Paven er Jesuit

Præsenteret her den 20. maj 2018

       Grundlovsdagen fejres altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

Danmarks Riges Grundlov af 1953

§ 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

Danmarks Riges Grundlov

 indeholder Grundlovens Paragraf 4.

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke

og understøttes som sådan af staten.


  Billeder af Pave Frans, en Jesuitt. Del 1. Av Abel ...

 

 Det er første gang ( en Hvid Pave i den lange række ) af Paver der er Jesuit

Pope Francis and His Lies: False Prophet EXPOSED! FULL MOVIE ... 

https://www.youtube.com/watch?v=wwR8lLEiCIk
25. sep. 2016 - Uploadet af Truth In Genesis
Many people today worship Pope Francis like he is a god. The truth is, Pope Francis is a lying false ... 
 

 

 Hvad er det ( Norges Ungdom mellem 14 år og 21 år ) ikke tør vide

 Pavens krigserklæring, af Abel Struksnes - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1_hCSzA8dhc
1. apr. 2015 - Uploadet af Kristen Informasjonstjeneste
Pavens krigserklæring, av Abel Struksnes ... Er Bibelen å stole på? Hvilken bibel? Av Abel ... SDA ...

Russisk  Ordsprog 

Når man bygger en trone for løgnen, rejser man en galge for sandheden.

 


 

www.youtube.com/watch?v=VSHbz2yPMz8
13/03/2013 - Uploadet af tanio tancev
"Star converted to Islam" "Women In Islam ᴴᴰ V2" "My Path To Islam" ... RE: Muhammad Luhaidan | How the ...
 

Flere videoer for Converts to Islam: Did the Vatican Created ... »

-------------

9:14 Excommunicated Priest.. Exposes New World Order 1/3 Must see!

www.youtube.com/watch?v=YlqBJsXsIYM
03/03/2010 - Uploadet af SEK4110
Listen to this riveting 1986 speech given by now deceased Priest John O'Conner exposing Benjamin Creme ...

 Flere videoer for Excommunicated Priest.. Exposes New ... »

 


 

Kongeriget Danmark

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

Nationalstaten Danmark 

 


  www.DenKorteAvis.dk   

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

Oprør fra = Folket = over stemmesedlen  

 www.Danskfolkeparti.dk

 

 https://www.google.dk/search?q=contra-reforma&biw=1440&bih=754&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QBFPVM3n

J6X6ywPCmoKwDw&sqi=2&ved=0CB4QsAQ

 


 

Citater fra min Danske Bibel Årgang 2008

  Den første ( linje = linie ) lyder således i min Danske Bibel om Verdens Skabelse

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden

 


 MATTHÆUSEVANGELIET Kapitel 7. Vers 15:16

Tag jer i agt for falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter skal I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler ?

 ------------------

Paulus´Brev til Efeserne Kapitel 6. Vers 11:12.

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.

-------------

Kapitel 6. Vers 17

Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.

 ---------------

Johannes Åbenbaring Kapitel 4. Vers 8.

De fire væsener havde hver seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt og på  indersiden, og de siger uden ophør dag og nat: Hellig, hellig, hellig er Herren,  Gud den Almægtige, han som var og som er, og som kommer.

------------- 

ESAJAS BOG  Kapitel 6. Vers 3.

>>Hellig,hellig,hellig er Hærskarers Herre, hele jorden er fuld af hans herlighed.

-----------

 Peters Første Brev Kapitel 1. Vers 16.

men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse, for der står skrevet:>> I skal være hellige, for jeg er hellig.   

 


                                                                    

219 - The Wine of Babylon / Total Onslaught - Walter Veith - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=l-VrL3ZBb48
6. okt. 2011 - Uploadet af Amazing Discoveries
Click here to download the Study Guide for this lecture http://pdf.amazingdiscoveries.org/Study_Guides/TO ...

                                                                            


 MATTHÆUSEVANGELIET Kapitel 23. Vers 9.

Og I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader; for én er jeres fader, han, som er i himlen.

MATTHÆUSEVANGELIET Kapitel 23. Vers 13.

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I lukker Himmerriget for mennesker. Selv går I ikke ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det ikke.

JOHANNES´ÅBENBARING Kapitel 2 Vers 18

Til menigheden i Thyatira

Og skriv til englen for menigheden i Thyatira: Dette siger Guds søn, der har øjne som luende ild og fødder som skinnende malm

Vers 22

Nu kaster jeg hende på sygelejet, og dem , der horer med hende, styrter jeg ud i stor trængsel, hvis de ikke omvender sig fra hendes gerninger,

 Paulus Brev til Hebræerne Kapitel 1. Vers 1 

men til Sønnen. Din trone Gud, står til evig tid, dit kongescepter  er retfærdighedens scepter.

 JOHANNESEVANGELIET Kapitel 1. Vers 1-2-3-4-5

OrdetI begyndelsen var ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

 


 I dag, den 23. maj 2018 kan vi

( Danske Danskere )

konstatere, at for første gang i Vatikanstatens historie, kan vi Konstatere, at også den "Hvide Pave" er Jesuit.

The Jesuits of the New World Order & Self Destruction - Satan's ...

https://www.youtube.com/watch?v=nhqEE3SjFuQ
29. jan. 2018 - Uploadet af danielofdoriaa
The Jesuits of the New World Order & Self Destruction - Satan's Architects.. an amazing documentary ALL ...

 To sorte Jesuitter der begge sandsynligvis taler 8. forskellige sprog hvilket kan give ialt 16 af jordklodens mange sprog.Her i 2018 efter den endnu gældende Kalender = er den seneast valgte ( "hvide Pave" ) også Jesuit. Jesuitter afgiver følgende Ed  = vedtaget på et Katolikmøde.


 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

  Bemærk dette er skrevet 24 februar 2018. En ny sort Pave er indsat. Nu er de to sorte Paver. Hvorfor ??? En tidligere hvid Pave er trådt frivilligt tilbage. Hvilke sprog taler de to sorte Paver hver for sig ???

 


Det Gamle Testamente er en del af den Protestantiske Kristendom = som har en tydelig opbakning i

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov

Paragraf 4.

 Om det Gamle Testamente

Genesis = 1. Mosesbog = Ge

Exodus = 2. Mosesbog = Exo

Leviticus = 3. Mosesbog = Lev

Numbers = 4. Mosesbog = Nu

Deuteronomy = 5. Mosesbog Dt

 Revelation = Åbenbaringens Bog

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

Revelation = Johannes  Åbenbaring.   


 Dette spørgsmål er stillet 21. maj 2018

 Hvilken Dato = er den = rigtige Dato = i dag ??? 

 Var = søndag eller lørdag = ugens sidste dag = dengang

Guds Søn = Jesus

levede for cirka 2000 år siden.   ???

Billeder af den gregorianske kalender

 Præsenteret her 16. juli 2017 ifølge den nuværende brugte Kalender

tror jeg ???

www.123hjemmeside.dk  

 Friheden i Fare!

Billeder af den julianske kalender

 www.Google.dk


 JOHANNES EVANGELIET Kapitel 1. Vers 14.

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

------------

JOHANNES EVANGELIET Kapitel 14. Vers 8. 9.

Filip sagde til ham:>>Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.<< Jesus sagde til ham:>> Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen?

------------

JOHANNES EVANGELIET Kapitel 5. Vers  7 - 8

Den syge svarede: >>Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig.<< Jesus sagde til ham:>> Rejs dig, tag din båre og gå!<<

MATTHÆUS-EVANGELIET Kapitel 28. Vers 19

Missionsbefalingen

Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine diciple, idet i døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet i lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.

------------

 JOHANNES EVANGELIET Kapitel 1. Vers 41.

Først møder han sin bror Simon og siger til ham:>>Vi har mødt Messias<< - det betyder Kristus.

----------

 JOHANNES EVANGELIET Kapitel 4. Vers 25.

Kvinden sagde til ham:>>Jeg ved at Messias skal komme - det vil sige Kristus;når han kommer, vil han fortælle os alt.<<

----------

 JOHANNES EVANGELIET Kapitel 4. Vers 26.

 Jesus sagde til hende:>>Det er mig, den der taler til dig.<<

-----------

 PAULUS ANDET KORINTHERBREV Kapitel 11. Vers 3-4

men jeg er bange for at føre jer til ham som en ren jomfru - men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. -

I finder jer jo kønt i,  at der kommer nogenog prædiker en anden Jesus end ham vi prædikede, og i får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det i tog imod.

-----------

 Paulus´Første Brev til Timotheus  Kapitel 2. Vers 5-6

For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle - det var vidnesbyrdet, da tiden var inde.

------------

 Matthæusevangeliet Kapitel 6. Vers 9-10-11-12-13

Fadervor

Derfor skal i bede således:

Vor Fader, du som er i himlene

Helliget vorde dit Navn:

komme dit rige

ske din vilje i himlen

således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød:

og forlad os vor skyld, som også vi forlader

vore skyldnere.

og led os ikke i fristelse;

men fri os fra det onde;

Thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed;

Amen.


 Paulus Brev til Filipperne  Kapitel 2. Vers 9 -10-11

Derfor, har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Guds Faders ære.


 

Threats Determined by Thy Counsel (Acts 4:27,28) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=vUjtvgixzT4
28. sep. 2015 - Uploadet af Grace PRC
Sermon preached at Grace Protestant Reformed Church by Rev. Ronald Van Overloop on September 27, 2015 ...
 
 

 

 Anden Mosebog Kapitel 20.  Vers 4-5-6

Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden

Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig;

men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.


Johannes Evangeliet  Kapitel 5. Vers 20-21

Faderen gør, det samme gør også sønnen. For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør; og han skal vise ham endnu større gerninger, så i skal undre jer. For ligesom Faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende, han vil.

 


 

Pope Francis Quotes

A CHURCH Without Women would be like the apostolic college without Mary. The Madonna is more important than the apostles, and the church herself is feminine, the apouse of Chrift and a mother.

Pope Francis

 Oversat ved hjælp af Bing

Pave Frans citater

En kirke uden kvinder ville være som Apostolsk kollegium uden Mary. Madonna er vigtigere end apostlene, og kirken selv er feminin, apouse af Chrift og en mor. 

Pave Frans

 


 Quotes

 Sådan oversættes dette ord ifølge min bog

Gyldendals Røde Ordbog

der oversætter Engelsk til Dansk side 368

quote ( kwout ) vb anføre, citere; ( merk ) notere; opgive, tilbyde ( pris ) sb T citatanførselstegn ( fx in -s ) ; ( i diktat ) anførselstegn begynder ; ( i tale etc ) citat ( cf unquote ) ; - for opgive prisen på, give tilbud på; please - ; 5/72 ( på forretningsbrev, svarer til ) vor reference: 5/72

 


 LUKASEVANGELIET  Kapitel 11. Vers 27-28

At høre Guds ord og bevare det

27 28 Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: >>Saligt er det moderliv , som bar dig, og de bryster du diede!<< Men han svarede: >>Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!<<

 


 

www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

Præsenteret her første gang 19. august 2013

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


Der er så meget jeg ikke ved = og så må jeg jo spørge. Da jeg er Protestantisk Kristen - så må jeg jo læse i vores Danske Kristne Hellige bog - for at finde svarene på = hvor lovgivningen indenfor

Religion - Politik - Jura - Militæret - Økonomien  Kulturelt 

og ved hjælp af medier - kan opløse sammenhængs-kraften i

Dit Mit og Vores Fædreland indefra.

Har den kvindelige Teolog nogle svar i sine bøger

Alle bøger af - Sørine Gotfredsen - Find bogen hos Saxo

der specielt berører Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark

 Og nu dette Spørgsmål

Findes der en tid før Begyndelsen = eller har tiden altid eksisteret ???

Findes Svaret i Bibelen ???

http://www.pokerpartiet.dk/435489862

 


 

Jeg har kun 7. års skolegang og har også dumpet til en eksamen. Derfor dette spørgsmål til Danmarks Præster. Kan disse tal passe ??? Min første Bibel erhvervede jeg først i 2010 eller 2011. Derfor disse spørgsmål om Bibelens indhold ???

 Hvem er nævnt i Bibelen og hvor mange gange ???

Mary  - 19 gange måske ???

( Herre = Lord ) 8000 gange

Jesus over 900 gange

Moses over 848 gange

Aron over 350 gange

Jacob over 337 gange

Abraham over 250 gange

King Saul over 400 gange

Mary´s 35 gange. 

Nu ved jeg ikke om ( Mary ) er et Fransk eller italiensk eller græsk ord for navnet ( Maria  ) eller på Dansk ( MARIE ) ???

 Konfirmander

Som almindelig Protestandisk Kristen har jeg forståelse for, at Danmarks Præster ikke har tid til et sådant tælle-arbejde - men til Konfirmand-forbereddelsen kan Danmarks godt 2000 Præster jo sammensætte  Konfirmanderne i grupper på tre til fem kommende Konfirmander og lade dem stå for optællingen.

 Billeder af konfirmander

 BIBELEN

 MATTHÆUS EVANGELIET Kapitel 12. Versene 46-47-48-49-50

Jesu sande slægtninge

Endnu mens Jesus talte til folkeskarerne, da stod hans mor og hans brødre udenfor og søgte at få ham i tale. Og der var en , der sagde til ham:">>Se, din mor og dine brødre står udenfor og vil tale med dig.<< Men han svarede ham, der sagde det til ham:>> Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?<< Og han pegede på sine diciple og sagde:>> Se, her er min mor og mine brødre. For den, der gør min himmelske faders vilje, er min bror og søster og mor.<<

 


 Og nu

En madlavnings og spise-pause på ubestemt tid.

I Pausen vil jeg derfor henvise til madprogrammet

Spice med Price

http://www.pokerpartiet.dk/33148598

 


 LUKAS EVANGELIET Kapitel 11. Vers 27-28

At høre Guds ord og bevare det

 27 Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte:>>Saligt er det moderliv,som bar dig, og de bryster, du diede!<<

28 Men han svarede:>>Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det !<<

 


 MATTHÆUS EVANGELIET Kapitel 12 Vers 46-47-48-49-50

Jesu sande slægtninge

46 Endnu medens Jesus talte til folkeskarerne, da stod hans mor og hans brødre udenfor og søgte at få ham i tale.

47 Og  der var en, der sagde til ham:>>Se, din mor og dine brødre står uden for og vil tale med dig.<<

48 Men han svarede ham, der sagde det til ham:>>Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?<< 

 49 Og han pegede på sine diciple og sagde:>>Se, her er min mor og mine brødre.<<

 50 For den, der gør min himmelske faders vilje, er min bror og søster og mor.<<


 JOHANNES EVANGELIET Kapitel 2. Vers 4.

Brylluppet i Kana

>>De har ikke mere vin.<< Jesus sagde til hende::>>Hvad vil du mig kvinde? Min time er endnu ikke kommet.<<

5 Hans mor sagde til tjenerne:>>Gør, hvad som helst han siger til jer.<<

6 Der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande.

7 Jesus sagde til dem:>>Fyld karrene med vand.<< Og de fyldte dem helt op.

 8 Og han sagde til dem:>>Og han sagde til dem:>>Øs nu op og bær det hen til skafferen.<< Det gjorde de så.

9 Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin - han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op - kaldte han på brudgommen og sagde til ham

10 :>> Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.<< 

 11 Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans diciple troede på ham.

 12 Derefter gik han og hans mor og hans brødre og hans diciple ned til Kapernaum, og dér blev de nogle få dage.

 


 

 JOHANNES EVANGELIET Kapitel 1. Vers 1-2-3-4-5

Ordet

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

6 Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes.

7 Han kom for at alle skulle komme til tro ved ham.

Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.

 9 Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

10 Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke.

11. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham.

12 Men alle dem , der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn ;

13 de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

 


 

Et Folks Kultur ( det er ) Folkets daglige vaner  

Hvad er det ( Danmarks ungdom mellem 14 år og 21 år ) bør overveje.

Vil Du forsvare ( Det Danske Folks Kultur ) ved næste valg ???

  Dansk Kultur under Pres

Danskernes Kultur ( Danskernes daglige vaner ) under Pres

på disse områder  

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper. 

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse. 

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.  

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.  

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om   

1. Ændring af Danmarks Riges Grundlov af 1953  

  EU forfatningen  

------------

Danmarks Riges Grundlov af 1953

§ 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

Danmarks Riges Grundlov

Bemærk især ( Paragraf 4. ) i Danmarks Grundlov

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.   

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser forbudt kød.  

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.  

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda. 

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.  

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.   

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.  

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.  

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset. 

13. Hvornår er en krigserklæring en Kulturel krigserklæring ???

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark   

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

Et folks daglige vaner = kan også ændres = gennem udbygning af

indre strukturændringer af veje og bygninger.

 Agenda 21

tyder på modernisme uden en global stopknap.

 


13. Hvornår er en krigserklæring en Kulturel krigserklæring

???


 MATTHÆUS EVANGELIET Kapitel 22. Vers 45-46

Når David altså kalder ham Herre, hvordan kan han så være han søn?>> Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde ingen længere spørge ham om noget.


 LUKAS EVANGELIET Kapitel 1. Vers 46-47-48-49

>>Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidne om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.<<


 MATTHÆUS EVANGELIET Kapitel 1. Vers 21-22-23

Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder.<<

Alt dette skete, for det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger:>>

Se jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel<< -  det betyder: Gud med os.

 


 LUKAS EVANGELIET Kapitel 1. Vers 28-29

Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene:

Herren er med dig du benådede!<< Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv om, hvad denne hilsen skulle betyde.


 Hvad er det der sker i ( USA ) i dag ,den 9. juni 2018 ???

http://www.pokerpartiet.dk/8976417


 

 LUKAS EVANGELIET Kapitel 2 Vers 21

Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.

 


 

LUKAS EVANGELIET Kapitel 2. Vers 22.

Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren.

 


 

LUKAS EVANGELIET Kapitel 2. Vers 23

Som der står skrevet i Herrens lov:>>Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet , skal helliges Herren<<.

 


 LUKAS EVANGELIET Kapitel 24. Vers 24

og for at bringe offer,sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller to dueunger.

 


 JEREMIAS´BOG Kapitel 7. Vers 18.

Børnene samler brænde, fædrene tænder ild og kvinderne ælter dej, så de kan lave offerkager til Himmeldronningen og udgyde drikofre for andre guder og krænke mig.


 FØRSTE MOSEBOG  Kapitel 9. Vers 4.

Men kød med liv i, med blod i , må i ikke spise.


 

 FEMTE MOSEBOG Kapitel 12. Vers 22.

Du skal spise det, som man spiser gazelle og hjort.

FEMTE MOSEBOG Kapitel 12. Vers 23.

; både urene og rene må spise det. Men pas på du ikke spiser blodet, for blodet er selve livet, og du må ikke spise livet sammen med kødet.

 


Nadveren

MATTHÆUS EVANGELIET Kapitel 26. Vers 26.

Mens de spiste, tog Jesus  et brød, velsignede og brøddet, gav sine diciple det og sagde:>> Tag det og spis det; dette er mit legeme.<< 

 


 Hvem skal i Fremtiden bestemme hvor vi Kristne skal dyrke vores Kristne tro  ??? Hvad er din vurdering ???

www.sagenskerne.dk

 


 JEREMIAS BOG 44   Kapitel 44. Vers 4. til og med Vers 8.  

Dommen over dem, der dyrker Himmeldronningen

Igen og igen har jeg sendt mine tjenere ,profeterne, til jer for at sige: I må ikke gøre det afskyelige, som jeg hader. Men de hørte ikke og lyttede ikke; de vendte ikke om fra deres ondskab, men blev ved med at tænde offerild for andre guder. Så vældede min harme og min vrede frem og satte Judas byer og Jerusalems gader i brand, så de blev til ruiner og til ødemark, som det er i dag. Og nu, dette siger Herren, Hærskarens Gud, Israels Gud. Hvorfor skaber I stor ulykke for jer selv, så i bliver udryddet fra Juda, mænd, kvinder, børn og spæde, og der ikke bliver nogen af jer tilbage? I krænker mig med jeres hænders værk og tænder offerild for andre guder i Egypten, hvor I er kommet for at bo som fremmede. Derfor bliver I udryddet, og derfor bliver I til forbandelse og spot blandt alle jordens folk.

Kapitel 44. Vers 16-17-18

Det ord, du taler til os i Herrens navn, vil vi ikke høre på.

Nej, vi vil gøre alt det, vi har lovet: tænde offerild for Himmeldronningen og udgyde drikofre for hende,sådan som vi og vores fædre, vores konger og stormænd gjorde i Judas byer og i Jerusalems gader. Dengang kunne vi spise os mætte; det gik os godt, og vi kendte ikke til ulykke.

Men fra dengang vi holdt op med at tænde offerild for Himmeldronningen og udgydede drikofre for hende, har vi manglet alt, og omkommer ved sværd og sult.

Kapitel 44. Vers 25-26-27-28

Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: I og jeres hustruer aflægger løfter, og I opfylder det, I har lovet. I siger: Vi vil holde de løfter, vi har aflagt, og tænde offerild for Himmeldronningen og udgyde drikofre for hende. Så hold da jeres løfter og indfri jeres løfter!

Men hør nu Herrens ord, alle I Judæere, som bor i Egypten: Jeg sværger ved mit store navn, siger Herren: Aldrig mere skal nogen judæer i hele Egypten tage mit navn i sin mund og sige:

Så sandt Gud Herren lever! Jeg våger over dem til ulykke, ikke til lykke. Alle judæere i Egypten skal udryddes fuldstændigt af sværd og sult.

Kun nogle få skal undslippe sværdet og vende tilbage til Juda fra Egypten; så skal alle de judæere, der var tilbage, og som kom for at bo som fremmede i Egypten,indse, hvis ord der står ved magt, mit eller deres.

 


 

Read Scripture: Proverbs - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=AzmYV8GNAIM
31. maj 2016 - Uploadet af The Bible Project
Watch our Read Scripture video on the book of Proverbs, which breaks down the literary design of the book ...
 

 Da jeg ikke er god til engelsk - tysk - eller andre sprog - så ved jeg ikke,  hvor disse Kapitler og Vers findes i min/mine danske Bibler.

Proverbs.  Kapitel 14. Vers 12.

Proverbs. Kapitel 3. Vers 7. 

Proverbs. Kapitel 12. Vers 15.

Proverbs. Kapitel 16. Vers 2.

Proverbs. Kapitel 21. Vers 2.

Proverbs. Kapitel 30. Vers 12.


LUKAS EVANGELIET Kapitel 2. Vers 23

Som der står skrevet i Herrens lov:>>Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet , skal helliges Herren<<.

-----------

Til gengæld glæder det mig, at jeg ikke er den eneste, der er den  første af hankøn, der er kommet ud af en moders liv, på denne her jordklode.


 

Jesu Fødsel - Juleevangeliet - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=V6Zq6u9Tdf0
19. nov. 2016 - Uploadet af Jesper W. Rasmussen
Jesu Fødsel - Juleevangeliet. Jesper W. .... Anne Linnet - Størst Af Alt er Kærlighed (Lydspor Fra Bibelen ...

 


 

Bibeleventyret: Hele Bibelen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=9hNh0Tcz1AY
8. aug. 2012 - Uploadet af Kirkebillen
Hele Bibelen; fra Skabelsen til Johannes åbenbaring. Fortalt med huskeord og fagter, som man gør det i ...

 


Hvem gav Ordren  ???

Hvem gav ordren til, at alle førstefødte drengebørn skulle dø, omkring det tidspunkt, hvor ( Guds Søn = Jesus ) skulle fødes, og hvorfor ??? 

 

LUKAS EVANGELIET Kapitel 2. Vers 23

Som der står skrevet i Herrens lov:>>Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet , skal helliges Herren<<.

 


 Sådan er rækkefølgen i Dit/Mit og Vores Fædreland 

De Danske Danskeres Fædreland det er 

Danmark.

Gud Konge Fædreland

www.Sagenskerne.dk  

Kongeriget Danmark

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

Nationalstaten Danmark 

 


 

 

Changing The Word - By: Professor Walter Julius Veith - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Y2r2HnhGMpQ
1. feb. 2017 - Uploadet af Prophetic Signs דָּוִיד
SHARE | SUBSCRIBE Changing The Word - Walter Veith Video Originally Added 31st December, 2008 Many KJV Changes Have Taken ...

 


 

Walter Veith - A New World Order 21 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=f8xsRavKqQI
11. nov. 2015 - Uploadet af Ellen White
Our battle is not against flesh and blood. Spiritual forces would wish to rob man of the only source of inspiration ...

 


 For første gang er den ( hvide Pave ) i en lang række af Paver ( Jesuit ) ud over den ( "Sorte Pave" ) også ( Jesuit )

Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Jesuiterordenen
 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ... Jesuiterordenen (latin: Societas Jesu, "Jesu Selskab") er en katolsk orden grundlagt i 1534 af Ignatius af Loyola og stadfæstet af paven i

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder dig til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


 

www.wikipedia.net   www.Tro-eller-Overtro.dk   www.Google.dk 

Den første Jesuit var Ignatius Loyola  stadfæstet af paven i 1540.

Billeder af ignatius loyola

Flere billeder af ignatius loyola

Lær hans Selvhypnose-program på

www.KristeligtDagblad.dk   eller på   www.Kristendom.dk  

 så man selv tror på =  at ( Løgne) de er ( Sandheder )

 


 

The Trump Card (Updated) - Walter Veith in Copenhagen - October ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=YkYaXJt7zkQ
6. nov. 2017 - Uploadet af lightchannel.dk
... Bible prophecy? With the election of Donald Trump as the president of the United Sta. ... The Trump Card ...

 


 LØGNENS IDEOLOGIER  = TOLERERER IKKE = SANDHEDEN = NÅR DE HAR MAGTEN

Det forklarer = Joseph Goebbles her = hvorfor ???

Løgnens konspiration...

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra

løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser.

Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende."

(Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)

Citat slut. 


 Billeder af Mogens Camre taler på Strøget

 

 

 www.DenKorteAvis.dk


 

 Letter From German Nurse on Muslim Invaders - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MxM2cPk-pEk
30. okt. 2015 - Uploadet af vonveezil2
A riveting account from a nurse in Bavaria Germany you won't hear from the Mainstream media on the ... 

 


 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE