Den 5. oktober

Overskrift

Præsenteret her 23. oktober 2013

www.Medie1.dk

 

 www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

Velkommen til min hjemmeside = Med Venlig hilsen

Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul

 
fra min 50 års fødselsdag  = den, 9. maj 1995  =  et sted på Vesterbro København.

Dansk Samling satser at komme i Folketinget

Morten Uhrskov Jensen = NY FORMAND

i det Politiske Parti ( Dansk Samling ) eksisteret fra 1936

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2013/10/14/det-uundgaelige/

 

 

Fra sit ståsted som dansker og vesterlænding skriver Morten Uhrskov Jensen om emner, på  Jyllandsposten  der berører den vestlige kulturkreds og dens muligheder for fortsat at hævde sig som en selvstændig civilisation.

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

er den nye  Formand

Dette valg - skete den 5. oktober 2013

  
Udtalelse vedtaget af Dansk Samlings landsråd i Nyborg den 5. oktober 2013: 

"Dansk Samling ønsker EU’s Patentdomstol og Enhedspatentet afvist af folketinget; ellers kræver vi i det mindste, at Patentdomstolen sættes til folkeafstemning, da der her er tale om yderligere afgivelse af dansk selvstændighed, idet afgørelser om patentsager i Danmark flyttes fra danske domstole til EU’s Patentdomstol. Målet hermed er igen at hævde princippet om EU-rettens forrang for national ret.
Ved en sådan folkeafstemning opfordrer Dansk Samling alle til at stemme NEJ. 

Det at afgive mere suverænitet til EU er at gå den forkerte vej. Efterhånden burde alle have indset, at løsningen på håndgribelige problemer ikke er mere overnational union og mere national suverænitetsafgivelse. Løsningen bør i stedet søges i ægte mellemfolkelige tiltag, der fremmer samhandel og videnskabelig opfindsomhed uden at styrke EU.

 

Al erfaring viser, at følgerne er værre end antaget, og goderne mindre end lovet, når vi afgiver suverænitet til EU. Og vi ved, at uanset hvor dårligt EU efterfølgende forvalter den myndighed, vi har afgivet, kan beslutningen ikke gøres om. 

Af principielle grunde bør enhver derfor stemme NEJ! 

I øvrigt er EU’s Patentdomstol næppe så fremragende for dansk erhvervsliv som påstået. Man må huske på, at Dansk Industri, som ligefrem har forsøgt at lægge pres på folketinget i denne sag, kun repræsenterer et udsnit af dansk erhvervsliv og dermed taler en bestemt klikes sag. 

Her kan man fremhæve, at sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten, Ejvind Christiansen, har påpeget, at selve proceduren ved EU’s Patentdomstol er ufordelagtig for de mindre virksomheder og ensidigt til gavn for de store, hvorfor han har forudsagt en bølge af patentsager mod mindre danske virksomheder. Og de fleste danske patenttagere er netop mindre virksomheder.
Endvidere er det uklart, hvorvidt danske virksomheder kan få lov til at føre en patentsag, der er anlagt imod dem, på dansk. Dansk kan meget vel forsvinde som retssprog i patentsager – atter til gavn for de multinationale, og til ensidig ulempe for mindre, danske virksomheder. 

Patendomstolen er et kedeligt udslag af globalismen, hvor nationalstaterne – og de enkelte folks mulighed for at indrette deres samfund, så retten er i overensstemmelse med deres egen erkendelse af sandt og falsk – fejes til side som værende besværlige forhindringer for de multinationale koncerners mulighed for at tjene flere penge til ukendte ejere spredt over al verden.
En del af denne globalisme er kendetegnet ved, at den ”fri” konkurrence indrettes på en måde, der tilgodeser de multinationale selskaber på bekostning af lokale samt små og mellemstore virksomheder – en ensidig hensyntagen til de rodløse på bekostning af de forankrede.

 

Dansk Samling - opfordrer enhver til at stemme NEJ

til =  EU’s Patentdomstol."

Citat slut

 

Nyt Citat  

EU og de internationale konventioner, herunder især den europæiske menneskerettighedskonvention, gør det i praksis umuligt at foretage andet end lappeløsninger, der kun vil udsætte Danmarks forvandling til et blot beboet område. Naturligvis gør den nuværende regering det værre, end en kommende borgerlige regering formentlig vil gøre det, men der vil kun være tale om at ændre kursen få grader, ikke de 180 grader, der er nødvendigt for at afvende en forudsebar ulykke over Danmark og det danske folk.

 Citat  Slut 

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Valgt til ny Formand

Dette skete den 5. oktober 2013

 

Mrutyuanjai Mishra
Læs om hvad digteren
Yahya Hassan
har oplevet på
 
 ( Jyllandsposten )

 

  www.wikipedia.dk

  www.Google.dk 

 To muligheder - for fremtidens danske generationer.

 
 Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område

www.Nationaldemokraten.dk  

 www.DenKorteAvis.dk

  www.UriasPosten.net

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

 http://www.vilde-teorier.dk/401676875

 


 

 Peter Neerup Buhl  er også redaktør

www.Nationaldemokraten.dk

  
 
 
 
Mrutyuanjai Mishra
  ( Jyllandsposten )
 

http://www.siaddk.wordpress.com/  

 Anders Gravers har sin vurdering
 Hvad er din vurdering ??? 

 Det kan gøres på flere måder = samtidigt

www.ÅbneDøre.dk   

IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ...

www.youtube.com/watch?v=M5f8v5RL1CU3. dec 2011 - 224 min. - Uploadet af YHWHisSALVATION4ever
IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ON EXPOSED! Pt 1 WARNING GORE ...

Astrid har en plan

http://www.180grader.dk/Politik/astrid-har-en-plan

 
Tilføjet 16/10 13:48 til Boblere af Elsebeth Halckendorff
 
Som bekendt var størstedelen af den såkaldte 68’er generation
kommunister. De nærede et brændende had mod det etablerede system, familien,
kulturen og ønskede kun at smadre samfundet, eller svinenationen, som de så
charmerende kaldte de lande, de var født og opvokset i.

 
De fik næring fra kampskrifter som eksempelvis Marcuses bog, ”Det
endimensionale menneske” fra 1964, hvori den dengang 66-årige ungdomsforfører
(Marcuse blev født i 1898) beskrev, hvordan man kunne ødelægge det bestående,
naturligvis pakket pænt ind, så det virkede humant i stedet for destruktivt.
 
 Marcuse pegede på flere muligheder. Han havde opgivet den klassiske
marxisme, i hvilken arbejderklassen skulle spændes for revolutionsvognen og
gøre oprør mod de herskende tilstande. Men i efterkrigstidens fede år havde de
fået villa, vovse, Volvo, kolonihavehus og kunne tage på charterferie, så de
kunne ikke bruges.

 
Derfor faldt blikket mod en gruppe, der kunne anvendes til omstyrtning
af de hadede samfund: Underklassen i andre lande fjernt fra Danmark. Ved at
begynde at importere dem i kæmpekontingenter, ville der blive skabt den ønskede
ustabilitet.  Så grænserne blev åbnet, invitationer sendt ud, og snart myldrede det ind.
 
 
Der lød kritiske røster mod programmet, men de blev bragt til tavshed
med beskyldninger om racisme.
 
 
Vel indenfor dørene drejede det sig om at bøje sig for de fremmedes
krav, så danskernes blod kunne blive sat i kog, og befolkningen dele sig i
grupper, der bekrigede og spyttede på hinanden.

 
Så langt er der ikke noget nyt under solen. Det har været prøvet før,
og det hedder del og hersk.

 
Og herske gjorde 68’er generationen også. De sørgede for at tage en
uddannelse og fordelte sig på poster i samfundet, hvor de kunne få indflydelse
og gennemføre deres destruktionspolitik, samt sørge for at give stafetten
videre til meningsfæller i den næste generation, som det var lykkedes dem at
ensrette ved målbevidst at ødelægge uddannelsessystemet.
 
 
De punkter på agendaen burde have været nok for enhver revolutionær
68’er. Men der skulle mere til for at få samfundet helt ned og ligge.
 
 
Den oprindelige befolkning, især borgerdyrene, der hårdnakkede blev ved
med at kæmpe for opretholdelse af de gamle dyder som familiens bestående,
kærlighed til familien, klassisk musik, litteratur og kamp for at give deres børn en ordentlig uddannelse, skulle ødelægges.
 
 Igen skævede de mod fjerne strande som DDR og Sovjet.
 
 
Her havde man anvendt psykiatrien til at få greb om de, der ikke ville
rette ind. Med psykofarmaka kunne man manipulere deres hjerner, i yderste
konsekvens smadre hjernerne på dem, så de mistede deres job, erhvervsevne og
status i samfundet og blev anbragt på overførselsindkomst, hvorfra de som
nyskabte sociale tabere sandsynligvis ville besinde sig og stemme rødt. I
modsat fald kunne dosis af psykofarmaka øges, så hjernebarken blev totalt ødelagt
og signaloverførslen mellem hjernebark og hjernestamme afbrudt. Da
hjernestammen sørger for vores vejrtrækning og hjerte, ville hjertet gå i stå
og personen dø.
 
 
Dødsfaldet ville dog ikke spille nogen rolle, da det blot ville være endnu
en ”sindslidende”, der lå samfundet til byrde, der nu var gået til de evige
kontanthjælpskontorer.
 
 
På den måde er tusinder af danskere allerede døde, eksempelvis en ung
pige på 36, der som studerende oplevede en dyb sorg, som den
allestedsnærværende psykiatri kunne hjælpe hende med. Hjælpen bestod af rige
mængder psykofarmaka, hvis ”bivirkninger” sendte hende igennem talrige
personlighedsændringer og psykiske tilstande, som udstyrede hende med den ene
diagnose efter den anden og dertil hørende mere psykofarmaka.
 
 
Ved hendes død den 29.11.2010 havde hun diagnose som paranoid skizofren
og fik udover stærk antipsykotisk medicin også medicin mod den parkinsonisme,
pillerne havde påført hende, samt morfin mod smerter. Og den afsluttende
studentereksamen hun havde været ved at forberede sig til, da hun oplevede
sorg, var for længst gået kødets gang. Ved hendes begravelse i Jesu Hjerte
Kirke, var det kvalmende at høre præsten tale om den stakkels lille
sindslidende pige, der døde i så ung en alder.
 
 
Fra begyndelsen havde hun intet psykisk fejlet. Hun var blot blevet udsat for
noget, vi alle kan blive udsat for.
 
 
Dermed delte hun skæbne med andre tusinder af danskere, der bliver
sendt til psykiatrien under alle mulige påskud, så den kan afprøve potent og
stærk hjernemedicin på dem. 
 
I alle rædselsregimer har psykiatrien altid været et stærkt våben mod
befolkningen.
 
Indtil videre er det lykkedes at sætte flere end 725.000 danskere på
hjerneødelæggende medicin, og man skulle formode, det var nok. Men det er det
ikke. Der skal mere turbo på, så endnu flere kan blive fanget ind, få en
diagnose og blive udstyret med rige mængder hjernemedicin.
 
 
Derfor har ung socialisten, sundhedsminister Astrid Krag en plan,
afslørede hun overfor Dagens Medicin den 14. oktober, da lægerne overrakte
hende deres ønsker om en national handleplan på det psykiatriske område.
 
 
Til gengæld for overrækkelsen lovede hun at ville nedkomme med en national handleplan,
som skal få endnu flere danskere i psykiatrisk behandling, uanset om de er
psykisk syge eller ej. Hvis de ikke er det, skal de nok blive det, når de
begynder at modtage den hjerneændrende medicin, så de kan få noget mere og en masse diagnoser.

 
Det skal være usagt om der i den rædselsvækkende behandling af danske
borgere også ligger en agenda om, at hvis personen bliver syg af den
psykofarmaka vedkommende får på grund af en midlertidig livskrise som sorg,
stress, traume efter ulykke, overfald, krigsoplevelser eller andet, så skal
dosis bare øges, indtil personen er totalt elimineret, har mistet sit job, sin
erhvervsevne, sin bolig, familie og omgangskreds og er sat på overførselsindkomst,
 
Sådan som det allerede er gået tusindvis af danskere, eksempelvis den
unge ingeniør i Jylland, der fik stress og hjælp i psykiatrien, der smadrede
hans hjerne, indtil han havde mistet alt og var blevet anbragt på
førtidspension som 48-årig og flyttet ind på et værelse, hvor han kunne blive
gemt ad vejen ligesom alle de andre ofre.
 
 
Eller den 42-årige blikkenslager, der mistede sin hustru og fuld af
sorg også begyndte at få psykofarmaka. I dag dingler han rundt med talrige
psykiatriske diagnoser, har mistet sin lille blikkenslagervirksomhed og skyller
en blanding af antidepressiver og antipsykotisk medicin ned med litervis af
cola.
 
 
Ved siden af Astrids plan om ødelæggelse af den danske befolkning, kører
planen om ødelæggelse af landet og dets kultur videre som planlagt. Indtil
videre må danskerne ikke længere spise frikadeller, ligesom de også kan glæde
sig over opførelsen af en stormoske og planer om statsuddannede imamer.
 
 
Det er virkelig lykkedes en hel generation at ødelægge landet, så meget
at der sandsynligvis ikke engang kan rettes op på det igen.
  
 
Deres plan har snart ramt hver eneste dansk familie, og i hele sin
struktur er den så ond, at ikke engang Satan selv ville kunne have fundet på
noget tilsvarende i sin værste vrede og sit mest brændende had.
 
 
Lad mig slutte som dronningen: Må Gud bevare Danmark og danskerne.

Ingen andre gør det.

Elsebeth Halckendorff 

http://www.180grader.dk/Politik/astrid-har-en-plan

 

Besøg eventuelt  www.Medie1.dk 

 


Censur-Partierne
 
Vælgernes vedvarende analyser - kan jo også føre til - at de fra-vælger at stemme på de forenede Censur-Partier ved det næste Folketingsvalg ??? De forenede Censur-Partier er som bekendt =
 
Socialdemokratiet - Radikale Venstre - Socialistisk Folkeparti ( SF )
Konservativ Folkeparti - Enhedslisten - og Venstre
 
Disse Partiledere har i over 40 år - ikke taget sig sammen til at fjerne = Censur Paragraf 266b  og Partilederne af disse Partier - der selv vælger deres efterfølgere - har gennem deres Passivitet optrådt som = TavshedensTyranner. Som politisk interesserede ved - så blev (  Censur Paragraf 266b ) indført i Danmark i 1971 medens Knud Thestrup var Konservativ Justitsminister. Hvis en Partileder selv vælger sin efterfølger - så er spørgsmålet - hvor demokratisk det i virkeligheden er ??? Det minder om det system som Frimurerne bruger i deres templer - rundt om på jordkloden.
Det værste af det hele - for en National-sindet - Kristen som mig - så er det min opfattelse - at uanset hvem der er i regering - og ligegyldig hvem der er i opposition - så ender forliget i den sidste ende - altid op i en lov - der fremmer eller fører til en større indvandring af muslimer til Danmark - og til de andre Nationalstater i Europa.
 
Efter min opfattelse - så er en stemme på det - jeg kalder for
( De Forenede Censurpartier )
en stemme på mere indvandring af muslimer til Danmark.
 
Ønsker du mere indvandring af Muslimer til Danmark - så skal
du bare stemme på et af
 ( De Forenede Censurpartier )
 
Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul
 
 
 
 

 Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

 
www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen

http://www.siaddk.wordpress.com/
Anders Gravers

www.fritdk.dk
Michael Ellegaard 
 

www.islaminfo.dk  

Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya 


 
http://www.danskfolkeparti.dk/  
Kristian Thulesen Dahl 

www.frhp.dk/hov

http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

  Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.


 

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Citat slut  Læs resten på dette link  medier og globalisering


 

William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got murdered.May he rest in peace. Full Docu here: William Cooper ...

 


 

William Cooper - The Identity of Beast #2 (Full Length) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=eM5B60li_So
02/07/2011 - Uploadet af ConspiracyScope
http://www.hourofthetime.com/ William Cooper Playlist: http://www.youtube.com/ playlist?list ...

 215RO - Revolutions, Tyrants & Wars (Romanian) / Total Onslaught ...  

www.youtube.com/watch?v=8yDBzgRi_HI
06/06/2012 - Uploadet af OfficialADTVChannel
Revolutions, Tyrants & Wars need finance and support in order to succeed. Who is behind the major ...
 

De = Danske Konfirmander - der ikke - overlader til hesten - at tænke for sig - ( fordi den har et større hoved ) de kan oplyse sig selv - om - hvordan man kan lære at genkende - hedninge-religionerne =

 Hvilke = hemmelige sprog = har = Satan-tilbedere ???

 Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney ...

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10/04/2011 - Uploadet af JediWitness
NWO and Occult researcher Freeman speaks with Texas minister and author Tex Marrs about the occult ...
 
Læs = Johannes Evangeliet  Kapitel 1.  Vers 1. til og med Vers 5.
 
Den Kristne Gud Skabte ordet. Derfor var Satan nødt til at skabe et sprog - som specielt  dem - der udfører mørkets gerninger kan forstå.
Dette sprog ses i arkitektur - og symboler - og er ret omfattende.

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I BIBELEN.

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


 

  Bibelens ( Bud Nr. 2 )

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud 

Frihedsgudinden - Wikipedia, den frie encyklopædi

 
da.wikipedia.org/wiki/Frihedsgudinden  Cached - Lignende
Frihedsgudinden (engelsk: Statue of Liberty, fransk: Statue de la Liberté) er en statue i New Yorks havn, som byder velkommen til rejsende, der kommer fra ...

Hvad fortæller statuen af Lucifer. USA har en Forfatning = men Lucifers love = regerer USA.
What says the statue of Lucifer. U.S. has a Constitution = but Lucifer laws = reigns USA ???

Frihedsstøtten København Danmark = stod færdig i september 1797 interessant årstal.

 


 

 STATUE Of LIBERTY Was BUILT to SECRETLY REPRESENT ...

www.youtube.com/watch?v=DrTuT7szqOE
20/12/2010 - Uploadet af ricthuse
STATUE Of LIBERTY Was BUILT to SECRETLY REPRESENT LUCIFER: Featuring MARK DICE. ricthuse·2 ...
 

Flere videoer for The Statue of Liberty Was Built to Secretly ... »

 

 Ezekiels bog

Kapitel 20 Vers 12 - 20 - 24 - 25

Vers 12. -  Også mine sabbatter gav jeg dem, for at de skulle være et tegn mellem mig og dem, at det skal kendes , at jeg Herren er den, som helliger dem.  2.Mos.20,8; 31,13.  5.Mos.5,12

Vers 20. - Hold mine Sabbatter hellige, så de bliver et tegn mellem mig og eder,at det må kendes, at jeg herren, er eders Gud.

Vers 24. - fordi de ikke holdt mine lovbud, men lod hånt om mine anordninger og vanhelligede mine sabbatter, og deres øjne hang ved deres fædres afgudsbilleder.

Vers 25.  Derfor gav jeg dem anordninger som ikke er gode, og lovbud, ved hvilke de ikke vandt liv.    Ap.G.7,42

Besøg evt.   www.Sabbat-Kristne.dk 


 Flere videoer for Excommunicated Priest.. Exposes New ... »


The missing Link = er nu fundet

Religiøst og historisk set  

mellem Vatikanet og islam 

How the Vatican Created Islam Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=o_qYcJ-GSZc
25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
 
www.youtube.com/watch?v=flz4P-R8rFc
25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
 


Walter Veith - (16) The Islamic Connection / Total Onslaught ...

www.youtube.com/watch?v=igoydzFZZX0
24/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ Are sinister forces working behind the scenes to achieve their to bring about a ...

 

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

www.youtube.com/watch?v=bXDJX39L6zA
14/11/2011 - Uploadet af AramDaniel1
I believe the pope of Rome is Antichrist (Daniel 7:7-27,2Thessalonians 2:1-12, 2Peter 2:1-22,1John 2:18-

Er Islam den Katolske Kirkes religiøse Filial  ??? 

 Is Islam the Catholic Church's religious Branch ???

 

 

 
Professor = Walter Veith = om Bibler 

Walter Veith (13) Battle of the Bibles /Total Onslaught - YouTube

 
Hvilke 10 Bud står der i en Katolsk Bibel  ???
 

KATEKISMUS = DE 10 BUD

1.  Du maa ikke have andre Guder.

 2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn.

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig.

4. Ær din Fader og din moder

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle.

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.

9  Du må ikke begære din næstes Hus.

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 Sådan lyder ( De 10 Bud ) i min Katekismus fra 1925

 Hvordan lyder ( Guds Lov = De 10 Bud ) i en russisk Bibel  ???

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


En opfordring

 

Jeg opfordrer alle - der er medlem af - Dansk Samling - og personer der overvejer - at stemme på - Dansk Samling - til at finde sammen i grupper på tre Personer - og mødes rent fysisk - en gang om ugen - og spille Analyse-Spillet - med det formål - at finde de skjulte sandheder - som - Tavshedens Tyranner - holder skjult for Danmarks Befolkning.
 
 
 Hvordan virker = Tempelmagtens Kommando-system  ???

Hvem er den  hemmelige  Enehersker ???

www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  
www.sagenskerne.dk
 
www.pokerpartiet.dk 
www.oplysningspartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk
 
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk  Om - Martin Luther - nederst til venstre. 
www.Vilde-Teorier.dk  
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk   

 UGENS ANALYSER for TRE VENNER eller TRE VENINDER

Begynd de ugentlige analyser fra disse  hjemmesider. Første person styrer musen. Den næste person - sørger for kaffe med mere. Den tredje person noterer det ned - der skal analyseres yderligere.
 
Husk = Kære Ungdom = i søger efter Sandheder om  Tempelmagtens  globale funktioner  = inden for disse 7 overordnede globale områder = og hvordan de han kombineres - for at sikre - fuld global kontrol - inden for
 
Politik - Lovgivning - Jura - militæret - Økonomi - Kultur - Medie-censur.
 
Det som i ( Konfirmander) og  andre Unge  finder interessant - det er i velkommen til eventuelt - at gemme på et ( USB-stik ) til dybere analyser senere - når jeres udannelse evt. igen tidsmæssigt tillader - at i igen kan samles - foran en Computer og i kan forsætte jeres analyser af - hvem der er Tempelherren i virkelighedens verden. Kan i finde de spørgsmål - der fører til svar - der igen fører til nye spørgsmål - og så videre. Aftal hvor og hvornår i kan og skal mødes - på jeres ugentlige analyse møde-dage.
 

 
 
Et godt råd
 
Vent med at spille Analyse-Spillet indtil du er voksen nok.
 
 Først når du kan holde den faste ugentlige aftale ( hver gang ) med dine to medspillere = er du voksen nok til at spille

ANALYSE-SPILLET

Nogle bliver aldrig voksne nok - til at spille - analyse-spillet. 

 
 
Hvis du sætter dette link ind på dit skrivebord
 
 så er du kun et klik fra analyse-spillet.
 
 Jeg ønsker alle deltagere - god fornøjelse med Analyse-spillet.
 
Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.
 

 


Muhammed blev født cirka 500 år eller 600 år efter

Guds søn = Jesus = var Korsfæstet.

Cirka 1500 år før ( Guds Søn = Jesus  ) levede = Havde

Profeten Moses modtager ( Guds Lov = De 10 Bud )

De blev opbevaret i  Pagtens Ark. Hvor de stadig opbevares.

 


Nu til dette spørgsmål

Hvad kom først (  Pagtens Ark ) eller ( Tempelnøglerne )

 

e

( Vatikanets Tempelnøgler )

 Billeder af pagtens ark jødedommen

Og nu til  =  Vatikanets Tempelnøgler

 Den gamle Verdensorden ) var baseret på ( Guds Lov = De 10 Bud )

Pavens Tempelnøgler = ( New World Order )

Den nye verdensorden ( New World Order ) kontrolleres af Jesuitter.

Alle Frimurer-loger ( Freemason) kontrolleres af Jesuitter

Hvornår omtales ( Vatikanet tempelnøgler ) første gang i historien.

 


Så blev Kristendommen Tilladt i Rom - men

Guds Lov = De 10 Bud = blev beskåret.

Det omtales således =

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 

 


 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 
 
 
Hvad kom først
 
( Pagtens Ark ) eller ( Vatikanets Tempelnøgler ) ???

 Hvorfor blev ( Pagtens Ark)  bygget  ???


 

Da Rom - med deres Hedenske og meget hævngerrige Guder - indførte Kristendommen = fik de mulighed for at lave ( Religiøse Juridiske fiflerier ) med ( Guds Lov = De 10 Bud ) så Vatikan-Staten udnyttede denne mulighed.

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

Men der hvor ( Guds Lov = De 10 Bud )  bliver svækket = der breder lovløsheden sig - og respekten for sine landsmænd og medmennesker svækkes - fordi - uden = Guds Lov = som de står i Bibelen - kan den det enkelte menneske - ikke kende forskel på godt og ondt - hvilket får samfund - til at fungere dårligt - eller til  helt at bryde sammen. Denne tendens - kan muligvis analyseres i et folk - af Fremtidens Historie-Forskere - Fra dengang Kong Konstantin den store døde.

Konstantin den Store - Wikipedia, den frie encyklopædi

Så kommer vi frem til den tid - hvor Muhammed kom ind på scenen. I dag - den 25. januar 2014 - må jeg konstatere - at i Muslimernes hellige bog Koranen der eksisterer ( Guds Lov = De 10 Bud ) absolut ikke. 

( Guds Lov = De 10 Bud )  de står kun i Bibelen. og så vidt jeg kan konstatere findes  ( Guds Lov = De 10 Bud ) heller ikke i andre Religioner. Det betyder direkte - at muslimske samfund ( der hvor Koranens sharia-love hersker - ja ( bliver til elendige samfund at leve i - fordi - uden ( Guds Lov = De 10 Bud ) kan et menneske ikke kende forskel på - rigtigt eller forkert = eller på Sandheder og Løgne.

I Koranen eksisterer ( Guds Lov = De 10 Bud ) ikke.

Hvad er forklaringen på denne udelukkelse af ( Guds Lov = De 10 Bud

 Måske findes den på dette Link  ???

 

HVAD KATOLIKKER I USA = BØR VIDE OM ISLAM ???

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 
 
Som det blev oplyst på denne Video - fra You Tube - så var det Vatikanet - der sammensatte indholdet af Koranens religiøse indhold.
 
Tilsyneladende har min Kristne Gud - til min forbavselse -  omtalt muslimer i  Bibelen
 
The Mystery of Mecca (Islam + Catholicism Secret) - Mike Hoggard

 The Mystery of Mecca (Islam + Catholicism Secret) - Mike Hoggard

The Mystery of Mecca (Islam + Catholicism Secret) - Mike Hoggard ...

www.youtube.com/watch?v=TV0N_rFmMkM
27/08/2012 - Uploadet af HeavenClear
Another very interesting video by Mike Hoggard, enjoyed watching it very much - hope you´ll like it, too!

Jordklodens religiøse skakspil mellem  - Gud og Djævelen.

 Hvordan stod disse to religiøse skakspilleres  ( Skakbrikker = Jordens mennesker ) dengang dette =  religiøse Skakspil begyndte ??? Jeg ved det ikke - fordi - så langt tilbage i tiden - kan jeg ikke huske. Derfor må jeg stole på forskellige jordiske kilder - for at forsøge - at regne ud = hvornår denne religiøse kamp - om menneskenes sjæle begyndte.

Men der findes nogle historiske Pejlemærker.

Pagtens Ark - indeholdende ( Guds Lov - De 10 Bud )

stod i et Tempel i Jerusalem i flere hundrede år.

 

 

Templet i Jerusalem - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Templet_i_Jerusalem
 
Hop til Tempelbjerget - Tempelbjerget[redigér | redigér wikikode]. Uddybende artikel: Tempelbjerget · Tempelbjerget med Klippemoskéen.
 
( Den Gamle Verdensorden ) levede efter ( Guds Lov = De 10 Bud )
 
( The Old World Order )
 
 

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewis 
 
3. Historisk Teori - findes på   -   www.Sabbat-Kristne.dk 
 
 

 Hvem vil indføre = Den nye Verdensorden  ???

 New World Order

 

George Bush New World Order - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 

LAD HESTEN TÆNKE FOR DIG = FOR DEN HAR ET STØRRE HOVED. 

LET THE HORSE THINK FOR YOU = OF THE HAVE A MAJOR HEAD.

 

 

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
En internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 Jihad som kolonisering af nyt land

 

Er Kronen på værket - det rigtige flag  ??? 

 

Kan en Laurberkrans være kronen på værket for en

( New World Order )

 Hvilket flag kæmper ( FN = UNs ) Maurice Strong under ???

 Hvilket flag kæmper "Danmarks Soldater" under  ??? 

 Billeder af fn's flag

 

En laurbærkrans er en hovedprydelse, der er flettet af laurbærgrene.

Soldaterkammerater på vagt: Åh Mustafa - YouTube

 Hvad er ( Agenda 21 )

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

 

En laurbærkrans er en  hovedprydelse, der er flettet af laurbærgrene  .  

Traditionen stammer fra oldtidens Grækenland hvor guden Apollon vises med en sådan krans på hovedet, ligesom sejrherrerne i de pythiske sportskampe (lege) i Delfi ligeledes blev tildelt laurbærkranse som et sejrs trofæ. 

 


Det er som bekendt  Jesuitterne  der Kontrollerer Frimurer-logerne  

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).


 Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

 Læs evt om = Oplysningstidens verdensbillede.

Læs evt. om    Illuminati  broderskabet.

 


Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

Jesuit.htm - Den Katolske Kirke

 


 

Bare en Hypotese.

 

 Den første af Vatikanets  Jesuitter hed ( Ignatius af Loyola )

Adam Weishaupt var Jesuit

De er døde - Vatikan-systemet - eksisterer ( endnu )

over hele jordkloden.

Pause

Man har et standpunkt - til man tager et nyt.

Ny Viden = kan begrunde = Et nyt standpunkt

 

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

 

 www.OpenDoors.org

Jihad som kolonisering af nyt land

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral

 

 


 

Hvad kom først (  Pagtens Ark ) eller ( Tempelnøglerne )

 

e

( Vatikanets Tempelnøgler )

 Billeder af pagtens ark jødedommen

 Hvorfor blev Pagtens Ark bygget  ???

Min Teori - Kan være forkert  ???

Pagtens Ark  = 

blev bygget fordi den skulle rumme

( Guds Lov = De 10 Bud )

Denne ( Pagt mellem Gud og mennesker - gjaldt for de mennesker der overholdt  ( Guds Lov = De 10 Bud ) Det kaldes

( Old World Order )

Det Specielle ved ( Guds Lov = De 10 Bud ) det er - at de mennesker der forsøger - at leve efter

 ( Guds Lov = De 10 Bud )

 De kan kende forskel på ( Sandheder og Løgne ) og ved hvad der er( rigtigt eller forkert )  i en given sitivation. 

Kristendommen er forkyndelse af Sandheder.  

 Så har vi det modsatte af en ( Old World Order ) nemlig en

( New World Order )

Og hvem taler for en ( Ny Verdensorden )

Lad mig gentage mig selv  =


 

 

 Hvem vil indføre = Den nye Verdensorden  ???

 New World Order

 

George Bush New World Order - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 

LAD HESTEN TÆNKE FOR DIG = FOR DEN HAR ET STØRRE HOVED. 

LET THE HORSE THINK FOR YOU = OF THE HAVE A MAJOR HEAD.

 

 

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
En internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 Jihad som kolonisering af nyt land

 

Er Kronen på værket - det rigtige flag  ??? 

 

Kan en Laurberkrans være kronen på værket for en

( New World Order )

 Hvilket flag kæmper ( FN = UNs ) Maurice Strong under ???

 Hvilket flag kæmper "Danmarks Soldater" under  ??? 

 Billeder af fn's flag

 

En laurbærkrans er en hovedprydelse, der er flettet af laurbærgrene.

Soldaterkammerater på vagt: Åh Mustafa - YouTube

 Hvad er ( Agenda 21 )

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

 

En laurbærkrans er en  hovedprydelse, der er flettet af laurbærgrene  .  

Traditionen stammer fra oldtidens Grækenland hvor guden Apollon vises med en sådan krans på hovedet, ligesom sejrherrerne i de pythiske sportskampe (lege) i Delfi ligeledes blev tildelt laurbærkranse som et sejrs trofæ. 

 


Hvilket flag bør en  Kristen  kæmpe og forsvare sig under  ???  

 Jeg vil foreslå et Flag - der rummer et Kristent Kors.

Vi har et Kristent flag i Danmark. Det ser sådant ud.

 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Kristendommen er forkyndelse af mange Sandher

inden for

Politik - Religion - Økonomi - Jura - Militæret - Kulturen og Medierne 

 

Red Square Parade- Danish Royal Guard - YouTube

youtube.com13. feb 2009 - 8 min. - Uploadet af rudolphreindeer86
Part of military music show on Red Square,Moscow Кремлевская зоря.

  

Kære = Muslimer = vi danskere har før Kæmpet mod hedninger - for at forsvare - vores Kristne tro - og har sejret = fordi vores Kristne Gud var med os - og sendte dette flag - ned til vores danske hær - der var i Kamp mod hedninger. Alle der ikke er Kristne = de er som bekendt hedninger. Flaget som vores Kristne Gud sendte ned fra himlen - skete den 15. juni 1219.  Det skete i Slaget ved Lyndanisse.

 LEGENDEN OM DANNEBROG

I følge sagnet "faldt Dannebrog ned fra himlen" Dette sagn stammer fra slaget ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219 under Valdemar Sejrs korstog mod Esterne.Øjeblikket hvor Dannebrog,ifølge sagnet, daler ned fra himlen 15. juni 1219 i slaget ved Lyndanisse i Estland.
( Maleri af C.A. Lorentzen )

Om det er virkelighed eller en legende - at Gud lader det danske flag - dale ned til den danske hær - 15 juni. 1219 - og at det var derfor - at Danskerne vandt slaget ved Lyndanisse - det kan jeg ikke bevise - men fakta er - at det danske flag ( Dannebrog ) har været danskernes flag - lige siden den 15. juni 1219.

Men jeg har stadig medlidenhed med muslimer - fordi =

( Guds Lov = De 10 Bud )

ikke findes i Koranen. Derfor ved muslimer ikke - om den Gud de kæmper for = er Satan selv.

Sam Solomon

 Sam Solomon = He was raised as a muslim, trained in Sharia Law and was a proffessor of Sharia Law 15 years.

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.
MOSKEEN  =  ( af - Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

 www.wikipedia.net      http://www.google.dk/   

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Selv ( De 10 Bud ) Vatikanstaten med Paven i spidsen - præsenterer her i 2014 - er ikke ( Guds Lov = De 10 Bud ) som står i Bibelen.

Der kan foregå ( Religiøse Juridiske fiflerier ) på mange måder.

Muslimer har i cirka 1400 år - været udsat for

www.TavshedensTyranni.dk  

fordi muslimer ikke vidste at

( Guds Lov = De 10 Bud )

eksisterede.

 Det - som jeg kan konstatere som - Evangelisk-Luthersk kristen - det er - at det var Vatikanet - der for cirka 1400 år siden  - undlod at få skrevet ( Guds Lov = De 10 Bud ) i Koranen.

Men lyt selv til - den viden - der er sluppet ud af Vatikanet.

 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 

 


 

www.wikipedia.net   www.Tro-eller-Overtro.dk   www.Google.dk  

 Hvilket flag kæmper ( FN = UN ) under ???

 Hvilket flag kæmper "Kristne Soldater" under  ???

 Billeder af fn's flag

 

Film fra 1960.

 Hvilket flag kæmper "Kristne Soldater" under  ???

Soldaterkammerater på vagt: Åh Mustafa - YouTube

Kæmper Kristne Soldater under flaget på uniformen 

eller

under laurbær-grenene på hjelmen  ???

 


 

 

 En laurbærkrans er en hovedprydelse, der er flettet af laurbærgrene. 

Traditionen stammer fra oldtidens Grækenland hvor guden Apollon vises med en sådan krans på hovedet, ligesom sejrherrerne i de pythiske sportskampe (lege) i Delfi ligeledes blev tildelt laurbærkranse som et sejrstrofæ. 

 Hvad ved ( Nutidens Studerende ) om afguden Apollon ???

Hvad ved nutidens Studerende om

NASA og APOLLO-PROJEKTET  ???

 

Brødre, Guds Tjenere, er vi blinde for Censurens formål  ???
Hvem er Censurens Tjenere
Er det = Tavshedens Tyranner
 
 
 
Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
En internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

   
 ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 

 Mark Steyn on Danish TV:

European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

 Hvem ser hvad - hvor ( Hvor kikker du hen ) 

 http://www.youtube.com/embed/A3YQANdvvbYww.islaminfo.dk

 Hvad lærer de at se - på Danmarks Journalist-højskole  ???

  


 

 http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/international/ECE6491244/vi-vil-draebe-jer-vi-vil-slagte-jer/

 

Dansk Samling satser at komme i Folketinget

 

 
 
Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 


 

Poul Nyrup - Vidste at World Trade Center ville ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=unfNJvviq7E
17/10/2009 - Uploadet af VerdenVersion2
YouTube home ... You need Adobe Flash Player to watch this video. ... Nyrup allerede blevet informeret om at ...
 

 

9/11 Mysteries dansk tekst - YouTube

www.youtube.com/watch?v=UrcK30QMYpE
25/03/2012 - Uploadet af inzidejob
Dokumentar om ubesvarede spørgsmål om terrornagrebet 11, Sep, 2001 ae911truth.org 911avisen.dk ...

 

 Her er så billeder af vores fædreland
Nationalstaten  Danmark
 

Billeder af danske flag

 

 

Flere billeder af danske flag

 

'-+0'-+0'-+0'-+0'-+0'-+0'-+0'-+0'-+0

 

 Vi er nogle danskere - der føler med - USAs befolkning.

Darryl Worley - Have you forgotten - Video Dailymotion

Det evige spørgsmål - der bliver tilbage

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

Hvordan var det muligt  ???

 Billeder af world trade center

Flere billeder af world trade center

 Hvilke forudsætninger gjorde denne begivenhed mulig ???

 


 

 

 Images for den lille havfrue

 

 More images for den lille havfrue

 Mathæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 )

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem 

 Hørte jeg Rigtigt = blev der sagt dette = i denne film  ???

Lad dog være med at være så bange  

for den fremtid i alligevel ikke undgår

 

Morten Messerschmidt: Falske Løfter og Løgne - YouTube

 

Feb 6, 2012 - Uploaded by EU-aktuelle Nyheder
Morten Messerschmidt præsenterer: en film om Falske Løfter og Løgne.

 ------------

 Is Islam the Catholic Church's religious Branch ???

 www.OpenDoors.org 


 Hørte jeg rigtigt = havde 90.000 Indere mistet hovedet på en dag ???

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

Bill Warner: Boko Haram IS real Islam - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=27t3uPyf8CE
May 14, 2014 - Uploaded by Ban Koran
Bill Warner: Boko Haram IS real Islam ... Bill Warner - A Taste of Islam by Children of Jewish Holocaust ...

www.Political-Islam.Com     

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral

 


 Disse 2 bøger bør alle

Konfirmander  Konfirmander

læse

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

Hvem var ombord på skibet - da Titanic sank  ???

Flere videoer for ROMAN EMPIRE rules today DVD1 - FULL ... »

 Blå Censur i EU  ???

 

 Billeder af Kort over europa

 De binder Europas befolkninger på mund og hånd = gennem regler og konventioner. Det oplyser

Mogens Camre

om på

Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 


 

Billeder af bilderberg

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

EU - Den rigtige historie: Henrik Ræder Clausen - Salling

 

 

Bøger alle ( Konfirmander Konfirmander ) bør læse  ???

Side 57 = Præampel = indledning til lov. el. traktat

Kend din fjende siger ( Sun Tzu )

Rød Fremmed-ordbog = uundværlig = også for Danskere der ønsker en

Karriere i EU-Systemet.


EU af Henrik Ræder Clausen (Bog) - køb hos SAXO.com

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Disse to bøger burde alle

Danmarks Konfirmander Konfirmander

der kan læse = have i Julegave

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

  


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE