NUTIDENS MUSLIM
NUTIDENS MUSLIM
                                                 NUTIDENS  MUSLIM

NUTIDENS MUSLIM BØR
(( RESPEKTERE ALLE RELIGIONER SOM LIGEVÆRDIGE.

NUTIDENS MUSLIM BØR EFTERLIGNE PROFETEN MUHAMMEDS GODE GERNINGER,IKKE HANS KLÆDEDRAGT.

NUTIDENS MUSLIM BØR (( AFVISE TERRORISME ))

NUTIDENS MUSLIM BØR ACCEPTERE AT SÅVEL MUSLIMER,SOM IKKE MUSLIMER KAN KRITISERE ISLAM.

NUTIDENS MUSLIMER BØR EFFEKTUERE EN KOMPLET ADSKILLELSE AF RELIGION FRA STATEN OG FÆLLESSKABETS ANLIGGENDER.

NUTIDENS MUSLIMER BØR BRUGE DEMOKRATIET SOM KERNEVÆRDI FOR REGERINGSFØRELSE.

NUTIDENS MUSLIMER BØR ACCEPTERE EN KOMPLET LIGHED MELLEM MÆND OG KVINDER I ARBEJDE,ARV,ÆGTESKAB,SKILSMISSE,FORÆLDRESKAB OG RETLIGE ANLIGGENDER.

NUTIDENS MUSLIMER BØR ANVENDE DEMOKRATISKE  METODER TIL,AT UDTRYKKE SIN UTILFREDSHED OG OPNÅ FORANDRINGER.

NUTIDENS MUSLIMER BØR (( AFVISE SLAVERI ))

NUTIDENS MUSLIMER BØR AFVISE BRUGEN AF SHARIALOVEN

NUTIDENS MUSLIMER BØR AFVISE ÆRESMORD,DØDSDOM,STENING,AFSKÆRING AF LEMMER OG PISKNING.

NUTIDENS MUSLIM BØR ACCEPTERE,AT MUSLIMER FORLADER ISLAM,BLIVER ATEISTER ELLER TILSLUTTER SIG ANDER RELIGIONER.

NUTIDENS MUSLIMERBØR VÆRE SÅ UPÅFALDENDE SOM MULIGT I KLÆDEDRAGT OG OPFØRSEL I DET SAMFUND MAN LEVER I.

NUTIDENS MUSLIMER BØR ANSE RELIGION FOR ET PERSONLIGT ANLIGGENDE OG PRAKTISERE SIN RELIGION I AFSONDRETHED.

NUTIDENS MUSLIMER BØR UNDLADE AT BRUGE TØRKLÆDE ,HIJAB OG NIQAB,FORDI DE ER NEDSÆTTENDE FOR KVINDER,FORNÆRMENDE FOR MÆND OG UFORENELIGE MED FREMSKRIDT.

NUTIDENS MUSLIMER BØR ACCEPTERE AT SEKSUEL ORIENTERING ER ET FRIT PERSONLIGT ANLIGGENDE,SÅ LÆNGE CIVILSAMFUNDETS LOVE OVERHOLDES.

NUTIDENS MUSLIMER BØR ACCEPTERE AT YTRINGSFRIHEDEN ER EN BESKYTTET RET,SOM TILSKYNDES AF SAMFUNDET.

NUTIDENS MUSLIMER BØR ANERKENDE ,AT LOVENE I CIVILSAMFUNDET HAR FORRANG OVER RELIGIØSE HENSYN.

NUTIDENS MUSLIMER BØR BASERE SIT GUDSFORHOLD PÅ DIREKTE KONTAKT GENNEM TILBEDELSE,OG IKKE GENNEM FORMIDLERE SOM IMAMER,MULLAHER OG SHEIKHER.

                                                 CHERIF EL-AYOUTYS MANIFEST

OVENSTÅENDE GODE RÅD TIL MUSLIMER,ER UDDRAG AF MUSLIM ( CHERIF EL - AYOUTYS )) MANIFEST FOR (( NUTIDENS MUSLIM )) HER UDTRYKT I SPØRGEFORM.Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE