GRUNDLOVEN
GRUNDLOVEN

                                                                            
 

Danmarks Riges Grundlov af 1953

§ 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

Danmarks Riges Grundlov

 indeholder Grundlovens Paragraf 4.

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke

og understøttes som sådan af staten.Mogens Rukov:
 En trosfrihed, der tillader modkulturer som islam, har vi ikke

Mogens Rukov i Politiken,  Fra Religionsfrihed: Grundloven udelukker islam.

“Nu står vi i en situation, hvor denne kultur betvivles, kritiseres, latterliggøres, udskiftes. Intelligentsiaen vrænger ad forestillingen om danskhed, gør grin med kulturkanonen, ømmer sig latterramte, når de hører ordet nationalisme, selv om netop nationalismen opbevarer denne kultur.

Værst sker det inden for det religiøse område. Den samme intelligentsia, politikere, journalister og muslimer, falder over hinandens fødder for at åbne op for en modkultur, der er radikalt modsat den nordiske. De bruger et instrument: grundloven. Ifølge grundloven, siger de, er der trosfrihed i Danmark, inkl. frihed for en tro som Islam. Det er nok, fordi de ikke har læst grundlovens paragraffer om trosfrihed. En sådan trosfrihed, der tillader modkulturer som islam, har vi nemlig ikke. Grundloven har en paragraf om trosfrihed. Men det er en betinget trosfrihed. Betingelsen er, at religionen er af en sådan beskaffenhed, at der ‘intet læres, som strider mod sædeligheden og den offentlige orden’. Det står meget klart, at der intet må læres af den art. Hvis der i en moske læres om stening af kvinder, mistillid til demokratiet, foragt for anderledes troende, tilladelse til at slå dem ihjel osv., så må man sige, at moskeen ikke kan komme ind under den betingede religionsfrihed.

Trosfrihedens grænser bestemmes nemlig i den samme grundlovens paragraf 67, som også giver trosfrihed. Paragraffen lyder i sin helhed: »Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden «. 


                                            KORANSKOLER

FINDES DER KORANSKOLER I DANMARK,OG I GIVET FALD HVOR MANGE FINDES DER I DANMARK,OG I EUs ANDRE 26 LANDE,OG HVAD LÆRER DE UNGE MENNESKER I DE DANSK PLACEREDE KORANSKOLER ??? _ _ _ ???  

                                                                        OPLYS
                                                                     DIG  SELV
                                                                        BESØG

www.islam-info.dk  og dets LEKSIKON    og
www.sappho.dk  med politiske indfaldsvinkler.
www.kvinderfordanmark.dk om kvinder i islam

HVORDAN FORTOLKER VORES JURISTER VORES DANSKE GRUNDLOV ??? FORTOLKER (ALLE) VORES DANSKE JURISTER GRUNDLOVEN PÅ DEN SAMME MÅDE ??? 

UANSET OM DU ER VENSTREORIENTERET ELLER HØJREORIENTERET,SÅ ER VIRKELIGHEDEN FORMENTLIG DEN SAMME. KAN DU VURDERE,OM DE POLITIKERE DER BESTEMTE I DANMARK I 1983 HAR FORSVARET VORES DANSKE GRUNDLOVS BESTEMMELSER OPTIMALT ???  DETTE SPØRGSMÅL ER STILLET I JUNI MÅNED 2008. (( NY VIDEN)) KUNNE JO FÅ NÆSTE GENERATION AF VORE DANSKE POLITIKERE TIL,AT TRÆFFE NYE POLITISKE BESLUTNINGER.I 1983 HAVDE VORE DANSKE POLITIKERE JO (( FOCUS))  PÅ DEN KOLDE KRIG I MELLEM NATO OG SOVJETUNIONEN.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE