KVINDER
KVINDER


KVINDER  POLITIK

KÆRE ((( KVINDER)))  OG ((( KVINDER I FOLKETINGET))) ,JEG VIL HER I  JULI MÅNED 2008 FREMSÆTTE EN ((( TEORI ))) OM ET POLITISK FORLØB.ET FORLØB,DER STARTER I 1973 ELLER 1974. EFTER MIN OPFATTELSE.

 OLIEKRISEN  1973 ELLER 1974

I 1973 ELLER 1974 VAR DER EN OLIEKRISE I EUROPA OG OGSÅ I DANMARK. SAUDI - ARABIEN HAVDE LUKKET FOR OLIEHANERNE, OG DER VAR EN OVERGANG,HVOR DET VAR FORBUDT FOR PRIVATE BILISTER,AT KØRE PRIVAT OM SØNDAGEN.

OLIE-KLEMMEN

(( EF,)) SOM ((( EU ))) HED DENGANG DE  FORHANDLEDE SÅ EN AFTALE MED ((SAUDI - ARABIEN)) PÅ PLADS,HVOR ( EF nu EU )  ENGANG I FREMTIDEN SKAL MODTAGE ET FØDSELSOVERSKUD AF BØRN FRA SAUDI-ARABIEN OG ANDRE LANDE OMKRING MIDDELHAVET. DETTE SKETE I 1973 ELLER 1974 OG BLEV AF DANMARK FORHANDLET PÅ PLADS AF SOCIALDEMOKRATIETS (((  POUL NIELSON ))) UMIDDELBART SÅ DENNE AFTALE GOD UD,DA FØDSELS-TALLET I EUROPA OG DANMARK VAR FALDENDE. VELFÆRDS-SAMFUNDETS MANGE ARBEJDS-OPGAVER SKAL UDFYLDES,FOR AT SAMFUNDET KAN FUNGERE I SIN HELHED.

 OPFØLGNING  1983

I 1982 SKULLE DER SÅ FØLGES OP PÅ DENNE AFTALE FRA 1973,OG DET BLEV SÅ NEDFÆLDET PÅ PAPIR,SOM MERE I DETALJER BESKRIVER DETTE FORSATTE SAMARBEJDE.(( ET EKSEMPEL)) KAN LÆSES PÅ DENNE NET-SIDE UNDER SIDE-OVERSKRIFTEN   ((( DANSKE  PLIGTER )))   

Bekendtgørelse af konvention af 1. marts 1982 med Pakistan om social sikring.

DEN ER UNDERSKREVET DEN 19. AUGUST 1983 AF UFFE ELLEMANN-JENSEN. MIN ((( TEORI )))  ER,AT DER HAR VÆRET FLERE MØDER MED SAUDI - ARABIEN OG ANDRE ARABISKE OG MUSLIMSKE LANDE,OG AT ((( EU ))) HAR ((( UNDERSKREVET ))) FLERE AFTALER MED DISSE LANDE. HER I JULI MÅNED 2008 HAR FRANKRIGS PRÆSIDENT ((( NICOLAS SARKOZY ))) SKREVET UNDER PÅ EN AFTALE ((( EN MIDDELHAVSUNION ))) DER SIKRER FRI INDVANDRING TIL ((( EU-LANDENE )))

 ET KORT RIDS

FRI  MUSLIMSK  INDVANDRING  TIL  EUROPA 

HEMMELIGHOLDTE  EU-AFTALER MED TI ASIATISKE  OG  NORDAFRIKANSKE  LANDE.

-------------------------------------------------EUROMEMEDITERRANIEN-AFTALEN  INDGÅET  MELLEM
---------------------------------------------------------------------------
EU  MAROKKO  ALGERIET  TUNIS  EGYPTEN  JORDAN ( DET PALESTINENSISKE SELVSTYRE ) LIBANON  TYRKIET og ISRAEL
---------------------------------------------------------------------------
OMFATTENDE  POLITISK  PARTNERSKAB  om blandt andet 

1   Orettelse af frihandelsområde,samt fra 2010 start på økonomisk sammensmeltning.

2   Væsentlig flere EU-PENGE til partnere.

3   Kulturelt Partnerskab.
---------------------------------------------------------------------------

KVINDER  POLITIK

KÆRE KVINDER,I DER SIDDER I FOLKETINGET,OG ER FØDT EFTER 1973 FØLER I,((( AT I ER FORPLIGTIGET)))  AF DE POLITISKE AFTALER,DER ER BLEVET INDGÅET AF POLITIKERE  ((( FØR I BLEV FØDT )))  ??? - - - ???

JEG KAN GODT FORESTILLE MIG,AT I KVINDER,DER SIDDER I VORES FOLKETING,AT I KRÆVEDE AF ((( MIDDELHAVSUNIONEN ))) ,AT DE MODTOG DE MUSLIMER,SOM IKKE EVNER,AT FØLGE DANSK KULTURS NORMER,OG SOM IKKE HAR VILJEN TIL,AT RESPEKTERE VORE DEMOKRATISKE LOVE,SOM ER VEDTAGET PÅ CHRISTIANSBORG.

DER FINDES MÆND,DER TROR,AT ((( KVINDER ))) ER FOR DUMME TIL POLITIK.  ((( FREMTIDEN )))  VIL VISE,OM ((( DET DANSKE FOLKETINGS KVINDER)))  VIL ANALYSERE HVORDAN ISLAM FUNGERER I DE 57 MUSLIMSKE LANDE,DER ER MEDLEM AF OIC DEN MUSLIMSKE SAMMENSLUTNING DER HAR HAFT SÆDE I FN SIDEN 1969.

FREMTIDENS   LOVGIVNING

SOM DET KAN KONSTATERES,SÅ FINDER MUSLIMER SAMMEN I BESTEMTE BOLIGOMRÅDDER,HVOR DEN MUSLIMSKE RELIGIONS LOVE HERSKER,OG HVOR CHRISTIANBORGS LOVE SÆTTES UD AF KRAFT.HER HERSKER ISLAMS KVINDESYN,HVOR KVINDER KUN ARVER DET HALVE,AF HVAD EN MAND ARVER. ((( KÆRE KVINDER ))) ER DET DANMARKS FREMTID,SOM VI SER HER ??? KVINDER DER SKAL LEVE EFTER SHARIA-LOVE,OM 2 ELLER 3 GENERATIONER. ???

BØRN og BØRNEBØRN og SLÆGTEN

KÆRE KVINDER,SOM I VED,SÅ ER SPØRGSMÅLET FRA EN VÆLGER SOM MIG,FRA 1945,OG KUN 7 ÅRS SKOLEGANG :" KAN I GARANTERE,AT JERES BØRNEBØRN,OG DERES EFTERKOMMERE IKKE KOMMER TIL AT LEVE EFTER ISLAMS RELIGIØSE LOVE,FORDI CHRISTIANSBORGS LOVE SÆTTES UD AF KRAFT. ??? - - - ???  
SOM I KAN SE,AF ((( OLIEKRISEN I 1973 ))) SÅ KAN POLITISKE BESLUTNINGER RÆKKE MANGE SLÆGTLED FREM. ((( KÆRE KVINDER I FOLKETINGET ))) JERES BESLUTNINGER I FOLKETINGET VIL OGSÅ KUNNE RÆKKE ((( MANGE SLÆGTLED FREM I TIDEN )))

TILGÆNGELIG   VIDEN

Jeg har stor forståelse for,at hverdagens gøremål kræver stor opmærksomhed med familie og børn og politiske møder ude i valgkredsene,samt lovarbejde i udvalg på Christiansborg.Derfor vil jeg henvise til ((( tilgængelig viden ))) ((( på Dansk ))) til jer POLITIKERE.

www.islam-info.dk  www.sappho.dk  www.kvinderfordanmark.dk  www.sharia.dk  http://www.nomos-dk.dk   www.spydet.blogspot.com

Jeg Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul,har siden jeg som fjorten årig blev smidt ud af skolen,adskillige gange fået at vide,at jeg er en ((( IDIOT ))) endda en STOR EN af slagsen,så det er ((( sevet ind ))),og det er derfor,at jeg ((( SØGER VIDEN ))) hos BELÆSTE og BEGAVEDE ((( PERSONLIGHEDER )))   ((( KÆRE KVINDELIGE POLITIKERE ))) Jeg ser det som jeres politiske opgave,at undersøge om denne viden,som disse (((  PRÆGTIGE PERSONLIGHEDER )))  ((( PRÆSENTERER ))) er korrekt viden ??? Det er ikke for min skyld,at i bør  ((( ANALYSERE ))) om deres ANALYSER er KORREKTE,men fordi jeres BØRNEBØRNS OG DANMARKS FREMTID, kan afhænge af,på hvilket ((( VIDENSGRUNDLAG ))) i træffer jeres ((( POLITISKE AFGØRELSER  )))

JEG MENER OGSÅ,AT DEN VIDEN,DER PRÆSENTERES I DE FØLGENDE NÆVNTE BØGER BØR ((( ANALYSERES )))

MØDOM på MODE      fra forlaget       GYLDENDAL

I KRIGENS HUS            fra forlaget       HOVEDLAND

MOD MØRKET             fra forlaget     TRYKKEFRIHEDSSELSKABET

VEJEN TIL DAMASKUS   fra forlaget TRYKKEFRIHEDSSELSKABET 

KOSOVO -
FRONTLINIEN MELLEM KRISTENDOM OG ISLAM 
fra forskninsforlaget RAFAEL

EN LÆRKE LETTED udgivet af  NO-KAYS  forlag

KÆRE KVINDELIGE POLITIKERE

JEG VED IKKE,HVORFOR JERNLADYEN ((( MARGARET THATCHER ))) ENGANG HVÆSEDE TIL ET ((( EU MØDE ))) ((( MÆND ER SVAGE ))) 
MEN EFTER MIN OPFATTELSE,SÅ KRÆVER FRIHED EVIG KAMP,OG ((( ET FOLK ))) DER VIL BEVARE SIN KULTUR OG PARLAMENT UNDER ANGREB MÅ  ((( STÅ SAMMEN ))) OG DET KRÆVER ((( POLITISK LEDELSE ))) HELDIGVIS HAR VI DANSKERE FÅET KVINDER I FOLKETINGET,((( SOM ER GODE TIL ))) AT OVERSKUE POLITISKE SITIVATIONER ((( HVIS DET POLITISKE OMRÅDE HAR DERES INTERESSE )))  JEG ((( Poul Leo Nielsen ))) HÅBER, at det har jeres interesse at ((( ANALYSERE ))) Hvordan livet leves af kvinder i de 57 muslimske lande,og overveje,om det kan ((( UNDGÅES ))) at sharia-lovene med haditterne bliver Danmarks love i fremtiden.Jeg har præsenteret ((( TILGÆNGELIG VIDEN ))) for jer,således,at i kan analysere ((( ISLAM ))) sammen.Jeg håber,at i kan tale sammen om ISLAM og DANMARKS FREMTID uanset hvilket politisk parti i stiller op for.((( KAN I DET ))) ??? 

OPTIMISME

WINSTON CHURCHILL,der ledede slaget under anden verdenskrig forstod at sprede ((( OPTIMISME ))) under kampen mod ( NAZISTERNE ) ((( KÆRE KVINDELIGE POLITIKERE ))) hvis i beslutter jer for,at forsvare Demokratiet med ytringsfriheden,så håber jeg i spreder ( OPTIMISME ) til det folk,der måske skal dø for sagen. Derfor skal i selv finde OPTIMISME ,som i kan bringe videre. Lidt af den OPTIMISME,kan i måske finde på www.amine.dk Jeg er i tvivl om islam tillader en sådan hjemmeside i de muslimske lande,hvor islams religiøse love hersker,så som 

AFGHANISTAN  ALBANIEN  ALGERIET  ASERBAJDSJAN  BAHRAIN  BANGLADESH  BENIN  BRUNEI  BURKINO--FASO  CAMEROUN  COMORERNE  DJIBOUTI  ELFENBENSKYSTEN  FORENEDE--ARABISKE--EMIRATER  GABON  GAMBIA  GUINEA--BASSAU  GUINEA  GUYANA  INDONESIEN  IRAK  IRAN  JORDAN  KASAKHSTAN  KIRGISTAN  KUWAIT  LIBANON  LIBYEN  MALAYSIA  MALDIVERNE  MALI  MAROKKO  MAURITATIEN  MOZAMBIGUE  NIGER NIGERIA  OMAN  PAKISTAN  PALÆSTINA  QATAR SAUDI--ARABIEN  SENEGAL  SIERRE--LEONE  SOMALIA  SUDAN  SURIAM  SYRIEN  TADSJIKISTAN  THAD  TOGO  TUNESIEN  TURKMENISTAN  TYRKIET  UGANDA  USBEKISTAN  YEMEN OG EGYPTEN.

ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE ,GÅR UNDER FORKORTELSEN ((( OIC ))) OG SOM VORE FOLKETINGSPOLITIKERE NATURLIGVIS VED,SÅ ER FØLGENDE OVENSTÅENDE MUSLIMSKE LANDE MEDLEM AF ((( OIC ))) SOM HAR HAFT EN DELEGATION I ((( FN ))) SIDEN ((( 1969 )))

En (( EU - PARAGRAF ))

Den vedvarende paragraf, der bliver genbrugt fra traktat til traktat, og i Lissabon hedder paragraf 10, stykke 4, som erklærer at EU-repræsentanter ikke må repræsentere nationalstaterne. Hvad hvis en EU-parlamentariker pr. definition skal repræsentere EU, så har han jo faktisk ikke ret til at lytte til, hvad folket siger!? En mærkelig paragraf i et Demokrati !?


INFORMATION  4  APRIL  2008


ISLAMISK  ATTENTAT PÅ YTRINGSFRIHEDEN
af  ROY W. BROWN   DEN 4. APRIL  2008

INTERNATIONALT.
Misbrug af ytringsfriheden.Muhammedtegningerne skal fremover indberettes til FNs mennesskrettighedsråd.

Det betyder,at FN ikke længere er en troværdig forsvarer af sin egen universielle menneskerettigheds-erklæring.


Den Islamiske Konferenceorganisation ( OIC ) som repræsenterer 57 islamiske stater,har i årevis strammet sit greb om  FNs Universielle Menneskerettighedserklæring.Den 28 marts 2008 lykkedes kvælningen.

Med støtte fra lande som KINA  RUSLAND og  CUBA gennemtvang de islamiske stater en resolution om Ytringsfriheden,der vender begrebet på hovedet.

Fremover vil FNs særlige ( rapportør ) om Ytringsfrihed skulle ( indberette ) alle tilfælde af "misbrug"af denne frihedsrettighed dvs. f. eks når en eller anden vover at tage til orde imod (sharialove) der foreskriver,at utro kvinder skal stenes og homoseksuelle hænges.


Tidligere Generalsekretær Kofi Annan så skriften på på vægen,da han for 3 år siden kritiserede  FNs daværende Menneskerettigheds-kommision for,at være for "selektiv og politiserende"

Kommisionen lod sig ikke reformere mente Kofi Annan. Oprettelsen af FNs Menneskeretsråd skulle være en frisk start.Det nye organ skulle rumme medlemmer,som bakkede helhjertet op om FNs Universielle Menneskerettighedserklæring og ville forsvare dens Principper.

MEN NISSEN FLYTTEDE MED
VISIONEN LIGGER I RUINER

Siden oprettelsen i juni 2006 har FNs Menneskeråd undladt,at fordømme grelle Menneskerettigheds-krænkelser i lande som SUDAN  HVIDERUSLAND  SAUDI-ARABIEN og KINA,mens det gentagne gange har fundet anledning til,at fordømme Israel.

Kofi Annans (vision) ligger i dag i ruiner,og Menneskeretsrådet er afsløret som ude af stand til sin centrale rolle,at fremme og beskytte Menneskerettighederne.

I sidste uge i Geneve afgik rådet ved døden som meningsfuldt organ,og det i det samme år,som vi kan fejre ( Den Universielle Menneskerettighedserklærings 60 års dag.

FNs moralske lederskab har i dag forrykket sig fra de stater,som oprettede FN efter (anden verdenskrig) ud fra en forpligtigelse på lighedens ,den individuelle friheds og retstats-pricippernes værdier (til) islamiske stater og deres troskab over for et middelalderligt verdensbillede,der defineres ved de forpligtigelser mennesket skylder Allah og til deres (fellows travellers) - dvs. stater som finder fremtidige økonomiske og politiske interesser bedst tjent ved en alliance med de islamiske stater.

Det islamisle Attentat (der blev ført an af Pakistan) havde en snigløbs-spidsfindighed.Ved første øjekast kunne ændringsforslaget til resolutionen om at forny mandatet for ( Den Særlige Rapportør) pålægges at rapportere om misbrug af Ytringsfriheden,der udgør tilfælde af racistisk og "religiøs diskrimination".

For CANADA,der havde kæmpet en hård kamp,for at fremlægge den oprindelige resolution om fornyelse af mandatet,var ændringsforslaget uantageligt.

CANADA trak sin støtte til resolutionen tilbage med opbakning fra INDIEN,som kritiserede ,at ændringsforslaget flytter (focus) fra at beskytte Ytringsfriheden til,at begrænse den.Også EU STORBRITANIEN  AUSTRALIEN  USA  INDIEN  BRASILIEN  BOLIVIA  GUATAMALA og SCHWEIZ trak deres støtte tilbage fra Resolutionen,som i den ændrede form blev vedtaget med 27 stemmer imod 15.

SRI LANKAS delegat forklarede sin bevæggrund for,at stemme på den måde.Hvis vi regulerer visse ting (minimalt) kan vi måske hindre dem i,at udspille sig i vores byer og gader.Med andre ord.

Du må hellere lade være med,at bruge din Ytringsfrihed,for ellers kan dine modstandere godt blive voldelige.

BEGRÆNSET AF FRYGT

For  første gang i FNs Menneskerets-organers historie er en fundamental rettighed begrænset af frygt for voldelige reaktioner fra Menneskerettighedernes fjender.

Den vold vi har set udspille sig som en reaktion på de danske Muhammedtegninger legitimeres hermed af rådet-for det var jo  karrikaturtegningerne,hvis rettigheder der måtte reguleres.Tilsvarende kan ( Theo van Gogh ) gøres ansvarlig for sin egen død.

Uden Ytringsfrihed og Pressefrihed har vi ikke mulighed for,at afsløre og fordømme overgreb imod de øvrige menneskerettigheder.

Uden Ytrings-og Pressefrihed giver vi (grønt lys) for ( tyraniet) og gør det umuligt at påvise og kritisere korruption  magtmisbrug  imkompetence  uretfærdighed  og  undertrykkelse.

Menneskerets-NGO`er må fremover tænke grundigt over,om menneskerettighedernes sag,er tjent ved et samarbejde med Menneskerådet.

Den påståede internationale konsensus om fremme og beskyttelse af  menneskerettighederne er endegyldigt afsløret som hykleri. Fragmenteringen af menneskerettighederne forekommer nu uundgåelig.

Et foreslået Islamisk Charter om Menneskerettigheder,læs( pligter over for Allah) vil utvilsomt se dagens lys.Det samme gælder oprettelsen af et paralelt islamisk råd om Menneskerettigheder.

Alligevel vil ( OIC ) forsætte sin dominerende rolle i FNs Menneskeretsråd med henblik på,at sikre dets forsatte afmægtig-gørelse og degravering til total irrrelevans.

Længe har jeg undret mig over,hvad stater,-der anser det for ( nødvendigt) at dræbe sine egne borgere,hvis de skifter religion-havde at gøre i Menneskerets-rådet. (( Nu ved jeg det ))  http://www.sharia.dk/

FNs Menneskeretserklæring ((døde)) i sidste uge.Hvem ved hvornår,eller om den kan genoplives ???  http://www.islam-info.dk/

Roy W Brown.Tidligere formand for 
International Humanist and Ethical Union.

OLIE - KLEMMEN   AL  GORE

BÅDE USA OG VESTENS ØKONOMIER ER BASERET PÅ ADGANG  TIL OLIE. ((( AL GORE )))  USAs TIDLIGERE DEMOKRATISKE  PRÆSIDENTKANDIDAT HAR FORESLÅET EN ((( 10 ÅRIG ))) MÅLRETTET INDSATS,FOR AT GØRE USA ((( UAFHÆNGIG AF OLIE ))) ((( DANMARK )))BURDE MÅSKE GØRE DET SAMME,MED ((( SVEND AUKEN ))) I SPIDSEN FOR EN 10.ÅRIG MÅLRETTET INDSATS,FOR AT KOMME UD AF ((( ARABERNES OLIEKLEMME )))

OLIE-PRISEN

PRISEN FOR DEN INDGÅEDE OLIE-AFTALE I 1973,BLIVER EFTER MIN OPFATTELSE,AT JERES BØRNEBØRN (( OG ELLER)))  DERES BØRNEBØRN,KOMMER TIL AT LEVE EFTER SHARIA-LOVEN LIGESOM I DE 57 MUSLIMSKE LANDE,SOM JEG ALLEREDE HAR NÆVNT HER PÅ SIDEN.DETTE ER FREMTIDENS PRIS ((( EFTER MIN OPFATTELSE ))) ((( KÆRE KVINDELIGE FOLKETINGS - MEDLEMMER.))) DESVÆRRE SER JEG INTET HÅB FORUDE FOR,HVORDAN VI BLÅØJEDE DANSKERE SKAL BEVARE VORES DEMOKRATISKE LOVE FRA CHRISTIANSBORG. JEG VED IKKE,OM I KAN KOMME MED EN LØSNING,FOR VORE EFTERKOMMERE ??? - - ???

ET CITAT

Efter at have passeret en vis grænse,vil islamistisk  fundamentalisme ikke mere kunne standses.Det har vesten og medierne endnu ikke fået forståelse for.( CITAT SLUT )
Udtalt af Palæstinensisk akademiker (( HISHAM SHABARI )) Georgetown University,citeret  i Jan Goodwins ( " Price of Honor" 1994 )

ISLAMS
EROBRINGS
STRATEGI

Islams tilhængere klumper sig sammen i specielle beboelsesområder,hvor de erobrer området,ved at sprede skræk og frygt for overgreb og voldtægt,helt som koranen foreskriver.Derfor ((( KÆRE KVINDELIGE POLITIKERE ))) så håber jeg,at i holder øje med udviklingen i de følgende områder.Gør i det ???


ALBERTSLUNDS BOLIGSOCIALE CENTER
ALBERTSLUND SYD
ALBERTSLUND HEDEMARKEN
ALLERØD  ØRNEVANG OG UGLEBJERGVEJ
BALLERUP ESKEBJERG / MÅLØVVANG
BORNHOLM  HØJVANGSPARKEN
BRØNDBY  BRØNDBY STRAND
ESBJERG  STENSGÅRDS KRAGLUND ØSTERBRO
ESBJERG  THULEV  BLÅGÅRDSBJERGPARKEN
FAXE  FRØGÅRDEN

FREDENSBORG  EGEDALSVÆNGE
FREDENSBORG NIVÅHØJ OG ISLANDSPARKEN
FREDENSBORG  ENEBÆRHAVEN HUMLEBÆK
FREDENSBORG  NIVERØD III   OG  IV
FURESØ  FARUM MIDTPUNKT
FREDERIKSBERG SOLBJERG HAVE OG FINANSHAVEKVARTERET
FREDERIKSBERG SOLBJERG HAVE OG SØNDERMARKEN
GLADSAXE  MØRKHØJ VÆNGE
GLADSAXE  HØJE GLADSAXE
GLOSTRUP  HVISSINGE

GREVE  ASKERØD
GREVE  GERSAGERPARKEN
GULDBORGSUND  LINDHOLM
HADERDERSLEV HJORTEBROPARKEN
HELSINGØR  NØJSOMVEJ
HELSINGØR  VAPNAGÅRD
HJØRRING  HJØRNING VESTBY
HILLERØD  KONGEVÆNGET 1 - 2
HVIDOVRE   AVEØRE STADITIONSBY
HVIDOVRE  EGEVOLDEN II

HOLBÆK HAVEVANG/AGERVANG OG AGERVANG ENGE
HOLBÆK LADEGÅRDSPARKEN
HOLBÆK  BJERGPARKEN
HORSENS  SUNDPARKEN
HORSENS BERINGSVÆNGET
HORSENS  ALEXBORG SØNDERBRO
HØJE TÅSTRUP CHARLOTTEKVARTERET
HØJE TÅSTRUP GADEHAVEGÅRD
HØJE TÅSTRUP TÅSTRUPGÅRD 
ISHØJ  GADEKÆRET
KOLDING  SKOVPARKEN

KØBENHAVN  AKACIAPARKEN
KØBENHAVN  TELEMARKSGADEKVARTERET
KØBENHAVN  LUNDTOFTEGADEKVARTERET
KØBENHAVN  HOLMBLADSGADEKVARTERET
KØBENHAVN INDRE NØRREBRO ( OG BISPEBJERG)
KØBENHAVN  MIMERSGADEKVARTERET
KØBENHAVN  TINGBJERG - UTTERSLEVHUSE
KØBENHAVN  SJÆLØR BOULEVARD
KØBENHAVN  GYLDENRISPARKEN
KØBENHAVN  SUNDHOLMSKVARTERET 
KØBENHAVN  URBANPLANEN

KØBENHAVN  BISPEBJERG
KØBENHAVN  FRITIDSJOBKONSULENTERNE
KØBENHAVN  AFDELING 60 og 61 DIALOG VESTERBRO
KØBENHAVN  KONGENS ENGHAVE
KØBENHAVN  JAGTVEJSKVARTERET
KØBENHAVN  LØNSTRUPGÅRD og HVIDBJERGVEJ
KØBENHAVN  FOLEHAVEN
KØBENHAVN  ABKs ÆLDREBOLIG - AFDELINGER
KØBENHAVN  LIVORNOPARKEN OG GRØNDAL
KØBENHAVNs  SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABS ÆLDREBOLIG - AFDELINGER

LOLLAND  SOGNEFOGEDVÆNGET  SYDHOLMPARKEN og KONGELEDDET
LOLLAND  RIDDERBORGSPARKEN OG NØRREVÆNGET
MIDDELFART  MELFARPARKEN
ODENSE  VOLLSMOSE
ODENSE ST - KLEMENTSPARKEN
ODENSE  HØJSTRUPHAVE OG UFFESVEJ
RANDERS  RANDERS NORDBY
RINGKØBING  SKJERN  DAMTOFTEN
ROSKILDE Bs SJÆLLAND AFDELINGER I ROSKILDE
RØDOVRE  KÆRENE OG BYBJERGET
RINGSTED  OPSØGENDE BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER

SLAGELSE  PARKVEJ
SLAGELSE  RINGPARKEN
SLAGELSE  MOTALAVEJ - KVARTERET 
SVENDBORG  BYPARKEN OG SKOVPARKEN
SØNDERBORG AFDELING 22 24 30 33 OG 35
VARDE  BOULEVARDBEBYGGELSERNE 
VEJLE BOLIG VEJLE ( ISÆR FINLANDSPARKEN OG LØGET )
VIBORG  HOULKÆR
ÅBENRÅ  HØJE KOLSTRUP
ÅLBORG  ÅLBORG ØST

ÅRHUS  GELLERUPPARKEN
ÅRHUS  HØJSKOLEPROJEKTET I GELLERUP
ÅRHUS  BISPEHAVEN
ÅRHUS  HERREDSVANG
ÅRHUS  FRYDENLUND
ÅRHUS  TRIGEPARKEN
ÅRHUS  RUNDHØJ
ÅRHUS  MØLLEVANGEN
ÅRHUS  HOLMSTRUP - ODINSGÅRD - THORSBJERG
ÅRHUS  SKOVGÅRDSPARKEN
ÅRHUS  KALMARGADE

ER ((( DR ))) ((( YTRINGFRIHEDENS FYRTÅRN))) ELLER ((( SELVCENSURENS HØJBORG ))) ELLER STYRET AF ((( BILDERBERG-GRUPPEN ))) ??? DET ER I HVER TILFÆLDE SVÆRT FOR YNGRE POLITIKERE AT FORHOLDE SIG TIL VIRKELIGHEDEN,HVIS DENNE VIRKELIGHED SKJULES AF DE MEDIER SOM BURDE PRÆSENTERE DENNE VIDEN.

TÆNK AT JOURNALISTER ER NOGLE AF DANMARKS KVIKKESTE HOVEDER.

VIRKELIGHEDEN KAN VÆRE SVÆR AT FINDE,MEN DEN VIL I DET HER TILFÆLDE RAMME BÅDE VENSTRE-ORIENTEREDE OG HØJRE-ORIENTEREDE,HVIS MIN BEDØMMELSE AF FREMTIDEN ER KORREKT ???

Der har været så meget ((( TILGÆNGELIG VIDEN ))) om islam,som ikke har været bragt siden ((( 1983 ))) i ((( DR ))) og i POLITIKEN, så det ligner mere end en tilfældighed. KÆRE ((( KVINDELIGE FOLKETINGSMEDLEMMER ))) Jeg håber i føler et så stort ansvar for kommende ((( SLÆGTLEDS FREMTID ))) her i Danmark,så i selv forsøger at finde ((( TILGÆNGELIG VIDEN ))) om islam,uden om de to store medier i Danmark nemlig ((( DR ))) og POLITIKEN. Her mener jeg ((( KONKRET VIDEN ))) og ikke ((( SMUKKE HOLDNINGER ))) for dem er jeg ikke i tvivl om,at i har. M.V.H  Saxo-Poul.

Jeg TVIVLER PÅ,at DEMOKRATIET eksisterer i Danmark om ((( 40 år )))   Hvad er JERES mening  ??? Baseret på VIDEN ???

Tiden går.Danske kvinders fødselstal 1,7 Muslimske kvinders fødselstal 2,7 Om et år udgør ”etniske tosprogede” en tredjedel af alle nye skoleelever i København. De store danske byer som København, Århus og Aalborg står overfor massive problemer med disse store etniske årgange.Er ((( svaret ))) på denne udvikling en aftale om fri indvandring af muslimer fra år 2010,som EU har indgået med disse lande. Marokko,Algeriet,Tunis,Egypten,Jordan,Libanon,Tyrkiet,Palæstina og Israel.Hvis jeg skulle nedlægge Danmark og EU,så var det fremgangsmåden,som jeg ville vælge.Kære kvindelige politikere,hvad er jeres vurdering ???

                                   FRIHEDSBUDSKABET

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for retten, når vi let kan vinde uden blods-udgydelser; hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chance er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end at leve som slaver."

Winston Churchill

http://blog.balder.org/?p=444                                                                                              

                                                          


 

                                                               
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE