SIAD - NYT 28 - 11 - 08
SIAD - NYT 28 - 11 - 08 www.sagenskerne.dk

SIAD - NYT   28 - 11 - 08

S-TOP
I-SLAMERINGEN
A-F
D ANMARK

http://www.siaddk.wordpress.com/


60mill.$ moské opført i et land med fødevaremangel

 

Yemens Præsident Ali Abdullah Saleh har lige indviet en ny Moske til minde om -sig selv- til den nette sum af 60mill.$. Åbningen fandt sted i lørdags og blev overværet af samtlige ældre Imamer, der hyldede Ali abdullah og den nye Saleh Moske, der har plads til 40.000 troende.

Dette står i skærende kontrast til landet Yemen som er det fattigste land i den arabiske verden. Yemen er plaget af indre konflikter, terrorisme og fødevaremangel.

En ansat i regeringen er forundret da man mangler så vigtige ting som hospitaler og skoler og over halvdelen af landets kornforbrug bliver importeret og folk må tage til udlandet for at blive behandlet for sygdomme. Landets vigtigste indtægt kommer fra olien, men det meste af disse indtægter går til våben og sikkerhed, da regeringen må kæmpe med oprørere i det nordlige Yemen og mange stammeledere godkender ikke Saleh`s regering.

  UNDP og World Food Projekt vurderer at 43% af befolkningen har fødevaremangel og 46% er under fattigdomsgrænsen. Landet blev desuden ramt af en tropisk storm, der dræbte mange og gjorde 20.000 indbyggere hjemløse.

Folk der passerer Moskeen undrer sig og mener at de 60.mill.$ skulle være brugt til industriprojekter, som kunne hæve landet ud af fattigdom, arbejdsløshed og sygdom.


Gunni iflg. thereligionofpeace.com


Anmeldelse

Gertrud Galster

FEMTE KOLONNE

14 års kamp mod nedbrydningen 

af dansk kultur.

Forlaget "Spydpigen".

ISBN 978-87-985477-1-6

 

Dette er en bog, der så sandelig er værd at læse. Jeg ville gerne skrive en original anmeldelse, men Ole Gerstrøm har gjort det bedre end jeg kan:

 

"Gertrud Galsters frontzone-beretning tilbage fra 1970'erne og 80'erne er herlig læsning og spændende som en agentroman. Det handler om en frygtløs modstandskvinde, der gennem veltilrettelagte aktioner trodsede meningstyranniet og skabte opstandelse blandt kommunister, marxistiske kirkefolk, hash-propagandister, mentalhygiejnen og stribevis af andre samfundsnedbrydende elementer.

   Gertrud Galster satte ene kvinde skovlen under lejesvende, vildfarne fanatikere, tågehorn og manipulerende marxister. Hun mødte forbitret modstand fra både højre og venstre, men brød igennem uden persons anseelse.

   Hun var oppe mod de organiserede, der med penge og besynderlig opbakning fra pressen, særligt Danmarks Radio, førte en rå kamp mod nationale, traditionelle værdier, mod Erhard Jacobsen og Mogens Glistrup. Herved fik man mørnet nationens grundvold så meget, at næste anslag kunne ske med islams indmarch.

   Men hendes ukuelighed gjorde provokationerne til blændende shownumre, hvor hun med sin egen gejst skabte vrede og røde frustrationer. Det er rigtig sjovt at læse  om igen.

   Når dette samfundsdrama er stærkt relevant læsning her flere årtier senere, er det fordi, vi nu igen ser helt tilsvarende grupperinger, ofte med de samme deltagere, som fortsætter i de gamle spor. blot har man erstattet marxismen med underkastelse overfor islam, som det ideologiske værktøj.

   Men Gertrud Galster viser os, hvordan en ukuelig person  ved hjælp af få midler, som f.eks en telefonsvarer, kan etablere en effektiv indsats mod nedbrydende kræfter. Havde vi blot nogle få procent i landet af hendes støbning, ville landets fremtid være anderledes sikker."

 

Når Danmark endnu ikke er helt så langt ude i nedbrydningsprocessen som Sverige er det, kan vi utvivlsomt takke blandt andre Gertrud Galster og en lille flok andre frygtløse frihedskæmpere.  

 

Læs f.eks. JP kronikken 24 NOV om hvor galt det står til i Sverige. Det er virkelig forfærdeligt:

 

Kronik: Trollhättan i Danmark

Af Morten Uhrskov Jensen, cand. mag, forfatter, Frederiksberg

Kronik: Vi må standse indvandring fra de lande, hvor vi i dag ved, hvad konsekvenserne af en sådan fortsat indvandring vil være. Hvis ikke det sker, så kommer Trollhättan også til Danmark, skriver Morten Uhrskov Jensen Raunkjærs Konversations Leksik... Læs artikel)

 

  Iøvrigt burde bogen provokere en eller flere historikere til at grave i den historiske udvikling bag mental-hygiejne evægelsen. Gertrud Galster har sporet denne ideologi tilbage til en amerikansk psykiater   Brock Chisholm i 1909. Men siden er der jo sket en hel del.  Der er formentlig ingen tvivl om at mange af de totalt tossede fænomener, vi lider under i dag, såsom forvirrede "unge" "antiracister" har deres åndelige udspring her.

 

P.H. Bering

Bestil evt. bogen  ( SVERIGES  TRAGEDIE ) af G. CASTONIER
Udgivet af Forlaget  RAFAEL.

Partiet Stop islamiseringen af Danmark.

- Kontingent

Det årlige kontingent beløber sig til 250,- dkr.
Medlemmer under 25 år betaler dog kun 150,- dkr årligt.

- Donation

Her kan man ganske anonymt indbetale et beløb efter ønske. Små som store bidrag, alting hjælper, da vi har en lang og hård kamp foran os med at af-islamisere Danmark.

Bidrag kan indbetales til Morsø Andelskasse

Reg. nr: 9860   Konto nr: 8890004645

 eller på et indbetalingskort: +73    +88 46 73 53

 

- Donation from abroad/Donation fra udlandet

Donation or membership of SIAD can be paid in:
 
IBAN   DK 49 9860   8890004645
 
Swift kode:   FIONDK 22

- Fædrelandsfonden - en kampfond for Danmarks frihed - er under oprettelse. Ethvert beløb går ubeskåret til Danmarks frihedskamp

Jeg, Poul Leo Nielsen ,sender denne opfordring.

GØR NOGET ,send eventuelt  100.- kr.  ELLER 200.-KR.til SIAD hver måned.Det kan gøres over bankernes BETALINGSSERVICE.

Vore danske frihedskæmpere der overholder GRUNDLOVEN fortjener vores vedholdende  OPBAKNING. M.V.H. Saxo-Poul

Kronik: Trollhättan i Danmark

Morten Uhrskov Jensen, cand. mag, forfatter, Frederiksberg

Offentliggjort 24.11.08 kl. 03:00

Vi må standse indvandring fra de lande, hvor vi i dag ved, hvad konsekvenserne af en sådan fortsat indvandring vil være. Hvis ikke det sker, så kommer Trollhättan også til Danmark, skriver Morten Uhrskov Jensen

Raunkjærs Konversations Leksikon fra 1953 fortæller om Sverige, at landet pr. 31. december 1949 havde 6.986.200 indbyggere. Fremmede statsborgere udgjorde i 1950 96.900. Det slås fast, at »Der er få lande, der har en så homogen befolkning som Sverige«. Om byen Trollhättan hedder det i samme leksikon, at den ligger ca. 68 km. nord-nord-øst for Göteborg, og at Trollhättan i 1951 havde 24.264 indbyggere. Det er rimeligt at antage, at Trollhättan dengang havde en i hvert fald lige så homogen svensk befolkning som Sverige som helhed.

I dag bor der ca. 54.000 personer i Trollhättan, men det homogene gælder ikke længere. Ifølge ”Kommunfakta” om Trollhättan har byen i dag 15 pct. »Utrikes födda«, altså personer født uden for Sveriges grænser. Officiel svensk statistik opererer ikke med begrebet efterkommere (hvor personen er født i landet, men hvor ingen af forældrene har statsborgerskab sammesteds), så reelt udgør mennesker med rødder uden for Sverige formentlig mellem 20 og 25 pct. i Trollhättan.

Er Trollhättan så et godt sted at leve i dag? Er byen driftig og indbyggerne trygge ved hverandre? Skulle læseren på dette tidspunkt være i tvivl om hensigten med at skrive disse linjer, så lad det blive klart, hvad Trollhättan er i dag: Et helvede på jord, et mareridt i vågen tilstand, et vidnesbyrd om et svensk folk på hastig vej ud i intetheden og et vidnesbyrd om en elite, der har sveget sit ansvar i en grad, så det må tjene til advarsel for alt og alle i Europa.

På og omkring plejehjemmet Klockaregården i den del af Trollhättan, der er særligt beriget med borgere, der har rødder i tredjeverdenslande, er forholdene i 2008 som beskrevet nedenunder. I et desperat brev (brevet kan findes på www.snaphanen.dk) skrev personalet på plejehjemmet den 29. september 2008 til kommunen bl.a. følgende (min oversættelse):

1) »Bander færdes på torvet - nogen gange truende - og er respektløse«. 2) »Cykelskuret nedbrændt efter påsat brand, kostede 40.000 kr., som skulle tages ud af budgettet«. 3) »Knust glas overalt på cykelstierne«.

Er man lidt hård i filten, er ovenstående måske ikke noget at tale om. Vi har nok at gøre med nogle »utilpassede unge« (eller »ungdomar«, som de benævner dem hinsidan), og hvis blot de bagvedliggende socio-økonomiske problemer løses, så bliver det sikkert bedre. Der er nok også tale om både institutionel og strukturel racisme på én og samme gang, og svenskerne (de oprindelige af slagsen, altså) er egentlig selv ude om det.

Vi fortsætter med indholdet af personalets fortvivlede brev:

4) »Aftenpersonalet tør ikke længere cykle til og fra arbejde, de kører i bil og kun to ad gangen«. 5) »Hvis man skal alene hjem fra arbejde, afhentes man af familiemedlemmer«. 6) »Forekomsten af skydevåben gør personalet angste, og det frygtes, at der sker drab«. 7) »Der bliver affyret raketter og kanonslag«.

Vi er derhenne, hvor der skal en ganske stor portion vestligt, kulturelt selvhad til, før ovenstående kan bagatelliseres. Lad os alligevel forsøge at forklare fænomenerne:

Det er urimeligt, grænsende til det xenofobiske, at forlange, at alting skal være, som det var, da Astrid Lindgren skrev sine børnebøger. Sverige er i dag en del af globaliseringen og nyder umådelig gavn heraf. Det er naturligvis ikke så godt, at personalet på plejehjemmet i Trollhättan skal gå og være bange for at blive skudt og dræbt, men det er en beskeden pris at betale for alle de fordele, der følger af kulturberigelsen. Der er tale om krusninger på en overflade, der i øvrigt er smuk og blank.

Således lyder det mod slutningen af brevet:

8) »Der er uroligheder, og så bliver der roligt. Hvad kommer der til at ske næste gang, spørger vi os selv? Der er en stor utryghed efter de seneste begivenheder.« 9) »Tidligere var det vores erfaring, at de unge udviste respekt over for de ældre i vores område, men IKKE længere. Hvordan skal vi kunne fortsætte med at have ældre i dette område?« 10) »Om aftenen den 18. september var der erfarent personale på arbejde, der har lært at håndtere mange forskellige situationer. Men de følte sig rædselsslagne og fortvivlede, da de uden for plejehjemmet så en bande med skydevåben. Senere opdagede de, at der var blevet skudt igennem et vindue ind til en lejlighed på fjerde sal, hvor en 90-årig dame boede. Følelsen var ubeskrivelig. Sådanne hændelser er aldrig forekommet tidligere. Tankerne fløj, skal jeg blive dræbt på min arbejdsplads? Hvad sker der med mine børn? Hvem skal tage sig af dem?«

Det lader sig ikke gøre at beskrive ovenstående med ironi. Det ville være en hån mod det stakkels personale, der må se deres tilværelse ødelagt som følge af den masseindvandring, der har fundet sted i Sverige og således også i Trollhättan.

Hvad der førhen har været en formentlig lidt søvnig provinsby et stykke vej fra Göteborg, har nu forandret sig til en sydende ghetto, hvor unge, der har fået det privilegium at vokse op i et vestligt land, bruger denne gave til at terrorisere de oprindelige beboere, nemlig svenskerne. Dét er virkeligheden i Trollhättan, og i næsten alle bare lidt større svenske byer anno 2008.

Vi tager dem i rask rækkefølge: For nylig udtalte en ledende politimand i Göteborg, at borgerne ikke skulle påregne at være sikre, blot de undlod at gå ud om aftenen og om natten.

Også om dagen var sandsynligheden for røveriske overfald absolut til stede. I en forstad til Stockholm uddeles nu gratis skudsikre veste til borgere, der måtte ønske sådanne. I Malmø er det rutine, at der finder eksplosioner sted i forbindelse med røverier. Svenske kvinder voldtages i et omfang, så man skal til Sydafrika for at finde noget værre. Svenske mænd og kvinder overfaldes og gennemtæskes, så man skal til de allerværste ghettoer i USA for at finde noget tilsvarende. Sverige anno 2008 er et samfund i fuld opløsning, et samfund, hvor den oprindelige befolkning må underkaste sig den lovløshed, der er fulgt i kølvandet på en uhæmmet indvandring fra tredjeverdenslande.

Og for lige at nævne et sidste eksempel: Jeg troede indtil for nylig, at der var en snæver sammenhæng imellem antallet af muslimer og graden af kriminalitet. Det er ikke nødvendigvis kun tilfældet.

I Södertälje lidt nord for Stockholm har de kristne assyrere skabt et terrorregimente, hvor der for nylig blev skudt med maskinpistol mod den lokale politistation, fordi politiet tidligere havde arresteret nogle unge, der havde kastet sten efter to svenske piger. Der er med andre ord noget, der tyder på, at masseindvandring fra den tredje verden - i særdeleshed fra den arabiske verden - i sig selv er garant for et ekstremt højt kriminalitetsniveau.

Hvordan har det kunnet komme så vidt? Hvordan har såkaldt ansvarlige politikere kunnet tillade, at deres land blev ødelagt i en grad, så Sverige i dag er forvandlet fra et velstående og rigt samfund til et land, hvor svenskerne i stigende grad må kæmpe for deres eksistens? Sverige er et ekstremt eksempel, men ikke mere ekstremt, end at samme billede aftegner sig i en lang række europæiske lande. Lande som Sverige, Belgien, Holland, Frankrig og Storbritannien fungerer i dag som eksperimentarier for den udvikling, som også Danmark vil komme til at erfare, hvis ikke der stoppes for nærmest enhver indvandring fra tredjeverdenslande, det være sig i form af flygtninge eller familiesammenførte.

Det gælder uden tvivl i første række for personer fra muslimsk dominerede lande, men som eksemplet fra Södertälje viser, gælder det i det hele taget for personer med rødder i en klankultur, der nægter at indordne sig under en vestlig tanke, hvorefter individet og nationen er de centrale størrelser.

Det byder mig imod at trygle. Alligevel beder jeg inderligt vore hjemlige politikere om at aflæse virkeligheden og at handle derefter. Partierne til venstre for Socialdemokraterne samt Det Radikale Venstre er uden for pædagogisk rækkevidde og må for min skyld gerne fortsætte deres fantasterier. Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, derimod, bør hurtigst muligt kunne enes om at standse stort set enhver indvandring fra de lande, hvor vi i dag ved, hvad konsekvenserne af en sådan fortsat indvandring vil være.

Hvis ikke det sker, så kommer Trollhättan også til Danmark


Disse 7 er dommere = der skal dømme

( Lars Hedegaard )  13. april 2012    

efter ( Censur Paragraf 266b )


Der er syv dommere: Børge Dahl, præsident, født 1944, udnævnt til højesteretsdommer 1996, udnævnt til præsident

2010; Lene Pagter Kristensen f. 1949, u. 1997;

Poul Søgaard f. 1947, u. 1997;

Jens Peter Christensen, f. 1956, u. 2006;

Henrik Waaben, f. 1952, u. 2006;

Michael Rekling, f. 1958, u. 2007,

Kurt Rasmussen, f. (uoplyst), u. 2012.

Lars Hedegaard = frifundet.  


Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati - broderskabet.

Læs også om oplysningstiden = og tænk over historiens gang.

www.wikipedia.dk    www.Google.dk   www.wikipedia.net


SIADs LOVFORSLAG
 
 
1  Totalt indvandrerstop,indtil der er blevet nedsat en uvildig undersøgelseskommision,der skal fastslå hvornår danskerne bliver et mindretal i eget land.

2  Repatriering af utilpassede indvandrere: Kriminelle indvandrere har bevist at de utilpassede og skal derfor hjemsendes og fratages eventuelt tillagt dansk statsborgerskab.

3  Imamer,som opildner til vold og sanktionerer mod det land der føder dem,straffes og udvises for bestandigt.

4  Offentligt betalte integrationstiltag ophører.

5  Ikke selvforsørgende indvandrere hjemsendes 

6  Hjemsendelse har ingen mening hvis Danmark forsat står åben for masseindvandring, derfor må der fastsættes realistiske og lave kvoter for modtagelse af reelle flygtninge.

7  Den danske Grundlov og lovgivning skal overholdes til punkt og prikke. Dette betyder at de koranvers der er i strid med dansk Grundlov og lovgivning fjernes. 

8. Tildeling af statsborgerskaber skal begrænses meget stærkt.For at opnå statsborgerskab skal man være på prøve minimum 10 år før man kan ansøge

Forudsætningerne for allerede tildelte statsborgerskaber skal undersøges omhyggeligt med henblik på fratagelse af uretmæssige tildelte sådanne.

9.  For at fastholde rimelige forhold i fremtiden bør straffelovens kapitel 12 revideres,så hjælp til fremmede folkeslags besættelse af Danmark gøres strafbar på linie med hjælp til fremmede magter.Påtaleretten fjernes fra justitsministeren,således at en sag kan rejses på foranledning af f.eks ti folketingsmedlemmer.

10. Straffelovens § 266b ophæves.

11. Internationale konventioner skal drøftes med henblik på revision.

12. SIAD er imod EU-unionen,men for et europæisk samarbejde og fællesskab.

Disse  lovforslag er af ældre dato = så måske har der fundet justeringer sted. Undersøg det evt. på dette link =

http://www.siaddk.wordpress.com/   Husk. Det drejer sig om dine børn og børnebørns fremtid.

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU  og lyt.


 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE