OLIE--VIND--ENERGI
OLIE--VIND--ENERGI www.sagenskerne.dkANSVARET  

Som vi alle ved, så er det jordklodens vildt begavede politikere, der gennem deres politik skal sørge for, at alle jordklodens mennesker kan få lidt at spise hver dag, og det på hele jordkloden.
Dette ansvar må jordklodens politikere påtage sig, indtil vores kristne gud stiger ned fra himlen, og overtager ansvaret for denne opgave.
Foreløbig har vore politikere her på jordkloden, ikke kunnet klare denne opgave, selv om vore politikere har stor viden. Vi må fotmode, at vore politikere skal klare denne opgave mange år frem i tiden.


 SULT

Da der er mad nok i verden til, at alle mennesker på jordkloden kan få noget at spise, så er sultproblemet også et fordelingsproblem. Det at få fordelt maden har mange forhindringer. Alene transporten af dem er en af disse mange forhindringer.

OLIE

Til transport kræves der naturligvis olie, og denne olie er blevet dyrere ( for øjeblikket ) af flere forskellige grunde. Derfor er olieforsyninger og selvforsyning sandsynligvis noget der prioriteres højere i den vestlige verden end sultproblemet i Afrika, og selv om Vesten ikke er lige glad med kampen mod sulten i Afrika, så kan vore Politikere konstatere, at Vestens 50 år lange forsøg på, at hjælpe Afrika mod sulten, så har de ikke opnået det fornødne resultat.

HVORFOR IKKE ???

Hvorfor sulten ikke er udryddet i Afrika kan have mange forklaringer, og har det sikkert også, men det kunne også være en brist, der er indbygget i det kapitalistiske system, og måden der hjælpes på, der har en tendens til, at gøre de fattige fattigere, og de rige rigere. Sådan er det også i begyndt at være i Europa og USA. Det økonomiske system er stærkt, men der er åbenbart indbygget en brist, som Politikerne bør prøve at finde, og måske burde der være nogle, journalister, der forsøgte at finde denne Globale økonomiske brist  ??? Måske er der også kulturelle forklaring ???

GRÅDIGHED

Kan det være demokratisk valgte Politikere der er for svage, og ikke tør sætte faste rammer, som kapitalismen kan agere inden for ??? Kan det være etikken og moralen, der er faldet blandt de udøvende kapitalister, der er bristen i det kapitalistiske system ??? Findes noget af svaret i (( POUL NYRUP RASMUSSENS ))  bog  (( Grænser for grådighed )) ??? Medens jeg venter på (( Journalisters )) søgen efter denne kapitalistiske (( brist )) så forsætter jagten på olie.

NORDPOLEN 
                                                                                         

Sådan cirka på Nordpolen menes 25 procent af Jordklodens oliereserver at befinde sig, og i dag , den (( 28-5-2008 )) skulle der være et møde i gang arrangeret af vores Sanske Udenrigsminister HR (( PER STIG MØLLER )) om en forhandling mellem (( Norge, Rusland, Canada, USA og Grønland, og hvor Danmark er vært )) Hvad der forhandles om, det er svært at overskue, når man kun har 7 års skolegang som mig, men heldigvis giver ytringsfriheden (( dumpapper som mig )) (( RET TIL )) , at vi også må ytre sig i det offentlige rum.

OVERDOMMER

Hvis jeg skulle være overdommer i disse forhandlinger om disse olie-reserver på nordpolen, så ville jeg fordele efter befolknings-antal i disse 5 lande.

Hvert land får et overskud ved oliesalget i forhold til indbyggertallet i de 5 lande. Det betyder, hvis der opnåes enighed om en sådan fordelingsnøgle, af de 5 lande, så vil ( fordelingsnøglen ) se nogenlunde således ud.


USAs BEFOLKNING ER VEL PÅ CIRKA  300 MILLIONER
RUSLAND HAR VEL CIRKA  150 MILLIONER INDBYGGERE
NORGE HAR VEL 6 MILLIONER INDBYGGERE
CANADA HAR VEL 35 MILLIONER INDBYGGERE
DANMARK HAR VEL 6 MILLIONER INDBYGGERE
GRØNLAND HAR VEL  60.000 INDBYGGERE,OG EFTER FORDELINGEN PR INDBYGGER,SÅ FÅR DEN ENKELTE INDBYGGER PÅ GRØNLAND TREDOBBELT OP,SÅLEDES AT DEN ENE TREDIEDEL UDBETALES TIL DEN ENKELTE,OG DET GRØNDLANDSKE HJEMMESTYRE FÅR DE SIDSTE TO TREDIEDELE AF DEN GRØNLANDSKE PULJE,AT GØRE GODT MED. PÅ DENNE MÅDE VILLE JEG SOM OVERDOMMER FORDELE UDGIFTER OG OVERSKUD AF OLIESALGET.

KLOGE HOVEDER

Kloge hoveder regner så en fordelingsnøgle ud, som overskuddet vil blive fordelt efter. Fordelen ved et sådant forlig lige nu, og ikke engang i 2020 det er = det sparer penge til retsager ( om ) hvem der har mest ret til olien. Alle får del i overskuddet i forhold til indbygger-tallet i det enkelte land, hvilket kan risikere, at give et smukt samarbejde hen over Nordpolen mellem disse Demokratiske lande, der på den måde beviser, at de kan lave aftaler efter et ( BEHOVS-PRINCIP ) og ikke efter et ( GRÅDIGHEDS-PRINCIP )

FOR KLOGE

Jeg er sikker på, at politikere i disse mulige olielande er "alt for kloge" til, at indgå en sådan aftale på forhånd. Om en sådan aftale på forhånd, efter et ( BEHOVS-PRINCIP ) kan have økonomiske og politiske fordele, det må de overveje på Universiteter og i Udenrigs-ministeriet. Det kunne jo også være, at en Journalist ,med pæren i orden havde lyst til, at analysere lidt på denne teoretiske aftale - mulighed.


VIND og ENERGI

Energi findes også andre steder end i olie. Energi findes også i VIND.
Det virker jo logisk nok, at bruge vind - energi, og det seneste på-hit omkring vind - energi, det er at hejse ( vind-møllen ) op i luften, hvor der skulle være en meget stabil luftstrøm. Det lyder jo meget logisk, at fremtidens ( vindmøller ) hænger oppe i luften,hvor vindkraften og luftstrømmen er ret stabil.

FLYVEMASKINER

Nu aner jeg jo ikke, om disse ( luft--vind--møller) holdes oppe med balloner, eller hvor højt oppe i luften videnskaben vil placere dem, men jeg kan godt forestille mig,at de vil være til fare for fly-trafikken, og de mange glade ferierejsende, der hvert år flyver til Frankrig,for at nyde de kulinariske mesterværker,der serveres i Paris. Derfor kunne jeg godt forestille mig, at disse flyvende ( luft--vind--møller ) blev placeret på en sådan måde,at de dannede værn omkring værdifulde skyskrabere. Denne strategi blev brugt af LONDON, under den anden verdenskrig, som værn mod tyske angreb. Det kan gøres igen.

DET HVIDE HUS I USA

Det kunne jo være en ide, at beskytte ( det hvide hus ) i USA imod tilfældige eller planlagte flyangreb, ved at placere en skov af af svævende vind--møller omkring (( Det Hvide Hus )). Det er muligt at denne ide også kan bruges andre steder i USA. Selv om der aldrig kommer et fjendtligt fly forbi, så vil vind--energien kunne financere dette (( Ballon--og--Vind--Energi--Forsvar )) af (( Det--Hvide--Hus )) ved netop at blive placeret (( netop der )) hvor (( USAs FORSVARSKOMMANDO )) ikke ønsker at se flyvemaskiner i luftrummet.
Personligt vurderer jeg denne ide som ganske udmærket, men jeg formoder, at USA har så mange efterretningsfolk, at ideen aldrig når igennem dette bureaukrati og frem til bedømmelse af USAs Præsident.

HYBRID - FLYVEMASKINER.

Nu, hvor vi i tankerne er i de højere luftlag, oven over skyerne, hvor solens stråler skinner, der kunne det være en mulighed,at placere solfangere på ryggen af flyvemaskiner, således, at når flyet var i luften,så kunne man slå over til,at ( ferie - flyet )  brugte SOL-ENERGI i stedet for benzin ???

DET HVIDE HUS I RUSLAND

Det hvide hus i Rusland har jo været under angreb. Det varer jo nok et stykke tid,inden DR igen viser det på TV ??? Hvad mon der sker,hvis en en Russisk og Amerikansk diplomat mødes over en middag i Paris, og aftaler at mødes i DET HVIDE HUS ???  Vil de så mødes i USA eller RUSLAND ???

ORGANISATION


Det må erkendes,at 50 års Ulandshjælp ikke har haft den ønskede virkning i Afrika. Det må erkendes,at det muligvis kan skyldes kulturen i Afrikanske lande. Så måske skal de Afrikanske politikere til,at tænke på en helt ny måde. Det er også svært for vesten,at hjælpe dem,som ikke vil hjælpes ???

SELVFORSØRGELSE

Det er jo også muligt,at der skal ske nytænkning i Vesten, når det gælder U-landshjælp. Hvilke muligheder er der i lokalområdet for, at dyrke afgrøder således,at lokalbefolkningen har mulighed for,at spise sig mætte hver dag, som et udganspunkt.
Det må så være op til de Afrikanske politikere,at organisere den videre udvikling i landet. Hvis de Afrinske politikere bliver løn-afhængige af skat fra sådanne udviklings-områder, så kunne det jo være, at de lokale politikere var mere interesserede i den lokale udvikling.
jeg kunne godt forestille mig, at disse selvforsynings-kollektiver blev organiseret i bo-fælles-skaber fra 100 personer, og op til cirka 1000 personer,hvor alle beboere skal yde mindst 4 timers arbejde dagligt, til gavn for fælles-skabet. Hvis Vesten skal yde hjælp her,så kunne det være opstilling af sol-energi-anlæg eller vind-energi, til hjælp til Energi-uafhængighed eller Energi-forbedringer.
Selvfølgelig vil det blive sværere for Afrikanske Politikere,at stoppe U-landspenge i egne lommer, men sådan er der altid en pris der må betales.


FNs BLINDE ØJE

Hvor stor var Afrikas Befolkning  for 50 år siden, og hvor stor er Afrikas befolkning her i 2008 ??? Har FN taget befolknings-tilvæksten ind i sin (( LANGTIDS - STRATETISKE - HJÆLPE - MÅLSÆTNINGER )) ??? Jordkloden kan ikke klare evig befolknings - tilvækst.

GRÆSHOPPE - SVÆRME

Græshoppesværme har ødelagt og ruineret ganske mange Afrikanske selvforsørgende landmænd igennem tiderne. Hvordan har FN i sine forskellige hjælpe - programer taget højde for græshoppesværme i deres planlægning af Ulands-hjælpen i Afrika ??? Foreksempel er rygtet, at de store Græshoppe - sværme kun dukker op hvert 17 år, men så æder de til gengæld ravl og krat. Er det rigtigt ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE