FOR - CIVILISERET
FOR - CIVILISERET www.sagenskerne.dk

24 - 11 - 08        har jeg dette spørgsmål

ER BLÅØJEDE DANSKERE BLEVET FOR CIVILISEREDE TIL SELVFORSVAR ???


I forarget tonefald og med alle moraliserende pegefingre fremme er der i årtier på rygraden dømt "diskrimination" fra danskere højt på strå, når landsmænd har formastet sig til at hævde danskernes interesser i eget land over for tilvandrere. Fjendske fremmede. Selvfølgelig  er det diskrimmination velanbragt endda, at skelne mellem "os" og "dem". Og det kan såmænd citeres fra glemmebogen,at diskriminere i grunden bare er det latinske ord for at skelne.

I følge islamisk opfattelse skelnes derimod udtrykkeligt klart mellem "os" og "dem" med udtrykkene Dar al-Islam på den ene og Dar al-Harb på den anden side. Det betyder " Islams lejr " eller "hus" på den anden - der skelnes konstant og kontant mellem den del af verden ,hvor islamisk verdensanskuelse har sejret,og den del,hvor der føres islamisk hellig krig,indtil den sejrer.

Så det ligner godt og vel en tanke,at en jordansk domstol sidst i april 2008 ud fra jordansk lov og efter sagsanlæg fra en gruppe koransmænd godtog at indlede en proces mod den danske avistegner Kurt Westergaard og de redaktører,der har lavet de berømte profettegninger trykke i aviserne.

Og det ligner vel også en tanke,at kongeriget Jordans ambassadør, selv om han residerer i Berlin,ikke er blevet kaldt til møde i Danmarks Udenrigsministerium i København for at få en belæring til videresendelse hjemad til om,at Danmark aldeles ikke hører under jordansk retsområde og på det skarpeste protesterer mod denne uhyrlige antagelse. Og Danmarks ambassadør i Amman er heller ikke hjemkaldt.

Heller ingen danskere har afbrændt jordanske flag. I diplomatisk sprogbrug kan folk blive bedt om at gå ad Helvede til på en sådan måde,at de glæder sig til turen, men danskere bør alvorligt overveje at kaste omsvøbene væk og sætte sig for at skelne - Ja diskriminere - så det forstås.Når "de" skelner fjendtligt må "vi" også gøre det.

Men noget kulturbestemt står åbenbart og ulykkeligvis  i vejen for at slå igen i den uerklærede krig "de" førerimod "os"  - i Danmark, i resten af vesteuropa og i USA. Hæmningen der tydeligvis lammer viljen og dermed evnentil forsvar, sammenfattes meget tankevækkende af en amerikansk forfatter. Raymond Kraft Jihad, den islamiske helligkrig mod anderledes tænkende,har efter hans mening haft held tilat vende høflighed, pænhed. medfølelse og grundlæggende anstændighed,der præger den kristne vestlige civilisation ,til et våben imod os selv.

Islam har gjort vort ønske om fred til et våben.Har indset at vores sagtmodige godlidenhed ikke måler sig med den vilde barbari,og vil udnytte det forhold indtil vi taber og Islam vinder. "Vi er blevet for civiliserede til,at slå vore fjender,måske for civiliserede til at overleve. Vor anstændighed er blevet til et dolkestød i vores egen ryg" mener Kraft.

Selv om mange i Vesten hævder at have aflagt den kristne tro,har de stadig bibeholdt en grundlæggende kristen ydmyg sans for menneskelig ufuldkommenhed og begrænsning der er kilden til tolerence over for alle medmennesker, fordi disse har samme vilkår som én selv,og derfor ikke er et hår bedre end en selv,i en ufuldkommen verden. Men de har skævvredet den (til en ide) om,at gøre bod for vore forfædres synder.

Og når folk ikke længere tror på syndernes forladelse,så ender de åbenbart med at ofre sig selv.Eksempelvis i Tyskland, hvor mange synes at have byttet nationalsocialisme ud med nationalmacochisme. Eller i den Europæiske Union ,der fra at være et samarbejde om frihandel er blevet et poliserende formynderisk monster,der intet gør for Europæerne,men kun for Unionen for dens kommission og dens mange politikere der lever af den.

Eller måske også store dele af den katolske kirke ,der snarere end at være et fællesskabaf troende, agerer for åbne grænser og masseindvandring fra den såkaldte " tredie verden."

Derfor,vi skal ikke føle skyld over for korstogene - de var en forsvarskrig mod islamisk agresion siden år 622.Og vi skal ikke beklage, at forfædre har kolonialiseret islamiske lande i tidsrummet fra 1830 til 1960,mens islamiske kolonialiseringsforsøg mod Europa stort set varede fra 900 tallet til hen mod 1700 - tallet. Vi skal heller beklage slaveriet  ,der hverken skak benægtes eller undlades anaerkendt som en mørk plet på generaliebladet. Men vi skal med ret hævde, at den Vestlige civilisation er den eneste , der - til forskel fra den islamiske verden - har bandlyst det totalt.Så hvorfor er vi ene om at føle skyld ???

Det skal huskes,at vort skyldkompleks dyrkes og udnyttes dygtigt af både ydre og indre fjender. For nutidens Vesterlændinge bevæges bestandigt til,at føle sig vagt skyldbetyngede hele tiden uden altid at vide hvorfor.Vestens "humanitære" ideer er vel da ikke mere end verslige udgaver af kristen medfølelse,der i skævvreden form pålægger os over skatterne at formøble penge til at brødføde vanvittige fødselsrater i andre kulturer - herunder dem der er os fjendtlig stemte ?

Og er "menneskerettighederne ikke blevet skæv-vredne til,at forhindre Vesten i at opretholde og beskytte egne grænser og forsvare egen livsform???

Og med blikket rettet mere hjemadtil:
Efter murens fald i 1989 skrottedes tankerne om klassekampen,der afløstes af afgudsdyrkelsen om "paralelsamfundet" På bannerne står der i dag " multikulturalisme" i stedet for "klassekamp" - eller måske snarere idealisme i stedet for socialisme ??? For når "proletariatet" åbenbart kun lever på papiret i Marx Brothers ´samlede værker,må nogle prøve at importere en erstatning fra den såkaldte tredie verden ???

Den socialistiske utopi synes byttet ud med den multietniske.Og når revolutionen åbenbart er sygnet hen,så står vel tilbage kun en ødelæggelseskraft.der slippes løs på det nationale fællesskab ???
Er vore egne dermed blandt vore egne værste fjender ???

Hvordan er din bedømmelse af disse standpunkter og denne analyse af tingenes tilstand i Danmark ???

Den Danske Forening - Skomagergade 25 - 4000 Roskilde Telefon: 86 13 24 01 - Telefax: 70 25 24 01
 CVR-nr. 31242337 Bank: Reg.nr. 9173 konto 4547551   Udland:  SWIFT-BIC:  DABADKKK
E-mail: danskeren@danskeren.dk  webmaster: Thomas Andreasen

GØR NOGET ,send eventuelt  100.- kr.  ELLER 200.-KR.til Den Danske Forening hver måned.Det kan gøres over bankernes BETALINGSSERVICE.

Vore danske frihedskæmpere der overholder GRUNDLOVEN fortjener vores vedholdende  OPBAKNING. M.V.H. Saxo-Poul

http://www.internationalfreepresssociety.org/ om fri tale og frihed.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE