Dannelse og Respekt

www.DenKorteAvis.dk

        Grundlovsdagen fejres altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

 Præsenteret første gang ( her ) Søndag, den 24. juni 2018

Datoen Præsenteret ifølge de endnu gældende Dato-normer.

 


Dannelse og Respekt i Vestens Civilisation

Hvor kommer Ridderslaget fra i Vestens Civilisationer ??? 

Ligger Ridderslaget i et Håndtryk fra

Hendes Kongelige Højhed

H.K.H. DRONNING ELIZABETH II

Monarchy: The Royal Family at Work 1/5 - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=CFvS_XaWamE
5. mar. 2014 - Uploadet af ED
Due to constant fighting, arguments, and the like, I have disabled comments on this documentary. Enjoy it.

 


 

Monarchy: The Royal Family at Work 2/5 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=SL8wxXcsSRI
5. mar. 2014 - Uploadet af ED
Due to constant fighting, arguments, and the like, I have disabled comments on this documentary. Enjoy it.

 


 

Monarchy: The Royal Family at Work 3/5 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-cKd5_zx_M0
12. jun. 2014 - Uploadet af ED
Due to constant fighting, arguments, and the like, I have disabled comments on this documentary. Enjoy it.
 

 

Monarchy: The Royal Family at Work 4/5 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6Ai4JWef1-Y
12. jun. 2014 - Uploadet af ED
Due to constant fighting, arguments, and the like, I have disabled comments on this documentary. Enjoy it.

 


 

BBC: The Royal Family At Work. Episode #5: Inside the Firm - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=BfpmtGpUJSg
27. maj 2014 - Uploadet af Артём Мягков
BBC: The Royal Family At Work. Episode #5: Inside the Firm. Артём Мягков. Loading... Unsubscribe from ...

 


27. juli 2012 

  James Bond and The Queen London 2012 Performance - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1AS-dCdYZbo
27. jul. 2012 - Uploadet af Olympic
Daniel Craig reprises his role as British secret agent James Bond as he accompanies Her Majesty The Queen ... 

 De høflige åbner døren for = Damerne.


Monarchy: The Royal Family at Work 2/5 - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=SL8wxXcsSRI
5. mar. 2014 - Uploadet af ED
Due to constant fighting, arguments, and the like, I have disabled comments on this documentary. Enjoy it.

 


 

Monarchy: The Royal Family at Work 5/5 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=2wFC3Nse6w4
12. jun. 2014 - Uploadet af ED
Due to constant fighting, arguments, and the like, I have disabled comments on this documentary. Enjoy it.
 

 Queen Elizabeth II - Reign Supreme | Full Documentary - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=hf2VzSqgy00
16. okt. 2017 - Uploadet af Documentary Channel
Queen Elizabeth II - Reign Supreme | Full Documentary. Documentary Channel. Loading... Unsubscribe ...

 


 

Hvad er det ( Danmarks ungdom mellem 14 år og 21 årikke må vide

Et Folks Kultur ( det er ) Folkets daglige vaner  

Hvad er det ( Danmarks ungdom mellem 14 år og 21 år ) bør overveje.

Vil Du forsvare ( Det Danske Folks Kultur ) ved næste valg ???

  Dansk Kultur under Pres

Danskernes Kultur ( Danskernes daglige vaner ) under Pres 

på disse områder  

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper. 

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse. 

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.  

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.   

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om    

1. Ændring af Danmarks Riges Grundlov af 1953  

  EU forfatningen  

------------ 

Danmarks Riges Grundlov af 1953

§ 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

Danmarks Riges Grundlov

Bemærk især ( Paragraf 4. ) i Danmarks Grundlov

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.   

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser forbudt kød.  

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.  

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda. 

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.  

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.   

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.  

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.   

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset. 

 www.DenKorteAvis.dk .

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark    

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.  

www.DenKorteAvis.dk .

 http://www.sagenskerne.dk/16050877

 


 

gå-hjem-møde: tidl. statsminister og generalsekretær i nato ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=maqPAiT188Y
21. jun. 2017 - Uploadet af CEPOSdk
Den 12. juni genudgav forlaget Lindhardt & Ringhof tidl. statsminister Anders Fogh Rasmussens bog ...

 GÅ-HJEM-MØDE: TIDL. STATSMINISTER OG GENERALSEKRETÆR I NATO ANDERS FOGH RASMUSSEN


 http://www.danmarkskonger.dk/konge29.htm

Jeg har stor respekt for mine Danske Forfædre, der kæmpede for og samlede Danmark til en selvstændig Nation - således at Vi Danske Danskere her i 2018 har et Fædreland, som vores Danske Slægt, kan forsvare med Sang.   

Marstal Småborgerlige Sangforening - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1NrE6EcW0UY
11. jun. 2014 - Uploadet af Lars Kirkegaard
This video is about Marstal Småborgerlige Sangforening.

 


 Carsten Jensen fortæller om Marstal - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=u1eN9SF2RMY
16. jan. 2012 - Uploadet af Gyldendal Forlag
Carsten Jensen tager læserne med til Marstal, og fortæller om hvordan det var at vokse op i en by ...

 Det er jo klogt af Ordens-magten at tænke på Juletrafikken i god tid. 

Københavns Politi Sangkor - årets julefrokostsang 2017 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=dWbj-hX5llA
1. dec. 2017 - Uploadet af Københavns Politi
Københavns Politi Sangkor kommer her med et bud på en anderledes sang til årets julefrokoster ...

Københavns Politi Sangkor - årets julefrokostsang 2017

 


 

gorm den gamle - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-T82BvP0UEA
17. jul. 2014 - Uploadet af nathandora
Gorm den Gamles historie. Lysbilledforedrag af Finn Rasmussen. Indtalt af Ebbe Preisler juni 2014

 


 Et folk ført bag lyset

Det begyndte under en fejlagtig økonomisk overbeskæftigelsespolitik med, at man gav adgang for såkaldte fremmedarbejdere, der midlertidigt skulle udfylde huller på arbejdsmarkedet. De ansvarlige ledere fortalte folket, at det var til økonomisk fordel for samfundet, og at de fremmede naturligvis skulle vende tilbage til deres hjemlande, så snart der viste sig tegn til arbejdsløshed i Danmark. Dermed førte de folket bag lyset, efter som de samme politikere , så snart arbejdsløsheden blev en kendsgerning, gjorde helt omvendt.

I stedet for den lovede ( repatriering = hjemsendelse ) indførte de et såkaldt fremmedarbejderstop, men tillod samtidig de fremmede ikke alene at blive her, men også at føre deres familier ind i landet, og skabte dermed først rigtig det nationale problem. Fremmedarbejderne skulle gøres mindre fremmede, blive til gæstearbejdere - og ganske vist gæster af den usædvanlige slags, der varigt slår sig ned i værtens hjem, efter at gæstebudet er forbi.

 Snart kom den egentlige sandhed frem - nu skulle de gøres til indvandrere og "integreres" i det danske folk. De danske agitatorer for denne politik fandt dog åbenbart, at der skulle være måde med integrationen, idet man da egentlig måtte støtte de fremmede i at bevare deres egen ( kultur = et folks daglige vaner ), så de altså ret kunne etablere diverse "etniske minoriteter" i det efter deres anationale eller antinationale kosmopolitters mening alt for homogene danske samfund, der trængte til at "beriges" ved passende stærk iblanding af fremmede folk og kulturer.

Det, der fremstilles som et tilvandringsstop, blev altså begyndelsen til en varig indvandring eller kolonisation. Det fantastiske var med et snuptag gjort til en kendsgerning. Det tusindårige danske nationalsamfund var gjort til et indvandringsland for tusinder fra fremmede verdensdeles befolkningsoverskud. Det danske folk fandt man det ikke ulejligheden værd at spørge.

Men bruddet med den nationale tradition og politik var endda ikke stærkt nok for de rettroende kredse. Porten til Danmark skulle slås på vid gab. En udlændingelov, der endnu virkede som en vis bremse på tilstrømningen, var for slem en torn i øjet og måtte altså fjernes. Trods alle sagkyndige indvendinger blev den - med tilslutning også fra, hvad der engang gjaldt for borgerligt og folkelige nationale partier - fejet til side for et ideologisk manifest, der gav adgangsret til Danmark for enhver, som påstod at være forfulgt i sit hjemland, om det så lå på den anden side af jordkloden...

 Billede af Sune Dalgaard

Den lille verdensdel Europa og det på verdenskortet diminutive Danmark

( Di´minutiv = Rød Fremmedordbog = (lat. diminu´tivus ) adj. formindskende; ganske lille; di´minutiv -et, er formindskelsesord ( fx = for eksempel ) ( fx gæsling af gås ) ( mods augmentativ ).

 kan ikke med rimelighed skulle stå åbent for denne folkevandring eller nye, snigende form for kolonialisme fra langt større verdensdele og områder, der selv har eller bør finde plads til deres egne befolkninger og give dem rimelige vilkår bl.a med den betydelige økonomiske hjælp, den vestlige verden nu i mange år frivilligt eller gennem oliekrisernes afpresninger har stillet til rådighed for dem. Der må sættes effektivt bom for yderlige tilstrømning, og de store mængder af vildt fremmede, der allerede er kommet ind i landet, må gennem en rimelig og menneskelig repatrieringspolitik hjælpes tilbage til de verdensdele og områder, hvor de kommer fra og hører hjemme.

Det afgørende spørgsmål er, om, og om, hvordan tilstrækkeligt mange kan finde sammen om i handling at virke for dette, så det danske folk igen kan få den samme ret, som vi så stærkt kræver for alle andre folk på jordkloden: retten til at være sig selv.

Ovenstående er et udsnit af artiklen "Et folks ret til at være sig selv" af Sune Dalgaard, som blev bragt i Danskeren nr. 1 1987.

Citat Slut


 Her vil jeg gøre opmærksom på, at jeg lige som Sune Dalgaard også har fødselsdag, den 9. maj. M.V.H. Med Venlig Hilsen.

Saxo-Poul

http://www.pokerpartiet.dk/8976395


 Frederiksberg, den 30. april 1987 MK/cp

Ovenstående blev bragt i Danskeren nummer 1. i 1987. Det var i samme årstal 1987, jeg var oppe i NNF og melde mig ud af NNF.

Vedr. medlemsnr. 090545 Poul Leo Nielsen.

Ovennævnte medlem har ved personligt fremmøde i kassens hovedledelse d.d. underskrevet vedlagte erklæring.

I denne anledning skal det meddeles, at hovedledelsen har accepteret at dispencere fra & 10 i forbundsloven, idet medlemmet, som det fremgår, ikke ønsker at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Med venlig hilsen ( håndskkrift ) Marianne Kallesøe

 


 www.DenKorteAvis.dk

        Grundlovsdagen fejres altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

             

WINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er, for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver." 

Citat slut

Og hvor står vi ( Danske Danskere ) så her i 2018

§ 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

Danmarks Riges Grundlov

Bemærk især ( Paragraf 4. ) i Danmarks Grundlov

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

www.DenKorteAvis.dk

        Grundlovsdagen fejres altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

 www.sagenskerne.dk

 


 Dette var så to "tilfældige sammentræf"

Årstallene 1987 og 1987 og den 9. maj og den 9. maj.


 

Jeg flyttede fra København til Vestjylland i 2009 eller 2010 - fordi jeg havde den opfattelse, at noget i Dit/Mit og Vores Fædreland ikke var, som det skulle være. Jeg købte min første Bibel i 2010 eller 2011.

Jeg har fundet disse skriftsteder i Biblen. Den første linie på 7 ord i min Danske  Bibel årgang 2008 lyder således.

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

Så har jeg også fundet dette skriftsted, også i min Danske 2008 udgave af Biblen i

LUKASEVANGELIET  Kapitel 2. Vers 23.

Som der står skrevet i Herrens lov:>>Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren<< 

 Dette skriftsted passer Personligt med mig, da jeg er min Moders førstefødte. Allerede da Marie Krarup blev født i 1965, var jeg 20. år og havde allerede dengang erhvervet mit svendebrev som Bager.

 http://www.pokerpartiet.dk/435145959

 Hvorfor anser jeg mig selv, for at være en Guds Bydreng. Det er blandt andet fordi, jeg har gået med læsemapper, da jeg gik i skole, og på den måde tjente nogle lommepenge. Jeg havde en runde en gang om ugen, for en Bank i Nørresundby i Vensyssel, tæt ved Ålborg, hvor jeg solgte sparemærker til husmødre fra en tromle, hvor der var en-krones mærker 2. krones mærker og 5 krones mærker. Jeg havde også en tjans som mælkedreng om søndagen, hvor mælken, der var i flasker blev kørt ud til kunden i et Folkevogns Rugbrød. Jeg har også været avisbud i cirka 5 år i vores Danske Hovedstad i cirka 5 år. Så, ja, jeg anser mig selv for, her i Vores Danske Fædreland, at være

En Guds Bydreng.

 Jeg har stor respekt for de Gamle Vikinger, og måske især Svend Tveskæg. I 1995 var det 1000 år siden, at Svend Tveskæg indførte mønter i Danmark. Årstallet 1995 får mig også til at tænke på, at det var det årstal, hvor Kunstneren og Politikeren Jacob Haugaard kom i Folketinget. 

Jacob Haugaard på folketingets talerstol - 1995 - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJiehvE1ajo
17. aug. 2008 - Uploadet af HrPagh
Jacob Haugaard (SABAE - Sammenslutningen af Bevidst Arbejdssky Elementer) kalder folketinget en ...

 


    Asylshoppere på vej

http://www.pokerpartiet.dk/8976407

Danmarks Befolkning = bør vide hvad = de ikke kan se

i deres eget Fædreland ( og ) i deres lokal-område

 
 

 

På togt med Kongeskibet - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=47SBB3AOKKs
2. jul. 2013 - Uploadet af Steen Rasmussen
I was only able to see bits of this wonderful documentary years around the time it was first aired. And while my ...
 

 

  Hvad er det ( Danmarks ungdom mellem 14 år og 21 år ) ikke må vide

om Befolknings-udviklingen i Danmark = Demografi

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Niels Hausgaard - Hvad munden er fuld af, 2009 (1:2) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=T--1MzSt_as
22. feb. 2015 - Uploadet af TubbyTimmy
Niels Hausgaard show - Hvad munden er fuld af (1:2) Del 2 = https://www.youtube.com/watch?v ...
 

 

Gamle Danmark 4 1945 1975 sæson 1 - YouTube

Lidt om Danmark 1945 - 1975

 


 

niels hausgaard Jomfru igen 2010 del2 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8yWUoeJgg2E
16. mar. 2015 - Uploadet af john star
niels hausgaard Jomfru igen 2010 del2. john star. Loading... Unsubscribe from john star? Cancel ...

 


 

 Johnny Madsen - Nu falmer skoven trindt om land.

 

 Lyset og Skagen-malere og Kunst.

 http://www.danmarkskonger.dk/konge6.htm

Hr. Johnny Madsen har du overvejet at tage på Maler-Ferie i Skagen i tre uger sammen med din musikalske ven Knud, for at male og sælge nogle af dine malerier, og måske ved samme lejlighed give en enkelt Koncert eller to. Man kan jo godt sige, at det lugter lidt af Fisk, der hvor to Danske Verdenshave mødes, og hvor små motorbåde kan hales i land, hvis tilskuere med motorbåd, vil overvære en af jeres mulige  Koncerter i Skagen ???

Tørfisk - Lugter Lidt Af Fisk Med Tekst - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=IcmcpIfw074
15. feb. 2012 - Uploadet af JyskFestMusik
Endnu en sang med tekst. Nyd den !

 


 Det alle Musikalske venner bør vide ( det er ) at inden en musikalsk gruppe må spille en Melodi, skal de spørge en imam i området om lov.

 

 Det er ikke alle muslimske = taxa-chauffører = der aflægger rapport til deres imamer. Det irriterende er = at vi ikke ved = hvem af dem = der tilhører = de langskægede imamers = efterretnings-agenter.

Hvorfor er der muslimer i Europa  ???
 
 Censurens udsprings-kilde/r = hvor er den/de  ???
 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554879

 


 

Allan Mortensen - Musikalske venner - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=jholcdpaDpQ
24. nov. 2013 - Uploadet af seansmiller
Udgivelsesår: 1974 Selskab: Metronome, Danmark Musik: Jean Kluger. Daniel Vangarde. Jean ...

 


 

 Hvilken Dato = er den = rigtige Dato = i dag ??? 

 Er = søndag eller lørdag = ugens sidste dag  ???

Billeder af den gregorianske kalender

 Præsenteret her 16. juli 2017 ifølge den nuværende brugte Kalender

tror jeg ???

www.123hjemmeside.dk  

 Friheden i Fare!

Billeder af den julianske kalender

www.Google.dk

 


 

Morten Messerschmidt: Sverige, terror & Østrig - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6zOG8gvLEZo
8. maj 2018 - Uploadet af Anders
TV2 om Syrien: Flere Al-Qaeda-allierede befriet fra Aleppo - Duration: 0:36. Anders 6 views · 0:36 ...

 

http://www.advarselspartiet.dk/

 Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube


 

André Rieu - Conquest of Paradise (Live at the Amsterdam ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=DZ_NImYJke0
13. sep. 2011 - Uploadet af André Rieu
André Rieu - Conquest of Paradise. Taken from the DVD "André Rieu Gala-Live in de Arena". For tour ...
 
            www.sagenskerne.dk
 

 

André Rieu - And The Waltz Goes On - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mEf7C6eF2ho
5. jul. 2014 - Uploadet af Sergei Egorov
(composed by Anthony Hopkins) Fantasy...
 

 

Cigars of the Pharaoh and The blue Lotus - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=6QPy9E-I98c
25. maj 2017 - Uploadet af Rebekah Mathew
Cigars of the Pharaoh and The blue Lotus. Rebekah Mathew. Loading... Unsubscribe from Rebekah Mathew ...
 
 

 

Indskudte bemærkninger

Du skal først gøre din pligt - inden du kræver din ret.

 http://www.sagenskerne.dk/30117885


         ER DU DANSKER ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

       VIL DU FORSVAREDANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV  ???

 


 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE