BILDERBERG
BILDERBERG


BILDERBERG  23 -7 - 2008

Bilderberggruppen mødes en gang årligt,og så vidt vides er det ((( jordklodens))) ((( MÆGTIGSTE PERSONER ))) der mødes een gang årligt,og der er også danskere imellem..Her er nogle af de danske navne,der har været med,eller skal med,til det næste årlige møde.Jeg ved ikke hvor mange ((( kvindelige husmødre))) ,der taler om disse årlige møder,men det kan jo være fordi,at den store offentlighed ikke er blevet orienteret i mange år.

Min interesse er jo,med mine kun 7 års skolegang at vide,hvilken betydning disse møder har for min hverdag, og næste generations fremtid ???

Nogle af de danske Bilderberg-deltagere gennem tiden præsenteres her . Nogle har kun deltaget én gang, andre adskillige gange:

•Tøger Seidenfaden
•Bodil Nyboe Andersen
•Uffe Ellemann-Jensen
•Anders Fogh Rasmussen
•Mærsk Mc-Kinney Møller
•Prins Henrik (i 1969)
•Prins Axel
•Jørgen Schleimann
•Mogens Lykketoft
•Jens Otto Krag
•Poul Hartling
•Per Hækkerup
•Connie Hedegaard
•Anders Eldrup

Diverse andre deltagere
•Henry Kissinger
•Tony Blair
•Bill Gates
•Romano Prodi
•Jose Manuel Barroso
•Frits Bolkestein
•Bill Clinton
•George W. Bush
•Donald Rumsfeld
•Paul Wolfowitz
•Richard Perle
•Zbigniew Brzezinski
•Richard Holbrooke
•Flere medlemmer af Rockefeller- og Rotschild-•familierne
•Dronning Beatrix af Holland
•James Wolfensohn
•Jacques Delors
•Javier Solana
•Dominique de Villepin
•Helmut Kohl
•Angela Merkel
•Anna Lindh
•Olof Palme

Bilderberg-gruppen

•Blev stiftet i 1954 af Joseph Retinger, David Rockefeller, Denis Healey og Prins Bernhard af Holland og er opkaldt efter det hotel i Holland, hvor gruppen første gang mødtes. I 1956 og 1959 blev møderne holdt i Danmark.

Jeg vil hernmed lige oplyse,at disse oplysninger er fundet på information,og du kan også finde dem der.
http://www.information.dk/125091   så længe (( INFORMATION )) lader denne artikel blive stående. Hvem kan vide dette ???

DEMOKRATIERS  UDVIKLING

Demokratiers væsen indebærer naturligvis også underklassens indflydelse, ((( den underklasse som jeg tilhører))) med mine kun 7 års skolegang.Smukke agendaer eller fremtidsplaners SUCCES,afhænger tit af,om de ledende politikere LYTTER TIL((( underklassen ))) når der træffes afgørelser om et samfunds fremtid.

Man kan sige, at Romtraktaten, som bragte det Indre Marked til verden, blev opfostret på Bilderberg-møder," sagde USA's ambassadør i Vesttyskland, bilderbergeren George McGhee engang. I 2005 sagde Bilderbergs formand Viscount Davignon dog, at der aldrig opnås konsensus på møderne.

"Nogle siger, at vi er en hemmelig verdensregering, men hvis vi var det, burde vi skamme os. Det, der kan komme ud af møderne, er, at det er forkert ikke at håndtere et bestemt problem," sagde Davignon.

Jeg kan ikke hernede fra bunden af samfundet ((( ikke overskue ))),om det er BILDERBERG-GRUPPEN der presser på,for at udvikle EU til et frit marked ??? Jeg kan ikke vide det ??? Iøvrigt er det ikke meget befolkningerne er blevet spurgt,her på det seneste,og når befolkningerne i IRLAND spørges,så virker det som om,at EU-POLITIKERNE ikke accepterer DEMOKRATIETS VÆSEN. Et NEJ bør respekteres som et NEJ. Det mener jeg er Demokratiets væsen,for ellers er Demokratiet jo blevet ((( kuppet ))) OVENFRA.

Det ulykkelige er jo,at her i DANMARK,blev der ikke lyttet til folket,allerede i 1983,da vi syntes,at islams medbragte kultur ikke passede med DANSK KULTUR,men virkede DIAMETRALT MODSAT. Et FOLKS KULTUR der forsvinder,er også et folk der forsvinder. Vores DANSKE og EUROPÆISKE KULTUR er ((( TABT FOR EVIGT ))) fordi vore politiske ledere ikke LYTTEDE til sit FOLK i 1983 og de nærmeste år frem.Vore egne politikere forbød en enhver form for kritik,af de fremmede.Når almindelig sund kritik,i et ((( Demokrati ))) , mødes med ordene som racist og facist,så har vi jo lært hernede i bunden af samfundet,AT HOLDE KÆFT. Undtagelsen var Dansk Folkeparti og Enhedslisten,hvor over 60 % af deres vælgere er intellektuelle,og de er imod OVERBYGNINGEN EU.

Min største kulturelle oplevelse,som jeg glædede mig til hvert år,det var,at spise flæskesteg med rødkål juleaften. Hvordan en sådan Dansk kulturel skik skal kunne forenes med islams kultur,det fatter jeg ikke,og vil gerne have forklaret,om dette er muligt.Er det muligt ??? - - - ??? Nu er der måske mange,der ikke fatter,at det Danske folk har nedlagt sig selv.Det er fordi vi Danskere ikke ((( kæmper ))) for vores egne kulturelle værdier i ((( VORES EGET LAND )))  Efter min opfattelse så er ikke kun DANMARK -  men hele EUROPA - er også fortabt.


HVORDAN  FORTABT

Historiske hændelser har altid en fortid,som er med til som baggrund,at påvirke de politiske beslutninger,som vore politikere tager.Hvis "vore politikere" ønsker at forstå konsekvensen af deres beslutninger for det Danske Folk fremover,så bør de gå ind
www.Sappho.dk og læse ((( Den Holografiske Verdensorden )))skrevet af Formanden for Trykkefrihedsselskabet  ((( LARS HEDEGAARD )))  under artikler.Derefter vil det være passende,også på  www.Sappho.dk   at gå ind under kategorien (interview) og læse interviewet af  PROFESSOR GUNNAR HEINSOHN under overskriften TABERNES KONTINENT,fra den 6.maj 2007.  Sådan tror jeg Danmarks og Europas ((( FREMTID vil FORME SIG ))) Det er så absolut tilladt af være uenige med mig. Hvad er din vurdering ???

ISLAMS  KASERNER

Min opfattelse er,at islams Moskeer er kaserner for islams ((( EROBRINGSHÆR ))) sørger for,at diciplinen er i TOP,med deres bøn,hvor det er ned på alle fire.Det giver et sammenhold,som er nødvendig for en hær i et fremmed område.Opgaverne er,at danne brohoved i fjendens land,medens hæren vokser sig stor,med mange børnefødsler.En erobringshær har brug for forsyninger,og dem forsyner den Danske stat denne hær med. Således er vi Danskere med til,at financere vores egen undergang. Sådan er min bedømmelse. ((( Det er narturligvis tilladt,at være uenige i min bedømmelse ))) I et Demokrati,skal der være plads til de konkrete argumenter,som en diskussion bør baseres på. Jeg håber Journalister har samme opfattelse. Har i det ??? 

VIRKELIGHED

Politiske beslutninger skal naurligvis baseres på konkret viden om virkeligheden,og i VIRKELIGHEDENS VERDEN, der mødes en lille ((( EKSKLUSIV ELITE ))) een gang årligt.Hvad betyder dette i VIRKELIGHEDENS VERDEN ??? Jeg mener at have et godt udgangspunkt,for mine ((( personlige ))) konspirations-teorier.Her er nogle navne på nogle få ELITE - PERSONLIGHEDER.

Prins Henrik. Henry Kissinger. Mogens Lykketoft. Tony Blair. David Rockefeller. Bill Gates. Mærsk Mc-Kinney Møller. Romano Prodi. Paul Wolfowitz. George W. Bush. Anders Fogh Rasmussen. Tøger Seidenfaden. 

Hvad kan disse BILDERBERG-PERSONLIGHEDER have til fælles ???

MIN  KONSPIRATIONS-TEORI

De har fra 1954,da BILDERBERG-GRUPPEN mødtes første gang,haft et ønske om,at koordinere politik og økonomi,til fælles gavn,og måske for at sikre et økonomisk fundament for USA og Vestens Demokratier ??? Måske ??? Uformelle Bilderberg-møder udvikler sig også,og de har måske udviklet planer om,hvordan økonomierne skulle udvikles ??? måske ???

De uformelle møder,har måske ført til tanker,om et frit marked,hvor grænserne ikke måtte stå i vejen for den frie handel,hen over landegrænserne.Disse tanker har ført til dannelsen af EF og udviklingen til EU. Her i 2008 må vi konstatere,at EU også ønsker Arabiske lande med i dette økonomiske SUPERMARKED mellem USA og EUROPA .Det kan vi se,med den aftale,der er indgået med EU og EUROMEMEDITERRANIEN-AFTALEN  som netop er underskrevet i  JULI - 2008 i FRANKRIG.mellem

------------------------------------------------------------------------------------
EU  MAROKKO  ALGERIET  TUNIS  EGYPTEN  JORDAN ( DET PALESTINENSISKE SELVSTYRE ) LIBANON  TYRKIET og ISRAEL
----------------------------------------------------------------------
og som træder i kraft i år 2010,og som betyder fri bevægelighed af mennesker mellem disse lande og Europa,og dermed også Danmark.Det er her,Europa efter min opfattelse har skrevet under på sin egen udslettelse.Et lille land som Danmark vil naturligvis ryge med i denne selv-valgte udslettelse.

ET  MARKED

STORKAPITALEN har brug for et marked,og er ligeglad med kulturforskelle mellem de forskellige lande.Denne EU-AFTALE er  inspireret et eller andet sted fra,og det kunne jo være fra BILDERBERG.GRUPPEN. Det kan være en del,af en aftale med Saudi-Arabien for,at de ikke skulle  lukke for OLIE-HANERNE som rækker helt tilbage til 1974 ??? hvad kan jeg vide,hernede i bunden af det Danske samfund ???  Tanker er stadig toldfri,og jeg har mine ((( konspirationstanker ))) og det har alle andre også LOV TIL at have.

Min bedømmelse er,at EU har NEDLAGT, ((( EUROPAS og DANMARKS )))  ((( kultur og Demokrati )))  med denne ( MIDDELHAVS-AFTALE )  STORKAPITALEN er ligeglad med Danskernes KULTUR,og de EUROPÆISKE NATIONALSTATERS KULTUR,bare de har et marked. EU nedlægger faktisk sig selv,med denne EUROMEMEDITERRANIEN-AFTALE. Disse EU-POLITIKERE,nedlægger  ganske enkelt de NATIONALSTATER,der er FUNDAMENTET for deres egen MAGT. Vi bliver ganske enkelt nedlagt KULTURELT,og enten aner disse EU-POLITIKERE ikke denne virkelighed,eller også er de LIGE-GLADE. Jeg vil hermed sige farvel,til over 1000 års DANSK HISTORIE,her i 2008.        ((( FARVEL )))

Den bedste trøst for en Dansk Europæer,kan blive,at læse ((( SAXO )))
((( GRAMMATICUS ))) fra forlaget ((( ASHEHOUG))) med forord af PALLE  LAURING,når det DANSKE FOLK om 2 til 3 generationer regeres efter SHARIA-LOVE, med tilhørende HADITTER.

Har DAVID ROCKEFELLER udtalt FØLGENDE  i  1991 ???

Baden-Baden i juni 1991 følgende:
"Vi er taknemmelige for Washington Post, New York Times, Time Magazine og andre store publi-
kationer, hvis direktører har deltaget ved vore møder og respekteret deres egne løfter om diskretion
i næsten 40 år... Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi
havde været underkastet offentlighedens opmærksomheds lys gennem disse år. Men nu er ver-
den langt mere sofistikeret og parat til at marchere mod  ((( en verdensregering.)))  Den overnationale
suverænitet hos en intellektuel elite og verdens bankmænd er helt sikkert at foretrække frem for
den nationale selvbestemmelse praktiseret i forrige århundreder."

" Det ulovlige gør vi med det samme. Det grundlovsstridige tager lidt længere tid."
Henry Kizzinger, hovedkraft i Bilderberg

Se mere om Bilderberg Gruppen, der bl.a. tæller Bush, Blair, Anders Fogh Rasmussen, Anders
Eldrup (DONG ENERGY), Connie Hedegaard og mange flere på
http://www.politiken.biz/ samt på den
mere "uoverskuelige" website
http://www.bilderberg.org/ - sidstnævnte er omfattende, når man blot
giver sig tid. Se herudover videoen "De Ubekvemme Sandheder" direkte på Internet. Den norske
succesbog "Makten Bak Makten" kan ligeledes anbefales -
http://www.kolofon.com/

"Kontroller energien og du kontrollerer nationerne, kontroller maden,
og du kontrollerer menneskene." Henry Kizzinger, hovedkraft i Bilderberg

islams målsætning


islams målsætning  er en verdens-stat hvor alle tilbeder Allah,og som efter koranen kan opnåes på flere mådet.

1  ved krig og terror
2  ved børnefødsler
3  ved indvandring

Er der et globalt samarbejde i gang mellem bilderberg-gruppen og islamiske lande ??? Er Bilderberg-gruppen så pengefikseret,at de ikke kender de ((( kulturelle forskelle )))  mellem islams kultur,og de Europæiske Nationalstaters kultur  ???

Kære Bilderberg-gruppe-medlemmer.I er meget velkommen til at besøge
www.islam-info.dk   og der finde hvor lighederne og forskellene er på Vestens kultur og islams kultur.Mit lille eksempel,som jeg vil fremhæve er specielt Dansk.Gå ind i www.islam-info.dk og læs i leksikonet under ( ren og uren ) Mit spørgsmål.Undervises der på skoler i Danmark i vores egen undergang ???

Grisen  og  Landbruget

Når muslimerne er mange nok i Danmark,og udgør over halvdelen af Danmarks Befolkning,så indfører de Sharialov.Da grisen er et ((( urent dyr ))),så forbydes grisen sandsynligvis i Danmark Det betyder ((( FARVEL ))) til griseproduktion i Danmark.Sådan ser jeg fremtidens udvikling i Danmark. Det er tilladt,at være vildt uenig med mig, men har Bilderberg-gruppen en anden holdning,og hvilken (((    KONKRET VIDEN  ))) bygger jeres holdning på.Jeg forventer ikke noget svar,men en sådan udvikling bør jo interessere de politikere,som bliver sat ud af spillet,når muslimerne får flertallet i Danmark og i de 27 EU-LANDE. Måske har jeg en livlig fantasi,men med over 57 muslimske lande i OIC,så burde JORDKLODENS PENGE-GENIER vide,at der findes en kulturel forskel mellem islam og Europa,samt at mit fremtids-scenarie ligger inden for fremtidens virkelighed. Gør i det ???

Er Europas 27 Nationalstater blevet KUPPET OVENFRA ??? Er det sket gennem infiltration i politiske Partier herhjemme i Danmark af BILDERBERG.GRUPPEN ??? Er dannelsen af EU, et led i en GLOBAL PLAN,som skal være en del,af en GLOBAL VERDENSORDEN ???  Med mine kun 7 års skolegang,kan jeg ikke gennemskue,om de NATIONALE REGERINGER bliver KUPPET ((( OVENFRA )))  gennem EU. Det jeg kan konstatere ((( efter min opfattelse ))) det er, at den sidste ((( MIDDELHAVS-AFTALE ))) på langt sigt mellem ((( EU ))) og de her nævnte lande ((( MAROKKO,ALGERIET,TUNIS,EGYPTEN,JORDAN,LIBANON,TYRKIET,ISRAEL og PALÆSTINA ))) vil nedlægge EUs 27 NATIONALSTATER ((( KULTURELT ))) ganske enkelt fordi,muslimer får fri indrejse til EUs 27 Nationalstater.


DE STØRSTE TABERE ER KVINDERNE

Når islams RELIGIØSE LOVE,er indført her i Danmark,så følger ÆRESDRAB og fætter og kusine giftermål NATURLIGVIS med den islam ind i DANMARK. Der bliver TØRKLÆDE-TVANG,for nu er det ikke mere FRIVILLIGT,om man vil bære TØRKLÆDE. Alle kvinder i DANMARK,har muligheden for,at besøge
www.islam-info.dk   og under leksikon,at læse hvad der står under overskriften ((( KOLONIALISME ))) ,og selv undersøge,hvad islams skrifter siger om kvinder. Det er også tilladt for KVINDER,at besøge   www.kvinderfordanmark.dk og selv studere kvinders fremtids-udsigter,her i DANMARK og i de 26 andre NATIONALSTATER i EU. Det er jeres ((( BØRNEBØRNS ))) og slægtens FREMTID,som i KVINDER bør overveje. HVORDAN bliver deres fremtid. I gjellerup-parken har muslimerne overtaget magten,og foreløbig er GRØNLÆNDERNE smidt ud af Gjellerup-parken.Islams strategi virker således,at de resurse-stærke flytter,og de svage grupper angribes.Vi andre oplever det kun på afstand,og gør derfor ikke noget,som vi forventer vore POLITIKERE og POLITI,tager sig af. 

 (((  EU )))

Uanset om ((( EU ))) Politikerne,er inspireret af BILDERBERG-GRUPPEN eller IKKE,så kan vi Danskere konstatere,at muslimerne har erobret lidt mere af DANMARK,og gjort det til et muslimsk område.Da THØGER SEIDENFADEN fra POLITIKEN er medlem af BILDERBERG-GRUPPEN,så vi skal nok ikke forvente,at POLITIKEN  skriver ret meget om BILDERBERG-GRUPPEN og da vores Danske Statsminister Hr ANDERS FOGH RASMUSSEN også er medlem af BILDERBERG-GRUPPEN,så må ((( VI VÆLGERE ))) naturligvis formode,at han går ind for fri muslimsk indvandring  af muslimer til DANMARK og til EUs NATIONALSTATER.Vi vælgere kan ((( IKKE VIDE ))) om ((( DE TO )))  er en del af en gruppe,der kæmper for en ny GLOBAL VERDENS-ORDEN ???  Kære KVINDER, hvad er JERES VURDERING ???


http://blog.balder.org/?p=444

mødeklub

Af VIGGO LEPOUTRE RAVN

Offentliggjort 17.07.08 kl. 13:54 i Jyllandsposten


Hvad har Tøger Seidenfaden, prins Henrik, Dronning Beatrix af Holland, Mogens Lykketoft, Bill Gates, George W. Bush og nu også Anders Fogh Rasmussen og klimaminister Connie Hedegaard til fælles?

Måske ikke specielt meget andet, end at de er noget tættere på magten end os andre dødelige. Men én konkret ting binder dem i hvert fald sammen.

De har alle deltaget i nogle af verdens hemmeligste møder, der går under navnet Bilderberg-møder.

Den almindelige befolkning ved næppe meget om disse møder, og den er ikke blevet meget klogere, selv om Enhedslistens Per Clausen har stillet en række spørgsmål til statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) om sagen.

Både statsministeren og klima- og energiminister Connie Hedegaard (K) har senest deltaget i møderne, men de nægter at fortælle, hvad der stod på dagsordenen.

"Mødet var af uformel karakter og uden en sådan væsentlighed, at jeg finder at burde redegøre for mødets indhold over for Folketinget," skriver statsministeren i en række svar til næstformanden for Enhedslistens folketingsgruppe, Per Clausen.

Ikke skatteydernes opgave

Per Clausen mener, at hvis møderne er så ligegyldige, så kan det ikke være skatteyderne opgave at betale regningen.

Men er disse møder, som hvert år samler omkring 130 af de mest indflydelsesrige mænd og kvinder i verden til lukkede diskussioner om verdens fremtid, nu også så ligegyldige?

Møderne er småt beskrevet i dansk og international presse. De afholdes typisk i løbet af 3-4 dage på et femstjernet hotel i Europa eller Nordamerika. Og deltagerne lover hinanden, at intet af det, der bliver sagt, kommer ud til omverdenen.

"En klike af de rigeste, økonomisk og politisk mest magtfulde og indflydelsesrige personer i Vesten, som mødes hemmeligt for at planlægge begivenheder, der senere tilfældigvis bare finder sted," skrev The Times i 1977 om Bilderberg-gruppen.

I år blev møderne afholdt i Chantilly i den amerikanske stat Virginia, og en del af verdens økonomisk, politiske og klimatiske udfordringer har givet vis været på dagsordenen.

Adskillige journalister og chefredaktører har deltaget på Bilderberg-møderne og aldrig skrevet om det. New York Times, Washington Post og Time Magazine har været til stede, ligesom Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden har deltaget over 10 gange, flere gange sågar som en del af mødernes koordinerende styregruppe.

De fleste hjemmesider om Bilderberg er enige om, at det er en del af et globalt netværk af stærke, for offentligheden ret så usynlige interessegrupper som European Round Table og den USA-baserede Trilateral Commission.

Speciel verdensorden

Andre steder florerer konspirationsteorier om, at disse møder lægger fundamentet for en udvikling hen mod en speciel verdensorden.

Nogle mener, at bilderbergerne var med til at skubbe til brikkerne, så Balkan faldt fra hinanden. Andre hævder, at hele ideen om en europæisk overnational union stammer fra de samme mennesker, som grundlagde Bilderberg og var aktive i den amerikanske tænketank Council on Foreign Relations, som udgiver udenrigsmagasinet Foreign Affairs.

"Man kan sige, at Romtraktaten, som bragte det Indre Marked til verden, blev opfostret på Bilderberg-møder," lød det engang fra USA's ambassadør i Vesttyskland, bilderbergeren George McGhee.

I dansk optik kan man måske bedst sammenligne med de såkaldte VL-grupper, som er diskussionsgrupper med politikere, erhvervsfolk, organisationsledere og offentlige embedsmænd 

Besøg  www.Google.dk  hvis du vil vide mere om Bilder-bergruppen, eller  http://www.wikipedia.org/wiki/forside  
Husk, at du kan vælge sproget ( Dansk ) på wlkipedias venstre side.
            


                                                                    


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE