Debatten Myrdet

Præsenteret her 23. april 2015

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Debatten er Myrdet på ( Forhånd ) i de store medier.

www.DenKorteAvis.dk


Disse oplysninger er fundet i

medlemsbladet

Den Danske Forening = April 2015

 


 Ole Hasselbalchs besked til den danske ungdom

http://www.sagenskerne.dk/16050857

    Død over de kristne

 

  ER DU DANSKER   ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRÆNSER = MED DIT LIV ???
 

  Læs tidligere indlæg her

 


 Citat

 Det store mummespil

Nu er det desværre terroraktioner i Paris og København. Situationen strammer til. Terroraktionen i Paris illustrerer for selv de mest virkelighedsfornægtende hvad vi står overfor. Er pressen indstillet på at sætte virkeligheden på dagsordenen ?Se de store avisers svar, da de fik et kronikforslag, der trækker linjerne op.

Sådan ser pressen på sin informationsopgave:

 


 

Politiken

-------------

 

 Kære Ole Hasselbalch,

På grund af den store tilgang af stof til debatsiderne har jeg desværre ikke fået plads til dit indlæg, hvorfor jeg må sige nej tak i denne omgang. Når det er svært at få optaget debatindlæg i Politiken skyldes det, at vi modtager langt flere kvalificerede indlæg end vi har plads til at trykke. Vi må derfor dagligt skuffe mange. Du er naturligvis meget velkommen til at skrive en anden gang, når du har noget på hjerte.

Med venlig hilsen

Debatredaktør Mette Højbjerg  


 Kristeligt  Dagblad

--------------

SV: kronikforslag 

Kære Ole Hasselbalch

Tak for dit kronikforslag, som vi desværre ikke får plads til og derfor må returnere. Vi har alt for mange kronikker på lager. Beklager

Med venlig hilsen

Jacob Holm 

Kronik- og debatredaktør

 


 Jyllands-Posten

 Tak for deres kronik tilbud, som jeg desværre må sige nej tak til. Vi får dagligt mange tilbud,og derfor nødt til at sige nej tak til gode og relevante kronikforslag.

Med venlig hilsen

f/Flemming Østergaard

Redaktionschef

Charlotte Tranberg

 


 

WEEKENDAVISEN  

Kære Ole Hasselbalch

Jeg beklager den lange ventetid. Men jeg må takke nej til at bringe din kronik i avisen, da jeg prioriterer en række andre kronikker højere.

Mange hilsner

Pernille Bramming

debatredaktør

 


 

BERLINGSKE

Kære læser

Tak for det læserbrev, debatindlæg eller kronikforslag, som du har sendt til Berlingske.

Vi har valgt ikke at bringe dit indlæg. Vi kan desværre ikke give individuelle begrundelser, når vi - som i dette tilfælde - siger nej tak til at bringe et indlæg. Vi modtager hver dag mange flere manuskripter, end vi kan få plads til at bringe i avisen. Det er vi taknemmelige for, fordi det giver os mulighed for at bringe den bedste debat. Desværre betyder det også, at vi allerede af pladsgrunde er nødsaget til at afvise en meget stor del af de indlæg, vi modtager - også selv om vi forbeholder os ret til at redigere og forkorte i indsendte indlæg, hvor vi skønner det nødvendigt. Vi afviser dog uden videre indlæg, som også er sendt til andre medier eller modtagere end Berlingske.

Vi bestræber os på at reagere i løbet af få dage på alle henvendelser enten i form af at vi bringer indlægget i avisen, eller ved at du, som det er tilfældet i denne sammenhæng, modtager et afslag. I enkelte tilfælde vil du have ventet i længere tid, før du hører noget fra os. Det er i så fald fordi vi har haft dit indlæg liggende med et ønske om at kunne bringe det, men beklageligvis ikke har kunnet finde pladsen til det, vi mener, er rimelig tid.

Igen - tak fordi du valgte at sende dit indlæg til Berlingske. Og du er naturligvis velkommen til at sende indlæg ( læserbreve, debatindlæg eller kronikker ) til Berlingske en anden gang.

Med venlig hilsen

Jesper Beinow

Kultur-,debat- og navneredaktør

 


 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

Ikke høre - ikke se - ikke tale

Regeringen vil ikke vide, hvad indvandringen koster.

Billeder af ikke høre ikke se ikke tale aber

Flere billeder af ikke høre ikke se ikke tale aber

Kronikken der ikke var plads til

Der herses og regeres for at få plads til syriske krigs- "flygtninge" i Danmark. De siges at blive ca. 20.000. Med efterfølgende familiesammenføringer svarer det vel til en dansk fødselsårgang - i 2013 i alt 55.873 inklusive børn af tidligere indvandrere. Hvad forgår der ?

Mellemøsten og Nordafrika er i kaos. FN venter at folketallet i Irak,

der var på 5 millioner i 1950, bliver på 145 millioner i år 2001.

Tilsvarende 42 millioner i Saudi Arabien mod 3 millioner i 1950.

261 millioner i Pakistan mod 37 millioner i 1950,

123 millioner i Ægypten mod 21 millioner i 1950

Det ser lige galt ud overalt i området.

I syrien var der i 1950 3,5 millioner indbyggere, i 2010 var der 20,5 millioner og forventes at være 32,5 millioner i år 2100.

Billeder af karen hækkerup

 

Karen Hækkerup - Wikipedia, den frie encyklopædi

Indbyggertallet i Afrika er blevet seksdoblet på bare 65 år.

Virkeligheden er, at disse mange mennesker ikke vil have noget levegrundlag i deres egne lande, hvor religionen eller rettere kulturen/ideologien umuliggør modernisering og økonomisk udvikling. I takt med, at forholdene bliver mere og mere uholdbare, knyttes indbyggernes håb derfor til en stadig mere ekstrem religiøsitet. I konsekvens af den er stort set alle de lokale, urgamle kristne og jødiske samfund i området blevet udryddet bortset fra kopternes, som nu presses på det grusomste.

Det eksplosive befolkningspres søger fysisk afløb i Europa, hvor det fordeler sig nordpå i kraft af europæiske ledere, der ser ud til at have mistet realitetssansen mht. konsekvenserne af deres egne beslutninger på indvandrings- og flytningeområdet.

Det gælder bl.a i Danmark, som i 1960 havde ca. 4,5 millioner indbyggere mod nu 5,6 millioner trods fri abort og p-pillen. Aflæst i statestikken er det let at se, at de etniske danskere står over for et befolkningsmæssigt sammenbrud. Danskerne vil komme i mindretal på dansk grund inden for overskuelig tid.

www.DenKorteAvis.dk

 Den Korte Avis - Den 8. januar 2013

 Af let forståelige grunde stoppede den daværende social- og integrationsminister Karen Hækkerup ( S ) i 2013 arbejdet med at få klarhed over, hvilke udgifter der er forbundet med tilvandringen fra ikke-vestlige lande. Men et sandsynligt skøn over omkostningen herved kan tage udgangspunkt i den officielle norske beregning. På den baggrund må man gå ud fra, at hver sådan indvandrer i gennemsnit påfører danske skatteydere en udgift på mindst 3,77 millioner danske kroner over et livsforløb. Ud fra Danmarks Statestiks - lavt satte - opgørelse over herværende personer fra ikke-vestlige lande giver dette i øjeblikket en samlet årlig udgift på 38 milliarder kr. For sammenligningens skyld: Det er godt dobbelt så meget som forsvarsbudgettet, og det er mere end det samlede provenu af registreringsafgiften ( 28,7 milliarder kr. ) og benzinafgiften ( 7,1 milliarder kr ) Det er endvidere mere end 100 gange det beløb, man i 2014 sigter på at spare årligt på brandvæsen og beredskabskorps ( nemlig hhv. 250 og 125 millioner ) Blot en flygtningefamilie koster 454.000 kr. om året 

( JP 12.12.2014 ).


 

Mikael Jalving

 

Mikael Jalving = er også Forfatter.

http://www.advarselspartiet.dk/380611127 

www.advarselspartiet.dk 

 


 Det må iøvrigt noteres, at der er tale om en gennemsnitsberegning, som skjuler, at belastningen er størst i de grupper af ikke vestlige indvandrere, der kommer fra Mellemøsten og Nordafrika. Vi ved således fra mange delstatestikker, at personer med disse oprindelseslande er særligt svære at indpasse i en dansk ramme, hvorfor de tynger mere end gennemsnittet, medens omvendt grupper andet steds fra tynger mindre.

Det må endvidere bemærkes, at ud over de omkostninger, der er direkte aflæselige i de offentlige regnskaber, og som uden videre kan tælles sammen, er der en række udgiftsposter, som kun vanskeligt lader sig opgøre. Hvad koster f.eks. overarbejdsløsheden blandt indvandrerne helt nøjagtigt, hvad koster overkriminaliteten i direkte og inddirekte skader, hvad koster særbelastningen på folkeskolen på folkeskolen og sundhedsvæsenet, hvad er belastningen på det sociale område i øvrigt? Den samlede udgift er således med al sandsynlighed betydeligt større end de nævnte 38 milliardeer.

Et sammenbrud af samfundsinstitutionerne på næsten ethvert plan er dermed på vej, allerede inden den økonomi, som skal til for at bære dem i deres traditionelle skikkelse, ikke kunne opretholdes. Stort set alle vegne skæres der også ned i det offentlige. Det kaldes som regel "effektivisering", "privatisering" eller andet dulmende og slørende. Men det er dog ikke til at tage fejl af, hvad der foregår.

Til dette kommer et håndgribeligt og hastigt voksende sikkerhedsproblem. Selv om måske blot en lille del af de tilvandrede muslimer huser det terrorpotentiale, som hurtigt vil kunne få det førhen trygge danske samfund til at blive en saga blot, drejer det sig trods alt om så mange, at politiet ingen praktisk mulighed har for at følge dem alle. Det er ikke muligt at sætte navn på dem. Og hvornår kommer evt. den fase i den enkeltes liv, hvor den på overfladen velintegrerede muslim kammer over i religiøst vanvid, som der er set så mange sørgelige eksempler på?

 Hvem har skylden den ikke fjerne dag, de første større terroraktioner finder sted på dansk grund udført af nogen, der slet ikke burde have været her? Hvor skal vi vende blikket hen, når de blodige ligstumper bliver skrabet op fra gaderne ? Til de "nydanske attentatmænd ? Eller til de politikere og såkaldte humanister, der med åbne øjne skaffede dem ind i Danmark ?

Problemet er, at vil vi have et trygt og fredeligt land, må alle holdes ude hhv sendes hjem, der ikke aktivt bekender sig til og lever efter vore værdier. Det ser ikke ud til, at dette overhovedet er erkendt af det store flertal inden for vor selvudnævnte intellektuelle økonomiske og politiske elite. Tværtimod er denne grebet af en slags kollektiv virklighedsfornægtelse, der tilsiger, at det vilde ridt ned i afgrunden skal forsætte.

 Dette ridt ville ikke have været muligt, hvis vælgerne havde fået lejlighed til at forholde sig til de usminkede realiteter. De har imidlertid aldrig haft en opfordring til vias stemmeboksen at tage stilling til det helt eksistentielle problem for dem, som masseindvandringen udgør. I årevis beskrev den trykte og elektroniske presse således slet ikke forholdene, som de var, men skønmalede og moraliserede. Stadig er der i så henseende meget, der mangler i mediebilledet. Og værre endnu: Pressen afkræver ikke de ansvarlige noget virkeligt svar på de centrale spørgsmål. I stedet får de enten lov til helt at slippe uden om at forholde sig hertil. eller de får dog lov til uimodsagt at væve uden om og glat-snakke.

 Veldædige organisationer og en samfundselite, der først sent vil komme til at mærke konsekvenserne af det , der sker, har dermed fået sat en dagsorden, som har mere og mere ødelæggende konsekvenser for svagt stillede medborgere.

Intet andet kan redde mellemøsten og Nordafrika end indbyggernes egen indsats. Vi kan ikke afhjælpe dette kaos, der skabes af et umådeholdent  fødselstal og en religiøs kultur, som forhindrer oprydning og fremskridt. Derfor må det forventes, at flere "krigsflygtninge" fra disse områder søger herop. Herunder, som det kan ses på billederne af dem, i stor stil unge, friske mænd, der sådan set burde være blevet hjemme for at rette op på forholdene.

 Men vi kan redde os selv fra at blive suget ind i det ragnarok, der bliver følgen, såfremt vi lader dem flytte til Danmark medbringende umulige vaner og et vanvittigt tankegods.

De, der hiver og haler for at få syriske "krigsflygtninge" anbragt her, handler dybt forkasteligt. Tværtimod må udviklingen rulles tilbage, dvs. der må repratrieres massivt. Om føje år vil en dansk regeringspolitik mht. hvordan der skal se ud her, nemlig blive bestemt  af immigranterne og disses efterkommere.

I den udstrækning retlige eller praktiske forhold stiller sig i vejen, er der hertil kun at sige, at det må være dem der skabte problemerne dvs. "humanisterne", Godshedsindustrien og de medløbende politikere, som må anvise, hvordan hindringernev skal overvindes. Ellers må vi bare se bort fra dem, som f.eks. schweizerne for nylig gjorde i en folkeafstemning.

Ole Hasselbalch

  Citat  Slut


 Det var så

Kronikken der ikke var plads til

i disse medier

Politiken

Kristeligt  Dagblad

 Jyllands-Posten

WEEKENDAVISEN 

 BERLINGSKE

 

 Hvad gør  ( Massiv Censur )  ved debatter

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 Der kan jo godt ske dette = at det som de personer = der skriver Kronikker indeholden en viden = som det arbejdende folk burde vide = men som ikke når frem til det folk = som skal betale regningen. Når en sådan viden = den vurderes til at være ligegyldig = af de store medier = så kan man jo gøre = som disse tre forfattere = af denne bog har gjort.

De skriver i fællesskab en bog.

Det = som disse aviser ikke vil viderebringe = det  har de samlet sammen i en bog = således = at denne væsentlige viden = trods alt = kan komme ud til ( Danmarks Befolknings kundskab ) i bogform.

 


 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube  

Læs mere    

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 


 Grete Klitgaard - Det Var En Yndig Tid - YouTube

Der var et yndigt land - en foromtale af Ole Hasslbalch ...

www.youtube.com/watch?v=Tlxj_J5h_S0
Jan 20, 2015 - Uploaded by IndependentMediaOnline
Ole Hasselbalch om demokrati, ytringsfrihed og psykologisk manipulation, de internationale ...

 

 Kan man kalde sig intellektuel uden at have læst denne bog

Ny bog af

Mogens Camre, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard

 Bogen kan så vidt vides = kun købes hos = Den Danske Forening

   ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
  

 


Der var et yndigt land - en foromtale af Lars Hedegaard ...

www.youtube.com/watch?v=ZC_AtwNX1yQ
Jan 20, 2015 - Uploaded by IndependentMediaOnline
Lars Hedegaard om islam, fremtiden, de falske argumenter for indvandringen samt skyld.

 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633556 

 


                 Den Danske Forening fyldte 25 år den 18.marts 2012                             Harry Vinter interviewer Ole Hasselbalch
i filmen

25 år for Danmark

 I dette interview = der omtales den sharialov = som er den lov = som muslimer skal leve efter = eller tror = de skal leve efter ???

 Hvorfor er de her  ???

Lidt om Islam opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

Her er

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

Læs evt. videre - under disse overskrifter =  

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 Apostat 

 Taqiya

 http://www.youtube.com/watch?v=3OOYvAzboUc  

 


 

 


 

Mogens Camre

Dansk = National Politisk = Frontkæmper

   

 Medlem af =    www.DanskFolkeparti.dk

Kommentar fra Mogens Camre  

 


 

 www.OpenDoors.org

 Political Islam - YouTube

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

Danske  Mødre

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af Bibelens SANDHEDER

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 

 Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ...

 Why is Charlie Hebdo Assassination 100% Islam - YouTube

 

 

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

 Political Islam - YouTube

  Hvad er = Boko Haram - Islam 

 Images for boko haram attack

Lidt om Islam opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

 


 

 www.OpenDoors.org 

 Hørte jeg rigtigt = havde 90.000 Indere = mistet hovedet på en dag ?

 Her i 2015 = er det min opfattelse = at for cirka 1400 år siden = der var de fleste af alle disse afrikanske Nationalstater = der er markeret med lysebrunt = Kristne Nationalstater.

 

 Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube 

 Ren-uren

Islam - The Most Pathetic, Evil, Hateful Religion On Earth ...

 

www.youtube.com/watch?v=hNvoImGJBnQ
28/05/2012 - Uploadet af NowLearnAboutIslam6
Islam - The Most Pathetic, Evil, Hateful Religion On Earth - YouTube. Subscribe 465. All comments (2,175 ...
 

 Forfatter = Monica Papazu Udgivet fra forskningsforlaget = RAFAEL

KOSOVO - frontlinjen mellem kristendom og islam

Bogens illustrationer stammer fra Den Serbiske Kirkes hjemmeside:

www.kosovo.net

og er trykt med venlig tilladelse fra Den Serbiske Kirkes Patriarkat i Beograd.

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 Læs mere    

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 Rolf Slot-Henriksen in Memoriam
     
 afholdes altid d. 5. juni     

Dansk Kultur under pres - på følgende punkter.


 

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om  =

1. Ændring af Grundloven

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser foebudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

 

 Flere billeder af rolf slot-henriksen

 


 

Mogens Camre: Om demografi og uduelige politikere ...

www.youtube.com/watch?v=n-e3c7XS6mw
10/07/2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
Mogens Camres tale på Mosbjerg Folkefest 2014, hvor den tidligere MF / MEP talte hårdtslående om ...

  Mosbjerg Folkefest | Fordi I Danmark er dejligt

Disse tal er præsenteret i 2009

Islam will take over the World in 50 Years - YouTube

 


Australien redder menneskeliv. 

Siden Australien begyndte sin operation, er der næsten ikke ankommet nogen både til landet, og der har ikke været rapporteret om nogen dødsfald blandt asylansøgere på åbent hav.

 Billeder af australien og bådflygtninge

 

 

André Rieu Live In Sydney (Full Concert) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=uV0lO7rw2Qw
21. maj 2016 - Uploadet af André Rieu Fans
In 2009 the scene shifted to Sydney, and this star-studded release is taken from his November concerts. It ...

 


 

 Australiens premierminister, Tony Abbott giver dette råd

Australien til EU: Vend flygtningebåde om - det virker

Australiens  Konservative Premierminister

 Flere billeder af Australien og bådflygtninge

Australien til EU: Vend flygtningebåde om - det virker

Gør som os. Det er det eneste, der virker.

Sådan lyder den klare besked fra Australiens premierminister, Tony Abbott, til EU's stats- og regeringschefer, efter at weekendens tragedie i Middelhavet ifølge FN kostede omkring 800 migranter livet.

Sandsynligvis er en Konvention fra 1951 overtrådt.  

 


 Australien til EU: Gør som os – stop flygtningebådene ...

 


 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 Læs artikel

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 


 Her er nogle ( alternative internet ) nyheds-aviser

Her findes tit nogle af de nyheder = som de større medier udsætter for administativ Censur.

   

 Medlem af =    www.DanskFolkeparti.dk

Kommentar fra Mogens Camre  

 
Jyllands-Posten   Kronik 31.07.2014 kl. 03:00 

    www.Sabbat-Kristne.dk

     Flere videoer for messerschmidt » 

     Videoer til mogens glistrup

          www.Spydet.Blogspot.com

    www.Kulturkloeften.dk

     www.DenDanskeForening.dk  

   www.DenKorteAvis.dk  

   www.Uriasposten.net

  www.Nationaldemokraten.dk   

 

 

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

 Watchman Broadcast Mike Hoggard Play List - YouTube


 

 Danske  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

 

http://www.kulturpartiet.dk/21876672   

  Nationalstater  der er medlemmer af  EU

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 1. maj 2015

 

 Belgien € (1957) Frankrig € (1957) Tyskland € (1957) Italien € (1957)

 Luxembourg € (1957)  Holland € (1957)  Danmark (1973) Irland € (1973)

 Storbritannien (1973  Grækenland € (1981) Portugal € (1986) Spanien € (1986)

 Østrig € (1995) Finland € (1995)  Sverige (1995) Cypern € (2004)

 Tjekkiet (2004) Estland € (2004) Ungarn (2004) Letland € (2004)

 Litauen € (2004) Malta € (2004) Polen (2004) Slovakiet € (2004)

 Slovenien € (2004) Bulgarien (2007) Rumænien (2007) Kroatien (2013)

 

 www.123hjemmeside.dk

 


 

 Interview med Morten Messerschmidt i EU-Parlamentet, 31 maj 2011

Interview med MEP Morten Messerschmidt - YouTube 

 

 

I Danmark er Morten Messerschmidt medlem af ( www.Danskfolkeparti.dk ) 

 


 

 Lidt dansk musik kan høres på dette Link 

www.Kulturpartiet.dk

 Little Danish music can be heard on this Link.

 ------------------

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633561  

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link

  Billeder af mellemøsten

 


 

 Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 

Morten Uhrskov, formand for Dansk Samling
 

Lad os lave et pyramidespil

OpenClips / Pixabay

Dansk Samling er mere nødvendig end nogensinde. De nødvendige godt 20.000 underskrifter er vi nu ved at samle, men for at det kan ske så hurtigt som muligt, skal budskabet spredes.

Dansk Samling vil få brug for alle de midler, vi råder over, når først vi er blevet klar til opstilling, og valgkampen går i gang. Det er derfor, at vi beder om, at man ofrer de to gange porto, der indtil videre skal til for at stille for Dansk Samling. Læs nærmere i vejledningen på hjemmesiden dksamling.dk.

Den, der har, skal mere gives. Når først Dansk Samling sidder i Folketinget, formelig vælter pengene ned over os med de skattekroner, som tildeles partierne i Folketinget hvert år. 30,50 kr. pr. stemme er det. Selv et lille parti som Liberal Alliance får på den konto 5,38 millioner kr. om året. Denne udemokratiske ordning favoriserer groft de partier, der allerede sidder i Folketinget. Den bliver afskaffet i det øjeblik, Dansk Samling kan samle flertal for det.

Sådanne midler råder Dansk Samling selvsagt ikke over. Derfor kan vi ikke indrykke store annoncer i dagspressen, hvor vi fortæller, at man kan hjælpe os med sin underskrift. I stedet må vi bruge nettet og derudover håbe på omtale i de store medier. Nettet er dog den vigtigste platform, og her er, hvordan vi gør det muligt at nå de nødvendige underskrifter:

Pyramidespil

Pyramidespil i gængs forstand er selvfølgelig ulovlige, men det er sandelig tilladt at benytte en tilsvarende metode til at skaffe stillere, der vil give Dansk Samling en hånd.

Alle, der læser dette, og ønsker at støtte Dansk Samling med en underskift, bør sætte sig som mål at finde ti personer, der også vil skrive under på, at Dansk Samling kan stille op til valg til Folketinget. De ti, man finder, bør hver især forpligte sig til at finde fem yderligere. Finder de fem yderligere blot to-tre hver, er vi ved at være der.

Sværere er det faktisk ikke. Ydes denne indsats af alle, der vil Dansk Samling det godt, er vi meget hurtigt klar til valg.

Og når vi er nået dertil, er der automatisk adgang til TV i den bedste sendetid. Med den enorme mængde tal og statistik, kultursammenstød og fremmedgørelse for etniske danskere, kort sagt, med hele den katastrofe, som masseindvandringen fører med sig, vil denne adgang til det mest effektfulde medie gøre det noget nær sikkert, at Dansk Samling kommer i Folketinget.

Danmark har brug for Dansk Samling. Dansk Samling har brug for dig

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

http://www.tro-eller-overtro.dk/422027535

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

Danske  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856   

 Debatten er myrdet

hvorfor ???

EROBRINGS-STRATEGIEN for EROBRINGEN af EUROPA

Projekt-dokumentet har cirkuleret i efterretningskredse, men er stort set ikke omtalt i pressen. Det kom først til offentlighedens kendskab med den schweiziske journalist Sylvain Besson’s bog, “La conquête de l'Occident: Le projet secret des Islamistes (Erobringen af Vesten: Islamisternes Hemmelige Projekt),” fra oktober 2005

Her følger en række af de taktiske tiltag fra ”Projektet" ·1  Etablering af netværk og koordinering af aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer;


·2 At undgå åbne alliancer med kendte terroristorganisationer og –individer for at opretholde en tilsyneladende moderat fremtræden;


 • ·3 Infiltrering og overtagelse af eksisterende muslimske organisationer for at bringe dem på linie med Det Muslimske Broderskabs kollektive mål;

 • ·4 Brug vildledning for at maskere målene for islamiske aktioner, blot dette ikke er i konflikt med sharia-lov;

 • ·5 Undgå sociale konflikter med lokale vesterlændinge, nationalt og globalt, når dette kunne skade langtids evnen til at ekspandere den islamiske magtbase i vesten eller provokere et tilbageslag mod muslimer;

 • ·6 Etablering af finansielle netværk til at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande, incl. understøttelsen af fuldtids administratorer og arbejdere;

 • ·7 At foretage overvågning, indhente data, opsamle data og etablere faciliteter til dataoplagring;

 • ·8 Etablering af overvågningssystemer for at følge vestlige medier med henblik på at advare muslimer mod “internationale sammensværgelser imod dem;”

 • ·9 At dyrke et islamisk intellektuelt fællesskab incl. etablering af tænketanke og græsrods-grupper, udgivelse af akademiske studier for at legitimere islamiske standpunkter og for at skrive den islamiske bevægelses historie;

 • ·10 Udvikling af en sammenhængende 100-års plan for at fremme den islamiske ideologi på verdensplan;

 • ·11 Afbalancering af internationale mål med lokal fleksibilitet;

 • ·12 Udbygning af omfattende sociale netværk af skoler, hospitaler og velgørende organisationer dedikeret til islamiske idealer, så kontakten med bevægelsen af muslimer i vesten er konstant.

 • ·13 Ideologisk involvering af engagerede muslimer i demokratisk-valgte institutioner på alle niveauer i vesten incl. regeringer, NGO’er, private organisationer og faglige organisationer.

 • ·14 Deltage i brugen af vestlige institutioner indtil de kan konverteres og bringes i islams tjeneste;

 • ·15 Udformning af islamiske forfatninger, love og politikker for senere ikrafttræden;

 • ·16 At undgå konflikter inden for de islamiske bevægelser på alle niveauer, incl. udvikling af   processer for konfliktløsning;

 • ·17 At indgå alliancer med vestlige “progressive” organisationer, der deler lignende mål;

 • ·18 Etablering af selvstændige “sikkerheds styrker” for at beskytte muslimer i vesten;

 • ·19 Opflamme til vold og holde muslimer i vesten i en “jihad-sindstilstand;”

 • ·20 At understøtte jihad-bevægelser overalt i den muslimske verden gennem ledelse af bøn,   propaganda, personel, finansiering, teknisk og operational støtte;

 • ·21 At gøre den palæstinensiske sag til en global kernesag for muslimer;

 • ·22 At gøre den totale befrielse af Palæstina fra Israel og dannelsen af en islamisk stat en hjørnesten i planen for den globale islamiske dominans;

 • ·23 At ophidse i en konstant kampagne for at opildne til muslimsk had mod jøder og forkaste enhver diskussion om forsoning og sameksistens med dem;

 • ·24 Aktivt at skabe jihad terror-celler i Palæstina;

 • ·25 At sammenkæde terrorist-aktiviteterne i Palæstina med den globale terror-bevægelse;

 • ·26 At indsamle tilstrækkelige pengemidler til ubegrænset at forlænge og understøtte jihad verden rundt;

 

  “Projektet” blev altså skrevet i 1982, da de nuværende spændinger og terroristaktiviteter i Mellemøsten kun var i deres spæde begyndelse.

 -------------------

   Kan  dette være en del af svaret  ???

 


 Billeder af Kort over europa

 
 

 

Billeder af mellemøsten

 


 

 Hvem husker

Kong Dan

 http://www.fornyelsespartiet.dk/49017516 

 


 

Hvis  det ikke lykkes at blive valgt ind i Folketinget ved dette valg

så kan Danskheden styrkes ved = at i melder jer ind i

Trykkefrihedsselskabet

og på den måde kan i forsvare Det Danske Folks gamle ret til

frit at tænke - tro og tale

ved at melde jer ind i

 Trykkefrihedsselskabet

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Katrine Winkel Holm

 Tillykke med 10 års jubilæet

 

 www.Trykkefrihed.dk

Hør Jubilæumstalerne på Video

 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube  

 Læs mere  

 

Hvem er udsat for

www.TavshedensTyranni.dk

 


 Billeder af danmarks grundlov 1849

 

 Flere billeder af danmarks grundlov 1849

 Jyske Lov

Grundlovsnyt - YouTube

entuelt dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/417599119 

 Hvordan forsvarer vi ( Danmarks Indbyggeres ) gamle ret til 

 at tænke tro og tale frit ???

det får mig til at foreslå at

Folketinget  fjerner

Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

fra

   Danmarks  Lovgivning ???

 


 Hvis vi ikke kan tale frit = så kan vi ikke omvende

muslimerne til Kristendommen  ved at præsentere dem for

 Guds Lov  = De 10 Bud

 og hvordan de harmonerer med

Grundloven

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


Danske  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

Grundlovsnyt - YouTube


 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865  

 Du kan høre lidt dansk musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 


 

 Billeder af Kort over europa

 
 

 

Billeder af mellemøsten

 


  Hvem husker

Kong Dan

 http://www.fornyelsespartiet.dk/49017516 

 

Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World ...

www.youtube.com/watch?v=SAL2Qmi_UXc
13. feb. 2013 - Uploadet af The Mind Renewed
Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World Government ... series entitled: "Does Anybody ...
 

 


 

 Præsenteret her 27. juni 2015

Islams  Kultur  arv

det er

  krav  

Jihad som kolonisering af nyt land


http://www.sabbat-kristne.dk/288090813 

 Et folks Kultur = det er folkets daglige vaner= ifølge nu afdøde socialdemokrat og filolog Hartvig Frisch.

 Hartvig Frisch - Wikipedia, den frie encyklopædi

 www.Medie1.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nekrolog over Rolf Slot-Henriksen (60) - Altinget

Du kan læse om Danmarks Kristne højtider på dette Link

www.danskkultur.dk

under overskriften 

Mærkedage

---------------

Billeder af rolf slot-henriksen

 Flere billeder af rolf slot-henriksen


 Nekrolog: Vor tids Kaj Munk er død | Stop islamiseringen af ...

 

 

 Bøger af Rolf Slot-henriksen - Find bogen hos SAXO.com ...

 


Lidt om Islam opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Islams  Kultur  krav

 

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om 

1. Ændring af Grundloven

Læs klummen   

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser foebudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

 

http://www.sabbat-kristne.dk/288090714  

 


 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.kulturpartiet.dk 

 


 Billeder af rolf slot henriksen

Flere billeder af Rolf Slot-Henriksen

 -Henriksen

 


 

Hør evt. lidt Dansk Musik på dette Link

www.FortidensJelling.dk

Rolf Slot-Henriksen

skrev på sin hjemmeside

Min kongstanke er at værne om den danske grundlov, som et fint udtryk for den danske folkesjæl i modsætning til foreksempel Frankrig, hvor den franske revolution var et opgør mod hele fortiden, har de danske Grundlovsfædre samlet de væsentlige værdier i en smuk buket.

Kongehuset, Folkekirke og Kristendom, historie og demokrati, Parlementarisme og ytringsfrihed, udgør her en smuk helhed.

Grundlovsnyt - YouTube

 Danmarks Riges Grundlov

 

Danmark har en yndefuld natur, og en smuk kultur, bygget på den kristne kulturarv, som vi må værne om, og lære vores børn at holde af.

Om kultur-sammenstødet skrev Rolf

I disse år oplever vi et enormt kultur-sammenstød af dramatisk styrke, gennem massiv indvandring fra islamiske lande, en indvandring der er imod befolkningens ønske.

Dette giver et sammenstød af dramatisk styrke, i hvilke islamiske diktaturer aktivt blander sig, for at lægge pres på Danmark og den danske kultur.

Samtidig lægger yderliggående kræfter enormt pres på dansk Kultur.

www.danskkultur.dk      www.islaminfo.dk

www.Medie1.dk

 


 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


Bill Warner

Bill Warner, PhD: Sacred Deception -- Taqiyya - YouTube

Hvad siger Koranen om ( formålet med indvandringen ) af Muslimer til Europa  

Jihad som kolonisering af nyt land

 ( Taqiya-Taqija )

 


Grundlovens  Religiøse  Betydning ifølge

Grundlovens = Paragraf 4.

Danmarks Riges Grundlov

den giver enhver person ret til i mit

Fædreland = Nationalstaten Danmark

til personligt = at vælge den Religion og Gud = de vil tilbede.

På betingelse af = at de overholder = Grundlovens Paragraf 67.

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 


 Hvad kan gøre Danmarks Journalister og Politikere forvirret.

Jo = det kan disse to

 Terror-Jura = Paragraffer

 Censur Paragraf 266b og Blasfemiparagraf 140.

 fordi de hører hjemme i Koranen.

De hører ikke hjemme i en

Kristen Nationalstats Grundlov.


 Lukas Evangeliet Kapitel 16. Vers 13.

 Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene, og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554880 

Dette er min opfattelse lige nu = den 24. juni 2015 = nemlig den

at Danmarks Jurister kan dømme personer efter Juraen i både

Danmarks Riges Grundlov af 1953

og efter

Koranens Sharia-Love.

  Min vurdering kan naturligvis være forkert.

Hvad er din vurdering  ???

Er det godt eller skidt ???


 Lad mig her = Præsentere denne Folder = der blev udarbejdet = dengang

 Rolf Slot-Henriksen

var Formand for

Grundlovsforeningen  www.danskkultur.dk

 -----------------

 Begrebet ( Taqija = Taqiya ) i islam ( Den Lovlige løgn )

Informationsfolder om brugen af lovlig løgn overfor ikke-muslimer og ikke islamiske myndigheder: Taqija er islams lovlige dispensation for at lyve overfor "vantro", dvs. ikke-muslimer og myndigheder,kontorer,politi og domstole. Ideen er at skabe forvirring, sløre sandheden og få modstanderne til at argumentere imod hinanden således at islams sag fremmes og personens ære reddes.

Forhandlingssitivationer med overbeviste muslimer kan give problemer. Man oplever ofte, at muslimer ikke accepterer et ,,nej" eller en begrundelse med henvisning til de gældende regler. Mange tror, at blot de bliver ved med at presse på, vil modparten give efter. Når naturligt nok erkendtligheder og psykisk pres afvises, kan samtalen løbe helt af sporet: Vrede, krænket æresfølelse og opbragte familiemedlemmer. Alle mennesker lyver, men i islam er det lovligt, hvis forhandlingspartneren betragtes som modstander eller vantro eller en del af et såkaldt ,,vantro system". Da er løgn lovligt, specielt for at opnå en fordel for muslimsk religion, islamiske love og skikke eller hvis han føler, at han befinder sig i en kampsitivation. Da kan han forvirre ,,fjenden".

 Godt nok er løgne syndige,  ,,men ikke hvor de udtales til en muslims bedste eller for at redde ham fra en katestrofe." ( "The 4. Conference of the Academy of Islamic Research", Kairo 1970 )

Teologisk rækker ideen om taqija tilbage i tiden.  ,,Islams bevis", den store teolog Al Ghazali ( 1056-1111 ) udtrykte det sådan: ,, af og til er det din pligt at lyve... vi må lyve, dersom sandheden fører til ubehagelige resultater, men sige sandheden, når den fører til gode resultater."

Muhammed lærte os at lyve (taqija i shia-islam )

 "Folk siger: , Lyv ikke ". Men dette gælder ikke, når vi tjener Allah. Han lærte mennesket at lyve, således at vi kan redde os i vanskelige øjeblikke og forvirre vore fjender. Skulle vi holde os til sandheden med den konsekvens, at troen udsættes for fare eller nederlag ? Nej. Folk siger: ,Slå ikke ihjel´. Men den almægtige lærte os, hvordan man slår ihjel.

Hvorfor skulle vi ikke slå ihjel, når det er nødvendigt for at sikre troens sejr?

Bedrag, svindel, konspiration, snyd, tyveri og mord er ikke andet end midler. Isig selv er det hverken godt eller dårligt uden de hensigter, der er bag. Se på en køkkenkniv. Er den god eller dårlig ? En husmor kan skære kød med den. Og en af islams soldater kan gennembore hjertet på et skadedyr" ( Hizbollahteologen M. Navab-Safavi i appendiks til Amir Taheri.,,Holy Terror",Spheere Books Limited, London 1989 ) Han gav os taqija for at forvirre de vantro og fremme islam.

 En af islams doktriner er læren om  ,,taqiyya",

den religiøse dispensation, som muslimer har til midlertidig at fornægte troen f.eks. i en forhandlingssitivation, således at denne kan spille et fordækt spil, når det er gavnligt for sagen og for at forvirre en modpart af anden religiøs observans. Det kan gå så vidt, at en muslim, hvis det kræves af sitivationen, kan sværge falsk med hånden på Koranen. ( Et kendt eksempel findes i dokumentarromanen: >>Ikke uden min datter<< ) Dette kan endog gøres overfor en ikke muslimsk ægtefælle. Denne dispensation har alvorlige følger, når man skal vurdere værdien af aftaler, samtaler og forlig, da ,,taqiya" har en direkte nedbrydende virkning for troværdigheden. Den bruges desværre i mange sammenhænge: asylansøgninger, tilladelser, skat, ansøgninger, og især i forhandlingssitivationer med ,,vantro systemer" eller såkaldte ,,illegitime systemer" ( offentlige myndigheder ).

 Kun sjældent indrømmes brugen af taqija

som i et indlæg af formanden for muslimernes studerende i Danmark ( Islamic Student Organisation ) Jahanimar F. Abdallah i et indlæg i Ekstra Bladet 6.4.97: ,,... vi er stolte af at være muslimer og finder os ikke i at blive hundset med af ikke troende. Vi er ingen kulier mere...den tid er forbi. At muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet  osv. kan I kun takke jer selv for.

Den kloge narrer den mindre kloge."

 At indrømme brugen af taqija er egentlig imod selve metoden, da det netop er den narrede parts manglende viden om brugen af taqiya, som forvirrer. Den tyske muslimske forfatter og filosof M.A. Rassoul anbefaler i sin bog >>Allahs letzte Botschaft, Argumente fûr den Dialog mit Christen<< ved at føre ham bag lyset. Argumentet henter han i Sura 4,142: Sandelig,hyklere forsøger at overliste Allah, men han vil overliste dem."

 Ofte møder man blandt sunnimuslimer påstanden, at taqija kun findes i shia-islam.

( f.eks imam Leon Soudari i >>Kommentar<<, Kristi.Dagblad juli 98 ). Forskellen mellem shia- og sunnimuslimer er i denne sammenhæng, at taqija er udbredt blandt sunnimuslimer, men påbudt blandt shiamuslimer. Især når en muslim befinder sig i en uheldig eller umulig sitivation, hvor det gælder om at opnå fordele forislam eller sig selv. Taqija er et stratetisk middel for at forvirre omgivelserne. Taqija kan også oversættes og tolkes med ordet ,,forsigtighed" hvilket betyder, at den sande muslim i vanskelige sitivationer bør skjule sine egentlige hensigter. Dette ,, at skjule sandheden" har ,,forstillesen" som konsekvens. 

 Den Uvidende Vantro

Dette gælder f.eks Korantolkningen, hvor man overfor den uvidende vantro fremhæver de blide Koranvers fra Muhammeds tidlige år. Men disse vers er i modstrid med de senere koranvers, hvor profeten fremhæver, hvordan den fromme muslim med hårdhed skal underkaste de vantro og udrydde dem, hvis de nægter underkastelse. ( Sura 4.92 Islams fuldmagt over de vantro: Sura, 4.95, 47.4, Sura 8 og 9. Overfor de vantro skal muslimen henvise til et korancitat, som jævnfør Sura 16.102 ( ,, vi bringer jer bedre" ) er ophævet ( abrogeret ), især verset :" Der er ikke tvang i religionen" og således snyde den vantro og vække dennes interesse ).

 Begrundelsen for taqija er, at Allah snød sine fjender.

Han snød dem ved ikke at lade ( Guds Søn = Jesus ) dø. Islam nægter derfor, at Jesus blev korsfæstet ( ,,det så kun sådan ud, det forekom sådan" ). Denne lære overtog profeten fra sekten ,,doketisterne".

  THE HISTORY CHANNEL "INSIDE ISLAM" 1/9 - YouTube

 Muhammed praktiserede taqija

Han snød sine modstandere, siger islamiske teologer som begrundelse for metoden. Her henvises til ,,Freden ved Al-Hudabija", hvor Muhammad narrede sine modstandere. Overenskomsten ved Hudabija havde kun som formål ved forstillelse at få modstanderne til at tro, at han havde gode hensigter.Fredsaftalen var dog kun beregnet på at samle kræfter til den endelige underkastelse af modstanderne i Mekka, hvilket lykkedes. Med aftalen fik han adgang til byen, hvor han boede, til han og hans tilhængere kunne tage magten indefra. 

Sunni-muslimer i Vesten fornægter overfor ikke-muslimer eksistensen af taqija. 

 Den konsekvente fornægtelse af, at man anvender forstillellelse overfor enkeltpersoner og ,,vantro" myndigheder er en del af selve metoden i taqija. Ofte medfører det grænseløs forvirring hos modstanderen  eller de forhandlede myndigheder, når de ofte langt senere opdager det. Det har endog medført, at enkelte bøger og leksika om islam fejlagtig anfører at taqija kun bruges af shiamuslimer. Anbefalingen af løgn i form af taqija, som fandt sted på,, The 4. Conference of Islamic Research" som en god og frugtbar metode blandt sunnimuslimer, er yderst betydningsfuld, idet sådanne udtalelser fra Kairos Al Azar universitet må anses som normgivende for sunnimuslimer.  

 Et kendt eksempel for aktiv anvendelse af taqija for at forvirre modstanderen ved løgn, kendes fra det overvejende sunnimuslimske land Tyrkiet, hvor Erbakan, politisk leder for den tredjedel af vælgere, der stemmer fundamentalistisk i Tyrkiet, aldrig har fortiet brugen af taqija. ( Søsterbevægelsen i Danmark er Milli Gôrûs, DMGT ).

Assia Harwazinski ( tysk islamforsker ) henviser til, at brugen af taqija er så almindelig for mange muslimer, at det er en ,,slags overlevelseskunst", en måde at leve på, både på det personlige plan, men også i islamiske bevægelser, der både har en skjult dagsorden og en åben dagsorden.

De mest yderliggående er undertiden de mest ærlige, da de ofte af lutter iver ikke kan holde sig tilbage. Pudsigt nok bruges taqija ofte mere bevidst blandt personer, som man i Vesten anser som moderate. Evnen til at bruge taqija ved at udnytte den ,, vantros" naivitet, forplumrer samtalen og forståelsen i den grad, at det undertiden kan være yderst svært at se hvem der har ret. Metoden har som et vigtigt mål, at få ikke-muslimer til indbyrdes at blive uenige ! Derfor indledes ofte med en af følgende påstande:

1.a) ,, Taqiya findes ikke", b ) ,,det bruges kun af shiamuslimer", c) Det bruges kun af yderliggående."

2. Ikke-muslimer har det godt,hvor muslimer har flertallet."  

3. Jihad skal kun forstås som anstrengelse for freden og troen.

4. Islam er et eksempel på verdens mest tolerante religion.

5. Ordet ,,islam" skal oversættes med fred, hvilket viser islams sande indhold ( slm = salama = fred ). Problemet er blot, at ordet ,,islam" faktisk betyder  ,,underkastelse".

Tager en muslim udgangspunkt i en af disse sætninger, ved man , at der bruges ,,forstillelse " for at forvirre eller skabe interesse hos modparten. Derudover kan ofte forventes taqija , hvis en muslim gør et stort nummer ud af de abrogerede ( ophævede ) Koranvers , for eks. verset: ,, Der er ingen tvang i religionen."

 Taqija overfor vantro indledes ofte med Koranverset: Tvang findes ikke i Koranen"

 og påstanden: ,,islam er en tolerant religion", andre religioner har det godt, hvor islams system hersker." At Koranverset er abrogeret/ugyldigt for ortodokse muslimer forties. I de muslimske lande bruges i stedet de voldsomt diskriminerende vers, der forvandler islamiske lande til gennemførte apartheidsystemer. Prof. Spuler Stegeman giver eksempler på, hvordan taqija i Tyskland bruges overfor tyske myndigheder, offentlige kontorer af sunnier. Kilder for sunniislams brug af taqija er  A.Harwazinski, Gibb og Kramer og ,,Zentrum für Türkeistudien".

Taqija anvendes især overfor såkaldte vantro myndigheder,

dvs. politi,domstole og myndigheder af enhver art, som ikke accepterer eller underordner sig islamisk lov. Nogle gange kan myndigheder forbløffes over de utrolige og helt usansynlige historier, som bruges blot med det formål at forvirre. Da flertallet aldrig har hørt om taqija, tolkes det som sygelig tilbøjelighed til løgn, da det sjældent forbindes med noget religiøst.Reaktionen er derfor undren og opgivenhed. Netop det sidste , at myndigheden eller personen opgiver, er tilsigtet mål for taqija. Accepterer myndigheden islamisk dominans og underordner  sig alle krav, dæmpes brugen af taqija.

,,Folk siger: Lyv ikke`men dette gælder ikke , når vi tjener Allah."(Muhammed Navab-Safavi ).

Amir Taheri, tidligere redaktør i Teheran, peger i sin bog

>> Holy Terror<<

på Taqija bruges som tilbagetog for at forberede næste slag:,,Negira". 

 "Hvis den rettroende ikke har tistrækkelig magt til at gennemføre islam her og nu, må han gennem flere stadier. Han må starte med at fremme islam gennem propaganda. Men midlerne kan iøvrigt omfatte alt lige fra etableringen af koran-skoler og til snigmord ( Det engelske ord for snigmorder ",,assassin" er direkte overtaget fra arabisk ). Løgn er acceptabel,når det er nødvendigt for at beskytte troens højere interesser ....Midlertidige tilbagetog i taktisk øjemed for at vildlede fjenden, eller som forbereddelse til næste slag (negira ) er tilladelige."

 Informationsfolder udgivet af

www.Danskkultur.dk

 med det formål at bevare

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 


Det ser ud til her i 2015 = at den tidligere Kasserer Hr. 

Axel Artke

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 

 

efter at have overtaget Formandsposten i

Grundlovsforeningen 

 Dansk Kultur 

efter

Rolf Slot-Henriksen

Billeder af rolf slot-henriksen

har fået så meget styr på Grundlovsforeningens hjemmeside at

Danmarks Kultur-erklæring

kan Præsenteres på denne hjemmeside. Den lyder således.

--------
For at standse en katastrofal udvikling, som vil undergrave Vesten, vor kultur og vort hidtil homogene samfund, og føre til stadig stigende uro, beder vi befolkningen støtte Danmarks Kultur-erklæring.

Grundlovsforeningen   www.Danskkultur.dk 

1. Vort folk har ret til at værne om sin kultur.

2. Vi anser Danmarks kulturarv med rødder i Oldtid og Vikingetid og formet af Kristendommen , den danske historie og udtrykt i Grundloven af 1953 som et gode.

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4. Den danske kultur er et gode, som ikke må tilsidesættes med henvisning til konventioner eller fremmede kulturer.

5. Kolonisering af Danmark, fortrængning af vor kultur skal imødegås.

6. Politikerne, skolen, offentlige og kirkelige institutioner har pligt til at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. F.eks skal Dansk musuk være en væsentlig del af musikudbudet i dansk radio og fjernsyn.

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode og som anvendt praksis.

Ungdommen kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

Forsættelsen kan læses på dette Link.

  Læs mere  


Jeg er  

Evangelisk Luthersk Kristen

så derfor har jeg lyttet meget til indholdet på dette Link.  

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube 

 

Læs mere   

Debat om menneskerettigheder Søren Krarup og Jonas ...

 


 http://www.kulturpartiet.dk/22754407 

 


Kan i unge regne ud = hvilken forskel = der er på disse

Menneskerettigheder = vedtaget i Cairo i 1990 og på

Koranens  Sharia-love = efter at have læst artikel 24 og 25.  ???

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
En internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 Er du mellem 14 år og 21 år = bør du måske læse Artikel 24. og 25. en ekstra gang. Det er jo trods alt jeres fremtid = det drejer sig om. Det kan kræve ugentlige Analyser.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

----------------

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

 


 Kan medlemmer af ( Indre Mission finde ny Viden ) på dette Link  ???

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666  

 


 

935 - They Have Made Void Thy Law Part II / Rekindling the ...

www.youtube.com/watch?v=nKmtpjPA7ek
16. sep. 2011 - Uploadet af Amazing Discoveries
935 - They Have Made Void Thy Law Part II / Rekindling the ... They Have Made Void Thy Law Part I ...

 


Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

Old World Order

Som bekendt for ( Kristne ) der læser i deres ( Bibel ) i ny og næ - så bygger ( Old World Order ) på ( Guds Lov = De 10 Bud )

 

( Guds Lov = De 10 Bud )

Som blev opbevaret i ( Pagtens Ark ) der var bygget - specielt til det dette  formål. ( Pagtens Ark ) skulle ifølge anvisninger i ( Bibelen ) det gamle testamente = se cirka således ud =

( Pagtens Ark ) = ( Guds Lov = De 10 Bud) = ( Old World Order )

 

e

Billeder af pagtens ark jødedommen

Med hvilket formål blev ( Pagtens Ark ) bygget  ???

Det kan enhver læse mere om i

( Bibelens = Det Gamle Testamente )

Pagtens Ark - blev opbevaret i et Tempel i Jerusalem.

 

 Det kan have set således ud = eller således

 

Sådan kan det have set ud da ( Guds Søn = Jesus ) blev Korsfæstet =

Da lynet slog ned - og delte et tæppe i Templet.

Walter Veith (2) Where Jesus Walked / Total Onslaught - YouTube

 
Lignende  17/12/2011 - Talte ( Guds Søn = Jesus ) Aramæisk ???
 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDEN

 

The Ark of the Covenant found. Kent Hovind explains Ron ...

 

www.youtube.com/watch?v=9ay1vFfkji8

 

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

 For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal komme frem i lyset. Har nogen ører at høre med, skal han høre.

Læs også Vers 5. på dette Link

 Thomas  Evangeliet

www.skjulte-sandheder.dk/56856379

Guds Søn = Jesus

har sagt dette

 (5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

Grundlovsnyt - YouTube

Danmarks Riges Grundlov


Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042


  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

  Massiv Censur = Hvorfor

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 

Rockefeller afslører alt til Aaron Russo! - YouTube

 

 Kan Kvinder lytte i 11. minutter ???

Have You Forgotten? - YouTube

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 

EU
af Henrik Ræder Clausen

 

Prisen: kan skifte : Præamblen på side 57 - må anses som nødvendig politisk grundviden.

 

Sprog  Dansk

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

   I Præamblen ( den Korte udgave ) der er Kristendommen ikke nævnt med et eneste ord. Det betyder = at de nede i EUs Hovedkvarter ikke aner = at vi har en = Kristen Kulturarv = hvilket kan bevises med denne hjemmeside.  

www.danskkultur.dk

 Hvor de fleste Kristne helligdage er omtalt under overskriften

Mærkedage 


 Jeg mener også = at der findes nogle interessante oplysninger = på disse hjemmesider

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550269 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550266 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550267 

 

  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

Det er som regel mennesker = der udfører djævelens gerninger = samtidig med = at de tror = at de gør det gode og det rigtige. Jeg har været og er måske stadigvæk = et sådant menneske.  

Du kan oprette din egen  

www.123hjemmeside.dk  

 og derefter overføre = det = du mener er = bevaringsværdigt

Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

 Tal der skal tjekkes og ( analyseres ) er disse tal korrekte  ???

 I 1913 = var al Korn i ( Republikken USA ) ejet af

( Farmere = Landmænd )

 I 2013 var kornProduktionen 95% ejet af Corporationer af de såkaldte Kartel-Kapitalister. Kaldes denne udvikling ( Agenda 21 ) og er denne udvikling planlagt i ( FN = UN )

Hvordan ser det ud i disse Nationalstater i EU  ???

---------------

 

 Belgien € (1957) Frankrig € (1957) Tyskland € (1957) Italien € (1957)

 Luxembourg € (1957)  Holland € (1957)  Danmark (1973) Irland € (1973)

 Storbritannien (1973   Grækenland € (1981) Portugal € (1986) Spanien € (1986)

 Østrig € (1995) Finland € (1995)  Sverige (1995) Cypern € (2004)

 Tjekkiet (2004) Estland € (2004) Ungarn (2004) Letland € (2004)

 Litauen € (2004) Malta € (2004) Polen (2004) Slovakiet € (2004)

 Slovenien € (2004) Bulgarien (2007) Rumænien (2007) Kroatien (2013)

 

Maurice Strong's unprecedented rise to power - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Qu_XGuP_LY8
5. jul. 2009 - Uploadet af MDJarv
From the CBC documentary 'Life and Times' (2004). This clip takes a look at one of the world's leading ...

 Maurise Strong youtube


 

Kirsten Walther - Visen om nyhedernes forgængelihed ... - YouTube

 

 

  Dansk Sang om Vietnamkrigen og andre krige.

Begynder optakten til udryddelseslejre med at den Nationale befolkning får frataget deres våben = og andre muligheder for = at forsvare sig selv  ??? 

Lidt om hjemmeværnet

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 ---------

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 


What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
In 1793, Muslim Barbary pirates captured the U.S. cargo ship Polly. The ship was plundered and the crew was ...

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 Her i mit fædreland

Nationalstaten  Danmark

vil jeg fremhæve disse 2. kulturkrav ud af 25. 

Muslimske  Kultur-krav

Ændring af Grundloven

Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

 

Billeder af danske flag 

 

 Flere billeder af danske flag

 


 

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = GRUNDLOVEN = MED DIT LIV ???

 


 

The Leftist / Islamic Alliance - YouTube

www.youtube.com/watch?v=YSTaXt426zA
17. jan. 2013 - Uploadet af ABN English
The Leftist / Islamic Alliance This is crucial information that every .... within my country this leftist Islamic ...

 Alt hvad Satans tilbedere foretager sig foregår i det skjulte.

Hvad er det som

CENSURPARAGRAF 266B

Skal skjule  ???

Advarsel fra Gud

 Hvad er det de store medier ønsker at skjule  ???

 


www.Oplys-dig-selv.dk  

Pausen = på ubestemt tid = Slut

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


Her er lidt Debatoplæg = til de tænkende indbyggere

i mit/vores Fædreland

Nationalstaten  Danmark

-------------

Danmarks Riges Grundlov af 1953 

 

 Endnu værre er det = at der skal ske ændring af vores danske flag

 

LEGENDEN OM DANNEBROG

I følge sagnet "faldt Dannebrog ned fra himlen" Dette sagn stammer fra slaget ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219 under Valdemar Sejrs korstog mod Esterne.
Øjeblikket hvor Dannebrog,ifølge sagnet, daler ned fra himlen 15. juni 1219 i slaget ved Lyndanisse i Estland.
( Maleri af C.A. Lorentzen )

 

 

 

 Det værste er dog = at der kræves andre love = for vores Danske Kongehus. Uden vores danske Kongehus = så eksisterer vores Fædreland ikke mere. Set oppefra = så kommer vores fædreland

 

Nationalstaten Danmark

 

 til lovgivningsmæssigt = set fra et helikopter-perspektiv = til = at ligne et mølædt kludetæppe. Jeg ved godt = at jeg som dansker = socialt hører til bunden af bunden = i det danske samfund = men nu har jeg besluttet at gøre noget aktivt = for at vi Danskere = kan bevare vores fædreland. Jeg vil markere at

 

Nationalstaten  Danmark

 

er mit fædreland = ved personligt at gå mindst en fredsmarch om året = sammen med Nikolai Sennels i København. 

 

 Billeder af den lille havfrue

 

 

 

 Flere billeder af den lille havfrue

 

 Jeg vil som alle andre Danske Danskere der ønsker at bevare

 Danmarks Riges Grundlov 

 så vil jeg bare een = enkelt gang i mit liv = gå en tur sammen med

Nikolai Sennels  

 

på den berømte mandags-vandring = til den lille havfrue = og tilbage igen.


 

 Der sidder jo nok mange = der gerne vil deltage = bare en enkelt gang om året = i en sådan fredsmarch. Derfor dette 

 

Skatteforslag om Skattefradrag.

 

Enhver vognmand = der måske  kan fylde sin bus op med passagerer = en gang om ugen = for at møde op til den ugentlige mandags-spadseretur i København = bør have et skattefradrag = der svarer til den indkomst = som vognmanden får ind = ved salg af billetter til de passagerer = der vil med Vognmanden over til København = med det formål = at forsvare vores

Danske Kongehus

og

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

og det ved at spadsere sammen med Nicolai Sennels på den

berømte mandags spadseretur )

ned til den lille Havfrue og tilbage igen.

 


 

 Tjæreborgpræsten

 

Lidt inspiration fra Tjæreborg-Præstens Forretningsmodel.

 

Bus fra Tjæreborg Rejser overlevede sandsynligvis, fordi ...

 Jeg kan forestille mig følgende.

 -----------------

På ugens første dag ( søndagen ) eller på ugens anden dag ( mandagen ) kører der fyldte busser fra disse

Danske Storbyer   

 Kolding Vejle Aalborg Esbjerg Randers Odense Aarhus Horsens Roskilde

 

 Rejsens endemål = det er Axeltorv i København = hvor Bussernes Passagerer læsses af = således at passagererne kan nå at spadsere med = på den berømte mandags spadseretur = sammen med Nikolai Sennels = der går fra Axeltorv i København ( hver mandag kl 18.00 ) og ned til

 

den Lille Havfrue på ( Langelinie = evt.= Langelinje )

 

 Billeder af den lille havfrue

 

 

 

 Flere billeder af den lille havfrue

 

-------------------

 

 Når landets buschauffører har afleveret deres passagerer = mandag inden klokken 18.00 på Axeltorv = så kører buschaufførerne videre til Langelinie = hvor de parkerer deres busser. Det betyder at de passagerer = der kommer fra Danmarks Storbyer = de efter på besøget på Langelinje = kan stige direkte op i deres busser og køre direkte tilbage til deres hjembyer. 

 


 

Kultur - Bus - Rejser

 

Denne kulturelle mandags-drøm = kan naturligvis opfyldes = på mange måder. Her er lidt inspiration til = hvordan mødre = kan opfylde deres barns drøm om at se ( Den lille Havfrue ) i København = inden de er fyldt 14 år.

 

Bus fra Tjæreborg Rejser overlevede sandsynligvis, fordi ...

 

 En årlig køretur til København = burde Danske mødre godt kunne arrangere = fra de lidt større danske byer = så som

 

Kolding Vejle Aalborg Randers Herning Odense Århus Horsens Roskilde

 

til Langelinje i København

 

 Jydekompagniet 3 (1989) - Vi er på vejen igen (Jacob ...

 

 Der burde bygges to tårne = kaldet Tvillingetårnene = til minde om Kronprins Frederik og Mary,s Tvillinger. Disse to Tvillinge-tårne = der skal bygges til minde om Kronprins Frederiks og Mary,s Tvillinger = bør være cirka på højde med

 

Aaborgtårnet.

Billeder af aalborgtårnet

 

 

 

 Flere billeder af aalborgtårnet

 

 Disse tvillingtårne bør bygges på langelinje i København = lige over for  

Den Lille Havfrue

 


 

Jacob Haugaard indleder hver Mandag = med den måske mest berømte tale

som nogensinde = er talt = i det Danske Folketing = og som lyder således

 

Jacob Haugaard på folketingets talerstol - 1995 - YouTube 

 

 Fra et Lærred mellem disse = to Tvillingetårne = skal alle ( hver mandag ) kunne se og høre = den tale = som Jacob Haugaard = holdt i det danske Folketing i 1995. 

 


 

Jeg sidder her med et BT foran mig dateret 16. oktober 2015

Den store overskrift lyder således

Jeg er vred.

 Det fik mig til undtagelsesvis - til = at købe en avis - og endda at åbne den. På side 24 åbner De op for, at De har et ønske om et formål med dit virke som Prinsgemal i det Danske Kongehus.

 

Jeg ser en klar opgave for mit/vores Danske Kongehus - som må være en klar opgave i vores Danske Kongehus = for en adelig _ med et stort intellektuelt format.

 

De kan være Primus Motor for = at der bliver bygget To Tvillingetårne = lige overfor Den lille Havfrue. Kan de klare denne opgave = vil det sandsynligvis aftvinge et stort og formidabelt eftermæle i Danmarks og Europas kommende generationer. Jeg har billeligt vist det Danske Aalborgtårn = som en slags = udgangs-model = der også viser respekt for det Franske = hvor Eiffel-tårnet jo også = kan bruges som model = for de to Tvillingetårne = der jo derfor bør blive bygget i Metal.  

 

 Jeg tænkte = kan denne vrede bruges = til noget konstruktivt.

 Det vil fremtiden give = os = det danske folk svar på. 

-------------------

En gave fra Det National Historiske museum

 

 og fra Kunstneren

Niels Strøbek

 

 Det kan jo være svært = at glide ind i et folk = i selvfølgelighed = men De er jo farfar til = to Tvillinger i den Danske Kongeslægt = og det er jo ikke første gang i Danmarks-Historien = at der er blevet bygget Tvillinge-Tårne = i den Danske Kongeslægts Historie.

 

 

 

 Biskop Absalon og Esben Snare er jo i forvejen en berømt Tvillinge-fødsel i vores Danmarkshistorie.

 

 

Ifølge et gammelt sagn, der gengives af Saxo Grammaticus[1] blev Absalon født, mens hans fader Asser Rig var i vendernes land. Asser Rig havde, inden han rejste fra sin gravide kone, sagt, at hvis hun fødte en pige, mens han var borte, skulle der bygges et spirFjenneslev Kirke, som han var i færd med at bygge, men hvis der blev født en dreng, skulle der et rigtigt tårn på kirken. Da Asser Rig senere kom hjem, var der to tårne på kirken, da han havde fået tvillinger (Esbern Snare og Absalon).

 

Mellem de to tårne = kan der bygges et spisested = måske efter et  forbillede fra hvordan = toppen af Eiffeltårnet er indrettet.

 

 

 


 

 

 

Jeg ønsker at leve i fred i en retstat. Derfor har jeg meldt mig ind i

 

  http://www.dksamling.dk/

 

 Jeg bemærker = at der er krav om = at der skal være områder i 

 

Mit/Vores

 

Fædreland = Nationalstaten Danmark

 

 der skal være fri for Dansk Lovgivning. At efterkomme det = vil efter min opfattelse være = at overtræde

 

Danmarks Riges Grundlov af 1953 

 

 

 Endnu værre er det = at der skal ske ændring af vores danske flag

 

LEGENDEN OM DANNEBROG

I følge sagnet "faldt Dannebrog ned fra himlen" Dette sagn stammer fra slaget ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219 under Valdemar Sejrs korstog mod Esterne.

 
Øjeblikket hvor Dannebrog,ifølge sagnet, daler ned fra himlen 15. juni 1219 i slaget ved Lyndanisse i Estland.
( Maleri af C.A. Lorentzen )

 

 

 

 Det værste er dog = at der kræves andre love = for vores Danske Kongehus. Uden vores danske Kongehus = så eksisterer vores Fædreland ikke mere. Set oppefra = så kommer vores fædreland

 

Nationalstaten Danmark

 

 til lovgivningsmæssigt = set fra et helikopter-perspektiv = til = at ligne et mølædt kludetæppe. Jeg ved godt = at jeg som dansker = socialt hører til bunden af bunden = i det danske samfund = men nu har jeg besluttet at gøre noget aktivt = for at vi Danskere = kan bevare vores fædreland. Jeg vil markere at

 

Nationalstaten  Danmark

 

er mit fædreland = ved personligt at gå mindst en fredsmarch om året = sammen med Nikolai Sennels i København. 

 

 Billeder af den lille havfrue

 

 

 

 

 

 Flere billeder af den lille havfrue

 

   http://pegidadk.dk/

 

 Jeg vil som alle andre Danske Danskere der ønsker at bevare

 

 Danmarks Riges Grundlov 

 

 så vil jeg bare een = enkelt gang i mit liv = gå en tur sammen med

 

Nikolai Sennels  

 

på den berømte mandags-vandring = til den lille havfrue = og tilbage igen.

 

 

 


 

 Der sidder jo nok mange = der gerne vil deltage = bare en enkelt gang om året = i en sådan fredsmarch. Derfor dette 

 

Skatteforslag om Skattefradrag.

 

Enhver vognmand = der måske  kan fylde sin bus op med passagerer = en gang om ugen = for at møde op til den ugentlige mandags-spadseretur i København = bør have et skattefradrag = der svarer til den indkomst = som vognmanden får ind = ved salg af billetter til de passagerer = der vil med Vognmanden over til København = med det formål = at forsvare vores

 

Danske Kongehus

 

og

 

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 

Danmarks Riges Grundlov

 

og det ved at spadsere sammen med Nicolai Sennels på den

 

berømte mandags spadseretur )

 

ned til den lille Havfrue og tilbage igen.

 

 http://pegidadk.dk/

 

 

 


 

 Tjæreborgpræsten

 

Lidt inspiration fra Tjæreborg-Præstens Forretningsmodel.

 

Bus fra Tjæreborg Rejser overlevede sandsynligvis, fordi ...

 

 Jeg kan forestille mig følgende.

 

 -----------------

 

På ugens første dag ( søndagen ) eller på ugens anden dag ( mandagen ) kører der fyldte busser fra disse

 

Danske Store Byer   

 

 Kolding Vejle Aalborg Esbjerg Randers  Herning  Odense Aarhus Horsens Roskilde

 

 Rejsens endemål = det er Axeltorv i København = hvor Bussernes Passagerer læsses af = således at passagererne kan nå at spadsere med = på den berømte mandags spadseretur = sammen med Nikolai Sennels = der går fra Axeltorv i København ( hver mandag kl 18.00 ) og ned til

 

den Lille Havfrue på ( Langelinie = evt.= Langelinje )

 

 Billeder af den lille havfrue

 

 

 

 Flere billeder af den lille havfrue

 

-------------------

 

 Når landets buschauffører har afleveret deres passagerer = mandag inden klokken 18.00 på Axeltorv = så kører buschaufførerne videre til Langelinie = hvor de parkerer deres busser. Det betyder at de passagerer = der kommer fra Danmarks Større byer = de efter på besøget på Langelinje = kan stige direkte op i deres busser og køre direkte = tilbage til deres hjembyer. Hvilke byer er Danmarks Større byer. Lad mig nævne nogle som jeg anser for at høre til mit fædreland

 

Nationalstaten  Danmarks

 

 større byer.

 

Billeder af danske flag

 

 

 

 

 

Flere billeder af danske flag

 

De større byer = i mit/vores fædreland = de er

 

Kolding - Vejle - Aalborg - Esbjerg - Randers - Herning - Odense - Århus - Horsens - Roskilde

 

Disse byers mødre = burde kunne samle mennesker nok = ( hvis de har viljen ) til at kunne fylde en Bus = så de kan køre med deres børn = bare en enkelt gang = så de kan vise deres børn = inden de er fyldt 15 år = Danmarks største Turist-atraktion = nemlig

 

Den lille Havfrue

 

 og samtidig kan børnene få besøgt

 

 Danmarks Hovedstad

 

København

 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 

 http://pegidadk.dk/

 

 Jeg har stor forståelse for = at mødre = efter at have besøgt Pegida-dkS hjemmeside = beslutter at fravælge denne mandags-spadseretur. Alligevel er det endnu muligt = for en moder = med sit barn = eller = sine børn = at besøge Danmarks mest berømte

 

Kultur-atraktion

 

nemlig

 

 Den lille Havfrue

 

på lange-linje og besøge andre interessante Turiststeder i vores

 

Danske Hovedstad = København

 

 Billeder af den lille havfrue

 

 

 Flere billeder af den lille havfrue

 


 

Advarsel fra Gud = Dato ukendt = fordi Bibelen er gammel 

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Kroppen mangler = hovedet = hvad gør du ??? 

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

Den lille Havfrue - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Images for den lille havfrue

 

 

 

 More images for den lille havfrue

Advarslen fra Gud = til det Danske folk = gennem Bibelen 

Min Danske Bibel Siger

 Matthæus Evangeliet  Om falske Profeter 

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 )  

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem.  

 Islams religiøse frugter = er afhuggede hoveder ??? 

Muslimernes Forbillede Muhammed halshuggede 800 Jøder i Medina

Jihad som kolonisering af nyt land

 


 

 Billeder af james warburg 1950

 

 

 

 Flere billeder af james warburg 1950 

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Advarslen om kommende store vederstyggelige ødelæggelser = de plejer normalt at blive givet mellem 50 og 100 år før selve begivenheden finder sted = af og til på Tarok-Kort.

 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554867 

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667988   

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 

   ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

 


 

 Bemærk at Danmarks Riges Grundlov af 1953 fortæller at

 

 i Paragraf 4. fortæller at mit/vores fædreland
Nationalstaten  Danmark
er en
Evangelisk-Luthersk Kristen Nationalstat
og er derfor ikke er en
Katolsk  Nationalstat

 


 Læs mere   

 http://www.oplys-dig-selv.dk/417958112  

   http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

 www.UriasPosten.net

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.DenKorteAvis.dk

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps 

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 http://www.oplys-dig-selv.dk/55199628 

 


 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ... 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 

  http://www.kulturpartiet.dk/25458801

  www.123hjemmeside.dk

 


 Pias Talende Tal

 
 
 Tal der Taler - hvis de er = Rigtige  ???
 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/417958112  

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTub 

Bogen ( Søren Krarup og hans tid )  kan

 bestilles fra dette Link

www.advarselspartiet.dk 

 


 Dansk Samling satser at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 Læste jeg rigtigt ??? Valgprogrammet = 6. = c = om Hjemmeværnet ???

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865

Af Morten Uhrskov Jensen
17.07.15, 16:45
Der kan være grund til at minde om, hvad jeg mener, og hvad jeg ikke mener om udlændingepolitikken. Læs mere
 
 

 
Af Morten Uhrskov Jensen
18.08.15, 21:41
Det er tallet, som de tyske myndigheder selv ser som en mulighed. Det ville svare til 50.000 i Danmark. Læs mere 12
 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

 


Pengesystemet og dets ulemper - YouTube

www.youtube.com/watch?v=HQdFDzcltfQ
19. feb. 2015 - Uploadet af Gode Penge
En god introduktion til pengesystemet og de problemer, der er ved at lade bankerne skabe penge ...

 Mere om - New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Act! for America - Home    www.islaminfo.dk   Dansk

Sharia finans = jihad  =  Hvem ejer hvem  - økonomisk ???


 

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 Bemærk at Danmarks Riges Grundlov af 1953 fortæller at
 
 
 i Paragraf 4. fortæller at mit fædreland
Nationalstaten  Danmark
er en
Evangelisk-Luthersk Kristen Nationalstat
og er derfor ikke er en
Katolsk  Nationalstat
 
 

 Læs mere   

 http://www.oplys-dig-selv.dk/417958112  

   http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

 www.UriasPosten.net

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.DenKorteAvis.dk


 

  ER DU DANSKER AF HJERTET  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

-------------------

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 

 Kom ud af hende = Mit Folk. Måske du her = holde hund ???

http://www.oplys-dig-selv.dk/218548731 

 


 

Den der søger efter ( Sandheder ) bevæger sig væk fra ( Løgne ) inden for

Religion - Politik - Økonomi - Jura - militæret - Kultur - Medierne

 Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  om Koranens Indhold.

Sandheder kan være ubekvemme ) ( Hvad sker i dit område )

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

--------------

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

Lidt om Dansk FolkePartis stigende medlemstal

Lidt om en Politisk udvikling i

 Nationalstaten Danmark

fra  1996 og foreløbig frem til 2013


www.DanskFolkeparti.dk

Billeder af pia kjærsgaard

 

   Flere billeder af pia kjærsgaard

 Medlemstal

1996  =  900 medlemmer

1997 = 1733 medlemmer

  1998 = 3297  medlemmer

  1999 = 3496 medlemmer

  2000 = 6433  medlemmer

--------------

2001 = 6204  medlemmer

2002 = 6680  medlemmer

2003 =  6730 medlemmer

2004 = 6615  medlemmer

--------------

2005 = 7337 medlemmer

    2006 = 8594  medlemmer

    2007 = 8356  medlemmer

   2008 = 9973 medlemmer

--------------

2009 = 10.178 medlemmer

2010 = 10.186 medlemmer

2011 = 10.230 medlemmer

2012 = 10.684 medlemmer

2013 = 12.064 medlemmer

Why is Charlie Hebdo Assassination 100% Islam - YouTube

--------------

http://www.tro-eller-overtro.dk/367454423

Hvem ejer = Danmarks Nationalbank ??? Læs mere på

www.Danskfolkeparti.dk

DF: Skrupforkert at udlicitere seddelpressen

http://www.oplys-dig-selv.dk/418550256 

Hvem kan tage en sådan beslutning  ???

Hvem ejer USAs Nationalbank

Excommunicated Priest Exposes New World Order.. 2/3 ...

 Er det ukendte = Kartel-Kapitalister ???

 

Interview med MEP Morten Messerschmidt - YouTube 

 

Pia Kjærsgaards årsmødetale 2012 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=KyJBck8s0eU
21/09/2012 - Uploadet af DanskFolkeparti1
Pia Kjærsgaards tale ved Dansk Folkepartis årsmøde 2012.
 
Fælden klapper = For altid
 
med kun et enkelt ja til = EUROEN
 
 
 

 Tak Pia

fordi Danmarks Nationalbank = kan trykke en mønt

der kan præsentere noget af Nationalstaten Danmarks

MEST = SUBLIME = KULTURARV

 Billeder af den lille havfrue

Nemlig den Lille Havfrue på Langelinje

Danmarks Nationalbank - Wikipedia, den frie encyklopædi

 


 

 Ole Hyltoft talte i grundlovsforeningen »Dansk Kultur ...

www.fortidensJelling.dk

www.erlingmusic.dk

2013 = 12.064 medlemmer

2014 = 14.757 medlemmer

2015

741.592 danskere satte kryds ved liste O og gav derved Dansk Folkeparti 21,1% af stemmerne ved folketingsvalget
den 18. juni 2015.
Det gav 37 mandater til Dansk Folkeparti.
 
Det gav 37 mandater til Dansk Folkeparti.

 www.fortidensJelling.dk

Kristian Thulesen Dahls tale til Dansk Folkepartis årsmøde ...

www.youtube.com/watch?v=9CtdLsYW9KU
21/09/2012 - Uploadet af DanskFolkeparti1
Kristian Thulesen Dahls tale til Dansk Folkepartis årsmøde 2012.

Tak

PIA

POUL BUNDGAARD, TAK  ER KUN ET FATTIGT ... - YouTube

Tak 

igen = for din seje kamp  

PIA

for at bevare

Danmarks Riges Grundlov af 1953   

Grundlovsnyt - YouTube 

Danmarks Riges Grundlov

 § 44  Indfødsret  Stk. 1.

Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.

Engang troede jeg - at Danmark selv kunne bestemme - hvem der skulle lukkes ind i Danmark. Så kom der en ny lov i 1983. Hvordan er det gået frem til 2014.

Derfor dette spørgsmål = tør du være Dansk

 www.oplys-dig-selv.dk

Morten Messerschmidts tale til Dansk Folkepartis årsmøde ...

www.youtube.com/watch?v=KjuFapG-pXo
30/09/2014 - Uploadet af EU-aktuelle Nyheder
Morten Messerschmidts tale til Dansk Folkepartis årsmøde 2014 ... Morten Messerschmidt taler til Helle ...
 
              Billeder af morten messerschmidt
 
 

Flere billeder af morten messerschmidt

 www.Danskfolkeparti.dk

 

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

 Vejen til Magten = hvem var ombord på Titanic - da skibet sank  ??? 

Roman Empire Rules Today DVD1 - FULL - YouTube 

 

Flere videoer for messerschmidt »

 

 www.danskekonger.dk/

www.oplys-dig-selv.dk/410537892


 

Derfor dette spørgsmål = tør du være Dansk

 http://www.oplys-dig-selv.dk/

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 

Kim Larsen & Poul Bundgaard - Fortryllet - YouTube

www.youtube.com/watch?v=9NcMlRzWkds
May 4, 2012 - Uploaded by KimLarsenFanklub
Fra tv-underholdningen" Ka det virk'li passe"(1995-1996) Kim Larsen Fanklub www.facebook.com ...

 Brev fra Mogens Camre

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841

 

 www.123hjemmeside.dk

 Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 

Mark Steyn on Danish TV:    www.endtime.net   
European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

 

  Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

Her i 2014 er der født mange børn siden årstallet var 2008.

 


 

 ER DU LUTHERSK KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE ( BIBELENS SANDHEDER ) MED DIT LIV ???

 


 

Farshad Kholghi: "stå fast på de grundlæggende ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=YZcr_cqhArQ

Stå fast på  =  ( Guds Lov = De 10 Bud )


 

 

 

Hvad er Danmarks Grundlæggende Værdier - Vi Danske Indbyggere  = bør stå fast på  ??? Kan det være

Guds Lov = De 10 Bud  

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

------------

blogbalderorg - YouTube

www.youtube.com/watch?v=AJVP0U3YGKU

------------

www.fortidensJelling.dk

I forskellige landsdele sker der noget i

Nationalstaten - Danmark

Efterhånden - er der flere og flere - der mener - der er noget galt i deres

Fædreland

Nationalstaten  Danmark

og de organiserer sig - i deres lokale landsdele. Dette er naturligvis svært = fordi det er Partilederne fra

De Forenede Censur-Partier

der også styrer ( indvandrer - lovgivningen ) her i Danmark

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918

www.oplys-dig-selv.dk/371635263


 Hvordan kan

Partilederne

 for

 De Forenede Censur-Partier

 Styre deres Partimedlemmer

 ???

Er deres Partimedlemmer styret af

Frimurere = Freemason )

 Gennem sådant et Frimurer-løfte  ???

 evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter

 

Billeder af Albert Pike

Albert Pike - Wikipedia, the free encyclopedia 

 Nu har = Censuren i Danmark og i Europa = været så stram - at størsteparten af ( Danmarks lokale befolkning ) ikke aner - at der overhovedet findes

FREEMASON

Sådan ser Albert Pikes frimurertegn ud

 men prøv at lyt med her

Orøs nye nationalsang : Vi er alle i samme båd - YouTube

 Orø har en plan = Orø overgiver sig aldrig = selv om

Frimurernes Kartel-Kapitalister

vil nedlægge Danmarks Øer og Danmarks lokale arbejdspladser

gennem administrativ Lovgivning.

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

 


 Hvordan kan ( Det Danske Folk ) bekæmpe denne

Prøjser-politik

Vi

Det Danske Folk 

kan jo stemme = på nogle andre = Politiske Partier

ved det næste Folketingsvalg.

der ønsker at bevare en af

Danmarks Grundlæggende Værdier

som er

Danmarks Riges Grundlov af 1953  

 Flere billeder af danmarks grundlov 1849

 Jyske Lov

Danmarks Riges Grundlov

Grundlovsnyt - YouTube

 

       

Christian Langballe = er = Folketingsmedlem for  www.df.dk

 En kamp op ad bakke - men medlemstallet er stigende.

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk 

 


De småborgerlige Gårdsanger Fra Dronninglund - YouTube

www.youtube.com/watch?v=2KsezIlHPTU
18. dec. 2014 - Uploadet af Birthe Børsting
De småborgerlige Gårdsangere fra Dronninglund. ... Gårdsangerne fra Thy - Sjørring Kirke Del 2 / TV Midt ...
 
 

 For det andet - så kan vi

Vi

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

Det Danske Folk 

 Undlade at stemme på Politikere = der i Folketinget stemmer for denne

Prøjser-politik

der fremmer

 Frimurernes og Kartel-Kapitalisternes

 Globale Politiske og Økonomiske Planer om en

New World Order

uden Nationale grænser

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 


Max Keiser Report 162 - Europe's Neo Feudalism - YouTube

www.youtube.com/watch?v=VXce85tyjOk
09/07/2011 - Uploadet af Mladen Nikolic
http://zagreb.goldfromkb.com ...stop hyperinflation of your dollars! If you leave your faith in their hands than this ...
 
 

Besøg eventuelt ( EU bag Kulisserne ) og Anders Bruun Laursen  

 Fælden klapper = For altid = med kun et ja til = EUROEN

 


Jeg

Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul

 fraråder stærkt

 Danmarks Befolkning

 at stemme på nogle af disse - Politikere - til det næste Folketingsvalg

 Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST  

 Martin Geertsen ( V ) Ane Halsboe-Larsen ( S ) Leif Mikkelsen ( LA ) Sofie Carsten Nielsen ( RV ) Ole Birk Olesen ( LA ) Rasmus Helveg Petersen ( RV ) Lisbeth Bech Poulsen ( SF ) Troels Ravn (S ) Mette Reissmann ( S ) Lotte Rod ( RV ) Pernille Rosenkrantz-Thell ( S ) Pernille Skipper ( EL )  Zenia Stampe ( RV ) Andreas Steenberg ( RV ) Annette Vilhelmsen ( SF ) Nikolaj Villumsen ( EL ) Fatma Øktem ( V ) Hans Vestager ( RV ) Mai Henriksen ( KF ) Preben Bang Henriksen ( V)  Henning Hyllested ( EL ) Jens Joel ( S ) Jan Johansen ( S ) Christian Juhl ( EL ) Jan E. Jørgensen ( V ) Simon Kollerup ( S ) Annette Lind ( S )  Rosa Lund.

 Flemming Damgaard Larsen ( V ) Bjarne Lautsen ( S ) Mike Legarth ( KF ) Flemming Møller Mortensen ( S ) Holger K. Nielsen ( SF ) Ellen Trane Nørby ( V ) Maja Panduro ( S ) John Dyrby Paulsen ( S ) Jesper Petersen ( SF ) Julie Skovsby ( S ) Gitte Lillelund Bech ( V ) Hans Christian Schmidt ( V ) Per Stig Møller ( KF ) Inger Støjberg ( V ) Eyvind Vesselbo ( V ) Margrethe Vestager ( RV ) Lars Barfoed ( KF ) Tina Nedergaard (V ) Karen Ellemann ( V ) Lykke Friis ( V ) Manu Sareen ( RV ) Nadeem Farooq ( RV ) Liv Holm Andersen ( RV ) Jørgen Arbo-Bæhr ( EL ) Mette Bock ( LA ) Trine Bramsen ( S ) Stine Brix ( EL ) Lars Dohn ( EL ) Jacob Ellemann-Jensen ( V )

 

 Simon Emil Amnitzbøll ( LA ) Eigil Andersen ( SF ) Kim Andersen ( V ) Sophie Hæstorp Andersen ( S )  Pernille Vigsø Bagge ( SF ) Peter Christensen ( V ) Villum Christensen ( LA ) Per Clausen ( EL )  Jonas Dahl ( SF ) Lennart Damsbo-Andersen ( S ) Kirsten Brosbøl ( S ) Benny Engelbrecht ( S ) Magnus Heunicke ( S ) Karen Hækkerup ( S ) Ole Hækkerup ( S ) Marianne Jelved ( RV ) Jacob Jensen ( V ) Michael Astrup Jensen ( V ) Mogens Jensen ( S ) Mette Frederiksen ( S ) Steen Gade ( SF ) Mette Gjerskov ( S ) Orla Hav ( S ) Karen J. Klint ( S ) Jeppe Kofod ( S ) Astrid Krag ( SF

Meatloaf - I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That ...

 Hver for sig er - de sikkert meget flinke - men - Personligt vil jeg føle mig som en  - landsforræder - over for

Danmarks Ungdom

og over for

Danmarks Konfirmander Konfirmander

 hvis jeg stemte på en af disse Politikere - til det næste Folketingsvalg

fordi  

 der findes andre = Politiske Partier = i vores Fædreland = der vil redde = os

Danmarks Befokning

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 Læs artikel

fra at stemme for = vores egen tilintegørelse.

 Dem og os 

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=eStI8srUCGA
31/01/2013 - Uploadet af DrBrille
Sammenklip fra afsnittet "Ikke en krone!"
 fra DR serien - kampen om indvandringen.
                       

 Jeg vil lige præsentere = disse alternative

 Danske Politiske Partier

som Danmarks indbyggere - også har mulighed for = at stemme på

til det næste Folketings valg.

Morten Uhrskov Jensen

er formand for

 http://www.dksamling.dk/

Morten Uhrskov vs. Liv Holm Andersen- Ikke vestlig ...

www.youtube.com/watch?v=hZrkaS2lXzQ
24/05/2012 - Uploadet af Liberalisten1995
Historiker Morten Uhrskov Jensen, forfatter til Et delt folk (2008), udgiver i ... Morten Uhrskov vs. Liv ...
 
Hvilke Politiske Partier kan enes om at stoppe invandringen til Danmark  ???
-------------
 
 
Lidt om de store linjer i økonomisk Politik af 12. årig 
 

YouTube 12 Year Old Child Reveals The Best Kept Secrets ...

www.youtube.com/watch?v=OejcYo8Ym7U
29/08/2014 - Uploadet af Risen Above
12 Year Old Child Reveals The Best Kept Secrets in the World. ... 1 month ago (edited). That is so sweet ...
 
 
 Findes der nogle lidt ( Ældre = Danske Konfirmander Konfirmander ) der ønsker at finde ud af hvordan ( Danmarks Økonomi ) hænger sammen med den globale økonomi ???
 
 
 
 -------------
 
 

 
 

Morten Messerschmidt: Falske Løfter og Løgne - YouTube

Feb 6, 2012 - Uploaded by EU-aktuelle Nyheder
Morten Messerschmidt præsenterer: en film om Falske Løfter og Løgne.
 

 Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt  VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

 
www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen

http://www.siaddk.wordpress.com/

Anders Gravers

www.fritdk.dk
Michael Ellegaard 
 

www.islaminfo.dk  

Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya )  


 
http://www.danskfolkeparti.dk/  
Kristian Thulesen Dahl 

www.frhp.dk/hov

Aase Clausen Bjerg

Bikini eller Burka - YouTube

Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

  Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt  VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

 

 Det kulturbetingede kvindesyn    

 

 Kvinder bliver systematisk udsat for seksuel chikane af mellemøstlige mænd, men bliver ved med at stemme på partier, der vil have mere indvandring. Uforståeligt, mener = Rachel Adelberg Johansen.

 

 

Til et folk de alle høre
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild;

Billeder af nfs grundtvig

 

Flere billeder af nfs grundtvig

resten selv som dragesukker
sig fra folket udelukker.
lyse sig selv ud af æt,
     nægte sig selv indfødsret      

N.S.F.Grundtvig  

 N.F.S. Grundtvig - Wikipedia, den frie encyklopædi

 


Der er mere - som Danmarks Befolkning bør vide.Men først denne melodi - inden vi lytter til bønnekald i Hamborg.

Milord - Edith Piaf - YouTube

 

 Bønnekald i Hamborg = nye vaner på vej i EUs storbyer

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

Der kaldes normalt kun til bøn 5 gange i døgnet

Der kaldes også til Bøn i Paris i Frankrig. Hvad sker der i USA  ???

 Her er mere = som jeg mener at ( Danmarks Befolkning ) bør vide om følgerne af den massive indvandring af - Muslimer til Danmark - nemlig at - jo flere de bliver - jo mere logiske bliver - deres krav om at

 Islams Sharia-love

skal afløse

Danmarks Riges Grundlov af 1953.  

 

Grundlovsnyt - YouTube 

Danmarks Riges Grundlov

 § 44  Indfødsret  Stk. 1. er om indfødsret til Folketinget.

 

NØDVENDIG VIDEN I VOR TID

 Rolf Slot-Henriksen - stifter af - Grundlovsforeningen

www.danskkultur.dk

se under mærkedage

GRUNDLOVSDAGEN

www.Medie1.dk

 Se billedet af - Rolf Christian Slot-Henriksen


     
 afholdes altid d. 5. juni   

Der skal flages på denne dag!


Lov af særlig betydningsfuld karakter indeholdende landets forfatning. I mange lande er grundloven særligt beskyttet mod ændringer (gentagen vedtagelse og folkeafstemning). Den danske grundlov er af 5.juni 1849 og er ikke et opgør med den hidtidige kultur som i Frankrig, men trækker sammen med parlamentarismen og demokratiet et bånd tilbage til landets kulturelle rødder og historie heriblandt Den danske Folkekirke, kristendommen og kongehuset som vigtige centralværdier for den danske kultur og nation.
 

En af modernitetens moderne opfindelser = som det er muligt = Pavestaten i Rom - har eneret på at bruge. Ganske effektivt.

Billeder af guillotinen

 

Kvæg bør ikke vide - at det skal slagtes.

Hvis en person ikke bruger sit hoved til at tænke med

hvad skal vedkommende så = med sit hoved  ???

Hvor mange Koncentrations-lejre - har der været i Europa ???

 

http://www.sabbat-kristne.dk/390099037 

-----------

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 Den Franske Revolution - Wikipedia, den frie encyklopædi

http://www.sabbat-kristne.dk/390099037

 Billeder af marie antoinette

 

 

 Flere billeder af marie antoinette

Hun fik også hovedet fjernet fra kroppen i Guillotinen.

 

 Foreløbig blev hovedet fjernet fra Adelen i Frankrig under den Franske revolution i 1789 til - i Guillotinen - og mange flere. Der rullede så mange hoveder i Frankrig - at befolkningen stoppede dette blodtørstige vanvid.  

Nu forsætter dette vanvid - men foretaget af Muslimer - der aldrig har lært

Guds Lov = De 10 Bud

sådan som de står i

Bibelen.

 Det skyldes at Vatikanstaten i Rom - da de for cirka 1400 år siden - da de skrev Koranen - undlod at skrive ( Guds Lov = De 10 Bud ) i Koranen. Information givet videre af den tidligere jesuit-præst

Alberto Rivera

Billeder af Alberto Rivera

Flere billeder af Alberto Rivera

----------------

 Censur betyder ???  Noget skal skjules = men hvad ??? 

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...
 

Det ser nu til at planen - med denne udryddelse af Frankrigs oprindelige befolkning - skal gøres færdig af Muslimer i Frankrig  ??? 

Teoretisk set kan Muslimer styres af Vatikanstaten i Rom - gennem frimurer-systemet ( Freemason-Systemet ) med et sådant løfte - eller et lignende løfte til Broderskabet.

 evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter

Hvad sker der i Paris i Frankrig  ???

This is unbelievable, interesting and true
>   http://www.youtube.com/embed/A3YQANdvvbY
ww.islaminfo.dk

 

Treason & the Deconstruction Of America Part 1 - YouTube

www.danskkultur.dk      www.islaminfo.dk

www.Medie1.dk

 

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om  =

 

1. Ændring af Grundloven

Bevarelsen af

Danmarks Riges Grundlov

er en del af Kulturkampen

Vil du bevare = Danmarks Grundlov = så meld dig ind i

Grundlovsforeningen

www.Danskkultur.dk

 Du kan læse om de Kristne helligdage under overskriften

mærkedage

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser foebudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

Islam - The Most Pathetic, Evil, Hateful Religion On Earth ...

 


 

Danmarks Kultur-erklæring

 af

Rolf Slot-Henriksen

www.danskkultur.dk 

mærkedage

  Se evt.billedet af - Rolf Christian Slot-Henriksen

Og på

www.Medie1.dk

der kan  Rolf Slot-Henriksen  ses in Memoriam

Danmarks Kultur-erklæring

1. Et folk har ret til at værne om sin kultur.

2. Vi anser Danmarks Kulturarv med rødder i oldtiden og Vikingetiden og formet af Kristendommen og den danske historie, og udtrykt i Grundloven af 1953 som et gode.

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4. Den danske kultur er et gode som ikke må tilsidesættes, med henvisning til konventioner og fremmede kulturer.

5. Koloniseringen af Danmark og fortrængningen af vores kultur og fremmede sprog og kulturimperalisme skal imødegåes.

6. Politikere, skolen offentlige og kirkelige institutioner, har pligt til at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. Foreksempel skal dansk musik være en væsentlig del af musikudbudet  i Dansk Radio og Fjernsyn.

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode, og som anvendt i praksis.

Rolf Slot-Henriksen

www.FortidensJelling.dk

skrev på sin hjemmeside

Min kongstanke er at værne om den danske grundlov, som et fint udtryk for den danske folkesjæl i modsætning til foreksempel Frankrig, hvor den franske revolution var et opgør mod hele fortiden, har de danske Grundlovsfædre samlet de væsentlige værdier i en smuk buket.

Kongehuset, Folkekirke og Kristendom, historie og demokrati, Parlementarisme og ytringsfrihed, udgør her en smuk helhed.

Danmark har en yndefuld natur, og en smuk kultur, bygget på den

kristne kulturarv,

som vi må værne om, og lære vores børn at holde af.

Om kultur-sammenstødet skrev Rolf

I disse år oplever vi et enormt kultur-sammenstød af dramatisk styrke, gennem massiv indvandring fra islamiske lande, en indvandring der er imod befolkningens ønske.

Dette giver et sammenstød af dramatisk styrke, i hvilke islamiske diktaturer aktivt blander sig, for at lægge pres på Danmark og den danske kultur.

Samtidig lægger yderliggående kræfter enormt pres på dansk Kultur.

Præsenteret her i 2014.

Billeder af rolf slot henriksen

Flere billeder af Rolf Slot-Henriksen

 www.euro-med.dk.

Se evt. billedet af - Rolf Christian Slot-Henriksen

 

Du kan melde dig ind i Grundlovsforeningen  Dansk Kultur på dette Link

www.danskkultur.dk 


 Hvad skal så afløse

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Det skal Islams Blasfemi-love og Koranens Sharia-love

Oplys dig selv på disse Links.

 

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

Læs evt. videre - under disse overskrifter =  

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Gæt hvorfor = der er muslimer = i Europa ???

Måske fordi - en Pave i Rom - fik skrevet Koranen - for cirka 1400 år siden  ???


 Hvis du ikke har mod til at erkende

Ubekvemme Sandheder

hvordan kan du så vide - om du har fjender ???

 


 Hvem er du

???

http://www.oplys-dig-selv.dk/371635263

 


Lukas Evangeliet - Kapitel 16. - Vers 10.

 Den, som er tro i det små, er også tro i det store, og den som er uretfærdig i det små,er også uretfærdig i det store

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Matthæus Evangeliet - Kapitel 15. Vers 9.

>> Det er forgæves, de dyrker mig, når de fører lærdomme, som kun er menneskebud.

 Når vi sammenligner den såkaldte ( Luthers Katekismus ) med

Guds Lov = De 10 Bud

så er det efter min opfattelse tydeligt at

Guds Lov = De 10 Bud

har været udsat for

Religiøse Juridiske Fiflerier.

Det betyder efter min opfattelse - at den Katolske Kirke - har udsat

Guds Lov = De 10 Bud

for

Religiøse Juridiske Fiflerier.

fordi det lyder ulogisk - at det skulle være

Gud Selv

der udsætter sin egen lov for

Religiøse Juridiske Fiflerier.

 


Selv om Luthers Katekismus bærer navnet Luthers Katekismus - så tror jeg - at den Katolske Kirke i Rom - har lavet disse

Religiøse Juridiske Fiflerier.

inden Vatikan-staten - for cirka 1400 år siden skrev Koranen og skabte Muhammed som Allahs Profet - fordi Koranen ikke indeholder

Guds Lov = De 10 Bud.

fordi det er uhensigtsmæssigt med ( Bud nr. 2 ) og uhensigtsmæssigt med ( Bud nr. 4 ) som kunne få troende muslimmer til at foretrække - at være Kristne. Ifølge ( Guds Lov nr. 4. ) så er kristne kun pligtige til - at bede til Gud - een enkelt Gang om ugen

medens

muslimer skal bede op til - 3. gange - eller 5. gange om dagen - og så lyder det således = i de større byer - hvor det er Islam - der er den gældende lovreligion.

 Bønnekald i Hamborg = og nye vaner på vej = i EUs storbyer.

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

Der kaldes normalt til bøn 3 til 5 gange i døgnet

Derfor ser jeg denne kombination. Muslimer lærer ikke ( Guds Lov = De 10 Bud ) uden ad - og får derfor ikke Kick-startet deres hjerne. Da muslimer overalt på jordkloden - samler sig i større byer - så bliver muslimers hjerners tænkeevne bedøvet 5 gange dagligt af minareter. Koranens budskab - det har den sharialov - der kaldes ( Apostat = Apostasi ) er en slags militærlov - hvor muslimers militærpoliti - ifølge Koranens sharialove - skal myrde muslimer der deserterer.

Apostat

Erobret område skal sikres - og det gøres med minareter - der samtidig kan gøre Censur love delvis overflødige. En bedøvet hjerne - der bedøves 5 gange daglig - syv dage om ugen - har svært ved at gennemskue - de holdes i et åndeligt fangenskab. Desuden stjæler bønnemøder 5 gange daglig - muslimernes tid. Det gør det svært - at ændre deres Kultur - som ifølge filolog - Hartvig Frisch - er et folks daglige vaner. Her i Danmark ændres de daglige vaner gennem modernismen. Børn lærer heller ikke ( Guds Lov = De 10 Bud ) i skolen mere. De er som i Katolske samfund - ersattet af menneskebud - som ikke fører til det evige liv - ifølge

Matthæus Kapitel 15. Vers 8. 9. 10. 11.

>> Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, 9. forgæves dyrker de mig, for det de lærer er menneskebud.<< 10. Og han kaldte skaren til sig og sagde :>> Hør og forstå: 11. Ikke det, der kommer ind i munden, gør et menneske urent, men det, som kommer ud af munden, det gør et menneske urent.<<

Citat Slut.

------------------ 

 Jeg  Præsenterer lige ( Bud Nr. 2 ) og ( Bud Nr. 4 ) sådan som de står i min Bibel.

 
2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

 Et sådant - Bud nr. 2 - kunne have advaret USAs befolkning imod at

Friheds-Gudinden

blev bygget på en ø nær New York.

( Bud Nr. 4 ) indeholder Guds Segl og Pagten med Israels 12 stammer - samt fortæller - at Gud velsignede - den syvende dag i ugen  - og har gjort den hellig. Dette vil også fortælle en tænkende Kristen - at når en muslim tilbeder Allah 7 dage om ugen - så er dette ikke et kristent krav. Bud Nr. 4 tillader en kristen , at arbejde 6 dage om ugen - og skabe sig et personligt økonomisk udbytte - alt efter sin flid - og sine evners formåen. Kravet til en muslim - om at bede 7 dage om ugen = giver ikke mulighed for - at skabe sig et personligt økonomisk udbytte - fordi tiden skal bruges til at tilbede Allah. For at muslimer ikke skal opdage - at vores Kristne Gud - elsker mennesker så meget - at de har mulighed for - gennem ugens første seks dage - gennem arbejde - der ikke forstyres af bøn - og derfor gennem arbejde - at skabe værdier til sig selv - og til sin familie. Så der er sandsynligvis flere grunde til - at Paven i Vatikanstaten i Rom - for cirka 1400 år siden lavede

Religiøse Juridiske Fiflerier

med

Guds Lov = De 10 Bud

 4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

 Først lidt om Friheds-gudinden.

Statue of Liberty Secret Symbols - Featuring Mark Dice ...

For ( hedninger ) kan den symbolisere ( Frihed Fra ) at overholde

Guds Lov = De10 Bud

 Friheds-gudinden i Republikken USA kan også symbolisere noget - jeg er uvidende om. Jeg anskaffede mig først en Bibel i 2010 eller 2011 - for at forsøge at kontrollere - at det som Præster forkynder på internettet - det nu også er Sandheden eller Sandheder som de står i Bibelen . Jeg  har fået oplyst - at Kristendommen er forkyndelse af Sandheden - og derfor skulle præster på internettet kontrolleres. Var deres religiøse Budskaber - nu også  Sandheder  ??? Min - Evangelisk-Lutherske Gud har - fordi vi mennesker er skabt i - Guds Billede - også skabt os mennesker med en hjerne - som måske kan indeholde al - Guds Visdom - hvis vi mennesker ellers opsøger disse Sandheder  Her er det min opfattelse - at det er Helligånden - der kontrollerer hvor meget Sandhed det enkelte menneske skal tildeles - ud fra Helligåndens vurdering af - hvordan den enkelte - vil forstå og bruge af disse Sandheder ??? Her kan mine vurderinger - naturligvis også være forkerte  ???

 

KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 Derfor www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 Sandheder er ikke Løgne

Et eksempel  ( Taqiya-Taqija fra Koranen

----------

The Statue of Liberty---Goddess of Liberty Mystery Babylon the Great

www.youtube.com/watch?v=8_UNZXFVK6w
21/01/2012 - Uploadet af twclark66
Explore the symbolism of The Statue of Liberty and the Freemason Mystery Babylon the Great Symbolism ...

 


 

Flere videoer for The Statue of Liberty Was Built to Secretly ... »

 

Ezekiels bog

Kapitel 20 Vers 12 - 20 - 24 - 25

 

Vers 12. - Også mine sabbatter gav jeg dem, for at de skulle være et tegn mellem mig og dem, at det skal kendes , at jeg Herren er den, som helliger dem. 2.Mos.20,8; 31,13. 5.Mos.5,12

 

Vers 20. - Hold mine Sabbatter hellige, så de bliver et tegn mellem mig og eder,at det må kendes, at jeg herren, er eders Gud.

 

Vers 24. - fordi de ikke holdt mine lovbud, men lod hånt om mine anordninger og vanhelligede mine sabbatter, og deres øjne hang ved deres fædres afgudsbilleder. Vers 25. Derfor gav jeg dem anordninger som ikke er gode, og lovbud, ved hvilke de ikke vandt liv. Ap.G.7,42

 

 www.Sabbat-Kristne.dk

 Her findes debat-emner som alle printe ud til Privat brug 

www.123hjemmeside.dk

til en ugentlig debataften.

også til glæde for

Konfirmander  Konfirmander

og andre - der kan finde på at dyrke

ANALYSE-SPILLET

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

  


 

Guds Segl

I Kristendommens - Bibel = der findes ( Guds Segl ) i bud Nr. 4

Guds Lov = De 10 Bud ) i ( Bud Nr. 4 )

og der lyder ( Guds Segl ) således.

 

1. Lovgiverens navn: Herren

2. Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3. Hans herskerområde . Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem

 

Esajas Bog  - Kapitel 58  Vers 13 og 14

 

      v13  Hvis du tager dig i vare på sabbatten
      og ikke driver handel på min hellige dag,
      hvis du kalder sabbatten frydefuld
      og Herrens hellige dag ærværdig,
      hvis du ærer den ved ikke at gøre, som du plejer,
      drive handel og træffe aftaler,
      

v14  så skal du glæde dig over lykken hos Herren.
      Jeg vil føre dig frem over landets høje
      og lade dig nyde godt af din fader Jakobs ejendom.
      Herren selv har talt.

 

Hvorfor bør specielt muslimer kende

Guds Lov - Bud Nr. 4 )

 fordi

Guds Lov - Bud Nr. 4 )

tillader - at muslimer ikke nødvendigvis skal bede i ugens  første seks dage.  Til gengæld skal muslimer - der vil være Kristne = holde den syvende dag i ugen = Hellig.

( Den syvende dag ) (skal være) = ( Hellig for Herren )

Her vil jeg gøre muslimer opmærksom på - at Herren helligede ugens syvende dag som Sabbat. Den dag Herren hellige - som menneskers hviledag - det var = lørdagen = ugens syvende dag. Det gjorde Herren straks efter - at jorden var skabt.

Også her - har den = Katolske Kirke - forsøgt sig med et oprør imod den dag ( Herren ) har ( Helliget ) som hviledag ved hjælp af

Religiøse Juridiske fiflerier.

Satans og Vatikanets Oprør mod

Faderen Sønnen og Helligånden

har stået på i mange hundrede år.

 


Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Selv

Guds lov = De 10 Bud

har været udsat for Vatikanets

Religiøse Juridiske Fiflerier

  for jeg kan ikke forestille mig - at Gud udsætter sin egen lov for

Religiøse Juridiske Fiflerier

og derefter udsætter Bibelens indhold  

med sine egne ord - givet til mennesker for sine egne

 Religiøse Juridiske Fiflerier

 


 Hvorfor fejrer Danskerne Sankt Hans ???

Kan det være fordi - at det danske folk skulle mindes - at efter Reformationen for cirka 500 år siden - så holdt Vatikan-staten med Paven i spidsen - op med at brænde levende mennesker  ???

 

Foredrag af Professor = Walter Veith

► 2:54► 2:54

Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing ...

 Flere videoer for reformationen Walter Veith »

2017 - 500 år efter Luther!

 

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

 Et andet spørgsmål = Kan kvinder lytte i tavshed i 11 minutter  ???

Rockefeller afslører alt til Aaron Russo! - YouTube

 

 

www.youtube.com/watch?v=KLktYGwjxRs13. jun 2009 - 11 min. - Uploadet af VerdenVersion2
Den nu afdøde film producer Aaron Russo afslører i hans sidste interview, hans forhold til Nick ...

Have You Forgotten? - YouTube

 

Flere Videoer præsenteret af  =  Professor Walter Veith

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 
 

 Welcome Home...A Soldier's Song - YouTube

Det er svært - at kæmpe for sit fædreland - når det er fjenden - der giver ordrerne  ???

 

The World Revolution - Dr. Stan Monteith - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=np2OTp8bWus
29/04/2012 - Uploadet af Gail Seals
The World Revolution - Dr. Stan Monteith ... Speaking of Agenda 21 | Dr. Stanley Monteith & Michael Shaw by ...

www.Radioliberty.com


Hvis et folk - ikke har modet til at erkende ( ubekvemme Sandheder ) hvordan kan et sådant folk så vide - om de har fjender - og eventuelt vide - hvem - der er deres fjender ???

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere årvågenhed"

Billeder af mark steyn

Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism

 www.Tro-eller-overtro.dk

 


 

Farage gets cheers in the EU parlament. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kwbEMVsGFJg
15. jul. 2014 - Uploadet af RobbingHoodUK
Times are changing, Nigel now gets cheers and clapping. please subscribe for more ukip content. ... Farage ...

 UKIP MEPs - YouTube

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 


Kan det - som - Mark Steyn - har været udsat for i denne debat - være en del af en del - af en mørkets ideologi.

 Johannes Evangeliet  1. Kapitel Vers 5.  om Ordet.

5.  Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Kan en af mørkets ideologier være - at enhver debat skal undgåes - hvor der er - Sandheder - der kan afsløre de - løgne - som er fundamentet for deres religion.  Trækker de præster - der forkynder løgnens religioner - sig tilbage ind i mørket - når en Sandhed lyser så meget op, at den kan afsløre en Løgn. Kan en sådan ideologi udbygges - hvis en sådan ideologi - behersker en Nationalstats skolesystem gennem Politisk magt  ???

Peterskirken - Wikipedia, den frie encyklopædi

Den hedder Peterskirken - den kirke - der står i Rom. Hvorfor hedder denne Kirke

Peterskirken  ???

 Billeder af peterskirken

 

Flere billeder af peterskirken

 


 Hvis ( Jesus = Guds Søn ) = er lyset = hvorfor hedder Vatikanets Kirke så for

Peterskirken.

Jeg har den opfattelse = at det er ( Guds Søn = Jesus ) der er den klippe - som  Kristendommen burde bygge sin kirke på  ???

 Hvordan kan det forklares ???

 


 

Guds  Søn = JESUS = HAR SAGT =

JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

Ingen kommer til = FADEREN = uden ved mig

Bibelen =  Johannes-evangeliet Kapitel 14. Vers 6 .

 www.fortidensJelling.dk

         

DER FINDES OVER 2200 KIRKER I DANMARK

Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv. Har du en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ??? Har værdi-kommissionen en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ???
 

Danmark - en billeddatabase

På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2200 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - National-staten Danmark og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

 
       

www.Danskkultur.dk 

 


Absalon - Wikipedia, den frie encyklopædi

Jeg tænker en gang imellem over - om det var Biskop Absalon - der havde planlagt - at der skulle bygges Kirker i alle Landets

Sogne

Herreder

Amter

Provsti

og

Stifter

Denne Planlægning er fra dengang Danmarks Regeringsform blev kaldt for

Enevælden.

www.fortidensJelling.dk

 Enevælden

Her i Danmark har vi stadig et minde fra Enevældens tid - endda et levende minde

Dronning Margrethe II

Billeder af dronning margrethe 2

Flere billeder af dronning margrethe 2

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 


 Biskop Absalon

Var det - Biskop Absalon - der planlagde hvor Danmarks Kirker Skulle placeres og bygges her i Danmark = eller er der en anden forklaring  

 . Han kendte tilsyneladende Bibelens bud ( nr. 2 ) om afguderi - hvor hedenske religioner byggede falske afguder. Det vidste - Biskop Absolon tilsyneladende - inden den berømte ( Kong James Bibel )  eksisterede.

Walter Veith - (19) The Wine of Babylon / Total Onslaught ...

www.youtube.com/watch?v=4BMCDV2afgM
26/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ In this video, the ancient religion of Babylon and its origins are traced through ...
 

King James Version - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

 Absalon - Wikipedia, den frie encyklopædi

Billeder af biskop absalon

 Sagn om Absalon i krig

http://www.danskekonger.dk/

www.Bibel-Skolen.com  

 www.UriasPosten.net

www.DenDanskeForening.dk

www.DenKorteAvis.dk

 www.fortidensJelling.dk

www.Spydet.blogspot.dk 

Messerschmidt 

 
Jyllands-Posten   Kronik 31.07.2014 kl. 03:00

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

 Vejen til Magten i USA = hvem var ombord på Titanic - da skibet sank  ???

Roman Empire Rules Today DVD1 - FULL - YouTube

 

Flere videoer for messerschmidt »

www.Kulturkloeften.dk

www.Nationaldemokraten.dk

 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af Bibelens SANDHEDER

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Sandheder = er ikke = Løgne.

 

 Flere videoer for messerschmidt »

 Videoer til mogens glistrup

 www.Bilderberg.org

-----------

Men før vi her i Danmark - når frem til indførelse af Demokratiet - så sker der noget har der her i - Danmark - der bliver kaldt for

Oplysningstiden

Hvorfor det kaldes for oplysningstiden - det har jeg ikke fattet endnu.

 -----------------

Oplysningstiden - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Oplysningstiden
 
Oplysningstiden var en periode i Europas historie fra omkring 1690 til omkring 1800. Begrebet "oplysning" hentyder til, at filosofien og naturvidenskaben ...

 

 Begrebet oplysning har siden oldtiden betydet både religiøst og filosofisk klarsyn - står der blandt andet - om oplysningstiden.

Hvad er Religiøst Klarsyn.

Det er når et folk følger og lever efter

Guds Lov = De 10 Bud

sådan som de står i

BIBELEN.

Og de lyder således i min

BIBEL.

 Bibelen 2. Mosebog  = Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


Hvad er et filosofisk Klarsyn

 Det er når - filosoffer - har et så stort klarsyn - at de kan se - at en Nationalstats  - funktions-duelighed - er maksimal - når samfundets indbyggeres religion det er - Luthersk evangelisk Kristendom - og hvor denne tro - den har sit udspring og fundament i en 

BIBEL

  hvor der ikke er lavet

Religiøse Juridiske Fiflerier

med

Guds Lov = De 10 Bud

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

--------------

Er Oplysningstiden vejen til en ny Sort Middelalder

Hvis vi ser på de mange krige - der har foregået lige siden en bestemt tidsånd - har udnævnt en bestemt tids-epoke ( fra cirka 1690 - og frem til cirka 1800  ) for at blive kaldt en oplysningstid - så forklarer disse krige - her i det Herrens år 2014 - at denne oplysningstids resultater - med de mange krige - at denne oplysningstids resultater - mere minder om det - som er blevet kaldt for

Sort Middelalder.

 Som

Evangelisk-Luthersk Kristen

så er min opfattelse den - at "oplysningstiden" - var vejen frem til at kunne overtage magten i Danmark - og derefter kunne bruge Demokratiet - til efterfølgende at kunne regere Danmark - under en tom Facade - hvor ingen i en regering - har Personligt ansvar - for noget som helst. Med demokratiets indførelse - er Enevælden herhjemme afløst - af demokratiets personlige politiske  ansvarsløshed.

Min vurdering - kan naturligvis være forkert.

Alligevel = efter min opfattelse 

så er ordet ( "Oplysningstiden" ) et falsk Facade-ord.

 


 

Ordet fanger Dansk dokumentarfilm fra 2012 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=i6Frfi66bqE
08/05/2012 - Uploadet af aymemeric
Ordet fanger Dansk dokumentarfilm fra 2012. aymemeric. SubscribeSubscribed ... this video to a ...

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 


 

Mogens Camre: Om demografi og uduelige politikere ...

www.youtube.com/watch?v=n-e3c7XS6mw
10/07/2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
Mogens Camres tale på Mosbjerg Folkefest 2014, hvor den tidligere MF / MEP talte hårdtslående om ...

  Mosbjerg Folkefest | Fordi I Danmark er dejligt

Disse tal er præsenteret i 2009

Islam will take over the World in 50 Years - YouTube

 

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

Jihad som kolonisering af nyt land

 Gæt hvorfor = der er muslimer = i Europa ???

 

Måske fordi - en Pave i Rom - fik skrevet Koranen - for cirka 1400 år siden 

helt uden (  Guds Lov = De 10 Bud ) sådan som de står i = Bibelen ???

 


Her på jordkloden - kan vi konstatere - at i de samfund - hvor

 (  Guds Lov = De 10 Bud )

 er fraværende = der breder ondskaben sig = og hjernens tænkeevne reduceres betragteligt.

I USA fik nogle ( Frimurerloger = Freemason ) fjernet kristendoms-undervisningen fra skolerne fra omkring 1941 til 1975.

Nu aner de fleste amerikanerne i USA ikke - at deres samfund er en Republik - og de tror USA er et demokrati.


 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

 Illuminati=JESUITS, Rothschilds & BLACK NOBILITY ...

www.youtube.com/watch?v=nnyA6AAbK5E
Dec 11, 2011 - Uploaded by Bill Otinger
Illuminati=JESUITS, Rothschilds & BLACK NOBILITY MURDERED 6 AMERICAN Presidents. Bill Otinger ...

  www.Libertyinteractive.com


 Kan visse Sandheder skjules med en Løgn ??? Skal der en større løgn - til at skjule den lille løgn - der skal skjule den sandhed - som ingen af de økonomiske globale magthavere ønsker offentliggjort. Det bringer os efterhånden ( efter løgn på løgn ) frem til dette spørgsmål - har der været mennesker på månen ??? 

 


 Løgne skjuler Sandheder

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Hvem har interesse i - at bruge løgne - for at sskjule Sandhederne om begivenhederne den 9/11 - ved brug af løgne - og hvem har brug for forskellige begivenheder - med jævne mellemrum - der skal skjules med nye løgne  ???

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 


 http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php  

www.Euro-med.dk  
Hvad =  alle under 30 år  = bør vide.

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

 


Hvornår blev den ( første løgn ) udtalt her på jordkloden ???

 

Betyder Prolonged Detendion at amerikanske statsborgere i USA kan sættes i fængsel i op til 10 år - uden dom i en retsal  ???

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo
10/05/2012 - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... Rachel Maddow Show - Obama's Prolonged Detentionby Lord ...
 

 

www.youtube.com/watch?v=I1zjX987rgg
24/03/2013 - Uploadet af AllLatestNews
http://www.youtube.com/AllLatestNews All Latest News Plz Subscrib for All Latest World News 2013 New TSA ...
 
 

www.wikipedia.net   www.Sabbat-Kristne.dk www.Google.dk 

 


 

FEMA Camp Footage (Concentrations Camps in USA) - YouTube

 

FEMA CAMP COFFINS - Investigated - YouTube

www.youtube.com/watch?v=emb_tU4c9m03. jun 2012 - 10 min. - Uploadet af Protecious
GREAT video investigating the Fema Coffins. ... FEMA CAMP COFFINS - Investigated. Protecious ...

 

 Hvilket formål har denne lov = der  indfører

 FEMA Camps

FEMA Camp Footage (Concentrations Camps in USA) - YouTube

i

REPUBLIKKEN USA

Hvorfor er denne lov nødvendig i

REPUBLIKKEN  USA  ???

 


 Danmark

Hvad får et ærligt menneske - til at tro på en medieløgn.

Han hed = Johannes Dragsdahl.

 Han fortalte i cirka 1970 - ( forelæsninger ) hedder det vist nok = på et universitet i Københavns området - om andre religioner. To gang om ugen i fire timer - i cirka 6. måneder - gik jeg til disse møder - som en  cirka 25 årig. - blev jeg oplyst om religioner - og hvordan de så på livet og tilværelsen. Der var også oplysninger - der sammenlignede - livet efter døden - med hvad Kristendommen sagde om livet efter døden.

Genfødelse hed det. Når man døde - så levede sjælen videre . og personlige erfaringer levede videre - når man igen blev genfødt = måske som menneske. Der hvor disse disse personlige oplevelser - blev opbevaret - blev - ( hvis jeg husker rigtigt ) blev kaldt for shakres. Disse shakres - kunne man ikke huske hvad indeholdt - af personlige erfaringer - så efter en af mange genfødsler - så levede disse personlige erfaringer videre  - i underbevidstheden - efter den seneste genfødsel.

Om det forholder sig således - det er - et spørgsmål om tro = ens indre overbevisning.

----------------------

Det har fået mig til - at tænke  lidt mere om de erfaringer =  som Kent Hovind - har kunnet fortælle om

Sandheden  Bananen  og Løgnen 

Creation Seminar 1 - Kent Hovind - Age of the ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=szBTl3S24MY
Feb 18, 2010 - Uploaded by Kerrigan Skelly
This is part 1 of Kent Hovind's creation seminar. The title of this one is, "The Age of the Earth". To buy this ...

 Billeder af kent hovind

 

 Flere billeder af kent hovind

Contact Dr. Hovind | Dr. Kent Hovind's Blog

Sidder Dokter = Kent Hovind stadig i fængsel  ???


 Her er så billeder = af vores fædreland

Nationalstaten  Danmark

 


Hvis man tror på ( Reikarnation = genfødsel ) så er det måske en logisk tanke - at fjerne alle såkaldte Vantro = der ikke tror på ( Reikarnation -genfødsel ) = fra jordens overflade. Er det hvad der sker - i mit

fædreland

Nationalstaten  Danmark

også her i 2014  ???

 

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

 Dem der tænker = de tænker = måske = også over =  hvad der foregår i deres fædreland i Europa = hvor Nationalstaterne = efter Reformationen = måske begyndte at blive kristne - ligesom - dengang det første Tempel i Jerusalem eksisterede  ??? 

Hvorfor fjernes Bibler fra skolerne  ???  Hvorfor bliver Bibler forfalsket ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042

Er der religioner - der ikke tåler en sammenligning = med virkelighedens faktuelle Sandheder.  ???

http://www.siaddk.wordpress.com/  

 Anders Gravers har sin vurdering
 Hvad er din vurdering ??? 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

  

 
 

 


 www.DanskFolkeparti.dk

Ude og lytte til Folket

 

Morten Messerschmidt og Kristian Thulesen Dahl på EU tur i ...

www.youtube.com/watch?v=RuutR_jRwF8
May 19, 2014 - Uploaded by Carsten Lundager
Morten Messerschmidt og Kristian Thulesen Dahl på EU tur til blandt andet Kolding ... Morten ...

  

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

 Vejen til Magten = hvem var ombord på Titanic - da skibet sank  ???

Roman Empire Rules Today DVD1 - FULL - YouTube

Flere videoer for messerschmidt »

 


 Venstre-orienterede har været imod Kristendommen.

Har de været imod ( Luthersk Kristendom ) eller ( Pavernes Kristendom )

 

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

 

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


Dette burde alle

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

vide

 Der har været udryddelseslejre i Europa

Papal Jews serving The Jesuit order - by Eric Jon Phelps

www.youtube.com/watch?v=PniCwV6aauY
Apr 18, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
Labor Zionism / Communism / Socialism - Papal Jews serving The Jesuit ... Eric Jon Phelps - Vision of ...

 


 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


Eric Jon Phelps - 911 Truth generally kept suppressed ...

www.youtube.com/watch?v=fGkGeUF1AkM
Apr 19, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
http://realityresearch.wordpress.com/2008/11/02/partial-list-of-vatican-loyal-suspected-911-orchestrators ...

 


 

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

 Hvad kom først = Pagtens Ark = eller Pavens Tempelnøgler  ???

 Hvilken betydning har Vatikanets Tempelnøgler for Paverne i Rom = iøvrigt  ???

 


 

 More images for pagtens ark billeder

 


 

Lies of The Masoretic Text.m4v - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Z0TjXPZLt_E
Aug 26, 2010 - Uploaded by Skip Baker   www.skipbaker.com
How the Anti-Christ Jews slipped in thousands of mistranslations into our KJV. The term "Gentile" means ...

 

Dette bør alle

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

vide

 Der har været udryddelseslejre i Europa

Papal Jews serving The Jesuit order - by Eric Jon Phelps

www.youtube.com/watch?v=PniCwV6aauY
Apr 18, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
Labor Zionism / Communism / Socialism - Papal Jews serving The Jesuit ... Eric Jon Phelps - Vision of ...

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 


 

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

Paragraf  4.

findes i Danmarks Grundlov af 1953

Den ( evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke ) og understøttes som sådan af staten.

2017 - 500 år efter Luther!

 Censur hvorfor ???  Noget skal skjules gennem styring = men hvad ??? 

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

 

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...
 

 

Hvilke oplysninger kan

( 0prørske Dynamitgeneraler ) 

stole på ??? 

WHO STOLE WHAT LAND???? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dpEPeH5p3rY
12/06/2010 - Uploadet af coma2009
I HAVE RIGHTS TO THIS VIDEO FROM MY FRIEND OMNICHRISTVID2.
 
Militært udstyr kræver penge = hvor havner indsamlede Penge = indsamlet i Nationalstaten  Danmark til Afrika 
 

 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og landsindsamling for ...

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


 New World Order Bible Versions (Full Movie) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kFtI_mVOXbQ
Mar 24, 2014 - Uploaded by framingtheworldprod
SUPPORT THE FILMMAKERS! ORDER NEW DVD TODAY http://framingtheworld.bigcartel.com/product/new ...
 
 

 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 Eric Jon Phelps - 911 Truth generally kept suppressed ...

 

www.youtube.com/watch?v=fGkGeUF1AkM
Apr 19, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
http://realityresearch.wordpress.com/2008/11/02/partial-list-of-vatican-loyal-suspected-911-orchestrators ...

 

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

 

 Hvad kom først = Pagtens Ark = eller Pavens Tempelnøgler  ???

 

 Hvilken betydning har Vatikanets Tempelnøgler for Paverne i Rom = iøvrigt  ???

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 
 

The Ark of the Covenant found. Kent Hovind explains Ron ...

www.youtube.com/watch?v=9ay1vFfkji8

 En løgn serveres = med en stor Portion Sandhed.

Hvordan ser sitivatinen så ud efter 4500 år ???

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

Thi intet er skjult uden for at åbenbares; ej heller er noget blevet gemt hen uden for at komme frem i lyset.

 Matthæus Evangeliet Kapitel 10.  Vers 26.
 
Frygt altså ikke for dem; thi der er intet skjult, som ikke skal åbenbares, og der er intet hemmeligt, som ikke skal blive kendt.
 
 
Thomas Evangeliet findes ikke i Bibelen. Her er Vers 5. ud af 114 Vers.
 
(5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"
 
------------------ 

 Og nu lidt

Danskhed

www.Medie1.dk

og lidt mere Danskhed.

Jydekompagniet 3 (1989) - Vi er på vejen igen (Jacob ...

www.youtube.com/watch?v=D5ToDYuz-bk
Aug 7, 2012 - Uploaded by Den Danske Filmskat
Sang fra Jydekompagniet 3 (1989) med Jacob Haugaard & Finn Nørbygaard.
 

 

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 

 


Husk

Du behøver naturligvis ikke at vide lige så meget - som de godt 3. millioner - der tilsammen har besøgt disse 15. hjemmesider. Besøgstællere findes til Venstre = under overskrifterne. Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 

 Dansk Samling satser at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 

 

Af Morten Uhrskov Jensen
17.07.15, 16:45
Der kan være grund til at minde om, hvad jeg mener, og hvad jeg ikke mener om udlændingepolitikken. Læs mere

 

 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 


 Den trojanske krig - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

 

 

 Hvor meget kan din hjerne rumme  ???

  www.oplys-dig-selv.dk/371635269

 


 

  www.Nationaldemokraten.dk   

 

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


 

 Images for den lille havfrue

 

 More images for den lille havfrue

 Mathæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 )

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem 

 Hørte jeg Rigtigt = blev der sagt dette = i denne film  ???

Lad dog være med at være så bange  

for den fremtid i alligevel ikke undgår

 

Morten Messerschmidt: Falske Løfter og Løgne - YouTube

 

Feb 6, 2012 - Uploaded by EU-aktuelle Nyheder
Morten Messerschmidt præsenterer: en film om Falske Løfter og Løgne.

 ------------

 Is Islam the Catholic Church's religious Branch ???

 www.OpenDoors.org 


 Hørte jeg rigtigt = havde 90.000 Indere mistet hovedet på en dag ???

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

Bill Warner: Boko Haram IS real Islam - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=27t3uPyf8CE
May 14, 2014 - Uploaded by Ban Koran
Bill Warner: Boko Haram IS real Islam ... Bill Warner - A Taste of Islam by Children of Jewish Holocaust ...

www.Political-Islam.Com     

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral

 


 Disse 2 bøger bør alle

Konfirmander  Konfirmander

læse

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

Hvem var ombord på skibet - da Titanic sank  ???

Flere videoer for ROMAN EMPIRE rules today DVD1 - FULL ... »

 Blå Censur i EU  ???

 

 Billeder af Kort over europa

 De binder Europas befolkninger på mund og hånd = gennem regler og konventioner. Det oplyser

Mogens Camre

om på

Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 


 

Billeder af bilderberg

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

EU - Den rigtige historie: Henrik Ræder Clausen - Salling

 

 

Bøger alle ( Konfirmander Konfirmander ) bør læse  ???

Side 57 = Præampel = indledning til lov. el. traktat

Kend din fjende siger ( Sun Tzu )

Rød Fremmed-ordbog = uundværlig = også for Danskere der ønsker en

Karriere i EU-Systemet.


EU af Henrik Ræder Clausen (Bog) - køb hos SAXO.com

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Disse to bøger burde alle

Danmarks Konfirmander Konfirmander

der kan læse = have i Julegave

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


Præsenteret første gang = her 8. juni 2011 = på denne hjemmeside.

4 FORBEHOLD

Danmark er medlem af EU,men har 4  områder,hvor Danmark ikke er med i EU-samarbejdet,og de 4 forbehold er følgende.

1   Danmark deltager ikke i det overstatslige samarbejde på  rets og Politiområde.

2   Danmark deltager ikke i afgørelser eller aktioner på forsvarsområdet.

3   Unionstatsborgerskabet. Danmarks forbehold betyder,at unionsborgerskabet ikke erstatter Dansk statsborgerskabet,men suplerer.

4   Euroen. Danmark deltager ikke i den tredie fase af (Den økonomiske Monetære Union) med den fælles europæiske mønt,Euroen.

FOLKEAFSTEMNING

Vi har disse 4 forbehold,og skal de gennem en folkeafstemning,så bør de til afstemning et forslag af gangen.Personligt kan jeg muligvis finde på,at stemme for afskaffelsen af de 2 første forbehold,men vil altid være imod afskaffelsen  af forbehold 3 og 4.Jeg håber de politiske ungdomsorganisationer,vil tage nogle dybe debatter om  de 4 forbehold,og det hver for sig.

Danmark er et lille eventyrland,med eget kongehus,og en valuta,der får turister til at føle sig rige,hvis de veksler fra EURO til Dansk valuta.Dette er med til,at turister opfatter Danmark som et atraktivt ferieland.Der er ingen grund til,at Danmark skal opgive sin status som en selvstændig nation,bare for at smelte sammen med 26 andre lande,bare for at lade os ligne en ensrettet grå masse..Eller hvad ???

NATIONALBANKEN

Vi Danskere har Verdens ældste Kongehus,med Eventyrdigteren H.C.Andersen og med Livgarden og egen seddel og mønttrykkeri nemlig nationalbanken,Med  dyrere oliepriser,er det bedre at være et interesant turistland ,hvor turisterne selv betaler for transporten for,at lægge deres penge i Danmark.Der skal jo også være en grund til,at turister besøger Danmark,og Nationalbanken,og egen valuta bør også være et af disse trækplastre

Er disse fire forbehold stadig gældende i dag den

12. Juli 2015

 Det sker jo en lov ændres = uden en debat i Folketinget.

-----------

 Bruger Kartel = Kapitalister = Kartel Censur

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

Mikael Jalving 

 

 www.advarselspartiet.dk 

www.UriasPosten.net 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

Islamisk Stats soldater diskuterer kvindelige sexslaver ... 

  


 

Tom Jones - Green Green Grass Of Home 1968 - YouTube 

 Billeder af tom jones green green grass of home

 

 

Flere billeder af tom jones 

 Tom Jones - Green Green Grass Of Home (with lyrics ...

 


 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube  

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

"Den største fare

ved den tiltagende trussel er, at

Gode Mennesker

begår intellektuelt selvmord og kalder det fred, at 

Gode Mennesker

giver efter for frygten og kalder det respekt."

Salman Rushdie
engelsk-indisk forfatter

Billeder af salman rushdie

Salman Rushdie: Forfattere er en flok tøsedrenge - Politiken ...

 


 PERLEPORTEN - Niels Peter Finne, Ebbe Andersen og Stig ...

 Billeder af salman rushdie

 

 Flere billeder af salman rushdie

 

 VIDEO: Forsinket kronprinsesse Mary hyldede Salman ...

 


 En global Begivenhed fandt sted

14 februar 1989: Ayatollah Khomeini Irans udsteder en Fatwa Opkald for mordet på Salman Rushdie

The Rushdie fatwa | World news | The Guardian

www.theguardian.com/world/rushdie-fatwa Oversæt denne side

 


 Det var denne mand = der fra Iran udstedte = denne Fatwa i 1989.

Billeder af ayatollah ruhollah khomeini

 

 Flere billeder af ayatollah ruhollah khomeini

 Før han kom til Iran = havde han været flygtning i Frankrig = netop den Nationalstat i Europa = der havde haft en meget blodig Revolution i 1789 = tror jeg det var = at hovederne rullede.

 Guillotine Footage - YouTube

Jeg kan huske følgende - Revolutioner = men ikke de nøjagtige årstal.

Den amerikanske Revolution         1776 = cirka

Den Franske Revolution                1789 =  Cirka

 Den Spanske Revolution                1825 = cirka

 Den Polske Revolution                   1831 = cirka

 Den italienske Revolution              1848  = cirka

Den Tyske Revolution                     1848 = Cirka

Russiske Revolutioner                     1905 og 1917

Hvem ved hvor mange =  evangeliske Lutheranere = der er slået ihjel = ialt = i disse krige ???  Her tænker jeg specielt på = Protestantiske Kristne. Dertil kommer døde Kristnei

1. Verdenskrig

 Amerikanske borgerkrig - Wikipedia, den frie encyklopædi

 2. Verdenskrig  er der et mønster = hvem kæmper soldaterne for ???

Hvilke  krige - jeg har glemt - i denne tidsperiode ???  

Kirsten Walther - Visen om nyhedernes forgængelihed ... - YouTube

 

 

  Dansk Sang om Vietnamkrigen og andre krige.

Hvor længe varede den ???  Hvad kostede den/disse Krige  ???

Hvem betalte for denne krig  ???

 


Ayatollah Khomeinis 112 dage i Frankrig | TV | DR

Her er noget  = som jeg også synes = at Danmark socialdemokrater bør vide

Hvad siger Koranen om ( formålet med indvandringen ) af Muslimer til Europa  

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554879 

 Jihad som kolonisering af nyt land

Citat fra ovenstående Link

En tredje mulighed er et område for en midlertidig overenskomst. Dette kan ske, hvis den "vantro stat" imødekommer islams krav. Disse krav vil typisk være indføring af islamisk lov for muslimer i landet: d.v.s., en dobbeltlovgivning, fri mulighed for moskebyggeri, islamisk opdragelse og eget skolesystem, samt mulighed for at gennemføre alle regler om ren- og uren.

 Citat  Slut


 Hvordan fungerer Islams regler om

Ren og Uren

 Jeg har fundet dette eksempel

 Islam - The Most Pathetic, Evil, Hateful Religion On Earth ...

 


 Hvordan er denne tredje mulighed = med = dobbelt-Lovgivning = i en Periode blevet inkorpereret i = Den Danske Lovgivning = uden Danmarks Befolkning 

i mit Fædreland

Nationalstaten  Danmark

forstår = at Danmark Regeres efter en = Dobbelt-lovgivning i en Periode.

 


Nu var ( Nationalstaten Danmark ) besat = fra den 9. april 1940 = til den 5. maj 1945. Her dette stilfærdige spørgsmål = På hvilken dato blev avisen Information oprettet ???

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 I disse 5 år = blev Danmark regeret gennem "samarbejds-politiken".

Her har jeg spørgsmål

 Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

disse 2. love hører absolut ikke hjemme  i

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 I hvilke årstal er

Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

blevet implementeret i Dansk Lovgivning og af hvem  ???

 Danmarks Riges Grundlov

 


 

 www.fortidensJelling.dk

 

 

Harald Blåtands runesten

 Gorm den Gamle - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Dem eller os sagde

Mogens Glistrup

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 

 


 

 Som bekendt så har Paragraf 4. i

Danmarks Riges Grundlov af 1953

forrang over

Censur Paragraf 266b  og  Blasfemiparagraf  140

 http://www.oplys-dig-selv.dk/417599119 

fordi at Paragraf 4. ikke kun er en almindelig lov = men en del af

Danmarks Riges Grundlov af 1953


 I perioden fra den 5. maj 1945 i

Nationalstaten Danmark

og frem til den 14. februar 1989 hvor

Salman Rusdie

rammes af en Fatwa udstedt af

Ayatollah Khomeini

der er Danmark regeret gennem en = Dobbelt-lovgivning = hvor Koranens sharialov = her i Danmark repræsenteres gennem brug af og anklager gennem

Censur Paragraf 266b  og  Blasfemiparagraf 140

 Ayatollah Khomeinis 112 dage i Frankrig | TV | DR

 


Denne Begivenhed denne Fatwa

skaber

 International  opmærksomhed

Denne begivenhed denne Fatwa = den er international og har global opmærksomhed = og kan derfor udmærket være = det signal = der markerer = at fra nu af = denne dag

den 14. februar 1989

der gælder Koranens Sharialove i enhver lovgivende forsamling på denne jordklode. Det gælder naturligvis også for de Europæiske National-Stater der er medlemmer af

EU.

 

 Belgien € (1957) Frankrig € (1957) Tyskland € (1957) Italien € (1957)

 Luxembourg € (1957)  Holland € (1957)  Danmark (1973) Irland € (1973)

 Storbritannien (1973   Grækenland € (1981) Portugal € (1986) Spanien € (1986)

 Østrig € (1995) Finland € (1995)  Sverige (1995) Cypern € (2004)

 Tjekkiet (2004) Estland € (2004) Ungarn (2004) Letland € (2004)

 Litauen € (2004) Malta € (2004) Polen (2004) Slovakiet € (2004)

 Slovenien € (2004) Bulgarien (2007) Rumænien (2007) Kroatien (2013)


 

 www.123hjemmeside.dk

 Lidt om

Danskheden

 Nu har jeg erfaret = at der er mennesker = der i deres Fædreland

National-staten  Danmark

der ikke ved )

 at der er noget der hedder Danskheden. Disse mennesker kunne jo købe denne bog over internettet. Det er jo så dejligt nemt = at bestille bøger hjem over internettet. Og jeg formoder at indholdet af denne bog er

Danmarks og Danskernes Kulturarv

som ( alle ) indbyggere i = Nationalstaten Danmark = bør have adgang til = og såmænd også alle indbyggere  = der bor uden for = Danmarks Nationalle grænser = fordi der åbenbart er en ny global verdensorden på vej. De ved jo meget de = Kristne præster = der bor ovre i USA.

Saxo GRAMMATICUS

 Danmarks Krønike

Oversat af Fr. Winkel Horn - illustrationer af Louis Moe

Forord af Palle Lauring

 Min udgave

3. udgave. 1. oplag 2007

 ISBN 978-87-11-22879-1.

 

 Læs om Danmarks Konger i ovenstående bog.

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

Kan man være intellektuel = uden at have læst denne bog om

Danskheden

 Som det er muligt at læse ud fra Danskernes lange Kongerække = så har vi

( Det Danske Folk )

levet her i Danmark i over 1000 år = hvilket også kan læses = ud fra dette Link

 www.fortidensJelling.dk

 


 Der findes jo stadig rigtige intellektuelle der foretrækker at læse rigtige bøger frem for at være på internettet hele tiden.

 Hvis jeg har forstået det rigtigt så er

Bill Warner

en sådan

 Global Intellektuel  Kapacitet og Videnskabsmand

der derfor risikerer at blive inviteret til vores Danske fædreland

Nationalstaten  Danmark

Billeder af danske flag

 

 

Flere billeder af danske flag

 

for at holde en tale om lovgivningen om hvem der har ophavsretten til bøger i

Republikken  USA.

Flere billeder af danske flag

 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


Bill Warner

Bill Warner, PhD: Sacred Deception -- Taqiyya - YouTube

Hvad siger Koranen om ( formålet med indvandringen ) af Muslimer til Europa  

Jihad som kolonisering af nyt land

 ( Taqiya-Taqija )

 


 

Kamal Azmy The Islamic Dilemma 03 Backgrounds of the ...

www.youtube.com/watch?v=SW9EKG51Rco
20. sep. 2014 - Uploadet af Political Islam
Bill Warner interviewed by Kamal Azmy on The Islamic Dilemma TV ... Kamal Azmy The Islamic Dilemma 06 ...

 


Ayaan Hirsi Ali intervjues av Martin Krasnik i Deadline DR ...

www.youtube.com/watch?v=8FwCoMAy1Tc
28. apr. 2015 - Uploadet af Glenn Jordet
Ayaan Hirsi Ali om Koranen og Muhammed. Dansk tekst. ... Ayaan Hirsi Ali intervjues av Martin ...
 
 

Det = som kan være ( Koranens Dilemma ) det er at disse  leveregler ( som børn opdrages efter her i mit fædreland

Nationalstaten  Danmark

 og som står i min = Danske Bibel = og som mangler i Koranen.

Det kan være = Koranens dilemma = at min

Guds Lov = De 10 Bud  

mangler i Koranen

  Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom

 


 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Teorien den er at ( Guds Lov = de 10 Bud ) blev forfalsket = for cirka 1700 år siden = og cirka 300 år før = Muhammed blev født.

Det betyder også  = at i 1700 år = der har Kristendommen = fået skylden for = hvordan Vatikanstatens falske udgave af kristendommen den er blevet forvaltet på.


Min teori den er = at de ( De 10 Bud ) der står i min Katekismus trykt i 1925 = det er de ( De 10 Bud ) der blev forfalsket for cirka 1700 år siden.

Dansk Katekismus = udgivet i år 1925 = De 10 Bud 

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke stjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

Her mangler noget i Bud nr. 2 og  i Bud nr. 4. mangler 

GUDS  SEGL

( Teorien er = har manglet i 1700 år )

 Er = Katolikker = Kristne ???

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE! -

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud )

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 


Esajas Bog ( Kapitel 28 ) Vers 15.-16.

Fordi i siger: "Vi slutted en pagt med døden,Dødsriget gjorde vi aftale med; når den susende svøbe går frem, da når den ej os, thi løgn har vi gjort til vort ly, vi har gemt os i svig;" derfor, så siger den Herre Herren: Se, jeg lægger i Zion en prøvet sten, en urokkelig, kostelig hjørnesten; tror man, haster man ikke. 

 Læs evt. Matthæus   Kapitel 21 = Vers 42 - 46

 


 

Bibelen og Muslimer

Fra min personligt ejede

Bibel  Genesis

Første Mosebog - Kapitel 21 - Vers 1. til og med Vers 21.

Isak og Ismael

Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det, han havde lovet gjorde han for hende. ! Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid, Gud havde sagt til ham. Abraham gav sønnen som Sara havde født ham, navnet Isak, I og Abraham omskar sin søn Isak, da han var otte dage gammel, sådan som Gud havde befalet. I Abraham var hundrede år, da han fik sin søn Isak. I Men Sara sagde: >>Gud har skabt latter for mig. Enhver, der hører det, må le af mig.<< I Hun sagde også: >> Hvem skulle have fortalt Abraham, at Sara ville komme til at amme børn ? Og, nu har jeg født ham en søn i hans alderdom.<<

8. Da drengen voksede til, blev han vænnet fra, og Abraham holdt et stort gilde, den dag Isak blev vænnet fra. I Men da Sara så den søn, som den egyptiske kvinde Hagar havde født Abraham , lege med Isak , I sagde hun til Abraham: >>Jag denne trælkvinde og hendes søn bort, for denne trælkvindes søn skal ikke arve sammen med min søn Isak.<< Det tog Abraham  sig meget nær, fordi det var hans søn. I Men Gud sagde til Abraham: >> Du skal ikke tage dig det nær for drengen og din trælkvindes skyld. Gør alt, hvad Sara siger til dig, for det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. I Men også trælkvindens søn vil jeg gøre til et folk, fordi han er din søn.<<

14. Tidligt næste morgen gav Abraham Hagar noget brød og en lædersæk med vand, satte drengen på hendes skulder og sendte hende væk. Hun tog af sted, men for vild i Be´ershebas ørken. I Da vandet i sækken slap op, lagde hun drengen under en busk I og gik hen og satte sig i et bueskuds afstand, for hun tænkte: >>Jeg vil ikke se drengen dø.<< Hun satte sig og brast i gråd. I Men Gud hørte drengen, og Guds engel råbte fra himlen til Hagar: >> Hvad er der i vejen, Hagar? Du skal ikke være bange, for Gud har hørt drengen dér, hvor han ligger. I Gå hen og løft ham op, og pas på ham, for jeg vil gøre ham til et stort folk. << Så åbnede Gud hendes øjne, og hun opdagede en brønd. Hun gik hen og fyldte sækken med vand og gav drengen noget at drikke. I Gud var med drengen, og han voksede til og slog sig ned i ørkenen og blev bueskytte. I Han boede i Parans ørken, og hans mor tog en kone til ham fra  Egypten.

 


 Efter min opfattelse = så viser det = at min Kristne Gud  = har tænkt på Hagars muslimske efterkommere = allerede flere hundrede år før Muhammed blev født

Med venlig hilsen

Saxo-Poul


 Nu er

Guds Lov = De 10 Bud

der står i en Dansk Bibel = forvandlet til disse 10 Bud

 

Naturen før mennesket

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Græske og romerske guder og helte

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865  


 Kan denne transforma,tion menneskeskabt og eventuelt inspireret af transgres´sionsforædling en planteforædlingsmetode der består af krydsning af to sorter i den hensigt at frembringe en ny sort med de to sorters gode egenskaber i forstærket grad

bare overført til en stærkere udvikling af menneske-arten ???

-----------

Kan denne transformation af ( Guds Lov = De 10 Bud ) til at være menneskabte love forklares = og kan formålet med denne forvandling forklares  ??? 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

  Teorien den er at ( Guds Lov = de 10 Bud ) blev forfalsket = for cirka 1700 år siden = og cirka 300 år før = Muhammed blev født.

 


Eric Jon Phelps - Vatican Assassins 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=KrcAp0spLqg
16. mar. 2013 - Uploadet af Bob Saget
Eric Jon Phelps - Vatican Assassins 1 .... the Modern JewISH people are Khazarian Converts.. not 1 ...

 


Hvorfor bliver Bibler Forfalsket  ???

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416621517 

 


 

New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

Flere billeder af bilderberg

 

 Hvem husker Kong Arthur - og ridderne om runde bord  ???

 


 www.fortidensJelling.dk

Det Folk

"der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

http://www.danskekonger.dk/

 Nu kan det være svært = at vedkende sig sin fortid = hvis et Folk ikke kender sin = fortid  

på grund af

 Massiv  Censur

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 www.OpenDoors.org

 Political Islam - YouTube

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

Danske  Mødre

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 


 Vi kan konstatere at ( Den Katolske Kirke )  gør krav på al religiøs magt

i himlen og

på jorden

og i helvedet under jorden.

Den øverste repræsenterer himlen

Den mellemste repræsenterer jorden

Den nederste repræsenterer Helvedet.

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

Det giver Satan den fordel i den religiøse forkyndelse = at himlens religiøse budskaber = kan blandes sammen med helvedets budskaber = og præsenteres som den den rene = sandhed = forklædt under en facade af godhed = når det religiøse budskab = præsenteres her på jorden.  

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 ------------------

Hvorfor findes der forfalskede Bibler

 Hvilken Bibel

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


Da Paven i Rom = gør krav på = al magt i

Himlen og ( på jorden ) og under jorden 

så derfor bør det bemærkes at = uden Pavens tilladelse i Rom = så vil det være utænkeligt bruge

Guillotines i USA. 

 

Guillotines in the U S Update Jan 2014 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=rHzYf2d34Pw
6. jan. 2014 - Uploadet af ChristianVideoChanne
Originally when I posted this video while making it, my computer crashed. I lost all the info on the gentleman ...

 

Lige nu ( 12. august 2015 ) har jeg fundet dette i min danske Bibel

Johannes Åbenbaring  =  Revelation ( Kapitel 20 = Vers 4 ) 

Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på dem; de fik givet domsmagt. Og jeg så sjælene af dem, som blev halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og alle som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i tusind år.

 


1. The 7th Day - History Documentary - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6RgORO5IG2g
11. jul. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
The Seventh Day: Revelations from the Lost Pages of History blends history and current events to conclude ...

 2017 - 500 år efter Luther!

 


 Hvad står der i ( Den Danske Bibel ) om ugens syvende dag

Lørdagen

 --------------

Jeg har foreløbig fundet dette.

Ezekiels bog

Kapitel 20 Vers 12 - 20 - 24 - 25

 

Vers 12. - Også mine sabbatter gav jeg dem, for at de skulle være et tegn mellem mig og dem, at det skal kendes , at jeg Herren er den, som helliger dem. 2.Mos.20,8; 31,13. 5.Mos.5,12

 

Vers 20. - Hold mine Sabbatter hellige, så de bliver et tegn mellem mig og eder,at det må kendes, at jeg herren, er eders Gud.

 

Vers 24. - fordi de ikke holdt mine lovbud, men lod hånt om mine anordninger og vanhelligede mine sabbatter, og deres øjne hang ved deres fædres afgudsbilleder. Vers 25. Derfor gav jeg dem anordninger som ikke er gode, og lovbud, ved hvilke de ikke vandt liv. Ap.G.7,42

 


 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

Hvad er det Danmarks tænkende befolkning ikke må vide  ??? 


Danmarks Tænkende Befolkning bør vide at

 Nationalstaten Danmark

 har en

Evangelisk Luthersk Folkekirke

 ifølge

Danmarks Riges Grundlov

Paragraf  4.


Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk 

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 28. april 2015

 

 Belgien € (1957) Frankrig € (1957) Tyskland € (1957) Italien € (1957)

 Luxembourg € (1957)  Holland € (1957)  Danmark (1973) Irland € (1973)

 Storbritannien (1973   Grækenland € (1981) Portugal € (1986) Spanien € (1986)

 Østrig € (1995) Finland € (1995)  Sverige (1995) Cypern € (2004)

 Tjekkiet (2004) Estland € (2004) Ungarn (2004) Letland € (2004)

 Litauen € (2004) Malta € (2004) Polen (2004) Slovakiet € (2004)

 Slovenien € (2004) Bulgarien (2007) Rumænien (2007) Kroatien (2013)

 og disse

28 Nationalstater 

 der er medlemmer af

EU

de kan også høre lidt musik på deres

eget Nationale sprog

fra denne = den samme hjemmeside 

www.Kulturpartiet.dk 

-----------

 www.123hjemmeside.dk

 ----------

 Det kunne jo være = interessant = om man kunne høre

Denne Melodi

sunget på 28 forskellige Nationale sprog

på en scene i København

Allan Mortensen - Musikalske Venner (Live) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=K8j1vCgiwbE
Feb 19, 2012 - Uploaded by StonedManVideos Bred Ymer
Web: http://www.allan-mortensen.dk. ... Allan Mortensen - Musikalske Venner (Live) .... 1 year ago ...

 


Velgørenhedssangen '' Afrika'' - YouTube

www.youtube.com/watch?v=A9eZdtFCZPo
19. jan. 2010 - Uploadet af kohakohako
Se hvem der synger '' Afrika'' :))))) Alle går vi rundt i vores (Thomas Helmig) egen lille verden ...

 


Billeder af Velgørenhedssangen '' Afrika''

 Flere billeder af USA for Africa - We are the World

 Nanna - Buster - YouTube

 


 Ingen  tvivl om = at rigtig mange  mennesker i Europa og USA = ønsker at gøre hvad de kan = for at hjælpe mennesker der er i nød i Afrika.

USA FOR AFRICA - We Are The World - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas
26. aug. 2009 - Uploadet af mrflashouse
O single foi lançado em 1985 para arrecadar fundos para a campanha USA for Africa, em benefício de ...
 

 


 Disse to støtte-arrangementer til gavn for Afrikas fattige = de er indspillet i 1985.

Lige nu = hvor dette skrives er årstallet august  2015

Der er løbet meget vand igennem ( Skjern Å ) i disse 30 år = der er gået siden disse

2 nævnte indspilninger fandt sted.

 Derfor kunne det være interessant = om disse kunstnere fra dengang

 Ved 

hvem i Afrika  = der modtog de indsamlede beløb  ???

 


 Da jeg for nylig nævnte til en mor, at EUs Lissabon-traktat lægger op til at legitimere pædofili, afviste hun det som en umulig, ja latterlig tanke, da pædofili jo er en grov forbrydelse!

 
Men muhammedanerne kan kamouflere det som ægteskab! Akkurat ligesom man blandt muhammedanere kamouflerer prostitution med superkorte ægteskaber på - tja, måske bare en time.

En video fra Gaza viser, hvordan firehundrede og halvtreds småpiger på omkring 10-12 år blev gift ved et massebryllup med voksne mænd i Jabalia-flygtningelejren.
 
Er det den danske Folkekirkes
kommende bryllups-ritualer - vi ser her ???
 
 

Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
Topfolk fra Hamas var til stede for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….

HVILKEN GAVE BØR BRUDEN HAVE ???
EN SÅDAN DUKKE - MÅSKE  ???

Kilde: ”Infidels are cool”
http://infidelsarecool.com/   31.7.09

 


Var det Hamas eller en anden muslimsk organisation der

modtog = de indsamlede beløb  ???

---------

Det har jo trods alt krævet en vis invistering = at få gang i de mange muslimske

børnefødsler = der er foregået siden årstallet = det var 1928. 

Mogens Camre: Om demografi og uduelige politikere ...

 


 Har ( Baal-Religionens tilbedere = været forklædt som Katolske Paver ) gennem 1700 år ???

Hvem kan historisk forklare 1700 års religiøs udvikling i Europa ???

 

 University of Hidden History - Eric Jon Phelps ... - YouTube

 

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 


New World Order

George Bush New World Order - YouTube

 Hemmelige = Politiske aftaler = hvorfor ???

       

Bekæmp de hemmelige Politiske aftaler.

 Det  er en global opgave.

 Derfor gør noget - Personligt - mens der er tid.

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18. jan. 2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ... About the Qur'an - A History of Islam ...

 TRUNEWS 1/26/15: Bill Federer - Communism, Islam & Bible Prophecy

www.Google.dk 

William J Federer's American Minute

www.americanminute.com/ Oversæt denne side
 
V-J Day, AUGUST 14, 1945, President Harry S Truman stated at a News Conference announcing the end of World War II: "I have received this afternoon a ...

 


 

NOT for the immature! Zionist Antichrist will rule the NWO ...

www.youtube.com/watch?v=hWbdC2YelL8
30. jan. 2015 - Uploadet af antichrist videos
Listen to many more jawdropping facts dug up by Eustace Mulins from files the NWO - elite wants to remain ...

 


 

Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042


  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 

 Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


 

Bill Cooper Interview CNN Uncut 1992 original FULL ...

www.youtube.com/watch?v=QAv5eLfEdQ4
 
29. maj 2014 - Uploadet af DarkEmperor .
(this video) Bill Cooper interview Cooper caused a sensation in UFOlogy circles in 1988 when he claimed to ...

Analyse-Spillet

henvender sig specielt til de tænkende ( unge mennesker ) der lige nu er mellem 14 år og 21 år

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 http://www.kulturpartiet.dk/25458801

 


 http://www.oplys-dig-selv.dk/218548724 

 www.123hjemmeside.dk

 


 

www.Oplys-dig-selv.dk  

Pause = på ubestemt tid

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


  www.advarselspartiet.dk  

 

Kultur - Bus - Rejser

Denne kulturelle mandags-drøm = kan naturligvis opfyldes = på mange måder. Her er lidt inspiration til = hvordan mødre = kan opfylde deres barns drøm om at se ( Den lille Havfrue ) i København = inden de er fyldt 14 år.

Bus fra Tjæreborg Rejser overlevede sandsynligvis, fordi ...

 En årlig køretur til København = burde Danske mødre godt kunne arrangere = fra de lidt større danske byer = så som

Kolding Vejle Aalborg Randers Herning Odense Århus Horsens Roskilde

til Langelinje i København

 Jydekompagniet 3 (1989) - Vi er på vejen igen (Jacob ...

 Der burde bygges to tårne = kaldet Tvillingetårnene = til minde om Kronprins Frederik og Mary,s Tvillinger. Disse to Tvillinge-tårne = der skal bygges til minde om Kronprins Frederiks og Mary,s Tvillinger = bør være cirka på højde med

Aaborgtårnet.

Billeder af aalborgtårnet

 

 Flere billeder af aalborgtårnet

 Disse tvillingtårne bør bygges på langelinje i København = lige over for  

Den Lille Havfrue

 


Jacob Haugaard indleder hver Mandag = med den måske mest berømte tale

som nogensinde = er talt = i det Danske Folketing = og som lyder således

Jacob Haugaard på folketingets talerstol - 1995 - YouTube 

 Fra et Lærred mellem disse = to Tvillingetårne = skal alle ( hver mandag ) kunne se og høre = den tale = som Jacob Haugaard = holdt i det danske Folketing i 1995. 

 


Jeg sidder her med et BT foran mig dateret 16. oktober 2015

Den store overskrift lyder således

Jeg er vred.

 Det fik mig til undtagelsesvis - til = at købe en avis - og endda at åbne den. På side 24 åbner De op for, at De har et ønske om et formål med dit virke som Prinsgemal i det Danske Kongehus.

Jeg ser en klar opgave for mit/vores Danske Kongehus - som må være en klar opgave i vores Danske Kongehus = for en adelig _ med et stort intellektuelt format.

De kan være Primus Motor for = at der bliver bygget To Tvillingetårne = lige overfor Den lille Havfrue. Kan de klare denne opgave = vil det sandsynligvis aftvinge et stort og formidabelt eftermæle i Danmarks og Europas kommende generationer. Jeg har billeligt vist det Danske Aalborgtårn = som en slags = udgangs-model = der også viser respekt for det Franske = hvor Eiffel-tårnet jo også = kan bruges som model = for de to Tvillingetårne = der jo derfor bør blive bygget i Metal.  

 Jeg tænkte = kan denne vrede bruges = til noget konstruktivt.

 Det vil fremtiden give = os = det danske folk svar på.

-------------------

En gave fra Det National Historiske museum

 og fra Kunstneren

Niels Strøbek

 Det kan jo være svært = at glide ind i et folk = i selvfølgelighed = men De er jo farfar til = to Tvillinger i den Danske Kongeslægt = og det er jo ikke første gang i Danmarks-Historien = at der er blevet bygget Tvillinge-Tårne = i den Danske Kongeslægts Historie.

 

 Biskop Absalon og Esben Snare er jo i forvejen en berømt Tvillinge-fødsel i vores Danmarkshistorie.

 

Ifølge et gammelt sagn, der gengives af Saxo Grammaticus[1] blev Absalon født, mens hans fader Asser Rig var i vendernes land. Asser Rig havde, inden han rejste fra sin gravide kone, sagt, at hvis hun fødte en pige, mens han var borte, skulle der bygges et spirFjenneslev Kirke, som han var i færd med at bygge, men hvis der blev født en dreng, skulle der et rigtigt tårn på kirken. Da Asser Rig senere kom hjem, var der to tårne på kirken, da han havde fået tvillinger (Esbern Snare og Absalon).

Mellem de to tårne = kan der bygges et spisested = måske efter et  forbillede fra hvordan = toppen af Eiffeltårnet er indrettet.

 


 

Jeg ønsker at leve i fred i en retstat. Derfor har jeg meldt mig ind i

  http://www.dksamling.dk/

 Jeg bemærker = at der er krav om = at der skal være områder i 

Mit/Vores

Fædreland = Nationalstaten Danmark

 der skal være fri for Dansk Lovgivning. At efterkomme det = vil efter min opfattelse være = at overtræde

Danmarks Riges Grundlov af 1953 

 Endnu værre er det = at der skal ske ændring af vores danske flag

LEGENDEN OM DANNEBROG

I følge sagnet "faldt Dannebrog ned fra himlen" Dette sagn stammer fra slaget ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219 under Valdemar Sejrs korstog mod Esterne.
Øjeblikket hvor Dannebrog,ifølge sagnet, daler ned fra himlen 15. juni 1219 i slaget ved Lyndanisse i Estland.
( Maleri af C.A. Lorentzen )

 

 Det værste er dog = at der kræves andre love = for vores Danske Kongehus. Uden vores danske Kongehus = så eksisterer vores Fædreland ikke mere. Set oppefra = så kommer vores fædreland

Nationalstaten Danmark

 til lovgivningsmæssigt = set fra et helikopter-perspektiv = til = at ligne et mølædt kludetæppe. Jeg ved godt = at jeg som dansker = socialt hører til bunden af bunden = i det danske samfund = men nu har jeg besluttet at gøre noget aktivt = for at vi Danskere = kan bevare vores fædreland. Jeg vil markere at

Nationalstaten  Danmark

er mit fædreland = ved personligt at gå mindst en fredsmarch om året = sammen med Nikolai Sennels i København. 

 Billeder af den lille havfrue

 

 

 Flere billeder af den lille havfrue

   www.123hjemmeside.dk 

 Jeg vil som alle andre Danske Danskere der ønsker at bevare

 Danmarks Riges Grundlov 

 så vil jeg bare een = enkelt gang i mit liv = gå en tur sammen med

Nikolai Sennels  

på den berømte mandags-vandring = til den lille havfrue = og tilbage igen.

 


 Der sidder jo nok mange = der gerne vil deltage = bare en enkelt gang om året = i en sådan fredsmarch. Derfor dette 

Skatteforslag om Skattefradrag.

Enhver vognmand = der måske  kan fylde sin bus op med passagerer = en gang om ugen = for at møde op til den ugentlige mandags-spadseretur i København = bør have et skattefradrag = der svarer til den indkomst = som vognmanden får ind = ved salg af billetter til de passagerer = der vil med Vognmanden over til København = med det formål = at forsvare vores

Danske Kongehus

og

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov

og det ved at spadsere sammen med Nicolai Sennels på den

berømte mandags spadseretur )

ned til den lille Havfrue og tilbage igen.

 http://pegidadk.dk/

 


 Tjæreborgpræsten

Lidt inspiration fra Tjæreborg-Præstens Forretningsmodel.

Bus fra Tjæreborg Rejser overlevede sandsynligvis, fordi ...

 Jeg kan forestille mig følgende.

 -----------------

På ugens første dag ( søndagen ) eller på ugens anden dag ( mandagen ) kører der fyldte busser fra disse

Danske Store Byer   

 Kolding Vejle Aalborg Esbjerg Randers  Herning  Odense Aarhus Horsens Roskilde

 Rejsens endemål = det er Axeltorv i København = hvor Bussernes Passagerer læsses af = således at passagererne kan nå at spadsere med = på den berømte mandags spadseretur = sammen med Nikolai Sennels = der går fra Axeltorv i København ( hver mandag kl 18.00 ) og ned til

den Lille Havfrue på ( Langelinie = evt.= Langelinje )

 Billeder af den lille havfrue

 

 Flere billeder af den lille havfrue

-------------------

 Når landets buschauffører har afleveret deres passagerer = mandag inden klokken 18.00 på Axeltorv = så kører buschaufførerne videre til Langelinie = hvor de parkerer deres busser. Det betyder at de passagerer = der kommer fra Danmarks Større byer = de efter på besøget på Langelinje = kan stige direkte op i deres busser og køre direkte = tilbage til deres hjembyer. Hvilke byer er Danmarks Større byer. Lad mig nævne nogle som jeg anser for at høre til mit fædreland

Nationalstaten  Danmarks

 større byer.

Billeder af danske flag

 

 

Flere billeder af danske flag

De større byer = i mit/vores fædreland = de er

Kolding - Vejle - Aalborg - Esbjerg - Randers - Herning - Odense - Århus - Horsens - Roskilde

Disse byers mødre = burde kunne samle mennesker nok = ( hvis de har viljen ) til at kunne fylde en Bus = så de kan køre med deres børn = bare en enkelt gang = så de kan vise deres børn = inden de er fyldt 15 år = Danmarks største Turist-atraktion = nemlig

Den lille Havfrue

 og samtidig kan børnene få besøgt

 Danmarks Hovedstad

København

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 http://pegidadk.dk/

 Jeg har stor forståelse for = at mødre = efter at have besøgt Pegida-dkS hjemmeside = beslutter at fravælge denne mandags-spadseretur. Alligevel er det endnu muligt = for en moder = med sit barn = eller = sine børn = at besøge Danmarks mest berømte

Kultur-atraktion

nemlig

 Den lille Havfrue

på lange-linje og besøge andre interessante Turiststeder i vores

Danske Hovedstad = København

 Billeder af den lille havfrue

 Flere billeder af den lille havfrue


 

Advarsel fra Gud = Dato ukendt = fordi Bibelen er gammel

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Kroppen mangler = hovedet = hvad gør du ???

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

Den lille Havfrue - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Images for den lille havfrue

 

 

 

 More images for den lille havfrue

Advarslen fra Gud = til det Danske folk = gennem Bibelen 

Min Danske Bibel Siger

 Matthæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 ) 

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem.  

 Islams religiøse frugter = er afhuggede hoveder ??? 

Muslimernes Forbillede Muhammed halshuggede 800 Jøder i Medina

Jihad som kolonisering af nyt land

 


 Billeder af james warburg 1950

 

 Flere billeder af james warburg 1950

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Advarslen om kommende store vederstyggelige ødelæggelser = de plejer normalt at blive givet mellem 50 og 100 år før selve begivenheden finder sted = af og til på Tarok-Kort.

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554867 

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667988 

 

 Bemærk at Danmarks Riges Grundlov af 1953 fortæller at
 
 
 i Paragraf 4. fortæller at mit/vores fædreland
Nationalstaten  Danmark
er en
 
Evangelisk-Luthersk Kristen Nationalstat
og er derfor ikke er en
Katolsk  Nationalstat
 
 
 

 Læs mere   

 http://www.oplys-dig-selv.dk/417958112  

   http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

 www.UriasPosten.net

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.DenKorteAvis.dk


 

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

-------------------

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 http://www.oplys-dig-selv.dk/55199628 


 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

  http://www.kulturpartiet.dk/25458801

 


 www.123hjemmeside.dk

 Watchman Broadcast Mike Hoggard Play List - YouTube


debatten  myrdet  =  hvorfor ???

--------------- 

The Hidden History of how America was Munipulated into ...