Vorbasse Krigshavn

Vorbasse Krigshavn

www.Google.dk

Præsenteret første gang ( her ) lørdag, den 23. juni 2018

 På denne hjemmeside

www.DenKorteAvis.dk

  Det er flagdag på Grundlovsdag       Grundlovsdagen fejres altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark   Det er flagdag på Grundlovsdag 

www.sagenskerne.dk

 


Vorbasse Krigshavn

 Hvorfor denne overskrift ??? Det begyndte i går , den 22. juni 2018, at jeg besluttede i går fredag - at køre en lang tur på min scooter - eller rettere på min brors scooter. Jeg bor iøvrigt i min brors hus. Han kan godt lide at have to, ting af alting.

Hvorfor ???

 Hvorfor var det netop, fredag ,den 22. juni 2018, jeg valgte at køre en længere tur, på min brors scooter. Det skyldes flere forskellige motiver. Jeg tror jo på den første linie, der står i Bibelen. Jeg er både døbt og Konfirmeret, så derfor er jeg naturligvis Kristen. For nylig her i 2018, fandt jeg dette i min 2008 udgave af Biblen dette skriftsted.

 LUKASEVANGELIET Kapitel 2. Vers 23

 Som der står i Herrens lov:>>Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren.

 Citat Slut

 Da jeg er den førstefødte, forsøger jeg, inden for min begrænsede viden, at sprede muligheden for, at vore Danske Profeter kan sprede ( Guds Ord ) sådan som de står i Din/Min og Vores Danske Udgave af 2008 Biblen. Nu er det min opgave, at være en Guds Bydreng, og give mest muligt plads til, at dem der forkynder Guds Ord til sine troende landsmænd. Og hvem forkynder så Guds Ord ???

Jo, det gør Profeterne. Hvilken viden har vi om de Danske Profeter, ud over at vide, at det er de Ord der står i Bibelen der Forkyndes ???  

Gyldendals Røde Fremmed Ordbog

På side 504 står følgende om, hvornår en Profet er en Profet.

 profet - en, er ( pro´fe´t ) mlat. pro´pheta.gr. pro´fêtés sandsiger, af pro + ´fanai sige ) persón der modtager åbenbaringer fra Gud og forkynder hans vilje; seer; religionsforkynder; spåmand; profetere om de gl.- testamentlige profeter; forkynde Guds vilje; forudsige, spå; profe´ti -en, -er ( gr. profê´teia ) en profets forkyndelse; forudsigelse, spådom; pro´fetisk. profil -en, er ( pro´fi´l ) ( ital. profilo, af profilare tegne i profil, pro- + filare spinde, af lat.`filum tråd^) omrids af en genstand el. en persons ansigt set fra siden; lodret snit gennem en genstand, skematisk fremstillet ( fagligt om snit sædv. -et, fx et tværprofil ); omrids, kontur; fig kort karakterristik, portræt af en person; klar holdning; markant fremtræden; ( efter eng. keep a low prodfile ) holde en lav profil være tilbageholdende; fig. dét som en person ( en organisation o.a.) står for i andres bevidsthed; image; edb d.s.s. søgeprofil et sæt spørgsmål til en database inden for et afgrænset emne; pro´fildiagram -met - mer ( p. + d ) psyk., pæd. søjlediagram der viser en persons forskellige præstationer el. egenskaber idet hver søjle repræsenterer niveauet for et bestemt område således at der fremtræder en anskuelig profil af personen.  

Citat Slut

 Fundet på dette Link

 http://www.pokerpartiet.dk/127481551

For de Danske Danskere, der ønsker at vide lidt mere, om det Danske Folks og Danskernes Fremtid, er det naturligvis interessant at kende svaret på spørgsmålet,  hvad der er Danskhed ??? For dem der vil kende svaret på dette spørgsmål, så findes svaret, efter min opfattelse på denne  hjemmeside. 

 http://www.pokerpartiet.dk/435222371

Kampen om Danmark forsætter på Frederiksberg.

www.Sagenskerne.dk

 


 Fredag den 22. juni 2018 stod benzin-måleren på scooteren på

3264 -6

da jeg omkring  klokken 10:00 om formiddagen, startede hjemmefra - med en næsten fuld tank benzin og med 2. dunke benzin.

Da jeg cirka klokken 20: var hjemme igen var tallet på benzinmåleren

3508-8

hvilket der efter min udregning er kørt cirka 234 Kilometer inden for dette tidsrum på cirka 10 timer. 

 


Motiver

 Der er flere motiver til, at jeg tog hjemmefra, for at drage hjemmefra. Dels ville jeg uddele nogle reklamer. Konceptet er, at udnytte det, at næsten alle beboere i Dit/Mit og Vores fædreland, har deres egen Personlige Postkasse, og derfor omdele Analyse-Spillet, med forskellige forsider, der skulle gøre det muligt for dem der har en høj intelligens, som hurtige kan omtales,i en kortere form,  som de Personer, der har en høj = IQ = hvilket jeg ikke i sig selv betragter som et handicap. Spørgsmålet er måske snarere, at dovenskaben har sneget sig ind på Danmarks Universiteter, således at der findes en stor uudnyttet intelligens, på vore Danske Universiteter.

Denne uudnyttede Intelligens-Reserve på Danmarks Højeste Uddannelses-steder nemlig, på Universiteterne, håber jeg at kunne aktiveres gennem Analyse-Spillet.


 Et Væsentlig Motiv Mere

 Det er den store indvandring af Muslimer, som opdrager deres Børn på en helt anden måde, end de Danske Kristne, som er Protestanter. Denne Børneopdragelse flugter helt med den Sharia-lovgivning, som med Danskernes øjne, kan vurderes som islams Grundlov. Som en Dansk Vælger, er jeg imod denne massive indvandring af muslimer, fordi muslimers Kultur-opførsel er massiv anderledes end danske danskeres måde at omgåes hinanden på indbyrdes

www.DenKorteAvis.dk

 Lidt om Ruten

 Min stedsans er dårligt udviklet, når jeg bevæger mig i nye områder, så jeg besluttede først, at besøge Biblioteket i skjern, for at få printet en rute ud, der førte til Sønderjylland, der som bekendt stemte sig tilbage som en del af Danmark i 1920. Det virkede som om, at min Kristne Gud vidste, at jeg ville komme, for døren åbnede sig automatisk for mig, uden jeg behøvede at tage mit idenditetskort op af lommen denne dag, den 22. juni 2018.

Så med meget venlig bistand, på Biblioteket i Skjern, så fik jeg så indtegnet den videre rute, der gik over Tarm og Grindsted og over  Vorbasse. Da jeg kom til Vorbasse, så ville jeg jo lige vide, om Vorbasse krigshavn i det hele taget eksisterede. Så, jeg gik ind på et mekaniker-værksted, og spurgte om vej til Vorbasse Krigshavn. Til min overraskelse, kunne han forklare vejen til Vorbasse Krigshavn. Jeg troede bare, at myten om Vorbasse Krigshavn, var en Skipperskrøne, opfundet af en Landkrabbe. Men efter personligt, at have set Vorbasse Krigshavn, må jeg erkende, at Vorbasses Krigshavn eksisterer og er en del af Danmarks Kulturarv.

 Jeg blev lige her inspireret til, at oprette en ny hjemmeside, med denne Titel.

"Aflivede Mytedannelser".

Denne ide blev dog meget hurtigt kasseret. Som uddannet Bager, så ved jeg jo godt, at man ikke skal slå for store brød op, og det ser slemt nok ud i forvejen. At administrere mere end 7. hjemmesider er nok at slå for store brød op.

Fra en sådan hjemmeside, kunne 7 unge starte deres egen lille forretning over internettet, ved bare i fællesskab, at administrere en enkelt hjemmeside.


 Ruten

Ruten forsatte videre over Sønderomme og Grindsted, og nogle flere mindre byer, jeg ikke husker navnene på. På min vej så jeg tre Pindsvin, en Kat, og nogle fugle, der var blevet Trafikkens ofre. Og medens jeg huske det. Jeg så også nogle gule skilte, hvorpå der stod. Tid til et Pust.

 

Københavns Politi Sangkor - årets julefrokostsang 2017 - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=dWbj-hX5llA
1. dec. 2017 - Uploadet af Københavns Politi
Københavns Politi Sangkor kommer her med et bud på en anderledes sang til årets julefrokoster ... 

Københavns Politi Sangkor - årets julefrokostsang 2017

Og nu. 

 

Nyhedsorientering den 31. maj 2018 del I - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=T2-mzu2RXXE
31. maj 2018 - Uploadet af Schiller Instituttet
Med formand Tom Gillesberg Kontakt os: +45 35 43 00 33, si@schillerinstitut.dk, www.schillerinstitut.dk ...

 


 Billeder af rusland

Russisk-Dansk Dialog: Vestlige opfattelser af Rusland med Jens ...

https://www.youtube.com/watch?v=pzwets1lEZo
28. okt. 2016 - Uploadet af Schiller Instituttet
MF Marie Krarups foredrag og diskussionen. Jens Jørgen Nielsens foredrag udgives senere i en ...
 
 

 

Hvorfor Schiller Instituttets Venner stiller op til kommunalvalg 2017. 8 ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=opcZ8QTg13c
21. okt. 2017 - Uploadet af Schiller Instituttet
Hvorfor Schiller Instituttets Venner stiller op til kommunalvalg 2017. 8 min. ... I 2007 stillede jeg op til ...
 
 

 

www.Danskfolkeparti.dk

 Billedresultat for Russisk-Dansk Dialog:
 Vestlige opfattelser af Rusland med Jens Jørgen Nielsen og MF Marie Krarup

 Billeder af Russisk-Dansk Dialog: Vestlige opfattelser ...


 Sådan set, så har jeg den opfattelse, at når

Pia Kjærsgaard

taler om Politik, så har hun ret ( hver eneste gang ). Hvorfor har jeg så aldrig meldt mig ind i Dansk Folkeparti ??? Det er fordi, at de smider landsbytosserne ud af Partiet.

 Der var engang

gorm den gamle - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-T82BvP0UEA
17. jul. 2014 - Uploadet af nathandora
Gorm den Gamles historie. Lysbilledforedrag af Finn Rasmussen. Indtalt af Ebbe Preisler juni 2014

 http://www.danmarkskonger.dk/konge6.htm

 


 Billeder af vorbasse krigshavn

 
Hvor denne minde og påmindesten er rejst for Hedeselskabets grundlægger,
med følgende tekst:
Til
Minde om Hedens Velgører
E M Dalgas
Rejst af taknemmelige beboere i
Vorbasse Sogn 1896
-----
Plant Fyr og Gran'
Det gjorde han'
Lær dine Drenge
At dyrke Enge.
Som Dalgas lærte os det saa længe'
Vestjyske Skove skal Lyng fortrænge.

Nu ved vi hvor en af Fronterne er.

Den ligger i opdragelsen af Børnene, hvis vi skal bevare Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark.


 I dag, tirsdag ,den 26. juni 2018,  er det min opfattelse, at den nærmeste væsentlige opgave, det er at vinde Kommunevalget i

Frederiksberg Kommune.

Det vil være et godt udgangspunkt, for at kunne nægte, at flere indvandrere kommer til  Dit/Mit og Vores Fædreland.

AIA FOG

har sagt det klart og tydeligt

 Video til Vi skal have København tilbage til Danmark.

 www.sagenskerne.dk

 


 

Little Rita of the West (Terence Hill & Rita Pavone) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=uaN1_TlQIUs
3. feb. 2011 - Uploadet af TheMildBunch67
Hill and Pavone in the spaghetti western, "Little Rita of the West." (1967) Originally directed by ...

 http://www.pokerpartiet.dk/327936306

 


 Vorbasse Krigshavn

I dag den 28. juni 2018 er det på tide at komme lidt videre i den rejse i Fantasiens Verden, som tog sin begyndelse i Virkeligheden verden, hvor tyngdekraften holder det kød nede på vorden, i hvilken denne min fantasi den lever.

Turen begyndte hjemme fra Skjern Kommune, hvor jeg har min bopæl. Jeg besøgte så Skjern Kommunes Bibliotek, hvor jeg fik ruten nedfældet på et Kort. Fra Skjern gik turen over Tarm videre til Ørbæk og over Sønder Omme og videre til Grindsted og over hejnsvig til Vorbasse , hvor jeg lige nu befinder mig i min egen Fantasi.

Efter at have Passeret Vorbasse Krigshavn, kommer jeg igennem en by, ved navn Bække, og hvis jeg husker rigtigt, så er det her, jeg fylder Tanken op, med noget af min medbragte benzin.

Her har jeg så besluttet, at tage et lille besøg, ind i min egen fantasi - der hvor Tyngdekraften holder møblerne og mig  på plads. Da jeg som barn før 1973 hvor en Poul Nielson lavede en Klokkeklar aftale om Olie, så var det tilladt, at se Cowboy film, uden først at skulle spørge en imam om lov, sådan som den sharialov kræver, som er den lov som muslimerne adlyder.

Den fantasifilm jeg ønsker at se på dette ophold i min Fantasi-verden er denne 

Best movie ending ever- For a few dollars more - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=c0sOcJ0ZNc8
14. sep. 2010 - Uploadet af TEROCKMAN
Amazing movie: For a few more dollars by Sergio Leone, go watch it now!!! Extra song (not in the actual ...

  


Fantasipausen udviddet med lidt Amerikansk Historie. 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral

 www.AmericanMinute.com

 


 William J. Federer nævner i begyndelsen af dette foredrag noget med Peganguder. Det har fået mig til at slå op i en af Gyldendals Røde Ordbøger ( Engelsk - Dansk ) på side 329 under ordet ( peg I ) og her findes Ordet ( Peg II ) også. Hvilket er et Ord, jeg finder meget interessant. 

Teksten under ( Peg I ) er nok mest interessant for Musikalste Venner. 

Allan Mortensen - Musikalske venner - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=jholcdpaDpQ
24. nov. 2013 - Uploadet af seansmiller
Udgivelsesår: 1974 Selskab: Metronome, Danmark Musik: Jean Kluger. Daniel Vangarde. Jean ...

så jeg vil koncentrere mig om Teksten der står under  ( Peg II )


  Retro stereoanlæg 7-i-1 

 Billedresultat for Retro stereoanlæg 7-i-1 billeder

 NOSTALGI  udenpå - - - HIGHTECH  indeni 

 www.nordtrend.dk  

Hvad ønsker Danmarks Ungdom mellem 14 år og 21 år sig i Julegave lige nu - hvor årstallet er 2018.

 Det er jo muligt, at nutidens Danske Ungdom, den Ungdom der i dag den  20. juni 2018, der er mellem 14. år og 21 år, og som  ønsker at høre,  hvilken musik. som deres forældre lyttede til, dengang de var mellem 14. år og 21 år, kan ønske sig sådan en HIGHTECH radio med indbygget Retro Stereo-anlæg i Julegave ???

 


 så jeg vil koncentrere mig om Teksten der står under  ( Peg II )

II. peg ( peg ) vb fastgøre med pinde ect, pløkke nagle, ( fig ) lægge fast, fiksere ( fx prices ); markere ( med pinde ); ( i gartneri ) nedkroge; - away klemmepå ( at med ); - down fastgøre ( fast)binde ; - out udstikke , afmærke ( med pinde; slå til pæls ( i Kroket ); T blive ruineret, gå til grunde; dø, krepere.

Pegasus ( ´peg  s s ) Pegasus

( der hvor a og e mangler i Pegasus )

er der brugt tegn eller bogstaver, der ikke findes på mit tastatur.


 Fra Gyldendals røde fremmedordbog side 467

 `pegaIsus -sen el. ( spøg.) ... sen, - ser ( pe´gasus, pe´ga:s n ) ( gr. ´Pêgasos mytisk, bevinget hest der med sithovslagåbnede Hippokrene, musernes kilde på Hilikon; den der drak af kildens vand blev inspireret til til at digte og synge) digterens vikingehest på hvilken han svinger sig op på Olympen ( c: ( Dette c vender i Gyldendals røde ordbog med åbningen den modsatte vej ) inspireres; symbol på digterevnen el. digtningen. >

  Billeder af pegasus

Billedresultat for pegasus billeder

 Et eller andet sted på internettet har jeg fundet følgende udtalelse.

Der var allerede 360 forskellige Pegan Guder før Muhammed blev født.

Så derfor dette spørgsmål = Hvornår blev Muhammed Født ???


Dette Link er indsat ,fredag den 29 juni 2018.

THE RISE OF ISLAM: William Federer - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=rKY4c4q33R4
12. jan. 2016 - Uploadet af Fellowship Church
Noted Author and Historian Bill Federer is the host of "American Minute," heard on radio stations nationwide ...
 
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral

 www.AmericanMinute.com

 

 Pause = på ubestemt tid

 Jeg vil lige gøre Danmarks Ungdom = dem der mellem 14 år og 21 år opmærksom på = at der i Gyldendals Røde Fremmedordbog = der står på side 466 = en mere videnskabelig forklaring på formålet med det Danske ord 

 Pause


 

Hvad er det ( Danmarks ungdom mellem 14 år og 21 årikke må vide

www.DenKorteAvis.dk .

 Der er sikkert meget som Danmarks Ungdom ikke må vide, og derfor vil jeg gøre Danmarks Ungdom, dem mellem ( 14 år og 21 år ) opmærksom på - hvad der står i min Røde Ordbog , der oversætter Dansk til Engelsk. Der står en forklaring ( på side 327 )  om formålet med Ordet 

  Pause

 Hvis Danmarks Ungdom mellem ( 14. år og 21 år ). de bladrer videre til den næse side, nemlig side 328, så finder jeg ordet Pave, men så bevæger vi os fra mine Private Analyser over mere  Videnskabelige analyser, over i Religion. Som bekendt er der forskel på analyser og på journalisters Research. Det er i øvrigt en kvinde født på Grønland, der har lært mig, hvordan man på Dansk staver til Ordet research på korrekt Dansk

 Den Grønne Retskrivnings-Ordbog er udgivet af

Dansk Sprognævn

 På side 39 finder jeg disse interesante ord, ( ambition -ambitionere, ambitøs ) der efter min vurdering har interesse for

 ( Danmarks ungdom mellem 14 år og 21 år )

 Forklaringerne på hvad disse tre ord (  ( ambition -ambitionere, ambitøs ) indeholder, så findes de dybere forklaringer på Dansk sandsynligvis i

Gyldendals røde ordbøger

 Danmark indbyggere, der tilhører

 ( Danmarks ungdom mellem 14 år og 21 år )

der ønsker at læse videre på gymnasier og universiteter, de kan jo ønske sig disse tre bøger i Julegave. Og nu spørgsmålet = hvilken fremtid  har Danske Konfirmander i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark ???

Billedresultat
 for Danske Konfirmander billeder

Billeder af danske konfirmander

Billedresultat for Danske Konfirmander billeder

www.pokerpartiet.dk

  Pause = på ubestemt tid


 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE