FLAG
FLAG www,sagenskerne.dk


OM  FLAG

Flagets Historie

Verdens ældste flag


Normalt er vi danskere lidt stolte over at kunne prale med,at vi ikke kun er verdens ældste eksisterende kongedømme ,men også,at vi har verdens ældste flag.

Dannebrog, eller Danebroge er sandsynligvis et af verdens ældste flag.

Det er i hvert fald det flag ,der uafbrudt har været brugt længst i historien.

Men faktisk havde danerne et flag eller fane før det,vi i dag kender som Dannebrog.

Dannebrog har sandsynligvis først været et korsfarermærke i forbindelse med  danskernes forsøg på at kristne det hedenske Estland.

RAVNEFANEN

Historisk er der svært at bestemme, hvorvidt Dannebrog virkeligt er verdens ældste flag.

Men det kan konstateres,at det røde flag med det hvide kors,som vi i dag betegner som Dannebrog, ikke er verdens ældste flag.

Det ældst kendte danske
flag var nemlig Ravnefanen.

En rød dug med Odins
hellige ravn broderet i sort.
Det var kendt og frytet
viden om som
vikingerne samlingsmærke

Denne Ravnefane blev benyttet af Danskerne under Normanner-togterne og gennem vikingetiden som et nationalmærke i krig, men ikke i fred.
Oprindeligt var en fane kun et krigs-symbol.

Kong Knud den Store førte, således en Ravnefane af silke i det hårde slag ved Ashington i England i 1016.
Fanen blev også kaldt Danebroge, dvs.danernes klæde ( mærke ).Skrivemåden er i tidens løb ændret til Dannebrog.

 

 

Denne Ravnefane blev benyttet af Danskerne under Normannertogterne og gennem Vikingetiden som nationalmærke i krig, men ikke i fred.

Oprindeligt var en fane kun i krigs-symbol.

Kong Knud den Store førte således en Ravnefane af silke i det hårde slag ved Ashington i England i 1016.

Fanen blev også kaldt Danebroge, dvs. Danernes klæde (mærke). Skrivemåden er i tidens løb ændret til Dannebrog.

Ravnefanen.
(Illustrationen stillet til rådighed af Flemming Rickfors)

I forbindelse med kristendommens indførelse måtte Odins Ravn dog for bestandigt vige for det kristne symbol korset.

LEGENDEN OM DANNEBROG

I følge sagnet "faldt Dannebrog ned fra himlen" Dette sagn stammer fra slaget ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219 under Valdemar Sejrs korstog mod Esterne.
Øjeblikket hvor Dannebrog,ifølge sagnet, daler ned fra himlen 15. juni 1219 i slaget ved Lyndanisse i Estland.
( Maleri af C.A. Lorentzen )


Samdidigt hørtes en stemme ,der forkyndte,at når denne Fane løftedes ville danskerne vinde. Dette opilnede de hårdt trængte danskere under Kong Valdemar til den endelige sejr.

Der findes dog ingen historiske beviser på,at Dannebrogs oprindelse stammer fra  dette slag. De første afbildinger af Dannebrog med den røde dug og det hvide kors stammer fra Valdemar Atterdags tid (1340 - 1375) mere end 150 år senere.

Hvis flaget stammer fra Valdemar Atterdags tid som, er det Østrigske og Engelske flag faktisk ældre.

Men sagn eller ej, siden da har Dannebrog været danskernes nationale symbol, om end det først flere hundrede år senere blev hvermands eje.

Fra 1912 er den 15 juni hvert år blevet fejret som Valdemarsdagen..


SPLITFLAG eller STUTFLAG

Af flere omgange blev det ved kongelige resolutioner bestemt, at Dannebrog som splitflag var forbeholdt Kongen og dennes skibe.

Den første kongelige resolution blev udstedt af Christian IV den 20 maj 1635. Heri blev det bestemt, at koffardiskibe ( handelsskibe ) fremover skulle føre Dannebrog som Studtflag. dvs. et flag uden splitter.Der er det flag vi til daglig kalder Dannebrog.

En lang række forordninger og cirkulærer måtte dog gennem de næste mange hundrede år udsendes for at indskærpe dette påbud.

Forholdene i Middelhavet omkring 1750 med mængder af sørøverier mm. fra bl.a. de nordafrikanske stater gjorde, at der 25. marts 1757 blev udstedt en ny Kgl. Forordning.

Forordningen bestemte, at danske koffardi-skibe, der sejlede til Gibraltarstrædet og Mid-delhavet, skulle vise Stutflaget med det kongelige ciffer i midten af flaget.

Stutflag med
Christian VII's monogramDen praktiske begrundelse for forordningen var desuden at undgå at forveksle det danske flag med Maltas.

Stutflaget med de kongelige monogrammer førtes af danske handelsskibe indtil 1867.

Dannebrog bliver hver mands eje.


Når vi ser en flagsmykket Idrætspark,eller flaget der vajer en søndag i København føler vi alle,at flaget er vores.

Men sådan har det ikke altid været.

Gennem flere hundrede år var fanen eller flaget forbeholdt kongen og Statsmagten.

Koffardiflåden eller handelsflåden som vi kalder den i dag havde allernådigst af Kongen fået tilladelse til at anvende flaget.

I 1834 gennemførte Kong Frederik VI således en lov,der forbød almindelige mennesker at bruge flaget.

Først i 1854 blev det tilladt private at anvende Dannebrog, eller rettere her ophævedes forbudet mod,at private anvendte Dannebrog.
.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Fra flådens arkiver - Dannebrog fra kongebanner til orlogsflag og fane, kommandørkaptajn Th. Bjerre, Våbenhistorisk Selskab, København 1958

&

Om Dannebrog jeg ved..., redig. af Jesper Hjermind og Kristian Melgaard, Forlaget Viborg I/S 1995 (ISBN 87-90281-00-4)

&

Rigets Flag på batteriet Sixtus 1788 - 15.8. - 1988, H.C. Bjerg, Udgivet af Søværnets Materielkommando, København, 1988.

&

Vort flag, Axel Pontoppidan, kaptajn, kammerherre

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE