed hånd ( hvis det alligevel skulle ske,skal hånden være slap ) Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen,hun må ikke grine højt,eller sidde med benene over kors,ikke sige ukvemsord.Hun skal være klædt anstændigt.

Overholder hun ikke disse regler,så betragtes hun som en skøge.Den ikke muslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder".Det ødelægger familiens ære og bevirker,at hun ikke kan blive gift.Hun skal opdrages til,at blive gift.Hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.

Hos drengen fremelskes i 3 fase = stolthed,selvglæde,høj selvagtelse og maskulinitet.Det er godt at lære at tale om alle sine gode egenskaber.Drengen får i forhold til pigen megen frihed.Drengene kan ofte færdes frit uden,at forældrene bekymrer sig om,hvad de laver.Gæstfrihed fremelskes,samt at drenge bør reagere voldsomt,hvis nogen sårer familiens ære.

Drenge må ikke hjælpes med lektierne af kvinderne.Det skal de være for stolte til.De skal vise respekt for faderen,som er familiens overhoved.Drenge må ikke holde piger i hånden.En from muslim giver ikke en kvinde hånden når han hilser.De ældre søskende opdrages til,at irettesætte mindre søskende.

DU DANSKE KVINDE - - SKAL DINE BØRN OPDRAGES SÅLEDES ???

DENNE - BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM - ER SÅ VIDT JEG ER ORIENTERET - DEN BØRNEOPDRAGELSE SOM SKER I DISSE MUSLIMSKE LANDE = JEG VED IKKE OM I KVINDER ØNSKER - AT OPDRAGE JERES BØRN SÅLEDES.

Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan Yemen


De her nævnte lande betragtes som ( fredens område ) af Koranen - og alle andre lande - betragtes som ( krigens område ) indtil Koranens børneopdragelse hersker også i dette land.

Hvad og hvordan i kvinder vil bruge denne viden - det er jeres afgørelse. Jeg ønsker jer Held og Lykke med jeres fremtid - og jeres børn og børnebørns fremtid. Jeg har hermed forsøgt at advare jer, uanset hvilket parti i stemmer på.

Med Venlig Hilsen - Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.UNDER 21 ÅR = DET ER DIN FREMTID = DET DREJER SIG OM
DERFOR = OPLYS DIG  SELV = OG SPERD BUDSKABET =

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk

http://www.google.dk/

OM DISSE LINKSFN’s totale mangel på dømmekraft: Iran er klar til at blive medlem af kvinderettighedsgruppe

Sharia finans = jihad   =  Hvem ejer hvem økonomisk???

Skriv en kommentar »

Iran som har dømt en kvinde til døden ved stening p.gr.a påstået utroskab, er klar til at blive bestyrelsesmedlem i FN’s nye agantur for fremmelse ligeretten mellem kvinder og mænd.

Dette faktum har vakt bestyrtelse i USA og blandt menneskerettighedsgrupper. Nogle menneskerettighedsgrupper er også vrede over at Saudi Arabien hvor kvinder ikke må køre bil og er udelukket fra at benytte mange faciliteter, nu også forsøger at komme med i bestyrelsen af UN Women.

Mark Kornblau, talsmand for the US Mission, har udtalt at Iran’s medlemskab “vil sende det forkerte signal ved opstarten af dette spændende nye initiativ”.
“UN Women er et vitalt nyt agentur hvis opgave det er at fremme lighed mellem kønnene og kvinders selvbestemmelsesret over hele verden. Vi og mange andre lande er bekymrede over den negative indvirkning Irans bestyrelsesmedlemskab kan give p.gr.a landets dårlige omdømme hvad angår menneskerettigheder og behandlingen af kvinder.”   Citat slut   

Besøg eventuelt også - http://www.durban2.dk/   


Det er mærkelige initiativer FN støtter -  HVORFOR ???

Kan forklaringen være penge ???   Sharia finans = jihadhttp://www.religion.dk/Skrevet af: Birthe Færgemand

Fremskridtspartiet har fremgang

22. okt. 2007 10.41 Morsø

Fremskridtspartiet er tilsyneladende på vej ind i dansk politik igen.

Efter flere år med faldende medlemstal er der sket en stigning på cirka 10 procent, oplyser Ejgil Kølbæk, der er partiets landskasserer.

Her fra landsdelen har Aage Brusgaard fra Mors, Nils Højland fra Videbæk og Ove Jensen fra Aulum givet tilsagn om at stille op til hovedbestyrelsen igen, når Fremskridtspartiet holder landsmøde i weekenden.

Det er ellers fire år siden, at det tidligere folketingsmedlem - og - tidligere landsformand Aage Brusgaard erklærede Fremskridtspartiet som færdigt.  Citat slut.

www.frp-z.dk     Fremskridtspartiet er på banen igen.
Åse Clausen Bjerg  -  har besluttet sig for - at give sin opbakning til Fremskridtspartiet .

www.frp-z.dk      Fremskridtspartiet er på banen igen.


værn om danmark  = 

                               

PARTIET DER ØNSKER DANMARK MELDT UD AF - EU.Fredsaftalen ved Hudaybiyah = En fredsaftale med Muhammed

En afgørende begivenhed i Muhammeds liv var = fredsaftalen ved Hudaybiyah. Muhammed var draget mod Mekka med en betydelig styrke, og muslimernes håb om endelig at generobre den by, de var blevet smidt ud fra seks år tidligere, var stort. De blev  imødegået af Mekkas indbyggere, og efter nogle kampe indgik Muhammed - til muslimernes store forbløffelse - ikke bare en fredsaftale, men han fraskrev sig samtidig profetværdigheden i aftalens slutdokument.
 Muhammed beroligede dog muslimerne med, at den slags aftaler med vantro ikke har stor betydning uanset, at de er nedfældet på skrift, for hvis muslimerne frygter svig fra modpartens side, kan den slags aftaler brydes ensidigt.
 Dette har stor betydning som eksempel for islamiske ledere i dag. Yasser Arafat forpligtede i Oslo-aftalerne palæstinenserne til at anerkende staten Israel, fjerne anti-semitistisk materiale fra deres skoler og gennemføre andre tillidsskabende foranstaltninger. Dette skulle ske som forbereddelse til en endelig fredsslutning med Israel, men vakte stor utilfredshed blandt palæstinenserne. Arafat brugte på palæstinensisk TV Muhammeds eksempel i Hudaybiyah til at forklare, at den slags aftaler med vantro ikke nødvendigvis skal overholdes. Den dag i dag ( 2010 ) er hovedparten af Oslo-aftalerne ikke overholdt fra palæstinensisk side. Citat slut.EN = SPROG - ØVELSE = FOR BEGYNDERE

Ny fornyelse i det danske sprog

Hvad bliver de næste generationers dom - over de stuerene dommere - der dømte de  - ikke stuerene - i deres - stuerene -  juridiske sprog -
 = "paragraf 266b"  
???

Besøg  www.RadioHolger.dk  og hør om den såkaldte racismeparagraf 266B - findes under arkiv.

Hvem er hvem ???  De dømte - eller - de fordømte
???

www.gangisproget.dk  www.DKsamling.dk  stiftet 1936 sælger bogen
NATIONERNES NØDVENDIGHED af ROGER SCRUTON som kan Google,s. Meget oplysende læseværdig bog.

Vil du vide mere om forfatterne, så kan du  
www.Google.dk
eller du kan besøge dette leksikon =POLITIKERE - OG GLOBAL DEMOGRAFISK VIDEN - HVORNÅR ???

VI ER FOR MANGE er en debatbog, udgivet af DEMOGRAFISK RÅD og SELSKAB skrevet af følgende forfattere
Jesper Jacobsen
Morten Lindrup
Bernard Lindrup
Jens Lindrup
Bent Jacobsen
Geoffrey Cain
Udgivet af forlaget PRUDENTIA ISBN 87-90827-42-2

KAN POLITIKERES UVIDENHED - TILGIVES ???


KRISTEN - FORFØLGELSER I VERDEN

er samlet og redigeret af NIELS ERIK SØNDERGAARD udgivet af forskningsforlaget RAFAEL  ISBN 978-87-91107-28-3
Da islam breder sig over hele jordkloden,så er det relevant at vide,hvilke handlinger islam udøver rundt om på jordkloden,for dem der søger sandheden om islam. Er der et globalt mønster ???

Læs  evt - TALLENES TALE - på - http://www.pokerpartiet.dk/

og læs hvad mange pokerspillere ved.KAI SØRLANDER
 har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008

http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK
som er udgivet på forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008

 - se evt. video med Morten Uhrskov

Videoer til et delt folk
Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
23 min. - 25. sep 2008
Uploadet af Snaphanen dk

video.google.com
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.comPræsenteret her  25. november 2009 

EN TEORI OM ISLAM  =

Jeg ved ikke, hvor mange etniske Danskere, der har hørt om Muhammeds militære strategi, som ifølge visse islam-forskere var i anvendelse i år 622, da Medina blev erobret af Muhammeds militære styrker ??? Læs eventuelt en bog om = Muhammeds liv.

ISLAMS OVERORDNEDE MILITÆRE STRATEGI =

Muhammeds 5 overordnede militære strategier var disse =


1. AT SAMLES
2. AT LYTTE  +  BØRNEOPDRAGELSE
3. AT LYTTE  +  ANVENDELSE af lille JIHAD
4. MIGRATION - KOLONIALISME
5. STORE JIHAD  =  landets oprindelige befolkning bliver gjort til slaver = eller får hovedet hugget af.

I dette tilfælde taler jeg om Danmark.   Sådan som jeg opfatter Muhammeds 5 befalinger  =  de strammes efterhånden som muslimerne bliver flere og flere.

Besøg  http://www.islam-info.dk/  læs om Jihad og kolonialisme.ISLAMS MILITÆR-STRATEGI OG BØRNEFØDSLER

Disse 5 militær-stratetiske ordrer - skal udvikles i et tempo - som svarer til islams børnefødsler - i den nation, der skal erobres af islam - og i et tempo der svarer til antallet - af de børnefødsler - som muslimer præsterer i den Nation der er skal erobres.

IKKE NOK MED DET

Grunden til at muslimer skal samles - er flere -  en af grundene er - at deres kultur skal bevares ved - at de indbyrdes holder øje med hinanden - men også for - at de mange børnefødsler opretholdes - hvilket kan være ligegyldigt - hvis de ikke får den rette børne-opdragelse.

MÅLET FOR MUHAMMEDS MILITÆRE STRATEGI

Endemålet for Muhammeds militære strategi er - JIHAD - er, at hugge hovedet af alle - der ikke underkaster sig islams overherredømme - og den dag de danskere, der ikke underkaster sig islam, skal have hugget hovedet af - så vil Muhammeds tilhængere - muslimerne - bedst være i stand til at hugge hovedet af de - vantro - alle dem - ( der ikke er muslimer ) - hvis muslimerne hader de vantro. 

ISLAMS RELIGION

Da en muslims værdi - er højt hævet over en - vantros liv - så rummer Koranen ingen straf for - at slå en vantro ihjel. Og allerede i ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) lægges der op til evig konfrontation - med alle - der ikke er muslimer - fordi - venskab med - værtslandets indbyggere - kan  adstedkomme  - at muslimerne ikke hader værtslandets indbyggere nok til - at hugge hovedet af værtslandets lokale indbyggere - når den sidste - af Muhammeds 5 militære befalinger - skal iværksættes. Når muslimer hader alle - der ikke er muslimer - så er det fordi muslimer er opdraget til at hade alle - der ikke er muslimer - lige fra fødslen. Derfor har jeg medlidenhed med de fleste muslimer - fordi - de blev født ind i Muhammeds globale erobringshær - og bliver dræbt - hvis de forlader Muhammeds hær. I koranen kaldes denne straf for - at forlade islams hær -
APOSTAT eller APOSTASI.

Læs også ( Sura 33.59 )  under kvinder  http://www.islam-info.dk/

Lad mig oplyse om - at min vurdering af islam kan være forkert - og jeg kan tage fuldstændig fejl af - at islam er en - militær hær - der indholder en ( Totalitær ideologi ) og som for 1400 år siden forklædte sig som en - religion - da Muhammed ankom til Medina - efter at være smidt ud af Mekka - for cirka 1400 år siden.  Hvem kan vurdere  dette ???

KORANENS OPBAKNING TIL AT KALDE ISLAM EN RELIGION

Koranen rummer begrebet - Taqiya - islams lovlige løgn - som er tilladt - når det gavner Allahs sag - nemlig at al religion på jordkloden skal tilhøre - Allah - og religionen tilhører - Allah - når islams - sharia-love - er indført i muslimernes værtsland - og det sker måske først her i Danmark - når muslimerne er i flertal - eller når Danmark går økonomisk fallit - men der kan jo ske noget uforudset dramatisk - inden muslimerne har født sig til flertallet i Danmark. Der findes også et begreb i Koranen der kaldes - Tariqa - som kan analyseres nærmere.

Jeg kan tage fejl - og mine vurderinger - kan være forkerte.

HVAD ER DIN VURDERING ???JULEGAVE IDEER

    2007  Børnenes Kulturbog,
   - til daglig brug i familien
   Redigeret af
   Rolf Slot-Henriksen
                         Kr. 199,00 

Det kimer nu til julefest
Julens salmer, juleevangeliet og juleskikke.
Kr. 30,00                    5 stk. kr. 100,00


Udgivelser kan bestilles på:

                                    e-mail
info@danskkultur.dk


                                            eller på tlf. 7581 6750
 
 


Besøg eventuelt  -  Forside - dr.dk/Sundhed

og læs om hoved-pine-pillers påvirkning på hormoner og graviditet.HVORDAN SER UDVIKLINGEN SÅ UD I DANMARK  ???

Burde der ikke være nogle ((( journalister ))) der oplyste os danskere om udviklingen i Danmark i de områder hvor muslimerne slår sig ned ??? Jeg kunne godt tænke mig et årligt overblik om udviklingen i disse områder.

ALBERTSLUNDS BOLIGSOCIALE CENTER
ALBERTSLUND SYD
ALBERTSLUND HEDEMARKEN
ALLERØD  ØRNEVANG OG UGLEBJERGVEJ
BALLERUP ESKEBJERG / MÅLØVVANG
BORNHOLM  HØJVANGSPARKEN
BRØNDBY  BRØNDBY STRAND
ESBJERG  STENSGÅRDS KRAGLUND ØSTERBRO
ESBJERG  THULEV  BLÅGÅRDSBJERGPARKEN
FAXE  FRØGÅRDEN

FREDENSBORG  EGEDALSVÆNGE
FREDENSBORG NIVÅHØJ OG ISLANDSPARKEN
FREDENSBORG  ENEBÆRHAVEN HUMLEBÆK
FREDENSBORG  NIVERØD III   OG  IV
FURESØ  FARUM MIDTPUNKT
FREDERIKSBERG SOLBJERG HAVE OG FINANSHAVEKVARTERET
FREDERIKSBERG SOLBJERG HAVE OG SØNDERMARKEN
GLADSAXE  MØRKHØJ VÆNGE
GLADSAXE  HØJE GLADSAXE
GLOSTRUP  HVISSINGE

GREVE  ASKERØD
GREVE  GERSAGERPARKEN
GULDBORGSUND  LINDHOLM
HADERDERSLEV HJORTEBROPARKEN
HELSINGØR  NØJSOMVEJ
HELSINGØR  VAPNAGÅRD
HJØRRING  HJØRNING VESTBY
HILLERØD  KONGEVÆNGET 1 - 2
HVIDOVRE   AVEØRE STADITIONSBY
HVIDOVRE  EGEVOLDEN II

HOLBÆK HAVEVANG/AGERVANG OG AGERVANG ENGE
HOLBÆK LADEGÅRDSPARKEN
HOLBÆK  BJERGPARKEN
HORSENS  SUNDPARKEN
HORSENS BERINGSVÆNGET
HORSENS  ALEXBORG SØNDERBRO
HØJE TÅSTRUP CHARLOTTEKVARTERET
HØJE TÅSTRUP GADEHAVEGÅRD
HØJE TÅSTRUP TÅSTRUPGÅRD 
ISHØJ  GADEKÆRET
KOLDING  SKOVPARKEN

KØBENHAVN  AKACIAPARKEN
KØBENHAVN  TELEMARKSGADEKVARTERET
KØBENHAVN  LUNDTOFTEGADEKVARTERET
KØBENHAVN  HOLMBLADSGADEKVARTERET
KØBENHAVN INDRE NØRREBRO ( OG BISPEBJERG)
KØBENHAVN  MIMERSGADEKVARTERET
KØBENHAVN  TINGBJERG - UTTERSLEVHUSE
KØBENHAVN  SJÆLØR BOULEVARD
KØBENHAVN  GYLDENRISPARKEN
KØBENHAVN  SUNDHOLMSKVARTERET 
KØBENHAVN  URBANPLANEN

KØBENHAVN  BISPEBJERG
KØBENHAVN  FRITIDSJOBKONSULENTERNE
KØBENHAVN  AFDELING 60 og 61 DIALOG VESTERBRO
KØBENHAVN  KONGENS ENGHAVE
KØBENHAVN  JAGTVEJSKVARTERET
KØBENHAVN  LØNSTRUPGÅRD og HVIDBJERGVEJ
KØBENHAVN  FOLEHAVEN
KØBENHAVN  ABKs ÆLDREBOLIG - AFDELINGER
KØBENHAVN  LIVORNOPARKEN OG GRØNDAL
KØBENHAVNs  SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABS ÆLDREBOLIG - AFDELINGER

LOLLAND  SOGNEFOGEDVÆNGET  SYDHOLMPARKEN og KONGELEDDET
LOLLAND  RIDDERBORGSPARKEN OG NØRREVÆNGET
MIDDELFART  MELFARPARKEN
ODENSE  VOLLSMOSE
ODENSE ST - KLEMENTSPARKEN
ODENSE  HØJSTRUPHAVE OG UFFESVEJ
RANDERS  RANDERS NORDBY
RINGKØBING  SKJERN  DAMTOFTEN
ROSKILDE Bs SJÆLLAND AFDELINGER I ROSKILDE
RØDOVRE  KÆRENE OG BYBJERGET
RINGSTED  OPSØGENDE BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER

SLAGELSE  PARKVEJ
SLAGELSE  RINGPARKEN
SLAGELSE  MOTALAVEJ - KVARTERET 
SVENDBORG  BYPARKEN OG SKOVPARKEN
SØNDERBORG AFDELING 22 24 30 33 OG 35
VARDE  BOULEVARDBEBYGGELSERNE 
VEJLE BOLIG VEJLE ( ISÆR FINLANDSPARKEN OG LØGET )
VIBORG  HOULKÆR
ÅBENRÅ  HØJE KOLSTRUP
ÅLBORG  ÅLBORG ØST

ÅRHUS  GELLERUPPARKEN
ÅRHUS  HØJSKOLEPROJEKTET I GELLERUP
ÅRHUS  BISPEHAVEN
ÅRHUS  HERREDSVANG
ÅRHUS  FRYDENLUND
ÅRHUS  TRIGEPARKEN
ÅRHUS  RUNDHØJ
ÅRHUS  MØLLEVANGEN
ÅRHUS  HOLMSTRUP - ODINSGÅRD - THORSBJERG
ÅRHUS  SKOVGÅRDSPARKEN
ÅRHUS  KALMARGADE

KAN DER ANES ET MØNSTER I DENNE VIRKELIGHED ???

Hvor stor er børnefødslerne i disse områder ???ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =Her i 2010 er det - EU - der samarbejder med
muslimske religiøse ledere. Hvilke tanker sætter det i gang ??? 

Hvem har erstattet Hitler - når det gælder samarbejdet med muslimske religiøse ledere her i Danmark ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

www.Euro-med.dk  Hvad = Unge under 30 år = bør vide. 

Hør derfor dette interview af = Anders Bruun Laursen
  Besøg evt. http://www.radioholger.dk/ 

 • hør evt  om racismeparagraf  266b  i ( arkiv august ) • Hvornår opretter journalister en forening med mottoet =
 •    SANDHEDEN OG KUN SANDHEDEN OG HELE SANDHEDEN
 • Kun for journalister. For hvem skulle ellers sige sandheden ??? 


 • Bilderberg gruppen kan søges på =  http://www.google.dk/ 


 • GLOBALT OVERBLIK AF DR.PETER HAMMOND

  SÅ VIDT VIDES,SÅ ER BOGEN AF DR PETER HAMMOND UDGIVET I 2005,OG NU SKRIVER VI AUGUST 2008. SÅ DER ER JO FØDT NOGLE BØRN SIDEN 2005 OG DERFOR PASSER TALLENE SIKKERT IKKE MERE. DE ER SIKKERT STØRRE. DETTE UDPLUK AF BOGEN BØR SÅLEDES STUDERES NØJERE,HVIS TALLENE SKAL BRUGES VED EN STUDENTER-EKSAMEN. TIDEN GÅR SIN GANG. VI SKRIVER  LIGE NU = 2010. SÅ FØDSELSTALLET STIGER FORSAT.

  ISLAM HAR RELIGIØSE,JURIDISKE ,ØKONOMISKE OG MILITÆRE KOMPONENTER.DEN RELIGIØSE KOMPONENT ER ET DÆKKE OVER ALLE DE ANDRE KOMPONENTER.

  ISLAMISERING FOREKOMMER,NÅR DER ER TILSTRÆKKELIGT MANGE MUSLIMER I ET LAND TIL,AT AGITERE FOR DERES "RELIGØSE RETTIGHEDER."

  NÅR POLITISK KORREKTE OG KULTURELT MANGFOLDIGE SAMFUND INDVILLIGER I DE "RIMELIGE" MUSLIMSKE KRAV OM " REGILIØSE RETTIGHEDER" SÅ FÅR DE OGSÅ DE ANDRE KOMPONENTER MED UNDER BORDET.

                                                   DET VIRKER PÅ FØLGENDE MÅDE.

  SÅ LÆNGE DEN MUSLIMSKE BEFOLKNINGSANDEL FORBLIVER PÅ CIRKA 1 PROCENT I ET GIVET LAND,VIL DE BLIVE BETRAGTET SOM EN ((FREDSELSKENDE MINORITET)) OG IKKE SOM EN TRUSSEL MOD NOGEN.

  USA  HAR                             1 PROCENT MUSLIMER
  AUSTRALIEN HAR CIRKA          1,5  %  MUSLIMER
  CANADA HAR CIRKA                1,9 PROCENT MUSLIMER
  KINA HAR FRA                       1 til 2 % MUSLIMER
  ITALIEN HAR CIRKA                 1,5 % MUSLIMER
  NORGE HAR CIRKA                  1,8 % MUSLIMER

  NÅR MUSLIMERNE  BLIVER MELLEM 2 OG 3 PROCENT AF DEN LOKALE BEFOLKNING,SÅ BEGYNDER DE AT HVERVE TILHÆNGERE BLANDT ANDRE ETNISKE GRUPPER,HERUNDER ISÆR STOR REKRUTERING I FÆNGSLER OG BLANDT GADEBANDER.

  DANMARK  FORMODES HER I 2010 AT HAVE OVER 600.000 MUSLIMER
  TYSKLAND HAR CIRKA      3,7  %  MUSLIMER
  STORBRITANNIEN CIRKA   2,7 %
  SPANIEN MED ANDOLUSIEN CIRKA 4,6 PROCENT

  FRA 5 %  AF BEFOLKNINGEN OG OPEFTER  UDØVER DE I FORHOLD TIL DERES PROCENTVISE ANDEL AF BEFOLKNINGEN OVERDREVEN INDFLYDELSE.DE KRÆVER HALAL ((REN EFTER ISLAMISKE STANDARDER)) MADVARER HVOR VED MUSLIMER SIKRES JOBS I TILBEREDDELSEN AF MADVARER.DE ØGER PRESSET PÅ SUPERMARKEDS-KÆDERNE OM,AT HAVE DET PÅ HYLDERNE - FULGT AF TRUSLER,HVIS DE IKKE MAKKER RET.

  FRANKRIG HAR CIRKA        8 % MUSLIMER
  FHILLIPPINERNE CIRKA       5 %
  SVERIGE HAR CIRKA           5 %
  SCHWEIZ HAR CIRKA          4,3  %
  HOLLAND         CIRKA        5,5  %
  TRINIDAD &TOBAGO          5,8  %  MUSLIMER

  PÅ DETTE STADE VIL DE ARBEJDE PÅ,AT FÅ DEN HERSKENDE REGERING TIL,AT TILLADE DEM,AT REGERE SIG SELV UNDER SHARIA,DEN ISLAMSKE LOV.

  ISLAMS ENDELIGE MÅL ER IKKE ,AT KONVERTERE VERDEN,MEN AT ETABLERE ((SHARIA-LOV)) OVER HELE VERDEN.

  NÅR MUSLIMER HAR NÅET CIRKA 10 PROCENT AF BEFOLKNINGEN,SÅ VIL DE ØGE LOVLØSHEDEN ,SOM ET MIDDEL TIL,AT KLAGE OVER DERES FORHOLD. EKS, (( PARIS - BILAFBRÆNDINGER )) HVILKET VI OGSÅ HAR SET I UGE 8 HER I 2008 HER I DANMARK.

  ENHVER (( IKKE MUSLIMSK HANDLING )) DER KRÆNKER ISLAM,VIL NU MEDFØRE TRUSLER. EKSEMPLER ( AMSTERDAM-MUHAMMED-TEGNINGER ) DANMARK ( MUHAMMED TEGNINGER )

  GUYANA      HAR CIRKA  10 % MUSLIMER
  INDIEN               CIRKA  13,4 %
  ISRAEL              CIRKA   16 %
  KENYA              CIRKA   10 %
  RUSLAND          CIRKA   10  TIL  15 % MUSLIMER.

  VED ((20 %)) KAN MAN FORVENTE OPTØJER,OPSTÅET UD AF INGENTING.DER DANNES JIHAD-MILITSER,DER FOREKOMMER SPORADISKE MYRDERIER,OG KIRKER OG SYNAGOGER NEDBRÆNDES.

  ETIOPIEN HAR CIRKA 32,8 PROCENT MUSLIMER.

  VED 40 PROCENT OPLEVES OMFATTENDE MASSAKRER,EVINDELIGE TERRORANGREB OG VEDVARENDE MILITS-KRIGSHANDLINGER. 

  BOSNIEN HAR CIRKA      40 % MUSLIMER
  CHAD  ER CIRKA PÅ       53,1 %
  LIBANON ER PÅ            59,7 % MUSLIMER

  FRA EN BEFOLKNINGSANDEL PÅ 60 % MUSLIMER AF DEN SAMLEDE BEFOLKNING,KAN MAN FORVENTE UHÆMMET FORFØLGELSE AF (( IKKE TROENDE)) OG TILHÆNGERE AF ANDRE RELIGIONER,SPORATISKE ETNISKE UDRENSNINGER (( FOLKEMORD )) ANVENDELSE AF (( SHARIA-LOV)) SOM ET VÅBEN OG JIZAY - DEN SKAT,DER PÅLÆGGES VANTRO.

  MAYLAYSIA   HAR CIRKA         60,4 % MUSLIMER
  ALBANIEN         CIRKA           70,0 %
  QATAR               CIRKA         77,5 %
  SUDAN              CIRKA          70,0 % MUSLIMER.

  EFTER 80 PROCENT AF NATIONENS BEFOLKNING AF MUSLIMER,KAN MAN FORVENTE STATSDIRIGERET ETNISK UDRENSNING OG FOLKEMORD.

  BANGLADESH            HAR 83 % MUSLIMER
  EGYPTEN                       90 %
  GAZA                           98,7 %
  INDONESIEN                   86,1 %
  IRAN                             98 %

  IRAK                           97 %
  JORDAN                      92 %
  MAROKKO                   98,7 %
  PAKISTAN                    97 %
  PALÆSTINA                 99 %

  SYRIEN                         90 %
  TADTJEKISTAN              90 %
  TYRKIET                       99,8 %
  FORENEDE  ARABISKE EMIRATER     96 %

  YEMEN                        99,9 %
  SAUDI-ARABIEN            100  %
  AFGHANISTAN              100 %
  SOMALIA                     100 %

  100 PROCENT MUSLIMER I ET LAND,DET INDVARSLER (( DAR-ES-SALAAM )) (( FRED)) DETTE FREDENS HUS-DER SKULLE FORESTILLE AT VÆRE FRED,FORDI ALLE ER MUSLIMER. HVAD ER VIRKELIGHEDEN ???   Citat slut.  Besøg evt. http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU  HVAD ER EN MOSKE  ???

  Et Politisk magtcentrum
  Et Kulturelt magtcentrum
  Et Juridisk magtcentrum
  Et Militært magtcentrum
  Et økonomisk magtcentrum
  Et religiøst magtcentrum

  HVAD HAR MOSKEENS IMMAM ANSVAR FOR ???  Hvis din viden om ( = al-Azhar moskeen - den strålende = ) er rimeligt begrænset - så kan du måske finde yderligere oplysninger på   www.Google.dk  ( god fornøjelse )  Det kunne jo være interessant - at læse det månedlige tids-skrift - som al-Azhar moskeen i Egypten udgiver - een gang om måneden - oversat til Dansk.

  Mon en sådan opgave er for stor for - DR - ??? • Billeder af al azhar

   - Rapporter billeder

 • al-Azhar - Den Store Danske

  moské i Cairo, der også huser et universitet og flere skoler. Al-Azhar blev opført af fatimiderne i 969, da de efter erobringen af Egypten etablerede sig i ...
  www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/.../al-Azhar - Cached


  Er al-Azhar moskeen modpol til  =  Pentagon i USA ???

  Er Pentagon en underafdeling af = al-Azhar = moskeen ??? • MIN BEGRÆNSEDE VIDEN

  Det er svært at vide alt - når man kun har 7. års skolegang - og så er man jo nødt til at spørge. Heldigvis har Danmark et begavet - efterretningsvæsen - der kender svaret på dette spørgsmål - men hvad ved Danmarks soldater  ??? • Hvor mange moskeer - findes der i Europa ??? 

  Hvis en moske er et militært hovedkvarter, så er det naturligvis et interessant spørgsmål at få besvaret - hvis man er ung - og - UNDER 21 ÅR - for det er jo trods alt - DERES FREMTID - som det drejer sig om.

  Held og Lykke med fremtiden - Med Venlig Hilsen - Saxo-Poul.  På  www.Sappho.dk  kan du finde følgende emner under ( artikler ) og - eller ( interview )  =

  DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN

  TABERNES KONTINENT

  KHOMEINI - Venstrefløjens blinde øje.  ELITENS GIDSLER - HVEM ER DET - HER I DANMARK  ???
 • Brian Korsgaard, Brabrand | Skrevet: 15. nov 10 kl. 00:05

  Ethvert statsprojekt eller overnationalt projekt uden folkets opbakning, er altid dømt til undergang. Historien viser med al tydelighed at dette er tilfældet. både den nyere historie og længere tilbage i tiden.

  Og uanset hvor stor en EU-tilhænger man er, vil projekt “Europas Forenede Stater” lide undergang, før eller siden. For det har ikke folkets opbakning.

  Og uanset hvor meget tilfældige tiders politikere forsøger at tvinge EU ned i halsen på folket, vil tryk altid avle modtryk. Hvis der ikke er en fællesskabsfølelse mellem folket i en stat, så vil denne stat omdannes til andre statsdannelser, hvor denne homogenitet og fællesskabsfølelse harmonere bedre.

  Og vi behøver jo ikke bruge en lup for at finde et eksempel på denne usunde tilstand. Blot se på Belgien. Et lille land, hvor befolkningen er så tydelig opdelt, at det mere er et spørgsmål om hvornår, og ikke om, Belgien opdeles i 2 selvstændige stater/regioner, muligvis i et rigsfællesskab.

  Vi så det i Jugoslavien, hvor folket ved først givne lejlighed brød landet op i mere naturlige stater. Og vi ser det konstant rundt i verden, hvor folket indretter sig i stater med den fællesskabsfølelse og harmoni, der altid vil kendetegne en stat.

  Og på trods af alle de historiske eksempler, ser vi igen og igen en flok af elitære politikere og folkefjendske akademikere, der med djævlens vold og magt forsøger at tvinge europas befolkninger ned i et “Europas Forenede Stater” (EFS). De forsøger at harmonisere, hvad der ikke kan harmoniseres. Og de gør det uden folkelig opbakning.

  Hvad værre er, de ved at der ikke er folkelig opbakning i de enkelte stater, derfor følger man heller ikke de demokratiske spilleregler om folkeafstemninger. For de ved de vil lide det ene nederlag efter det andet i det ene land efter det andet. I Tyskland var argumentet, at man ikke har tradition for folkeafstemninger, da man besluttede at deltage i EURO’en. Vi har set afstemninger i DK, Frankrig, Holland og senest i Irland, hvor befolkningen sagde nej til en traktat. Og gang på gang oplever befolkningen at de bliver ført bag lyset ved at man alligevel gennemføre disse traktater. “For de andre lande vil jo ikke stoppe, fordi vi siger nej”, har svaret altid været, på trods af at det klart fremgår af den ene traktat efter den anden at den skal besluttes i enighed!!! Så meget for den enighed!

  Hvorfor sprøger man ikke folket i medlemslandene, dem der skal betale regningerne og EU-støtten, om godkendelse af nye medlemslande? For så ville man jo med garanti få afvist optagelsen af de tidligere østlande, som holdes i live økonomisk af EU. Mon Tyrkiet nogensinde ville blive optaget i EU hvis folket i medlemslandene blev spurgt?

  Og det er her hele projektet fjeler massivt. Man har ikke, og er total uinteresseret i, at have folkets opbakning, for grundlæggende rager det disse bureaukrater en papand om folket er bag eller ej. For det er ikke og har aldrig været “et folkets projekt”. Det er udelukkende et elitært projekt, der betragter folket som uforstandige, som et produkt, man kan gøre med, som man finder bedst.

  Men som sagt, der er flere eksempler i historien på at disse projekter falder sammen som et korthus, når “nok er nok”, end der er eksempler på det modsatte, altså at man lever i fryd og gammen i fælles lykkelig harmoni i tid og evighed.

  Da man indførte Euro’en blev det igen gjort som et projekt der blev presset ned i halsen på befolkningerne. Uden at man gjorde sig dybere tanker om forskellene i de enkelte landes kulturer og økonomiske politik. Finanskrisen viser med al tydelighed hvor tåbeligt og uprofessionelt projektet var, at det var et politisk projekt mere end det var et økonomisk projekt.

  At vores politikere så samtidig stikker halen mellem benene, og har våde drømme om at sidde med ved de stores bord, samtidig med at de så selv kan nøjes med at agere som i et menighedråd, uden ansvar for vores økonomiske politik, indvandring, skatter og afgifter, men nøjes med at sætte et komma her og der, og iøvrigt lefle for folket med små gaver, samtidig med de fortsat hæver store lønninger, og kun arbejder halv tid.

  Et lille land som Danmark er ekstremt udsat, ikke økonomisk, men nationalt, mht indvandring, arbejdskraftens frie bevægelighed, og ikke mindst de sociale ydelser vi nu engang har i DK. Og derfor er det utroligt vigtigt at vi beskytter disse og andre områder imod mange af de helt anderledes forhold som hersker i visse EU lande. Og det gøres kun såfremt vi fastholder nationalstaten, med fuld selvbestemmelse.

  Samarbejde er godt, det indre marked fornuftigt, når det virker, men der er jo stadig talrige eksempler på at selv store vesteuropæiske lande forsøger at omgå disse regler med protektionistiske tiltag.

  Jeg indrømmer blankt, at jeg kun én gang har stemt ja til en EF/EU afstemning i Danmark. OG det var afstemningen om det indre marked. Alle traktatændringer, incl EURO’en har jeg bestemt stemt nej til, og vil fortsætte med at stemme nej, nej og atter nej til ethvert projekt der betyder mere EU og mindre national selvbestemmelse.

  Og undskyld mig, men nu har Danmark eksisteret som selvstændig nation i over 1000 år, og indtil nu har vi vel klaret os ganske godt, uden et EU, uden et overstatsligt organ der forsøger at ensrette de europæiske lande, og det vil vi naturligvis kunne fortsætte med og i de næste 1000 år. Alt andet er blot en gang sludder, uden hold hverken i virkeligheden eller historien.  Jeg er ret enig - med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen.  ER DU UNG - OG - UNDER 21 ÅR - HVAD MED FREMTIDEN ???

  Hvis du er ung - og - UNDER 21 ÅR - så kan det jo være interessant at vide - hvilke fremtidsmuligheder du har - fra den ( 1. oktober 2016 ) og frem. Det er naturligvis svært at vide - men du har mulighed for - at oplyse dig selv yderligere - på disse links -

  www.kulturpartiet.dk
  www.oplysningspartiet.dk
  www.advarselspartiet.dk 
  www.Pokerpartiet.dk
  www.feriepartiet.dk
  www.fornyelsespartiet.dk
  www.RadioHolger.dk
  www.forsvarspartiet.dk

  Dansk kultur = er det danske Folks = daglige vaner.

 • www.Google.dk        

  Jeg er født i 1945 - og når alt kommer til alt - så er det trods alt - JERES FREMTID -det drejer sig om - JER DER ER UNDER 21 ÅR, og på disse links  har i unge - en mulighed for - at oplyse jer selv. I kan lave små personlige studiekredse - en gang om ugen - og analysere de forskellige oplysninger på disse links.

  Bare fordi jeg er af den opfattelse - at islam er en hær - der er forklædt som religion - så behøver det naturligvis ikke - at være korrekt. Det er op til jer - at bedømme - for som sagt - det er - JERES FREMTID - det drejer sig om. Det er heldigvis muligt at tilegne sig stor viden - uden at studere på et universitet. Ugentlige hjemmestudier for unge - har store muligheder for nysgerrige unge -  efter at Computeren er opfundet.

  www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.


 • Adolf Hitler underskrev den 31. 08. 1939 angrebsordren på Polen.

  HELD og LYKKE - med jeres analyser - MVH. Saxo-Poul.


  FUNDET PÅ - DRs - TEKST - TV  10. december 2010

  LAVESTE FØDSELSTAL I 22 ÅR

  Antallet af fødsler de første ni måneder af 2010 er faldet markant i forhold til samme tid sidste år.
  Forsætter tendensen resten af året, så bliver det til 59.726 fødsler.

  Så lavt har tallet ikke været siden 1988, skriver Kristeligt Dagblad.

  Årsagen kan være den økonomiske krise, siger Mogens Christoffersen, der er seniorforsker ved SFI.

   - De, der skal føde børnene, er usikre på fremtiden. Arbejdsløsheden er steget markant, og unge mennesker i den alder, hvor de skal have børn, er i en påvirkelig og følsom sitivation, siger Mogens Christoffersen.  Citat slut.  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

  En anklagets sidste ord - om §266 b  Hvordan vil paragraf 266b blive administreret - når muslimerne får demokratisk flertal på Christiansborg ???    Besøg evt. http://www.radioholger.dk/ 

  hør evt  om  Censur Paragraf 266b  ( i arkiv august )

  Læs også om sagen mod - Jesper Langballe. • Besøg evt. www.monokultur.dk   og læs evt om = Tolerence-fanatikere.  TØRKLÆDE-KULTURENS UDØVERE

  Hvordan ser det ud, når tørklæde-kulturens herskere - udøver deres religion ??? Det kan i finde svaret på, ved at besøge dette link. www.spydet.blogspot.com

  FORBUDT FOR BØRN UNDER 18 ÅR

  Se piskning af en kvinde i Muhammedland - i dette tilfælde i Sudan. Det kan ses på - you Tube - og findes under datoen = 16-12-10 - og bærer denne overskrift =

  Elbashir regime lashed a girl i Sudan - Dec 2010 • Bliver - UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER - inspireret til, at bære tørklæde - og blive en af Muhammeds og Allahs tilbedere, efter at have set denne film fra virkelighedens verden på -= you Tube ???

  Hvem kan vide dette  ???


  FORBUDT FOR BØRN


 • Piskning af kvinde

  I Sudan demonstrerede i tirsdags  o. 50 personer imod piskning af kvinder. De blev derfor kortvarigt arresterede. Det, der udløste demonstrationen, kan ses på videoen, hvor politiet er blevet filmet under den fornøjelige piskning.


  Islam overtræder FNs menneskerettigheder, ved at have indbygget i deres religion, at kvinder kun er halvt så meget værd som mænd. Hvilke danske Politiske partier har klaget til - FN - over = at FNs - menneskerettigheder er overtrådt ???
  www.frp-z.dk     Fremskridtspartiet er på banen igen.  www.DR.dk/danskernesakademi    Helmuth Nyborg

  Også - om kombinationen intelligens og samfundsproduktion  HVAD HAR JESUS HAR SAGT OM SANDHEDENS SENDEBUD ???

  Videoer til mogens glistrup

  Mogens Glistrup på slap line (1af2)
  9 min. - 9. nov 2008
  Uploadet af sorensenallan

  HVIS SANDHEDEN ER FOR AFSLØRENDE = BØR MAGTHAVERNE SÅ MYRDE SENDEBUDET ??? 


  HISTORIE-FORSKERE =  VED I HVOR MANGE = DER UD OVER

  MOGENS GLISTRUP = DER HER I DANMARK - DER ER BLEVET ANKLAGET EFTER PARAGRAF 266b =  fra 1971 og frem til  2011  ???

  Peter Neerup Buhl & Mogens Glistrup Retssagen mod Islamlobbyen "De

  Jeg tillader mig, at citere fra dette
  Peter Neerup Buhl og Mogens Glistrup link.   Citat

  Fælles for de muslimske lande er en uhæmmet ødelæggende befolkningstilvækst, som kan begrundes i islams holdning til antikonception.

  Muslimerne hævder at de tror, at en overjordisk gud har befalet dem at tilsløre kvinderne og gøre dem til retsløse fødemaskiner.

  Virkeligheden er, at en afstumpet dybt reaktionær mandskultur forsat hævder  sin dominans ved en massiv kvindeundertrykkelse. Undersøgelser i mange fattige lande viser, at kvinderne kun føder et eller 2 børn, hvis de har  adgang til anticonceptiva og får lov til at bruge dem.

  12. oktober 1999 forventes ifølge FN verdensborger nr. 6 milliard at blive født. Hver dag bliver der 250.000 flere mennesker på jorden. ( Altså knap nok mængden af fremmede i Danmark i ( havet åbenhed ) som derfor er nytteløst selvmord ).

  Mellem 1965 og 1990 steg indbyggertallet i maghreb-landene som er hovedkilde til indvandring i Europa fra 29, 8 millioner til 59 millioner.

  FN bedømte i sommeren 1998 at Afrika må firedoble sit madforbrug om 50 år, hvis udviklingen forsætter uden udvandring.

  Fødselstallene viser, at den Vestlige Civilisation nu ligger på 1,6 børn pr kvinde, mens tallet er over 3 i Muhammedanerverdenen. Forskellen i frugtbarhed illustreres af, at der er for 150 år siden boede 3 millioner i både Danmark og Egypten.

  Nu har Egypten 60 millioner indbyggere. År 1800 blev der for hvert barn født i Vesteuropa - født et barn i lande domineret af islam.

  I dag er forholdet 1. til 11. og om 20 år forventlig 1. til 25. År 2000 vil muhammedanerne udgøre 20 procent af verdens befolkning. I år 2025 = 30 procent. År 2030 vil der forventlig være 3 milliarder muhammedanere mod i dag 1,2 milliard.

  Araberne udgjorde i 1993 "kun" 242 millioner, men allerede år 2000 vil der være 291 millioner arabere. Hvert år stiger den arabiske befolkning med 25,9 millioner indbyggere, af hvilke 83 procent lever på eller under fattigdomsgrænsen.

  Netop denne udvikling og den deraf følgende tiltagende fattigdom er også ifølge Glistrup grundlaget for folkevandringer.

  Karlsson kommer da også med en stor indrømmelse, der yderligere sætter ham på linje med Glistrup. :"Hvorvidt Islam bliver en trussel mod den vestlige verden eller ej afhænger af os selv."  Desuden advarer Karlsson om, at en "hellig krig" i fald af fejldisponering kan indtræde i Vesteuropa hurtigere end vi aner, men ikke i form af en militær styrkeprøve mellem Vesten og den Muhammedanske verden.:" Den vil have form af en Guerrillakrig i vore Ghettoiserede storby-forstæder.

  Det erkendes altså at ligge inden for mulighedernes områder, at jihad-katestrofen kan indtræde.

  Derved mindskes uenigheden mellem Karlsson og Glistrup til, hvordan vi bedst formindsker vor risiko.

  Glistrups råd er at styrke et Muhammedanerfrit Vesteuropa, men Karlsson vil gentage Israels mildest talt lidet vellykkede forsøg med at integrere en hastigt voksende Muhammerdaner-befolkning.    Citat slut.  Hvem er Carlsson ???   www.Google.dk  PRAGRAF  266b

  Ud over Mogens Glistrup,  hvem er så blevet anklaget efter Paragraf ( 266b ) og hvem er også blevet dømt efter Paragraf 266b ???  Jeg ved følgende er anklaget efter denne utilregnelige  ( gummiparagraf ) nemlig Radio Holger =

    Besøg evt. http://www.radioholger.dk/ 

 • hør evt  om racismeparagraf  266b  i ( arkiv august )

 • og - anklagen =  sagen mod Jesper Langballe. 


 •  

 • FORMAND FOR = TRYKKEFRIHEDSSELSKABET

 • LARS HEDEGAARD = NÆSTE OFFER FOR 266b 

  Læs nærmere på  =  www.Sappho.dk  

  af Jette Plesner Dali

   


 • D. 24. januar skal Lars Hedegaard i retten, anklaget for hate speech af den danske stat.
  Læs alt om sagen her

  Katrine Winkel Holm:   Budbringeren for retten


  DE ER ANSVARLIGE FOR AT PARAGRAF 266b FINDES

  Det er Danmarks Folketing der er ansvarlige for, at Paragraf 266b findes = for Danmarks Folketingspolitikere kunne bare afskaffe Racismeparagraf 266b = men det tør de nok ikke for EU. Har Danmarks Folketing modet til at forsvare ytringsfriheden ???  

  Når der ikke er plads til sandheden i et dansk retslokale
  En anklagets sidste ord - om §266 b
  så kan det blive nødvendigt at sige sandheden udenfor.

  HVEM ER TIL GRIN  = FOLKETINGET ELLER FOLKET ???

  Er Folketinget underlagt selvcensur = eller er det EUs censur der virker ??? Det er heldigvis tilladt, at være valgt til Folketinget - og have rygrad som en regnorm.  KÆRE UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER

  Ved i hvem der sidder i Folketinget, og som stemte imod, at Paragraf 266b blev fjernet fra Dansk Lovgivning, sidst emnet var oppe i Folketinget ???  2:10Føjet til kø Ravnevisenaf Religion0               ER DU DANSKER = HVORDAN VED DU DET  ???

    http://www.dendanskeforening.dk/   

    VIL DU FORSVARE - GUD - KONGEHUSET og FÆDRELANDET - MED DIT LIV
  lidskjalv blot laug  Opskrift på - digterøl og Berserker-Mjød.

  Dan jeres egne laug- på ugentlige møder - og bryg digterøl m. m.

  Skjaldesang.dk  for ungmøer og bassangere

  Skjaldesang II

  - 3 min. - 3. dec 2008 - Uploadet af Redstomp

  Nyt album ude nu! Køb eller læs mere på www.skjaldesang.dk

  Besøg eventuelt     www.fornyelsespartiet.dk 
   


 • BEGAVEDE MENNESKER

  Hvordan kan du bedømme om et menneske er begavet ??? Det kan jo godt være lidt svært,især hvis man er i den pupertetsalder,hvor man ikke vil indrømme,at der er nogen der er dygtigere eller klogere end en selv.

  Efter cirka 50 års stædighed,så er det ved at gå op for mig,at der findes mennesker,der er klogere end mig,endda meget klogere,og samtidig vildt seriøs ned i detaljen.

  Det er min vurdering,efter at have læst bogen  ET DELT FOLK skrevet af  MORTEN UHRSKOV JENSEN udgivet af forlaget LYSIAS. Det er denne bog,der imponerer.Det kalder jeg mandfolkearbejde,af en person,der tør erkende virkeligheden ned til den mindste relevante detalje.

  Her kommer et lille udpluk,af denne mands tanker.

  Morten Uhrskov Jensen: Aftenlandets undergang?

  Den vestlige verden er svag. Vel endda svagere end i 1683, hvor Wien, belejret af osmannerne, mirakuløst blev undsat af en fælleseuropæisk hær under ledelse af den polske kong Sobieski. Påstanden om svaghed virker muligvis provokerende og uforståelig, men er en følge af det enkle faktum, at europæerne ikke er i stand til at reproducere sig selv. Den nødvendige reproduktion, der hedder 2,1 barn pr. kvinde, udgør i stedet mellem 1,2 Sydeuropa) og 1,7 (Nordeuropa). Vi er derfor vidne til den langsomme, men sikre, død for den vestlige civilisation, i hvert fald i dens europæiske skikkelse. At Europa er ved at dø, er derfor forudsætningen for det følgende. Interessant er det dog ikke desto mindre at forsøge at uddrage, hvad der så går med i graven, og i denne forbindelse især at undersøge, hvad Europa kan, og hvad det følgelig var værd at overveje at bringe videre, hvis det er muligt. Europa er i ordets sande betydning stort. Europa har med sin ældgamle tradition for ret formået at skabe rimelige vilkår for den enkelte, at skabe tålelige vilkår for omgangen mellem mennesker. Europa har også fostret den rædselsvækkende kommunisme og nazisme, men alligevel har Europa været i stand til at finde tilbage til fornemmelsen for ret, en ret, der i modsætning til nutidens klistrede rethaveri har kunnet definere den konkrete ret for konkrete mennesker. Det er temmelig banalt at konstatere, at kristendommen ikke blot har været en faktor, men har været et sine qua non i denne udvikling. Det kan man så lide eller lade være, det bliver dommen ikke anderledes af. Den vestlige verden er altså svag (selvom den er rig), da den ikke kan reproducere sig selv. Derfor er det også logisk, at et stadig større antal mennesker fra de mange fattige dele af verden søger til Europa for at få del i vores rigdom. Det er endog meget vanskeligt at fortænke disse mennesker i at handle, som de gør, skønt denne kendsgerning ikke på nogen måde fratager de europæiske politikere for deres ansvar, så sandt som det personlige ansvar er det eneste, vi har at holde os til, medmindre vi ønsker at ende i den relativisme, der med sikkerhed vil ophæve enhver civilisation. Der kan, Europas nuværende tilstand taget i betragtning, med god ret argumenteres for behovet for større indvandring. Noget tilsyneladende meget kendetegnende ved en kultur i forfald er dens ganske åbenlyse selvcentrering. Konkret ytrer denne sig ved en dragning i retning af de bløde discipliner inden for de fag, vi normalt rubricerer under betegnelsen Humaniora. Ønsket om selvrealisering er så afgjort også mere opnåeligt, når fokus rettes mod de "menneskeforklarende" studier på de humanistiske fakulteter, frem for i retning af de værdiskabende og upersonlige uddannelser inden for naturvidenskaben (jeg må her indskyde, at mine egne fag, historie og samfundsfag, til fulde lever op til ovenstående karakteristik, jeg er sikkert derfor en hykler, hvilket dog ikke ændrer gyldigheden af analysen). Danmark mangler følgelig unge mennesker og altså især unge, der kan bidrage med viden og velstand på baggrund af de hårde videnskaber. Nu ville det være synd at sige, at et højt uddannelsesniveau er det, der præger den nuværende indvandring. Tværtimod kan det med sikkerhed siges, at indvandringen anno 2004 kontinuerligt bidrager til en forringelse af Danmarks muligheder for fortsat at tilhøre den rige del af verden. Dette skal blot nævnes som en konstatering. Der er atter tale om en ekskurs fra mit egentlige emne, som er spørgsmålet om, hvad Danmark (og Europa) stiller op overfor den indvandring, som rent faktisk finder sted.

  Det kræver betydelig sans for humor at forholde sig muntert til tidens insisteren på det multikulturelle. Det hævdes i ramme alvor, at det er muligt at skabe et multikulturelt samfund, der vil være ligeså velfungerende og harmonisk som et monokulturelt samme. Man spørger, lettere forbløffet; javel ja, og hvilke konkrete erfaringer har du så, som du vil videregive, der bare tilnærmelsesvis kan overbevise os om, at ovenstående udsagn skulle være sandt, eller skulle være bare delvis sandt. Det er smertelig kendt, at alle europæiske lande, der har oplevet en større eller mindre muslimsk indvandring (jeg er ked af at sige det, men naturligvis er det den muslimske indvandring, der er den altoverskyggende bekymring), har ganske betydelige større eller mindre problemer. For blot at nævne det mest absurde eksempel har Sverige, hvis politikere har en tro på sig selv, der er omvendt proportional med deres evner, en voldtægtshyppighed, der er mindst to en halv gange højere end Danmarks, samt en mordrate, der for længst har overhalet USA's, og i dag er hen ved tre gange højere end Danmarks. Det er svært at orke at beskæftige sig yderligere med de fantasterier, der med begge ben plantet i den blå luft stadig mere afmægtigt påstår, at det multikulturelle ikke bare kan måle sig med, men er det monokulturelle langt overlegent. Jeg nævner i tilfældig rækkefølge: Rwanda, Bosnien, Libanon, Sudan, Kosovo, Irak. De ulykkelige mennesker, der har oplevet den katastrofe at leve i et af disse lande på det forkerte tidspunkt, har i sandhed erfaret, hvad det multikulturelle på et eller andet tidspunkt med en flodbølges kraft fører med sig (igen må jeg i parentes indskyde, at omtalte kendsgerning selvsagt ikke fritager det enkelte menneske fra ansvar, atter ændrer det dog ikke en tøddel ved analysen). Erfaringerne med det multikulturelle må få hårene til at rejse sig på næsten ethvert hoved. Undtaget er dog de, der i skikkelse af en kronikforfatter i Politiken (hvis navn jeg har glemt, forhåbentlig for stedse) for nylig beskrev det multikulturelle samfund som præget af "stor konfliktfylde". Apokalyptiske fantasier om voldsom omgang mellem mennesker vil altid være til stede, sjovt nok især hos medlemmer af den stillesiddende klasse; i.e. akademikerne/de intellektuelle. Erfaringerne tilsiger altså ekstrem forsigtighed, når det handler om mennesker, der fra en i bund og grund anden kulturbaggrund vandrer ind i, ja, en ganske anden kulturbaggrund, hvor normer og skikke derfor uvægerligt vil brydes, alene af den grund at mennesker lever af normer og skikke, eftersom det er det eneste grundlag for at skabe et fællesskab mellem mennesker. Hvad gør Europa så, når store folkegrupper indvandrer til det kontinent, der til dato, med de europæiske jøder som den væsentligste undtagelse, har været en næsten udelukkende kristen verdensdel? Slagordet kendes så udmærket: Integration er løsningen; "forening af to eller flere dele til et hele". Med andre ord, ikke alene tilflytterne, men også de oprindelige beboere skal tilpasses den nye situation. Den ændrede befolkningssammensætning skal som ved en særlig humanistisk lov transformeres til en ny situation, hvor alle særheder og enkeltheder går op i en højere enhed, og således materialiserer sig i et helt nyt menneske, der ikke er set før, men som ikke desto mindre forudsættes at blive virkelighed. Dette er den amerikanske idé om "the melting pot", hvor enkeltdelene sammensmeltes til et nyt hele. Idéen er ikke bare dårlig, den er i strid med selve det eksempel, hvor ud fra den hævder sin eksistens. Som Samuel P. Huntington overbevisende har demonstreret det i sin seneste bog "Who are we - Americas great debate", er heller ikke landet, som har givet navn til "the melting pot", hvad det giver sig ud for. USA's immigranter blev indtil 1960'erne "tvunget" ind i en kultur, der var der i forvejen, det Huntington kalder en anglo-protestantisk "core culture". På samme måde og med samme dyrekøbte erfaringer hedder løsningen på indvandringen til Danmark ikke integration, men assimilation (tilpasning, indlemmelse, fuldstændig optagelse). Indvandrere til Danmark må bringes til at indse, at kun assimilation kan godtages, hvis de ønsker at blive en del af dette specifikke samfund, med denne specifikke kultur. Alt andet vil alvorligt forstyrre en skrøbelig social orden, der har eksisteret i århundreder. Alt andet vil true den sociale fred, der, som det ubetingede gode den er, bør eksistere mellem en befolkning, der bebor det samme landområde. Det skal her tilføjes som et ubetinget krav, at den tilflyttende befolkning i løbet af relativt kort tid accepterer, at dens tilflytteres børn gifter sig med, lever sammen med, den indfødte befolkning. Dette gælder i særdeleshed de kvindelige tilflyttere, af hvem det forventes, at de i stigende grad gifter sig ind i den befolkning, der i forvejen har defineret, under hvilke præmisser tilværelsen grundlæggende skal leves.

  Konsekvenserne af ikke at tage sig ovenstående efterretteligt vil med al sandsynlighed vise sig at være uhyggelige. Det skal nok lige gentages: Al historisk erfaring med det uhyre, der hedder det multikulturelle, har vist sig at bære katastrofen i sig. Al historisk erfaring viser tillige, at der hvor tilflyttere er blevet taget venligt imod, men også har fået klare instrukser om hvad gældende skik og brug var, dér har samfundene ikke bare fundet overskud til at tage imod den udefrakommende, men også fået denne udefra til at finde en givende plads, til gavn for både ham selv og det samfund, der tog imod ham.

  Jyllandsposten 19-10-04

  BESØG evt.
  www.nomos-dk.dk   og bliv lidt klogere.

   

  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE