TÆNKETANKS-AFVIGER
TÆNKETANKS-AFVIGER


DEN RETFÆRDIGE ULIGHED

Jeg går naturligvis ind for den retfærdige ulighed,men når et samfunds rigeste bliver rigere,og oven i købet får skattelettelser ( og nu kommer det værste ) nemlig,at de fattigste i samfundet bliver endnu fattigere,så mener jeg,at der begynder at vise sig noget,der er fundementalt galt med vores Danske samfund.

Personligt ønsker jeg,at vore rigeste samfundsborgere,bliver dobbelt så rige,men jeg synes også,at Danmarks rigeste bør vise samfunds-sind,og spørge sig selv om,hvordan kan vi og samfundet blive rigere,uden,at de fattige bliver fattigere.

Dette samfundssind ser jeg ikke hos de rige erhvervs-drivende i dag,   (den 20 maj 2008)    De erhvervsdrivende bør naturligvis vise samfundssind,og kræve af de borgerlige regeringspartier,at de må gentænke samfunds-strukturen påny,således det er muligt,at tjene penge (og gerne mange penge) uden,at de fattige bliver endnu fattigere.

Den samme tendens ses i USA, hvor al overskuddet går til de 7 procent af USAs befolkning,der i forvejen er rigest. Det tyder på,at kapitalismen har set sin storhedstid,medmindre nye tanker spirer frem.Jeg aner ikke,om CEPOS magter at løse denne opgave ??? Jeg har desværre ikke råd til,at købe bogen ( DEN RETFÆRDIGE ULIGHED ) og kan derfor ikke kommentere indholdet,men kun titlen.

Min kommentar er,at hvis de dårligst stillede i samfundet ikke har mulighed for,at forbedre deres økonomiske sitivation gennem arbejde,ud fra deres nuværende evner,så er der noget fundamentalt galt med selve samfunds-strukturen.Noget nyt bør gennemtænkes af de borgerlige genier på CEPOS.

Kan det tænkes,at kapitalismen har været et skridt på vejen,til at løfte menneskeheden ud af sult og fattigdom,og nu skal den politiske tankegang og erhvervslivet glemme grundtanken om evig vækst,og løfte sig op til et (( nyt niveau )) hvor tankegangen hedder ( økologisk bæredygtighed ) Kan erhvervslivet kombinere livets basale krav og ønske og udvikling med ( økologisk bæredygtighed ) ???  Er det opgaver,som et erhvervsliv tankemæssigt kan omstille sig til  ???

Er en sådan omstilling af tankegang overhovedet nødvendig,her i 2008 ???
Vi kan jo også blive så mange mennesker på jordkloden,at fiskebestanden og landbruget ikke kan føde jordklodens befolkning.Hvad skal markedet stille op,hvis der ikke er madvarer nok til alle.Vi ser det allerede nu,hvor jordklodens fattigste ikke har råd til mad.De dør af sult. CEPOS tænker økonomisk lokalt Danmark,men bør også bedømme hvilke muligheder kapitalismen ,med det frie marked,giver jordklodens fattigste befolkning,for at arbejde sig ud af fattigdommen.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE