Den Overlevende

www.Sagenskerne.dk = 26. januar 2013

 

LARS HEDEGAARDS  =  MEGET INTERESSANTE SPØRGSMÅL

Lars Hedegaard = overlevede Mordforsøg = uden for sin bopæl =

den 5. Februar 2013.

Festtaler efter attentatet                             

 

Jeg synes = Formanden for = TRYKKEFRIHEDSSELSKABET =

Hr. LARS HEDEGAARDrejser et meget interessant spørgsmål =

til Redaktøren af = www.DenKorteAvis.dk = Hr  RALF PITTELKOV=

sidst i et indlæg - som findes på  - Sappho =  www.Sappho.dk

Pittelkow og den fredelige sameksistens mellem islam og Vesten

Redaktøren af Den Korte Avis tror på fredelig sameksistens mellem den islamiske civilisation og Vesten, men hvad bygger han troen på, spørger Lars Hedegaard.

Et spørgsmål om hvad tro = Ralf Pittelkov = bygger på = når han udtrykker tro på en fredelig sameksistens med den islamiske Civilisation.  


    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 

   KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 Citat  1.   www.DenKorteAvis.dk 

Ralf Pittelkow, redaktør for Den Korte Avis, er blevet ophidset over, at en person ved navn Brian Esbensen har påduttet ham det synspunkt, at

"en såkaldt vestlig og en islamisk civilisation ikke kan eksistere side om side".

Citat   2.

Redaktøren af Den Korte Avis tror på fredelig sameksistens mellem den islamiske civilisation og Vesten, men hvad bygger han troen på, spørger Lars Hedegaard.

Citat 1.  og   Citat  2.  =   slut.


 

 Vi Taler om tro = og troens fundament.

Et spørgsmål som jeg finder meget interessant at få besvaret. Hvad bygger troen på = spørger Lars Hedegaard ???  I en Nationalstat som Danmark = der har været en Kristen National-stat i over 1000 år = der kunne man jo formode = at hans tro = hvilede på = Guds Lov = der som bekendt er ( DE 10 BUD ) som står i Bibelen = og som lyder således =

 

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN DER STÅR I BIBELEN.

 

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 

Den = kristne Guds lov =  finder jeg = er et godt fundament = at bygge sin tro på = og for den sags skyld også = et godt fundament = at bygge et velfungerende samfund på. Tør vi Kristne i Danmark = stå fast = på vores eget danske og kristne fundament. Tør Ralf Pittelkov forsvare ( Guds lov = De 10 bud ) ???

Jeg siger = at Danmark har været en Kristen Nationalstat i over 1000 år. Jeg mener dette link bevidner dette udsagn = www.fortidensJelling.dk

Der er ( for mig ) kommet nye forskningsresultater frem = der kan forandre ens opfattelse = af Bogens tre Religioner. Her mener jeg = Koranens religiøse budskaber = The Talmuds religiøse budskaber = og = Bibelens Religiøse budskaber. Da jeg er født i Danmark og er både døbt og konfirmeret i en Kristen Kirke = så har jeg betragtet mig selv som Kristen = selv om jeg først erhvervede mig en Bibel i 2010  eller 2011.  Nu er =

  KRISTENDOMMEN  forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 

 Nu er Vestens Civilisation = jo mere end Danmark.

Det med = Sandheden = lyder som et fornuftigt religiøst budskab = som efter min opfattelse også betyder = at du ikke må lyve. Her adskiller Kristendommens budskab sig fra Koranens budskab = der tillader løgnen = og muslimer har måske endda pligt til at lyve = når det gælder udbredelsen af Allahs Religion. Hvis en amerikansk Præsident i virkeligheden er en muslim = så må han ifølge sin religion = godt sværge falsk = med hånden på Bibelen. ( Taqiya )  Besøg eventuelt dette ( Internet-Leksikon  ) om Koranens indhold = under disse overskrifter ( Taqiya ) = ( Kvinder ) og ( Børneopdragelse i muslimske hjem ) samt ( Apostat )

www.islaminfo.dk      Koranen      artikeldatabase.

Under overskriften ( Kvinder ) har jeg fundet dette = om disse to love ( disse to Sura ) er Religiøst rigtige for islam = vil jeg ikke blande mig i = men jeg finder dem ikke forenelige med vores ( Danske Grundlov ) eller med ( Bibelens Kristne Forkyndelse

Taqiya = opfordring til at lyve = tyder på = at Islam er = en Løgnens Religion = og fundamentet i islam er løgnen = og islam indeholder løgnens doktriner.

 

Apostat = dødstraf for at forlade islam = tyder mere på en lov = en vestlig hær bruger i Krigstid.


De urene kan forulempes


"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

Kvinders troværdighed ved voldtægt
En kvinde kan ikke få en voldtægtsmand dømt medmindre hun har 4 mandlige vidner: "Hvis de (kvinderne) ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere" (Sura 24.13)

Som vores  Kristne Gud = har sagt det = så skal ( Guds lov = DE 10 BUD  ) alle overholdes = for at = Guds Lov= kan virke efter sin hensigt = så derfor betragter vores ( Kristne Gud ) overtrædelse af bare et af DE 10 BUD ) som en overtrædelse af alle ( DE 10 BUD )

 


Som næsten alle = lørdags-kristne = godt ved = så findes = GUDS SEGL = i bud nummer 4. = og her er det bemærkelses-værdigt = at i = Danmarks Riges Grundlov af 1953= der står dette om den Kristne Gud i Grundlovens Paragraf 4.

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

Et forbløffende sammentræf = der måske er mere end en tilfældighed ???

Det må de herrer = Lars Hedegaard og Ralf Pittelkov = selv vurdere ???

 


Men lad os høre hvad en tidligere Muslim siger om Koranens indhold

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 
MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

www.wikipedia.net    www.Google.dk   www.medie1.dk   

www.nationaldemokraten.dk  


Ny forskning om Islams opståen = for cirka 1400 år siden = rejser nye spørgsmål = som er ganske interessante = også om Vestens Civilisation.

Når man søger efter ( Sandheder ) på internettet = så finder man af og til noget ganske uventet = der bør analyseres nøjere = fordi dette = det uventede = virker ret logisk = set gennem = historiens udvikling gennem = mange hundrede år. Jeg vil her Præsentere = hvad der for mig er ganske nye forknings-resultater om = hvordan Islam opstod ???

 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 
 
Er muslimer Katolikker = eller er = Katolikker muslimer ???

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=oF4tLBvRa7k
10/05/2009 - Uploadet af KevZen2000
Re: The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1by cozycloser529 views · The Vatican creating Islam By...

Er muslimer Katolikker = eller er = Katolikker muslimer ???
  

The Islamic Connection to Rome - YouTube

www.youtube.com/watch?v=aKJSGA4fP3c
02/05/2011 - Uploadet af selious04
________SHRINERS & THE SYMBOL OF ISLAM____________ "Way back when Muslims were first ...
 

 Vatican Assassins - Eric Phelps on the Jesuits - YouTube

www.youtube.com/watch?v=7uU3Ddp6u0o
16/02/2012 - Uploadet af AramDaniel1
I believe the pope of Rome is Antichrist (Daniel 7:7-27,2Thessalonians 2:1-12, 2Peter 2:1-22,1John 2:18-25 ...
 
 

www.Vaticanassassins.org  Køb evt.  Eric Phelps bøger her =

 


Her er et billede af = Harry Truman = som var den Præsident i USA = der gav ordre til = at de to atombomber skulle sprænges i Hirosima og i Nagasaki i Japan i 1945

Famous Masons - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kOWPOdgp1DU28. sep 2007 - 7 min. - Uploadet af bipolorprincess
A wonderful look of well known persons that are Masons.

 Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

Det ser ud til = at de mørke Kræfter = har deres eget symbol-sprog. Noget af dette symbol-sprog ( som er ganske omfattende )  bliver her Præsenteret af Freeman og Texe Marrs.

Flere videoer for Texe Marrs - Satan in the Vatican (1/6) . »

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...

 Flere videoer for Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove ... »

 www.wikipedia.net   www.Google.dk  www.PrisonPlanet.Com  www.infowars.dk

 


Honorable Minister = Louis Farrakhan = Al Jazeera interview = 27 februar 2007

 

European Jews Are Not Semite = Proof - YouTube 

 

www.youtube.com/watch?v=T7a9wj3wyJI
31/01/2009 - Uploadet af basketfloating
Something to think about before embarking upon supporting White Israel! White Jews = Anti- Semite? or Anti ...

 

 Hørte jeg rigtigt = sagde = Honorable Minister = Louis Farakhan = dette =

Hvis du ikke kan tåle at høre = Sandheden = så hører du ikke hjemme på denne Planet. Spørgsmålet der bliver tilbage. Hvilken Sandhed tror Louis Farakhan på ???


 

 Er du fanget i et bur

af valgte eller selvvalgte ubeviste vaner

motiveret

af dovenskab eller mangel på interesse

for at analysere nye udfordringer

så er det ikke oplagt = at du forstår betydningen af

de seneste oplysninger = om = hvem der skabte islams ideologi

og om = hvorfor Vatikanet skrev Koranens indhold ???

www.Google.dk

www.wikipedia.net


 Are you trapped in a cage of unproven chosen habits - motivated by laziness or lack of interest in analyzing new udfordringe = it is not obvious = that you understand the importance of = the latest information = about = who created Islam Ideology = and why Vatican wrote the Koran content.

Can this photo inspire your mind ???

 

 

 

 Flere videoer for fema camp coffins »

Rowan Atkinson = en spydspids i kampen modCensur

Rowan Atkinson 

www.Radiodua.dk

 


 

HVEM VAR TYRANNERNE = HVEM ER TYRANNERNE ???

215RO - Revolutions, Tyrants & Wars (Romanian) / Total Onslaught ...

www.youtube.com/watch?v=8yDBzgRi_HI
06/06/2012 - Uploadet af OfficialADTVChannel
Walter Veith - (15) Revolutions, Tyrants & Wars / Total Onslaughtby TheClosingOfTime4,375 views · Walter ...

Flere videoer for 215 - Revolutions, Tyrants & Wars / Total ... »


 Jyllands-Posten /Aarhus    Offentliggjort 10.01.10 kl.03:00

http://jp.dk/indland/aar/meninger/article1942086.ece

 Martin Henriksen, folketingsmedlem (DF) spørger = hvor er moralen ???

 Grundtanken bag stormoské i Gellerup er usympatisk

 Citat

Også i Århus arbejdes der med kommunalbestyrelsens velsignelse på at etablere en stormoské. Heldigvis kan man notere sig, at pengeindsamlingen er gået i stå pga. manglende opbakning.
At den er det, vidner om en vis portion fornuft hos mange borgere med muslimsk baggrund, og det fortjener stor ros. Den er hermed givet.

 Citat slut.

 


Fundet af mig = Poul Leo Nielsen =  den 11. februar 2013

Festtaler efter attentatet

 

 

Det har været så som så med viljen til at værne ytringsfriheden efter atttentatet på ham, skriver Lars Hedegaard fra sit skjulested.

 www.Kulturkloeften.dk  

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE