METODOLOGI
METODOLOGI www.sagenskerne.dk

Præsenteret her 10. april 2012    www.Kulturkloeften.dk 

METODOLOGI = ET STYRINGS-SYSTEM  www.DenKorteAvis.dk         ER DU DANSKER 
???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

        VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV  ???medier og globalisering  Hvem giver aviserne ordrer ???

http://www.radioholger.dk/  http://www.sappho.dk/  http://www.radiodua.dk/ 

http://www.wikipedia.dk/  http://www.google.dk/  http://www.wikipedia.net/Vil du forsvare Danmarks Kvinder???  
Bliv eventuelt  VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

www.danskernesParti.dk  

http://www.siaddk.wordpress.com/

www.fritdk.dk.  

medier og globalisering  Hvem giver aviserne ordrer ???Hvem giver aviserne ordrer???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.Ønskes =   FRIHEDEN = til at sige alle = SANDHEDER ??? 


Derfor = hvornår fjernes = Censur Paragraf 266b

Vi ønsker også = at kunne sige alle = sandheder = om = islam

Hvem kender = Sandheder = om islam = jo = Sam Solomon  Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

www.sandheden.net   Læs =

hvad sagde Jesus om Sandheden for cirka 2000 år siden.
HVEM STYRER KLODEN ??? = HVORDAN STYRES KLODEN ???

Hvilket system styres jordkloden efter ??? I hvor mange hundreder af år = har jordkloden været styret af dette system ???

POLITIKEN = OG DEN HØJESTE SANDHED
 

Kan den = højeste sandhed = set med Politikens øjne = være det system = som styrer jordkloden = og er dette system et =

Metodologisk system = der går helt tilbage til før = oplysningstiden = fra cirka 1680 til år 1800 ???Hvordan analyseres = et sådant globalt = styrings-system = der måske har som sin endelige målsætning  = at styre hele jordkloden ???

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering

Var det = Kristendommen = med = Sandheden = der stadig står i vejen for dette globale projekt her i Danmark i 2012 ??? Danmarks Grundlov eksisterer endnu = Temmelig udhulet = men det betyder alligevel = at Nationalstaten = Danmark = stadig består. Men kan analyser af dette system = ( METODOLOGI ) medvirke til at få opklaret = hvordan og hvem = der styrer jordkloden ???JORDKLODEN SKAL STYRES OVENFRA GENNEM
POLITIK ØKONOMI OG LOVGIVNING.

Hvad skal der kontrol over = for at hele jordkloden kan beherskes gennem Politik Økonomi og lovgivning ??? Jeg har naturligvis ikke den fulde = analyse-liste = men jeg kan begynde på den.

POLITIK
KULTUR

ØKONOMI
DOMSTOLENE
MILITÆRET
RELIGIONEN
MEDIERNE

NATIONALE INSTITUTIONER UDSKIFTES = MÅSKE ???

Disse områder i menneskers liv - ser jeg som nødvendige at beherske - for at beherske hele jordkloden = gennem en ny verdensorden. Det betyder naturligvis - at alle Nationalstater og deres Nationale Parlamenter bliver overflødige. Alligevel er det nødvendigt med nogle = overnationale institutioner. Det betyder at overflødige danske institutioner skal nedlægges. Den eneste nødvendige institution der sandsynligvis bliver tilbage = det er = Justitsministeriet = når de andre ministerier og Folketinget er fortid.

27 NATIONAL-STATER I = EU = BLIVER OVERFLØDIGE

27  National-staters Parlamenter = bliver overflødige i = en global verden = alene her i Europa = når en ny global verdens-regering = overtager den globale magt. EUs 27 Nationalstaters Parlamenter = skal derefter afløses af = Overnationale institutioner. Findes disse = Globale Overnationale Institutioner så i Virkelighedens Verden ??? Jo - der findes allerede nogle = Overnationale Institutioner. Om de er en del af en plan for = hvordan Jordkloden skal styres = når alle de overflødige = National-stater bliver nedlagt = det kan jeg ikke overskue. Men de Overnationale institutioner - de findes.

FORKORTELSER PÅ OVERNATIONALE INSTITUTIONER

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU .  

ANALYSE - EFTER = METODOLOGI-METODEN

Dette er forkortelser på overnationale institutioner - der efter min opfattelse kan analyseres nærmere efter = Metodologi-metoden. Denne metode går ud på = at kende Cheferne for disse = Overnationale Institutioner = og deres sandsynlige opgaver = samt deres vilje til = at gennemføre de overordnede nødvendige strategier = som de får ordre til at udføre. Hvordan = Metodologi-metoden = fungerer er kort forklaret på dette link af Daniel Estulin  =

http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html

Rapporterer de = Overnationale Institutioner = til medlemmerne af disse organisationer.

Hvem financerer disse organisationer = hvilke opgaver har de ???

"The Royal Institute of International Affairs”,
"The Trilateral Commission
The Council on Foreign Relations”,
FN”,
"Club of Rome
"Bilderberg"

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph 
Illuminati-broderskabet.

Har = Adam Weishaupt = omskrevet = den højeste viden = til nye tider i 1776 - med det formål at udrydde Kristendommen totalt ???  Adam Weishauph har jo skrevet = "Zions Vises Protokoller"  der måske er et system til at opnå Politisk magt - men også anvisninger på = hvordan den Politiske magt skal bruges. Måske kaldes dette system = den højeste Viden??? Måske kaldes dette system for = Lovløshedens hemmelighed ??? Måske kan systemet også kaldes for = Metodologi ??? Læs eventuelt om = "Zions Vises Protokoller = under overskriften = Illuminatis Protokoller = på dette link =

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,Frimurer-ordenens = Illuminatis formål

Illuminatiordenen var nært forbundet med  Oplysningstidens verdensbillede. Målet var forbedringen og perfektionen af verdenen i form af = frihed, lighed og broderskab = samt forbedringen og perfektionen af det enkelte medlem af ordenen (deraf også ordenens tidlige navn "perfiktibilister").

ET LØFTE FOR LIVET

For at blive medlem af en = frimurer-orden = skal der afgives et løfte = der gælder for hele livet. Det kunne eventuelt se således ud ??? Det er et - Broderskab - der vil noget.

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter

METODOLOGI  =  HVAD KAN DET VÆRE ???

Så vidt jeg er orienteret - så vælger lederen af en - frimurer-orden - selv sin efterfølger. Er det er muligt - at det er måden = Metodologi-metoden = fungerer på - nemlig ved at Frimurer-lederen = vælger sin efterfølger. Når vi ser på de = Politiske Partiledere = her hjemme i Danmark = så ser vi også = ( under demokratiets facade ) at det er Partilederen - der vælger sin efterfølger. Da det var i 1776 - at Adam Weishaupt - oprettede - Illuminati-broderskabet. Så teoretisk er det muligt = at samtlige Partiledere i de gamle danske = Politiske Partier = kan være medlemmer af en = fri-murer-orden = der kontrolleres af = Illuminati-broderskabetEr det på den måde = Metodologi-metoden = fungerer på ??? Når Partilederen i et dansk Politisk Parti vælger sin efterfølger = så forandrer det ikke meget på den førte Politik = uanset hvilket Politisk Parti = som vælgerne stemmer ind i Folketinget. Tilsyneladende er demokrati kun facade = og styres tilsyneladende efter = Metodologi-metoden = hvor hele organisationen adlyder = højst ansvarlige for sit område. I Politik er det Partiformanden - der sætter kursen - måske går ordren til Partiformanden gennem bilderberggruppen ???  Har denne historiske udvikling været mulig fra 1776 og frem = i virkelighedens verden ???Da denne takketale af = David Rockerfeller = er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og Klodens energi-forsyning.Ud fra disse = avisers = 40 års tavshed = så er det tankevækkende = at Bilderberggruppen havde sit første møde i 1954. Det kan betyde = at der var en Global Politisk Plan klar = allerede før 1954 = da Bilderberggruppen holdt sit første møde  ???

www.bilderberggruppen.dk 

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppenGLOBALT SET = EN NY VERDENSORDEN PÅ VEJ

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU
Begyndte plyndrings-projektet af = Danmark = i 1972  ???

www.DR.dk/galtiDanmark    Se også = Film nr. 1 og 6

Plyndrings-Projektet af  Danmark  begynder med = EF nu EULOVLØSHEDENS HEMMELIGHED

Jeg er ikke klar over = hvor mange = del-elementer = der er i = LOVLØSHEDENS HEMMELIGHED = når det gælder om - at styre hele Jordkloden - men når jeg forsøger at analysere de kommune-sammenlægninger der fandt sted i 1972 - fra 1400 kommuner til 300 hundrede kommuner - så ser jeg denne kommune-sammenlægning som led i en udplyndrings-strategi af Danmark = der samtidig giver mulighed for adfærds-kontrol af hele Danmarks befolkning = naturligvis ved hjælp at de assisterende medier. Engang kunne Danmark som Nationalstat brødføde sig selv. Landbrugets specialisering betyder nok = at Danmark ikke mere kan brødføde sig selv.

DRØMMEN OM MERE END NOK ER =
GRÅDIGHEDS-FÆLDENGrådighed = er en = synd = Syndede Politikerne i 1972  ???

Har Danmarks Politikere = syndet = på Folkets vegne ???
ER = DET DANSKE FOLK = DET FORFØRTE FOLK ???

Hvem fik indført ( Søndags-lukning ) i Danmark ??? Var det = Mimi Jacobsen???  Hvem har det gavnet ???  Hvem tjener på = at der kan handles om = Søndagen ??? Hvem har haft størst glæde af = Søndags-lukningen = her i Danmark ??? Som = Kristen = ser jeg det også = som et anslag mod vores ( Kristne Kultur ) at der blev åbnet op for = søndags-handel. Her i 2012 har = Danmark = fået en hedning = som Kirkeminister. Vil han kæmpe for = at vi igen får = Søndags-lukning = her i Danmark ??? Vi kristne ved jo godt at = Jesus = blev sur på handlen ved Kirken.

HVILKEN IDEOLOGI ELLER RELIGION HADER  = KRISTENDOMMEN = MEST ???

Er det = islam = eller Gaia Religionens = religiøse tilbedere ???
Findes svaret på = http://www.google.dk/  ER DU UNG = OG KRISTEN ???

Tiden er kommet = hvor i = kristne Unge = må samle jer i små grupper = en gang om ugen = og analysere både = Gaia Religionen og islam = og derefter prøve at analysere = Hvorfor USAs Præsident Barack Hussein Obama = bukker for en = Saudi-araber ???  Det er jo trods alt = jeres fremtid = det drejer sig om ???Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

Besøg også =  www.sandheden.net

Sandheden =
har mange sider = siger = JesusHVEM FRYGTER = SANDHEDENS SANDHEDER  ???

Her er en ekspert-udtalelse =

Løgnens konspiration...

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)Freedom Force International - WelcomeMETODOLOGISK  KONTROL 

Min opfattelse kan naturligvis være forkert ???  Tilsyneladende har det været muligt = ifølge det =
Metodologiske system = at få = Lovgivningskontrol i = Danmark  = inden for disse områder =

1. Danmark blev lokket ind i = EU.
2. EU = kræver muslimer til Danmark og Europa. ( Euromed )

3. klima-løgnen om CO2 Viser magt over medierne. 
4. EU = får = Danmark lokketi ulovlige angrebskrige 
5. Danske love strammes = Danmark = er ikke mere enretsstat.
6. Kommunal-reformer giver skæv fordeling af = Danmarks befolkning = allerede i 1972 = 1400 kommuner blev til 300 kommuner. 

www.DR.dk/galtiDanmark   se de 6. film = og tænk

Disse forandringer lagt sammen = ligner tyveri af = Danmark = og gør efter min opfattelse = Danmark = til et
globalt fængsel.

Det er min vurdering. Hvad er din Vurdering  ???

Censur Paragraf 266b = fuldender indtrykket af = at det ultimative Diktatur = er tæt ved at være fuldbyrdet. Jeg kan tage fejl. Min vurdering kan være forkert. Hvad er din vurdering  ???www.Euro-med.dk  Hvad = Unge under 30 år = bør vide. 
Hør derfor dette interview af =
Anders Bruun Laursen 


 Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE