Paven er Jesuit

Præsenteret her den 20. maj 2018

Danmarks Riges Grundlov af 1953

§ 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

Danmarks Riges Grundlov

 indeholder Grundlovens Paragraf 4.

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke

og understøttes som sådan af staten.


  Billeder af Pave Frans, en Jesuitt. Del 1. Av Abel ...

 Billedresultat for Pave Frans, en Jesuitt. Del 1. Av Abel Struksnes

 Det er første gang ( en Hvid Pave i den lange række ) af Paver er Jesuit. 

Pope Francis and His Lies: False Prophet EXPOSED! FULL MOVIE ... 

https://www.youtube.com/watch?v=wwR8lLEiCIk
25. sep. 2016 - Uploadet af Truth In Genesis
Many people today worship Pope Francis like he is a god. The truth is, Pope Francis is a lying false ... 
 

 

 Hvad er det ( Norges Ungdom mellem 14 år og 21 år ) ikke tør vide

 Pavens krigserklæring, af Abel Struksnes - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1_hCSzA8dhc
1. apr. 2015 - Uploadet af Kristen Informasjonstjeneste
Pavens krigserklæring, av Abel Struksnes ... Er Bibelen å stole på? Hvilken bibel? Av Abel ... SDA ...

Russisk  Ordsprog 

Når man bygger en trone for løgnen, rejser man en galge for sandheden.

 


 

www.youtube.com/watch?v=VSHbz2yPMz8
13/03/2013 - Uploadet af tanio tancev
"Star converted to Islam" "Women In Islam ᴴᴰ V2" "My Path To Islam" ... RE: Muhammad Luhaidan | How the ...
 

Flere videoer for Converts to Islam: Did the Vatican Created ... »

-------------

9:14 Excommunicated Priest.. Exposes New World Order 1/3 Must see!

www.youtube.com/watch?v=YlqBJsXsIYM
03/03/2010 - Uploadet af SEK4110
Listen to this riveting 1986 speech given by now deceased Priest John O'Conner exposing Benjamin Creme ...

 Flere videoer for Excommunicated Priest.. Exposes New ... »

 


 

Kongeriget Danmark

7

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

Nationalstaten Danmark 

 


  www.DenKorteAvis.dk   

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

Oprør fra = Folket = over stemmesedlen  

 www.Danskfolkeparti.dk

 

 https://www.google.dk/search?q=contra-reforma&biw=1440&bih=754&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QBFPVM3n

J6X6ywPCmoKwDw&sqi=2&ved=0CB4QsAQ

 


 

Citater fra min Danske Bibel Årgang 2008

  Den første ( linje = linie ) lyder således i min Danske Bibel om Verdens Skabelse

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden

 


 MATTHÆUSEVANGELIET Kapitel 7. Vers 15:16

Tag jer i agt for falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter skal I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler ?

 ------------------

Paulus´Brev til Efeserne Kapitel 6. Vers 11:12.

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.

-------------

Kapitel 6. Vers 17

Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.

 ---------------

Johannes Åbenbaring Kapitel 4. Vers 8.

De fire væsener havde hver seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt og på  indersiden, og de siger uden ophør dag og nat: Hellig, hellig, hellig er Herren,  Gud den Almægtige, han som var og som er, og som kommer.

------------- 

ESAJAS BOG  Kapitel 6. Vers 3.

>>Hellig,hellig,hellig er Hærskarers Herre, hele jorden er fuld af hans herlighed.

-----------

 Peters Første Brev Kapitel 1. Vers 16.

men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse, for der srår skrevet:>>I skal være hellige, for jeg er hellig.   

 


                                                                    

219 - The Wine of Babylon / Total Onslaught - Walter Veith - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=l-VrL3ZBb48
6. okt. 2011 - Uploadet af Amazing Discoveries
Click here to download the Study Guide for this lecture http://pdf.amazingdiscoveries.org/Study_Guides/TO ...

                                                                            


 MATTHÆUSEVANGELIET Kapitel 23. Vers 9.

Og I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader; for én er jeres fader, han, som er i himlen.

MATTHÆUSEVANGELIET Kapitel 23. Vers 13.

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I lukker Himmerriget for mennesker. Selv går I ikke ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det ikke.

JOHANNES´ÅBENBARING Kapitel 2 Vers 18

Til menigheden i Thyatira

Og skriv til englen for menigheden i Thyatira: Dette siger Guds søn, der har øjne som luende ild og fødder som skinnende malm

Vers 22

Nu kaster jeg hende på sygelejet, og dem , der horer med hende, styrter jeg ud i stor trængsel, hvis de ikke omvender sig fra hendes gerninger,

 Paulus Brev til Hebræerne Kapitel 1. Vers 1 

men til Sønnen. Din trone Gud, står til evig tid, dit kongescepter  er retfærdighedens scepter.

 JOHANNESEVANGELIET Kapitel 1. Vers 1-2-3-4-5

OrdetI begyndelsen var ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

 


 I dag, den 23. maj 2018 kan vi

( Danske Danskere )

konstatere, at for første gang i Vatikanstatens historie Konstatere er også den "Hvide Pave" Jesuit.

The Jesuits of the New World Order & Self Destruction - Satan's ...

https://www.youtube.com/watch?v=nhqEE3SjFuQ
29. jan. 2018 - Uploadet af danielofdoriaa
The Jesuits of the New World Order & Self Destruction - Satan's Architects.. an amazing documentary ALL ...

 To sorte Jesuitter der begge sandsynligvis taler 8. forskellige sprog hvilket kan give ialt 16 af jordklodens mange sprog.Her i 2018 efter den endnu gældende Kalender = er den seneast valgte ( "hvide Pave" ) også Jesuit. Jesuitter afgiver følgende Ed  = vedtaget på et Katolikmøde.


 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

  Bemærk dette er skrevet 24 februar 2018. En ny sort Pave er indsat. Nu er de to sorte Paver. Hvorfor ??? En tidligere hvid Pave er trådt frivilligt tilbage. Hvilke sprog taler de to sorte Paver hver for sig ???

 


Det Gamle Testamente er en del af den Protestantiske Kristendom = som har en tydelig opbakning i

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov

Paragraf 4.

 Om det Gamle Testamente

Genesis = 1. Mosesbog = Ge

Exodus = 2. Mosesbog = Exo

Leviticus = 3. Mosesbog = Lev

Numbers = 4. Mosesbog = Nu

Deuteronomy = 5. Mosesbog Dt

 Revelation = Åbenbaringens Bog

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

Revelation = Johannes  Åbenbaring.   


 Dette spørgsmål er stillet 21. maj 2018

 Hvilken Dato = er den = rigtige Dato = i dag ??? 

 Var = søndag eller lørdag = ugens sidste dag = dengang

Guds Søn = Jesus

levede for cirka 2000 år siden.   ???

Billeder af den gregorianske kalender

 Præsenteret her 16. juli 2017 ifølge den nuværende brugte Kalender

tror jeg ???

Billedresultat for eric jon phelps billeder

www.123hjemmeside.dk  

 Friheden i Fare!

Billeder af den julianske kalender

 www.Google.dk


 JOHANNES EVANGELIET Kapitel 1. Vers 14.

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

------------

JOHANNES EVANGELIET Kapitel 14. Vers 8. 9.

Filip sagde til ham:>>Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.<< Jesus sagde til ham:>> Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen?

------------

JOHANNES EVANGELIET Kapitel 5. Vers  7 - 8

Den syge svarede: >>Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig.<< Jesus sagde til ham:>> Rejs dig, tag din båre og gå!<<

MATTHÆUS-EVANGELIET Kapitel 28. Vers 19

Missionsbefalingen

Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine diciple, idet i døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet i lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.

------------

 JOHANNES EVANGELIET Kapitel 1. Vers 41.

Først møder han sin bror Simon og siger til ham:>>Vi har mødt Messias<< - det betyder Kristus.

----------

 JOHANNES EVANGELIET Kapitel 4. Vers 25.

Kvinden sagde til ham:>>Jeg ved at Messias skal komme - det vil sige Kristus;når han kommer, vil han fortælle os alt.<<

----------

 JOHANNES EVANGELIET Kapitel 4. Vers 26.

 Jesus sagde til hende:>>Det er mig, den der taler til dig.<<

-----------

 PAULUS ANDET KORINTHERBREV Kapitel 11. Vers 3-4

men jeg er bange for at føre jer til ham som en ren jomfru - men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. -

I finder jer jo kønt i,  at der kommer nogenog prædiker en anden Jesus end ham vi prædikede, og i får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det i tog imod.

-----------

 Paulus´Første Brev til Timotheus  Kapitel 2. Vers 5-6

For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle - det var vidnesbyrdet, da tiden var inde.

------------

 Matthæusevangeliet Kapitel 6. Vers 9-10-11-12-13

Fadervor

Derfor skal i bede således:

Vor Fader, du som er i himlene

Helliget vorde dit Navn:

komme dit rige

ske din vilje i himlen

således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød:

og forlad os vor skyld, som også vi forlader

vore skyldnere.

og led os ikke i fristelse;

men fri os fra det onde;

Thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed;

Amen.


 Paulus Brev til Filipperne  Kapitel 2. Vers 9 -10-11

Derfor, har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Guds Faders ære.


 

Threats Determined by Thy Counsel (Acts 4:27,28) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=vUjtvgixzT4
28. sep. 2015 - Uploadet af Grace PRC
Sermon preached at Grace Protestant Reformed Church by Rev. Ronald Van Overloop on September 27, 2015 ...
 
 

 

 Anden Mosebog Kapitel 20.  Vers 4-5-6

Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden

Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig;

men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.


Johannes Evangeliet  Kapitel 5. Vers 20-21

Faderen gør, det samme gør også sønnen. For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør; og han skal vise ham endnu større gerninger, så i skal undre jer. For ligesom Faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende, han vil.

 


 

Pope Francis Quotes

A CHURCH Without Women would be like the apostolic college without Mary. The Madonna is more important than the apostles, and the church herself is feminine, the apouse of Chrift and a mother.

Pope Francis

 Oversat ved hjælp af Bing

Pave Frans citater

En kirke uden kvinder ville være som Apostolsk kollegium uden Mary. Madonna er vigtigere end apostlene, og kirken selv er feminin, apouse af Chrift og en mor. 

Pave Frans

 


 Quotes

 Sådan oversættes dette ord ifølge min bog

Gyldendals Røde Ordbog

der oversætter Engelsk til Dansk side 368

quote ( kwout ) vb anføre, citere; ( merk ) notere; opgive, tilbyde ( pris ) sb T citatanførselstegn ( fx in -s ) ; ( i diktat ) anførselstegn begynder ; ( i tale etc ) citat ( cf unquote ) ; - for opgive prisen på, give tilbud på; please - ; 5/72 ( på forretningsbrev, svarer til ) vor reference: 5/72

 


 LUKASEVANGELIET  Kapitel 11. Vers 27-28

At høre Guds ord og bevare det

27 28 Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: >>Saligt er det moderliv , som bar dig, og de bryster du diede!<< Men han svarede: >>Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!<<

 


 

www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

Præsenteret her første gang 19. august 2013

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


Der er så meget jeg ikke ved = og så må jeg jo spørge. Da jeg er Protestantisk Kristen - så må jeg jo læse i vores Danske Kristne Hellige bog - for at finde svarene på = hvor lovgivningen indenfor

Religion - Politik - Jura - Militæret - Økonomien  Kulturelt 

og ved hjælp af medier - kan opløse sammenhængs-kraften i

Dit Mit og Vores Fædreland indefra.

Har den kvindelige Teolog nogle svar i sine bøger

Alle bøger af - Sørine Gotfredsen - Find bogen hos Saxo

der specielt berører Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark

 Og nu dette Spørgsmål

Findes der en tid før Begyndelsen = eller har tiden altid eksisteret ???

Findes Svaret i Bibelen ???

http://www.pokerpartiet.dk/435489862

 


 

Jeg har kun 7. års skolegang og har også dumpet til en eksamen. Derfor dette spørgsmål til Danmarks Præster. Kan disse tal passe ??? Min første Bibel erhvervede jeg først i 2010 eller 2011. Derfor disse spørgsmål om Bibelens indhold ???

 Hvem er nævnt i Bibelen og hvor mange gange ???

Mary  - 19 gange måske ???

( Herre = Lord ) 8000 gange

Jesus over 900 gange

Moses over 848 gange

Aron over 350 gange

Jacob over 337 gange

Abraham over 250 gange

King Saul over 400 gange

Mary´s 35 gange. 

Nu ved jeg ikke om ( Mary ) er et Fransk eller italiensk eller græsk ord for navnet ( Maria  ) eller på Dansk ( MARIE ) ???

 Konfirmander

Som almindelig Protestandisk Kristen har jeg forståelse for, at Danmarks Præster ikke har tid til et sådant tælle-arbejde - men til Konfirmand-forbereddelsen kan Danmarks godt 2000 Præster jo sammensætte  Konfirmanderne i grupper på tre til fem kommende Konfirmander og lade dem stå for optællingen.

 Billeder af konfirmander

 BIBELEN

 MATTHÆUS EVANGELIET Kapitel 12. Versene 46-47-48-49-50

Jesu sande slægtninge

Endnu mens Jesus talte til folkeskarerne, da stod hans mor og hans brødre udenfor og søgte at få ham i tale. Og der var en , der sagde til ham:">>Se, din mor og dine brødre står udenforog vil tale med dig.<< Men han svarede ham, der sagde det til ham:>> Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?<< Og han pegede på sine diciple og sagde:>> Se, her er min mor og mine brødre. For den, der gør min himmelske faders vilje, er min bror og søster og mor.<<

 


 Og nu

En madlavnings og spise-pause på ubestemt tid.

I Pausen vil jeg derfor henvise til madprogrammet

Spice med Price

http://www.pokerpartiet.dk/33148598

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE