OM RACISME I DANMARK
OM RACISME I DANMARK www.sagenskerne.dk

FAKTA OM      RACISME I DANMARK   2.udgave.

KORANENS LOVGIVNING ( SHARIA ):
"Vend jer bort fra dem ( ikke-muslimer ), de er udskud af urenhed, helvede vil optage dem ." ( Koranen sura 9.95 )

ARVERET:
"Allah forordner,at en dreng skal arve så meget som to piger." ( Koranen 4.11 )
Og en ikke-muslim  må ikke arve en muslim.
Kvinder har halv vidneret for domstolen i forhold til manden. ( Koranen 2.282 )


MANDENS REVSELSESRET:
"Frygter du,at kvinderne vil være dig ulydig,så advar dem,lad dem alene i sengen og slå dem." ( Koranen 4.15 )
Hvis nogle af dine hustruer begår noget dårligt mod dig ... så lås dem inde i huset... ( Koranen 4.15 )

indtag ikke muslimernes land:
"Allah giver jer de vantros land,deres huse og formuer i arv,og land  som I endnu ikke har betrådt. Allah har magt over alle ting." ( Koranen 33.27 )
I skal bekæmpe folk ,medmindre de bekender sig til islam. ( Koranen 48.17 )
Tag ikke jøder og kristne som venner.De er hinandens trofaste venner. ( Koranen 5.51 )

Koranen  foreskriver en klar diskrimination af ikke-muslimer.De er mindreværdige med færre rettigheder.Også den muslimske kvinde diskrimineres i forhold til manden,da hun er født "uden ære".

Foreningen Dansk Kultur ,som skal beskytte GRUNDLOVEN,har fra 2001-04 anmeldt følgende muslimske organisationer efter racismeparagraffen.Alle anmeldelser blev afvist. - HVORFOR ???

Danskere og ikke muslimer er på et lavere stade end dyr:
"Vi har altid betragtet disse som vildledte,beskidte,usle,værre en dyr og som de værste blandt alle skabningerne." ... "Oh, I troende,de vantro er visselig urene." ... "Allah har ikke fastsat imødekommenhed ,respekt,kompromis eller tolerence på dagsordenen overfor ikke-muslimer,som Allah kalder de værste dyr." ( Fra den danske muslimske bevægelse Hizb ut Tahrirs skrift med titlen " Tolerence,Fred,Dialog og islam" ).
Anmeldt til politiet d. 6.11.03. Anmeldelsen blev afvist.

Ikke-muslimer er af lavere kategori end muslimer:
"At rette sig efter love,som modstrider islam,eller acceptere dem som som noget bedre end islamisk lovgivning,er benægtelse af troen.Og de,som ikke dømmer med det,som Allah har åbenbaret,er vantro,det vil sige mennesker af en lavere kategori... "( Bogen "Islams trosretning" s 32,som bruges til at undervise i islam i Danske Moskeer).
Samme bog s.53 ff,opfordrer til HELLIG KRIG ( Jihad ) mod ikke-muslimer.
Begge dele er anmeldt til Vejle politi 6.11.03 Begge anmeldelser blev afvist.

ENHVER,SOM FALDER FRA ISLAM, SKAL I DRÆBE:
I en dansk bog udgivet af "Det islamiske frihedsparti i Danmark" gives følgende instruktion : " Der er ingen trosfrihed i islam.Derfor,den som forlader sin religion islam, ham skal I dræbe."
( Fra bogen: Den amerikanske Kampagne).
Anmeldt til Københavns Politi 2001. Anmeldelsen blev afvist.

Det muslimske blad Khalifa skriver om jøder:
"Dræb dem,hvor end I finder dem,og fordriv dem." ( Koranen 2-191)
"Det er udelukkende sådan vores forhold til de jødiske voldsforbrydere skal være.,fjendskab,ufred,unormalitet bekæmpelse og drab af dem,indtil vi har udslettet deres rødder." ( Fra det danske muslimske blad Khilafah,april 1996).
Sendt til indenrigsminister Birthe Weis,som ikke ville foretage sig noget.

"O muslim,O Allahs slave,der er en jøde bag mig,kom og slå ham ihjel." ( Fra det muslimske danske blad Khilafah,april-maj 1996).
Sendt til indenrigsminister Birthe Weis, som intet foretog sig.

I ORDEN AT VOLDTAGE DANSKE PIGER,DA DE ER URENE:
"Danskerne er selv ude om voldtægt af deres piger,fordi de ikke beskytter deres piger,og urene piger er ikke beskyttet af den hellige koran.Islam er stor og skal herske i hele verden... En muslimsk pige må ikke gifte sig med en dansker,for en pige er svag og kan ikke videreføre islam.
Hun får mandens kraft i sig,når de bliver gift,men hun kan ikke give kraft.Hun bliver som et dyr,hvis hun får en dansk mands kraft ind i sig.Hun bliver uren og vanærer islam...
Mens danske politikere er korrupte og bliver valgt hvert 4. år og laver hele tiden nye love,gælder vores lov til evig tid,den er gyldig altid og er derfor ren.
Danskere lader urene politikere bestemme,men Allah ved bedst.Lovens bog,den hellige koran,skal være vores parlament." ( Muslimsk Fatwa for Nørrebro).
Kopi sendt til politikere og ministre.
Ikke en eneste har svaret eller reageret.

ABER og SVIN
"Hvad er der i vejen med disse regenter,der slutter fred  med disse jøder,som er svinenes og abernes brødre,dem som Allah forbandede og blev vred over."
( Det muslimske blad Khalifah april-maj 1996 ).

DANSKERNE ER HUNDE :
"Deres tilstand er nøjagtig som en hunds:hvis du driver dem bort,gisper og stønner de,og hvis du lader dem være,gisper og stønner de også"
( Fra løbesedlen  "Tolerence,fred,,dialog og islam" uddelt af Hizb ut-Tahrir bevægelsen)
Sendt til integrationsministeren,som intet har foretaget sig.

AFSKAF DEN URENE DANSKE GRUNDLOV:
"Islam har en kæmpemæssig frigivende styrke og vil udskifte de skamfulde regeringer af hedensk romersk lov ( GRUNDLOVEN ),revideret og korrumperet  af sadistiske kristne præster og af judeosækulære modernister."
"Vor forpligtigelse er følgende: blandt andet,at erklære hellig krig når og hvor nødvendigt mod de vantro." ( Fra de danske sufimuslimers hjemmeside).
Sendt til diverse politikere og ministre,uden at nogen har reageret.

DEN KLOGE NARRER DEN MINDRE KLOGE:
"Vi er stolte af at være muslimer og finder os ikke i,at blive hundset med af ikke-troende... Vi rejser derhen,hvor det passer os.Muslimer er frie mennesker,danskerne er slaver af druk og narko og mistro til tilværelsen.At muslimer får flere børn,og det sociale system bliver udnyttet, kan i kun takke jer selv for. Den kloge udnytter den mindre kloge."
( J.Abdallah, formand for den danske "Islamic Student organisation." 6.4.97 )

Bertel Haarder,integrationsminister:
Grindsted kommune tjener 180.000 Kommunen har på fire måneder skaffet seks nyankomne flygtninge i arbejde.Det er fantastisk... Hvis de nye slagteriarbejdere beholder deres job i seks måneder ,får kommunen en belønning på 30.000 kr.pr.flygtning = 180.000 kroner i alt.Sådan har vi ændret integrationsloven,så der er kontant belønning ,når nyankomne får fast arbejde.Der er aldrig nogender taber på at få flygtninge i arbejde,og i mange tilfælde er den samlede økonomiske gevinst meget større.
( Samtidig med,at indvandrere ansættes med tilskud fra staten,afskediges især danskere mellem 50 og 65 år).

Af referat fra Vejle Kommune fremgår,at 3 etniske dagplejemødre er ved at være færdige med praktik.De skal sammen danne en samlet dagplejegruppe for etniske børn." Resultatet: man har afskediget os danske dagplejemødre,som er i vejen. ( Fra læserbrev i Vejle Amts Folkeblad 2003 )

FORENINGEN DANSK KULTUR ARBEJDER STADIG IHÆRDIGT

Foreningen Dansk Kultur arbejder for bevarelse af den danske kultur og GRUNDLOVEN med de kristne rødder samt ønsker at værne om demokrati ytringsfrihed og kønnenes ligestilling.
Vi vil med denne folder gøre opmærksom på den katastrofale udvikling i vort samfund.Racismeloven synes i dag ensidigt anvendt mod danskere.Åbenlyse trusler om mord,racisme forbigås i stilhed af politikere,og politianmeldelser afvises.

Udgivet af FORENINGEN DANSK KULTUR tlf.2925 2948
                             Forening til værn om dansk kultur

Støt denne folder på giro 1-688-7250
Meld dig ind i foreningen på telefon 2925 2948
Kan printes ud og omdeles,af dem der vil gøre noget konkret.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE