TØRKLÆDET
TØRKLÆDET www.sagenskerne.dk


20 - 5 - 2008

Som vælger,så er det min opfattelse, at vores Folketing har myndighed til at beslutte, om dommere og andre myndighedspersoner må bære tørklæde, når de beklæder et offentligt embede.
I den forbindelse, så kan det være interessant - at vide , hvordan islam selv forholder sig til tørklædet og derfor vil jeg anbefale alle ( studerende ) og andre uoplyste om, at de har muligheden for,at gå ind på www.islam-info.dk og forsætte til LEKSIKON og under bogstavet T og der vælge at se,hvad der står under overskrifterne TØRKLÆDE og TØRKLÆDER.


LOV-RELIGION

Islam er en meget sammensat religion, men mere end det. Islam er en LOV - RELIGION der også er sammensat af disse 5 komponenter. Disse 6 komponenter er redskaber i islams evige globale erobringsforsøg - for,  at opnå det Globale Verdensherredømme.

1   RELIGIØSE       KOMPONENTER
2   JURIDISKE        KOMPONENTER
3   ØKONOMISKE  KOMPONENTER
4   MILITÆRE        KOMPONENTER
5   POLITISKE        KOMPONENTER
6  KULTURELLE   KOMPONENTER

Det betyder, at alle islamiske foreninger, der findes i ( islams navn ) må mistænkes for ( ALTID ) også at have en politisk og militær hensigt, ved siden af den religiøsitet der dyrkes i moskeerne, og i de forskellige muslimske foreninger.

Hvis alle disse komponenter er samlet i ( een religion ) med ret til at myrde alle ikke troende, så er islam efter min vurdering en ( TOTALITÆR IDEOLOGI ) og derfor betragter jeg tørklædet som repræsenterende en ( TOTALITÆR IDEOLOGI )

ISLAMS MÅLSÆTNING  

Islams mål er altid indførelse af ( sharialove ) og imamerne og andre ( KORAN KYNDIGE ) har ovenstående 6 komponenter at bruge som arbejdsredskaber indtil muslimerne er mange nok, til at indføre ( SHARIA - LOVEN ) hvilket foreløbig er sket i de 57 muslimske lande i FN, der alle er medlem af O.I.C. ( Organization of the Islamic Conference )

Der er også muslimer i andre lande, men der gælder ( stadigvæk ) anden menneskabt lovgivning, og i Danmark er det en menneskeskabt demokratisk lovgivning, som muslimer ydmygt må efterleve, indtil den af Allah ( GUD GIVNE SHARIA-LOV ) kan indføres. Enhver oplyst civiliseret indbygger i Danmark ved, at Allahs gud givne lov, står over menneskabte love, og derfor naturligvis har forrang over for Danmarks Grundlov, som foreløbig gælder på Christiansborg.

TØRKLÆDETS FUNKTIONER

tørklædet, viser mandens dominans over kvinden. Det er naturligt, for det ligger i muslimernes militære opdragelse af piger i muslimske familier.

tørklædet, viser at disse kvinder er rene, hvor ( ikke-muslimer ) er urene. En kvinde der bærer tørklæde i en retsal, vil så ud fra sin religiøse opfattelse, se på enhver der kommer i en retsal, som et andetrangs-menneske, hvis vedkommende ikke er muslim.

tørklædet, viser islams overlegenhed overalt, hvor det bæres af mange muslimer i det offentlige rum. Det viser også, at i dette område gælder islams religiøse love.

tørklædet, viser også, at der ikke er noget at komme efter seksuelt, hvis du ikke er muslim. På den måde forhindres kvinder i at forlade islam, fordi det er familien der vælger ægtefællen, og de vælger altid en muslim som ægtefælle til deres datter. Det siger Koranen de skal.

tørklædet, giver på den måde beskyttelse til islams fødemaskiner kvinderne, som har til opgave, at forsyne islam med flest mulige sønner til fælles-skabet.

tørklædet, har også den funktion, at unge muslimer ikke overfalder deres egne kvinder, når de voldtager ikke muslimer, som er tilladt efter koranen, og måske endda også bruges som et middel til at skabe rædsel i de byområder de ønsker at erobre.

tørklædet, hvis der er mange tørklæder i en bestemt bydel i det offentlige rum, så fortæller tørklædet, at her kan urene kvinder uden tørklæde blive chikaneret og overfaldet, og måske blive voldtaget. De kvinder der oplever sådanne overgreb, er efter islams religiøse lov,selv ude om,at de blev udsat for chikane, eller det der er værre, for de kunne jo bare bære tørklæde, i et muslimsk område.

Et tørklæde, på en kvindelig dommer i en dansk retsal, vil efter min opfattelse vise, at overfald af kvinder uden tørklæde i visse bydele i Danmark er godkendt af den Danske Grundlov. Efter min opfattelse er et tørklæde mere end 30 gram stof.
 
Et tørklæde, at tillade et tørklæde på en ni årig pige indendørs i skolen, er begyndelsen på opdragelse til underkastelse for manden og for islam, så hun vænner sig til underkastelsen.

Et tørklæde, at tillade tørklæder i danske retsale, det er også at foragte danske kvinder, der ikke bærer tørklæde. Det er sandsynligt,at den muslimske kvinde, der bliver dommer er juramæssigt kompetent, men hun har valgt, at religionen står over Dansk Lovgivning, på grund af tørklædets signalgivning som et religiøst symbol. Et religiøst symbol, som giver en Dansk kvinde skylden for hun bliver voldtaget, hvis hun ikke har båret tørklæde.

Besøg evt. www.Sappho.dk  og læs om
DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN  og meget mere.

www.islam-info.dk   www.spydet.blogspot.com  www.danskkultur.dk 
www.nomos-dk.dk   www.siad.dk  www.kvinderfordanmark.dk

PARALEL-LOVGIVNING

Da islam er en lovreligion, som står over menneskabte love,så kan det være interessant, at vide hvad der står i Koranen om voldtægt. Der står

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).
 

DANSK LOVGIVNING

Hvad siger så Danmarks menneskabte Grundlov så om forulempelse af ( de ærbare rene ) og af de urene vantro.

PARAGRAF 71  STYKKE 1 SIGER

Den personlige frihed er ukrænkelig. 

Det betyder efter min opfattelse, at ingen må forulempes eller voldtages i det danske samfund.

HVILKEN LOV GÆLDER SÅ ???

I Danmark gælder Danmarks Grundlov endnu, men, hvor længe ???  Men hvis muslimer i Danmark følger Allahs love, så har Danmark, og Danmarks kvinder, der ikke bærer tørklæde måske et problem ??? 

KULTUREL DIALOG-POLITIK

Det har vores skarpsindige Danske Politikere naturligvis forudset, så de fører kulturel Dialog-politik, med det mantra, at de to kulturer skal smelte sammen. Det kan jo også være, at det bliver den stærkeste kultur der vinder ???  Hvem kan vide dette ???

MIN VURDERING ER.

Når to modsat-rettede lov-systemer fungerer i det samme land, kan det kun underminere Dansk Lovgivning. Men forsøg at forklare dette til de politisk korrekte, så er man straks racist, så det vil jeg undlade at forsøge. Jeg vil nøjes med, at sidde passivt, og undre mig over vore Danskeres Politikeres store visdom, som jeg ikke kan gennemskue.

                                                                Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE