Islams Børneopdragelse
JIHAD www.sagenskerne.dk

SYNSPUNKTER  21-11-08

Konceptet om jihad omfatter et bredt spektrum af elementer som ikke alle er voldelige og de virker sammen for at nå islams politiske mål, som er at underlægge hele verden for islam. At bekende sig til det mål er definerende for, om man i det hele taget er muslim. Uenigheden i den muslimske verden går ikke om målet, men om midlerne. Det gælder også de såkaldte moderate muslimske nationer.


BEGYNDELSEN ER BØRNEOPDRAGELSEN

BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 års alderen sender religiøse forældre ofte deres barn i koranskole,som består i at lære koranen udenad på arabisk.Kønnene adskilles og opdragelsen foregår gennem koporlig og psykisk afstraffelse.

Pigerne skal gå ind i husholdningen,og være med til,at renholde hjemmet og passe de mindre søskende.Hun skal sørge for de ældre brødres velbefindende,for at finde sin rolle.Dette er en del af den religiøse opdragelse,så hun kan finde sin plads under ALLAHs lov.

For religiøse muslimer er det ofte vigtigere,at pigen lærer arabisk end dansk,da hun skal kunne læse koranen.Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen .Da de til med skal lave mad,vaske tøj,- og passe syge søskende er deres tid til lektier begrænset.

Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole.Når hun bliver 9 - 14 år,skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole.Hun må ikke deltage i svømning,idræt og lejrskoler.I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver : at føde mange børn,at styre det huslige og oplære det lille barn i islam.

Den muslimske kvinde "styrer huset" Den ældste kvinde irettesætter de yngre : svigerdøtre,voksne døtre,yngre søstre,etc.Den unge kvinde i hjemmet,som endnu ikke er gift,skal beskyttes af familien,da hun er den muslimske kvindes ære.

Hendes ansvar er det,at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner.Overtræder hun disse regler,mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv.Hun vil da ikke kunne få sig en mand.Det er faderens ansvar,at barnet får sig en muslimsk opdragelse.


Det er ham der på dommedag må stå til regnskab for,om børnene blev muslimsk opdraget selv om han, når børnene er små,delegerer arbejdet ud til kvinden.DVS enten sin hustru eller sin mor.Hvis hustruen ikke vurderes til.- ikke at være  en god muslim,vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor.Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for,at være gode muslimer.

Profeten Muhammed anbefalede at opdragelsen foregår i 3 faser : I første fase = forkæles barnet.Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn,som faderen har "frembragt" som stedfortræder og arvtager.Han behandles som kronprins.Han kaldes tronarvingen "wali AL-AHD" og over-øses med ros og agtelse.

I anden fase = anbefalede profeten at opdrage det 5 til 10 årige barn,ved at lære dem hvad der er islamisk,og hvad der er uislamisk.Hvad der er tilladt ( halal ) og hvad der er forbudt ( haram) Denne alder kalder Muhammed retlednings-alderen ( AL-TAWJEH ) Især drengene skal lære,at være stolte og fremhæve egne fortræffeligheder,hvilket er stik imod dansk tradition,nemlig ikke at blære sig.

Der er visse ting,som er forbudte for alle,andre ting er kun forbudt for piger.En pige må ikke lege med en dreng.Det er forbudt for en dreng at græde.En dreng må ikke hjælpes af en pige,eller sin søster med lektierne.Han må ikke gå i korte bukser.

Børn må ikke se de voksne i øjnene,og piger må ikke se drenge i øjnene.Piger skal lære at slå øjnene ned,for ellers anses hun for at være løsagtig. Spiseforskrifter indlæres etc,barnet lærer de 5 søjler,samt at bruge højre hånd. Brugen af venstre hånd anses som uislamisk.

Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar.Derfor straffes overtrædelserne hårdt.Det forventes,at også naboer etc. deltager i opdragelsen.

Opdragelsens tredie fase = er forskellig fra dreng til pige.Piger skal lære lydighed,underdanighed og sænke blikket.Hun skal vide,at hendes mødom er familiens ære.Hun må ikke give en fremmed hånd ( hvis det alligevel skulle ske,skal hånden være slap ) Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen,hun må ikke grine højt,eller sidde med benene over kors,ikke sige ukvemsord.Hun skal være klædt anstændigt.

Overholder hun ikke disse regler,så betragtes hun som en skøge.Den ikke muslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder".Det ødelægger familiens ære og bevirker,at hun ikke kan blive gift.Hun skal opdrages til,at blive gift.Hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.

Hos drengen fremelskes i 3 fase = stolthed,selvglæde,høj selvagtelse og maskulinitet.Det er godt at lære at tale om alle sine gode egenskaber.Drengen får i forhold til pigen megen frihed.Drengene kan ofte færdes frit uden,at forældrene bekymrer sig om,hvad de laver.Gæstfrihed fremelskes,samt at drenge bør reagere voldsomt,hvis nogen sårer familiens ære.

Drenge må ikke hjælpes med lektierne af kvinderne.Det skal de være for stolte til.De skal vise respekt for faderen,som er familiens overhoved.Drenge må ikke holde piger i hånden.En from muslim giver ikke en kvinde hånden når han hilser.De ældre søskende opdrages til,at irettesætte mindre søskende.


OPDRAGELSENS KULTUR-RESULTAT

Islam opnår med denne opdragelse,at pigerne bliver fødemaskiner til islams nye hær,og drengene lærer at være fangevogtere på deres kvindelige søstre.Drengene lærer på denne måde også at være ret kyniske.Det er lettere for dem samvittighedsmæssigt,også senere,at være hårde mod andre mennesker.Militært bliver de på den måde mere parat til direkte vold mod de vantro.

DICIPLINEN OPRETHOLDES.

Børneopdragelsen sker også med naboernes opsyn,hvilket giver en diciplineret samlet front mod ikke muslimer.Mange siger,at der findes rigtig mange flinke muslimer,også her i Danmark.Det har de fuldstændig ret i.Der er mange flinke muslimer,men det er de mange muslimers opgave,at være rimeligt vellidt i det nye land,som de ønsker at erobre,for der skal være fred,indtil de muslimske kvinder har født tilstrækkeligt med børn til,at de kan overtage det angrebne land med voldelige midler.

KRIGSKUNSTEN af SUN TZU fra før Kristi fødsel.

SUN TZU sagde

Det koster 30 kilo sølv om dagen,at sende 1000 lette stridsvogne  og tusind tunge stridsvogne i felten.( side 25 )

Teoretisk så kan forsyningerne til islams hær i Danmark og i Europa og her i Danmark ved selvforsyning gennem selvforsørgelse igennem arbejde.Her i Danmark bidrager vi ret meget til denne hærs forsyninger gennem støtte til forskellige kulturarrangementer.Når islam har dødsstraf for at forlade islam,så er det hvad andre hære også har brugt i krige.Æresdrab kan betragtes fra samme indfaldsvinkel.Kvindernes børn skal bevares,for at den muslimske indvandringshær stadig får en strøm af nye soldater.

HVAD SIGER ISLAM SELV.

Sande muslimer forstår sig selv som erobrere .De forlader deres hjemland for at vinde Europa for islam. Målet er et islamisk land. For at nå målet ,følges strategien: "skridt for skridt". Udvandring er lig med Jihad ( hellig krig )... I islam forlader man sit hjem for troens skyld,og således er udvandringen ikke kun en pligt,men at være imod udvandringen for troens sag er et forræderi imod det islamiske samfund: Er Allahs jord ikke vid nok for jer,at i kan udvandre ? ( Sura 4.97) ( Dr. A.M. Naqawi i det islamiske blad ( morgendæmringen  nr 7/8 1995 )

TEORI OG VIRKELIGHED

Hvad er teori,og hvad er virkelighed ??? Her synes jeg det er nyttigt,at få noget viden fra virkelighedens verden.Det kræver at du går ind på www.sappho.dk og under ( artikler ) læser om
DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN.

Her kan det også være oplysende at besøge www.islam-info.dk og læse under JIHAD og  KOLONIALISME.Er den ASYMETRISKE HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN også en udvikling der finder sted her i lille Danmark ??? Kære læser,det må du selv bedømme.Jeg vil bare lige indskyde,at islam begynder erobringen med et lille område,som bliver større og større.Islam bruger ikke nødvendigvis en hær,der står over for en anden hær,som nok er en traditionel tankegang.Men fører udviklingen i de her nævnte områder i Danmark til en sammensmeltning af ( teori og virkelighed ) i islam ???

100 PROCENT MUSLIMER I ET LAND,DET INDVARSLER (( DAR-ES-SALAAM )) (( FRED)) DETTE FREDENS HUS-DER SKULLE FORESTILLE AT VÆRE FRED,FORDI ALLE ER MUSLIMER

HVORDAN SER UDVIKLINGEN SÅ UD I DANMARK  ???

Burde der ikke være nogle ((( journalister ))) der oplyste os danskere om udviklingen i Danmark i de områder hvor muslimerne slår sig ned ??? Jeg kunne godt tænke mig et årligt overblik om udviklingen i disse områder.

ALBERTSLUNDS BOLIGSOCIALE CENTER
ALBERTSLUND SYD
ALBERTSLUND HEDEMARKEN
ALLERØD  ØRNEVANG OG UGLEBJERGVEJ
BALLERUP ESKEBJERG / MÅLØVVANG
BORNHOLM  HØJVANGSPARKEN
BRØNDBY  BRØNDBY STRAND
ESBJERG  STENSGÅRDS KRAGLUND ØSTERBRO
ESBJERG  THULEV  BLÅGÅRDSBJERGPARKEN
FAXE  FRØGÅRDEN

FREDENSBORG  EGEDALSVÆNGE
FREDENSBORG NIVÅHØJ OG ISLANDSPARKEN
FREDENSBORG  ENEBÆRHAVEN HUMLEBÆK
FREDENSBORG  NIVERØD III   OG  IV
FURESØ  FARUM MIDTPUNKT
FREDERIKSBERG SOLBJERG HAVE OG FINANSHAVEKVARTERET
FREDERIKSBERG SOLBJERG HAVE OG SØNDERMARKEN
GLADSAXE  MØRKHØJ VÆNGE
GLADSAXE  HØJE GLADSAXE
GLOSTRUP  HVISSINGE

GREVE  ASKERØD
GREVE  GERSAGERPARKEN
GULDBORGSUND  LINDHOLM
HADERDERSLEV HJORTEBROPARKEN
HELSINGØR  NØJSOMVEJ
HELSINGØR  VAPNAGÅRD
HJØRRING  HJØRNING VESTBY
HILLERØD  KONGEVÆNGET 1 - 2
HVIDOVRE   AVEØRE STADITIONSBY
HVIDOVRE  EGEVOLDEN II

HOLBÆK HAVEVANG/AGERVANG OG AGERVANG ENGE
HOLBÆK LADEGÅRDSPARKEN
HOLBÆK  BJERGPARKEN
HORSENS  SUNDPARKEN
HORSENS BERINGSVÆNGET
HORSENS  ALEXBORG SØNDERBRO
HØJE TÅSTRUP CHARLOTTEKVARTERET
HØJE TÅSTRUP GADEHAVEGÅRD
HØJE TÅSTRUP TÅSTRUPGÅRD 
ISHØJ  GADEKÆRET
KOLDING  SKOVPARKEN

KØBENHAVN  AKACIAPARKEN
KØBENHAVN  TELEMARKSGADEKVARTERET
KØBENHAVN  LUNDTOFTEGADEKVARTERET
KØBENHAVN  HOLMBLADSGADEKVARTERET
KØBENHAVN INDRE NØRREBRO ( OG BISPEBJERG)
KØBENHAVN  MIMERSGADEKVARTERET
KØBENHAVN  TINGBJERG - UTTERSLEVHUSE
KØBENHAVN  SJÆLØR BOULEVARD
KØBENHAVN  GYLDENRISPARKEN
KØBENHAVN  SUNDHOLMSKVARTERET 
KØBENHAVN  URBANPLANEN

KØBENHAVN  BISPEBJERG
KØBENHAVN  FRITIDSJOBKONSULENTERNE
KØBENHAVN  AFDELING 60 og 61 DIALOG VESTERBRO
KØBENHAVN  KONGENS ENGHAVE
KØBENHAVN  JAGTVEJSKVARTERET
KØBENHAVN  LØNSTRUPGÅRD og HVIDBJERGVEJ
KØBENHAVN  FOLEHAVEN
KØBENHAVN  ABKs ÆLDREBOLIG - AFDELINGER
KØBENHAVN  LIVORNOPARKEN OG GRØNDAL
KØBENHAVNs  SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABS ÆLDREBOLIG - AFDELINGER

LOLLAND  SOGNEFOGEDVÆNGET  SYDHOLMPARKEN og KONGELEDDET
LOLLAND  RIDDERBORGSPARKEN OG NØRREVÆNGET
MIDDELFART  MELFARPARKEN
ODENSE  VOLLSMOSE
ODENSE ST - KLEMENTSPARKEN
ODENSE  HØJSTRUPHAVE OG UFFESVEJ
RANDERS  RANDERS NORDBY
RINGKØBING  SKJERN  DAMTOFTEN
ROSKILDE Bs SJÆLLAND AFDELINGER I ROSKILDE
RØDOVRE  KÆRENE OG BYBJERGET
RINGSTED  OPSØGENDE BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER

SLAGELSE  PARKVEJ
SLAGELSE  RINGPARKEN
SLAGELSE  MOTALAVEJ - KVARTERET 
SVENDBORG  BYPARKEN OG SKOVPARKEN
SØNDERBORG AFDELING 22 24 30 33 OG 35
VARDE  BOULEVARDBEBYGGELSERNE 
VEJLE BOLIG VEJLE ( ISÆR FINLANDSPARKEN OG LØGET )
VIBORG  HOULKÆR
ÅBENRÅ  HØJE KOLSTRUP
ÅLBORG  ÅLBORG ØST

ÅRHUS  GELLERUPPARKEN
ÅRHUS  HØJSKOLEPROJEKTET I GELLERUP
ÅRHUS  BISPEHAVEN
ÅRHUS  HERREDSVANG
ÅRHUS  FRYDENLUND
ÅRHUS  TRIGEPARKEN
ÅRHUS  RUNDHØJ
ÅRHUS  MØLLEVANGEN
ÅRHUS  HOLMSTRUP - ODINSGÅRD - THORSBJERG
ÅRHUS  SKOVGÅRDSPARKEN
ÅRHUS  KALMARGADE

KAN DER ANES ET MØNSTER I DENNE VIRKELIGHED ???

Hvis vi bedømmer virkeligheden med teorien,kan Danmark så i virkeligheden være under angreb af de såkaldte moderate muslimer,uden at "vore" politikere har opfattet det ???
Eller har vore POLITIKERE en anden strategi,der går ud på,at have en SAMARBEJDSPOLITIK med islam,inspireret af Socialdemokratiets SAMARBEJDSPOLITIK under anden verdenskrig ???  Hvem kan gennemskue dette ??? 

Jeg savner STATSMANDEN WINSTON CHURCHILL der sagde
STOL ALTID PÅ FOLKET Hvad er SØREN SØNDERGAARDS kommentar til dette ønske ??? Ham er der også noget STATSMANDSAGTIGT OVER.Han tør også stole på folket gennem en FOLKEAFSTEMNING.

LIDT CITATER FRA ( KRIGSKUNSTEN af SUN SZU )

Al krigsførelse hviler på bedrag ( side 23)
Man bør erobre fjendens land indtakt. At ødelægge det,er ikke god krigskunst. ( side 29 )
Det er bedre ,at fange en hel hær,end at ødelægge den (side 29 )

DANMARK HAR JORDKLODENS TAPRESTE OG DYGTIGSTE SOLDATER.
HAR DANMARK JORDKLODENS MEST OMHYGGELIGE POLITIKERE ???

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE